pondělí 30. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.11. do 6.12. 2020

Milí přátelé,

tento týden nám začíná úplňkem ve znamení Blíženců a současně také měsíčním zatměním. V tomto období můžeme být velmi citliví, podráždění, unavení a zranitelní, a tak je důležité chovat k sobě i k druhým laskavý přístup, protože každý má nějaké bolístky, které mu nyní vyplouvají na povrch a se kterými se musí potýkat. Hlavním tématem tohoto týdne je tedy soucit vůči sobě i druhým a láskyplné sebeovládání v případě zdivočelých emocí či myšlenek. V tomto týdnu nevěřme žádnému z oněch vyhrocených scénářů, které se nám možná honí hlavou, a soustřeďme se na své vlastní léčení a uvolňování svých silných emocí zdravým a konstruktivním způsobem. Sami jistě poznáme, co nám v našem zklidnění nejlépe pomůže.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Andělé Atlantidy (Angels of Atlantis; Robert Reeves)


Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici  

 * * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Vnitřní síla. Kromě toho, že nám připomíná naši vnitřní sílu a skutečnost, že všechno zvládneme, je pro nás také jemným varováním před unáhleným a impulzivním jednáním, ke kterému můžeme mít sklon - i v důsledku nyní zesílených emocí a (znovu) otevřených ran, které mají být vyléčeny. Protože náš úsudek i pohled na věc mohou být silně zkreslené a neobjektivní, radí nám naši andělé, abychom raději posečkali, až se naše nitro uklidní a stabilizuje, než začneme činit rozhodnutí nebo se odhodláme k nějakým významným krokům.
Tato karta nám říká, abychom nyní láskyplně zkrotili své zdivočelé pocity a myšlenky, abychom na jejich základě nejednali a abychom nejprve vyřešili sami sebe, než budeme řešit něco nebo někoho jiného. Tím, že si dopřejeme dostatek času na sebeovládnutí a zpracování svých pocitů a myšlenek, napomůžeme k co nejlepšímu vývoji našich záležitostí, které pak s čistější a jasnější hlavou a odlehčeným srdcem snáze vyřešíme.

Z Orákula moudrosti Země nám vyšla karta Úleva. Ta krásně navazuje na kartu předchozí a říká nám, že toto intenzivní období brzy zase pomine a my uvidíme, že věci nejsou zdaleka tak špatné nebo vážné, jak se nám mohlo zdát pod vlivem zesílených emocí a myšlenek.
Tato karta vypovídá o tom, že jsme se cítili v poslední (nebo i delší) době přetížení, ať již skutečnými břemeny, která na nás byla uvalena, nebo vlastním myšlením a způsobem vnímání. Říká, že jsme přepříliš vážní, a že naše přehnaná vážnost není adekvátní vážnosti situace. A že nastal čas, abychom si odlehčili. Způsobujeme si tíhu v některé oblasti my sami? Přemýšlíme o věcech negativně, představujeme si jen ty nejhorší scénáře, děláme si neustále starosti a týráme sami sebe stresem? Toto můžeme změnit. Jsou to druhy zátěže, které můžeme do velké míry odlehčit, a to tím, že se rozhodneme změnit svůj úhel pohledu, způsob vnímání dané situace nebo zvolit jiný přístup.
Pokud trpíme tíhou, kterou ovlivnit nemůžeme, radí nám touto kartou naši andělé, abychom vyhledali pomoc a oporu milovaných osob. Nikdo z nás nezvládne všechno sám. Každému se někdy podlomí kolena, nese-li na svých bedrech příliš těžké břemeno.
V každém případě je tato karta znamením brzké úlevy a odlehčení jakékoli naší tíhy - a my sami k tomu můžeme přispět.

