neděle 25. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.2. do 3.3. 2024

Milí přátelé,

pozvolna vplouváme do třetího měsíce tohoto roku a vítáme také první dny zvěstující příchod jarního období. Podobně jako jarní slunce napomáhá rozpouštět zbytky sněhu a zahřívat promrzlou půdu, nová energie napomáhá rozpouštět zamrznuté emoce, myšlenky, vzpomínky či návyky v nás. Je přirozené, když se s novými světlejšími dny současně vynoří nejrůznější smutky, bolístky a únava. Naši andělé nás vedou k soucitnému přístupu vůči sobě samým i vůči druhým lidem - všichni máme něco, s čím se nyní potýkáme, ať už je to vidět navenek či nikoli.
Nedávný úplněk nás měl vybídnout k propouštění obsahu našeho nitra, aniž bychom se tento proces snažili kontrolovat. I nadále nám prospěje uvolňovat ze svého nitra vše, co odejít chce. Pomůže nám pravidelná meditace, psaní deníku, relaxační cvičení a důkladný odpočinek. Buďme na sebe hodní a nevyvíjejme na sebe tlak.
Očistný efekt na nás bude mít také jarní úklid v našem domově či na pracovišti. Věci, jimiž se obklopujeme, nás zpětně ovlivňují, a provedeme-li změny ve svém okolí, přirozeně ovlivní také nás samotné a napomohou změnám uvnitř nás.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
 • Orákulum jednorožců (Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám vyšla Desítka Myšlenek, což je pro nás dobrou zprávou, snažíme-li se za něčím udělat tlustou čáru a už se k tomu nevracet. Tématem posledních týdnů bylo mimo jiné naše uvíznutí v minulosti, a tak je toto dobré znamení, že se nám zjevně konečně podaří se od něčeho nadobro oprostit a dosáhnout nové svobody. Stejně tak se to týká překonání závislostí nebo jiných škodlivých návyků, opuštění toxických vztahů či zaměstnání a úlevy, kterou nám to přinese, konečné uzavření některých zdánlivě nekonečných záležitostí, které z nás vysávaly sílu, aj.
Pokud je pro naše dobro důležité se něčeho vzdát a my se tomu bráníme, je možné, že k tomu budeme dotlačeni - vlastní rostoucí frustrací, bolestí či vyčerpáním, a nebo to z našeho života samo odejde. I když ne všechny změny vítáme rádi, jednoho dne za ně rádi budeme.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla karta s názvem Změna stravy. Tou jsme doslovně vedeni k tomu, abychom dopřávali svému tělu i duši zdravou výživu a vyvarovali se přemíry. Pokud máme zažívací potíže, trpíme závislostí, emočním přejídáním či jiným problémem souvisejícím se stravováním, je nyní vhodný čas začít ho řešit, ideálně s pomocí odborníka v této oblasti. Vše, co do sebe přijímáme, nás ovlivňuje jak fyzicky, tak energeticky. Můžeme vyzkoušet nový styl stravování - např. veganství/vegetariánství, přerušovaný půst nebo něco jiného, co nás oslovuje. Naslouchejme svému tělu - samo nám řekne, co potřebuje a co mu vyhovuje. Odlehčení naší stravy nám napomůže k odlehčení naší mysli i srdce, neboť se možná prostřednictvím jídla, stimulantů či návykových látek podvědomě snažíme přebíjet myšlenky a emoce, jimiž se nechceme zabývat. Omezením nebo úplným vypuštěním těchto nezdravých návyků (viz. první karta) můžeme docílit toho, že konečně odblokujeme něco, co jsme těmito návyky doposud potlačovali, a zbavíme se tak velkého břemena - a dosáhneme nové osobní svobody a lepšího zdraví.
Strava se samozřejmě netýká jen fyzické potravy, ale i té duševní. Co během svých dní sledujeme či posloucháme? Čím krmíme svou mysl, srdce, duši? Co přijímáme do své energie, ať již vědomě či nevědomě? Opravdu potřebujeme sledovat nejrůznější dramata a zanášet si svou už tak těžkou energii ještě další tíhou? Opravdu potřebujeme věnovat pozornost věcem, které nám nijak nepomáhají a nic neřeší, a jen nás okrádají o energii? Začněme sledovat (a ideálně si alespoň nějaký čas i zapisovat), čemu všemu během dne věnujeme pozornost - a jaký to má vliv na nás a naši energii. I to, že "jen" procházíme sociální sítě, kde je polovina příspěvků jen reklama a zbylé příspěvky automaticky vybírané a "servírované" podle naší návštěvnosti různých stránek, zanáší naši energii a plýtvá naším časem. Samozřejmě můžeme na internetu najít spoustu užitečných informací, článků či hezkých obrázků a videí, která nás potěší, avšak měli bychom si je vědomě vybírat. Kolik opravdu takto přínosných příspěvků uvidíme, zatímco posouváme dál a dál a díváme se, co nám sociální média zrovna nabízejí? A kolik času takto strávíme? A kolik energie ztratíme, zapojíme-li se do negativních diskuzí nebo se rozčilujeme nad příspěvky či komentujícími? I to stojí za zvážení.
Nakonec je také třeba si uvědomit, zda sami sebe "nekrmíme" zlobou a nenávistí, sebekritikou, sebeshazováním a ponižováním, sebeobviňováním nebo něčím jiným, co nám naši energii pouze ubíjí a nic neřeší. Je-li tomu tak, využijme toto období ke změně a rozhodněme se tohoto zlozvyku zbavit.

Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Léčitel. Tou nám Nebesa připomínají naši vlastní léčivou sílu, kterou můžeme užívat k uzdravování sebe samých i druhých a našeho světa... což jen těžko můžeme efektivně dělat, pokud se potýkáme s nějakými dramaty, vnitřní tíhou nebo máme své vnímání "zalepené" jídlem či návykovými látkami (viz. předchozí karty). Jsme vedeni k odblokování své síly prostřednictvím lepší péče o své fyzické i duševní zdraví. Jakmile se dáme do pořádku my sami, budeme schopni lépe pomáhat i dalším.
Je to také pozitivní znamení o našem vlastním uzdravování, ať už se to týká fyzického léčení nebo duševního. (K tomu nám mimo jiné může dopomoci právě změna stravy nebo celkově životního stylu.)
Jsme voláni k tomu, abychom konali své poslání a léčili náš svět... avšak abychom tak mohli činit, potřebujeme se oprostit od všeho, co nám brání být sami sebou a co nás obírá o energii.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden bychom mohli doslovně nazvat "týden detoxikace". Ať už se jedná o náš jídelníček nebo věci, jimiž krmíme svou duši, máme si všímat obsahu této stravy a vědomě si vybírat, co do sebe pojmeme a co nikoli. Nebojme se odmítat to, co nám neslouží či dokonce škodí. Nenechme si zabírat mentální, emocionální ani fyzický prostor zbytečnými věcmi. Dovolme energii přicházejícího jara, aby vnesla do našeho nitra i našeho života čerstvý vítr. Nechme ho odnést vše, co již nepotřebujeme. Tento proces můžeme podpořit i jarním úklidem.
Jsme podporováni v oprošťování se ode vší zbytečné tíhy a břemen, která jsme si na sebe nabrali nebo která v sobě nosíme možná i velmi dlouho. Nemějme strach se změnit; změnit svůj život. Chceme-li něco nechat konečně za sebou, máme k tomu ideální podmínky a velkou nebeskou podporu.
Mějme na paměti, že cokoli dobrého uděláme pro sebe, děláme zároveň i pro druhé. Je načase vymanit se z našich osobních dramat a nezdravých vzorců, a stát se konečně těmi, kým opravdu jsme - milujícími mocnými léčiteli a posly a tvůrci míru.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 18. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.2. 2024

