pondělí 8. října 2018

Novoluní ve znamení Vah 8.-9.10. 2018

Novoluní ve znamení Vah, které nastane v noci z 8. na 9. října 2018 je pro nás výzvou udělat tlustou čáru za jakýmikoli nedávnými konflikty. Jen proto, že jsme se s druhými nepohodli, s nimi nemusíme až do smrti válčit. Ve skutečnosti můžeme mít s nimi mnoho společného. Lidská povaha je cyklická. Pohybuje se v přílivech a odlivech ze společenství a porozumění do oddělení, izolace a rozdělení, a pak zase zpátky ke spojení. Stejně jako obloha neustále plyne a nic nezůstává nikdy stejné. Tvrzení, že lidé se nikdy nemění, není pravdivé. Ve spolupráci s Neptunem a Plutem nám toto novoluní pomůže zjemnit a posílit naše vztahy. Podporuje soucitná srdce a odvážného ducha, schopnost vyslovit těžké věci s láskou, s vědomím, že právě ty pravdy, které se nám nejhůř říkají, nám mohou přinést ta největší osvobození.

Ve světě, který jako by byl lásky zbaven, je šíření lásky mocným aktem síly. Venuše, vládkyně znamení Vah, je nyní v retrográdní fázi, a tak je obzvláště důležité dobře pečovat sami o sebe a vyjadřovat si svou lásku. Ne sobeckou, sebestřednou "lásku", ale něžnou a přijímající. Bez ní jsme závislí na lásce druhých - na podmíněné lásce, kvůli které se měníme podle jejich představ. Chováme-li zdravou lásku k sobě samým, jsme samostatní a kompletní: máme svobodu milovat kohokoli chceme, jakkoli chceme, ať už tato láska je nebo není opětována. Toto novoluní nás povzbuzuje k tomu, abychom hluboce přemítali nad záležitostmi srdce a nad příležitostí sladit se se svým vlastním rytmem, který se tak často ztrácí v ruchu celého světa.

Pluto utváří kvadraturu se Sluncem mezi 9. a 15. říjnem, kdy nám připomíná, že silná dramata a intenzivní vypětí nemusejí být známkou smysluplného vztahu. Pokud vztah nedokáže vydržet požadavky každodenního života, možná ho jen využíváme jako únik a nikoli jako způsob, jak s druhým člověkem sdílet svůj život ve vzájemné blízkosti. Vztahy existují v nespočtu různých tvarů a velikostí. Srovnávat je mezi sebou je naprostý nesmysl. Avšak pro ty, kteří přemýšlí, kam asi jejich současný vztah povede, a kteří si kladou otázky jako: "Je tohle to, co chci? Je to vztah, který mě hluboce naplňuje? Je příliš vážný nebo naopak málo?" se díky této kvadratuře naskytne větší jasnost. Právě v každodenním životě se setkáváme s těmi nejdůležitějšími výzvami a nejhlubšími proměnami. Vztahy, které se do tohoto každodenního světa dovedou ponořit - a nacházet cenné poklady v každém dni - dovedou vydržet mnoho věcí, které na ně život uvrhne, protože jejich síla vychází ze sdílených kořenů lásky. S Venuší v retrográdní fázi, která podporuje všechny, kdo hledají hlubší porozumění lásce, pomůže tato kvadratura Pluta se Sluncem odhalit slabé i ty nejsilnější stránky vztahu, což nám umožní si ujasnit, s kým chceme svůj život sdílet a proč. 

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195/1893767684040972/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová

neděle 30. září 2018

Karetní výklad strážných andělů pro říjen 2018

Milí přátelé,

máme tady říjen a spolu s ním také období přehodnocování a přeuspořádávání věcí v našem životě. Je to měsíc, během kterého budeme hodně uklízet, ať už v klasickém smyslu úklidu domova, nebo úklidu v našich myslích, srdcích a životech jako takových. Spíše než k samotnému činění velkých změn jsme nyní vedení k jejich promýšlení a přípravě. 
Než začneme propouštět vše, co v našem životě již naplnilo svůj účel, potřebujeme si nejprve ujasnit, co všechno do této kategorie patří. Obdobně to platí i pro přijímání nových věcí - než začneme do svého života přijímat nové věci, musíme si ujasnit, co vlastně chceme, co opravdu potřebujeme, abychom si nově vytvořené místo nezaplnili něčím, co tam pak bude jen zavazet. V této souvislosti nás andělé varují před naším sklonem uvolněné místo ihned zaplnit čímkoli, co se naskytne, jen aby nezůstalo prázdné. Radí nám, abychom se naučili žít i s těmito prázdnými, uvolněnými místy, a přijali do nich teprve to, co opravdu potřebujeme a co si opravdu přejeme, v pravý čas. Mít ve své mysli, srdci, životě či domově volné místo je zcela v pořádku. Odoláme-li tendenci honem ho něčím vyplnit, zjistíme, že k nám přicházejí mnohem lepší věci, myšlenky, city, prožitky i okolnosti - protože MAJÍ PROSTOR pro to, aby mohly přijít. Zaplácneme-li však své právě uvolněné místo, nic dalšího ani lepšího k nám přijít nemůže, protože je toto místo už zabrané. Pokud se tedy v jakékoli oblasti smiřujeme s něčím méně, než cítíme, že potřebujeme, nemůžeme se divit, že k nám nic, co by nás více naplňovalo, nepřichází. Není to chyba Vesmíru, že by k nám byl nepřejícný nebo že by nám záměrně neposílal to, co si přejeme. Pokud k nám to, co si přejeme, nepřichází, znamená to buď to, že ještě nenastal ten pravý čas, a nebo to, že pro svá splněná přání nemáme v životě místo, protože ho zabírá něco jiného. Typickým příkladem je přání si lepších zítřků, když si přitom v mysli, srdci, domově i životě jako takovém udržujeme samé včerejšky. Začněme tedy tím, že si v tomto měsíci dopřejeme čas na meditaci, kontemplaci a zdravý pobyt o samotě, kdy si ujasníme, co všechno bychom už mohli pustit a co bychom naopak chtěli k sobě pozvat. Všechno ostatní se pak dá přirozeně do pohybu, tak, aby to bylo pro nás i pro všechny ostatní, jichž se to týká, to nejlepší. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první říjnový týden zde máme kartu Osmička Myšlenek, která vypovídá o našich omezujících přesvědčeních. V souvislosti s úvodním poselstvím o uklízení je toto karta týkající se úklidu v našem myšlení. Která naše přesvědčení nás omezují a ubližují nám? Jsou to všechna přesvědčení, která v nás vyvolávají bolest, jako např.:
"Není možné najít skutečně hezký vztah."
"Nemohu mít více peněz."
"Nikde pro mě není žádná práce."
"Všichni dobří partneři jsou už zadaní."
"Nemohu se uzdravit, když na to ještě není lék."
"Nemohu udělat, co chci, když tento člověk mi to neschválil nebo nedovolil."
apod. 
U každého přesvědčení máme zároveň spoustu důvodů a důkazů, proč to tak JE, proč JE to pravda. Naše ego miluje ultimátní pravdy podložené důkazy, protože mu to poskytuje pocit jistoty a falešného bezpečí, něco, o co se může vždycky opřít, na co se může vždycky spolehnout. Ale že nám to ubližuje a omezuje naše možnosti, to už neřeší. Na nás je, abychom přestali věřit všem těmto věcem, které nám ego ze strachu namlouvá, a otevřeli se i možnostem, o kterých možná nevíme a které nejsou logické, ale které existují. Hlavní zbraní ega je logika - pokud nám logicky dokáže, že má pravdu, nemůžeme to nijak logicky vyvrátit a musíme pak uznat, že má pravdu. Logické věci však tvoří pouhý zlomeček všech existujících cest. Zakládat svůj systém přesvědčení výhradně na logických důkazech nás dovede jen k neštěstí. 
Vždy uvidíme mnoho nešťastných párů nebo se potýkat s vlastní osamělostí. Vždy uvidíme, kolikje  nezaměstnaných lidí nebo jak na seznamu nabízených míst není nic vhodného pro nás. Vždy uvidíme mnoho příběhů lidí, kteří se přes veškerou svou snahu nedokázali uzdravit. Vždy uvidíme mnoho špatných konců a tragédií. Vždy bude nekonečně mnoho důkazů pro to, že nemá smysl věřit něčemu jinému a že právě všechno to negativní, čemu věříme, je pravda. Rozhodovat se tedy, čemu budeme věřit, jen podle toho, co je dokázáno logikou, znamená doslova zavřít se ve vlastním myšlenkovém vězení. Mnozí z nás už v takovém vězení jsou - a tato karta je vyzývá, aby z něho vyšli. Naši andělé vědí, kolik z nás zbytečně trpí kvůli MYŠLENKÁM, které je do tohoto vězení zavřely a zamknuly. Vědí, kolik z nás se ve svém nitru užírá kvůli tomu, že si sami znemožnili jiná řešení a východiska pouhým PŘESVĚDČENÍM a dokazováním si, že žádná neexistují. Ano, děje se mnoho nešťastných událostí, ale i mnoho šťastných. Ano, mnoho vztahů se rozpadá, ale mnoho jiných šťastně trvá. Ano, mnoho lidí se neuzdravilo, ale mnoha jiným se to podařilo. Nic není definitivní! A tak si v tomto týdnu (i během týdnů následujících) dopřejme čas na osvobození naší mysli a její otevření novým, nelogickým věcem. Je možné, že právě v tomto období nám budou okolní svět a naše vztahy ještě více zrcadlit právě tato přesvědčení, abychom si uvědomili, která z nich to jsou a která tedy potřebujeme změnit. Pokud se budeme potýkat s lidmi, kteří lžou a podvádějí, může to být právě proto, že někde uvnitř věříme, že "lidé jsou povrchní a nedá se jim věřit". Pokud věříme, že nám není přáno mít hezký vztah, budou nás potkávat zážitky a zkušenosti, které nás v tom budou utvrzovat, apod. Využijme těchto situací k tomu, abychom odhalili své myšlenkové žaláře, místo abychom se do nich zamkli ještě na dalších deset zámků. Nikdo z nás sem nepřišel život protrpět kvůli pesimistické negativitě vlastní mysli. Mysl nám má sloužit - ne my jí.

Na druhý týden je tady Devítka Hojnosti, která vypovídá o období odměn a spokojenosti. Pokud v prvním týdnu zapracujeme na tom, abychom si přestali ubližovat vlastním myšlením a přesvědčeními, přirozeně se to na našem životě i vnitřním prožívání promítne. Zmizí z nás mnoho strachu, tíhy a úzkosti. Uvolníme své tělo. Odstraníme zbytečný stres. Všechno se začne znovu hýbat. Bloky se povznesou. Všechno je to pro nás signálem, že OPRAVDU není nic ohrožujícího na tom znovu se otevřít a důvěřovat; že i přese všechno negativní, co se stalo nebo děje, existuje také mnoho pozitivního - a že ne jen ostatní, ale i my můžeme tyto pozitivní věci a zkušenosti zažívat. 
Touto kartou nás také andělé vyzývají k tomu, abychom si vychutnali plody své práce a dopřáli si dostatek odpočinku a péče. Odměňme se za všechno, co jsme vykonali, ať už pro sebe nebo pro druhé. Druhý týden pro nás bude obdobím odpočinku a aktivit, které nám pomohou ke spokojenosti a naplnění, zejména ty, které budeme moci dělat o samotě a které nám poskytnou možnost uvolnit svou mysl - tak aby si mohla zvyknout na nový pořádek, který jsme v ní začali vytvářet.

