sobota 8. prosince 2018

Anděl lásky

Karta Anděla lásky nám přichází připomenout, že nemáme zapomínat na energii lásky ve svém životě. Týká se to hlavně období, kdy jsme plni frustrace, vzteku, spěchu a starostí, a tak nám tyto jemné vibrace unikají a nevnímáme je, přestože jsou v našem životě přítomny. I když můžeme mít jistě mnoho důvodů cítit se špatně a nešťastně, i tak se můžeme těšit z lásky a cítit se milováni, protože opravdu jsme. Touto kartou nás naši andělé vybízejí k tomu, abychom i přes všechny problémy a těžkosti, jimiž možná procházíme, otevřeli svá srdce a dovolili si cítit lásku, která je v něm stále přítomna bez ohledu na jakékoli vnější podmínky. Uvědomme si, jak velkou cenu náš život má, ať už nás v něm potkává sebevíc komplikací. Uvědomme si skutečnou prioritu, kterou má naše bijící srdce, a odmítněme si ubližovat pocity, které nás zraňují. Vypišme je do deníku nebo je ze sebe dostaňme jiným zdravým způsobem, a pak je nechme být. Dovolme si nastolit ve svém srdci harmonii, která mu pomáhá a vyživuje ho. Dělá pro nás důležitou práci, přestože si ji neuvědomujeme, když jsme zaměřeni na všechno to ostatní, co v životě řešíme. Uznejme, že si zaslouží dobrou péči, a tu mu dopřejme. CIŤME SE MILOVÁNI. Je jedno, zda nás miluje někdo jiný nebo ne. Je jedno, koho nebo co máme ve svém okolí. Ciťme lásku už pro její samotné prožívání, už pro své vlastní dobro. Tato hojivá energie bude léčit naši duši i naše tělo pošramocené stresem a bolestí, a začne k nám také přitahovat další formy lásky a podpory, ať už v podobě lidí, vztahů, věcí, událostí nebo v jakékoli jiné. Jak říká jedno moudré přísloví: "PŘITAHUJETE TO, CO JSTE." Chceme-li mít tedy v životě lásku a hojnost, musíme se sami naplnit láskou a hojností a stát se jejich ztělesněním. Buďme vděční za to, co máme, byť to neodpovídá našim představám a někdy to dokonce vypadá, že nemáme vůbec nic, za co bychom mohli být vděční. Bez ohledu na to, jak špatné nám mohou naše podmínky připadat, a jak bolestivé zkušenosti nás mohly potkat, stále máme v hrudi bijící srdce, které nám umožňuje žít další dny. Ne každý má to štěstí. Není to samozřejmost. Nechme tedy starosti a hořekování stranou a naplňme se láskou přinejmenším pro dobro svého vlastního srdce. Zaslouží si to. A nám samým se toto láskyplné naladění bohatě odmění.