Z karet Andělů Atlantidy jsme dostali kartu Síla vůle. Obdobně jako první karta nám připomíná naši sílu a také moc naší vlastní vůle a našich záměrů. Připomíná nám, že přejeme-li si něco z hloubi srdce, je naše přání požehnáno a neslevíme-li ze své víry a vytrvalosti, pak si toto přání naplníme.
Na kartě je ocas velryby, nádherné mořské bytosti, která nám připomíná naši vlastní velikost a sílu spočívající v jemnosti a lásce. Pokud nyní svou sílu necítíme, máme požádat o pomoc své anděly a také archanděla Haniela, který nám pomůže otevřít své srdce skrze jemnost a něžnost. Pomůže nám obnovit naše vnímání krásy - krásy nás samých, krásy druhých i krásy života. Díky této nové energii zvýšíme také energii našich přání a všeho, co činíme pro jejich splnění. Přání se nejlépe plní, jsme-li naladěni na lásku a hojnost, namísto strádání a zoufání. V tomto smyslu nám andělé doporučují pozvednout svou energii, mysl i emoce pomocí síly naší vůle. Dokážeme to, pokud budeme opravdu chtít.
Jsme-li dlouhodobě nešťastní a vůle nám schází, vyhledejme pomoc a přijměme ji ve jménu lásky a úcty k sobě a svému životu. Ať už sami nebo s něčí pomocí, tato karta nám říká, že pokud si něco přejeme, dosáhneme toho. Přitom je ale dobré na nic netlačit a nespěchat - vše se rozvine zcela přirozeně a v pravý čas.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je třeba dát si pozor na impulzivní jednání a rozhodování. Nenechme se unést svými emocemi nebo myšlenkami, které nám mohou realitu velmi zkreslovat. To, co si myslíme nebo co cítíme, nemusí být adekvátní skutečnosti. Dopřejme si dostatek času pro své vnitřní zklidnění a obnovu harmonie ve svém nitru. Pak budeme moci vše posoudit s čistou a jasnou myslí a klidným srdcem. Díky svému zklidnění se také lépe napojíme na svou intuici, která nás vždy vede tím nejlepším možným směrem a která nám opět ráda řekne, co dělat či nedělat, jakmile dostane prostor a nebude ji překřikovat hluk v naší mysli a divoké emoce v našem srdci.
Jsme vedeni k jakési vnitřní detoxikaci, než se pustíme do něčeho dalšího. Pokud v našem životě nejsou žádné problémy, a přece se cítíme zatíženi, je velmi pravděpodobné, že nyní vnímáme zesílené emoce druhých. Jako laskaví a vnímaví lidé s otevřeným srdcem a rozvinutou empatií můžeme nevědomě přebírat energii druhých a prožívat ji jako svou vlastní. I v tomto případě uděláme nejlépe, když se nejprve očistíme od těchto energií - vyplakáním se, vypsáním se, vypovídáním se dobrému příteli, uvolněním prostřednictvím fyzického cvičení, energetickou očistou prostřednictvím koupele (ideálně s mořskou solí) nebo také čistících bylinkových čajů. Nošení krystalů (zejména křišťálu) nám také pomůže, a to jak s očistou, tak i s harmonizací našich emocí a myšlenek a zároveň s ochranou proti narušení této harmonie. Obdobně působí také modlitba.
Výklad pro tento týden hezky navazuje na ten předchozí, který byl o pevném uzemnění se a soustředění se do vlastního centra, abychom si nenechali svůj mír rozházet okolním děním. V nynějším výkladu je znatelný vliv tohoto dění kolem nás (nebo i v nás) a dostáváme doporučení, jak s tímto vlivem naložit. Především se jím nenechat ovládnout a naopak se chopit jemné vlády nad ním. Zastavme se, v klidu dýchejme, a nechme zatím vše být, dokud si neuděláme pořádek sami v sobě. Naši andělé nám rádi pomohou, požádáme-li je o jejich pomoc a budeme-li ochotni jejich pomoc přijmout a jednat podle jejich vedení.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


sobota 21. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.11. 2020

Milí přátelé,

listopad nám pomalu končí a spolu s ním nadchází adventní období spojené nejen s radostným očekáváním Vánoc, ale také se spoustou stresu, starostí a pro ty, kdo utrpěli hlubokou ztrátu, také s velkým zármutkem. Naši andělé jsou s námi a připomínají nám, jak důležité je zůstávat ukotvení sami v sobě a věrní svým vlastním pocitům. I nadále nám radí, abychom měli jako nejdůležitější prioritu péči o své zdraví, jak fyzické, tak duševní.
Období dorůstajícího měsíce obnáší také narůstající emoce a zesilující se myšlenky, a tak, pokud jsou nám tyto emoce a myšlenky příjemné a prospěšné, nechme je radostně růst; pokud příjemné ani prospěšné nejsou, poslouží nám toto období k tomu, abychom si je uvědomili a mohli tak podniknout potřebné kroky k jejich uvolnění. Psaní do deníku, vyplakání se, vypovídání se dobrému příteli či našim nebeským andělům, to všechno nám nyní velmi pomůže, abychom ze sebe dostali vše, co potřebuje jít ven a co v sobě nechceme nosit. Následujme v tomto ohledu své vlastní vnitřní vedení, které nám dá jasně najevo, co potřebujeme změnit či zpracovat a jakým nejlepším způsobem to máme udělat.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
 • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla krásná Desítka Hojnosti, která symbolizuje vnitřní i vnější hojnost a naplnění. Tato karta v sobě nese krásnou energii spokojenosti a harmonie. Říká nám, že se můžeme těšit ze svého vnitřního i vnějšího bohatství, ať už to pro nás znamená cokoliv. Můžeme se těšit ze svých láskyplných vztahů, z finančního zabezpečení, naplnění z dobře vykonané práce a úspěchu v oblasti, na které nám záleží, nebo také z krásy přírody a její rozmanitosti.
V tomto týdnu si máme dovolit cítit se dobře. Můžeme být právem hrdí sami na sebe i na své milované. Dopřejme sami sobě i druhým své uznání a dovolme si těšit se ze všeho, co jsme zvládli. Není toho málo - máme za sebou mnoho těžkých období, z nichž některá možná stále ještě trvají. Uznejme své odhodlání, vytrvalost a sílu. Naši andělé nás plácají po rameni a chválí nás za všechno, co jsme dokázali - a nás tímto vybízejí k tomutéž.

