neděle 15. března 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.3. 2020

Milí přátelé,

březen nám nadále pokračuje v duchu velkých zkoušek a lekcí a tak jak už naznačovaly aspekty uplynulého úplňku, to, na co jsme se zaměřovali, ještě narostlo. Přestože spousta z nás zůstává nadále v klidu a pomáhá k tomuto klidu také druhým, velké množství lidí propadá strachu, úzkosti a bezmoci, které zaníceně šíří dál. Lidé jako by se předháněli v tom, kdo nasdílí více děsivých zpráv, nebo čí zpráva je závažnější. Zapomíná se na zprávy dobré, které jsou tu také - zprávy o velkém množství uzdravení, krásných činech, vzájemné pomoci, kouzlech rozkvétající přírody aj., jenže lidská mysl věnuje přednostní pozornost ohrožení života, které považuje v rámci sebezáchovy za prioritní. Takto pak ovšem přefiltrovává všechny informace, které k nám chodí, a všechno, co se netýká otázky přežití (tedy co v nás nevyvolává strach o život), k nám vůbec nepustí. Směruje naši bezprostřední pozornost výhradně k ohrožení, nebezpečí a snaze mít všechno pod kontrolou. Proto jsou média i mimo nynější situaci dlouhodobě plná strachu, negativity, násilí, a jiných pořadů, které působí na naše primární emoce. Toto nastavení je zvlášť destruktivní pro ty, kdo trpěli strachem už předtím, než se nynější situace rozvinula do míry, v jaké se dnes nachází. Osoby s úzkostnými poruchami mohou být strachem obzvláště silně paralyzovány a trýzněny. Pokud někoho takového ve svém životě máme, udělejme, co můžeme, abychom mu pomohli. Stejně tak pokud máme v životě někoho vysoce empatického a citlivého (včetně sebe samých!) udělejme maximum pro jeho podporu. Zaměření se na pomoc druhým pomůže i nám samým využít svou energii užitečným způsobem a zachovat si tak vlastní klid, tolik nezbytný k dobrému zdraví.
Topení se ve strachu a nutkavé shromažďování negativních zpráv, které ho neustále živí, je svým způsobem také forma nemoci. Vysává z lidí energii, aniž by čemukoliv pomohla, a jen je oslabuje. A může vést i k onemocněním fyzickým, protože tak své tělo zaplavujeme permanentně stresovými hormony, na což není trvale uzpůsobeno. Ani sebevětší počet nasdílených zpráv nebo sebevětší množství strachu nám nepomůže mít situaci pod větší kontrolou. Nic z toho nám nezajistí větší bezpečí ani zdraví. Je to plýtvání energií. Naopak, dokážeme-li si navzdory nepříznivým podmínkám udržet zdravou rozvahu, klidnou mysl a věnovat pozornost všem zprávám, nejen těm negativním, děláme to nejlepší pro své duševní i fyzické zdraví (a tím také pro zdraví dalších).
Strach z neznámého je do jisté míry normální a je třeba ho jako takový přijmout - a milovat ho. Posílejme lásku všem svým emocím, které nás tíží. Přestaneme-li proti nim bojovat a přijmeme-li je s láskou, pomůžeme jim tak k proměně v krásný, božský klid. Každý z nás má hluboko uvnitř sebe posvátné místo plné klidu, míru a lásky. A stejně tak jsme obklopeni svými anděly, kteří nám rádi pomáhají navazovat s tímto místem uvnitř nás kontakt a připomínat si, že my sami jsme strůjci toho, jak prožíváme tu kterou situaci. A že i když některé věci nemůžeme ovlivnit, sebe a své reakce ovlivnit můžeme. Stresování se je VOLBA - stejně jako setrvání v klidu a míru. Ani jedno nemění nic na okolnostech, ale výrazně mění naše vnitřní rozpoložení, a tím i půdu pro to, co si v sobě přejeme pěstovat. 
To, čemu věnujeme pozornost, narůstá. A i tehdy, kdy se jedná o téma, kterému určitou pozornost věnovat musíme, se můžeme rozhodnout nevkládat energii do strachu, ale do dobré péče o své zdraví, o své vztahy a další pro nás důležité věci. Pokud musíme sledovat informace, berme je se zdravým odstupem, vezměme si z nich jen to, co opravdu potřebujeme vědět, a vyvarujme se zbytečných dramat a emocí. Šetřeme si energii pro své tělo a duši a péči o ně. To nám pomůže mnohem více než tisíc nasdílených článků o tom, co všechno je špatně, co všechno nefunguje a jak je to všechno strašné. Věnujme pozornost řešením, ne problému. Čím více se zaměřujeme na problém, tím více do něj vkládáme energie a ještě ho zhoršujeme. Chceme-li napomoci k řešení, udělejme kroky, které víme, že udělat můžeme, jak fyzické (dodržování doporučených zásad a nařízení), tak duchovní (modlitbou, podporou, laskavostí). Přišli jsme světu od strachu pomoct, ne mu ještě přiložit. Je to součást našeho životního poslání a každý z nás, kdo dokáže nad strachem zvítězit, nebo se jím alespoň nenechá ovládat, přispívá k míru a uzdravení celého světa. Přerušujeme tak totiž řetěz, kterým se strach šířil, a místo toho dál pouštíme lásku, světlo a uzdravující energii klidu. I kdyby se nám to třeba nedařilo tak, jak bychom chtěli, každá snaha se počítá a pomáhá. Pokračujme tedy dál v dobré práci, vedeme si dobře! Děkuji od srdce všem, kdo zůstávají zářivými majáky v dobách plných temnoty. Má to smysl!  


- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla karta Nové začátky. Vypovídá o tom, že současná situace, ať už v globální nebo osobní rovině, nám nabízí možnost přehodnotit některé věci a začít znovu a lépe. Možná si uvědomíme cenu některých věcí v našem životě a začneme si jich více vážit. Možná se naučíme něco velmi důležitého, co přispěje ke zlepšení našeho života a pomůže i našim vztahům. Je to velmi pozitivní znamení, že všechno, co se děje, nám poskytuje nové možnosti a šance.
V tradičním tarotu je tato karta známá jako Blázen - a představuje především bezstarostnost, lehkost žití a radost - aspekty, které mnohým z nás v životě chybí, protože bereme všechno přehnaně vážně. Zapomínáme na to, že právě radost, nadhled a uvolněnost pomáhají novým nápadům a řešením přicházet přímo k nám. Čím více se stresujeme a bojíme, tím více si do života přitahujeme strachu a důvodů se bát. Bereme radost jako něco nedůležitého, jako zbytečný luxus, jako něco, co může počkat a co může přijít, AŽ pomine to, co tolik řešíme. Tato karta nám říká, že daný problém máme přestat rozebírat - a uvolnit se. Přehnaná vážnost blokuje proudění energie uvnitř nás a vnímáme tak věci jako ještě horší, než jaké ve skutečnosti jsou. Navíc tyto bloky ubližují našemu zdraví. Zdravá míra nadhledu a odmítnutí zbytečných starostí je tedy to nejlepší, co pro sebe i pro druhé můžeme udělat. Přestože si nynější situace žádá adekvátní míru obezřetnosti a dodržování pravidel v nejlepším zájmu všech, můžeme tak činit i bez toho, aby nás ničila dramata a vlastní rozjitřené emoce (nebo emoce druhých, které přejímáme, jsme-li silně empatičtí).
Kromě hygieny fyzické se tedy pusťme i do hygieny duševní! Očišťujme se pravidelně ode vší tíhy a negativity, kterou jsme do sebe pohltili, ať už vědomě či nevědomě. Propouštějme pravidelně všechny informace, které opravdu nepotřebujeme, a přesměrujme svou mysl na něco užitečného. A nebojme se od srdce zasmát, když najdeme legrační video, obrázek nebo "memíčko". Obdivujme tu nekonečnou lidskou vynalézavost a tvořivost! Učme se zdravému nadhledu od těch, kteří jeho umění ovládají! Pokud potřebujeme sledovat aktuální informace, zvolme si nezaujatý, nezkreslující zdroj a přečtěme si jen to, co je pro nás opravdu důležité. Zbytek nechme být. Místo hodiny u dramatických reportáží si dopřejme hodinu v očistné koupeli a dopřejme svému tělu zdravou relaxaci. Dopřávejme mu hluboký spánek. Poděkujme mu za další den, který jsme díky němu prožili. Místo abychom své tělo o energii obírali, tak mu ji dodávejme. Soustřeďme se místo problému na řešení. Dobře se starejme o své zdraví, dělejme si radost, přečtěme si hezkou knížku nebo se podívejme na pěkný film. Dopřejme si výživné jídlo a jemné fyzické cvičení. Podělme se o pěkné věci a dobré zprávy i s dalšími lidmi. Připomínejme si všechno, co funguje dobře, co v dnešní době máme k dispozici a za co můžeme být vděční, než abychom kafrali, co všechno je špatně a jak je všechno hrozné. Nereagujme na negativitu a strach druhých, nepodporujme je v tom. Nabídněme jim řešení, odreagování, pomoc. Pokud pomoci nemůžeme nebo ji nechtějí, vysílejme jim pozitivní energii a pojďme dál. 
Mějme na paměti, že právě stav bezstarostnosti, uvolnění a hluboké relaxace umožňuje tělu to nejlepší zdraví, případně také regeneraci, je-li už nemocné nebo zraněné. Spánek má na naše zdraví blahodárný a nenahraditelný vliv, a tak si ho dopřávejme, jak jen můžeme, stejně jako ostatní formy relaxace, kdy naše tělo není pod vlivem negativní mysli - ideální je ponořit se na chvíli do jiného světa (knížka, film) nebo ji soustředit na nějakou konkrétní činnost - opravit rozbitou věc doma, vyrobit model letadla nebo vyšívat polštářek, poskládat puzzle, nakreslit obrázek, protřídit šatník... cokoli, co naši mysl zaměří jedním a konstruktivním směrem a nedá jí prostor utíkat ke svým oblíbeným dramatům. 
Vezměme současnou situaci jako příležitost začít znovu a lépe - jak jako jednotlivci, tak i jako lidstvo. Je spousta věcí, které máme nyní možnost zlepšit.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla karta s názvem Přestaň se bát.. teď hned! Její poselství nemůže být výstižnější a v podstatě ani nepotřebuje žádný komentář. Jejím hlavním smyslem je připomenout nám, jak destruktivní vliv na nás má náš strach. Již v minulém výkladu jsme si připomínali, že přehnaně ostražitá mysl utváří přehnaně ostražité tělo, a tak může vést k poruchám imunity, ať už tím, že ji oslabí (=náchylnost k onemocněním zvenčí), nebo tím, že začne přehnaně útočit na všechno, s čím přijde do kontaktu (=alergie, intolerance, celiakie a další autoimunitní onemocnění) včetně našeho vlastního těla. 
Rozhodnutí nebát se a držet si strach od těla je to nejlepší a nejmoudřejší rozhodnutí, které můžeme pro své zdraví udělat. Neznamená to, že budeme lhostejní nebo neopatrní, ale že nebudeme plýtvat svou energií na nicneřešící obavy a neustálé analyzování situace a ubližovat tak svému tělu stresovými hormony, které se při našem zaměření na strach vyplavují. 
Archanděl Michael je mocný pomocník a ochránce a velmi rád nám pomůže se od strachu osvobodit (stejně tak i od strachu druhých, který jsme do sebe přejali). Zároveň nám dodá odvahu čelit výzvám a ochranu během naší cesty. Také si můžeme na pomoc přivolat archanděla Rafaela, který pomáhá léčit a uzdravovat, jak na duševní, tak na fyzické rovině. Nikdy nejsme sami, tak neváhejme přijmout pomoc a vedení, která se nám nabízí. 