- Magda


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥


* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 4. prosince 2018

Karetní výklad strážných andělů pro prosinec 2018

Milí přátelé,

rok 2018 se nám chýlí ke svému závěru a spolu s ním vrcholí také mnohé zkoušky, jimiž jsme procházeli, ať už jako jednotlivci nebo jako společnost. Nikdo z nás nezůstal stejný, neboť energie tohoto roku tesala do každého z nás jako do kusu kamene, z něhož se postupně odhalují konkrétní jedinečné bytosti s unikátními tvářemi. Vše, co se dělo, děje a bude dít, slouží k odstranění všeho, co nám brání být sami sebou a přinášet tak světu to, co jsme mu přišli dát. 
Mějme na paměti, že naše životní poslání a přínos pro svět je v souladu s naším osobním štěstím a tím, jak žijeme své vlastní životy. Už tím, že se dobře staráme sami o sebe a udržujeme svůj vlastní osobní svět v souladu s tím, jaký si ho přeje mít naše duše, konáme své životní poslání. Přestože máme všichni své zkoušky, oblasti, na nichž potřebujeme zapracovat, a příležitosti k dalšímu růstu, které nejsou vždy příjemné, nikdo z nás sem nepřišel proto, aby svůj život protrpěl. Naše utrpení a strádání nikomu nepomůže a nic nezlepší. Přejeme-li si, aby bylo ve světě více lásky, buďme v první řadě my sami plní lásky. Přejeme-li si, aby bylo ve světě více porozumění, mějme ho v první řadě my sami. Přejeme-li si, aby byli lidé ohleduplnější, buďme v první řadě ohleduplní my sami. My sami a náš osobní svět tvoříme kus světa společného. Nad sebou a svým vlastním světem máme naprostou moc a můžeme ho mít takový, jaký si ho přejeme mít, i když ten společný svět, v němž všichni žijeme, tak zdaleka nevypadá. Jednejme tedy tak, jak si přejeme, aby to ve světě vypadalo. Možná se nám nedostane vždy toho stejného zacházení nazpět ze strany druhých, ale my sami tak pro svět konáme to nejlepší, co můžeme, a máme čistý štít. 
V tomto období jsme vyzýváni, abychom zůstali ukotvení ve svém vlastním nitru, ať už budeme řešit nebo prožívat cokoli. Soustřeďme se na to místo uvnitř nás, ve kterém vládne trvalý mír a moudrost bez ohledu na dramata v okolí nebo na bouři našich vlastních myšlenek a emocí. Dělejme si často chvíle sami pro sebe a tento kontakt s vlastním nitrem stále obnovujme. Prosincové období patří k těm nejvíce stresujícím, a pro vnímavější povahy je tím spíše důležité vytvořit si důkladnou vnitřní stabilitu a oporu, aby s nimi necloumaly rozvířené energie všude v okolí. Rovněž je důležité si uvědomit, že ne všechno, co cítíme, je ve skutečnosti náš vlastní pocit, ale pocit zachycený od někoho jiného. Abychom tedy předešli tomu, že nás zahltí emoce a myšlenky přejímané od druhých lidí, pravidelně se očišťujme - modlitbou, meditacemi, poslechem relaxační hudby, spánkem, vyplakáním se, koupelemi s mořskou solí, prací s krystaly nebo jejich nošením na těle (a jejich omývání vodou, je-li to možné), vypisováním svých myšlenek a pocitů do deníku nebo jakýmkoli jiným efektivním způsobem, který nám k očištění pomáhá. Díky této péči snáze zůstaneme klidní a vyrovnaní, bez ohledu na to, co se bude dít kolem nás nebo třeba i v nás samotných. Budeme moci vidět toto dění z nadhledu a vyšší perspektivy a nenecháme se tím tolik vykolejit. Mějme tedy dobrou péči o sebe samé jako prioritu a požádejme Nebesa, aby nám pomohla zařídit vše tak, abychom se o sebe mohli dobře starat. Pak však také jejich pomoc přijměme, ať už se objeví v jakékoli, často i nečekané, podobě. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první prosincový týden nám vyšla Šestka Citů, která vypovídá o našich pocitech nostalgie, stesku po minulosti, někdy také po vlastním dětství a po starých časech. Tyto pocity v nás ještě podporují všudypřítomné vánoční upoutávky, reklamy a tematické pořady či články, které nyní vídáme každý den. Naši andělé nám touto kartou dávají vědět, že rozumí našim pocitům, i lítosti, kterou cítíme, když vzpomínáme na hezké časy, nebo když naopak neprožíváme svátky tak, jak bychom si doopravdy přáli. Připomínají nám, že nikdy nejsme sami a že jsou vždy připraveni nám pomoci najít tu pravou společnost pro nás. Potřeba blízkosti s druhými lidmi je zcela přirozená a lidská, a je logické, že dlouhotrvající samota nebo život v nenaplňujícím či dokonce zraňujícím vztahu v nás vyvolává smutek a stesk. Tyto pocity nám však mohou posloužit jako motivace ke změně - k navázání nových přátelství, k projevování laskavosti vůči jiným bytostem, posílání potěšujících přáníček či pohledů aj. Každý, kdo ví, jak osamělost bolí, má v sobě ohromnou dávku soucitu a pochopení, které mohou významně pomoci dalším lidem. Buďme tedy kreativní a dejme těmto svým pocitům možnost projevit se vytvořením něčeho krásného, aby pomohly šířit dobré ve světě. Navíc, vším tím dobrým, co vyšleme, budeme dobré rovněž přitahovat, a tak buďme ochotni přijímat dobro v jakékoli podobě, v jaké k nám bude přicházet zpátky.
Tato karta vypovídá také o našem vnitřním dítěti, které si dobře vzpomíná na pravý význam (nejen) Vánoc, a touží opět prožívat lásku, radost a pospolitost, namísto shonu a stresu kvůli dárkům a financím. O toto dítě uvnitř nás se můžeme postarat jen my sami a je tedy jen na nás, zda mu pomůžeme a navážeme s ním kontakt a nebo ho budeme nadále přehlížet a prožívat hluboký vnitřní smutek, který vychází z jeho/našeho dětského srdce. 
Andělé nám rovněž připomínají, že i když nemůžeme vrátit staré časy, které se nám tolik líbily, vždy si můžeme vytvořit nové.

Pro druhý prosincový týden zde máme Strážce Citů, což je karta představující osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo hodný, laskavý, vnímavý a dobrosrdečný, kdo nám v tomto období bude nápomocný - nebo vyzývá nás, abychom v sobě ztělesnili tyto vlastnosti a sami jimi někomu přispěli. Často se jedná o někoho, kdo druhým naslouchá, chápe je a dobře jim radí, a to s těmi nejušlechtilejšími záměry. 
Pokud se jedná o situaci, říká nám tato karta, že se situace, o kterou si děláme starosti, vyřeší, a nejlépe k tomu přispějeme tím, že k ní budeme přistupovat z pozice lásky a pochopení, ať už se jedná o cokoli nebo kohokoli. Nesmíme přitom zapomínat ani na lásku a pochopení, jež potřebujeme projevovat sami sobě. I my jsme lidé a ne vždy si víme rady, ne vždy máme na všechno sílu a je třeba mít pro sebe porozumění úplně stejné, jaké máme pro všechny ostatní. 
V tomto týdnu si tedy udržujme empatický a laskavý přístup, a všechno dopadne nejlépe, jak to jen bude možné. Buďme otevřeni pomoci druhých a stejně tak pomozme i my někomu druhému, budeme-li k tomu vedeni. 

Pro třetí prosincový týden je tady Posel Citů, opět karta, která může symbolizovat osobu i situaci. Pokud je to osoba, jedná se o mladého (ať už fyzicky, duševně nebo obojí) člověka, který je srdečný, citlivý a který touží pomáhat a těšit druhé. Rovněž může znamenat buď někoho, kdo nám bude nápomocný, nebo nás samotné a ztělesnění těchto vlastností v sobě samých. Dejme na svou intuici, které poselství nám více odpovídá (mohou to být samozřejmě i obě možnosti). 
Co se týká situace, je tato karta symbolem krásného, láskyplného gesta, milých zpráv - někdy i milostných psaníček, nabídek pomoci a pozvánek do společnosti. Pro vztahy je tato karta příslibem jejich prohloubení, posílení nebo i obnovení. Často vypovídá o novém přílivu lásky. Pro nezadané může znamenat i seznámení se s novými lidmi, ať už se z nich v budoucnu stanou přátelé, partneři nebo dobří známí. V každém případě je to poselství laskavosti, a to jak projevované, tak i přijímané.
Abychom se mohli těšit z lásky jako takové, je důležité mít otevřené srdce. Těžko se budeme cítit milovaní, když máme uzavřené srdce plné strachu nebo starých křivd, i když nás přitom obklopuje nespočet milujících lidí. Udělejme tedy v takovém případě laskavost nejdříve sobě a zapracujme na tom, abychom své srdce lásce otevřeli. Vzdejme se lpění na starých bolestech (nebo vzpomínkách na dávné lásky - viz. první karta) a otevřeme se lásce nové. Můžeme sami sobě poslat milostné psaníčko. Napišme svému já, své duši i tělu, co všechno na nich milujeme a co se nám na nich líbí. Projevme jim, jakou tvoří nádhernou bytost a jak jsme rádi, že na světě jsou. Můžeme tak odhalit mnohé své bloky a zranění, která tím začneme léčit, a tím napomůžeme tomu, aby nám časem stejnou lásku mohli projevovat i další lidé - a abychom tuto lásku dokázali skutečně pocítit.