Z Orákula poslů světla nám vyšla karta s názvem Odpojte se od davového vědomí. Tento název mluví docela jasně i sám za sebe. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom si uvědomili vliv našeho okolí a obecně davového naladění na náš život a jeho prožívání, a zamezili zavčasu tomu, aby nás svedl z naší cesty lásky, míru a světla. To se týká zejména nynější situace ohledně zdravotních opatření, která jsou frustrující a vedou společnost k nepříjemnému naladění, ale také toho, abychom se nenechali strhnout počínajícím předvánočním stresem, sháněním dárků, frustrací kvůli zavřeným obchodům, a představou dokonalého adventu a svátků v kruhu bezmezně milující rodiny, která v nás v případě, že to tak sami nemáme, vyvolává pocit, že je s námi něco špatně. Svátky plné lásky a harmonie jsou samozřejmě možné a pokud takové máme, jsme vskutku požehnáni a můžeme za to právem projevovat vděčnost (viz. první karta). Avšak i v případě, že náš život nebo rozpoložení neodpovídají této idealizované představě, je to v pořádku. Každý z nás je unikátní a má svou vlastní cestu. Důležité je, abychom o sebe dobře pečovali, abychom se měli rádi i přesto, že se nám nedaří, abychom se dokázali zahrnout svou vlastní láskou, pokud ji postrádáme od někoho druhého, a abychom se dokázali těšit z toho hezkého, co máme, i kdyby nám to připadalo jako velmi málo. Každý kousek vděčnosti, který v sobě dokážeme probudit, nám pomáhá pozvednout naši energii a přitahuje k nám pomocníky a prostředky, jež nám pomohou se uzdravit a postupem času si vytvořit i to, co teď nemáme a co si z hloubi srdce přejeme.
Podstatou této karty je, abychom se nesrovnávali s jinými lidmi. Máme svou vlastní cestu, svou vlastní osobnost, své vlastní srdce, a právě takoví máme být. Pokud si sami přejeme něco na sobě nebo ve svém životě změnit, máme volnou ruku a spoustu pomoci k dispozici. Nesnažme se ale cokoli měnit jen kvůli cizím představám či očekáváním. A mějme na paměti, že i náročnější období a nešťastné pocity jsou zcela v pořádku a zaslouží si být uznávány.

Z karet Květové terapie vyšly hned dvě. První z nich je Komunikujte se svými anděly. Touto kartou nám andělé posílají svůj pozdrav a připomínají nám, že jsou tu neustále pro nás. Aby nám mohli pomoci, je třeba, abychom je o to požádali a dali jim tak své svolení zasáhnout. Někdy se tak situace zázračně vyřeší sama, jindy však na naši modlitbu dostáváme vedení k vykonání určitým krokům, abychom situaci my sami napomohli k vyřešení. Má-li někdo pocit, že jeho modlitby nikdo nevyslyšel a že mu andělé nepomáhají, dostává tímto ujištění, že tomu tak není, ale že je třeba věnovat více pozornosti své intuici, jejíž prostřednictvím k nám andělé promlouvají. Někdy nám dávají své vedení prostřednictvím různých znamení - nápisů na autech či billboardech, zajímavých číselných řad, "náhodně" zaslechnutých slov někoho druhého (která jsou zrovna tím, co jsme potřebovali slyšet), náhlých nápadů či uvědomění nebo silných pocitů, které nám v pravý čas říkají jasné Ano nebo jasné Ne. V každém případě nás vyzývají k tomu, abychom své spojení s nimi navázali a udržovali, neboť už pouhé vědomí, že je s námi někdo, kdo nás má rád a kdo nám vždy rád pomůže, je povznášející a léčivé.
Druhá karta nám říká Chraňte se. To se týká zejména vlivu masového myšlení a naladění, o němž pojednáváme výše. Abychom si udrželi svou vlastní energii čistou a vysokou, je vhodné používat metody duchovní ochrany, kterých máme k dispozici mnoho. Patří mezi ně:

- modlitba
- meditace
- vizualizace štítu z bílého světla okolo celého našeho těla, jímž proniká obousměrně pouze láska
- nošení amuletů, ochranných symbolů či krystalů a kamínků
- očistné koupele s mořskou solí
- aromaterapie (vonné svíčky, silice a oleje)
- relaxační hudba (k léčení čaker nebo také zvuky přírody, aj.)
- procházky v přírodě (ideálně o samotě)
a mnohé další.