Z karet Moudrosti orákula nám vyšla karta Tady a teď. Připomíná nám, že budoucnost si tvoříme sami tím, co děláme teď, a že se nemáme zabývat tím, co a jak bude, protože to bude záležet na nás. V souvislosti se současnou situací nás vede především k tomu, abychom nutkavě nesledovali zprávy a nesnažili se neustále kontrolovat, co jak bude. Spousta věcí, nad kterými nemáme kontrolu, přichází do našeho života právě proto, abychom se naučili přijímat je takové, jaké jsou. Abychom pochopili, že některé věci prostě ovládat nemáme a že je to tak v pořádku. Abychom kvůli neustálému strachu o svůj život nezapomínali žít svůj život.
Jedna z věcí, které se nyní máme šanci naučit, je uvědomění si, jak nám dnešek proplouvá mezi prsty, když úzkostně rozebíráme situace a trávíme své dny strachem o své zítřky. Každý další zítřek se takto stává dalším dneškem, který nám proplouvá mezi prsty, zatímco se bojíme o budoucnost. Abychom neztráceli svůj drahocenný čas, přichází nám toto poselství jako láskyplná připomínka, že na světě je toho mnohem více než jen nejnovější nemoc a že na to nemáme zapomínat. Místo hodin prosezených u zpráv můžeme udělat spoustu užitečných a příjemných věcí. Navzdory nynějším omezením se můžeme nadále těšit ze svého života a žít ho.


* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden nás opět vybízí k tomu, abychom neživili v sobě a druhých strach, ale naději, víru a vnitřní mír. Neznamená to, že nemáme být zdravě obezřetní a zodpovědní, jde o to, abychom nynější složitou situaci ještě nezhoršovali a sami sobě či druhým neubližovali zbytečným nicneřešícím strachem. Je třeba najít zlatou střední cestu mezi přehnanou vážností a úplnou lhostejností. Obojí nám škodí. 
Podívejme se také na to dobré, co nám nynější situace přináší - lidé přestávají řešit malichernosti a uvědomují si, co je skutečně důležité, včetně vlivu, který má jejich činnost na druhé, na naši planetu a životní prostředí. Naši vzájemnou jednotu i to, jak velký vliv může mít jednotlivec na všeobecné dobro. Objevuje se mnoho úžasných, rozmanitých forem lidské tvořivosti. Umělci, hudebníci i mnozí další, kdo ovládají nějaké umění, se o svůj dar dělí a pomáhají tak povznášet lidské duše zachvácené strachem. Lidstvo také dostává tolik potřebnou lekci pokory a šanci si uvědomit iluzi své nadřazenosti jiným organismům. Příroda nadále vzkvétá, jaro se objevuje v celé své kráse a stále nám nabízí svou náruč plnou lásky a hojivé energie. Zůstaňme s ní v kontaktu alespoň tím, že si vpustíme domů sluníčko a zpěv ptáčků. Na světě je toho mnohem více než jen aktuální problémy. Nezapomínejme na to. Našemu zdraví nejvíce prospěje, když se o něj budeme dobře starat - a to znamená i nestresovat se. To je hlavním tématem pro tento týden. Zachovejme si radost a optimismus i navzdory situaci. Tato krásná energie bude napomáhat ke zlepšení situace nám i všem ostatním.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.