úterý 5. června 2018

Nebudu se měnit podle vás

"Proč tohle nosíš?"

Ach, jak bych si přála, aby ta otázka byla: "Jak se ti daří?"

V poslední době se mi dostává spousty kritiky a nenávisti. Proč? Kvůli mému oblečení. Dostala jsem tisíce zpráv, jak ty, které přetékaly láskou, tak i ty plné jízlivé nenávisti. Tisíce lidí mě přestaly následovat. To je v pořádku. Mým posláním je inspirovat vás k tomu, abyste byli plně sami sebou. Abyste našli svůj hlas. Abyste napsali svůj vlastní příběh. Tak, jak jste ho VY prožili. A tak, pokud někteří z vás mají problém s tím, že já jsem sama sebou, že jsem našla svůj hlas a napsala svůj vlastní příběh, nedotýká se mě, že jste se rozhodli nemilovat člověka, kterým jsem, ale toho, kterým byste chtěli, abych byla. Proto jsem napsala svou knihu Mind Platter. Abych si dala sama své svolení k tomu být sama sebou a pozvednout svůj hlas, aniž bych dovolovala negativním hlasům druhých mě ovládat. 

Jsou lidé, kteří se mi za celý rok ani jednou neozvali. Za celý ten rok, který pro mě byl tak tvrdý a přitom nejvíce osvobozující, protože jsem se podělila o svůj příběh. Protože jsem shodila to břemeno ze svých zad, srdce i hrudi. Čelila jsem veřejnému ponižování a zesměšňování a někteří mi ani neposlali zprávu, aby se zeptali, zda by mi mohli nějak pomoci. Ale když jsem se objevila s šátkem na hlavě, najednou mi posílali sáhodlouhé slohy o tom, jakou mají o mě starost. Mé srdce zkrátka křičí: "Kde jste byli, když jsem se celé noci neklidně převalovala v posteli, protože na mě byl svět příliš krutý? Kde jste byli, když jsem se musela držet za ruku své maminky, abych se cítila bezpečně a nezapomněla dýchat? Procházela jsem si peklem úplně sama! A když jsem se konečně rozhodnu udělat něco podle sebe, najednou si vzpomenete? Myslíte si, že MOJE víra je ubohá? Mně má víra říká, abych tu byla pro druhé, a ne je opouštěla. Začněme tedy tímhle.

Nechovám vůči nikomu zášť. Kdykoli jsem byla opuštěna lidmi, kteří mi byli blízcí, nějak jsem se s tím srovnala a překonala to. A tak mi veškeré toto náhlé souzení připadá nepřiměřené.

Tou pravou pointou je toto: Můj život je můj, ne váš. Ať už s tím souhlasíte nebo ne, je můj, ne váš Není to váš příběh. Je můj.

A víte co? Nikdy se nezavděčíte všem lidem na této planetě. Je to nemožné. Byla jsem souzena za to, že nosím šátek na hlavě, i za to, že ho nenosím. Někteří mě kritizovali za to, že se líčím. Jiní mě kritizovali za to, že se nelíčím. Další mě kritizovali za to, že se líčím špatně. Další za to, jak malá mám ústa a jak velký mám nos. A těm všem říkám: Já se mám ráda taková, jaká jsem. Nebudu se měnit jen proto, aby to podle VAŠICH očí bylo správně. 

Pokud procházíte něčím podobným, pamatujte si: Je to váš život. Vaše volba. Váš příběh. Žijte ho. Napište ho. Tím nejdůležitějším druhem krásy je krása vašeho srdce a vaší duše. To jediné trvá celý život. Je samozřejmě skvělé starat se i o to, jak vypadáte. Ale nesmíte zapomínat pečovat stejně tak i o to, co je uvnitř. 

S láskou 
Najwa Zebian

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/najwazebian1/photos/a.1776055912609334.1073741828.1740559639492295/2054935378054718/?type=3&theater
překlad: Magda Techetováneděle 3. června 2018

