neděle 26. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.6. do 3.7. 2022

Milí přátelé,

první polovina tohoto roku utekla jako voda a jistě se můžeme shodnout na tom, že byla velmi náročná. Jako by se na nás sypala jedna zkouška za druhou a sotva překonáme jedno těžké období, hned začíná nějaké další. Naši andělé vědí, že je to pro nás velká zátěž, ale připomínají nám, že právě proto jsme sem přišli v tomto období a že právě proto je důležité naše poslání - být sami sebou, posilovat a šířit lásku a mír vlastním prostřednictvím a přispívat světu tím vším, co je na nás unikátní a nenahraditelné. Abychom však mohli vytrvale fungovat, je třeba pravidelně si doplňovat energii a dobře se starat o svou duši i tělo. Nepřehlížejme jejich volání a nestavme jejich potřeby na poslední místo za všechno (a všechny) ostatní. Nejsme o nic méně důležití než někdo jiný a stejně tak, jako se vášnivě staráme o druhé, měli bychom se stejně vášnivě starat také o sebe a dovolit zase někomu jinému, aby podpořil nás. Tak mezi sebou udržujeme síť pozitivní podpory a důvěry, což je také součást našeho poslání. Obklopme se lidmi, s nimiž se cítíme dobře, kteří jsou zde vždy pro nás tak jako my pro ně, kterým na nás upřímně záleží a kteří nás rádi podpoří v našem růstu, uzdravování a rozvíjení schopnosti lásky.
V tomto týdnu vstupuje planeta Neptun do retrográdní fáze (konkrétně 28.6.), což s sebou přináší témata jako je prohlédnutí iluzí, rozbřesknutí, náhlá uvědomění, prozření, a také donucení postavit se čelem všemu, od čeho jsme se snažili utíkat a čemu jsme se vyhýbali. Pokud jsme si něco nalhávali a vystavěli si nějaké vzdušné zámky, můžeme nepříjemně prozřít, avšak to je důležité, abychom se mohli pohnout dále; abychom se konečně hnuli z místa a změnili to, co změnit potřebujeme, i když jsme si to nechtěli přiznat. Tento energetický vliv Neptunu potrvá až do začátku letošního prosince. Čím otevřenější však budeme těmto uvědoměním a čím ochotnější budeme k provádění potřebných změn (i svých vlastních proměn), tím snáze a také dříve naplní tato energie svůj účel v našem životě a tím dříve budeme moci začít žít svůj život v souladu s pravdou a realitou. Musíme se postavit svým závislostem - ať už na návykových látkách nebo třeba na lidech; tendenci utíkat před problémy a zametat je pod koberec; sklonu házet vinu na druhé i v případě, kdy za nic nemohou, a projektovat si na ně své vlastní nedostatky; falešným přesvědčením, kterým jsme uvěřili, i vlastní odpovědnosti za to, jak náš život vypadá. Budeme vedeni sami do sebe, a pokud máme sklon neustále před sebou utíkat, budeme k této introspekci donuceni. Nelze se jí vyhnout. A je to tak dobře. Naše duše si samy říkají o pomoc a my této energie můžeme využít k odstranění všeho, co nám bránilo v růstu a v utváření svého života v souladu s naším srdcem. Přijměme tedy tyto příležitosti a naplno je využijme. Naši andělé nás podpoří ve všech směrech.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
 • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Eso Citů. To je poselství o nové lásce, ať už ve formě nového vztahu či oživení již existujícího, ale netýká se to jen vztahů. Tato karta symbolizuje obecně nově probuzené city, nové nadšení, obnovenou lásku k životu jako takovému. Samozřejmě tato láska, kterou probudíme sami v sobě (a nemusíme k ní mít ani žádný konkrétní důvod či "objekt") může významně zvýšit naše vyzařování a napomoci tak k přitáhnutí nových lidí, kteří budou s touto naší energií v souladu. Čím více lásky v sobě chováme, tím přitažlivější jsme pro lásku z našeho okolí, a to nejen v podobě lidí a vztahů, ale i ve formě zkušeností, radostných situací a všeho možného, co nás v této energii podpoří.
Bojujeme-li právě s opačnými energiemi - tedy se strachem, vztekem, úzkostmi, aj. - přišla nám tato karta připomenout, že do velké míry sami rozhodujeme o tom, na co se naladíme, o čem budeme přemýšlet, jak se na věci budeme dívat, jak je budeme vnímat, kolik prostoru budeme dávat svým myšlenkám a pocitům ve svém nitru, co a jak budeme projevovat navenek... a co k sobě budeme nadále přitahovat. Je pochopitelné, že ne vždy se nám daří ovlivňovat své vnitřní prožívání tak, jak bychom chtěli, a ve zvláště těžkých životních situacích to může být i nemožné. Přesto však tuto možnost máme a jakmile budeme alespoň trošku schopni vzít otěže do rukou, dostane se nám k tomu velké podpory.
Máme obrátit svou energii z negativity na pozitivitu, ze stěžování si na vděčnost, z pocitů osamělosti a bezcennosti k pocitům milovanosti a zdravého sebevědomí. Každá změna, kterou provedeme v souladu s tímto záměrem, se nám bude bohatě vyplácet nyní i v budoucnu.

Z Karet kouzelné mapy jsme dostali kartu s názvem Následuj vůdce. Tou jsme vybízeni k tomu, abychom se nechali inspirovat lidmi, kteří se nebojí svou lásku projevovat, kteří své srdce neuzavírají navzdory těžkým okolnostem a kteří vytrvale dělají svět lepším už tím, že existují a že jsou takoví, jací jsou. Každý z nás může posloužit jako inspirace mnohým dalším už tím, že nepodléhá davovým trendům, které nejsou v souladu s jeho vnitřní pravdou. Nerodíme se na svět zcela unikátní proto, abychom se snažili podobat někomu jinému. Toto je pro nás poselství, abychom se nenechali ovládat strachem, že nás někdo nebude mít rád, když budeme sami sebou. Být laskaví, milující a upřímní ve světě plném strachu, zraňování a falše, vyžaduje velkou odvahu - ale tu my máme, ať už jsme si jí vědomi či zatím nikoli. Jsme tu právě takoví, jací opravdu jsme, s touhou po lásce a míru, protože přesně to svět potřebuje a přesně to zde můžeme ovlivnit.
Obdobně jako jsme vedeni k následování inspirativních pozitivních příkladů, jsme zároveň vyzváni k tomu, abychom přestali následovat ty, jejichž hodnoty a chování neladí s naším vnitřním kompasem. Nemusíme být za každou cenu zadobře se všemi lidmi, s nimiž se potkáme, a nemáme povinnost se zapojovat do jejich dramat, negativity nebo dokonce páchání zla, jen abychom je neztratili. Nebojme se odpoutat od těch, kdo nejsou v souladu s láskou a pravdou. Je to to nejlepší, co můžeme udělat nejen pro sebe, ale i pro ně.
Nakonec je toto vedení pro ty, kdo v sobě odjakživa nesou vůdcovské vlastnosti, aby se nebáli je plně projevit a stát se, byť třeba zatím jediným, hlasem něčeho nového. Jsme-li inovativní osobnosti, máme dát této své stránce prostor a ukázat ostatním, co všechno se dá dělat jinak a lépe. Jinými slovy, opět je to vedení k naplňování našeho poslání a využití naší unikátnosti.

Z Orákula posvátné Země nám vyšla karta Fragmenty. Ta nám říká, že nějakou situaci (nebo dokonce vše, na co pohlížíme) nevidíme úplně celou a že nám chybí informace potřebné k tomu, abychom si mohli utvořit nějaký závěr. Varuje nás před unáhleným jednáním a domněnkami. Dále vypovídá o tom, že naše současné vnímání určité situace je ovlivněno starými zkušenostmi a že nevidíme realitu takovou, jaká opravdu je. Tato karta nás vede k tomu, abychom posbírali všechny tyto kousky sebe samých, a spojili je dohromady opět v jeden celek. I naše zraněné části či stinné stránky jsou stále částmi nás samých a potřebují být jako takové ctěny a přijaty. Dokud s nimi (= se sebou) budeme bojovat, těžko dosáhneme souladu a zdravého sebevědomí. Možná se nechceme dívat bolesti do tváře, ani se nechceme zabývat tím, co se nám na nás nelíbí, ale je to důležité. Temnota nezmizí tím, že před ní budeme utíkat, ale že do ní vpustíme světlo. Obdobně jako se zranění nevyléčí tím, že budeme předstírat, že neexistuje, ale že ránu vyčistíme a přeléčíme.
I tato karta je pro nás voláním k odvaze být sami sebou - a překonat strach ze všeho, co v nás vyvolává pochybnosti nebo pocity viny. Přiznat si problém je prvním krokem k jeho vyřešení, a tak přivítejme každou možnost podívat se pravdě do očí. Pravda je vždy osvobozující.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy máme šanci ve svém srdci i ve svém životě probudit novou energii, zejména lásky, ať už v jakékoli podobě. Dovolíme-li si pustit se všeho, co nás drželo zpátky a co nám bránilo být sami sebou, a uzdravit rány utrpěné v minulosti (ať už dávné či nedávné), které nám doposud ovlivňovaly způsob vnímání různých věcí, zjistíme, že mnohé věci mohou být ve skutečnosti úplně jinak a že ne všechno je zdaleka tak špatné nebo tak těžké, jak jsme si možná mysleli. Změny, ke kterým jsme vedeni, mají za cíl nám pomoci odstranit vše, čím nejsme, abychom mohli být naplno těmi, kým opravdu jsme, a tím předali světu svůj díl. Ctěme své světlé i stinné stránky a naučme se s nimi všemi pracovat tak, aby nám i světu dobře sloužily. Mějme k sobě úctu a prokazujme si ji svými činy, a tím si také začneme přirozeně přitahovat uctivé vztahy. Važme si svého pravého Já a své pravdy, a buďme k sobě i k druhým upřímní. Pak bude vše plynout přesně tak, jak to bude pro všechny nejlepší.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 21. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.6. 2022