Zároveň je důležité mít dostatek lásky a úcty k sobě samým, abychom si tuto péči dovolili skutečně dát na první místo. Nemáme-li se dostatečně rádi a nevážíme-li si dostatečně sami sebe, máme sklon se zanedbávat, a o to zranitelnější a náchylnější vůči vnějším vlivům pak jsme. Láska a úcta k sobě je stejně důležitá jako láska a úcta k jiným. Pokud k sobě chováme lásku a úctu, přirozeně pak fungují i naše vztahy s lidmi, kteří nás (i sebe) rovněž milují a ctí.
Poselstvím této karty je mimo jiné také připomínka toho, že je v pořádku mít se dobře, i když se jiní lidé dobře nemají. Máme si chránit své štěstí a nenechat si ho vzít nebo ho snižovat kvůli neštěstí jiných. Máme-li se totiž dobře, jsme zároveň v té nejlepší pozici k tomu, abychom těm méně šťastným mohli efektivně pomáhat. Snížíme-li naopak svou energii a přidáme se k těm nešťastným, nikomu tím nepomůžeme - jen ještě navýšíme počet trápících se lidí ve světě. Udržením si své vysoké a šťastné energie napomůžeme i ke zvýšení světové energie a budeme mít také dostatek energie k pomoci těm, kdo ji potřebují.
Nakonec nám touto kartou andělé připomínají, že i když se ve světě i v našich osobních životech dějí nešťastné věci, nemáme ztrácet víru a máme si ji chránit. Zejména ke konci roku se často kumulují různá neštěstí a tragédie, jako by se temnota snažila zasadit nám co největší úder ve chvíli, kdy máme tak citlivá a vnímavá srdce. Může být těžké držet si svou víru v dobro, když jsme tak často vystavováni všem možným projevům zla a temnoty, ale právě proto jsme tady - abychom udrželi světlo živé a zářící. Chraňme si své světlo navzdory jakékoliv temnotě. Požádejme archanděla Michaela, aby nám pomohl překonávat strach a posiloval naši odvahu. Požádejme archanděla Rafaela, aby nám pomohl vyléčit naši bolest a obnovit naši sílu. Jsme v tom všichni společně a nikdo z nás není doopravdy sám. Každý z nás může světu velmi pomoci už tím, že si sám volí světlo místo temnoty. Na každém z nás záleží. Chraňme si svá milující a čistá srdce - svět je potřebuje!  

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom si dovolili cítit se dobře, přijímat dobré věci a upřímně se z nich těšit. Je to výživa pro naše srdce i pro srdce našich blízkých. Máme se zcela soustředit na dobrou péči o sebe a nadále ji mít jako prioritu. K této dobré péči patří také to, že se odpojíme od vlivu davového myšlení a naladění. Je třeba udržovat a obnovovat náš kontakt se sebou samými, se svou duší i tělem. Nenechme si vysávat energii negativitou, hromadným stresem nebo strachem. Soustřeďme se na svou cestu s vědomím, že je unikátní a ať už prožíváme cokoli a jakýmkoli způsobem, jsme to jen my sami, kdo může posoudit, zda je třeba na tom něco měnit či nikoliv. Buďme v míru s tím, co a jak právě prožíváme, a nenechme si to nikým brát. Zůstávejme zakotveni ve svém vlastním nitru a řiďme se výhradně svou vlastní intuicí.
Čím více lásky a míru rozvíjíme sami v sobě, tím láskypnější budou také naše vztahy. Budeme přitažlivější pro osoby, které jsou stejně milující jako my. Těšme se z těchto vztahů, ať už mají jakoukoli formu. Spojme se se svými anděly na Nebesích i s těmi na Zemi. Buďme vděční za veškerou hojnost a požehnání v našem životě, včetně těch, která teprve přijdou. Mysleme také na ty, kteří se trápí, a poskytněme jim svou podporu v jakékoli formě. Můžeme poslat peníze či nepotřebné věci na dobročinnost, vyslechnout někoho, kdo si potřebuje popovídat, vytvořit něco krásného, co někoho potěší (slovem, obrázkem či jiným tvůrčím dílem), ale také tím, že budeme do světa vysílat svou pozitivní a léčivou energii - ať ji přijme kdokoli, kdo ji právě potřebuje. Naši andělé zajistí, že se dostane na to pravé místo.
Hlavním poselstvím tohoto výkladu a celého tohoto období je, abychom nezapomínali na lásku a světlo, a na to, jak důležité jsou pro nás i pro celý svět. Jak často ráda připomínám - jsme jako svíce, které pomáhají rozežínat další svíce, aniž by cokoli ztratily ze svého vlastního světla. Chraňme si své světlo a nenechme si ho nikým a ničím oslabit, ať může nadále pomáhat všude, kde je právě potřebné.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 15. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.11. 2020