Pro třetí říjnový týden nám vyšla karta Léčitel Činu, která může představovat osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, představuje tato karta člověka, který je temperamentní a činorodý, tvořivý a nadšený, laskavý, inteligentní a veselý - a že nám tento člověk bude v tomto období nápomocný. Rovněž může vyzývat nás samé, abychom v sobě tyto vlastnosti posílili a využili je.
Pokud jde o situaci, znamená tato karta období, kdy budeme uvádět do akce to, v čem již budeme mít jasno. V průběhu prvních dvou týdnů si budeme spoustu věcí rozmýšlet a přehodnocovat, a nyní nastane čas k tomu, abychom některé z nich začali uskutečňovat a uplatňovat. Naši andělé nám přitom připomínají, že je důležité si tyto změny DOVOLIT - nehledat potvrzení v druhých lidech nebo vnějších autoritách. Přejí si, abychom se naučili věřit vlastní intuici, protože sami dobře poznáme, co se nám líbí a z jakých rozhodnutí máme dobrý pocit. Velmi často podřizujeme svá rozhodnutí tomu, zda se líbí nebo nelíbí druhým, zejména našim nejbližším, na kterých nám nejvíce záleží. Ze strachu o náš vztah mnohdy zrazujeme sami sebe a změny, k nimž jsme vedeni svou intuicí, neuděláme. Naši andělé nám ale vzkazují, že poslechneme-li volání svého srdce, prospěje to nejen nám, ale i našim vztahům, a to i v případě, že by to druzí neschvalovali. Neznamená to nebrat na ně ohled a být sobečtí - znamená to nezrazovat sebe samé jen proto, aby oni se nebáli. Lidé se často začnou bát, když vidí, že se začínáme nějak měnit. Ovšem kdykoli svá rozhodnutí podřizujeme strachu (ať už našemu vlastnímu nebo strachu druhých), vznikne důsledkem tohoto rozhodnutí jen ještě větší strach a nespokojenost. Ušetřeme tedy sobě i jim zbytečné trápení a poslouchejme své srdce, protože to by nás nikdy nevedlo k ničemu, co by nemělo nám i druhým přinést lásku a požehnání - byť to tak zprvu nemusí vůbec vypadat.

Na závěr října je tady karta s názvem Otevřete se úspěchu. Hlavní poselství této karty je potvrzení, že se opravdu hodně posuneme a že svůj život rozhýbeme pozitivním směrem. Jejím hlavním významem je pohyb kupředu - růst, rozvoj, sebeuplatnění, učinění změn a rozjezd. Někdy znamená také cestování, stěhování nebo změnu místa v jakémkoli jiném smyslu. Pro některé může mít také význam vystoupení na veřejnost a věhlas. V každém případě je to signál pozitivní změny. 
Získáme větší sebedůvěru a odvahu, protože uvidíme, jak jsme se dokázali posunout díky práci, kterou jsme si dovolili na sobě i na svém životě udělat. Uvidíme mnoho pozitivních výsledků a nových cest, přestože dříve jsme je neviděli a ani jsme jim nevěřili. Je to krásný a příznivý závěr měsíce, během kterého jsme začali přeuspořádávat svůj život tak, aby opravdu ladil s tím, co si opravdu přejeme. 

* * *

SHRNUTÍ 
Říjen pro nás bude měsícem proměny, zejména té vnitřní, protože vnější podmínky se přeuspořádají podle toho, jak si srovnáme své vlastní nitro. Je důležité dělat si na sebe čas, abychom mohli pobývat v klidu o samotě a mohli přemítat. V první polovině měsíce budeme hodně pracovat sami se sebou, což podpoří právě dostatek relaxace a času na sebe. Když tuto vnitřní práci vykonáme, začneme následně činit některé změny, k nimž se budeme cítit vedeni, a tím se rozhýbe spousta dalších záležitostí, které doposud stagnovaly nebo nefungovaly. Bude to období důležitých proměn, kdy se budeme zbavovat toho, co nás omezovalo a ubližovalo nám, a tím uvolnili místo pro něco nového, co nám bude prospívat a pomáhat. Pokud nic nového nepřijde hned, vydržme a ponechme toto místo volné - to pravé, co tam patří, se v pravý čas objeví. Je to čas, kdy budeme posilovat či znovu vybudovávat víru sami v sebe, ale i ve Vesmír, kterému jsme možná přestali věřit kvůli mnohým zklamáním nebo negativistickému naladění vlastního ega. Naši andělé jsou tu pro nás na každém kroku naší cesty a rádi nám pomohou se vším, s čím budeme potřebovat, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni tuto pomoc přijmout. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 23. září 2018

Úplněk ve znamení Berana 24.9. 2018

Máte pocit, že vy sami jste tou hlavní osobou, která stojí v cestě vašemu úspěchu? Potýkáte se s vnitřními překážkami, které vás brzdí, jako je například strach, nízké sebevědomí nebo pocity osamělosti? Zářijový úplněk, který nastane 24.9. 2018, vám poskytne prostředky potřebné k řešení těchto těžkostí.

Na jednu stranu nám tento úplněk přinese další testy a výzvy. Můžete být mnohem emocionálnější nebo zmatenější a vaše osobní obavy se mohou ještě zesílit. Avšak zároveň vám následující dva týdny poskytnou úžasné příležitosti k tomu, abyste tyto oblasti mohli vyléčit. Tato podpůrná energie potrvá do 8. října, kdy nastane novoluní a jeho čas nových cílů.

Zářijový úplněk je ve znamení Berana, astrologického znamení akce a mentální síly. Když Beran ví, co chce a jde si za tím, je nezastavitelný. Současně je tento úplněk také pod silným pozitivním vlivem Marsu a Uranu. Mars, vášnivý a energický, nám dá odvahu a sílu, kterou potřebujeme k překonávání překážek. Povede nás tak, abychom se opravdu postavili čelem svým strachům a jednou provždy se s nimi vypořádali. 