Milí přátelé,

v novém letním týdnu nás čeká letní slunovrat, nejdelší den a nejkratší noc v roce. Přestože je léto tradičně velmi energickým obdobím plným aktivit, může být pro mnohé z nás poměrně náročným, a proto nám naši andělé připomínají, abychom se o sebe nezapomínali dobře starat. Máme sice mnoho povinností a neodkladných záležitostí, nikdy bychom však neměli stavět své zdraví na poslední místo. Mnohé věci, které pokládáme za samozřejmost, žádnou samozřejmostí nejsou a měli bychom si to uvědomit. V tomto týdnu budeme vedeni k tomu, abychom svůj život žili v souladu s tím, co cítíme jako správné, přestali na sebe vyvíjet nátlak (a nedovolili to ani druhým) a učinili své srdce prioritou. Žijeme-li totiž v souladu se svým srdcem, s hodnotami, které jsou pro nás důležité, s pravdou, která je nám vlastní a s úctou k sobě i k druhým, konáme tak své poslání, kterým činíme svět lepším. Naši andělé nás rádi podporují ve všem, co nám pomáhá dostat se zpět na svou unikátní, nenapodobitelnou cestu, a pokračovat po ní dále. Pokud cokoli potřebujeme změnit či uzdravit, jsou tady pro nás - neváhejme si říci o pomoc a vedení. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Poselství bohyní (Doreen Virtue)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro první letní týden vyšla karta Šťastná změna. V tradičním tarotu je to Kolo štěstí, které naznačuje nějaký šťastný zvrat, obrat k lepšímu, nečekané požehnání a uzavření nějakého cyklu. Pokud jsme bojovali s nějakým nezdravým návykem, dysfunkčním vztahem, nenaplňujícím zaměstnáním, zdravotními problémy, závislostí apod., může být tato karta znamením, že se nám podaří dosavadní problematický cyklus prolomit.
Tato karta představuje také osud – tedy jakousi předznačenou životní cestu, kterou si naše duše sama vybrala před příchodem na tento svět a na které se setkáváme se zkušenostmi, které potřebujeme pro svůj růst – a kterým se nemůžeme vyhnout. Zkoušíme-li se vyhýbat osudu, vždy si najde cestu zpátky k nám. Nepomůže nám tedy utíkat před zkouškami a výzvami, které jsme sem přišli zdolat, a lekcemi, které jsme se přišli naučit. Pokud se nám něco opakovaně vrací do života, byť v různých, ale velmi podobných formách, bývá to nejčastěji známka toho, že jsme si dosud neuvědomili důležitou lekci skrytou v této zkušenosti. Tato karta nám tedy připomíná, že se máme postavit svému osudu čelem a přijmout lekce a výzvy, které si naše duše vybrala.
Osud neznamená, že máme svůj život zcela předurčen a vytesán do kamene, ale že existují určité životní body, kterými si potřebujeme projít. Sami však rozhodujeme o tom, jak se k tomu postavíme, jak se s životními výzvami vypořádáme a do jaké míry budeme svůj osud sami utvářet.

Poselství bohyní nám vyšla karta bohyně Maat s názvem Férovost. Stejně jako karta Šťastná změna vypovídá o rovnováze života, o spravedlnosti, o dokončování cyklů, ale i o Zákonu karmy (rovnováhy) a o tom, že co zaséváme, to později sklízíme. Žijeme-li v souladu se svým srdcem a ryzími hodnotami, které jsou pro nás důležité, odráží se tato integrita také v našich vztazích, které jsou díky tomu kvalitní a hluboké, v našem vyjadřování a komunikaci, která je upřímná a čistá, a samozřejmě i na našem zdraví, neboť v sobě nenosíme pocity viny, dluhu nebo potlačovaných nevyjádřených slov. Nebesa nás touto kartou podporují v tom, abychom jednali vůči sobě i druhým lidem na rovinu, s patřičnou úctou, otevřeně a upřímně, a přitom ohleduplně.
V průběhu našeho života se bohužel velmi často setkáváme s nespravedlností, s neupřímností, falší, lhaním, podváděním a zradami. Mnohdy očekáváme, že druzí sdílí naše hodnoty a záleží jim na nich stejně tolik jako nám. Ne každý člověk je však stejně daleko na cestě životem a mnozí z nás se mají ještě hodně co učit. Ne každý člověk již objevil tu velikou moc, kterou v sobě nese pravda a láska. Přišli jsme sem na tento svět, s hlubokým citem pro tyto hodnoty, právě proto, aby ze světa nevymizely, tváří v tvář temnotě a strachu. Právě takoví, jací jsme, máme být. Někteří mohou někdy pochybovat, zda má vůbec smysl věřit v lásku a pravdu, když na nich tolika lidem vůbec nezáleží. O to více je však důležité, abychom si tuto víru udrželi! Přejeme-li si, aby bylo ve světě více upřímnosti a férovosti, musíme sami takoví být a tyto hodnoty si udržet – a předávat je dál, ať už prostřednictvím výchovy dětí nebo tím, že budeme příkladem pro ty, s nimiž se každý den setkáváme.
Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že spravedlnost existuje a že každý si dojde svého, v pravý čas. V tomto smyslu podporuje poselství předchozí karty, neboť obě dvě nám říkají, že kdo co zasévá, to později sklízí, ať v dobrém či ve zlém – v osobní i v globální rovině.
 

Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Uvědomělost, která nás vybízí k tomu, abychom si byli více vědomi toho, co nosíme ve svých myšlenkách, ve svém srdci, ve svých slovech a činech. Opět je to volání k zodpovědnosti za to, co vysíláme do světa, neboť totéž se k nám posléze navrací, přestože forma této energie může přijít v různých podobách. Zeptejme se sami sebe:
Co převážně nosíme ve svých myšlenkách? Zabýváme se ve svých myšlenkách chováním někoho druhého místo svého vlastního? Oživujeme stále dokola vzpomínku na utrpěnou nespravedlnost? Strach z budoucnosti? Neustálé analyzování toho, co v našem životě nefunguje a co je špatně? Je naše myšlení převážně negativní? Je-li tomu tak, zastavme se a začněme to co nejdříve měnit - pro své vlastní dobro.
Co převážně nosíme ve svém srdci? Je to radost a láska? Nebo smutek? Stesk po minulosti? Osamělost? Nebo vášeň a nadšení? Všechny emoce mají v našem lidském životě své místo. Pokud však ve svém srdci trvale přechováváme pocity bolestné a svazující, má to velmi nepříznivý vliv na naše duševní i fyzické zdraví. Pro mnohé pocity se přitom sami rozhodujeme, i když si to většinou neuvědomujeme. Právě proto jsme nyní vedeni k uvědomělosti - máme si uvědomovat, co právě cítíme a zda to opravdu chceme či potřebujeme cítit. Pokud jsme prožili nějakou ztrátu, je přirozené a prospěšné truchlit tak dlouho, jak jen potřebujeme - neměli bychom však ve svém smutku uváznout a vždy bychom měli vedle něj ponechat prostor také ostatním pocitům. Je zcela možné cítit smutek a současně vděčnost nebo radost (například když nám někdo v našem těžkém období pomůže a my k němu pocítíme upřímnou vděčnost a lásku, přestože stále truchlíme pro svou ztrátu). Pocity, na které zůstáváme TRVALE naladěni, utvářejí z velké většiny naši energii, naše vyzařování, a tedy určují, co k sobě přitahujeme. Jsme-li naladění pozitivně a láskyplně, jsou i naše zkušenosti pozitivní, naše tělo netrpí zbytečným stresem a vše funguje nejlépe, jak je to možné - a v případě, že něco úplně nefunguje, snadno nacházíme řešení. Pokud zůstáváme trvale naladěni na negativitu, přitahujeme k sobě negativní zkušenosti, negativně naladěné osoby a sami sobě tím jen ubližujeme. 