Milí přátelé,

po mnoha intenzivních týdnech plných frustrace, omezení a nepříjemných energií nám nastává období, jež nám má napomoci k uzdravení a zotavení se ze všeho, co máme za sebou. Momentálně nám končí retrográdní fáze Marsu, která mohla v mnohých ohledech blokovat náš postup kupředu, pocity úspěchu a efektivitu našeho konání. Odeznívají také vlivy předchozí retrogrády Merkuru, která přivedla zmatek do naší komunikace a mohla mít podíl na všelijakých nedorozuměních a v kombinaci s Marsem také k nechtěnému vylévání své frustrace na druhé. Ať už nám předchozí týdny přinesly jakoukoli zátěž či zranění, nyní jsme vedeni k tomu, abychom se z toho všeho uzdravili.
Naši andělé nám vzkazují, jak jsou na nás pyšní a že to zvládáme skvěle (i když si to možná nemyslíme). Připomínají nám, že jsou tu pro nás a že nám rádi pomohou se vším, s čím budeme potřebovat. Dovedou nás k potřebným zdrojům a dají nám potřebné vedení. Na nás je, abychom byli tomuto vedení otevřeni a konali kroky, ke kterým nás naše intuice nasměruje.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleighho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Trojka Myšlenek, která představuje utrpěné rány a zklamání, jež jsme prožili, ať již v poslední době a nebo i velmi dávno. Představuje zranění, která nás hluboce zasáhla a která nyní ovlivňují náš život, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Touto kartou jsme vedeni k hlubokému léčení a vypuštění smutku ze svého srdce. Každý proces oplakávání chce svůj čas a je proto třeba mít se sebou i s celým tímto procesem trpělivost a soucit. Přijměme podporu druhých lidí, ať už přátel nebo terapeuta, a samozřejmě našich strážných andělů. Nikdy nejsme ve svém smutku sami a každý z nás se někdy potřebuje o někoho opřít.
Někdy tato karta hovoří o rozhodnutích, kdy je třeba upřednostnit rozum před city. Jindy vypovídá o tom, že se naopak řídíme rozumem až příliš a zanedbáváme tak svou citovou stránku (a možná také citovou stránku někoho jiného). Dejme na svou intuici, která nám napoví, jaký přesný význam má tato karta pro nás, a co můžeme udělat pro to, abychom vše změnili k lepšímu.

Druhou kartou je Pozitivní zjištění. V tradičním tarotu je to karta Slunce, a ta vždy zvěstuje důvod k optimismu, radosti a novému štěstí. Jejím hlavním poselstvím pro náš nový týden je skutečnost, že všechno bude zase dobré, i když nám to tak momentálně nepřipadá, částečně i kvůli utrpěným zraněním, které ovlivňují náš pohled na věci. Je to pro nás jako paprsek přislíbené naděje uprostřed temného a chmurného období. Ať už se nyní cítíme jakkoli a ať už nám věci připadají jakékoli, naši andělé nám touto kartou vzkazují, že všechno bude v pořádku. Je to karta šťastných konců, šťastných vyřešení problémů a vybídky k optimistickým vyhlídkám.

Třetí kartou pro tento týden je Čtyřka Myšlenek, která nás vybízí k odpočinku, zklidnění a utišení mysli. Úzce souvisí s Trojkou Myšlenek a přirozeně na ni navazuje. Po utrpěných ranách je vždy potřeba dopřát si čas na léčení a zotavení. Někdy tato karta představuje období apatie, které přirozeně nastává po utrpění ztráty a které nám slouží k tomu, abychom nemuseli čelit veškeré bolesti najednou. Je to období, kdy jsme citově otupělí, neschopni cítit cokoli, protože jsme příliš vyčerpaní a strhaní smutkem. Někdy je to také známka uzavřeného srdce, které jsme se takto pokoušeli uchránit před další bolestí, ale které kvůli tomu nemůže prožívat ani to hezké. V takovém případě je třeba začít své srdce opětovně otevírat lásce, která mu zároveň pomůže k vyléčení. Přijměme v tomto období veškerou podporu, která se nám nabízí. Sami víme, jak krásný je to pocit, když můžeme někomu pomoci, a tak si dovolme být pro změnu těmi, jimž někdo pomáhá a může prožívat radost z pomoci.
Pro ty, kdo žádnou ztrátu neutrpěli, je tato karta doporučením ke zklidnění rozvířených myšlenek, k ukončení přehnaného analyzování situace a k uvolnění se. Náš stres nic nevyřeší, jen celou situaci ještě zhoršuje. Je to také vedení k vysazení (nebo alespoň omezení) stimulujících látek z našeho jídelníčku - zejména se to týká kofeinu. Povzbuzující účinek těchto látek spočívá ve vyvolávání stresu v našem mozku, a to teď opravdu nepotřebujeme. Zvláště pokud máme sklon nechat se unášet silnými emocemi a bouří myšlenek. Cítíme-li ve svém těle nějaké napětí, může to vycházet i z užívání těchto látek. Pokud je to tak, dopřejme si nyní detoxikaci a dobře se starejme o své tělo.
Nakonec je to také vedení, které už jsme tu měli v předchozích dvou výkladech, a to se týká situací, s nimiž si zatím nevíme rady - a které máme prostě nechat být. Máme je odevzdat do rukou Nebesům a nechat je, ať se o ně postarají. Bude-li třeba, abychom my sami něco udělali, dostaneme k tomu v pravý čas jasné vedení.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden léčení a zotavování se z předchozích intenzivnějších období. Pokud se nebudeme právě cítit zrovna akčně, je to v pořádku. Nynější energie nás vede k hlubokému léčení a vyživování svého těla i duše vším, co potřebují. Nechme nyní stranou vše, co nemusíme nutně řešit, a dopřejme si dostatek prostoru pro sebe samé. Naši andělé nám dávají najevo, že všechno bude dobré, že přijdou šťastnější časy, ale nyní je třeba si všechno v sobě zpracovat a dát si potřebnou péči, než se zase pohneme dále.