Karetní výklad strážných andělů pro červen 2018

Milí přátelé,

máme tady nový čas plný slunce, a to nejen co se týká ročního období, ale i světla v našich životech. A stejně jako nám silné sluneční světlo může být někdy až nepříjemné na pohled, může nám být nepříjemné, když nám takto silně život "svítí" do srdce a mysli - zvláště tam, kde jsme si vědomě či nevědomě sami udržovali stín, abychom něco neviděli, jako např. stará zranění, která se nám nechtělo řešit, nebo některé své vlastnosti, které odmítáme přijmout, atd. 
V tomto období jsme konfrontováni s mnoha skutečnostmi o sobě samých, které jsme neviděli, případně nechtěli vidět. Prostřednictvím událostí, situací a interakcí s druhými lidmi sami o sobě zjišťujeme spoustu nejrůznějších informací, které se potřebujeme dovědět, aby nám mohly později dobře posloužit. Zejména se to týká těch našich stránek, za které se stydíme, kterých se bojíme a kvůli kterým se cítíme nesvobodní a nemilovaní. 
Tento měsíc po nás vyžaduje přestat předstírat, přestat se snažit zapadnout, přestat se ze sebe snažit dělat někoho, kým nejsme, jen proto, že si myslíme, že si tím zajistíme něčí přízeň nebo jinou formu "jistoty". Každý z nás se narodil jako unikát, aby takto unikátní byl. Cokoli, co jsme si osvojili a učinili svou součástí, aniž by to odpovídalo tomu, kým skutečně jsme, budeme zase odtesávat pryč - tak abychom na konci byli znovu ryzí; tím skutečným, ničím nespoutaným a neomezeným pravým jádrem, kterým je ničím a nikým nenapodobitelná forma jedinečné lásky. 
V tomto měsíci budeme také zkoušeni, nakolik jsme tedy schopni přijímat sebe samé takové, jací opravdu jsme; takové, jací jsme, když odhodíme všechny ty masky, které jsme si nasadili a nosili je, abychom se někomu zavděčili a udrželi si ho. Nemusejí to být přitom jen lidé - mnozí se snaží zavděčovat i Bohu a jakési pomyslné ideální představě o tom, jaký by člověk "měl být", aby byl "správný". Naši andělé nám připomínají, že žádný skutečný ideál vpravdě neexistuje, protože nikdo z nás nemá být kopie nějaké univerzální představy nebo někoho, kdo se nám ideální zdá být. Naše unikátnost nám byla dána z dobrých důvodů. Máme svému světu přispět něčím, co mu dokážeme dát jen my. Nikdo jiný nebyl, není a ani nebude stejný jako my. Každý z nás, kdo už někoho v životě ztratil, ví, že osobu, o kterou přišel, už nikdy nikdo nenahradil; nikdo už nikdy nebyl takový jako ona. A v tom je to obrovské kouzlo - kouzlo naší vzájemné jednoty. Právě proto, že se nikdo z nás neopakuje, přispíváme si všichni navzájem svými unikátními dary, a tím se jako společnost ohromně obohacujeme a posouváme. MÁME takoví být. MÁME vyčnívat a být jedineční. Ne ze sebe dělat další "správné lidi", kteří žijí podle nějakého ideálu. Ale být těmi, kdo přijali sami sebe v celé své ryzosti a tuto ryzost ukazují světu.
Právě při odhalení této ryzosti k nám také začnou přicházet naše spřízněné duše (nejen v partnerském smyslu, ale jakákoli duše, která je sladěna s tou naší na stejné vlně) a s těmi, které již v životě máme, si budeme blížší. Konečně nás totiž uvidí! Přejeme-li si v životě mít upřímné a opravdové naplňující vztahy, musíme se nejprve ukazovat takoví, jací opravdu jsme, abychom mohli přitáhnout právě ty lidi, kterým se budeme líbit takoví, jací jsme. 
Nenechme se rovněž ovládat vlastním strachem a nechat ho jednat a rozhodovat místo nás - jako např. co když mě ten či ta přestanou mít rádi, když ze sebe najednou přestanu dělat jiného člověka, než jsem? Pokud se tak stane, zjistíme jen, že druzí neměli rádi nás, ale jen tu masku. Nebyli to tedy naši přátelé. A tak nám nemusí být líto, když pak přirozeně odchází. Nechceme přece udržovat vztahy plné permanentního přizpůsobování se a strachu, že když to dělat nebudeme, přestaneme být milováni. Zasloužíme si mít kolem sebe ty, kdo budou milovat opravdu NÁS a ne jen to, co děláme, jak to děláme a zda to děláme podle jejich představ. Vztahy založené na vydírání a vyhrožování odpíráním lásky nejsou skutečné vztahy a nemají v našem životě co dělat. Jsou pro nás jen zbytečnou černou dírou požírající naši energii a přiživující náš strach. 
Neměňme se kvůli druhým lidem. Zůstaňme věrní sami sobě. To je hlavním poselstvím pro červen. I kdyby se svět obrátil vzhůru nohama a my jediní zůstali stát dole, neznamená to, že to děláme špatně. Ne vždy je moudré nechat se strhnout jednáním druhých. Zachovejme si svou individualitu a jedinečnost. To, co máme či nemáme dělat, vždy poznáme nejlépe podle svého vlastního nitra, které je stejně unikátní jako my sami. Nikdo nemá stejné vedení jako my. Mohou se sice podobat, podobají-li se naše cesty, ale nikdy nebudou úplně totožná. A tak tomuto vedení i své cestě věřme, protože existuje právě pro nás.
Umění zůstat věrní sami sobě se nám bude bohatě vracet ve všech oblastech našeho života. Schopnost odolat a nenechat se strhnout nátlakem ve svých vztazích nebo skupinovým myšlením vyžaduje velkou dávku odvahy a sebejistoty. Ale když se naučíme, že můžeme sami sobě věřit a že sami sebe neopustíme bez ohledu na vnější nátlak, začneme se cítit v bezpečí a jistě i bez snahy se zavděčovat, i tehdy, když se nebude všechno vyvíjet tak, jak bychom chtěli, když ne všichni lidé budou s námi souhlasit a mít nás rádi, nebo když my sami nebudeme takoví, jací bychom chtěli být. Je od nás nyní vyžadován notný kus práce, ale když si na ní dáme záležet, budou nás její plody provázet a pomáhat nám po celý zbytek našeho života. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu června tady máme Desítku Hojnosti. Vypovídá o velkém vnitřním i vnějším naplnění, a tedy o naší schopnosti těšit se z toho, co máme, čeho jsme již dosáhli, čeho se nám dostává - a být za to vděčni. Často na to zapomínáme a neuvědomujeme si, jak požehnaný život vlastně máme. Naše mysl je primárně soustředěna výhradně na problémy a ohrožení, vedle kterých klid, mír a spokojenost ztrácí význam. Zvláště to platí pro ty z nás, kdo si v životě hodně vytrpěli, a tak mají tendenci soustřeďovat se preventivně hlavně na problémy, být neustále připraveni na to, že se něco pokazí, a nedokážou se uvolnit a těšit se z něčeho hezkého. Hlavním poselstvím této karty pro nás je vděčnost a také potěšení plynoucí ze sdílení své hojnosti s druhými. Částečně se to týká i učitelství nebo předávání své moudrosti druhým lidem či svým dětem, které je naplňující a přínosné pro obě strany. Hojnost má mnoho forem - hojnost lásky, hojnost materiální, hojnost zdraví, hojnost nápadů či inspirace, a tak dále. Pokud nám v životě momentálně něco chybí, máme se místo toho zaměřit na to, co už máme, a těšit se z toho - tak zůstaneme naladěni na dostatek, a energie dostatku k nám přitáhne to, co si přejeme. Když naopak budeme rozpitvávat, co nám chybí, stěžovat si na to a pořád se tím zabývat, budeme se stejně tak udržovat v energii nedostatku, která bude tento nedostatek ještě prodlužovat a posilovat. Je to tedy i poselství o tom, jak velký vliv má na zhmotňování našich přání naše vlastní naladění a energie. Pokud něco chceme, musíme se tím "stát" - musíme to mít ve své energii, abychom to přitahovali. 

Pro druhou čtvrtinu června je tady Šestka Myšlenek, karta cesty, ať už doslovné ve smyslu cestování nebo stěhování, a nebo období, kdy něco necháváme za sebou a vydáváme se do neznámých vod v rovině duševní. V souvislosti s předchozí kartou se bude jednat především o opouštění věcí, kvůli kterým jsme se neuměli těšit ze svého života - například omezující myšlenkové návyky, tendence stavět se do pozice oběti, emoční zanícenost a lpění na staré uraženosti, hořkosti či bolesti, atd. Mohli to být také lidé, kteří byli silně negativističtí nebo od nás neustále vyžadovali energii, ale přitom na svém stavu nechtěli nic měnit, bez ohledu na to, jak moc jsme jim pomáhali. Mohly to být vztahy, které jsme se snažili udržovat my, ale druhý člověk ne. Mohlo to být zaměstnání nebo místo bydliště, které nám více bralo než dávalo. Ať už se však jedná o cokoli, je to dobrá změna, i když zatím nevidíme, kam přesně nás povede. Je to jedno z těch období, kdy jsme unášeni proudem, ať už chceme či nechceme, a musíme jen plynout s ním. Sebevětší snaha o kontrolu či boj proti tomuto proudu nám nebude nic platná. Tento proud, který nás unáší dál, je totiž odpovědí na naše modlitby a prosby. Abychom mohli žít život, jaký si přejeme - plný lásky, štěstí a spokojenosti - musíme se oprostit od všeho, co nám takový život neumožňuje, ať už se jedná o osoby, vztahy, předměty či místa ve vnějším světě, a nebo o myšlenky, emoce, návyky a chování v našem vnitřním světě.
Andělé nám zde také připomínají, že opustí-li něco nebo někdo náš život, neznamená to, že jsme něco pokazili nebo že by to celé bylo špatně. Právě naopak, pokud z našeho života někdo odchází, znamená to jen, že neladí s námi a s naší cestou. Osoby, vztahy, předměty, místa či situace, které s námi neladí a odcházejí pryč, uvolňují místo těm, kteří s námi ladit budou. Tento proces je normální a přirozený a není na něm vůbec nic špatného. Neberme si ho tedy osobně.