Někteří lidé se odmítají vzdát své negativity v domnění, že "by si lhali", kdyby si měli přestat opakovat a potvrzovat, co všechno nefunguje. Nejde však o "popírání reality" - jde jen o to, že svou pozornost začneme věnovat rovným dílem i tomu, co funguje dobře, a ne jen tomu, co je špatně. Přestat si opakovat, jak je to či ono hrozné, jak nemáme toho či tamtoho dost, je jako přestat lít olej do ohně. Čím více energie totiž vkládáme do svých zanícených stížností, tím více si přivoláváme další důvody ke stížnostem. Obdobně čím více energie věnujeme vděčnosti za to dobré (i za to, co teprve přijde), tím více posilujeme svou přitažlivost vůči tomu, co se pro nás žádoucí. 
Co přechováváme ve svém těle? Jsme neustále v napětí? Vyvoláváme ve svém těle permanentní stres svým ustrašeným myšlením nebo potlačovanými emocemi? Živíme ho dobrou stravou nebo ho zaplácáme prvním rychlým jídlem, které se právě naskytne? Dopřáváme mu dostatek pohybu a odpočinku, nebo ho nutíme fungovat až za hranice sebezneužívání? Cítí se naše tělo milováno, ctěno a vyslyšeno, nebo naopak zanedbáváno, přehlíženo a stavěno na poslední místo? Je naše tělo naplňováno uctivými, láskyplnými slovy, a nebo ho plníme urážkami, ponižováním a nenávistí? 
Naše tělo je jedinou schránkou pro naši duši v tomto životě. A my jsme jediní, kdo je zodpovědný za to, že dostane vše, co potřebuje. Přestože se někdy můžeme ocitnout v komplikovaných životních okolnostech, nebo ve výjimečných situacích (např. přírodní katastrofy, vážná nemoc), kdy můžeme být odkázáni na péči a pomoc někoho jiného, jsme to z naprosté většiny my sami, na koho naše tělo spoléhá, že se o něj postará. S výjimkou dětí nebo vážně nemocných a nemohoucích osob je každý z nás plně odpovědný za to, že bude mít naše tělo dobrou výživu, dostatek pohybu, který je mu příjemný, dostatečný odpočinek a patřičnou úctu z naší strany i ze strany jiných lidí (tzn. nenechat se nikým urážet). 
Buďme si v tomto týdnu co nejvíce vědomi toho, jak myslíme, jak vnímáme, jak se vyjadřujeme, jak jednáme, i co vyzařujeme - a přitahujeme. Pokud si uvědomíme něco, co bychom rádi změnili, pusťme se do toho. Nemějme strach si přiznat, že něco děláme špatně - je to normální a patří to k našemu růstu. Přiznat si problém je prvním krokem k jeho vyřešení. Schopnost sebereflexe, umět se na sebe podívat objektivně, nezaujatě, z pohledu vnějšího pozorovatele, je pro nás a náš růst velmi důležitá. Je přirozené se mýlit, je přirozené se v průběhu času měnit (i měnit své názory, postoje a osobnost) a stávat se každý den novými lidmi. Staňme se tedy takovými, jakými opravdu chceme od srdce být, buďme k sobě upřímní a jednejme v souladu se svým srdcem. 


* * * 

SHRNUTÍ
Toto je týden velké upřímnosti - upřímnosti k sobě samým i vůči druhým lidem. Máme si přiznat, co bychom opravdu chtěli a co se nám naopak nelíbí, a začít s tím něco dělat. Stejně tak bychom se měli na rovinu vyjadřovat vůči druhým lidem. Umět říct Ne, když to tak cítíme, odmítnout jejich požadavky, nesnažit se každému vždy vyhovět, vymezit si asertivně zdravé hranice. Vždy se můžeme vyjádřit s láskou a úctou k druhému člověku, i když mu říkáme věci, které nám nebo jemu nejsou příjemné. Naše integrita by však měla být prioritou - abychom jednali v souladu s tím, co opravdu cítíme jako správné. 
Jsme-li sami féroví, můžeme totéž požadovat i od druhých a vybírat si takové vztahy, kde je vzájemná důvěra a férovost základním kamenem. 
Téma pravdy a upřímnosti nám zde pokračuje i z minulého týdne. 
Pokud jsme utrpěli nějaké bezpráví, dostane se nám kompenzace, pomoci a příležitostí k léčení.
Pokud někdo někomu bezpráví způsobil, v pravý čas se mu dostane potřebných lekcí - o to se postará Zákon rovnováhy. Na nás je, abychom se postarali sami o sebe. 
Stejně jako Zákon rovnováhy nám zde tento týden významně figuruje Zákon přitažlivosti, který říká, že "podobné přitahuje podobné" a že změnou své vlastní energie (tj. změnou svého myšlení, vnímání, vyjadřování a činů) můžeme sami ovlivnit do velké míry to, co k sobě přitahujeme a co zažíváme. 
Máme příležitost projít velkou osobnostní proměnou, a tak se jí neváhejme postavit čelem a pustit se všeho, co již nepotřebujeme, co již neodpovídá tomu, kým jsme dnes, a přijmout vše, co je a co bude ve skutečném souladu s cestou naší duše. 


* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 12. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.6. 2022

Milí přátelé,

letní slunovrat se blíží a spolu s ním také období, které tradičně patří nejrůznějším aktivitám, tvorbě, produktivitě a vychutnávání si hojnosti, které se nám dostává. Úplněk ve znamení Střelce, který nastane 14. června, bude zároveň v sextilu se Saturnem a v kvadratuře s Neptunem - což vytváří ideální podmínky pro vyjasnění různých nedorozumění, pochopení souvislostí, prohlédnutí lží a nalezení pravdy, ale i k překonání nejrůznějších nezdravých návyků, závislostí či nemocí prostřednictvím zralého, moudrého a pokorného přístupu. Téma pravdy, upřímnosti a schopnosti rozeznat faleš od ryzosti se nám opakovalo již v předchozích výkladech. Jedná se tedy skutečně o období zasvěcené všemu, co souvisí s vynášením pravdy na světlo - byť může být mnohdy nepříjemná a možná také dlouho přehlížená. Ať v osobní nebo globální rovině, všichni budeme vedeni k návratu k sobě samým, ke svým skutečným hodnotám vycházejícím z našeho srdce (a nikoli z názorů druhých, zejména našich nejbližších, kterým se mnohdy nevědomky přizpůsobujeme, abychom je potěšili nebo si je udrželi) a k uvedení našeho myšlení, vnímání, vyjadřování a konání do souladu s tím, co cítíme jako správné. Je to čas, kdy máme přestat zrazovat sami sebe či druhé, přestat si lhát a začít se chovat tak, abychom se mohli oprávněně cítit jako ti nejlepší lidé, kterými dokážeme být. Jsme vedeni k obnovení své vlastní svobody, která zároveň ctí svobodu ostatních. Jsme-li na té pravé cestě, vždy to poznáme - nemusíme se ptát, zda kráčíme správně, protože to víme. Nechť jsou tedy naše kroky vedeny Láskou a Pravdou

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Tarot zelené čarodějky (The Green Witch Tarot; Ann Moura)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla pro tento týden krásná karta Pozitivní zjištění, která nás nabádá k optimismu. Dobré zprávy jsou na cestě a naše plány by se měly naplňovat bez problémů. Pokud přece jen narazíme na nějaké překážky, můžeme si být jisti, že se jedná o přesměrování na lepší cestu. Tato karta nám říká, že máme zůstat pozitivně naladění, nenechat si nikým a ničím brát radost ze života a pomáhat i ostatním, kterým se to možná nedaří. Můžeme očekávat úspěch v čemkoli, na čem právě pracujeme nebo o co se snažíme, a velmi pravděpodobně se nám dostane také uznání. Naše uvolněná, povznesená a optimistická energie k nám bude přitahovat ještě více též energie v dalších formách.

Z karet Moudrost orákula nám vyšly společně dvě karty, které nesou společné poselství. První z nich je karta Yin a druhá Vzájemné obdarování. Karta Yin představuje energii přijímání, vnímání a pasivního principu, který se označuje za "ženský", přestože energii yin mají ženy i muži (jen v rozdílném poměru s energií yang, která představuje opak, tedy aktivní, produktivní a dávající energii). Vede nás k tomu, abychom si v tomto období dopřávali dostatek příjemných potěšení, odpočinku, relaxace a udělali si radost nějakým dárkem.
Karta Vzájemné obdarování pak vypovídá právě o tom, že se nám dostává v životě mnoha darů a máme se z nich umět těšit. Jedna věc je naučit se dobré věci přijímat a vítat je do svého života s vděčností (aniž bychom se hned snažili to nějak "oplácet" a přijatou energii zase hned vydat), druhá věc je umět si přijaté dary opravdu vychutnat. Jako soucitní a pomáhající lidé máme tendenci sklouzávat k přemíře dávání, aniž bychom vydanou energii vyrovnali a doplnili. Často se staráme o všechny ostatní, ale sebe zanedbáváme a stavíme na poslední místo. I toto téma se nám poslední týdny opakuje - rovnováha mezi vydanou a přijatou energií je velmi důležitá a je základem pro naše duševní i fyzické zdravé. Je normální, že v určitých obdobích energii více vydáváme a jindy zase více přijímáme, ale ani jeden z těchto výkyvů by neměl trvat dlouho. Pokud máme pocit, že v našem životě zavládla nerovnováha, ať už v jednom nebo druhém směru, soustřeďme se nyní na to, abychom ji obnovili.