Milí přátelé,

v uplynulém období jsme byli vedeni k propouštění starých způsobů myšlení, nedoléčených emocí, nedořešených záležitostí a nezdravých návyků. V tomto duchu budeme moci pokračovat i nadále. Blíží se nám úplněk ve znamení Panny, který nastane 24.2. 2024. Toto magické datum bohaté na dvojky a čtyřky nás vybízí k důvěře v andělské vedení - dvojky nás dle andělských čísel vybízí k pevné víře, že všechno bude nakonec tak, jak je to nejlepší pro všechny zúčastněné, čtyřky znamenají andělskou přítomnost, ochranu a vedení. Znamení Panny je typické tím, že chce mít vše pod kontrolou - což při uvolňování emocí a podobných procesech není úplně žádoucí. Je možné, že právě tato naše tendence neustále se ovládat (a ovládat okolnosti či osoby v našem životě) bude v tomto týdnu podrobena výzvě, abychom se naučili také pravému opaku - pustit se, uvolnit se, nechat vše plynout a prostě důvěřovat, že Země se bude dál otáčet i bez našeho neustálého dohlížení, zda je všechno tak, jak by podle nás mělo být. Máme se naučit ponechat prostor i tomu, co (zatím) nevíme, s čím nepočítáme, co není předvídatelné a co může do našeho života vnést mnohá požehnání. Abychom však tato požehnání mohli přijmout, potřebujeme jim ve svém nitru i ve svém životě uvolnit místo - to znamená vzdát se toho, co už nám neslouží nebo nám dokonce ubližuje. Někdy míváme sklon držet se toho nefunkčního zuby nehty, z obavy, že i to málo je "lepší než nic" a že když o to přijdeme, nic nového už mít nebudeme. Toto téma se nám zde opakuje již od začátku roku, kdy jsme byli vyzváni k pozitivním změnám, které však mohly zděsit naše ego, které chce všechno nechat za každou cenu při starém. Potřebujeme si tedy vyřešit tuto svou vnitřní nerozhodnost, a pokud se nám podaří rozhodnutí učinit, všechno se dá přirozeně do pohybu - nelekejme se tedy a dovolme tyto změny. Dovolme si nemít všechno nutně pod kontrolou. Jsme pod andělskou ochranou a budeme láskyplně vedeni skrze vše, čím budeme potřebovat projít.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Otevřete své srdce. V tradičním tarotu je to karta Zamilovaných, která může znamenat příchod velké lásky ve formě partnerství, přátelství nebo jiného srdečného spojení.
Její hlavní význam je v naslouchání našemu srdci, které vždy ví, proč nás kam vede, i když my sami to nechápeme. Pokud stojíme před nějakým rozhodováním, máme se řídit svým srdcem.
Dále je to také výzva k pokračování v procesu propouštění vnitřní tíhy. Otevřít své srdce znamená vylít z něho vše, co z něj chce odejít, co potřebuje být procítěno, projeveno a propuštěno - smutek, lítost, bolest... Jen tak do něj totiž bude moci vstoupit láska. Pokud nevíme, jak se uvolnit a svému srdci odlehčit, nevadí. Stačí, pokud jsme alespoň ochotni to připustit. Láska si najde cestu k našemu srdci sama a napomůže nám z něho všechno potřebné vytlačit ven, podobně jako když nové zelenající se listy na jaře vytláčí z větví stromů staré suché listí.
Pokud jde o naše vztahy, ty nejvíce vzkvétají tehdy, když chovají oba zúčastnění v první řadě lásku a úctu k sobě samým. Kdo se naučil milovat sebe samého stejně tak, jako miluje druhé, kdo si umí sám sebe vážit a zná svou hodnotu, kdo se o sebe dobře stará a ctí svůj život i svá přání, má přirozeně tytéž schopnosti i vůči druhým. Naopak, kdo si vztah k sobě doposud takto nerozvinul, marně bude hledat štěstí ve vztahu s někým jiným. Kdo neumí dávat lásku sám sobě, nebude mít nikdy pocit, že jí dostává dost od jiných, a bude se jí dožadovat jako bezedná, nenaplnitelná studna. Máme-li tento problém, je pro nás tato karta vedením, abychom se nyní zaměřili sami na sebe, na své vlastní srdce a na lásku ke své vlastní bytosti. Uzdravíme-li a posílíme-li vztah, který máme sami se sebou, přirozeně začneme uzdravovat a posilovat i naše ostatní vztahy.

Z Karet energie nám vyšla karta Trpělivost. Je na ní vyobrazen zimní anděl s hodinami v rukou. Připomíná nám, že všechno má svůj čas a že každé období (ať už roční nebo období v našich životech) má po právu své místo a načasování. Zimní období je zasvěceno tichosti, odpočinku, útlumu a čerpání sil, které jsou pak na jaře potřebné k rozkvětu a růstu. Přestože bychom možná nejraději nechali zimu už za sebou, nemůžeme si její konec vynucovat, ani urychlovat příchod jara. V našem životě je to stejné - i když máme za sebou obtížné období a chtěli bychom ho mít už za sebou, momentálně se potřebujeme prostě smířit s tím, že takové je, a nechat mu čas, který mu náleží. Máme se naladit na mír a klid ve svém nitru, zatímco se vše odehrává dle Božského načasování. Přestaneme-li se snažit řídit a určovat, co jak má být a kdy to má být, ušetříme si tak mnoho stresu a energie, kterou bychom jinak vyplýtvali.
Je to vhodný čas k meditacím, jemnému cvičení a relaxaci, s vědomím, že o všechno je a bude postaráno... a přijde-li čas, kdy budeme voláni ke konkrétním krokům, dostaneme k tomu jasné vedení.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta s názvem První krok. Pokud máme pocit, že stojíme před nekonečnou horou změn a záležitostí, které musíme vyřešit, připomíná nám tato karta, že se nemusíme snažit zvládnout všechno najednou a trpět pocitem zahlcení. Naopak, soustředíme-li se vždy pouze na jednotlivý krok, který právě děláme, nakonec vše potřebné přece jen zvládneme - a ušetříme si přitom zbytečný stres.
Tato karta často značí důležitou osobnostní proměnu nebo nějakou změnu, které se můžeme zaleknout a bránit se jí, protože nám připadá "příliš" velká/náhlá/neuskutečnitelná, apod. Nechce se však po nás žádná extrémní, radikální změna. I sebemenší věc, kterou změníme k lepšímu, je krokem kupředu. Touto kartou nás Nebesa povzbuzují, abychom se nebáli kráčet kupředu, i když máme pocit, že jsme se nikam nepohnuli, nebo že jsme dokonce ještě více pozadu. Zvláště co se týká dlouhodobě zakořeněných a navyklých způsobů, je důležité mít s nimi trpělivost a vytrvale je měnit kousek po kousku.
Každý takový krůček kupředu se počítá a nakonec všemi dohromady vykonáme ten jeden velký krok, kterého jsme se tak báli, kterému jsme se vyhýbali, odkládali ho... a zjistíme, že to nebylo zdaleka tak hrozné ani těžké, jak jsme si mysleli.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom jednoduše plynuli s proudem a nechali se jím nést. Máme nadále propouštět ze svého srdce vše, co již chce odejít, a otevřít se energii lásky, která je na cestě k nám. Nemáme si nic vynucovat, ani vyvíjet nátlak na uskutečnění našich přání - potřebují čas a správné podmínky, aby se mohla "vylíhnout". Máme se naučit schopnosti nechat věci plynout a nesnažit se všechno neustále řídit a na všechno dohlížet.
Je-li toho na nás moc, máme si dopřávat čas na meditaci, relaxaci a zklidnění mysli. Místo snahy vyřešit všechno co nejdříve, soustřeďme se vždy pouze na jednu konkrétní věc, na jeden menší krok, který můžeme udělat, aniž bychom se jím cítili přetíženi. Cokoli dobrého uděláme pro sebe a svůj život, i kdyby to byla maličkost, je to pokrok, který se počítá... a zároveň slouží také pro dobro našich vztahů.
Čím více lásky dokážeme rozvinout sami v sobě, tím více jí budeme moci sdílet s druhými a vzájemně se z ní těšit. Projevujme si tedy lásku tím, že na sebe nebudeme tlačit, že se uvolníme a dovolíme si dělat prostě jen jeden krůček za druhým... a než se nadějeme, budeme v cíli ;)