Pro závěrečný týden prosince i celého roku je tady Strážce Hojnosti, který nese poselství o spokojeném, úspěšném a naplněném člověku, který se dokáže těšit z toho, co dokázal. Hlavní poselství této karty spočívá v tom, že budeme uznávat sami sebe za všechno, co jsme v tomto roce zvládli a přežili. Po předchozích týdnech, které byly všechny o léčení a otevírání vlastního srdce, je tento týden odměnou za všechnu tu práci, kterou jsme věnovali sobě samým i svému životu. Tento rok se pro nás stal dalším důkazem toho, že bez ohledu na to, co nám kdy přijde do cesty, všechno vždy zvládneme a vždy se dokážeme znovu vzchopit a jít dál. Dopřejme si tedy důkladnou odměnu a uznání, vydechněme si a odpočiňme, než začneme na novém prahu roku 2019. Zasloužíme si to. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento měsíc je pro nás poselstvím, abychom milovali sami sebe. Abychom se o sebe opravdu dobře starali a dopřávali si tolik potřebnou péči. Když máme rádi sami sebe a jsme sami plní lásky a vděčnosti, snadno pak tuto energii předáváme dál do svých vztahů, a tím také dále do světa. My všichni jsme důležití a všichni činíme v našem společném světě rozdíl. Přestože tento rozdíl nemusí být tak viditelní a razantní, jak bychom si přáli, stále je to rozdíl a má velkou cenu. Nevzdávejme se tedy laskavého přístupu jen proto, že ostatní ho nemají. Nevzdávejme se naděje jen proto, že ostatní ji ztratili. Nevzdávejme se vizí o světě plném lásky jen proto, že ostatní tuto vizi nesdílejí. Soustřeďme se na to, abychom my sami byli v první řadě příkladem toho, co si přejeme ve světě vidět. 
Mějme soucit sami se sebou a se svým vnitřním dítětem. Dělejme si pravidelně radost tak, jak to cítíme, aniž bychom si to hned kazili svými "dospěláckými" argumenty. Otevřeme si znovu oblíbenou dětskou knížku, pořiďme si pěknou hračku, vybarvujme omalovánky nebo se pusťme do jakékoli činnosti, která v naší věčné dětské duši znovu probudí pocit lásky a radosti. Mnohé naše smutky, které v životě prožíváme, pocházejí právě ze srdce našeho zapomenutého, zanedbávaného a strádajícího vnitřního dítěte. Buďme sami sobě laskavým rodičem namísto nelítostného tyrana, a velmi brzy uvidíme, jak se naše srdce začíná otevírat lásce a důvěře.  
Buďme otevřeni novým lidem, novým vztahům a pozvánkám do společnosti. Ne každý nám nutně musí hned nějak ublížit - jak nás možná straší naše ego ve snaze se chránit. Především si však buďme dobrou společností my sami. Založme svůj přístup ke všemu a všem na lásce a soucitu, a to bez ohledu na to, jaký to bude či nebude mít efekt. Jde tu o NAŠE srdce, které cítí a dává lásku a které má proto z našeho přístupu největší prospěch.
Buďme ochotni rozpustit hradby, které jsme si kolem sebe vystavěli ve snaze se ochránit před dalšími ranami, a zkusme zase pocítit novou svobodu z otevřeného srdce. Možná to nepůjde hned ani snadno, ale půjde to. Stačí mít ochotu se této možnosti otevřít. Cesta, jak tento náš záměr uskutečnit, se pak sama najde a bude se nám postupně odhalovat. 
Zasvěťme tento měsíc lásce - k sobě, k druhým, ke světu i k životu samotnému - a všechno bude plynout přesně tak, jak má. Tomuto přístupu se máme naučit. Přejeme-li si prožívat život plný lásky, buďme sami láskou a posílejme ji dál. Věnujme lásku také sami sobě a projevme si uznání za všechno, co jsme dokázali, za všechno, co jsme se naučili, za to, jak jsme vyrostli, i za to, kým jsme. Vše, co jsme prožili a čím jsme si prošli, mělo za úkol dovést nás právě k tomu - abychom odhodili to, co nám bránilo být těmi jedinečnými osobnostmi, jimiž ve skutečnosti jsme, a začali vytvářet prostřednictvím sebe samých to, co si přejeme vidět v našem světě. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

sobota 24. listopadu 2018

Vzdejte se zbytečných problémů

"Jedním z důvodů, proč se často cítíte unavení a vyčerpaní, je nedostatek péče, kterou byste si potřebovali věnovat. Zanedbáváte-li své duševní či fyzické potřeby v jakémkoli ohledu, vaše duše i tělo na sebe budou silně upozorňovat a volat o vaši péči. Avšak i v případech, kdy se o sebe dobře staráte, se můžete cítit nenaplnění a nespokojení, protože jste tuto péči skutečně NEVNÍMALI. Jste tak zvyklí neustále myslet na problémy, že je myšlenkově řešíte i v době, kdy byste měli veškerou svou pozornost věnovat sobě. Děláte-li důležité činnosti, aniž byste je plně vnímali, pak máte v konečném důsledku pocit, že jste je ani nevykonali. Možná namítnete, že když řešíte své problémy, tak si přece pozornost věnujete! Ale ve skutečnosti to tak není - věnujete pozornost PROBLÉMŮM, nikoli SOBĚ. VY nejste vaše PROBLÉMY!