Z Tarotu zelené čarodějky nám vyšla Šestka Pohárů, která představuje naši minulost, zejména dětství a současné vnitřní dítě - tj. tu naši část, která si v sobě nese ještě stále pocity, myšlenky, přesvědčení a návyky z období dětství bez ohledu na to, kolik času od té doby uplynulo. V souvislosti s předchozími kartami se může jednat o znamení, že se nám podaří úspěšně odpoutat od něčeho z minulosti, co nás doposud ovládalo, tížilo a bránilo nám těšit se ze života. Velmi často naše neschopnost prožívat pozitivní emoce vychází z minulých zklamání, zrad a dalších zranění, která jsme utrpěli a kvůli kterým se bojíme věřit, že to dobré, co v našem životě je (a v budoucnu může být) je skutečné. Pokud naše schopnost důvěry v dobro byla narušena, naskýtá se nám nyní skvělá příležitost k obnově této důvěry, uzdravení našich starých (i novějších) zranění a k otevření svého srdce přítomnému okamžiku i budoucnosti.
Tato karta představuje kromě minulosti také návrat ke svým dřívějším hodnotám, ideálům nebo přesvědčením, které nám byly vlastní, ale kterých jsme se možná později vzdali kvůli někomu nebo něčemu jinému. V tomto smyslu se jedná o poselství o návratu k sobě samým a k tomu, čemu hluboko uvnitř opravdu věříme, co si doopravdy přejeme a kým chceme opravdu být. Možná máme chuť se vrátit k nějakým aktivitám, které nás odjakživa bavily, ale na které jsme zanevřeli kvůli jiným lidem, nedostatku času nebo z jiných důvodů. Nebo se po letech sejdeme s kamarádem či kamarádkou a zavzpomínáme na různé pěkné věci, které jsme spolu zažili - jako by to bylo včera. Minulost nemusí být jen břemeno - může nám posloužit také jako inspirace, osvěžení, povzbuzení a také jako příležitost dát sami sobě velké uznání za všechno, co jsme za tu dobu dokázali, jak jsme zmoudřeli, vyrostli a vykonali mnoho dobrého. (A pokud jsme něco pokazili, poslouží nám jako příležitost si odpustit a změnit svůj směr.)
Touto kartou jsme vedeni k oprášení našeho někdejšího Já, které, přestože od té doby ušlo velký kus cesty a prošlo mnoha změnami, je stále naší součástí a dělá nás těmi, kým jsme. V kombinaci s kartami Yin a Vzájemné obdarování nás tato karta vyzývá k usmíření se se svou minulostí, k propuštění těch, kdo nás zranili, ze svých myšlenek i ze svého srdce, a k ochotě dát si tento dar vlastního osvobození. Zabýváme-li se svou minulostí až příliš, nebo děláme-li si příliš mnoho starostí v současnosti, vydáváme ze sebe další a další energii. Naším úkolem pro tento týden je energii dočerpat, a to bez jakýchkoli výčitek, pocitů viny nebo snahy přijatou energii honem opětovat.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme uvést do rovnováhy vydávanou a přijímanou energii. Jsme-li příliš aktivní, příliš se obětujeme, příliš ze sebe vydáváme, nastal čas dopřát si odpočinek, oddech, uvolnění a obdarování sebe samých. Období úplňku může být energeticky náročné, a tím spíše bychom se o sebe měli lépe starat a myslet mezi všemi úkoly také na sebe a svou vlastní pohodu. Čím lépe se budeme cítit my sami, tím lépe budeme moci později opět fungovat a pomáhat dalším.
Toto období se možná také budeme smiřovat se svou minulostí, osvobozovat se od jejího negativního vlivu na náš současný život a navrátíme se k tomu, kým hluboko uvnitř opravdu jsme, ale od koho jsme se možná na dlouhý čas odvrátili. V červnu jsme vedeni k návratu k sobě samým, k našim skutečným hodnotám a k obnově našeho optimismu a pozitivity, a to jak v úrovni myšlení, tak i vnímání, vyjadřování a jednání. Překonejme strach důvěřovat Životu, vzdejme se potřeby mít neustále všechno pod kontrolou a dovolme si svou důvěru obnovit. O všechno bude postaráno.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

sobota 4. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.6. 2022

Milí přátelé,

skončila nám retrográdní fáze Merkuru, tedy období, kdy mohlo docházet ve zvýšené míře k nejrůznějším nedorozuměním a problémům v komunikaci všeho druhu. Oproti tomu započala retrográdní fáze Saturnu, která potrvá až do října tohoto roku a při které budeme stavěni čelem k výsledkům svého jednání, ať už se nám budou zamlouvat či nikoli. Bude nám nastavováno zrcadlo, abychom si uvědomili, co všechno v našem myšlení, vnímání, vyjadřování či konání není úplně ideální nebo co nám (či jiným) dokonce škodí, abychom to mohli přehodnotit, rozhodnout se k novým změnám a uskutečnit je.
O osobnostních proměnách byl i minulý výklad, kde jsme byli vybízeni k tomu, abychom dali sami sobě větší volnost v tom, kým chceme být, a nelpěli za každou cenu na identitě, kterou jsme si pro sebe vytvořili. Abychom byli ochotni vzdát se i některých "pro nás typických" rysů, které nám však neslouží a kterých jsme se možná i celý život drželi v domnění, že jinak "ztratíme sami sebe". Změny jsou přirozené a dobré. I nadále nám tedy naši andělé radí, abychom si tyto změny dovolili a abychom byli ochotni si připustit, že v určitých oblastech jsou opravdu nutné.
Měsíc červen může být energeticky náročný, ale zároveň nás může také hodně posunout, budeme-li ochotni brát případné obtíže jako příležitosti ke svému růstu, naučení se něčeho nového, ale i k upevnění našich vztahů, neboť kvalitní vztahy jsou s každou společně překonanou překážkou zase o něco silnější a pevnější. Mysleme také na své zdraví, fyzické i duševní, a nezapomínejme se mu věnovat s vysokou prioritou, která mu právem náleží. Pokud máme sklon zanedbávat péči o sebe kvůli "důležitějším" věcem, naše zdraví nám rádo připomene, co je opravdu důležité, a to často i velmi nekompromisním způsobem. Mějme se rádi a prokazujme si tuto lásku ve všem, co děláme, co říkáme, co nosíme ve své mysli i ve svém srdci.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Orákulum mořských panen (Oracle of the Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Osmičku Hojnosti. To je karta sebezdokonalování, osobnostního růstu, rozvoje našich schopností a dovedností, tréninku, ale i vytrvalé ochoty a snahy pracovat na tom, co je pro nás důležité a na čem nám záleží. Mohou to být hmotné výtvory, na kterých pracujeme, tvořivé projekty, ale i naše vlastní osobnost, kterou se snažíme rozvíjet; vztahy, které se snažíme zlepšovat a harmonizovat; práce či podnik, kde se chceme stát schopnějšími a sebevědomějšími; zdraví, které se snažíme zlepšit - například odvykáním si nezdravým látkám a nezdravému životnímu stylu a zároveň třeba zvykáním si na novou stravu, více pohybu, apod. Může to být cokoli - i všechno výše zmíněné naráz.
Pokud se nám něco nedaří podle našich představ, máme to brát jako užitečnou zkušenost, která nám pomáhá k tomu, aby se zadařilo později. Ať už se jedná o cokoli, máme si uvědomit, že "žádný učený z nebe nespadl" a že abychom v něčem byli opravdu úspěšní a zdatní, musíme to "prostě dělat" a praktikovat, bez ohledu na to, že to při prvních pokusech není dokonalé ani úspěšné. Jsme vyzýváni k tomu, abychom se nevzdávali a pokračovali ve své snaze vypilovat sebe i to, o co se tolik snažíme, protože výsledky se jednoho dne dostaví, stejně jako odměna za naši dobrou práci - přestože se můžeme cítit frustrovaní, že své výsledky nevidíme teď hned. Dovolme si těšit se ze samotné cesty k cíli, a ne jen z cíle samotného. I kdybychom cíle nakonec nedosáhli nebo se rozhodli vydat jiným směrem, zkušenosti z původní cesty nám zůstanou a budou nám dobře sloužit.

Z Moudrosti orákula nám vyšla karta Věrné srdce. Ta nás vede k přehodnocení našich vztahů - zda jsme obklopeni opravdu důvěryhodnými lidmi, na něž se můžeme spolehnout a kterým na nás upřímně záleží, nebo jsou tam naopak někteří, jejichž věrnost je falešná a trvá jen po dobu, kdy od nás dostávají to, co chtějí.
Jako citliví, láskyplní lidé můžeme mít tendenci snažit se všem vždy zavděčit a nikdy nikoho nezklamat. Bereme si osobně, když někomu nedokážeme dát něco, co očekával, a považujeme to nejen za své selhání, ale také za "ublížení" druhému člověku. Pokud jsme však druhému opravdu nějak neublížili a on nás přesto obviňuje za své zklamání, jedná se o citové vydírání a snahu vydobýt si od nás to, co chce, bez ohledu na nás. Protože jsme však velmi citliví na přízeň či nepřízeň druhých, často podléháme nátlaku a vyhovíme, přestože duše uvnitř nás křičí Ne! Názory druhých a jejich přítomnost v našem životě je pro nás důležitější než vlastní duše - a to je špatně. Pokud se takto chováme sami k sobě, naše duše si najde cestu, jak se ozvat, a to velmi důrazně.
V první řadě se začnou bortit tyto vztahy založené na našem neustálém sebeobětování. Nechat se využívat nám totiž nikdy nezaručí lásku. Možná si udržíme v životě onu konkrétní osobu, ale lásky se od ní nedočkáme. Budeme strádat. Nejen, že druhý člověk nám nedá lásku, kterou jsme očekávali, ale v našem nitru bude narůstat volání naší duše po naší lásce, které se jí nedostává, zatímco jsme tolik zaměstnaní plněním očekávání jiných lidí a snahou se jim zavděčovat, aby nás náhodou neopustili. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že pokud nás někdo opustí jen proto, že jsme mu najednou v něčem nevyhověli, pak to není přítel a ve skutečnosti s námi nikdy být nechtěl, ani mu nešlo o nás - jen o to, co jsme mu dávali. Skuteční přátelé a opravdu věrní lidé nás neopustí jen proto, že si uděláme čas pro sebe, že nevyhovíme nějaké jejich žádosti nebo že s nimi třeba v něčem nesouhlasíme. Pokud nějakým naším vztahem otřese byť jen sebemenší náznak, že něco nebude podle představ jiných, je něco špatně.
Proč bychom měli stát o vztahy s lidmi, kteří nás nemilují? Proč bychom se měli prodávat za něčí falešnou přízeň či uznání? Proč bychom se měli ponižovat, jen aby se někdo jiný cítil výš? Co kdybychom se obrátili konečně zpět do našeho vlastního nitra a začali se konečně věnovat té uplakané, nahněvané, zanedbávané a přehlížené duši, kterou jsme celou dobu odstrkovali na vedlejší kolej, protože "jiní byli důležitější"? Právě tehdy, když zanedbáváme sami sebe, cítíme se zanedbávaní i ostatními lidmi, protože ti nám slouží jako zrcadlo. Místo abychom si však uvědomili toto zrcadlení a zaměřili se na řešení příčiny, začneme se místo toho ještě více snažit zavděčovat druhým, což vede ke stále většímu odcizení, pocitu zrady, opuštění, nedůležitosti aj. Bez ohledu na to, co všechno pro druhé uděláme a co všechno nám na to řeknou, stejně se budeme nadále cítit mizerně - protože se chováme mizerně sami k sobě. Je-li to náš případ, vezměme to jako příležitost ke změně. Buďme ochotni vzdát se falešných známostí, které trvají jen díky přetvářce, předstírání a našemu rozdávání se. Nepotřebujeme je. Zaměřme se na to, aby se naše vlastní duše cítila dobře s námi. Najednou se přestaneme cítit sami a přestaneme být tolik závislí na jiných lidech a jejich přízni. Naopak to nefunguje. Toužíme-li po lásce, musíme začít uvnitř sebe. Budeme-li věrní sami sobě a své duši, budeme přirozeně přitahovat stejně tak věrné osoby a věrné vztahy - a naopak z našeho života přirozeně vymizí ty, které takové nejsou.