Pro třetí čtvrtinu tohoto měsíce je tu Pomocník Hojnosti. Je to karta stability a zázemí, která nás v kontextu tohoto výkladu vyzývá především k tomu, abychom se cítili ukotvení sami v sobě a našli v sobě stabilitu a pevnou půdu pod nohama. Je to zejména proto, že lidé neustále procházejí mnoha změnami, a tak, pokud se opíráme o někoho jiného a čekáme, že to on bude trvale naší pevnou půdou, můžeme spadnout, protože zkrátka nebude vždy stejný. Všichni se měníme a je to tak v pořádku. Jsme tedy vedle budování stability ve svém vnitřním světě současně vybízeni i k flexibilitě vůči vnějšímu světu. Mnohé věci jsou dnes jiné, než jaké bývaly dříve, a za nějaký čas budou zase ještě úplně jiné. Nepoutejme se tedy k ničemu a k nikomu ve vnějším světě a vybudujme si svou vlastní pevnou a stabilní půdu v sobě samých.
Abychom se mohli takto ukotvit sami v sobě, potřebujeme si dělat na sebe čas. Přemíra povinností a aktivit směřuje naši pozornost směrem ven, a nikoli dovnitř. Naše pozornost může být hodně rozptýlená a nezbývá nám pak dostatek energie na to, abychom se ještě zabývali sami sebou. V tomto období jsme tedy vedeni k tomu, abychom své nitro učinili prioritou číslo jedna, a teprve po věnování si času pro sebe dělali všechno to ostatní. Pokud sami sebe odstrkujeme na poslední místo a dopřáváme si pozornost jen tehdy, pokud nějaký zbyde, nemusíme se také dočkat nikdy. Dejme si tedy slib, že uděláme maximum pro to, abychom se o sebe lépe starali a abychom se tak naučili, že sobě samým můžeme věřit a že se sami o sebe můžeme opírat. Pak nás tolik nevykolejí, když se o někoho jiného opřít nebudeme moci, ať už z jakéhokoli důvodu.

Na poslední čtvrtinu června nám vychází karta Oslavy, která s sebou nese příslib šťastné budoucnosti. Říká nám, že všechno, co nyní konáme a prožíváme, nám v budoucnu přinese šťastné výsledky. Všechna uvědomění a zkoušky, kterých se nám během června dostane, jsou pro nás důležité, protože když lépe poznáme sami sebe, budeme také sami se sebou moci lépe pracovat, a tím se třeba i vyhnout možným budoucím problémům, které by vyvstaly, kdybychom si těchto svých určitých vlastností či stránek nebyli vědomi. Nejčastěji je to např. přehnaná emoční reaktivita pramenící z neuzdravených starých zranění a z nich vzniklého sebeobranného mechanismu, který máme neustále v pohotovosti. Nemusíme na všechno reagovat, nemusíme všechno hned přijímat do sebe, nemusíme se ke všemu vyjadřovat. Je v pořádku nechat věci být a dobře si rozmýšlet, kam svou energii vložíme a kam ne. Pokud jsme však neustále jako "na trní" a čekáme, kde se objeví možné ohrožení, okamžitě reagujeme na cokoli, co na nás jako ohrožení působí, i kdyby se ve skutečnosti vůbec nic nedělo. Obdobně s tím souvisí také sklon dělat si přehnané starosti a nafukovat problémy ve svých představách do mnohem větších, mnohdy až absurdních rozměrů, které obvykle ani nemají nic společného s realitou. V očích strachu je všechno vždy nesrovnatelně horší, než to ve skutečnosti je. A takových zbytečných problémů míváme mnoho.
Jakýkoli návyk v myšlení, vnímání či chování, který nám život jen ztěžuje, potřebuje odejít a být nahrazen jiným, zdravým a prospěšným. Naši andělé nás tím provedou a budou nám pomáhat vždy, když jim to dovolíme. O jejich pomoc je třeba požádat a dát jim tak své svolení, jinak nemohou zasáhnout, protože respektují svobodnou vůli každého člověka. Pokud však chceme, aby nám pomohli, musíme jejich pomoc také připustit a dovolit. Pokud žádáme o změnu, a pak, když změna přijde, děláme všechno proto, aby vše zůstalo při starém, je naše přání respektováno, byť nám štěstí nepřinese.
Obecně je tato karta šťastným znamením, a tak, pokud se nám naše situace zdá bezvýchodná či beznadějná, je to pro nás zpráva "Neztrácejte naději!" Přestože se ne všechno vyvine tak, jak si představujeme, bude to v každém případě pro nás to nejlepší. A to si přece přejeme 

* * *

SHRNUTÍ
Červen se ponese v tématu soběstačnosti a víry v sebe samé, rozvíjení a udržování vlastní individuality a poznávání sebe samých, zejména z těch stránek, kterým jsme se možná doposud vyhýbali. V bezpodmínečném přijetí sebe samých spočívá také schopnost přijímat bez podmínek i druhé. To nebývá vždy jednoduché. Je snadné cítit se milovaný a přijímaný, když nám lidé vyjadřují lásku, ale co když nám ji vyjadřovat nebudou, případně nám začnou vyjadřovat něco nepříjemného? Zpochybníme hned sami sebe, když nás zpochybní někdo druhý? Přestaneme sami sebe milovat jen proto, že nás přestal milovat někdo druhý? Když nás někdo odsoudí, odsoudíme se také? Může být obtížné nepodlehnout vlivu okolí a zůstat věrní sami sobě, čelíme-li palbě kritiky, zlým slovům, ošklivým pohledům, nesouhlasu, někomu, kdo prosazuje sám sebe na náš úkor, a tak podobně, avšak právě v tom je ta výzva. Zůstaňme přese všechno věrní sami sobě a nenechme se nikým a ničím vystrnadit ze své pravé cesty. 
Toto období nás zkouší, nakolik to zvládáme a nakolik je pro nás prioritou náš vnitřní mír a vlastní vnitřní vedení. Nemusíme se za každou cenu začít hádat, jakmile nás k tomu někdo vybídne; nemusíme se vždy snažit vyhrát; nemusíme se obhajovat a všem všechno vysvětlovat, ani si vybojovávat všechno po svém. Umění přijmout a žít s tím, že ne vždy bude všechno tak, jak bychom chtěli, je klíčem k naší svobodě a ke zbavení se lpění na nezdravé potřebě kontroly nad vším a nade všemi. Naučíme-li se cítit ve svém srdci mír i v případě, že něco není tak, jak bychom chtěli, že s námi někdo nesouhlasí nebo že se děje něco jiného, co nás dříve rozrušovalo, zbavíme se tak moci, kterou nad námi měl náš vlastní strach. A to je součást naší životní cesty.
Naše životní cesta je jedinečná a originální. Nesrovnávejme se s nikým jiným; neptejme se jiných, jací bychom měli nebo neměli být a co bychom měli nebo neměli dělat. Nejsme chameleoni, abychom měnili svou barvu podle svého okolí. Naši andělé nám radí, abychom pamatovali na svou jedinečnost a nenapodobitelnost, která v tomto světě existuje z dobrého důvodu, a vždy se rozhodovali na základě svého vlastního srdce, protože žádné jiné srdce není jako to naše. 
Budeme-li věrní sami sobě, budeme si moci věřit a spoléhat na sebe. Přestaneme pak mít takový strach z toho, co udělají nebo neudělají druzí a nebudeme mít potřebu mít nad nimi a jejich chováním kontrolu. Budeme zakotveni sami v sobě, tak, jak to má být. A s touto zdravou, pevnou sebedůvěrou budeme moci svobodně konat všechno to dobro, které jsme sem přišli světu předat. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