Pokud se chcete opravdu dobře starat o svou duši a tělo, čiňte tak s plným vědomím a procítěním. Zapomeňte na problémy. Svět se nezboří, když na ně chvilku nebudete myslet. Vychutnejte si dobré jídlo, voňavou koupel, umění, pěkný film, zábavné cvičení, odpočinek či cokoli jiného, aniž byste při tom na cokoli mysleli. Uvolněte se a plně se oddejte tomu, co prožíváte. Právě tím můžete dosáhnout nejlépe pocitů naplnění. Vaše mysl si potřebuje být vědoma toho, co děláte. Je-li rozptýlena do spousty směrů zároveň, pak je jedno, že pro sebe děláte něco dobrého. Nevnímáte to, a tak vás to ani nenaplní. Proto bychom vás chtěli vyzvat, abyste věnovali více pozornosti naplňování svých potřeb. Prociťujte plně každou chvíli, kterou si věnujete.

Rovněž odmítněte řešit problémy, které řešit nemusíte. Ve chvíli, kdy se sami potřebujete starat o sebe, neztrácejte další energii. Nejprve ji znovu načerpejte - a dovolte si to chtít. Není nic špatného na tom odmítnout řešit problémy, ať už své vlastní nebo cizí. Pokud je něco neodkladné, vyřešte to. Pak si však potřebnou péči co nejdříve dopřejte. Mnohdy také nabíráte na svá bedra další a další problémy, přibíráte si i cizí problémy, vytváříte si nové problémy a děláte si další problémy navíc z věcí, které by problémem vůbec být nemusely. Ulehčete si svou zátěž a rozmýšlejte se, než přijmete nějaký problém za svůj a než za problém něco začnete považovat. Mnohé věci byste vůbec nemuseli řešit, do mnohých situací byste se vůbec nemuseli zapojovat, o mnohých tématech byste vůbec nemuseli diskutovat. Tolik energie ztrácíte zbytečnými problémy! Pečlivě tedy zvažte, které věci opravdu potřebujete řešit a které nikoli - a ty vypusťte. Máte právo odmítnout řešit to, co řešit nepotřebujete.

Někdy vás vyčerpávají i žádosti druhých lidí, jen proto, že neumíte odmítnout. Na odmítnutí není nic špatného. Je to součást sebelásky, úcty, kterou projevujete sami sobě, své duši i svému tělu. Jste-li unavení, běžte si odpočinout. Tíží-li vás vaše vlastní mysl, odmítněte ji poslouchat. Často vám diktuje, co všechno musíte, ale vy přitom NIC NEMUSÍTE. Je to jen názor vaší mysli nebo mysli někoho jiného. Řiďte se tím, co vnímáte jako nejlepší. Uděláte-li si čas a prostor na doplnění své vlastní energie, bude to dobré pro vás i pro všechny ostatní, kterým pak budete moci lépe pomáhat.

Chovejte lásku a úctu k sobě i k druhým, i k životu samému. Oceňujte svůj život a prokazujte mu úctu tím, že se o něj budete dobře starat. Milujte svou duši i své tělo. Dopřávejte pozornost a péči sobě stejně tak jako jiným lidem. Zredukujte množství svých problémů na nejnutnější minimum a nepřibírejte si další. Buďte ochotni umět odmítnout, ať už se jedná o nároky jiných na vás a nebo vaše vlastní, které si na sebe kladete. Jste cenní a důležití a potřebujete se postarat o to, aby byly vaše potřeby naplněny. Věnujte si to, co potřebujete, a nikam nespěchejte. Máte čas. Je to čas pro vás. JEN pro vás. Dovolte si v tento čas nemyslet na problémy. Ručíme vám za to, že se vám nejen uleví, ale i samotné problémy pak mnohdy úplně vymizí (neboť byly způsobeny právě vaší nedostatečnou péčí o sebe), a nebo se velmi usnadní, neboť budete mít více energie a inspirace a otevřené vědomí potřebné k jejich vyřešení.

Jsme s vámi a můžete nás kdykoli zavolat na pomoc se vším, co potřebujete. Povedeme vás a pomůžeme vám dostat se vždy v pravý čas na to pravé místo. Není žádný důvod dělat si starosti. Věnujte se teď sami sobě a milujte svůj život. Bohatě se vám odmění."


* * * 


(Poselství andělů, Magda Techetová)


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

sobota 3. listopadu 2018

Karetní výklad strážných andělů pro listopad 2018

Milí přátelé,

máme tady listopad a spolu s ním i nadále pokračující energii vybízející k vyklizení všeho nepotřebného nebo škodlivého z našich životů. Ať už se jedná o úklid našeho domova a zbavení se nepotřebných věcí, nebo o úklid v našem nitru a odstraňování našich nezdravých myšlenkových návyků či starých zatěžujících emocí, ve všem jsme neustále podporováni svými milujícími anděly i svým vlastním milujícím já, které si přeje, abychom byli šťastní.
Co se týká prostředí, v němž pobýváme, ať už je to náš domov, pracoviště nebo nějaké jiné místo, vše, co se děje v našem nitru, z velké části zrcadlí toto prostředí a předměty, kterými se obklopujeme. Tak jako utváříme své okolí v závislosti na tom, co se odehrává uvnitř nás, působí zpětně toto námi utvořené okolí na naše nitro a ovlivňuje ho. Pokud tedy máme problém pohnout se v životě dál, může nám pomoci vnést novou svěží energii do svého domova, pracoviště nebo třeba i stylu oblékání. Pokud se nám nedaří odpoutat se od minulosti a stále se zaobíráme tím, co se tehdy stalo, jak se to stalo, kdo za co mohl apod., můžeme zjistit, že se nám dané období, osoby, místa či samotné zážitky připomínají prostřednictvím předmětů, jimiž jsme se obklopili. Můžeme tedy toto období využít k tomu, abychom si své věci přebrali a přeorganizovali, a v rámci tohoto procesu si tak přebrali a přeorganizovali i své vlastní nitro. 
Listopad pro nás bude obdobím, kdy budeme "tlačeni" ke krokům, jež bychom tak jako tak museli časem udělat, ale které jsme se možná rozhodli zatím opakovaně odkládat. Naši andělé chtějí, abychom si byli v tomto období vědomi, že vše, co se nyní odehrává, je v naprostém souladu s naší vlastní vůlí a všechno to slouží k našemu vyššímu dobru, i kdybychom zatím nerozuměli JAK. Důvěřujme tedy svému vyššímu Já, které vidí mnohem dál než naše ustrašené, jistotou posedlé ego, a učiňme kroky, ke kterým nás povede - protože nám poslouží mnohem lépe, než si momentálně umíme představit. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první listopadový týden nám vychází Sedmička Myšlenek. Tato karta představuje náhlá zjištění a uvědomění, někdy i nepříjemná, po kterých potřebujeme nějaký čas na to, abychom je vstřebali a abychom si sami v sobě i ve svém životě nastolili nový pořádek v závislosti na tom, co jsme zjistili nebo si uvědomili. Prospěje nám zdravý čas o samotě, meditace a introspekce např. ve formě psaní deníku. Dopřejme si tento čas bez jakýchkoli výčitek.
Touto kartou nás také andělé vybízejí k tomu, abychom sebrali odvahu a přiznali sami sobě věci, které jsme si přiznat nechtěli. Nemusíme se toho bát. Upřímnost, byť není vždy příjemná, je cestou k projasnění a pročištění naší vlastní energie a přirozeně také energie našich vztahů a komunikace. Přiznat si pravdu je prvním krokem k pozitivním změnám, když něco nefunguje nebo to nefunguje tak, jak by mělo/mohlo. 
Dopřejme si tedy v tomto týdnu čas sami pro sebe, abychom se otevřeli pravdě ve všech jejích formách a přijali ji. I když některá prozření mohou být pro nás bolestivá, nikdy přitom neutrpíme víc než životem ve lži nebo předstírání.