Z Orákula mořských panen jsme dostali kartu Návrat Lemurie. Ta odkazuje za mytickou říši zvanou Lemurie, kde žily bytosti v naprosté symbióze s přírodou. Vyzývá nás, abychom se i my s přírodou sžili, navázali s ní kontakt a uvědomili si, že jsme nikdy nepřestali být její součástí. I když žijeme mezi čtyřmi stěnami, stále nás ovlivňují měsíční fáze, počasí i roční období. Příroda nás touto cestou zve, abychom ji navštívili a vraceli se k ní co nejčastěji. Pokud trpíme únavou, vyčerpáním nebo přetížením v důsledku starostí či přemíry povinností, vyhraďme si alespoň krátké časové období na pobyt v přírodě. I kdyby to měl být parčík uprostřed města, bude mít na nás tato chvíle strávená v blízkosti kousku přírody blahodárný vliv.
Je to zároveň vedení k přehodnocení našeho životního stylu (i vztahů a dalších oblastí) a pokusili se ho upravit tak, aby byl pro nás více přirozený. Upravme svůj časový rozvrh, nastavme si asertivní hranice vůči druhým lidem, dopřejme si prostor také pro odpočinek a zábavu a mysleme i na sebe a své potřeby. My jsme zodpovědní za to, že se naší duši a tělu dostane toho, co potřebují, a tak se jim pravidelně věnujme. Čím lépe se o sebe budeme starat, tím lepší bude i všechno ostatní.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k návratu k sobě samým - ať už to pro nás znamená cokoli. Máme se začít aktivně věnovat tomu, co rádi děláme, a rozvíjet své schopnosti, dovednosti i jiné silné stránky - stejně tak můžeme kultivovat ty slabší. Je to ideální období pro změnu návyků, ať už mentálních, emočních nebo fyzických. Nemáme se nechat odradit, když hned neuvidíme výsledky nebo nějaký efekt. Každý krůček kupředu je pořád krokem kupředu. Vedeme si dobře!
Jednou z oblastí, na kterých můžeme zapracovat, je navazování a udržování kvalitních vztahů. Každý vztah, který navážeme, je nám v jistém smyslu zrcadlem a říká nám něco důležitého o nás samých. S lidmi, s nimiž si skvěle rozumíme, jsme si do velké míry podobní. S lidmi, s nimiž si nerozumíme nebo s nimiž máme komplikované vztahy, se nám dostává příležitosti naučit se něco o sobě - o motivech, s jakými jsme daný vztah navázali a proč ho udržujeme, o tom, kde máme své slabé stránky, kterých mohou druzí zneužívat, jaký strach v sobě nosíme a jak nás ovládá, apod.
Jsme-li zaneprázdněni svými dysfunkčními vztahy, nemáme čas věnovat se sami sobě. Naše duše se pak oprávněně cítí zanedbávaná a přehlížená a promítá tyto své pocity na druhé lidi - kteří nás pak v našich očích zanedbávají a přehlížejí. Chceme-li zlepšit kvalitu vztahů v našem životě, zaměřme se v první řadě na vztah, který máme sami k sobě, a na to, jak se k sobě chováme. Zlepšíme-li své chování ke své vlastní bytosti, naše energie se pozvedne a začne pozvedávat i energii našich vztahů. Nebude-li nějaký vztah v souladu s energií lásky a zdravé úcty, přirozeně skončí, a je to tak dobře.
Obklopujme se lidmi, kterým na nás opravdu záleží, kteří jsou upřímní a skutečně věrní. Ty ostatní nechme jít. Tím dáme své duši jasně najevo, že na ní záleží, a přestaneme na druhých lidech nezdravě viset, protože se budeme cítit milovaní i tak.
Velmi nám v tomto období pomůže trávení času v přírodě. která je naším pravým domovem. Ne nadarmo se říká, že "kam nechodí slunce, tam chodí lékař". Dopřejme si každý den alespoň chvíli strávenou v přírodě, kdy vypustíme všechny své starosti a jednoduše prostě budeme. Můžeme zjistit, že vše, o co jsme si dělali starosti, se bude zázračně léčit a měnit k lepšímu, už jen tím, že jsme to na chvíli pustili ze svých otěží. Odevzdejme se tedy do péče Matky Přírody, nalaďme se na její rytmy a dovolme si se s nimi sladit. Všechno ostatní začne přirozeně plynout spolu s námi.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 29. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.5. do 5.6. 2022

Milí přátelé,

zatímco uzavíráme měsíc květen, nastává nám zároveň novoluní ve znamení Blíženců, a to 30.května. Novoluní je ideálním obdobím pro introspekci, sebereflexi a nová rozhodnutí učiněná právě na základě toho, co si uvědomíme a co si přiznáme. Jaro nám pozvolna přerůstá v léto, dny se prodlužují a i my můžeme pocítit novou motivaci a inspiraci ke změnám, po kterých naše duše touží. Novoluní přeje novým začátkům a novým záměrům. Následná fáze dorůstání měsíce napomáhá růst semínkům, která v období novu zasadíme, a tak nechť jsou to semínka lásky, zdraví, hojnosti, vděčnosti a všeho ostatního, co si přejeme jak pro sebe, tak i pro náš svět.
Blíženci jsou vzdušné znamení, jsou tedy spojeni s myšlením a jasnou myslí, která nám bude v tomto období užitečná. Pokud jsme byli v poslední době pod vlivem intenzivních emocí nebo nějakého vnitřního neklidu, dostane se nám příležitosti své myšlení očistit od přebytečné tíhy a negativity, a obnovit svou schopnost přemýšlet jasně, objektivně a optimisticky, navzdory našim emocím nebo nejrůznějším nepříznivým vlivům, s nimiž se můžeme setkávat (mj. i v důsledku nedávného měsíčního zatmění a stále trvající retrográdní fáze Merkuru). Tato schopnost si uvědomit, jak myslíme, vnímáme či jednáme, nám umožní učinit změny, které posoudíme jako potřebné, a to pak prospěje nejen nám, ale i našim vztahům, které mohly trpět našimi domněnkami, pochybnostmi, negativitou, ukřivděností a dalšími pocity, které jsme sami v sobě vyvolávali právě přetíženou a energeticky zanesenou myslí. Dovolme této energii, aby z naší mysli odnesla všechno, co už tam nepatří, a uvolnila tak prostor pro něco nového a přínosného.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Otevřete se úspěchu. Je to velmi pozitivní znamení pro všechny, kdo se chystají postavit nějaké výzvě, zkoušce nebo třeba změně v kariéře či osobním růstu. Samozřejmě se to může týkat i vztahů nebo jakékoli jiné oblasti, ve které si máme začít více věřit a stejně tak obnovit svou víru v Život a jeho přirozený proud hojnosti, který se nám otevře, jakmile konáme své poslání - tedy to, co milujeme, co nás naplňuje a čím také přispíváme mnohým dalším. Životní poslání nemusí být nic velkolepého - může to být i naše "pouhá" schopnost rozjasnit někomu den úsměvem nebo slušným pozdravem. Pro nás to může být samozřejmost, ale pro jiné to může mít velký význam, zvlášť pokud se většinou setkávají s opakem. Žijeme-li tak, aby nás to činilo šťastnými a abychom cítili skutečné naplnění a smysl, jsme vždy na dobré cestě - a vždy také přirozeně dostáváme vše, co na této cestě potřebujeme.
Pokud momentálně prožíváme nějaký nedostatek nebo neúspěch, berme to jako přesměrování na cestu, která je pro nás (i pro druhé) mnohem lepší a zdravější. Ne každá překážka je výzva k tomu, abychom se ji snažili za každou cenu zdolat. Často se překážky na naší cestě objevují podobně jako zátarasy na silnicích, které nám říkají "Tudy ne", a snaží se nás navést tam, kde je to lepší a také bezpečnější. Jak dobře víme, zátarasy na cestách mají svůj smysl - často se za nimi skrývá například hluboká jáma nebo jiné nebezpečí, a pokud se snažíme projet skrze ni na sílu, doplatíme na to. Důvěřujme této Božské "navigaci" a nechme se přesměrovat tam, kde Vyšší Moudrost ví, že to pro nás bude lepší. Mějme pokoru a ochotu si přiznat, že nevíme všechno nejlépe a že může existovat opravdu jiné a lepší řešení. Dostaneme-li se do souladu s tímto přirozeným proudem Života, rád nás zanese přímo tam, kam si přejeme.
Tato karta může znamenat i cestování, ať už doslova, a nebo naši vnitřní duchovní cestu.