Mezi nejčastější obavy přitom patří:
  • Strach z osamělosti
  • Strach ze selhání
  • Strach z úspěchu
  • Strach z blízkosti a intimity
  • Strach z odmítnutí
  • Strach ze změny

K překonání svých strachů je však také třeba, abyste nahradili své staré návyky novými, zdravými a lepšími. Uran, planeta změny, vám s tím pomůže. Uran vás podpoří v překonávání svých vlastních osobních těžkostí a probourávání zdí. Jeho energie bude dostatečně silná na to, aby vás protlačila k novým věcem a přinesla vám pozitivní změnu. Rovněž vám dodá trpělivost, kterou budete potřebovat k tomu, abyste tuto změnu přijali bez zbytečných obranných reakcí.

Každý úplněk energeticky rezonuje i s určitou tarotovou kartou a krystalem. Tento úplněk je spojen s Dvojkou Holí a rubínem. Karta Dvojka Holí představuje člověka, který stojí na rozcestí a nedokáže se rozhodnout, zda je lepší zůstat stát při starém a nebo se toho pustit a jít dál. Pokud se rozhodnete jít dál, energie Uranu vás povede. 

Rubín obnáší vášnivou energii Marsu, ale také ochranu před jakoukoliv újmou, zatímco budete čelit svým strachům. Rubín je spojen s první čakrou a pomáhá vám tedy zůstat uzemnění a v bezpečí. Současně vás připravuje na akci a dodává vám motivaci, která vás povede k hojnosti. Není však vhodný k meditaci, protože může rozptylovat vaši mysl. Je dobré ho nosit při sobě, chcete-li dodat odvahu a podpořit svou ochranu během následujících dvou týdnů po úplňku. 

Pár rad na závěr:
  • Vyhněte se jakýmkoli extrémům. Zůstaňte trpěliví a ve svém středu.
  • Zůstávejte uzemnění prostřednictvím denní meditace nebo jógy.
  • Dopřávejte si uvolňující koupele, abyste se v období změn chránili před stresem.
  • Nebojte se! Pusťte se do svých výzev!

* * *

zdroj: http://thewildchild.co.za/this-harvest-full-moon-will-make-us-face-past-wounds-and-give-us-courage-to-tackle-our-fears/
překlad: Magda Techetová


úterý 11. září 2018

Žijte podle sebe, ne podle ostatních

"Většina z nás byla vychována, aby věřila, že nejlepším způsobem, jak získat lásku a uznání, je být poslušný a žít podle toho, jak to od nás očekávají ostatní. Uvěříme, že když budeme dělat to, co od nás čekají ostatní, budou nás mít rádi a dosáhneme trvalého štěstí. Jenže tohle nám štěstí nepřinese.
Život není o předstírání. Život není o tom, že jsme tím, kým nás chtějí mít ostatní, a že žijeme tak, jak to od nás očekávají. Žít znamená být onou jedinečnou a opravdovou bytostí, jakou jste se narodili. Znamená to kráčet po oné jedinečné a smyslupné cestě, po které je vám dáno kráčet.
Základem pravého štěstí je být sám sebou, vážit si toho, kým jsme, a žít svým jedinečným a opravdovým způsobem.
Pokud následujete dav, dojdete jen tam, kam dojde dav. Chcete-li, aby váš život byl smysluplný a jedinečný, musíte mít odvahu dělat věci, které se většina lidí dělat bojí. Musíte mít odvahu ctít svou opravdovost a žít tak, jak cítíte, že je to správné.
Přestaňte žít podle očekávání druhých a žijte po svém. Nemrhejte svými dary a nadáním. Nepřipravujte svět kolem sebe o nádherná a smysluplná díla, která tu máte vytvořit."

* * *

- z knihy 15 věcí, kterých se musíte vzdát, abyste byli šťastní; Luminita D. Saviuc