pondělí 28. května 2018

Úplněk ve znamení Střelce 29.5. 2018

29. května 2018 nastává úplněk ve znamení Střelce, který vrhá světlo na moc, jakou má náš optimistický přístup a pozitivní náhled. Zdůrazňuje, jakou moc má, když se postavíme čelem životním výzvám, místo abychom je popírali, a dosáhneme tak skutečné změny. Během tohoto úplňku se něco změní: vyjedeme ze zajetých kolejí, změníme starý návyk, osvojíme si nové chování. Měsíc ve Střelci oceňuje moudrost zrozenou z životních zkušeností, které proměňujeme v uvědomění, jež nás posílí na další cestu. 

Současně s tímto úplňkem se rovněž vytvoří trojúhelníkové uspořádání mezi Sluncem, Severním Uzlem a Saturnem, které nám připomíná, že náš vlastní osud jako jednotlivců je bezprostředně spojen s osudy ostatních a že naplňování našich povinností s přetékajícím srdcem a pragmatickou perspektivou může udělat rozdíl mezi životem plným smyslu a životem plným prázdnoty a lítosti. Tento úplněk odhaluje výsledky našich nedávných postojů, ať už dobrých nebo nezdravých. Pokud jsme kráčeli životem s nevolí a s pocitem, že nám bylo ublíženo a naloženo příliš, můžeme se nyní cítit okradeni o společnost a podporu, kterou si přejeme. Pokud jsme se s druhými spojovali s otevřeným srdcem a byli ochotni je podporovat a pomáhat jim v době, kdy potřebovali pomoc, můžeme se najednou ocitnout uprostřed společnosti nápomocných a podporujících duší vytvářejících síť, která všechny propojuje a vyživuje. Ať už jsme během tohoto úplňku kdekoli, můžeme vysledovat kořeny současných okolností ve své nedávné minulosti a učinit nová rozhodnutí tak, aby byla v souladu s budoucností, kterou si opravdu přejeme. 

O několik hodin později, rovněž 29. května, vstupuje Merkur do svého vlastního znamení Blíženců, ve kterém zůstane až do 12. června. Ve znamení Blíženců odpovídá Merkur rychlostí blesku; postupuje od jedné věci k druhé mrknutím oka. Připomíná nám důležitost přizpůsobivé mysli, která umí objevovat, ptát se a zkoumat, nebo se jen odpoutat a jít dál. Trvá na tom, abychom přijali svou vlastní mentální suverenitu a zvolili si sami, kam nás naše mysl ponese. Merkur v Blížencích nás upozorňuje na informace, které jsou nám k dispozici, avšak musíme být opatrní při rozlišování těch, které jsou opravdu podstatné. Možná jsme nějakou informaci dostávali už nějaký čas, ale neposlouchali jsme dost na to, abychom ji pochopili. Možná nějaká informace, kterou jsme dostali už dříve, potřebuje znovu prověřit. Možná se také blíží nějaké uvědomění, které změní náš způsob vnímání. Ať už k nám přichází jakákoli zpráva a jakýmkoli způsobem, naším úkolem nyní je používat svou mysl jako nástroj pro přijímání a předávání moudrosti, a ne jako kanál na úzkost, strachy a předsudky.

Květen 2018 končí velkým trigonem ve znamení Vody, aby vyrovnal všechnu tuto mentální energii! 30. května se vytvoří toto spojení mezi Neptunem v Rybách, Jupiterem ve Štíru a Venuší v Raku, které potrvá až do 3. června, aby nám připomnělo, že vyrovnaný a harmonický život se rodí z emoční inteligence spolu s moudrým chápáním a praktickým využíváním svých vhledů. Ke konci měsíce můžete být citlivější, a tak dovolte sami sobě i druhým lidem vyjadřovat a prožívat své emoce. Vaše pocity vás nyní mohou mást - jako by věci spíše zamlžovaly než projasňovaly - ale stejně musí být vyslyšeny. V projevování svého vnitřního světa spočívá pro nás hlubší a důležitá zpráva, kterou bychom jiným způsobem neobjevili. 

Tento velký trigon osvětluje to, jak sami fungujeme jako vodiče myšlenek a pocitů, které procházejí celými generacemi, stejně jako těch, které vznikají uvnitř nás. V posledních květnových dnech jsme povzbuzováni k tomu, abychom přijali vše, co je třeba procítit a vyslyšet, jakkoli to může být nelogické. Může to být právě ten chybějící klíč k té části nás, kterou jsme přehlíželi, nebo prostě energie procházející námi po cestě k něčemu většímu. Není třeba na svých emocích lpět nebo se s nimi identifikovat, ale vážit si jich, neboť jejich průchod nám pomůže uzavřít tento měsíc v míru a soucitu.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195.1073741828.441253605959061/1711020772315665/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová


sobota 5. května 2018

Karetní výklad strážných andělů pro květen 2018

Milí přátelé,

máme tady květen, jehož první noc nám začala úplňkem a tradičním svátkem hojnosti, a v tomto duchu nynější energie také pokračují - byť se to mnohým z nás může zdát být přesně opačně. Do našeho života zcela přirozeně proudí všechno, co potřebujeme, ať už v hmotné či duševní rovině. Jsme-li v kontaktu se svou vlastní intuicí, pak víme, kdy máme něco udělat a kdy máme naopak nechat věci plynout. Protože však máme svou svobodnou vůli a necháváme do velké míry rozhodovat svůj rozum a racionální úvahy, narušujeme tento přirozený proud hojnosti v našem životě snahou všechno řídit sami, protože věříme, že sami víme, co by jak mělo být. Naše Vyšší Já však vidí dál než náš logikou omezený rozum, a tak k nám přitahuje zážitky, události a zkušenosti, které se často zdají být v rozporu s tím, co jsme si přáli, ale které nám přitom právě k tomu pomáhají - obvykle je to nepříjemné jen tehdy, když jsme nuceni vzdát se něčeho, co nám stojí v cestě ke štěstí, ale na čem přitom lpíme právě proto, že věříme, že zrovna to nám ke štěstí pomůže. Nechme si tedy Životem pomoci a nechme proud hojnosti, aby z našeho života ODNESL to, co nám ve skutečné hojnosti brání, a potom přirozeně vzniklé místo zaplnil novou hojností, kterou PŘINESE. Naše ego, které chce mít všechno pod kontrolou a které "sídlí" právě v oblasti rozumu, se tomu bude samozřejmě bránit, protože to znamená pustit otěže a dovolit něčemu "nejistému", aby nahradilo to "jisté", ať už to bylo sebevíc nefunkční nebo dokonce škodlivé. Z našeho života nikdy neodejde nic, co je pro nás skutečně dobré. Všechno, co se děje, má v sobě skrytý dar, který do našeho života zapadá jako další kousek puzzle. Možná zatím nevidíme celý obrázek - zatím nevidíme, k čemu je to vlastně dobré a proč se co děje - ale jednou všechny kousky zapadnou na své místo, a my to pochopíme. A ze všeho nejvíce si uvědomíme, jak moc nás má vlastně Život rád. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu května nám vychází Dvojka Myšlenek, karta pochybností a racionální nerozhodnosti. Vypovídá o tom, že se nyní zmítáme mezi dvěma či více možnostmi, co jak udělat, zda to vůbec udělat či nikoli, atd. Možná stojíme na místě a nevíme, jak dál. Tato karta nás vyzývá, abychom si v rámci možností zjistili více informací, které nám pomohou učinit konečné rozhodnutí. Zároveň však varuje před neustálým přešlapováním, které nás nikam nedovede a kterým jen marníme čas. Mnozí z nás jsou v určité oblasti života paralyzováni strachem, a přestože možná vědí, co by měli udělat, zkrátka to nedělají, protože se bojí, že by mohli něco pokazit. Nebo se bojí hnout se z místa a vydat se za svými sny ze strachu, že by se tyto sny nesplnily. Nedělat nic, ale doufat, že se jednoho dne splní, je pro některé příjemnější, než se za nimi vydat a zjistit, že se nesplní. Strach ze zklamání nás takto ovládá a vede nás k neustálému odkládání kroků, k nimž jsme na své cestě vedeni. Tato karta vypovídá o tomto strachu a o jeho markantním vlivu na naše rozhodování. Říká nám: "Ano, rozmysli se moudře, ale nezůstávej stát."

Pro druhou čtvrtinu května tu máme Oslavy, kartu naděje a pozitivní dlouhodobé budoucnosti. Říká nám, že bez ohledu na to, jak bezútěšně se nám momentální období může jevit, všechno slouží našemu vyššímu dobru, a to do dlouhodobé budoucnosti. Možná, že kdybychom si "vydupali", aby se věci děly podle nás, byli bychom na chvíli spokojeni, ale z dlouhodobého hlediska by nám to štěstí nepřineslo. A my si přece přejeme kvalitní, dlouhotrvající výsledky. Mějme tedy víru, že vše se děje přesně tak, jak má, aby nám to právě k těm kvalitním a dlouhotrvajícím výsledkům pomohlo, a to i tehdy, když to tak vůbec nevypadá. Tato karta nám přináší poselství o tom, že na nás čeká štěstí, i když ho zatím nevidíme. 

O třetí čtvrtině května vypovídá Léčitel Hojnosti. Vyzývá nás, abychom nepochybovali o sobě ani o své schopnosti vytvořit si život, jaký chceme. Rovněž nám připomíná, abychom v dobrém slova smyslu "zůstali nohama na zemi" a žili přítomným okamžikem. To znamená přestat žít v minulosti (a neustálém připomínání si starých bolestí, litování nad uplynulými šťastnými časy, atd.) a v budoucnosti (a nekonečném přemýšlení nad všemi "co když" a "co kdyby" a strachování se, co "by mohlo být"). Energie, kterou máme teď, má být také teď využita. Minulost je uplynulý čas, budoucnost je čas, který ještě nenastal. Ani jedno momentálně neexistuje. Minulost UŽ není, budoucnost JEŠTĚ není. Jediné, co JE, je tento okamžik, dnešek. Přestaňme tedy plýtvat svou energií na minulost nebo budoucnost a začněme místo toho využívat tuto energii pro tvoření. To, co TEĎ vytvoříme, bude i v našem každém dalším dni. Každý další zítřek bude jednou naším dneškem. A tak se soustřeďme na ten nynější. Když se přestaneme ohlížet za minulostí nebo se strachovat o budoucnost, více se uvolníme, získáme větší sebejistotu a všechno v našem životě se bude moci snáze rozvíjet tím správným směrem - směrem k naší přirozené hojnosti.

Na poslední čtvrtinu května nám přichází Trojka Myšlenek, která nás vede k rozpuštění všeho, co nám zamrzlo v našich srdcích. Mohou to být staré bolesti, staré křivdy, zrady a zklamání, ale i něco, co třeba vůbec nebylo špatné, ale co jsme my sami subjektivně špatně vnímali. Je to karta léčení srdce, které ale většinou nebývá příjemné, neboť je od nás vyžadováno přiznat si bolest, kterou v sobě nosíme a která nás i náš život neustále ovlivňuje z temných koutů našeho vědomí, kam jsme ji zatlačili, abychom se s ní nemuseli potýkat. Pokud někdo neumí cítit radost, neumí se bavit, má neustálý zvláštní pocit smutku nebo prázdnoty, je permanentně unavený přes veškerý odpočinek a pořád mu někudy utíká energie, je velmi pravděpodobné, že je tato jeho životní energie pohlcována právě potlačenou bolestí. A máme-li mít v životě skutečnou hojnost - tedy i citovou - musíme ze svého nitra tuto bolest propustit. Naši andělé každého z nás individuálně povedou, a tak věnujme pozornost nejrůznějším znamením a vnitřnímu vedení, které nám vždy řekne, kdy, co a jak udělat. Je také možné, že v nás budou tyto staré emoce nebo i myšlenky vyvolány nějakou novou situací. Mějme však na paměti, že nám tato situace přišla POMOCI, ne uškodit. Nenechme se strhnout okamžitou reakcí a zamysleme se napřed, zda jsme tento pocit neprožili už někdy dříve; zda se nám tím jen nekopíruje nějaká původní rána, která pak v našem srdci zůstala nedoléčená. Pokud ano, přijměme tuto situaci jako příležitost dostat své staré city ven a vyčistit své srdce ode všeho, co nebyla láska. Když si dovolíme toto podstoupit, bude nám velkou odměnou nová schopnost cítit štěstí - a pak i samotné štěstí, které se přirozeně dostaví, neboť mu už nebude nic stát v cestě.