Z Karet energie jsme dostali kartu Další možnosti. Říká nám jasně, že se nemáme poutat k jednomu jedinému cíli, jednomu jedinému výsledku, jedné jediné představě, co by jak mělo být. Souvisí to i s předchozí kartou, která nás vybízí k pohybu kupředu, ke kterému ovšem potřebujeme prostor a volnost. Stejně tak i naše přání potřebují určitý prostor, který jim v případě, že se je snažíme kontrolovat a určovat, co jak bude, nedáváme. Karta Další možnosti nás vybízí k ochotě se otevřít více způsobům, více řešením; připustit, že to, k čemu jsme se upnuli, nemusí být pro nás to nejlepší, a zůstat otevření i jiným cestám, jak získat to, co potřebujeme nebo co si přejeme. V podstatě se jedná o schopnost odevzdání - kdy máme nějaké přání, ale necháváme prostor i Vyšší Moudrosti, aby nalezla tu nejlepší možnou cestu, jakou se může toto přání naplnit, s vědomím, že se na ni můžeme zcela spolehnout - a být ochotni akceptovat, že některé věci, které chceme, pro nás nemusejí být to nejlepší, nebo ne v tomto období.

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Proměna, která představuje završuje poselství obou předchozích karet a říká nám, že se měníme v nové lidi, moudřejší, zkušenější, šťastnější, smířenější a silnější. Připomíná nám, že měnit se je v pořádku a že nikdo z nás se nenarodil s předpokladem, že zůstane navždy stejný. V průběhu let se přirozeně měníme a je to tak správně. S tím, jak získáváme nové zkušenosti, nová poznání a pochopení, nové informace a chápeme nové souvislosti, přirozeně přehodnocujeme, co nám slouží a co nikoli, co si chceme ponechat a co chceme vypustit, a to jak v našem "vnějším" životě (tj. ve vztazích, v práci, v domově, v životním stylu...), tak i uvnitř sebe. Jistě najdeme mnoho svých vlastností a osobnostních rysů, které nám spíše škodí a komplikují život a které bychom rádi změnili. Přestože většinu z nich nemůžeme úplně vymazat, můžeme je kultivovat - naučit se s nimi pracovat, být si jich vědomi a vědomě jim dávat prostor tak, aby už neškodily nám ani druhým. Víme-li tedy o něčem, co bychom na sobě nebo ve svém životě rádi změnili, tato karta je pro nás poselstvím, abychom dali této změně zelenou.
Život si vždy najde cestu, jak nám k potřebné změně dopomoci - často i proti našemu odporu k ní. Možná se měnit nechceme, protože jsme si na své zakořeněné "já" zvykli. Možná jsme se s nějakým svým rysem natolik ztotožnili, že si neumíme sami sebe bez něho představit. Identifikování se s těmito rysy je však velkou překážkou v našem růstu. Myslíme si, že takoví, jací jsme vždy byli, musíme navždy zůstat - že to jsme "my", že to je pro nás typické, že je to právě toto, co nás dělá námi. Nebo jsme přesvědčeni, že díky těmto dysfunkčním rysům či návykům dostáváme něco důležitého - že právě proto jsme oblíbení, žádaní, potřební.... "milovaní". Nebesa nám připomínají, že milovaní budeme vždy a za každých okolností, budeme-li žít v souladu se svými nejhlubšími hodnotami. I kdyby naše změna odpudila některé osoby z našeho života, nebo vyvolala jiné změny, které nevnímáme příznivě, jednáme-li v souladu se svým srdcem a jeho vedením, jsou všechny tyto změny v naprostém pořádku a vedou nás k lepším, kvalitnějším vztahům, místům, věcem či prožitkům. O nic důležitého tedy nepřijdeme.
Tak jako semínko rostliny nezůstává zaseknuté ve fázi semínka, ale klíčí, prodírá se půdou za světlem, vzrůstá, zelená se, rozkvétá a plodí, ani my nejsme určeni ke stagnaci a setrvání v naší někdejší formě navždy. Všichni se měníme, a je to tak v pořádku. Hlavní je, abychom při těchto změnách vycházeli z pozice lásky k sobě i k druhým, nikoli ze strachu a ega.

* * *

SHRNUTÍ
Tento výklad navazuje na výklad z předchozího týdne. Jsme vyzýváni k tomu, abychom dali volný průchod vlastní osobnostní proměně a potřebným změnám v našem životě. Nebesa nás plně podporují v nových začátcích a radí nám, abychom se vnitřně očistili, a to v rovině mentální, emoční i energetické. Pokud věnujeme nějaký čas introspekci a vnitřní očistě, snáze si uvědomíme, co nám v životě (nebo v nás samých) neslouží a co bychom potřebovali vypustit nebo změnit. Vymezíme-li si jasný záměr a dovolíme Nebesům, aby nám sama ukázala tu nejlepší možnou cestu (místo abychom se poutali k nějaké své konkrétní představě), přirozeně se dostaneme do proudu energie, která nám pomůže potřebné změny uskutečnit, a to tak, aby to bylo to nejlepší pro nás i pro všechny ostatní. Máme se vydat na cestu k vlastní proměně a stát se těmi, kým máme opravdu být.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 22. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.5. 2022

Milí přátelé,

květen se nám pomalu chýlí ke konci, zato se nám prodlužují dny a stejně jako příroda, i my jsme přirozeně vedeni k aktivitě a vychutnávání si darů života. Přestože se můžeme cítit unaveni a vyčerpáni mnohými událostmi, ať už v našem osobním životě nebo ve světě, tato produktivní energie je k dispozici nám všem a pomáhá nám změnit to, co je třeba změnit, a rozvíjet to, co se nám líbí tak, jak to je. V předchozích týdnech jsme byli vedeni spíše dovnitř, k práci se svým nitrem, k sebepoznávání, k uvědomění si, co chceme a co naopak nikoli, a stále trvající retrográdní fáze Merkuru nás v těchto vnitřních záležitostech nadále podporuje. Jakmile si však v něčem uděláme opravdu jasno, nemusíme váhat ani čekat, a můžeme se pustit směle kupředu.
Tento týden je pro nás příležitostí rozhýbat to, co bylo doposud ustrnulé, nebo se nachystat na začátek něčeho nového, co je na cestě k nám. Je to výzva k aktivnímu spolu-tvoření našeho života v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro všechny ostatní. Následujeme-li své srdce a jeho vedení, nemůžeme udělat chybu. Naše srdce je centrem naší intuice, a ta nás vždy vede v souladu s tím, co je tím nejlepším pro všechny. Věřme mu tedy a nechme se jím vést.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Činu, která vychází jako symbol defenzivnosti, obranného postoje. Možná máme pocit, že jsme napadáni, utlačováni, využíváni, přehlcováni očekáváním či požadavky, a naše nitro se proti tomu bouří - ať už se na nás opravdu vyvíjen nějaký vnější tlak, a nebo nám to tak pouze připadá. Máme se nejprve zamyslet nad tím, zda je náš obranný postoj opravdu nutný a adekvátní okolnostem, a nebo spíše reagujeme jen na nějakou svou domněnku, myšlenku, pocit, nebo podrážděné staré zranění, se kterým ale nynější situace, osoby či okolnosti nijak nesouvisí.
Jsme-li skutečně v nějaké situaci, kdy na nás někdo útočí, vyvíjí nátlak, ignoruje naše hranice, chová se k nám neuctivě, apod., je toto pro nás vedení, abychom si vážili sami sebe a dokázali si tuto zdravou sebeúctu tím, že si své hranice budeme důsledně hájit a jasně je vymezíme, bez jakýchkoli kompromisů, které by byly na úkor našich důležitých hodnot. Přestože je důležité umět se s druhými domluvit a najít nějakou tu zlatou střední cestu, ne vždy jsou k tomu ochotni i druzí. Jedná-li se o případ, kdy někdo prosazuje sám sebe na náš úkor, máme se poctivě hájit a prokázat tak sami sobě, že si sebe a svého života vážíme a že za sebou stojíme. Pokud máme naopak tendenci se neustále zrazovat, nezdravě se přizpůsobovat a dovolovat druhým, aby nás zneužívali, nemůžeme se divit, že to také dělají. V takovém případě jsme důsledně vyzváni ke změně tohoto našeho postoje - pro dobro své i těch druhých. Jako citliví, laskaví lidé, jsme zvyklí hlavně každému vyhovět, aby se každý cítil dobře, ale ne vždy je to opravdu to nejlepší. Někdy lidé prostě potřebují slyšet, že to, co dělají, není v pořádku, že tím někomu ubližují a že to nemůže být tolerováno. Tak jako bychom si my nikdy nedovolili chovat se neohleduplně k druhým, je nutné a správné vyžadovat tutéž úctu i nazpět. Tím druhým pomáháme stát se lepšími lidmi - přestože samotnou změnu musejí provést jen oni sami, budou-li sami chtít. Na nás je, abychom jim dali pravdivou zpětnou vazbu a abychom se postarali sami o sebe, nic víc.
Obranný postoj, který možná zaujímáme, často také souvisí s naším strachem, že nám bude znovu ublíženo, a to i tehdy, kdy nám nic nehrozí. Možná od sebe odháníme osoby, které nás milují, v domnění, že nás určitě zneužijí (jako někdo předtím); možná pochybujeme o lidech, kteří jsou důvěryhodní, v domnění, že nám určitě lžou (jako někdo předtím) nebo děláme něco jiného, čím sami sobě škodíme a ubližujeme, jen abychom náhodou nepřipustili nějaké další zranění. Pokud jsme v sobě něco nedoléčili a stále to v sobě nosíme, pak nás to zevnitř neustále ovlivňuje a ovládá. Nejsme sami sebou - stáváme se chodící krvácející ranou, které však místo hojivého balzámu a obvazu nasazujeme brnění, skrze které možná neprojde žádná další rána, ale pod kterou se rána nemůže zahojit - naopak začíná stále více bolet. Kdykoli své srdce zapancířujeme, jen aby nám náhodou zase někdo něco neudělal, zároveň si tím pojistíme i to, že se nikdy neuzdravíme - protože právě láska, která by mohla uzdravit zranění způsobené jejím nedostatkem, se nedostane tam, kam potřebuje. Rozhodněme se tedy pro své vlastní dobro pohlédnout do svého nitra, přiznat si, co nás ještě stále bolí, a dopřát si čas i potřebnou péči pro uzdravení těchto ran. Jejich přehlížení, přecházení a zakrývání je neuzdraví, a budou tak muset stále více a více volat o pozornost. Dejme jim ji tedy hned, a možná zjistíme, že se nám uleví mnohem rychleji a mnohem snáze, než bychom čekali. Přestaňme stát v cestě sami sobě a vpusťme si opět do života lásku. Láska nám nikdy neublíží. Vzdejme se svého obranného postoje, přestaňme předem pochybovat o všech a o všem, a dovolme si opět otevřít své srdce. Naši andělé nám rádi zajistí všechno, co k tomu budeme potřebovat.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela jsme dostali kartu s názvem Soustřeď se na svůj záměr. Ta mluví sama za sebe - máme svou pozornost zaměřovat na to, co si přejeme, a aktivně se věnovat naplňování těchto záměrů. Často můžeme mít tendenci k přesnému opaku: když si stěžujeme na všechno, co je špatně, dáváme tomu svou energii, a tím to všechno ještě posilujeme ve stavu, který se nám nelíbí. Tuto negativitu a pesimismus je třeba nahradit pozitivitou a optimismem. Nikdo nečeká, že se nám to bude dařit neustále a za každých podmínek - jsme lidé a je naprosto normální, že některá období jsou pro nás těžší a že nemáme vždy sílu či náladu řešit svoje myšlení. Důležité je, abychom v těchto dočasných nepříznivých časech nesetrvávali zbytečně dlouho, nerozebírali je příliš a nestavěli se do pozice obětí. Máme si uvědomit, že naše přání a sny nám nebyly dány jen proto, abychom měli o čem snít - je to vedení ke konkrétním věcem, které v tomto životě máme konat. Přestože ne vždy se naše sny splní ve stejné podobě, v jaké si je představujeme, vždy si najdou cestu, jak se uskutečnit, jsme-li ochotni uvěřit, že je to možné. Přišli jsme na tento svět se svými upřímnými touhami proto, že právě jimi můžeme učinit svět lepším. Není nic špatného přát si dostatek zdrojů, těšit se z dobrých věcí a šířit tak energii hojnosti a lásky dál. Je to součást našeho poslání. Otevřeme se tedy té možnosti, že JE možné splnit si svá přání, i když třeba zatím nevíme, jak se to dá konkrétně udělat. Naše víra je základ - vše ostatní se začne samo odkrývat, jen co uděláme první krok. Tato karta je voláním k tomu, abychom se přestali zdržovat a rozptylovat zbytečnými dramaty, a pustili se do toho, co je pro naše srdce důležité a kvůli čemu jsme sem přišli. Dostane se nám k tomu veškeré podpory, kterou budeme potřebovat.