středa 5. září 2018

Karetní výklad strážných andělů pro září 2018

Milí přátelé,

po intenzivním letním období oplývajícím nejrůznějšími planetárními a energetickými vlivy, které na mnohé z nás, zejména ty citlivější, silně působily, nadchází mírnější, přesto však stále aktivní období, jež nám naskytne mnoho nových příležitostí. Zkoušky a události, které máme nyní za sebou, nám měly posloužit hlavně k tomu, aby rozbily skořápky, do kterých jsme se schovávali ve snaze vyhnout se změnám, které na naše ego působí jako ohrožení. Ego chce mít vždy všechno jisté a pojištěné, vyžaduje, aby bylo všechno zaručené a předvídatelné, a aby tedy mohlo kalkulovat a vždy se spolehnout na to, že to či ono bude tak či onak. Život tak ale nefunguje. Život je proměnlivý a nepředvídatelný, a abychom jím mohli přirozeně a bezpečně plout, dostali jsme intuici, vnitřní vedení, hlas srdce, který vždy vidí i za hranice logiky a předvídatelnosti, a tak ze změn strach nemá - právě k nim nás proto vede, protože ví, k čemu všemu nám budou dobré, byť naše ego křičí, jak strašné to pro nás bude ohrožení a jak nemáme jistotu, že věci dopadnou dobře, když se začnou měnit.
Když se schováváme ve své skořápce, aby se u nás náhodou něco nezačalo měnit, Život nám Z LÁSKY K NÁM tuto skořápku rozbije a vyvleče nás z ní ven silou. Andělé nám však připomínají, že nic z toho, co se stalo nebo děje, není nikdy v rozporu s naší vlastní vůlí! My sami, resp. naše vlastní duše touží po svobodě, po lásce a po skutečném žití, nikoli po pouhém přežívání, neustálém bojování a strachování se. Vesmír vnímá potřeby naší duše a odpovídá prioritně na ně, nikoli na přání ega, které vyžaduje specifické podmínky či věci ZE STRACHU. Náš život i Vesmír vědí, že skutečně šťastní budeme jen tehdy, naplní-li se přání naší duše, a k tomu patří i zkoušky a zkušenosti, které nám nemusí být příjemné, ale které nás posunou dál, které nám v něčem pomohou (i když nevíme jak a i když nám to někdy připadá spíše naopak, jako by nám škodily) a které nás vedou po klikaté cestě plné zatáček, jež však vede ke skutečnému naplnění a ne jen k dočasnému zahnání strachu.
Pokud se nám něco neplní, možná je to právě proto, že si to nepřejeme od srdce, ale proto, abychom se nebáli. Je rozdíl mezi tím, když nás něco skutečně učiní šťastnými, a tím, když tím pouze zaženeme svůj strach. Protože dokud svůj strach nezpracujeme, nic nám doopravdy nepomůže - a z nás se stává jen bezedná studna plná potřeb ujišťování a potvrzování, které nikdy nezmizí a které nikdo a nic nedokáže skutečně a trvale naplnit. Proto nám Život nedává to, co chce naše ego, ale to, co chce naše duše. Protože přání naší duše nás opravdu naplní, byť cesta k jejich naplnění může být i nepříjemná či bolestivá. Naši andělé nám tedy radí, abychom si nebrali prožité zkušenosti a zkoušky osobně, nebrali nic z toho jako naschvál vůči nám a nezasekli se ve vlastním egu, místo abychom se díky těmto zážitkům posunuli dál jako bytosti osvobozené od omezujících skořápek, které, byť dávaly pocit jistoty a bezpečí našemu egu, sloužily jako vězení pro naši duši.
Září nám bude nadále nabízet příležitosti k tomu, abychom se naučili udržovat si své srdce otevřené, poslouchat svou tichou, klidnou intuici namísto hlasitého, věčně panikařícího ega, a oprošťovat se ode všeho, co nám brání šťastně a svobodně žít. Využijme tedy těchto příležitostí a dovolme Životu, aby z nás odsekal všechno, co nám už neslouží nebo nám ubližuje, a uvolnil tak místo pro něco nového a dobrého. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první zářijový týden nám vyšla Osmička Citů. Ta vypovídá o opouštění něčeho, co nás již nenaplňuje, co jsme již přerostli a co začalo v našem životě pouze zabírat prostor. Může se jednat o vztah, který místo aby vzkvétal, tak přes všechno naše úsilí pouze chátrá; o práci nebo nějakou činnost, která nás přestala naplňovat; domov či jiné místo, které místo aby nám pomáhalo načerpávat energii, nás spíše vysává; o nějaký náš návyk (myšlenkový, fyzický nebo návyk v chování), který nám možná dříve sloužil, ale nyní nás spíše omezuje; nebo obecně o cokoli, co se pro nás místo přínosu stalo břemenem. Přestože pro nás může být těžké nechat některé věci za sebou, je to opravdu to nejlepší, jsme-li k tomu vedeni svým vnitřním vedením. Hlas vnitřního vedení poznáme podle toho, že nás vede v naprostém míru k tomu, co hluboko uvnitř víme, že je správné, přestože máme rozvířené city i myšlenky. Pokud si nejsme jisti, zda jsme k něčemu opravdu vedeni svým vnitřním vedením a nebo zda se jedná o popud ega, požádejme své anděly o znamení a vedení a zapracujme na zklidnění své mysli a emocí, např. poslechem relaxační hudby, dýchacím cvičením nebo něčím jiným, co nám pomáhá. S klidnou myslí se snáze naladíme na svou intuici, skrze kterou se nám vedení dostává. 
Naši andělé nám v této souvislosti připomínají, že na koncích a odchodech není nic špatného. Opouštíme-li vztah, který nefunguje ani přes veškeré naše úsilí, neznamená to, že jsme sobečtí, že jsme zbabělí a hned utíkáme, nebo že je nám druhý člověk lhostejný. Připomínají nám, že pokud jsme udělali maximum, není třeba vynakládat na takový vztah další energii. Obdobně to platí s jakoukoli jinou životní oblastí. 
Také nás však upozorňují na to, že citové vazby, které máme k lidem, místům, věcem aj. nám mohou odchod či jinou formu změny značně ztěžovat a že si těmito emocemi nemáme nechat ve svém konání bránit. Je přirozené, že cítíme smutek, když něco opouštíme, neznamená to ale, že je tento náš krok špatný. 

Pro druhý týden je tady Léčitel Hojnosti - ta nám říká, že máme věci ve svých rukou, i když nám připadá, že ne a že se vše děje nahodile, případně mimo naši vůli. Ve skutečnosti se všechno přeuspořádává právě podle naší vůle, tedy vůle naší duše, která slouží našemu největšímu dobru. Přání sloužící nejvyššímu dobru nemají důvod se neplnit. Pokud se něco neplní, pak to znamená, že to buď není pro naše nejvyšší dobro, a nebo ještě nenastal ten správný čas, zejména když se daná věc netýká pouze nás, ale i dalších osob. Každý člověk má totiž svobodnou vůli a vše se musí nejprve uspořádat tak, aby pak do sebe všechno zapadlo v souladu se svobodnou vůlí všech zúčastněných. Tato karta také říká, že se nemáme zaobírat věcmi, které momentálně nemůžeme ovlivnit, a máme se místo toho zaměřit na to, co ovlivnit a měnit můžeme. Především se to týká naší vnitřní práce se sebou samými. Možná nemůžeme měnit druhé lidi nebo okolnosti, můžeme však měnit sebe a být pro druhé inspirací. Možná nemáme to, co bychom si přáli, můžeme však sami sebe naplnit takovou energií, která to k nám bude přitahovat a díky které budeme mít ze sebe dobrý pocit. Budeme-li naplněni pocity hojnosti bez ohledu na to, jak vypadají vnější podmínky, pak se tyto podmínky začnou brzy přetvářet tak, aby se sladily právě s naším vnitřním naladěním. Místo snahy ovládat lidi a okolnosti se tedy zaměřme na práci se sebou a dobře se o sebe starejme. To ostatní bude přirozeně následovat.