* * *

SHRNUTÍ
Květen je pro nás zejména očistným měsícem, kdy budeme pokračovat v propouštění všeho, co není v souladu s naším vytouženým životem v přirozené hojnosti. Týká se to zejména citových a myšlenkových břemen, která nás zbytečně zatěžují a brání vstupu nových citů a nových myšlenek a nápadů do našeho života. Navíc, tato duševní tíha se může promítat také do tíhy fyzické, a tedy nadbytku tělesné hmotnosti. Kdo má sklon zadržovat lásku, bránit si v cítění, aby nebyl náhodou zraněn, může mít analogicky zadržovanou vodu či tuk v těle. Naše tělo nám do jisté míry slouží jako zrcadlo. Každá jeho buňka je ovlivňována tím, co cítíme a jak přemýšlíme. Prokažme si tedy laskavost už kvůli němu a přestaňme si ubližovat lpěním na starých bolestech a křivdách nebo jejich opakovaným oživováním a připomínáním. Minulost nezměníme, můžeme se s ní jen srovnat. A když se s ní srovnáme a obnovíme ve svém nitru mír, snáze budeme moci utvářet svůj život tak, aby jím mohla volně proudit hojnost - a aby tento proud mohl volně odnášet vše nepotřebné a volně přinášet vše potřebné. Mějme důvěru v tento proud, neboť on ví, proč co odnáší a proč co přináší. Důvěřujme mu, že nám pomáhá s utvářením našeho života tak, jak je to pro nás i pro všechny ostatní nejlepší. Plujme volně s tímto proudem Života a nikdy nepoplujeme špatně. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 9. dubna 2018

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 9. do 15.4. 2018

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je ta část týdne, kdy si vytáhneme kartu pro následující týden, abychom dostali poselství o tom, na co se zaměřit. Ještě než se tak stane, můžete svým andělům sami položit otázku ohledně čehokoli, co vás trápí nebo co si přejete více vyjasnit. Naši andělé jsou neustále s námi.

A kartou pro tento týden je Vzdejte se úzkosti. Ta nám říká, že si máme dělat čas na to, abychom se zastavili, uklidnili, odstoupili od dané situace a umožnili si tak lépe slyšet Boží hlas. Vaši andělé jsou s vámi na každém kroku vaší cesty a neexistuje jediný okamžik, kdy byste nebyli božsky podporováni. Když se necháme příliš chytit do stresu a úzkosti kvůli svým povinnostem a všemu možnému, co se v našem životě děje, pak na tuto skutečnost zapomínáme. Když panikaříme, upadáme zcela do stavu strachu, což je přesně opačná frekvence, než je frekvence lásky, na jejíchž vlnách s námi komunikují naši andělé. 
Naučme se tedy v tomto stavu včas přistihnout, přiznat si, že jsme se vyděsili, že se stresujeme nebo že si děláme starosti, zastavme se a prostě dýchejme. Dopřejte si chvíli na to, abyste se znovu dostali do svého středu, abyste se znovu naladili na své srdce a mysleli jasněji, protože právě skrze jasnou mysl k vám může přicházet Božské vedení. Vnímat toto vedení ve stavu strachu je velmi těžké. 
Andělé vám proto pro tento týden radí, abyste se vzdali své úzkosti a stresu a uvědomili si, že jsou neustále s vámi, vždy připraveni vám pomoci. 

Posílám vám mnoho vděčnosti a požehnání a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreeves444/videos/1593554660681355/
překlad: Magda Techetová


sobota 7. dubna 2018

Karetní výklad strážných andělů pro duben 2018

Milí přátelé,

omlouvám se za pozdější uveřejnění výkladu pro tento měsíc, ale sešlo se mi najednou mnoho záležitostí, které bylo třeba neodkladně řešit. Z tohoto důvodu tedy bude tento výklad pouze pro tři týdny, protože ten první už je za námi.
Duben se nese ve znamení plnění našich snů, resp. rozvržení a budování plánů a nápadů, jak si tyto sny naplnit. Ať už toužíme po čemkoli, je třeba něco pro to fyzicky udělat nebo něco změnit sami v sobě. Mít sny je důležité, ale stejně tak důležité je vykonávat lidské, fyzické kroky k jejich uskutečnění. 
Momentálně probíhá retrográdní fáze Merkuru (během prvních dvou týdnů v dubnu), během níž se můžeme setkávat se zvýšeným množstvím mezilidských konfliktů (které nám ale mají pomoci pročistit vzduch, vyjasnit si své vztahy, a tak přehodnotit, s kým a jak trávíme čas, abychom mohli případně učinit ony důležité pozitivní změny), a jiných problémů v komunikaci včetně elektronické, psané a dopravní. Retrográdní fáze Merkuru je klasicky obdobím vhodným pro přehodnocování, retrospektivu, korekci našich plánů a celkově ohlédnutí se za naším životem a posouzení, zda se opravdu pohybujeme směrem, kterým chceme, a nebo jsme sešli z cesty a potřebujeme se na ni dostat zpátky. Ať se v tomto období děje cokoli, má to velký význam pro návrat na naši pravou cestu. Jsme vedeni k tomu, abychom byli věrní především sami sobě a tomu, co sami cítíme jako správné. Pokud v našem životě něco neodpovídá naší vnitřní pravdě, přirozeně s tím nejsme skutečně v souladu a je to tedy vedeno z našeho života pryč. Všechno je to však dobré, byť to může být dočasně nepříjemné. Všechno nám to má pomoci hnout se dál tím správným směrem, až se energie znovu uvolní a planeta Merkur se vrátí zpět do přímého směru. Toto období je vhodné spíše pro zvažování, přehodnocování a plánování kroků, než pro jejich samotné konání. Pokud jsme však svou vlastní intuicí vedeni ke konání některých kroků právě teď, poslechněme ho - naše vlastní vnitřní vedení má vždy přednost před obecnými doporučeními. Naše vnitřní vedení ví, proč nás k něčemu vede právě teď. Nemějme tedy strach jednat v souladu se svým nitrem, i kdyby se to třeba úplně rozcházelo s tím, co nám kdo zvenku radí. 
Naši andělé nám pro duben připomínají, že všechno, i ty nepříjemné věci, nám přichází pomoci plnit naše přání a uvést do souladu svůj život s tím, jaký ho opravdu chceme mít. Pokud nemáme ještě jasno v tom, co bychom vlastně chtěli, vedou nás současné okolnosti k tomu, abychom si to vyjasnili. A pokud jasno máme, jsme nyní vedeni k tomu, abychom zvážili, co můžeme už konkrétně udělat, abychom své záměry začali skutečně naplňovat. Všechno, co se děje, je pro naše dobro. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro druhý dubnový týden nám vychází karta Organizace. Krásně doplňuje celkové ladění tohoto měsíce. Vypovídá o logickém zvážení toho, co můžeme udělat, abychom uspěli. Je to karta rozumu, která nás vede k tomu, abychom mu dali nyní prostor a využili ho k tomu, k čemu jsme ho dostali - tedy k logickým úvahám, analýze té či oné situace a vyvození možných řešení. Samozřejmě přitom nesmíme zapomínat na své srdce a intuici, které vidí mnohem dál než rozum omezený výhradně na logiku. Logika a další rozumové aspekty však mají nyní dostat možnost být kreativní a něco vymyslet, všechno zhodnotit a navrhnout další možné cesty. Pokud dostaneme nějaký nápad - např. se podívat po nějaké informaci na internetu, někoho kontaktovat, nebo něco jiného konkrétního udělat, následujme to bez odkládání. Pokud to nemůžeme hned udělat, zapišme si to, abychom na to nezapomněli (doporučuji nosit s sebou pro tento účel malý zápisník nebo využít poznámkový blok v mobilu). Celý tento proces nám pomůže udělat si v životě pořádek, rozlišit a rozhodnout se, co ve svém životě chceme a co ne, příp. co v něm chceme mít jinak, a podle toho pak volit své priority. Jakmile budeme mít setříděné priority, bude pro nás jednodušší se rozhodovat a jednat.