V tomto týdnu mějme na paměti, že
- je v pořádku, že se někdy necítíme dobře,
- je v pořádku, že jsme někdy smutní,
- je v pořádku, že na něco nemáme náladu,
- je v pořádku nebýt pořád pozitivní,
- je v pořádku nemít na nic sílu,
- je v pořádku dlouho odpočívat,
- je v pořádku se opřít o druhého člověka,
- je v pořádku, že něco někdy nejde tak, jak bychom chtěli.

Přijměme svoji lidskost se vším, co k ní patří, včetně toho, co se nám nelíbí, a uzavřeme s ní mír. Dopřejme si veškerou péči, kterou potřebujeme, a čerpejme síly. Toto je týden věnovaný nám a našemu uzdravení.  

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 8. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.11. 2020

Milí přátelé,

energie nám pozvolna povolují, přestože v určitých oblastech zůstávají stále poměrně silné. Máme za sebou jakousi „kulminaci“ energií, které přivedly velký chaos do světového, společenského i našeho osobního dění a které se nyní ustalují do nových pořádků. Právě vytvoření nového pořádku je smyslem chaotických období. Když něco nefunguje, vše se zamíchá a věci zaujmou nové pozice. Tato období nebývají příjemná, ale jsou důležitá – zvláště když se jedná o věci, které dlouhodobě odmítáme řešit nebo si je vůbec přiznat.
Období couvajícího měsíce je ideální pro propouštění všeho, co si ve svém životě nepřejeme. Mou oblíbenou modlitbou je: „Žádám o odstranění __________ z mého života, a to zdravým, bezpečným a pro všechny zúčastněné tím nejlepším způsobem.“ Tato energie ubývajícího měsíce přímo nahrává tématu tohoto týdne, který je celý o odbourávání a propouštění starých postojů, obdobně jako ten předchozí. Současně s ubýváním naší negativity začne v našem životě narůstat pozitivita, která otevře dveře dalším krásným energiím. Všechno to však spadá pod zákon naší svobodné vůle, a tak je třeba naše vlastní ochota tyto energie uvítat do našeho života – a vzdát se těch, které s nimi nejsou v souladu a které nám už nic dobrého nepřinášejí.
Máme zde pokračování období nových začátků, a tak do něj vykročme pozitivně!  

- Magda


Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleighho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Šestka Činu. Je to karta vítězství, oslav a velkého úspěchu, často i na veřejnosti. Máme nyní spoustu důvodů k oslavám, a pokud o žádném zatím nevíme, brzy se nějaký objeví. Některé příklady vidíme i ve světě – třeba nově zvoleného amerického prezidenta po velmi dramatických a emotivních volbách, jehož vítězství nyní oslavují lidé i v jiných zemích, neboť představuje návrat k hodnotám přátelství, míru, vzájemné úcty a dohod. Je krásné vidět, kolik lidí si tyto hodnoty ve světě přeje a radují se za ně. K oslavám a radosti však nepotřebujeme konkrétní důvody – už to, že jsme naživu a že zvládáme i tak těžká období, jako například to, které je teď za námi, je velký úspěch a zaslouží si být uznán a oslavován. Dovolme si prožívat tuto radostnou energii a těšme se ze všeho dobrého, co v životě máme. Tato energie nám pomůže vytvářet jí ještě více – a stejně tak i dalších příležitostí k oslavám.

Druhou kartou je Šestka Citů, která symbolizuje naši minulost. Pokud se v tomto období potýkáme s nejrůznějšími vzpomínkami, dejme jim prostor! Chtějí nám něco předat a my máme tento dar přijmout. Pokud se nám vracejí vzpomínky nešťastné a trýznivé, je dobré vyhledat pomoc u odborníka, který nám pomůže je zpracovat tak, aby nám nadále nebránily v prožívání svého života. Pokud se nám vracejí vzpomínky šťastné, těšme se z nich, místo abychom litovali, že už jsou ony časy pryč. Jsou nám připomínkou toho, že v životě prožíváme i mnoho krásných věcí, ne jen bolestných. Neprodlévejme však v minulosti příliš dlouho. Vezměme si od ní dar, který nám přišla předat, např. ve formě pochopení některých souvislostí, zpětného uvědomění, nově nabyté moudrosti a poučení, připomínky krásných životních období. Pak se vraťme zpět do přítomnosti, obohaceni o nové náhledy.
Tato karta představuje také naše vnitřní dítě a potřebu hrát si a sdílet radost s blízkými lidmi, a tak si dopřejme čas na aktivity, které ono dítě uvnitř nás potěší a které nám připomenou další krásné chvíle.
Někdy tato karta zvěstuje setkání s osobou z minulosti nebo s nějakou minulou záležitostí, abychom se s ní vyrovnali a mohli se smířit s tím, co jak bylo. Nemusíme přitom obnovovat kontakt nebo se nořit do minulosti – jde jen o to, aby na nás minulé záležitosti přestaly mít negativní vliv a nevěznily nás ve starých poutech. Uvolněním těchto pout k minulosti se nám navrátí ohromné množství energie, o kterém jsme možná ani nevěděli, že ho ztrácíme.