Ve třetím zářijovém týdnu, jak nám říká Desítka Činu, se budeme potřebovat dobře starat o své zdraví - duševní i fyzické - protože se nám může nahromadit spousta úkolů, povinností, požadavků, nebo starostí, a na nás je, abychom se tím nenechali porazit a měli na paměti skutečné priority. Přestože se čas od času opravdu objeví naráz spousta věcí, které je potřeba všechny hned řešit, stále zůstává na prvním místě naše zdraví, a tak, bez ohledu na to, co všechno budeme dělat a řešit, dělejme si pravidelně chvíle sami pro sebe, i kdyby jen na krátký čas. Naše tělo i duše jasně vnímají, když se jim skutečně věnujeme, a protože my jsme ti jediní, kdo jim potřebnou péči může dát, musíme na ně pamatovat bez ohledu na to, jak velkou hromadu zátěže budeme muset zpracovat. Nejde ani tak o kvantitu péče, kterou si budeme věnovat, jako spíš o její kvalitu. Pozornost, kterou budeme sami sobě věnovat, je třeba opravdu procítit a užít si ji - opravdu si přijmout. Kdo má tedy problém přijímat dobro pro sebe, bude mít nyní příležitost se to naučit. 
Naši andělé nám radí pro toto období vyřadit ze svého rozvrhu všechno, co nemusíme opravdu nutně řešit, a spořit svou energii pro své zdraví. Vyčerpaní a frustrovaní nikomu nic dobrého doopravdy nepřineseme. Požadavky, které tedy nejsou akutní, prozatím odmítněme. V tomto období jsme prioritou my - naše tělo a duše.

Pro poslední týden září tu máme kartu Pomocník Myšlenek, která nás nabádá k tomu, abychom se nenechali unášet svým myšlenkovým běsem. V souvislosti s charakterem předchozího týdne se můžeme cítit více frustrovaní a dělat si příliš mnoho zbytečných starostí. Jsme-li ve stresu, je naše mysl jako utržená z řetězu. Naši andělé nám tedy radí, abychom ji zavčasu krotili a nedovolili jí zabíhat do hrůzostrašných scénářů a konfliktů, jimiž sami sebe vnitřně natlakujeme a kvůli kterým jsme pak popudliví i přesto, že ve skutečnosti neexistuje žádný reálný důvod pro toto rozpoložení. Můžeme mít v tomto období sklon "sami sebe naštvávat", čímž můžeme přicházet o mnoho energie, a tak se věnujme relaxačním cvičením, které nám pomohou držet svou mysl na uzdě a nedovolovat jí, aby ovládala naše emoce a také naladění. Každý asi zná ty dny, kdy se nepovede jedna věc, a pak se hroutí úplně všechno, i to, co by nás ani nenapadlo. Můžeme si tedy ušetřit mnoho zbytečných trápení tím, že nebudeme podléhat tendencím naší mysli vrhat se do konfliků, předem se připravovat na jakoukoli možnou hádku nebo výměnu názorů, představovat si jen to nejhorší, nebo si vymýšlet někdy až paranoidně negativní budoucnost. Mysl je nástroj, který nám má sloužit, ne pán, který má rozhodovat o tom, co kdy máme cítit a jak se budeme chovat. Ušetříme si velkou část energie i potenciálních problémů, zapracujeme-li v tomto týdnu na péči o své vnitřní dobré rozpoložení. 
Další význam této karty spočívá také v tom, že se v tomto období budou dít věci rychle a rozpohybují se dosud stagnující situace. V každém případě jsme však vedeni k tomu, abychom se soustředili do svého vlastního nitra plného míru, tedy do pomyslného středu hurikánu, místo abychom se jím nechali strhnout a odnést.

* * *

SHRNUTÍ
Měsíc září nebude jednoduchý, ale pomůže nám posunout se dál. V jistém smyslu navazuje na červencovou a srpnovou smršť vnitřních proměn, přičemž k mnohým těmto proměnám bylo zapotřebí sáhnout hluboko do sebe samých, což nemuselo být nic příjemného. V tomto duchu budeme tedy pokračovat, ale máme si pamatovat, že se nejedná o nic negativního. Všechno, co se děje, i způsob, jakým se to děje, nám má posloužit pro něco důležitého. Práce, kterou teď vykonáme, nám bude přinášet své ovoce po celý náš další život. Vše, co se teď naučíme, budeme moci uplatňovat v celé své budoucnosti. Lepší, když si to všechno odpracujeme teď a nadále pak budeme žít ve větším míru, než abychom to obešli, a pak v životě dopláceli na nenaučené lekce nebo neodbourané negativní návyky. Naši andělé nám připomínají, že i když se mnozí z nás trápí, ve skutečnosti bychom trpěli mnohem víc, kdybychom těmito vnitřními změnami neprošli a zkazili si tak v budoucnu mnoho věcí, které pro nás budou důležité. 
Děláme to sami pro sebe. Přijměme tedy tyto příležitosti k růstu a využijme je, protože je to pro naše nejvyšší dobro. Život by nás nikdy nevedl k ničemu, co by nám nemělo k něčemu posloužit. I když možná všemu nerozumíme, můžeme si být jisti, že smysl nynějšího dění rozhodně existuje a jednoho dne ho také pochopíme. Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že mnohé schopnosti, vědomosti a vlastnosti, které nám dnes pomáhají lépe žít, bychom bez někdejších nepříjemných zkušeností nezískali. A tak to funguje pořád. Vše, co se děje, slouží našemu nejvyššímu dobru - a přestože náš pohled na to, co je pro nás dobré, bývá omezený hranicemi našeho chápání a názorů, naše srdce vedené intuicí a Životem samým vidí i za tyto hranice a vždy nás dobře povede. Je však na nás, zda ho budeme poslouchat. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