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 11. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.2. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsmě měli možnost využít energie novoluní, které nás vybízí každý měsíc k vymezení nových záměrů a k důkladnému vhledu do svého vlastního nitra, kde doposud můžeme najít mnoho starých myšlenek, emocí, přesvědčení a návyků, které nám neslouží a od kterých bychom se potřebovali osvobodit. Čím více a déle jsou v nás zakořeněny, tím více péče a obvykle i delšího časového období potřebujeme k jejich skutečnému "vykořenění". Pokud máme pocit, že se nikam neposouváme a že se stále dokola potýkáme s těmi stejnými tématy, vyzývají nás andělé k většímu soucitu vůči sobě samým. Nikdo z nás to nemá lehké, navíc se kromě vlastních vnitřních břemen potýkáme také s těžkými energiemi ve světě, s nejistotou, strachem a temnotou, které jsme sem přišli vyvážit a uzdravovat vlastním světlem a láskou. Hlavním úkolem pro nás tedy nyní je, abychom měli sami sebe rádi a vážili si sebe navzdory všemu, co se nám na sobě nelíbí, co podle svého názoru nezvládáme (nebo ne dost dobře), a všemu, s čím stále bojujeme. Nebesa nám vzkazují, že si vedeme dobře a že jsou tady pro nás, kdykoli budeme potřebovat povzbuzení a podporu v jakékoli podobě. Nevzdávejme to tedy, pojďme dál a vytrvejme ve své práci bez ohledu na to, jak se nám líbí nebo nelíbí její výsledky. Všechno dobré se počítá!

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělé lásky (Doreen Virtue)
 • Šepot lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla opět karta Nechat jít. Vypovídá o tom, že i nadále máme co propouštět, zejména co se týká naší vnitřní tíhy. Pocity, myšlenky, návyky a různé energie, které v sobě nosíme a které nás zatěžují, je třeba propustit a zbavit se tak nadvlády, kterou nad námi doposud měly. Naši andělé vědí, že to není vždy jednoduché, ale jsme-li ochotni to dovolit, požádejme je o pomoc, a oni nám pomohou najít způsob, který pro nás bude ten nejlepší a který nás k potřebnému osvobození dovede. Vše ale záleží na naší ochotě - pokud nejsme ochotni změny připustit, jedná se o naše rozhodnutí... kterým si zároveň sami volíme také následky.
Může také znamenat, že se odmítáme vzdát něčeho ve svém životě - vztahu, návyku, zaměstnání, bydliště nebo něčeho jiného, co již naplnilo svůj účel a co nastal čas nechat jít. Jako lidé máme přirozený odpor ke změnám, protože v nás vyvolávají strach a nejistotu. Stojíme před výzvou, kdy se po nás chce, abychom plně důvěřovali proudu Života, byť nemáme žádný důkaz ani potvrzení o tom, co bude následovat. Máme strach, že když to všechno pustíme, všechno ztratíme a nic nového už nepřijde. Z našeho života však nic neodchází, aniž by nebylo připraveno něco nového. Tato karta nám říká, že když něco přirozeně končí, je to v pořádku. Není třeba se toho bát nebo se tomu bránit. Máme věřit, že všechno je a bude tak, jak má být, a jak je to nejlepší pro nás i pro druhé.

Z karet Andělů lásky nám vyšla karta Odpuštění a ponaučení. Podobně jako minulý týden, i nyní nám karty říkají, že nastal čas osvobodit se od minulosti, resp. od jejího vlivu na nás a naši současnost. Minulost sice nezměníme, ale stále rozhodujeme o tom, jaký vliv na nás bude mít v přítomnosti a v budoucnosti. Každý den můžeme učinit nová rozhodnutí a změnit své myšlení, vnímání, vyjadřování i jednání tak, abychom si přestali minulost oživovat a nechávat se jí ovládat. Možná se na nás silně podepsala, možná už nikdy nebudeme stejní, ale to neznamená, že jsme nebo že nadále budeme jejími otroky. Dopřejme si čas a případně i potřebnou terapii pro léčení a uzavření míru se svou minulostí. Je třeba, abychom se postavili čelem tomu, co nám způsobilo bolest. Tímto procesem nemusíme procházet sami - můžeme vyhledat také odbornou pomoc, zvláště pokud se jedná o hluboká traumata. Každý z nás je jiný a každému z nás pomůže jiný postup; společné však máme to, že v sobě nosíme nějakou zášť, smutek nebo jiný nedoléčený, nevyjádřený a nepropuštěný pocit, který nás zatěžuje, který rozhoduje za nás, který k nám přitahuje další situace, jež ho vyvolávají na povrch, abychom si ho konečně všimli, věnovali mu prostor, který mu náleží (místo snahy ho zatlačit do hloubi naší nevědomosti) a nechali ho jít. Pocity jsou jako voda v potoce - přitečou a zase odtečou. Nemusíme je nikde skladovat. Voda, kterou se snažíme zadržovat, se časem zkazí; a také se hromadí a stejně jednoho dne najde způsob, jak pomyslnou hráz protrhnout a vrátit se do svého toku. Potřebujeme se naučit, že pocity mají přirozeně plynout a mají být procítěny, ať už se nám líbí nebo nelíbí. Jen tak můžeme zůstat skutečně zdraví (duševně i fyzicky) a jen tak můžeme být schopni skutečně dávat a přijímat lásku.

Ze sady Šepot lásky nám vyšla karta Zvolte si lásku. Ta nás vrací ke skutečnosti, že v našem světě polarit existují v podstatě jen dvě síly - láska a strach. Své volby pak činíme vždy na základě jedné z nich - a tu pak posilujeme. Ať už jsme si svých voleb vědomi či nikoli, tato skutečnost platí vždy. Nebesa vědí, že si přejeme prožívat ve svém životě (i ve světě) více lásky, a proto bychom měli začít sami u sebe a u svých osobních rozhodnutí - a začít je činit z pozice lásky, nikoli ze strachu.
Zamysleme se nad tím, proč děláme to či ono - zda některé věci neděláme jen proto, že se bojíme, že jinak o něco přijdeme, že nám něco uteče, že se nám něčeho nedostane, apod. I když se jedná třeba jen o "maličkosti" a zdánlivě nepodstatné, ve skutečnosti se pak tato naše drobná rozhodnutí poskládají do jedné celkové energie - a je-li touto energií strach, pak se nám dostává jemného upozornění, že náš život i my sami jsme ovládáni strachem. A necháváme-li svůj strach rozhodovat za nás, pak nad námi získává stále větší moc a zpětně posiluje sám sebe.
Dobrou zprávou je, že totéž platí i v případě lásky.
Dokážeme-li si být více vědomi svých voleb a vědomě se rozhodovat podle lásky, pak tato láska posiluje samu sebe a začne vyplňovat náš život - a přitahovat k nám další situace a zážitky založené na lásce.
Rozhodnout se pro lásku neznamená, že strach zázračně zmizí - jen nás přestane ovládat. Strachu se bohužel nikdy úplně nezbavíme, můžeme však zamezit tomu, aby rozhodoval za nás a aby nám škodil. Strach nás udržuje ve střehu, což v určitých situacích může být adekvátní, dokonce nezbytné, a tím i prospěšné; neměl by nás však nikdy přerůst. Podobně jako se říká o ohni, je strach dobrý sluha, ale zlý pán. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom po dlouhé době předali otěže ve svém životě lásce a dovolili jí vzít si zpátky prostor, který jí po právu patří - a který jsme doposud (vědomě či nevědomě) přenechávali strachu.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom nadále pokračovali v uzdravování a pozitivnímu proměňování svého života i své vlastní osobnosti. Máme v sobě pěstovat ochotu procházet změnami, které potřebujeme ke svému osvobození a uzdravení, ať už jsou nám příjemné či nikoli. Máme mít důvěru, že Život ví, co dělá, a že i když sami nechápeme smysl určitých událostí, neznamená to, že ho nemají. Často když se ohlédneme po nějaké době zpět, zjistíme, k čemu všemu nás daná zkušenost dovedla a v čem všem nám posloužila, ať byla sebevíc bolestná. Tento smutek způsobený bolestnými zážitky v sobě máme zpracovat, dopřát si čas a potřebnou péči k vyrovnání se s ním, projít si svým osobním procesem truchlení a uzavřít v sobě mír. Odpuštění, k němuž jsme vedeni, neznamená ignorovat minulost, ale naučit se s ní žít, ať už je jakákoli. Každý den je pro nás příležitostí začít znovu a stát se novými lidmi. Pokud v sobě tedy nosíme nějakou nedořešenou tíhu, věnujme tomu svůj čas a pozornost. Je to investice, která se nám bohatě odmění. Už tím, že přestaneme být otroky těchto svých stínů, a začneme se rozhodovat opravdu upřímně a od srdce. Toto vnitřní očištění a osvobození prospěje jak nám, tak i všem ostatním. Dovolíme-li lásce, aby vyplavila z našeho nitra i života všechno, co s ní není v souladu, stane se tak. My jsme ti jediní, na kom to záleží.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 5. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.2. 2024