Třetí karta s sebou vytáhla ještě čtvrtou, což znamená, že jejich poselství spolu velmi úzce souvisí.
Karta Čtyřka Citů vypovídá o naší nespokojenosti, pesimismu a skepsi, které nám zatemňují pohled a v jejichž důsledku vidíme vše mnohem horší, než to ve skutečnosti je. Zaměřujeme se více na to, co je špatně, než na to, co je dobře, a to, na co se zaměřujeme, v našich očích narůstá na síle. Je to pro nás tedy výzva, abychom změnili své zaměření a soustředili se na to, co je v našem životě dobrého, co se dobře rozvíjí a na čem můžeme pracovat – spíše než se trápit tím, co nefunguje a s čím momentálně nic nenaděláme. Je to velmi podobné poselství jako v minulém výkladu, kde jsme měli kartu Ledové královny, jež nám jasně říkala, že věci, s nimiž momentálně nemůžeme hnout, máme „dát k ledu“. Vzhledem k tomu, že nám toto doporučení přetrvává, pravděpodobně se nám to doposud příliš nepodařilo. Naši andělé jsou neustále pro nás a rádi nám pomohou změnit naše naladění i způsob vnímání, pokud je o to požádáme a pokud – a to je nejdůležitější – jsme ochotni se vzdát toho předchozího. Někdy k pozitivním změnám nedochází proto, že odmítáme propustit to, co jim stojí v cestě (zejména když se to týká našeho ega a jeho navyklých způsobů).

Čtvrtá karta je Eso Citů, které zvěstuje novou lásku a nové city. V podstatě nám tyto dvě karty říkají, že láska je tu pro nás (i v nás) a jen čeká, až bude moci začít proudit… ale brání jí v tom náš pesimistický úhel pohledu. Možná se lásce bráníme, protože máme špatné zkušenosti (viz. Šestka Citů a téma minulosti), možná ji odmítáme, protože nevěříme, že je možné ji svobodně a šťastně prožívat, nebo jsme přesvědčeni, že láska dostupná všem, jen ne nám. Ať už máme jakékoli negativní přesvědčení o lásce, nastal čas ho propustit a odhodlat se uvěřit v nové a šťastnější, které lásce otevře dveře k nám i od nás k jiným duším a ke světu. Přejeme-li si prožívat více lásky nebo obnovit svou schopnost milovat, musíme si to skutečně přát a být ochotni pro to udělat, co je třeba. Pokud si nedovedeme s touto změnou sami poradit, neváhejme si najít pomoc.  


* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden krásné nové energie, které však potřebujeme udělat prostor. V jistých ohledech se tento výklad podobá tomu z minulého týdne – nadále nám tedy přetrvává vedení k oproštění se od minulosti, přehodnocení a změnám našeho naladění, zaměření se na pozitivní a konstruktivní aspekty a otevření se nové lásce.
Pokud nám vyvstává nějaké téma z minulosti, které se nám opakovaně vrací, dořešme ho už. Rozhodněme se mít za prioritu svůj vlastní vnitřní klid a mír a vzdejme se starých sporů, křivd a jiných záležitostí z minulosti, které nám ještě dnes odsávají energii. Tato energie se nám vrátí, budeme-li ochotni se pustit toho, co bylo, a soustředíme se na to, co je teď a co může být dále.
Jsme obklopeni spoustou lásky a nádherné nové energie, která jen čeká, až bude moci vstoupit. Je na nás, abychom jí otevřeli dveře – tím, že se sladíme s láskou a mírem, a současně se pustíme toho, co s těmito energiemi neladí.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 1. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.11. 2020