Na druhý týden tady máme Eso Hojnosti, které přináší skvělé zprávy o nových příležitostech a zdrojích všeho, co potřebujeme. Převážně se sice jedná o záležitosti materiální a finanční, obecně je však tato karta poselstvím týkajícím se VŠECH oblastí v našem životě, protože hojnost souvisí také s láskou, časem, energií a mnohými dalšími věcmi. Říká nám, že se nemáme poutat výhradně k jednomu jedinému zdroji toho, co potřebujeme. Pokud se např. jedná o finanční příjem, nemusíme očekávat peníze pouze z výplaty v zaměstnání. I když třeba nevíme o konkrétních zdrojích mimo naši práci, stačí, že se této možnosti otevřeme - a ony se začnou samy objevovat nebo dostaneme vedení k tomu, jak je objevit sami. Pokud prožíváme pocit nemilovanosti, protože nemáme partnera či partnerku nebo náš vztah nefunguje právě nejlépe, máme si uvědomit, že partnerský vztah není jediný zdroj lásky v našem životě. Mnoho lásky můžeme dostat i od našich přátel, rodiny, zvířat nebo od samotného Vesmíru, který nám posílá do cesty mnohá požehnání, znamení a dary. Musíme se však těmto cestám otevřít. Když se zaměřujeme výhradně na jednu jedinou cestu, od které očekáváme, že dostaneme to, co potřebujeme, stáváme se slepými vůči všem ostatním, které jsou nám otevřeny. Naši andělé i Vesmír respektují naši svobodnou vůli i možnost vlastní volby, a tak, pokud se rozhodneme, že danou věc chceme od jednoho jediného zdroje, nebudou nám nutit jiné - byť by to pro nás bylo lepší i jednodušší. 
Tato karta vypovídá také o nových začátcích, zejména co se týká kariéry, financí nebo stěhování do nového domova. 

Pro třetí listopadový týden je tu Pomocník Hojnosti, což je karta, která může představovat osobu nebo situaci. Jedná-li se o osobu, je to někdo velmi laskavý, milý, věrný a spolehlivý, který je také praktický a umí si poradit s tím, co je třeba udělat. Může to být někdo, kdo nám bude v tomto období nápomocný, rovněž to však může být vedení k tomu, abychom sami v sobě posílili tyto vlastnosti a využili je k pozitivním změnám ve svém životě.
Pokud se jedná o situaci, jsme vyzýváni k tomu, abychom fyzicky podnikali kroky potřebné k uskutečnění změn, na kterých pracujeme nebo o nichž jsme dosud jen uvažovali. Naši andělé nám připomínají, že bez aktivních lidských kroků zůstanou naše sny pouhými sny, stejně jako se problémy, které možná máme, nevyřeší, budeme-li stále jen přešlapovat na místě a jen je donekonečna rozpitvávat. Cítíme-li k něčemu jasné vedení, máme ho nyní následovat. 

Na poslední týden listopadu nám vychází karta Pryč se starým, sem s novým! Je to karta velkých změn, většinou takových, které náš život přimějí nabrat úplně nový směr. Vše, co se v tomto období bude dít, však přichází jako odpověď na naše vlastní modlitby a přání. Můžeme být donuceni do změn, ke kterým bychom se jinak neodhodlali. Častokrát odmítáme cokoli měnit, dokud NEMUSÍME. Přirozeně pak tedy nastanou takové podmínky, kvůli kterým změny budeme MUSET udělat. Vše to ale vychází z našeho vlastního rozhodnutí a svobodné volby. 
Velmi pravděpodobně budeme přehodnocovat své priority a měnit podle nich svůj přístup a vnímání. Na základě těchto proměn pak začneme činit změny, a díky těmto změnám začneme pozorovat první výsledky a známky toho, že jsme se opravdu vydali směrem, který bude pro nás i pro všechny, jichž se to týká, mnohem lepší - byť to tak zprvu nemusí vypadat. Hluboko uvnitř budeme vědět, že všechno, co se děje, nám ve skutečnosti dobře poslouží, a že vše bude tak, jak má být.