Milí přátelé, 

počátek února pro nás představuje pokračování v propouštění našich vnitřních břemen v podobě nedoléčených emočních zranění, nevyjádřených pocitů či myšlenek, starostí, pesimismu či nezdravých návyků, které nás zatěžují. Můžeme se v tomto období setkávat se situacemi, které v nás vyvolávají určité emoce, aby se dostaly na povrch, abychom si je uvědomili a konečně se s nimi vyrovnali a propustili je. Obdobně jako vodu v tekoucí řece nemůžeme zadržovat, protože stejně si najde cestu dále - ať již překážku jednoduše obteče nebo ji prolomí - i naše pocity, které se možná snažíme zadržovat (byť nevědomě), si najdou cestu, jak proudit dál. Ne náhodou jsou emoce spojovány s živlem Vody...
Propouštění naší zátěže i nezdravých návyků je ideální věnovat tyto dny, kdy ubývá Měsíc. V pátek 9.2. pak nastane novoluní ve znamení Vodnáře, kdy budeme vedeni k novým vizím a započetí jejich uskutečňování. Dostane se nám příležitostí najít nový pohled na věci, otevřít svou mysl a přestat lpět na dosavadním způsobu myšlení, vnímání či posuzování. Možná se nadchneme pro něco nového, a nebo se obnoví naše nadšení pro něco staršího, co jsme možná kdysi odložili, přestali se tomu věnovat a nyní si k tomu našli novou cestu. Budeme mít možnost překonat svůj strach a omezující přesvědčení a vykročit za hranice své zóny pohodlnosti. Hlavním tématem pro nás bude věrnost sobě samým a své vnitřní pravdě, která nás vede ke konání našeho poslání - k věcem, které nás přirozeně naplňují a které přitom slouží dobru nás samých i druhých.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
 • Orákulum jednorožců (The Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu Nechat jít. Tou jsme vyzýváni, abychom pustili ze svých rukou vše, co jsme se snažili držet pod svou kontrolou, co nás plnilo strachem a úzkostí a co nás doposud velmi tížilo. Toto téma se nám zde opakuje. Možná se bojíme, že utrpíme ztrátu, nebudeme-li si něco (nebo někoho) dostatečně hlídat. Naši andělé nám připomínají, že co nám náleží, to bude vždy naše, a nemusíme si to nijak vynucovat nebo zajišťovat. A naopak, pokud k nám něco/někdo nepatří, stejně z našeho života odejde, ať se tomu snažíme sebevíc předejít. Pokud takové situaci právě čelíme (a nebo cítíme, že je nevyhnutelná), poskytují nám touto cestou andělé útěchu a hojivou energii pro naše srdce, které si zaslouží být milované a milující a plné lásky - nikoli strachu a napětí. Máme nechat jít to, co jít chce, byť si to možná nepřejeme nebo se prostě jen bojíme, že už nepřijde nic lepšího. Naše ego nemá rádo změny a snaží se nás od nich odrazovat. Ve skutečnosti mnohé "ztráty" nejsou takovými ztrátami, jak se nám zprvu zdá, a jednoho dne si poděkujeme za ušetřenou energii, kterou jsme na dané záležitosti či osoby nemuseli už zbytečně vynakládat. To, co nám náleží, i lidé, kteří k nám přirozeně patří, budou vždy s námi - a nemusíme se o ně strachovat, vydobývat si je, ani si je pojišťovat svou kontrolou. Můžeme se uvolnit. Máme se uvolnit. Všechno bude přirozeně tak, jak má být.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšel Bard, tedy postava zpěváka, baviče a talentovaného vypravěče, který předával lidem kromě pobavení také různé legendy a pověsti. Tato karta může pro některé z nás představovat vedení k tvořivé umělecké činnosti. Nemusí se to přitom týkat pouze hudby, psaní či vyprávění - i když to k tomu samozřejmě patří.
Jinak je to pro nás pobídka k uvědomění si příběhů, které sami vyprávíme - o sobě, o druhých, o světě. Jakým způsobem se vyjadřujeme? Netvoří náhodou většinou našeho mluveného a psaného slova samé stížnosti a zoufání si? Nepodporujeme svým jazykem spíše to nežádoucí, než to, co bychom si přáli? Jako lidé máme obrovský dar v podobě řeči, jak mluvené, tak psané, a je nám připomínáno, jakou má naše řeč moc. I svými slovy tvoříme. Pokud jsme si tedy vědomi své negativity, pesimismu a nezdravého návyku si stěžovat, pak si udělejme chvíli na zastavení, přehodnocení svého hospodaření s energií naší řeči, a učiňme rozhodnutí ke zdravé změně. Neznamená to, že bychom si nemohli čas od času ulevit - i k tomu nám řeč slouží - a například se vypsat do deníku nebo se vypovídat dobrému příteli (či našim andělům), avšak opakovaně se utvrzovat v pozici oběti nebo ve své nespokojenosti nám určitě v ničem nepomůže. Dostat své tíživé emoce ze svého nitra ven prostřednictvím vypovídání se, vypsání nebo nějaké kreativní činnosti je pro nás prospěšné, avšak po dosažení úlevy uděláme mnohem lépe, když se k tomu už nebudeme vracet a zaměříme se na to dobré, co v životě máme, na projevování své vděčnosti a na nacházení řešení svých problémů, místo abychom jen stále dokola omílali samotný problém.
Tato karta také nepřímo poukazuje na to, že naše jednání je předáváno dál, ať už jsme si toho vědomi nebo ne - zejména prostřednictvím našich dětí, které se od nás všechno učí. Buďme tedy svému okolí tím nejlepším možným příkladem. Naučme se zdravě vyrovnávat s nepříznivými stránkami života, aniž bychom zanevřeli na ty potěšující, a snažme se využívat svůj dar slova k vyjadřování a předávání energie lásky, míru a léčení.