Z Orákula jednorožců jsme dostali krásnou kartu Vášeň, která dokonale doplňuje poselství předchozích dvou karet. Říká nám, abychom následovali touhu svého srdce po všem, co ho naplňuje štěstím. Pocit štěstí je signálem, že plníme své poslání - že jsme přesně tam, kde máme být, a děláme přesně to, co je nejlepší. Následujeme-li svou vášeň a upřímné nadšení, jdeme přirozeně tím nejlepším možným směrem a vše do sebe přirozeně zapadá. Potkáváme ty pravé lidi, dostáváme všechny potřebné prostředky, a naprosto jasně cítíme, že jsme na správné cestě.
V souvislosti s první kartou je toto vedení pro ty z nás, kdo jsou zvyklí se upozaďovat kvůli druhým (např. kvůli rodině) a své potřeby a přání dávat na poslední místo. Přestože v určitých životních situacích se tomu úplně nevyhneme (např. při péči o malé děti nebo někoho nemocného), stále je pro nás důležité vymezit si alespoň nějaký čas a prostor na sebe, abychom mohli dobře fungovat i nadále.
Totéž platí v případě, jsme-li zvyklí dávat absolutní prioritu svým (nebo cizím) problémům a věnovat většinu svého času a energie řešení toho, co je špatně a co nefunguje. Aktivity, které nás těší a které vyživují naše srdce radostí a spokojeností, odsouváme stranou jako něco vedlejšího, postradatelného. Zde se nám dostává opakovaného vedení k tomu, abychom si uvědomili, že to, co nás těší a po čem toužíme, není o nic méně důležité než všechno to "akutní" a problematické, co si od nás neustále vymáhá pozornost. MY jsme ti, kdo musí vymezit jasné hranice - po jaký čas budeme řešit to či ono, kdy budeme dostupní na telefonu či na internetu, zda řekneme Ano nebo Ne, co druhým lidem dovolíme a co naopak nikoli. Sami jsme pány svého času a energie, a tato karta nás stejně jako ty předchozí vede k tomu, abychom si tuto zodpovědnost za sebe samé uvědomili a začali ji vědomě naplňovat. Jakmile začneme vědomě omezovat množství energie, kterou vkládáme do různých problémů nebo kterou jsme ztráceli kvůli špatně nastaveným hranicím, začne se nám spousta této energie vracet, a tu budeme moci využít právě k plnění si svých snů a následování své vášně. Dáme tak sami sobě na vědomí, že jsme také důležití a že i na nás záleží. (Pokud nám tento pocit dlouhodobě chyběl nebo se k nám druzí lidé chovali způsobem, který v nás vyvolával dojem, že důležití nejsme, je to jasný signál toho, že my sami se zanedbáváme a měli bychom to změnit.)
V neposlední řadě nás tato karta vede k rozproudění a obnově energie v našem těle prostřednictvím cvičení, pohybu, dostatku spánku, kvalitní výživy a dobré péče zevnitř i zvenčí. K tělesnému zdraví samozřejmě patří také zdraví duševní, které se na stavu našeho těla může zevnitř promítat, a tak se dobře starejme i o to, po čem volá naše duše, ať je to cokoliv. Naše zdraví je základ pro to, abychom zde mohli žít a konat své poslání - nedovolme si tedy ho v žádném ohledu zanedbávat a ctěme ho jako tu největší cennost, neboť tou skutečně je.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává důrazného a jasného vedení k tomu, abychom přestali přešlapovat na místě, nepřizpůsobovali se pořád všem ostatním, a zdravě se postavili za sebe a za to, po čem touží naše srdce. Jednáme-li z upřímné touhy vycházející ze srdce, a nikoli z ega (= touhy, které nelze nikdy naplnit ani uspokojit, i kdybychom dosáhli čehokoliv), pak veškeré naše jednání bude založeno na lásce a bude v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro všechny ostatní.
Tento výklad se velmi podobá tomu z předchozího týdne - je nám tedy dlouhodobě připomínáno, jak důležité je být asertivní, umět se zdravě vymezit tam, kde je to nutné, a nebát se být sami sebou. Jsme voláni do akce, ke které jsme byli stvořeni. Máme rozvíjet a využívat svá přirozená nadání, i objevovat nová. Máme se učit nové věci, poznávat nové lidi, a znovu se otevřít. Pokud nám v tom brání strach a nejistota způsobené nedoléčenými ranami v našem nitru, máme zapracovat na jejich uzdravení.
Obnovená energie v našem nitru napomůže rozhýbat kupředu nejen nás samé, ale i naši kreativitu, naše vztahy, naše zdraví i všechno ostatní. Klíčem k tomu však je dát sami sobě vyšší prioritu. To neznamená, že začneme "kašlat na druhé", ale že se začneme sami k sobě chovat stejně uctivě jako k nim, že se budeme se stejnou láskou a zájmem věnovat sobě, tak jako se věnujeme jim, a že sami sebe podpoříme v konání toho, k čemu jsme byli stvořeni, tak jako nadšeně podporujeme je. Nejsme o nic méně důležití než kdokoli jiný a je od nás vyžadováno, abychom to prokazovali svými činy a chováním vůči své osobě. Dokážeme-li své duši i tělu, že stojíme za nimi a že budeme upřímně hájit jejich bezpečí i potřeby, vzroste tak přirozeně naše sebe-důvěra. A budeme-li sami v sebe moci věřit, přirozeně začneme přitahovat do svého života i zdravější a vyrovnanější vztahy, nové příležitosti, novou hojnost a nové štěstí... a tím vším vystavíme pevný základ pro naplnění našeho životního údělu - a tím je všechno to, po čem touží naše srdce a co nás dělá šťastnými.