* * *

SHRNUTÍ
Listopad bude pro většinu z nás velmi transformativní. Začneme se více podílet na utváření svého život a na změnách všeho, co v něm pořádně nefungovalo. I pokud se jedná o záležitosti vyžadující delší čas, v tomto období je alespoň odstartujeme. Přivolejme si na pomoc archanděla Michaela, máme-li z těchto změn strach. Pomůže nám osvobodit se od pout našeho vlastního strachu, ale i strachu druhých, kvůli kterému se nás často druzí snaží od jakýchkoli změn odrazovat. Mějme na paměti, že naše vlastní nejvyšší dobro vždy prospívá nejvyššímu dobru všech, a tak si nenechme vymlouvat vedení své intuice, která vidí mnohem dál a která proto sama dobře ví, proč nás vede k tomu kterému kroku. 
Pokud nevíme, kde začít nebo se nedovedeme rozhoupat k práci se svým nitrem, začněme pracovat se svým prostředím a věcmi, jimiž se obklopujeme (viz. úvod). Naše okolí nám takto slouží jako zrcadlo a může nám velmi pomoci uvědomit si, co v sobě vlastně všechno přechováváme, a něco s tím udělat. 
Obecně nám má listopad pomoci rozbourat staré nefunkční základy, na nichž jsme svůj život nebo některé jeho aspekty vystavěli, a postavit nové, pevné a kvalitní, které nám budou do dalších let dobře sloužit. Všechna tvrdá práce, kterou jsme vykonali a stále ještě vykonáváme, je dobrou a všeobecně prospěšnou investicí do budoucnosti, protože vše, co si nyní vyřešíme, už nebudeme muset řešit potom. Naše duše ví, proč potřebuje ty které změny a lekce právě teď. Mějme v ni tedy důvěru a spolupracujme s ní. A také pamatujme, že nemusíme být na všechno sami. Vždy jsou tu pro nás nápomocní andělé, ať už ti nebeští nebo pozemští, kteří nám rádi pomohou, budeme-li to potřebovat. Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 28. října 2018

Karetní výklad pro týden od 29.10. do 4.11. 2018

Pro týden od 29. října do 4. listopadu 2018 jsem vybrala karetní sadu Andělé a svatí od Doreen Virtue. Pro toto období nám vyšla karta anděla strážného s názvem PODÍVEJ SE HLOUBĚJI. Naši andělé nám skrze tuto kartu doporučují, abychom měli na paměti, že ne všechno je vždy tak, jak se zdá být - ať už se to týká situací nebo osob v našem životě. Potřebujeme se dívat pod povrch a nenechat se hned unášet tím, jak věci vidíme ze své vlastní perspektivy. Například nám situace, v níž se nacházíme my nebo někdo blízký, může připadat bezvýchodná, ale přitom mohou být na cestě mnohá řešení, která bychom nečekali a která budou mnohem lepší než kterékoli z těch, jež bychom se snažili vymyslet my sami. Nebo se můžeme setkat s člověkem, který je na první pohled arogantní a protivný, ale který ve skutečnosti hluboko uvnitř trpí žalem kvůli nějaké ztrátě nebo jiné ráně, která ho zasáhla. Nesuďme tedy druhé ani okolnosti jen podle toho, co vidíme. Protože to, co vidíme, je opravdu jen pouhý zlomeček všech skutečností, a to ještě subjektivně vnímaný a často i zkreslený. 

S tím vším souvisí také rada, abychom se nenechávali strhávat zbytečnými dramaty. Například než donekonečna řešit, kdo za danou situaci může, ji prostě raději řešme a neplýtvejme energií na něčí obviňování nebo utápění se v detailech. Než se kvůli nepříznivé situaci neustále trýznit vlastními myšlenkami a starostmi, co všechno špatného by se mohlo stát, soustřeďme se na to, co můžeme udělat pro její zlepšení. Stále je to o umění dívat se pod povrch věcí, protože veškerý chaos, který vnímáme, se děje právě na povrchu; uvnitř toho všeho, pod povrchem, existuje dokonalý vesmírný řád, ve kterém všechno, co se děje, má svůj význam, a podle kterého nakonec všechno to chaotické zapadne na své nové místo, tak, aby to bylo pro všechny a ve všech ohledech to nejlepší. 

Tato karta nás rovněž vyzývá k tomu, abychom se obrátili do vlastního nitra, spíše než abychom řešili všechny ostatní. Každý z nás má řešit především sebe - jsme koneckonců také jediní, s kým můžeme pracovat. Nemůžeme měnit druhé lidi, i kdybychom chtěli sebevíc. O svých změnách a o tom, co jak kdy uděláme, rozhoduje každý sám za sebe, na základě své vlastní svobodné vůle. Než se tedy snažit ovlivňovat nebo měnit někoho jiného, snažit se ho ovládat a manipulovat s ním tak, aby jednal podle našich představ, soustřeďme se sami na sebe a zamysleme se nad tím, proč vlastně máme potřebu na někoho působit nebo ho měnit. Můžeme odhalit mnohé své vlastní vnitřní nejistoty a strachy, díky čemuž na nich budeme moci zapracovat. Nastolíme-li sami v sobě vnitřní mír a klid, nebude nás rozmanitost druhých lidí znepokojovat, nebo alespoň ne tolik, jako kdybychom byli sami nejistí a neukotvení ve svém středu. Totéž platí také v případě snahy ovládat vnější podmínky - aby bylo všechno tak, jak chceme. Skutečný mír nalezneme, naučíme-li se žít s tím, že některé věci prostě podle našich představ nejsou a možná ani nebudou. Neznamená to rezignaci, ale prosté přijetí a uzavření míru s touto skutečností. Přestože však nemůžeme ovlivnit dané podmínky, můžeme ovlivnit sami sebe a způsob, jak se k nim stavíme, jak se na ně díváme a jak se s nimi vyrovnáme. Nad tím vším moc máme. 