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Léčitel, která podporuje poselství předchozích dvou karet a říká nám, že jsme schopni uzdravit sami sebe, ať už jsme si prošli čímkoliv, a stejně tak můžeme k léčení dopomáhat i ostatním bytostem na této planetě. Jako milující a vnímaví lidé jsme sem nepřišli náhodou - do světa, který tolik trpí a ve kterém se v tomto věku odehrává mnoho zlého. Jsme těmi, kdo ho přišli podržet, poskytnout mu oporu, udržet jeho naděje naživu a předávat je dál. Už tím, že sami nejsme zlí, konáme mnoho dobrého. Nebesa nám touto kartou připomínají, že jsme důležití a že je stejně tak důležité i to, jací jsme, přání, která nosíme v srdci, slova, která říkáme nebo díla, která tvoříme. Máme mít víru v sebe i ve své schopnosti. Přestože nám mnohdy naše snažení přijde marné a možná si i my sami připadáme bezvýznamní, není tomu tak. Máme zůstat věrní svým hodnotám, přáním a své cestě, navzdory nátlaku zvenčí nebo jiným nepříjemnostem, které možná prožíváme. 
Touto kartou nám také Nebesa připomínají, že uzdravením sebe samých uzdravujeme kus světa, který tvoříme... a své okolí inspirujeme k tomutéž. Nemůžeme sice zasahovat do vůle jiných lidí, můžeme jim však posloužit jako pozitivní příklad, který se ve svůj pravý čas mohou rozhodnout následovat.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k dalšímu propouštění své vnitřní tíhy a uvolňování břemen z našich beder. Máme se uvolnit, vydechnout si a odpočinout si - prostě jen být.
Jsme-li v pokušení si na něco stěžovat, nadávat a stavět se do pozice oběti, stojíme před výzvou pozitivně změnit tyto návyky. Utvrzování se v negativitě nás nikdy nikam neposunulo a ani neposune. Máme se naučit využívat svůj dar řeči k posilování a předávání energií, které léčí - jak nás, tak i druhé.
Tím, že budeme léčit sami sebe a své nitro, budeme přirozeně léčit také svět.
Nemějme strach nechat jít všechno to, co nám v léčení brání nebo co nám dokonce škodí - i když si to možná nechceme přiznat. Pusťme to ze svých rukou. Jak se říká: Je-li to tvoje, vrátí se ti to. Pokud se to nevrátí, nikdy to tvoje nebylo. Naplňme své srdce pokojem a smířením. Je přirozené, že vůči některým změnám cítíme odpor, avšak hluboko uvnitř víme, že jsou pro nás důležité. Čím ochotnější a smířenější do nich vstoupíme, tím snáze jimi projdeme a tím lépe se budeme opět cítit, až budou za námi.
Náš svět pomáháme uzdravovat tím, že uzdravujeme sami sebe. Přejeme-li si tedy ve světě mír, lásku a světlo, začněme tím, že je budeme pěstovat sami v sobě. Že nahradíme všechnu bolest, strach a temnotu léčivou energií míru, lásky a světla. Poslužme jako ukázkový příklad dalším. Právě tak konáme své poslání.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 28. ledna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.1. do 4.2. 2024

Milí přátelé,

uzavíráme první měsíc roku 2024 a mnozí z nás jsou z něj již teď vyčerpaní, jako by nám nenechal ani chvíli na vydechnutí. Úplněk ve Lvu nás vyzval k postavení se za sebe a svá přání, k projevení svého pravého Já, ale i našich skutečných pocitů a myšlenek, s nimiž jsme se možná dlouhodobě potýkali a nechtěli si je přiznat. Úplněk vrhnul světlo do mnoha temných koutů v našem vědomí i podvědomí, aby nám pomohl si uvědomit, kde je třeba vymést pavučiny a odkud nás mohly některé naše vnitřní stíny ovládat. Celé toto období mělo za cíl pomoci nám k vlastnímu osvobození a prolomení alespoň těch omezení, která na sebe klademe my sami. 
Současně se měsíc nachází ve fázi couvání/ubývání, která je příhodná právě pro odpočinek po náročném období, pro ústup do ústraní, pro detoxikaci a vypouštění všeho nežádoucího z našeho nitra či života. Úplněk nám vždy osvětlí, co si přejeme v životě změnit a co bychom potřebovali propustit - s ubývajícím měsícem pak necháváme ubývat i to, co propouštíme.
Je to čas, kdy máme pracovat se svým nitrem, a skrze tyto své vnitřní změny pak budeme moci uzřít změny i v našem životě a v našem okolí, neboť naše nová energie se v něm přirozeně projeví. Spíše než se tedy rozčilovat nebo trápit nad tím, co se děje (nebo neděje) v našem životě či okolí, soustřeďme se na své vlastní nitro a na to, aby bylo naplněno láskou, mírem a spokojeností. Tyto energie z našeho nitra k nám následně začnou přitahovat podobné energie zvenčí. Jsme vedeni k tomu, abychom opět začali využívat svou přirozenou tvůrčí sílu a převzali tak moc nad tím, co ve svém životě můžeme skrze sebe samé ovlivnit k lepšímu.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)
 • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšel Posel Činu, která může představovat konkrétní osobu, ale i situaci. Pokud se jedná o člověka, pak je to někdo duchem mladý, činorodý, plný nadšení - který snadno nadchne i ostatní. Rád přijímá výzvy, rád se rozvíjí a také je velmi kreativní. Může se jednat o člověka, který nám těmito vlastnostmi v tomto týdnu pomůže, ale stejně tak to může být vedení k probuzení těchto vlastností uvnitř nás samých, abychom sami sobě pomohli ve zdravém růstu, seberozvoji a kreativitě.
Pokud se jedná o situaci, vypovídá tato karta o nových výzvách, které budeme moci přijmout, budeme-li jim otevřeni. Přestože můžeme mít pocit, že už tak máme málo energie, ve skutečnosti tato nová výzva může být tím, co nám novou energii dodá. Možná dostaneme nějaký nápad, objevíme nějakou rozdělanou práci, na kterou jsme zapomněli, nebo nás někdo třeba pozve na zajímavou akci. Ať už se jedná o cokoli, říká nám tato karta, že máme věnovat čas i věcem, které nás baví a naplňují, abychom jí pouze neplýtvali na starosti. Máme lépe hospodařit s vlastní energií a nevynakládat jí na dané záležitosti více, než je opravdu nutné.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta pomněnky s názvem Léčení minulých životů. Ta může mít doslovný význam, kdy nás vede k léčení a odblokování těch našich částí, které jsou poznamenány ještě z minulých životů, jimiž naše duše prošla. Stejně tak se však toto léčení týká i minulosti, kterou máme za sebou v tomto životě - a která se na nás neméně podepsala.
Nebesa nám dávají touto kartou najevo, že některé problémy, s nimiž se potýkáme, strachy, které v sobě nosíme, a mnohé záležitosti, s nimiž se potkáváme a které se nás neobvykle dotýkají, mají velmi pravděpodobně příčinu v nějakém traumatu, které jsme utrpěli v minulých letech. Ať už se jedná o dávnější záležitost a nebo čerstvější, stále v sobě nosíme nedoléčené rány, nedořešené a neuzavřené záležitosti, nevyjádřené pocity a mnohá další břemena, která nás obírají o energii.
Pokud se v současné době setkáváme se situacemi, které v nás probouzí nepříjemné emoce, je velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti se jedná o probuzení nějaké staré rány k životu, a že nová situace nám ji jen přišla pomoct vyvolat na povrch, abychom si ji uvědomili a konečně je uzdravili - aby nás přestala zevnitř ovládat. Neberme to tedy jako naschvál, prokletí nebo smůlu - ve skutečnosti nám tyto situace prokazují službu, byť nepříjemnou, když vynášejí z našeho nitra na povrch všechno to, co jsme se snažili v něm dusit - a sami sobě tak ubližovali - právě proto, abychom to přestali dělat.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla krásná karta Štěstí. Ta nám říká, že je nám přáno a že se nám dostává mnoha požehnání - a ještě dostane. V kombinaci s předchozími kartami je to však také poselství o tom, že jsme vůči vlastnímu štěstí slepí a nevidíme ho, protože máme zrak zastřený vším tím zlým, co jsme prožili; více vnímáme to, co nemáme, než to, co máme; zaobíráme se ve své mysli tím, co je špatně, místo abychom děkovali za to dobré; dáváme větší prostor strachu než důvěře a lásce.
Nedoléčená traumata (viz. karta pomněnky) nás zevnitř vedou k tomu, že neustále očekáváme další zklamání, další rány, další bolest. Výsledkem pak je, že si tyto situace dále přitahujeme svým naladěním, a i když se přesto objeví nějaké požehnání, nedokážeme se z něho radovat - nevěříme mu. A nebo se bojíme, že když si dovolíme toto potěšení přijmout, zase ho ztratíme a zase budeme trpět. Tímto "preventivním odmítáním dobra", byť s dobrým úmyslem se ochránit před bolestí, si sami bolest působíme. Bohužel, v lidském životě se nikdy bolesti nevyhneme, nemusíme si však působit další. Všechny ztráty a utrpení bychom měli zdravě vyvažovat tím, že budeme ochotně přijímat nová požehnání, dary a léčení.
Tato karta nám říká, že je nám nyní velmi přáno a že se můžeme setkat s mnohými šťastnými okolnostmi, ale nesmíme jim předem uhýbat, znevažovat je, odmítat je. Chceme-li toto štěstí ve svém životě mít, potřebujeme mít otevřenou, nikoli uzavřenou mysl, a stejně tak i srdce. Musíme se naučit věřit, že všechno to krásné a příjemné do našeho života patří stejně tak jako to méně příjemné.