Pro třetí týden dubna zde máme kartu Posel Hojnosti, která značí, že jsme připraveni posunout se dál na novou úroveň. Retrográdní fáze Merkuru kolem 15.dubna končí, bude to tedy období nového rozjezdu. Vypovídá o našem vnitřním růstu i vnějším rozvoji - tedy krocích, které jsme připraveni udělat nebo které už děláme. Vyzývá nás k tomu, abychom se nebáli nových zkušeností, abychom byli ochotni učit se nové věci a přijímat do svého života i zatím nepoznané. Pokud poplyneme s proudem a budeme dělat to, k čemu pocítíme vedení, pomůže nám to otevřít nové příležitosti a přijmout do svého života mnoho hojnosti, ať už ve formě financí, nebo i kariérního naplnění, lepšího zdraví, většího množství času či energie nebo samozřejmě také lásky. Potřeba hojnosti se týká u každého z nás právě toho, čeho podle vlastního pocitu máme málo a v čem strádáme. Jsou-li to peníze, budeme tedy pracovat na tom, jak si do života přitáhnout více peněz a jak odstranit vše, co nám v tom dosud bránilo (včetně vlastního myšlení, postojů nebo špatného zacházení s penězi). Je-li to nedostatek lásky, budeme pracovat na tom, jak si do života přitáhnout více lásky a jak si sami přestat bránit v jejím cítění, jak přestat podmiňovat, kdy se můžeme nebo nemůžeme cítit milovaní, jak být na lásku naladění pořád, bez ohledu na to, co se v našem životě děje, jak vyléčit stará zranění a nedůvěru jimi způsobenou... aj. Obdobně to platí v jakékoli jiné oblasti. Musíme být ale ochotni zkoušet nové věci a začít dělat věci jinak než doposud. Pokud děláme všechno pořád stejně, přirozeně dostáváme také pořád stejné výsledky. 

Pro poslední dubnový týden je tady Pomocník Myšlenek, což je karta velké akce, kdy nabereme obrátky a pustíme se do toho, co jsme si v předešlých týdnech poctivě promysleli, naplánovali a na co jsme se připravili. Otevřeli jsme se novým příležitostem, a ty nyní přicházejí. Je to karta akce zejména racionální. V tomto období se toho může hodně dít, ale přichází to jako reakce na naši ochotu se změnit nebo změnit něco ve svém životě. Ať už tedy přijde cokoli, přivítejme to jako první důkaz, že se náš život opravdu mění, a to k lepšímu, i kdyby nám to tak zatím nepřipadalo. Nechme se unést tímto proudem a dělejme to, k čemu se budeme cítit vedeni. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 16. března 2018

Březnové novoluní v Rybách - čas mocného léčení

17.března bude Slunce, Měsíc v novoluní i asteroid Cheiron v citlivém znamení Ryb. To zní docela blaženě, protože Cheiron přináší silné léčení, znamení Ryb je intuitivní, jemné a vnímavé, a Slunce je hřejivé, nabíjející a zářivé. Měsíc je však ve své nejtemnější fázi a nachází se ve stínu. Což znamená, že všechny bolestivé lekce, kterým jsme se snažili vyhnout, zapřít je nebo je přehlížet, si budou probíjet svou cestu na povrch, a neodejdou, dokud se jim nepostavíme čelem a nevypořádáme se s nimi.
Emocionální a citlivé znamení Ryb udělá všechno pro to, aby zesílilo naše nedoléčené citové rány, strachy a nejistotu. Cheiron nám přitom však poskytne mnoho empatie, soucitu a jemné, zklidňující, laskavé péče.

Během tohoto novoluní si pravděpodobně všimneme, jak moc velký máme sklon utíkat k druhým v naději, že oni tu práci udělají za nás a že nám potvrdí naše iracionální myšlenky a pocity, přestože by bylo mnohem lepší, kdybychom místo toho své ego utišili sami tím, že zapracujeme na lásce k sobě samým a na vlastním sebepřijetí. Vymyká-li se naše ego naší kontrole, začíná vytvářet chaotické okolnosti, a pokud všemu tomu dramatu, které se odehrává uvnitř naší hlavy, věříme, pak vše, co prožíváme uvnitř, se rychle promítá i do vnějšího světa, kde kvůli tomu vzniká chaos, nepořádek a dysfunkční situace. Kvůli tomu se i maličkosti mohou nafouknout do obřích rozměrů a vyústit ve ztrátu přátel, konce vztahů, přerušení kontaktu se členy rodiny, opuštění zaměstnání nebo obecně v rapidní konec se vším a se všemi, s kým nesouhlasíme, během jediného okamžiku.

Během měsíčních fází, kdy se vesmírná energie nabíjí a zintenzivňuje, je třeba, abychom pozorně naslouchali a snažili se pochopit to, co nás mají dané okolnosti naučit. Neděláme-li to, je pak typické, že nastává peklo a vyvstávají emočně vyhrocené dramatické situace. Všechno je to však pro naše nejvyšší dobro. A tak, i když můžeme mít pocit, že je všechno proti nám, všechno se děje přesně tak, jak má, tak abychom dostali cenné vhledy o sobě samých i o lidech, kteří jsou nám nejblíž.

Jedna z hlavních záležitostí, které nám vyvstanou během tohoto novoluní, bude naše nízké sebevědomí, a to i u těch, kdo se považují za poměrně sebejisté. Najednou budeme všichni potřebu vyhledávat podporu, povzbuzení a vedení u druhých, přestože bychom si měli tyto věci dát hlavně my sami. Uznání nás může dobře spojovat s lidmi, přesto bychom ho však neměli od nikoho vyžadovat, i když tak mnozí z nás často činí. Uznání má smysl jedině tehdy, když nám ho někdo nabídne dobrovolně a upřímně, a ne když ho musíme z někoho mámit svými citovými výlevy nebo manipulací. Není k tomu třeba žádných slov. Potřebujeme jen vědět, že jsme v bezpečí, podporováni a hluboce přijímáni. To stačí k tomu, abychom zklidnili naše nejistoty a strach. Nezáleží přitom na tom, zda si toto uznání dáme sami nebo nám ho dá někdo jiný. 