Energie tohoto týdne na nás může působit jako malé tornádo, které do svého víru strhává všechno, s čím přijde do kontaktu. Dokážeme-li však setrvat ve svém vlastním středu, můžeme tento čas přečkat v klidu, bez zbytečných dramat a rozvířených emocí či myšlenek. Mějme vnitřní mír jako prioritu č.1 a odmítněme se zabývat povrchními a nepodstatnými záležitostmi. Ne všechno je tak akutní, jak to vypadá. Udržme si ode všeho zdravý odstup a vnímejme události očima své vlastní intuice. Klidná mysl ve spojení s intuicí nám pomohou snáze rozpoznávat, jak se věci doopravdy mají a zda máme jednat, nebo naopak raději vyčkávat. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o to. 

- Magda


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

středa 24. října 2018

Úplněk ve znamení Býka 24.10. 2018

Jaký úžasný úplněk nás čeká! Tento úplněk bude zamířen na váš osud a vaše vztahy - na cestě je mnoho velkých pokroků!

Býk je velmi zemité znamení - vládne tématům vlastní hodnoty, bezpečí, zajištění, peněz, hodnot, smyslových požitků, spokojenosti, fyzického pohodlí, uchovávání a trpělivosti.

Úplněk v Býku od vás žádá, abyste si všímali svých požehnání... abyste si vychutnávali a oceňovali svůj život. Dopřejte si čas na pobyt v přírodě. Připomíná vám také, jak je důležité umět vydržet, být důkladní a spolehliví a držet své slovo. 

Vedle úplňku zde nastanou také dvě významné konjunkce:
  • Konjunkce Uranu s Měsícem
  • Konjunkce Venuše se Sluncem
Měsíc ve spojení s Uranem zesiluje náhlé citové průlomy a dokáže popostrčit některé vaše vztahy. Uran je jako elektřina a Měsíc představuje vaše emoce. Představte si tedy elektřinu a emoce spojené dohromady - fungují pro vás jako ladička, která vám pomáhá naladit se na stejnou vlnu jako Vesmír a vědomě pečovat o své psychické schopnosti. Budete vnímavější vůči věcem, které nejsou na první pohled vidět, ale dějí se "za scénou". 

A pak je tady spojení Slunce s Venuší - jaký příjemný čas! Venuše je vládnoucí planeta znamení Býka, a tedy i nynějšího úplňku. Venuše představuje lásku, krásu, kreativitu a hojnost. Máte se otevřít dávání i přijímání lásky. Toto spojení vnáší přátelskost, vřelost a zázraky do všech vztahů bez ohledu na formu.

Vedle těchto konjunkcí nastanou také dvě opozice:
  • Slunce v opozici s Uranem
  • Měsíc v opozici s Venuší
Když je Slunce v opozici s Uranem, objevují se v našem životě nečekané události. Můžete potkat někoho, kdo vás nečekaně rozzáří. Nebo se stane něco jiného, co rozhoupe vaši loď.

Udržte si otevřenou mysl - toto spojení vás vyzývá k odložení své obrany. Jsou možné mnohé změny plánů či směrů.

Když je Měsíc v opozici s Venuší - obzvláště je-li Venuše vládkyní tohoto úplňku v Býku - je čas uvést do rovnováhy vaše emoce. Láska a její vyjadřování nyní dostávají větší prioritu. A stejně tak i vaše skutečné, ryzí vnitřní hodnoty. 

Jakékoli rozruchy ve vašem životě, kvůli kterým se možná budete cítit náladoví nebo emočně vyčerpaní, potřebují být pojmenovány - a následně i kreativním způsobem řešeny:

Věnujte se něčemu, při čem se budete cítit soustředění sami v sobě - tak, že už se nebudete soustřeďovat na to, jak jste frustrovaní nebo jak moc byste chtěli, aby věci byly jinak.

- Tania Gabrielle

* * *

zdroj: http://taniagabrielle.com/taurus-full-moon-activating-your-destiny-relationships/?fbclid=IwAR34c8OpiVvHy43bY06I-Ylpzaq6FwY_JXRPDuiDcgU-TM4S10vLiceCD1U
překlad: Magda Techetová


pondělí 22. října 2018

Poselství andělů o virtuální frustraci

"Jako vaši andělé často vídáme, kolik z vás je ve svém životě frustrovaných a nešťastných jen proto, že sledujete příspěvky svých přátel a známých na sociálních médiích a vědomě či nevědomě porovnáváte svůj život s tím jejich. To, co lidé sdílejí na svých osobních profilech či stránkách, vám však nikdy neposkytne celistvý ani objektivní obraz o tom, jak tito lidé doopravdy žijí. Jen málokdo s ostatními sdílí VŠECHNO. Obvykle lidé vybírají pouze své úspěchy, šťastné okamžiky a příspěvky, které určitým způsobem prezentují jejich názory a postoje, ale nikdy v tom není obsaženo všechno, co prožívají. Srovnávat svůj život s obsahem něčího profilu je nesmyslné. Přesto se mnozí z vás cítí špatně, když sledují, jak ostatním se daří a vám ne. Jak se ostatní vdávají a žení, zatímco vy jste celé roky sami. Jak druzí zakládají své šťastné idylické rodiny, o které vy stále jenom sníte, nebo jedou na další exotickou dovolenou, kterou si spolu všichni báječně užívají, a jak konečně dostavěli svůj dům, zatímco vy máte stěží na nájem průměrného bytu. Toto všechno, ať už si to uvědomujete nebo ne, na vás denně tlačí ze všech stran, jakmile se připojíte na sociální média.

Rádi bychom vám poradili: dejte si čas od času delší přestávku od svých internetových profilů i profilů druhých. Omezte alespoň na nějaký čas svůj elektronický kontakt na nezbytné minimum, a to mimo dosah sociálních sítí (např. přes e-mail). Spočiňte na nějakou dobu sami ve své vlastní společnosti. Vyjděte si do přírody. Zajděte si na dobrou kávu - bez připojení mobilu k wi-fi síti. Pokud si chcete u kávy něco číst, vezměte si knížku. Přivoňte si k jejímu papíru. Vychutnejte si svou kávu. Běžte do divadla nebo na koncert. Nebo zůstaňte doma, rozsviťte si vonnou svíčku a relaxujte v teple svého domova. Jednoduše - ŽIJTE!
Je nám líto, když vidíme, kolik lidí se trápí a strádá jen proto, že celé dny a noci tráví na internetu a prohlížejí si profily druhých lidí, a pak se cítí mizerně, protože jejich život zdaleka neodpovídá všem těm dokonalým a idylickým životům, které jsou očividně přány všem ostatním. Vaše doba oplývá úžasnými technologickými prostředky, ale jsou to PROSTŘEDKY, NÁSTROJE. Mají vám sloužit, ne vám vládnout. A přesto je tolik z vás ovládáno svými mobily a počítači. Internet i všechny ostatní podobné nástroje vám samozřejmě poskytují mnoho úžasných možností a mají pro vás velký přínos - současně s tím však daly vznik mnoha rizikům a následkům, které se promítají do společnosti.