Z Karet sebelásky nám vyšla karta Naslouchání, která nás vede k naslouchání vlastnímu nitru - ke kontaktu se sebou samými. Máme si udělat čas sami pro sebe, v tichosti, o samotě, a jen vnímat, co nám naše nitro chce říct. Pokud nejsme zvyklí sami sobě takto naslouchat, může mít naše vnitřní Já opravdu hodně co říct. Neuhýbejme před tím. Ať už se nám dostane jakýchkoli informací a odpovědí, poděkujeme sami sobě za to, že jsme si tento čas udělali. Dost možná právě díky tomu rozhýbeme svou stagnující situaci a probudíme v sobě novou energii (viz. první karta).

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám mohou otevřít nové příležitosti a požehnání, je však důležité, abychom vůči nim nebyli zaslepeni nějakým starým zklamáním, nedůvěrou nebo prostě špatnou náladou. Přestože jsme vedeni k tomu, abychom svým bolestem a jiným emocím věnovali dobrou péči a pozornost, kterou potřebují, měli bychom zůstávat objektivní a otevření vůči novým energiím, které nám mohou napomoci vytěsnit ty staré, s nimiž se vyrovnáváme.
Dovolíme-li si oprostit se od minulých ran, můžeme prožít úžasné nové zkušenosti, které nám otevřou oči vůči tomu dobrému, co na životě je. Není třeba se však do ničeho nutit - všechno se to odehraje zcela přirozeně. Na nás je, abychom plynuli s proudem, a pokud v nás něco/někdo vyvolá nějaké emoce, dovolme jim volně proudit z našeho nitra ven. Tím se očišťujeme od starých energií a uvolňujeme místo novým. (Tento proces můžeme podpořit také fyzickým úklidem v našem domově a pracovišti - vyházet či darovat nepotřebné a nemilované věci a uvolnit tak místo nové energii.)
Naši andělé jsou tu vždy pro nás, neváhejme je tedy požádat o pomoc s naším léčením a očišťováním. Pomohou nám najít ten pravý způsob pro nás a poskytnou nám veškerou potřebnou ochranu, budeme-li se cítit zranitelní a citliví. Je to podobné, jako když se léčíme z fyzické nemoci - dočasně můžeme být velmi unavení, slabí a odevzdaní. Je to tak však dobře.
Uvolněme se, nechme se vést životem tam, kam se potřebujeme dostat, a mějme na paměti, že na konec bude všechno tak, jak má být.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 21. ledna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.1. 2024

Milí přátelé, 

začátky v novém roce bývají mnohdy zasvěceny detoxikaci a vytváření nových, zdravějších návyků. Toto načasování není náhodné - po náročném svátečním období ke konci předchozího roku ze sebe často vydáme maximum a býváme přehlceni, ať už dobrovolně či nedobrovolně nejrůznějšími úkoly, nároky i emocemi. Všechno to, co se v nás nastřádalo, přirozeně potřebuje zase odejít. Potřebujeme se očistit od starých energií. Ne vždy se to daří tak, jak bychom chtěli, nebo ne tak rychle a snadno.
Letošní leden má zvláštní energii - na jednu stranu nás vede k odpočinku a regeneraci, na druhou stranu nás vystavuje situacím, které vyvolávají na povrch mnohé potlačené či přehlížené emoce, myšlenky či záležitosti vyžadující dořešení. Naši andělé nás proto o to více vedou k důkladné péči o svou duši i tělo, abychom si k zátěži, kterou tato komplexní detoxikace obnáší, nepřidávali ještě další zbytečnou tíhu ve formě nezdravé stravy, návykových látek a stimulantů, stresujícího myšlení, přehnaného analyzování našich situací, které nikam nevede, apod. Potřebujeme mít v sobě dostatek sil a prostoru pro zpracovávání výzev, jimž jsme nyní vystaveni.
Ve čtvrtek 25. ledna nastane úplněk ve znamení Lva, který pro nás představuje příležitost oprostit se od všeho, co nám brání být sami sebou a nechat zářit své skutečné Já. Jsou to všechny ty strachy typu "co si o mně kdo pomyslí", "co když to ztratím" nebo "co když mi někdo něco udělá/někomu něco udělám já"? které nás blokují a ovládají a nedovolují nám být svobodní ve svém prožívání a sebevyjadřování. Mnohdy se tyto naše strachy opírají o nějakou zlou zkušenost z minulosti, kdy jsme si dovolili svou svobodu projevit a narazili jsme na odpor okolí, na obviňování, odmítání, opuštění nebo nějakou jinou formu "trestu" či manipulace a ztráty. Setkáváme-li se nyní se situacemi, kdy se cítíme stejně či podobně jako v těchto minulých časech, má nám taková situace posloužit k propuštění oněch starých emocí a strachů a vymanění se z jejich moci, kterou nad námi doposud měly. Toto období nás vede k vnitřnímu osvobození, které je nezbytné k tomu, abychom mohli ve světě konat své poslání - posilovat a šířit lásku a světlo. Stojíme před úkolem naučit se nebát se temnoty a dokázat zářit jí navzdory.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Země (Earth Wisdom; Barbara Moore)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla krásná karta Kreativita a hojnost, která nám říká, že se nám dostává příležitosti vytvořit si v životě to pravé zázemí, pocit domova a spokojenosti, a využít přitom svých přirozených tvořivých schopností.
Také je to poselství o tom, že se nemáme bát cítit se dobře.
Někdy si v prožívání (a užívání si) dobrých věcí sami bráníme, ať už vědomě či nevědomě, protože je nám například líto jiných, kteří se dobře nemají a kteří trpí. Je-li v našich možnostech trpícím lidem pomoci, pak to neváhejme udělat. Pokud takovou možnost nemáme, vyšleme k nim své modlitby a pozitivní energii, nechť na sebe vezme takovou podobu, jakou kdo potřebuje. To, že my sami budeme trpět, však nikomu nepomůže. Naopak, čím lépe se bude dařit nám, tím více síly a prostředků budeme mít pro pomoc těm méně šťastným. Naši andělé vzkazují těm z nás, kdo mají pocit viny z toho, že se mají dobře, aby si uvědomili, že svým vlastním požehnáním a hojností napomáhají posilovat hojnost a požehnání ve světě - což je součást našeho poslání. Nepřišli jsme sem posilovat bídu, ale dostatek.
Někteří lidé si zase odpírají dobré pocity ze strachu, že pak o to dobré přijdou a bude je to mrzet - raději se tedy předem z ničeho moc neradují a předem si kazí potěšení z dobra, které k nim přichází, jen aby je pak tolik nebolelo, až to dobré zase pomine.
Pokud patříme mezi ty, kdo si brání (nebo se z nějakého důvodu neumí) těšit se z toho dobrého, co na životě je, vedou nás naši andělé k odpuštění sobě i jiným lidem nebo okolnostem, kvůli kterým jsme si tento nezdravý návyk vypěstovali (tzn. propuštění bolestných pocitů s nimi spojených). To, že se preventivně nebudeme z ničeho těšit, nám rozhodně nepomůže ke štěstí, ale k pravému opaku - dostáváme se do spirály utrpení a opakovaných zklamání, kterými si opětovně potvrzujeme své negativní přesvědčení o nedostatku a zklamáních. Chceme-li se z tohoto cyklu vymanit, je třeba uvěřit, že to dobré nám náleží stejným právem, jako díl toho méně dobrého, s čím se potýkáme.