sobota 25. srpna 2018

Karetní výklad pro závěr srpna 2018

Pro poslední srpnový týden jsem vybrala pro změnu sadu karet od Sandry Anne Taylor, Energy Oracle Cards. Z ní nám pro toto období vyšla karta s názvem SVĚT. Hlavní význam této karty spočívá v tom, že si máme uvědomit, že svět je velký a že je nám k dispozici mnohem více možností, než kolik jich vidíme kolem sebe. Vypovídá o tom, že nemáme svou pozornost zaměřovat výhradně na své nejbližší okolí, ale na celý svět, do větší šíře. Částečně je to také poselství o objektivitě - o naší schopnosti dívat se na dění v našem životě v širším kontextu a uvědomit si, že to, co se děje u nás, souvisí také s děním ve světě, a že také ne všechno, co si bereme osobně, musí být nutně osobní. Protože se nám blíží úplněk v citlivém znamení Ryb, může mnoho lidí (zejména těch vnímavějších) reagovat emocionálně a podrážděně, aniž by to nutně souviselo s námi. Berme tedy v potaz i světovou energii, budeme-li zasaženi energií někoho druhého. Obdobně naše vlastní osobní energie může být ovlivněna energií ve světě, a tak mějme sami se sebou i s druhými soucit a neberme si všechno hned osobně. 

My sami tvoříme kousek světa. Byť si můžeme připadat jako jedna kapka v celém oceánu, stále tvoříme část oceánu. Vším, co děláme, tím, jak žijeme, tím, co vyzařujeme a vysíláme, tím vším utváříme část světové energie. Můžeme si sice říkat, jak na tom nezáleží, protože podíl, který tvoříme v rámci celého světa je přece zanedbatelný, ale ve skutečnosti to tak není. Určitě známe minimálně jednu osobnost, která, přestože byla jediná, dokázala uskutečnit důležité věci a přinést světu velkou pomoc. A stejně tak můžeme světu pomoci i my, i kdybychom nebyli nijak proslulí a nevykonali žádné dechberoucí objevy nebo činy - na každém kousku dobra záleží! Přestaňme tedy podceňovat moc, kterou máme, jak ve světě, tak i ve vlastním životě, a začněme žít tak, aby to opravdu odpovídalo tomu, co si přejeme vidět u sebe i ve světě. Svádět vinu na ostatní nás nikam nedovede a nikomu tím nepomůžeme. Přestože je ve světě mnoho lidí, kteří šíří bolest a strach, stejně tak je v něm mnoho těch, kdo šíří lásku a dobro a kdo pomáhá světu v uzdravování. 

Tato karta nás všechny vyzývá k tomu, abychom nyní dali prioritu péči o náš svět a jeho léčení. To přitom zahrnuje i léčení nás samých, protože - jak je zmíněno výše - my sami jsme částí světa. Uzdravíme-li tuto svou část, nad kterou máme moc a za kterou zodpovídáme, velmi tím světu pomůžeme. I když nemůžeme změnit druhé lidi nebo jejich jednání, můžeme změnit sami sebe a své jednání. Tím zároveň budeme druhým inspirací, kterou se mohou (i když nemusí) rozhodnout následovat. 

Přispívejme do svého světa láskou a světlem, namísto další bolesti a strachu. Neznamená to být dokonale pozitivní a za každých okolností dokonale zářit štěstím, ale především být sami k sobě upřímní a žít v pravdě - to zahrnuje i schopnost přiznat si své vlastní bolesti a strachy, aby se mohly začít léčit. Jako lidé zkrátka BUDEME prožívat i tyto emoce - avšak jsme-li schopni je přijmout, procítit a nechat zase odplynout, zůstane naše vyzařování zcela čisté a krásné. Naši andělé i další průvodci světla nám v tom rádi pomohou, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni jejich pomoc přijmout. Šířit a posilovat světlo ve světě je totiž i jejich úkolem. 

- Magda


* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 19. srpna 2018

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.8. 2018

Milí přátelé,

skončilo nám období retrográdní fáze Merkuru, během níž jsme byli vystaveni komunikačním komplikacím všeho druhu, a nyní se zase pozvolna vracíme do proudu méně tíživé energie, která nám však nadále nabízí mnoho cest, jakými na sobě zapracovat, odbourat omezující a negativní návyky a otevřít se novým náhledům a postojům skrze nové zkušenosti a prožitky. O tom vypovídají také dvě karty, které nám vyšly společně pro následující týden - karta s názvem LOUČENÍ a druhá karta KREATIVITA A HOJNOST (ze sady Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea).