Žádný online kamarád vám nenahradí fyzické objetí blízkého člověka. Žádný vtipný příspěvek sdílený ve skupině vám nenahradí fyzické posezení s přáteli a společný hlasitý smích. Vaše fyzické smysly potřebují vnímat, že žijete. Virtuální svět vám nenahradí ten fyzický. Přestože máte pocit, že jste ve virtuálním světě mnohé zažili, v tom fyzickém jste pouze proseděli dlouhé hodiny shrbení u své elektroniky. Přestože vám může internet dobře sloužit, neměl by prosakovat do celého vašeho života, natož ho začít nahrazovat.

Udělejte si seznam toho, k čemu všemu je vám virtuální svět užitečný. Vypište si, k jakým konstruktivním účelům ho opravdu potřebujete využívat a v čem vám pomáhá. Mohou to být kontakty s přáteli z daleka, s nimiž byste jinak kontakt neměli; rozhovory s přáteli, s nimiž se právě nemůžete vidět; pracovní či studijní skupiny, které vám usnadňují předávat si aktuální informace; kreativní stránky, na nichž můžete dávat prostor své tvořivosti a inspirovat druhé; stránky, jež vás samotné inspirují a motivují k pozitivním změnám, apod. To jsou dobré a praktické účely. Avšak všechen ostatní čas, který ve virtuálním světě trávíte, vám radíme omezit na minimum. I když si to možná neuvědomujete, jsou to i celé hodiny denně, které trávíte bezcílným prohlížením sociálních médií a stránek, aniž by vám to k čemukoli posloužilo. Tento čas byste mohli věnovat potřebné péči o své tělo a duši - všem aktivitám, které ve vás podporují pocit skutečného života. Navíc, permanentní sledování profilů druhých ve vás vyvolává dojem, že váš vlastní život stagnuje, zatímco ten jejich se úspěšně posouvá; že vy sami jako byste neexistovali.

Odpoutejte se tedy od internetu a dělejte vše, co ve vás znovu probudí radost ze života. Co odvede jinam pozornost vaší mysli, která se snaží mít neustále pod kontrolou, co kdo kdy dělá. Valnou většinu informací, kterými si takto zaplňujete hlavu, vůbec nepotřebujete. Je to zbytečný balast, který zabírá váš drahocenný čas a kapacitu vaší mysli, jež by jinak mohla posloužit k mnoha jiným, užitečným věcem. 

Na sociálních médiích a internetu vzniká snadno závislost, protože pro vás představují snadný únik před sebou samými - tak jako jakákoli jiná závislost (útěk k jídlu, cigaretám, alkoholu, nakupování, neustálé rozptylování se společností jiných lidí, aj.) Když nejste sami se sebou pravidelně v kontaktu, protože veškeré volné chvíle kontrolujete své telefony a profily, vaše duše trpí. Vaše tělo přirozeně také, protože to odráží do velké míry vaši duši. Každý člověk přirozeně potřebuje trávit čas i sám se sebou a se svými blízkými, kvalitně odpočívat, vyživovat se dobře fyzicky, emočně i mentálně, přemítat, rozmýšlet se nad dalšími kroky ve svém životě a pracovat sám na sobě. Každý člověk má také své poslání a vlastnosti, jimiž může velkým dílem pomáhat druhým a světu. Místo toho se však často u mnohých z vás ztrácí váš drahocenný čas i energie ve víru bezvýznamných statusů, fotek a videí, jimiž zaplňujete každé prázdné místo ve svém rozvrhu a na sebe samé ani na kvalitně strávený čas vám už nezbývá žádný prostor.

Vraťte se prosím sami k sobě. Věnujte se svému vlastnímu životu. Nesrovnávejte ho s životy jiných, natož s tím, co si vyselektovali jako hodné prezentace na internetu. Navraťte se ke svému skutečnému žití. Prožívejte plně své okamžiky. Odolejte pokušení hned je sdílet na svých profilech, aby to viděli ostatní. Uvědomte si, jak moc jste závislí na svém prezentování se a posílání všeho na internet. Dělte se s druhými opravdu jen o to, co jim skutečně chcete sdělit. Vymezte svému virtuálnímu životu zdravé hranice. Zvolte si v rámci dne či týdne konkrétní časový úsek, během kterého budete moci brouzdat internetem, jak je vám libo, ale tento limit dodržujte. Nedovolte, aby vás ovládla závislost na neustálém rozptylování své pozornosti. 

Najednou budete mít mnoho volných chvil sami na sebe a na činnosti, kterým jste se nestíhali věnovat kvůli svému online vytížení. Budete mít jasnější a soustředěnější mysl, díky které najednou začnete přicházet na možná řešení problémů, před nimiž jste dosud jen utíkali na internet. Budete klidnější a nebudete si dělat zbytečné starosti kvůli tomu, co sdílejí druzí na svých profilech. Budete si více vědomi sebe samých. Využívejte tedy virtuální svět opravdu jen k účelům, které jsou smysluplné, a bezcílné prohlížení omezte na minimum. Přestaňte sledovat druhé a začněte si všímat sami sebe. Přestaňte srovnávat vaše životy a začněte žít ten svůj. Na rozdíl od vašeho profilu na internetu má totiž váš život obrovskou hodnotu."

* * *

- Poselství andělů, Magda Techetová


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)