Ze sady Moudrost Země nám vyšla karta Léčení žalu. Ta vypovídá o zklamáních a životních ranách, kterými jsme byli zasaženi, ať už se jedná o něco čerstvého a nebo dávnějšího. Citové rány neznají pojem času; jsou neustálé přítomné, ať už jsme si jich vědomi a nebo ne. Pokud jsme se doposud báli svých pocitů, nastal čas postavit se jim čelem. Dost možná nás k nim přivede nějaký impuls zvenčí, který je v nás probudí a pomůže jim ven z našeho srdce. Truchlení, ať už pro někoho zesnulého blízkého, nebo někoho, kdo od nás zkrátka odešel, pro ztrátu něčeho pro nás důležitého, i pro ztrátu pocitů bezpečí či nějaké části našeho starého já, je pro nás důležité. Říká se, že "slzy jsou pomocníčci, kteří přicházejí našemu srdci pomoci vyplavit z něj bolest" a není třeba se za ně stydět nebo se jim bránit. Je to zdravý a hojivý proces, který nám pomáhá začlenit i tyto méně šťastné zkušenosti do našeho života a pokračovat dále i s proměnou, kterou jsme přitom prošli. Přijmout své pocity, prožít je a nechat je odplynout, vyžaduje odvahu, odhodlání a ochotu celý tento proces připustit. Čím otevřenější budeme tomuto léčení, tím snáze celým procesem projdeme.

Z Karet energie nám vyšly dvě karty společně - znamená to, že jejich významy se navzájem doplňují a patří k sobě.
První z nich je karta Smlouva, která může mít doslovný význam a vypovídat tak o uzavření nějaké smlouvy či dohody, ať už se jedná o cokoli. Může vypovídat i o záležitostech, které vyžadují soudní jednání či jinou formu oficiálního spravedlivého řízení. Obecně představuje jakékoli formálně uzavřené pouto, ať již profesní, obchodní, vztahové či jiné.
Druhou kartou je Zlomené srdce, které zde opět vynáší na povrch témata jako zklamání, citové bolesti a žalu. V souvislosti s kartou Smlouvy může znamenat, že něco nedopadne tak, jak bychom si přáli, a můžeme proto cítit smutek, nicméně karta Smlouvy vypovídá i o spravedlnosti a rovnováze, a je to tedy pro nás povzbuzením, že i když momentálně můžeme být zklamáni a prožívat pocity nespravedlnosti, křivdy, hněvu, apod., máme pamatovat na Božský řád a věřit, že ze Zákona rovnováhy se nám dostane náhrady za vše, co jsme nyní možná ztratili nebo co se nám nesplnilo. Své pocity máme přijmout, nechat je plynout a nelpět na nich.
Tato kombinace karet však může znamenat i citové pouto k někomu nebo k něčemu z minulosti, které nám nyní brání jít dál. Ponechat si v srdci lásku k bytostem, které jsme milovali, je samozřejmě v pořádku, spíše se zde jedná o pouta skrze zklamání a rány, které nám někdo způsobil a které mu nemůžeme zapomenout... a které tímto způsobem udržujeme při životě a sami sebe tak zraňujeme. Stejně tak to mohou být staré křivdy v důsledku neblahých okolností, kdy neexistuje žádný konkrétní viník, ale tzv. "smůla". Můžeme v sobě nést zklamání či pocity hněvu vůči Bohu/Vesmíru a svou nedůvěrou tak odháníme všechno dobré, co by k nám mohlo přijít. Nezdravá pouta k těmto minulým zraňujícím zážitkům nám nikdy nepomohou se uzdravit, ani se ochránit před utržením dalších ran. Naopak k nám další rány ještě přitahují skrze podobnost energií. Udělejme tedy sami sobě službu a dovolme si pustit se jich a osvobodit se. Máme-li pocity křivdy a nespravedlnosti, odevzdejme dané záležitosti do rukou Zákona rovnováhy, který platí pro nás všechny stejně. Dovolme si osvobodit se od pout, která jsme si my sami nasadili, a nechat je za sebou.
K této kartě patří také afirmace:

Propouštím bolest z minulosti a nyní se rozhoduji žít v soucitu k sobě samé/mu.
Láska mě nyní léčí a obnovuje.


* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu stojíme před výzvou vyčistit své nitro od starých bolestí. Mohou se nám vybavovat nejrůznější vzpomínky, nebo se nám v cestě objeví někdo či něco, co nám určitý pocit připomene. Ať už se setkáme s jakoukoli zkušeností, dovolme si prostě jen vyplavit emoce ven ze svého nitra. To je hlavní účel těchto emotivních situací. Pokud své emoce dovolíme vypustit, pak už nebude důvod, aby nás určité situace potkávaly.
Věci, které nyní propouštíme ze svého nitra, nás doposud ovládaly z oněch temných koutů vědomí, kam jsme se nechtěli dívat a kam jsme odsouvali všechno to nepříjemné, co jsme pořádně nezpracovali a k čemu jsme se nechtěli vracet. Přestože není příjemné tomu znovu čelit, je to pro nás důležité a budeme rádi, že to máme konečně za sebou... a nebo že jsme to alespoň dokázali znovu otevřít a vydat se na cestu svého uzdravení. Proces truchlení a zpracovávání hlubokých emocí může vyžadovat i delší časové období - a je to tak v pořádku. Je to zcela individuální a jen my sami můžeme vědět, jak moc času potřebujeme. Neváhejme si také říct o podporu dobrého přítele nebo terapeuta. A hlavně - nejsme v tom sami. V určitém smyslu se jedná i o kolektivní záležitost a energii, která otevírá srdce zamrznutá žalem, aby z nich mohla vytrysknout láska a její léčivá síla, kterou nyní svět tolik potřebuje.
Dovolme to tedy nejen kvůli sobě, ale i pro náš bolavý svět.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 8. ledna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.1. 2024