Karta LOUČENÍ vypovídá o smutku, který mnozí prožíváme po možných ztrátách, jež nás potkaly, a to bez ohledu na čas, kdy k těmto ztrátám došlo. Mohou to být velmi čerstvé ztráty, a nebo i dávnější, které jsme ale tehdy odmítli nebo nedokázali plně prožít a procítit, a veškeré námi potlačené pocity nyní vyplouvají na povrch. Kdo má z pocitů strach nebo se snaží je necítit z nějakého jiného důvodu, může mít nyní obzvlášť velký sklon je zajídat jídlem, zapíjet alkoholem, zahánět je sexem, permanentní potřebou být s dalšími lidmi, přemírou práce či úklidu, nebo jakýmkoli jiným návykem či závislostí. Závislosti a návykové chování mají bez ohledu na formu společné to, že přebíjejí naše emoce prostřednictvím intenzivních smyslových prožitků. Protože ale účinek toho, k čemu se uchylujeme, netrvá pořád, emoce z našeho nitra se vždy začnou nakonec opět vynořovat na povrch a my opět pocítíme nutkání je zahnat. Naši andělé nás milují a vědí, že utíkat před vlastními city nikomu nepomůže. Naše duše i naše tělo vnímají, že jim ubližujeme, a v důsledku toho si přestáváme věřit (případně si věříme ještě méně než předtím), protože podvědomě si uvědomujeme, že se sami k sobě chováme špatně a škodíme si. Pokud trpíme nízkou sebedůvěrou, je velmi pravděpodobné, že sami sobě děláme něco, co nám ubližuje, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Požádejme své anděly a archanděla Rafaela, který pomáhá s léčením v jakékoli podobě, aby nám pomohli otevřít se ochotě cítit vlastní pocity. Pro vysoce citlivé osoby a osoby, které utrpěly ve svém životě traumatickou událost, může být představa cítění vlastních pocitů hrozivá. Pokud máme strach, můžeme požádat o pomoc i archanděla Michaela, aby zajistil naše fyzické i duševní bezpečí v průběhu celého procesu léčení a aby nám pomohl k odvaze tímto procesem projít. Na smutku není nic špatného. Přestože jsou pro nás některé pocity bolestivé, ve skutečnosti nám pomáhají se uzdravit a otevřít svá srdce nové lásce.


Druhá karta KREATIVITA A HOJNOST vypovídají o tom, že si máme vychutnávat svůj život. Máme si udělat čas sami na sebe, uvolnit se, dopřát si trochu luxusu (ať už to pro nás znamená válení se doma v posteli, masáž, výlet nebo něco hezkého, co jsme si vždy přáli pořídit) a přestat řešit jen problémy. Obecně znamená období hojnosti, smyslnosti, vřelý domov a šťastný život plný požitků.
Protože nám však tato karta vyšla společně s kartou Loučení, je spíše poselstvím pro ty, kteří si svůj život užívat neumí, právě kvůli prožitým ztrátám a smutku. Lidé, kteří v životě utrpěli velkou ránu a trauma, mají strach ze ztráty kontroly. Jinými slovy se bojí přestat si dělat starosti, protože dělat si starosti a být v permanentním napětí pro ně znamená "mít kontrolu". Naši andělé však vědí, že takto doopravdy nežijeme své životy, a chtějí nám pomoci otevřít se skutečnému štěstí, které si vroucně přejeme, ale pro které nejsme zatím ochotni se vzdát svého návyku žít v úzkosti a obezřetnosti. Vědomě či nevědomě udržujeme stále naživu starou bolest a otevíráme staré rány. Toužíme po lásce a bezpečí, ale zároveň děláme všechno proto, abychom je neměli, protože jsme zvyklí na pravý opak a bojíme se na tom cokoli změnit. Někteří z nás mohou mít doslova strach ze štěstí, protože mají pocit, že když si dovolí být šťastní a nedělat si starosti, hned se stane něco strašného, protože budou "nepozorní". Požádejme tedy své anděly a archanděla Michaela, aby nám pomohli přestat se bát života a otevřít se i něčemu jinému než utrpení, na které jsme tak zvyklí. Vytvořme si prostředí, ve kterém se budeme moci uvolnit a dovolit andělům, aby začali očišťovat naši energii a pomohli nám k upřímné ochotě přát si pro sebe štěstí. Některým z nás může činit problém přijímat štěstí do svého života, protože v sobě mají hluboce zakořeněný pocit, že si to nezaslouží (což může souviset i s výše zmíněnými návyky, jimiž si ubližují, a vědomě či nevědomě to vnímají). Požádejme tedy své anděly, aby nám pomohli i s ochotou odpustit si své chování vůči sobě samým, které může být hlavní překážkou v našem proudu hojnosti. 

Tvořivost, která je v kartě zmíněná, je krásnou formou, jak vyjádřit a dostat ze sebe své pocity, které třeba nedokážeme nikomu říct. Nemusíme být dokonalí umělci, abychom něco vytvořili. I kdyby to mělo být malé srdíčko z papíru, které nám bude připomínat něco důležitého, je to forma tvořivosti a má pro nás obrovskou hodnotu. Při tvoření nesmíme myslet na žádné soudy - co si o tom kdo pomyslí; jestli je to dost dobré nebo není. Jde o samotnou ČINNOST, o to, že vůbec tvoříme. Tato činnost je relaxací pro naši mysl, která najednou přestane všechno kontrolovat a všechno se díky tomu uvolní. 
Jedna z mých nejoblíbenějších tvořivých činností je vedle psaní článků a zapisování do deníku také zdobení mé osobní nástěnky s povzbudivými slovy a obrázky. Nebo pořízení malého fotoalba, do kterého si kromě fotek svých nejbližších přátel a milých vzpomínek dávám také např. kartu, která mi vyjde pro daný den, mnou psané afirmace nebo modlitby, peříčka, která mi vlétla do cesty, apod. K ničemu z toho není potřeba žádný extra talent - jde jen o to následovat své vlastní pocity a vybírat si to, co jim odpovídá, co nám pomáhá a čím se opravdu chceme obklopit. 

Tento týden je týdnem léčení našich zranění a pocitů, které nám brání být šťastní a které k nám dost možná nepřipouštějí lásku, kterou bychom si tolik přáli. Pokud si přejeme cítit lásku, ale láska se nedostavuje, dost možná jí místo v našem srdci blokuje něco jiného. Kdyby bylo toto místo opravdu prázdné, láska by přišla. Dovolme tedy andělům - a hlavně sami sobě - rozpustit a nechat odplout všechno, co v našem životě už nemá co dělat, aby k nám mohlo přijít to, co si tolik přejeme. 

- Magda

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)