ŠŤASTNÉ JÁ = ŠŤASTNÝ SVĚT

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 15. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.5. 2022

Milí přátelé,

do nového týdne tentokrát vstupujeme pod silným vlivem úplňku ve znamení Štíra 16.5., který bude procházet úplným zatměním a zároveň bude v nepříliš příznivé konstelaci s planetou Saturn. Bude pro nás tedy velkou výzvou k tomu, abychom se postavili tváří v tvář svým strachům a vyrovnali se s nimi s pomocí trpělivosti, odhodlání a emoční vyzrálosti. Máme-li problém s těmito aspekty, zapracujme na nich. Úplněk je tradičně časem zakončení, završení a propuštění toho, co naplnilo svůj smysl. Zatmění měsíce pak vyvolává na povrch naše stinné stránky, zejména to, co nosíme ve svém podvědomí a co dost možná ani vidět nechceme. Mohou se v nás v tomto období probouzet naše nejhlubší obavy, nejistoty, pochybnosti a stinné stránky naší osobnosti, které jsme si dosud nezpracovali. Každý z nás dostal do vínku určité osobnostní rysy a vlastnosti, které nám i druhým mohou komplikovat život a kterých se nelze úplně zbavit - lze je však kultivovat, zpracovat si je a integrovat je užitečným způsobem do našeho života, místo abychom se jim vyhýbali, ignorovali je a nechali je narůstat do čím dál větších problémů. Využijme tedy toto období ke kontemplaci, vnitřní proměně a tím pak také k proměně mnohých oblastí v našem životě, které byly doposud ovlivňovány právě tím, co jsme si v sobě nevyřešili.
Tento týden může mít poměrně bojovnou energii - jako poslové světla a míru ji však můžeme využít konstruktivně a pozitivně. Umět se postavit za to, co je správné, je velmi důležité, abychom mohli dosáhnout změn tam, kde je to třeba (v posledních letech můžeme vidět mnohá vítězství osobní i kolektivní snahy - zlepšování životních podmínek zvířat, nové zákony proti týrání, a mnohá další). Čím více nás něco rozčiluje, tím hlasitěji nás daná záležitost volá, abychom udělali maximum pro její nápravu a zlepšení. I když se nám někdy nepodaří situaci napravit, můžeme alespoň jít dál s čistým svědomím, že jsme udělali vše, co jsme mohli. Udělejme tedy to nejlepší, co dokážeme, a nezapomeňme se za to patřičně odměnit a uznat hodnotu svého úsilí. Každý z nás může udělat svět lepším!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro třetí květnový týden dostali Eso Hojnosti. To vypovídá o nových příležitostech a možnostech vytvořit si v životě novou hojnost a úspěšné nové začátky. Možná máme v plánu začít budovat nový podnik, pustit se do nového zaměstnání či projektu, změnit prostředí, vyzkoušet novou aktivitu, aj. Nynější energie nás v tom podporuje. Přestože máme stále Merkur v retrográdní fázi (tj. období, kdy se nedoporučuje začínat nové věci, ale spíše se vracet k těm, které jsme již začali dříve a trochu je pozměnili, aby dostaly nový směr), i tak jsme vedeni k tomu, abychom se otevřeli něčemu novému. Retrográdní fáze Merkuru velmi přeje rekapitulacím, reflexím, retrospektivě, přezkoumávání věcí a návratu k sobě samým. Věnujeme-li tento čas sebezkoumání a přehodnocení dosavadního pokroku nebo směru, kterým se ubíráme, můžeme se poté lépe rozhodnout - tak, aby to bylo v souladu s našimi skutečnými přáními a hodnotami. Pokud se nám nyní v životě daří, můžeme směle pokračovat dál; pokud se nám naopak příliš nedaří, máme využít toto období k přehodnocení a pozitivním změnám, které uznáme za důležité - aby se nám dařit mohlo.
Eso Hojnosti je karta dostatku a nejrůznějších nových zdrojů - ať už tedy potřebujeme v životě cokoli, dostane se nám toho. Musíme však novým zdrojům i novým začátkům být otevřeni a budeme-li vedeni k využití nějaké příležitosti, pak je třeba ho následovat. Jsme spolutvůrci a žádáme-li Nebesa o pomoc, je třeba, abychom s nimi spolupracovali tak, jak nás povedou.

Z Karet energie nám vyšel Anděl síly. Tato karta obvykle vychází tehdy, když si připadáme jako oběti, bezmocní, slabí a využívaní. Přestože v některých situacích opravdu oběťmi jsme a je to nešťastné, nemusíme jimi zůstat. Možná jsme v minulosti utrpěli mnohá bezpráví, zranění, zklamání, zrady a jiné bolestné věci způsobené jinými lidmi nebo vnějšími podmínkami, a je-li tomu tak, jsme vyzýváni k tomu, abychom se soustředili na uzdravení svých ran, ať už čerstvějších nebo dávnějších. Dokud je v sobě nosíme, budeme se nadále cítit jako oběti - a toto naladění k nám může také přitahovat další podobně založené okolnosti, které nás v pocitu oběti podpoří. Chceme-li tomu předejít, uděláme nejlépe, když se zaměříme na své vlastní vyléčení, osvobození se od zrad a zklamání a očištění své energie.
Také je důležité, abychom se k sobě chovali s láskou a úctou a projevovali se tak i navenek. Sami máme do určité míry podíl na tom, jak se k nám druzí lidé chovají - tj. jak jim dovolujeme se k nám chovat. Jsme schopni se za sebe postavit, když je to třeba? Nebo se naopak zrazujeme a stavíme se na poslední místo? Vymezujeme si své hranice s láskou a úctou k těm, jichž se to týká? Nejsme příliš agresivní nebo naopak pasivní? Tato karta nás vede k asertivnímu přístupu, kdy respektujeme jak sebe, tak i druhé. I my sami jsme lidé a zasloužíme si stejnou úctu a péči jakou prokazujeme druhým. K druhým lidem bychom nikdy nedovolili chovat se zle, ponižovat je, shazovat nebo zanedbávat - avšak vůči sobě to mnohdy projevujeme i na denní bázi. Cítíme-li se nemilovaní, zanedbávaní, odstrkovaní či zrazovaní druhými lidmi, dost možná nám tím nastavují zrcadlo, které nám ukazuje, jak se chováme sami k sobě. Změníme-li způsob, jak se chováme k sobě, přirozeně se tím promění také přístup druhých lidí k nám - případně se obmění okruh lidí, kteří nás obklopují, a ty, kdo si nás nevážili (a kdo nám tak zrcadlili, jak jsme si nevážili sami sebe) nahradí ti, kdo budou odrážet náš nový láskyplný a uctivý přístup.
Karta Anděla síly nám také říká, že jsme pod Božskou ochranou a nemáme se bát.

Z Karet skryté moudrosti jsme dostali kartu Kovový král, který představuje náš pevný a odhodlaný postoj, v němž nebudeme přistupovat na žádné nezdravé kompromisy (tj. takové, při nichž bychom museli zradit sami sebe nebo naše důležité hodnoty) a v němž budeme jasně vymezovat hranice těm, kdo se snaží je překračovat. Toto se nás týká jak individuálně, tak i v širším, kolektivním měřítku. Úplněk a jeho zatmění, které nastane 16. května, může přinést nejen výzvy a těžkosti, ale dá nám zároveň sílu se jim postavit a bude-li třeba, bojovat za správnou věc a neustupovat.
Kovový král nás vyzývá ke zdravé sebeúctě a jejímu projevování. Máme umět říct jasné Ano, když něco chceme, a jasné Ne, když něco nechceme. My sami tak můžeme velkou měrou přispět ke své vlastní sebejistotě, pocitu bezpečí a sebedůvěře. Dokažme sami sobě, že za sebou stojíme a že nikomu nedovolíme, aby nám ubližoval, zneužíval nás nebo překračoval naše hranice. Nebojme se ozvat, neboť poskytnutím zpětné vazby druhým lidem pomáháme v jejich vlastním růstu, rozvoji a sebezdokonalování. Naopak, necháme-li je, aby nám nebo někomu jinému škodili, podporujeme je tak v páchání zla a rozhodně jim tím nepomáháme. Nejsme sice zodpovědní za činy jiných lidí, ale jsme zodpovědní sami za sebe a za vlastní čisté svědomí. Naše jednání musí vycházet z toho, co cítíme jako správné a k čemu jsme z hloubi srdce vedeni. Vycházíme-li ve svém jednání z pozice upřímnosti, pravdy a úcty k sobě i druhým, jednáme vždy správně!

* * *

SHRNUTÍ
Ve výkladu pro tento týden nám vyšly hned dvě karty, které vypovídají o vymezování a hájení zdravých hranic, o asertivním postoji a schopnosti zůstat neoblomní, když je to třeba. Bude to tedy velké téma pro nás všechny - nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost. Ať se to týká osobního nebo globálního dění, máme zůstat věrni svým pravým hodnotám a stát si za nimi pevně a odhodlaně. Hájíme-li tyto ryzí hodnoty, je to vždy správně, bez ohledu na možné negativní reakce lidí, kterým je náš oprávněný odpor proti srsti. Nenechme se zastrašovat, pokud na nás někdo bude zkoušet manipulaci v jakékoli formě. Anděl síly nám přišel připomenout, že rozhodně nejsme žádné bezmocné oběti a že máme na to, abychom si uchránili své hranice i vše, co je nám drahé. Eso Hojnosti je pak pro nás vzkazem, že se nám dostane vždy všeho, co budeme potřebovat, a to jak ve fyzické, tak i v duševní rovině. Hlavním poselstvím pro nás na tento týden je: VĚŘTE SI!
Na tento svět jsme přišli právě v této době proto, že právě my mu můžeme pomoci a právě my máme něco, co je důležité pro jeho další vývoj. Žijme svůj život tak, aby byl pro náš svět příspěvkem k dobru, lásce a míru. Nejlépe pomůžeme sobě i světu tím, že budeme ztělesňovat to, co si přejeme ve světě vidět. Čím více z nás bude žít v souladu s láskou, pravdou a mírem, tím větší podíl budou mít tyto krásné energie v rámci našeho světa. Nežádá se od nás nic jiného než to, co si v hloubi srdce sami přejeme a po čem upřímně toužíme. Nebojme se tedy pohlédnout do svého nitra, přiznat si, co všechno v něm nosíme, učinit případně nějaké změny, které budou potřebné, a sladit tak svůj život s tím, co si přejeme. Vše, co budeme potřebovat k naplnění svých přání, dostaneme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)