Cheiron odpočívá ve znamení Ryb již od roku 2010 a neopustí ho až do března 2019. Během této doby vykoná ohromné množství práce na tom, aby nám pomohl uvědomit si zranění, která nás neustále dráždí a provokují. Kdykoli se Slunce a Měsíc ocitnou v blízkosti Cheironu, dostává se nám příležitosti zjistit, co způsobuje většinu naší citové bolesti a uvidět, kde přesně jsou její kořeny.

Většina ran, ke kterým nás Cheiron vede, jsou ty, které jsme utržili v raném dětství nebo během dospívání, a tak jsou v nás pevně zakořeněny - máme pocit, že jsou součástí toho, kdo jsme. V momentě, kdy si uvědomíme, co přesně nás tolik zranilo a co od té doby trýzní naši mysl, ohromně se posuneme a budeme moci racionálně zpracovat vše, čím jsme si prošli, pochopit, proč stále lpíme na určitých emocích a přesvědčeních, a co je nejdůležitější, jak tím vším můžeme projít, abychom dosáhli vnitřního míru a blaženosti.

I když se může zdát jednodušší se něčím rozptýlit a nevěnovat pozornost ničemu z toho, co se děje pod povrchem, ve skutečnosti je to ještě horší, protože všechny rány, které ignorujeme, začnou volat po naší pozornosti, a to spoustou bolestivých způsobů. To může vyústit v mnohá ublížení nebo poničení našich osobních vztahů. Podvědomě totiž opakujeme tentýž příběh zranění stále dokola v naději, že všechno to, co v nás zůstalo znepokojené, odmítnuté, potlačené nebo navztekané, bude konečně vyslyšeno, uzdraveno a osvobozeno. 


Cheiron má přesně takovou energii, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli kopat hodně hluboko a jemně se dostali k těm částem sebe samých, které zůstaly ztracené a opuštěné, zatímco jsme se nechávali rozptylovat uspěchaností a vytížeností života. Možná jsme se snažili tyto své části přebít pomocí návykových látek, závislostí nebo intenzivními škodlivými vztahy. Některé tyto návyky se mohly zdát ze začátku neškodné, ale v duševní rodině na nás páchají velké škody, protože v nás udržují nadále zranění, která v sobě takto nosíme roky. 

Tyto vnitřní pohmožděniny, které téměř všichni přechováváme ve svých emocionálních tělech, jsou pravidelně provokovány a připomínány. Když se jich někdo nebo něco dotkne, naše emoce zničehonic vyletí. Úplňky a novoluní jsou intenzivními obdobími, kdy se zesilují a zvětšují naše nedoléčené a potlačené emocionální rány. Proto během těchto měsíčních fází často cítíme velké vnitřní napětí a sebemenší impuls nás rozhodí. 

Cheiron přichází podpořit náš osobní růst, tak abychom se mohli posunout od zraněných, bolestí přeplněných bytostí ke svobodným, srdečným a volným duším, čístě skrze uvědomění a přijetí toho, že naše temné stránky - které jsme tak schovávali - vlastně nejsou nic, čeho bychom se měli bát nebo za co bychom se měli stydět. Můžeme podat ruku svému vnitřnímu dítěti, které tak dlouho sedělo v temném koutě, opuštěné a odmítnuté. Pomalu začneme získávat důvěru v ty části sebe samých, které jsme tak dlouho odstrkovali a odmítali, a nabídneme jim nepodmíněné milující objetí. Přijmeme každou svou část - temnou i světlou, i každý stín mezi nimi. 

Novoluní jsou obdobími nových začátků a otevírají brány k naší podvědomé mysli - proto je tato měsíční fáze ideálním časem pro pozvolné a jemné putování do našeho nitra, kde si můžeme důvěrně pohovořit se vším, co jsme odstrčili stranou. Když tak učiníme, všimneme si úžasné proměny nejen v tom, jak se cítíme a jaký máme pocit sami ze sebe, ale také v tom, jak se spojujeme a jak komunikujeme s druhými lidmi, zejména v našich nejdůvěrnějších vztazích.

Zatímco vstupujeme do fáze léčení, je důležité se o sebe dobře starat a dostatečně se vyživovat. Zejména voda je mocným léčivým prostředkem, který nám významně poslouží, ať už co se týká pitného režimu nebo koupelí s esenciálními oleji či mořskou solí. Je-li to možné, vykoupejte se i venku pod hvězdným nebem.
Zůstáváme-li doma během novoluní, můžeme si pustit také hudbu, která promlouvá k naší duši a pomáhá nám plně se uvolnit s vědomím, že jsme v bezpečí a podporováni měsíční energií, která k nám přichází shora. Jakmile se usadíme a zklidníme, můžeme začít klást otázky, na které si přejeme najít odpovědi, tak abychom se spojili s našimi nejhlubšími přáními. Když zjistíme, po čem naše srdce touží, objevíme zároveň také bolestivé emoce, které tomu kladou odpor. Pak můžeme najít a vyléčit rány, odkud vycházejí všechny tyto emoce, kvůli kterým cítíme neustálou tíhu, kvůli kterým jsme zaseknutí na jednom místě a opakujeme pořád dokola tytéž scénáře. 

Vše, co k tomu potřebujeme, je ticho, víra a odvaha vydat se dovnitř s vědomím, že ať už se nám odkryje cokoli, můžeme to bez obav přijmout, neboť my všichni jsme božské bytosti a již teď jsme přesně takoví, jací máme být. Jsme hodnotní, bez ohledu na to, co všechno nám vykládá naše kritická mysl. 

Toto novoluní v Rybách s nápomocným vlivem Cheirona je skvělou příležitostí k léčení ran, která nám pomůže pro celý tento rok. Je to dočasný portál, který nám umožňuje přístup k těm nejtemnějším částem naší duše, ale abychom jím mohli projít, musíme se zhluboka nadechnout, dovolit si být zranitelní a statečně se ponořit do jádra své vlastní bytosti.
V momentě, kdy posvítíme na temná místa, se temnota rozplyne, a pak uzříme, jak nádherné ve skutečnosti naše stinné stránky jsou a že navzdory vší nejistotě, problémům a těžkostem, které vnímáme, že máme, jsou tyto stránky stále tím, co dělá každého z nás člověkem, a že na nich proto není nic, čeho bychom se měli bát. 


- Alex Myles


* * *

zdroj: https://www.elephantjournal.com/2018/03/march-17th-the-most-powerful-healing-new-moon-of-the-year/
překlad: Magda Techetová