Milí přátelé, 

měsíc leden bývá tradičně věnován nejrůznějším předsevzetím a rozhodnutím, která provázejí novoroční čas. Jsme-li motivovaní a nadšení do zdravých změn, k nimž jsme se odhodlali, je to skvělé! Pokud se však nijak nadšeni necítíme, je to také v pořádku. Musíme si uvědomit, že máme za sebou nejen těžký rok 2023, ale také velmi náročný měsíc. Prosinec bývá nejvíce vyčerpávajícím obdobím v roce, jak v důsledku svátků, tak i kvůli přípravám na ně. Nešťastné události, které se staly okolo svátků, zasahují vnímavé lidi o to více. Mnozí z nás mají v prosincovém měsíci otevřené srdce a jsou citlivější jak vůči tomu krásnému, tak i vůči ošklivému. Osobní emoční zátěž každého z nás je sama o sobě dost velkým břemenem, ne tak ještě s přídavkem tíživých energií světa. Nejrůznější návštěvy, závazky i snaha obdarovat blízké něčím hezkým nás mohly stát také mnoho energie.
Jsme-li momentálně unavení, vyčerpaní a bez chuti, je pro nás nyní tím hlavním závazkem péče o sebe a o svou duševní i fyzickou rovnováhu. Je to ideální čas pro odlehčení naší stravy, dopřávání si kvalitního spánku a také pro příjemný psychický odpočinek ve formě čtení, sledování oblíbených filmů či nějaké kreativní činnosti, která v nás probouzí příjemné pocity. Po velkém výdeji energie, který máme za sebou, je nyní čas, kdy máme energii přijímat, dopřát si čas na zotavení se po emočně vyčerpávajícím období - a také na truchlení, pokud ho potřebujeme a pokud jsme na něj neměli prostor během svátků.
Ve čtvrtek 11.1. nastane novoluní ve znamení Kozoroha, což je zemské znamení a vytváří tak ideální podmínky a energie pro nové začátky ve fyzické, materiální sféře - pro lepší péči o naše tělo a zdraví, lepší zvládání financí a odblokování proudu hojnosti v našem životě, ale i pro praktické kroky k uskutečňování našich záměrů.
Naši andělé nás rádi podpoří v každé pozitivní a zdravé změně, kterou pro sebe uděláme. Co je dobré pro nás, to je vždy dobré i pro všechny ostatní. Není třeba si nic vyčítat, pokud se nám momentálně nedaří plnit některé naše představy a nemáme na to ani sílu. Jsme přesně tam, kde být máme, a děláme vše nejlépe, jak právě dovedeme. Až přijde ten pravý čas vydat se kupředu, budeme na něj připraveni. Do té doby věnujme sami sobě veškerou péči, kterou právě potřebujeme.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Posvátný cestovatel (Sacred Traveller; Denise Linn)
 • Duše zvířat (Spirit of the Animals; Jody Bergsma)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Zhmotněte si své sny. Ta nám říká, že máme všechno potřebné k tomu, abychom si mohli splnit svá přání a vydat se za svými cíli - a nebo že se do tohoto bodu již blížíme. Připomíná nám, že jsme velmi schopní a že když si něco od srdce přejeme, vždy k tomu dostáváme zároveň i všechny potřebné schopnosti, dovednosti a prostředky. Na začátku nového roku nám skončila retrográdní fáze Merkuru, která nás mohla v mnoha směrech brzdit, ale nyní se nám dostává energie na nový rozjezd a nové začátky. I malé krůčky ve směru našich cílů povzbudí náš dobrý pocit ze sebe samých a motivují nás k dalším. Nemusíme dělat žádné radikální, skokové změny, pokud k nim nejsme vedeni. Stačí i malé, nepatrné změny - koneckonců, čím menší krůčky děláme, tím menší odpor se nám naše ego (které chce všechno zachovávat při starém) snaží klást.
Pokud právě prožíváme období útlumu a nic se nám nechce, je tato karta pro nás povzbuzením, že to není natrvalo a že v pravý čas se v nás tento vnitřní tvůrce opět probudí a dokážeme uskutečnit změny, ke kterým se rozhodneme.

Ze sady Posvátný cestovatel nám vyšla karta Najít přístřeší, která se dokonale hodí k nynějšímu období. Na kartě je vyobrazena zasněžená krajina s domkem, v němž svítí světlo a kouří se z komína. Představuje vřelý domov, do nějž se uchylujeme před venkovním mrazem a nepříznivým počasím, které je v zimě časté, a ve kterém máme možnost si odpočinout, uvolnit se, dočerpat síly a promyslet si, co bychom rádi uskutečnili, jakmile nastane jaro, období nové energie a nového života.
Touto kartou jsme doslova vedeni k tomu, abychom trávili čas sami se sebou, v klidu a tichosti, v pohodě, která je nám příjemná, a abychom si doplnili všechnu tu energii, kterou jsme ze sebe vyčerpali v předchozím období. Ať už je to fyzický odpočinek a spánek, skrze které se naše tělo i duše regenerují a odpočívají od přetrvávajícího stresu, nebo cokoli jiného, co nám právě pomáhá cítit se dobře. (Zde je však důležité dát si pozor na závislostní chování, neboť zneužívání návykových látek, přejídání, impulzivní nakupování nebo jakékoli podobné jednání je v konečném důsledku zdrojem ještě většího stresu a větších problémů, a i přes dočasný, uměle navozený pocit úlevy a úniku od stresu, nám nakonec přinesou jen další stres, pocity viny a mnohdy i zdravotní problémy.) Máme se zaměřit na přijímání energie a omezit její výdej jen na to, co je opravdu nezbytné. Máme své zdraví - duševní i fyzické - učinit svou prioritou.
Tato karta nás také vede k uspořádání našeho domova, k úklidu v něm, k reorganizaci nábytku či zútulnění místností, stejně tak i našeho pracoviště a našeho vlastního nitra, ve kterém mohou zůstávat nedořešené záležitosti, staré nepropuštěné a nevyjádřené pocity, křivdy a stará pouta, která nám naši energii odebírají, aniž bychom si to možná uvědomovali. Meditace, psaní deníku, procházky v přírodě či příjemná koupel/sprcha jsou chvíle, kdy mnohé takové věci mohou začít vyplouvat na povrch a drát se z našeho nitra ven. Nechme je jít a dovolme si je procítit. Tyto naše pocity nejsou zdaleka tak hrozivé, jak nám připadají, zatímco se jim bráníme a snažíme si je nepřipouštět. Dovolme si uklidit ve svém nitru stejně tak, jako uklízíme své pokoje - i to nám pomůže k lepšímu zdraví a lepšímu pocitu ze sebe samých.
Vedle úklidu je to pak také vedení k tomu, abychom si dopřáli čas na opravu různých věcí, ať už je to zašití děravého oblečení, opravu kapajícího kohoutku nebo nápravu některých našich vztahů, odpuštění a propuštění starých křivd, a nebo propuštění konkrétních osob z našeho života, je-li to nezbytné. Každá taková záležitost čekající na nápravu nebo rozřešení představuje formu nepořádku a vnitřní zátěže - jejich konečným vyřešením tedy také uděláme dobrou službu svému zdraví.

Ze sady Duše zvířat nám vyšla karta Berana s názvem Vytrvalost. Ta mluví sama za sebe - říká nám, abychom se nevzdávali a vytrvali na své cestě. Druh berana, který je na kartě vyobrazen, dokáže velmi obratně vyskákat po strmých skalách až na vrchol, a to s naprostou sebedůvěrou a sebejistotou. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že i my máme tuto schopnost a že i když se nám zdá naše cesta strmá a možná i nekonečná, s vytrvalostí se do cíle nakonec dostaneme.
Je v pořádku dopřát si v průběhu přestávku. Není kam spěchat. Důležité je, abychom se nevzdali a zůstali věrni záměrům, které jsme si vytyčili. Stejně tak je v pořádku změnit směr, pokud své záměry přehodnotíme. S tím, jak se přirozeně měníme a vyvíjíme my sami, mění se a vyvíjí také naše priority.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je nám přáno, pokud máme v úmyslu věnovat se vlastnímu seberozvoji a zlepšování kvality našeho života. K tomu patří také dobrá péče o sebe, protože nemáme-li dostatek energie na to, abychom vůbec fungovali, nemůže logicky pořádně fungovat ani to, na čem chceme pracovat.
Ať už se pustíme do něčeho nového nebo ne, tak či tak máme dostatečně odpočívat a mít jako prioritu přijímání energie, spíše než její výdej. Než se naplno vydáme vpřed, potřebujeme dočerpat sílu a uzdravit ty části sebe samých, které to potřebují.
Je to ideální čas na detoxikaci, změnu jídelníčku a péči o své tělo i duši, odpočinek a dopřávání si nejrůznějších potěšení, která podpoří naše dobré zdraví.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)