Milí přátelé,

vstupujeme do měsíce listopadu, a to ve velkém stylu - v dušičkové atmosféře, ve spojení s našimi zesnulými blízkými a předky, za modrého úplňku a v období tradičně zasvěceném loučení s plodnou sezónou, vzdávání díků a vstupu do období ticha, odpočinku a útlumu. Energie posledních dnů a týdnů dává nám všem pořádně zabrat. Vrcholily nejrůznější spory a konflikty, potlačované emoce tryskaly na povrch. Úplněk ve znamení Býka ve spojení s mnoha dalšími planetárními vlivy vedl spoustu lidí k velké průbojnosti, silným pocitům oprávněnosti a mnohdy i k bezohlednému prosazování své "svobody" či "práv". Je to mimo jiné důsledek dlouhodobě potlačovaných pocitů, neřešených či ignorovaných problémů, vyhýbání se vlastní zodpovědnosti a projekce své odpovědnosti na druhé. Tento vliv může ještě nějakou dobu pokračovat, přesto se však můžeme začít cítit mnohem lépe - uzemnění, zakotvení a klidní (nebo alespoň klidnější než předtím). Kdo se o sebe dobře stará, dělá to nejlepší, co může udělat, a to pro sebe i pro dobro svých blízkých. Každý, kdo nyní dokáže krotit své zdivočelé emoce a dává jim průchod tak, aby nikomu (včetně nás) neuškodily, a kdo se věnuje meditacím a prací se sebou, přispívá k udržování co největšího klidu a míru ve společnosti i ve světě. Každý z nás přispívá svým prostřednictvím k celkovému udržování míru ve světě a na každém z nás záleží.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Nové začátky. Ta nám říká, že se nacházíme na počátku nové cesty - nového období v životě, nového přístupu či způsobu vnímání a žití, nové fáze či éry, a to jak v osobní, tak kolektivní rovině. Jak se v průběhu uplynulého času ukázalo, některé věci již nemohou nadále fungovat tak jako předtím. Jasně vidíme, co funguje dobře a co naopak špatně nebo vůbec. Jako jednotlivci i jako společnost jsme vedeni k tomu, abychom změnili své přístupy, názory, přesvědčení a způsoby jednání, které nikam nevedou a nepřináší nikomu nic dobrého. Máme si osvojit zcela nový pohled na věci, nový přístup, nový postoj, díky kterému se budeme cítit lépe a který nám pomůže v rozvíjení tolik potřebného míru a šíření laskavosti.
Současně nám tato karta připomíná, že máme brát tyto změny s lehkostí a nedělat si zbytečné starosti. Změňme, co změnit můžeme, a zbytek odevzdejme Nebesům do rukou.
Nezatěžujme svou duši ani své tělo tím, s čím si zatím nevíme rady a co zatím nemůžeme ovlivnit. Pusťme to a nechme si prostor a energii pro jiné věci. Tento odlehčený přístup bez zbytečných starostí a tíhy nám pomůže zvládnout všechno nejlépe, jak to bude možné, a může také přispět k tomu, že některé problémy v našem životě zmizí samy od sebe - neboť byly zapříčiněny právě naší přehnanou vážností a starostmi. Být zodpovědní neznamená, že se musíme užírat stresem, abychom sobě i všem ostatním dokázali, že nám na něčem záleží. Ve skutečnosti je projevem zodpovědnosti právě to, že si starosti neděláme - že neubližujeme sami sobě stresem, který stejně nic neřeší. Nejsme-li zatíženi starostmi a úzkostí, zjistíme, že nic není tak hrozné, jak se nám původně zdálo, a že všechno má své řešení, které se nám s jasným vnímáním o to snáze odhalí.

Z karet Léčení s vílami jsme dostali kartu Šťastný konec, která je vždy krásným znamením, že ať se situace jeví nyní jakkoli, všechno bude dobré. Udržíme-li si optimismus a odhlečený přístup, k němuž nás vede předchozí karta, přispějeme tím k tomu nejlepšímu možnému vývoji situace, ať už se jedná o cokoli. Máme mít víru, že vždy všechno zvládneme, ať sami nebo s něčí pomocí, a že je nám pomáháno i Nebesy, byť to nemusí být právě zrovna vidět. Tato karta zvěstuje konec temného období a začátek nové, světlejší fáze.

Z Karet skryté moudrosti zde máme hned dvě, které vyšly spolu, a jejich poselství se tedy doplňují.
První kartou je Ledová královna, která nás vyzývá, abychom věci, se kterými nyní nic nezmůžeme, nechali u ledu. Abychom si odpočinuli a uvolnili se, i když nemáme všechno ještě hotové a dořešené. Všechno má svůj čas, tak jako naše Země potřebuje období zimy, aby si mohla oddechnout, obrátit se sama do sebe a doplnit sílu, než přijde jaro. Pokud se cítíme v současné době unavení, neproduktivní, nebo i smutní, říká nám tato karta, že i toto všechno patří k přirozenému cyklu života a že tomu všemu máme dopřát stejný prostor jako všemu ostatnímu.
Druhou kartou je Fénix, která nám říká, že toto období významně přispívá k naší osobnostní i kolektivní proměně. Tak jako Fénix povstává z popela, aby se znovu rozhořel, i my dostaneme novou sílu k tomu, abychom se symbolicky znovuzrodili a stali se novými lidmi - moudřejšími, uvědomělejšími, láskyplnějšími a svobodnějšími. Tato proměna se odehrává hluboko v nás, a možná právě proto se můžeme cítit tolik unavení (viz. karta Ledové královny). Pokud si nejsme nyní ničím jistí, může to být proto, že my sami se měníme, a spolu s námi také naše názory, postoje, aj. (viz. karta Nové začátky). Dopřejme si tento čas nečinnosti a klidu, neboť i když my sami možná nic zvláštního neděláme, hluboko v nás dochází ke krásné proměně a přerodu. Opět můžeme tento proces podpořit dobrou péčí o své duševní i fyzické potřeby.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu si máme dovolit čerpat sílu a umožnit hlubokým proměnám, jež se odehrávají v našem nitru, aby mohly volně plynout. Pokud se cítíme unavení, může to být právě v důsledku probíhajících vnitřních proměn, které na podvědomé úrovni vnímáme a zpracováváme (a na to je třeba energie). Po velmi náročných předchozích týdnech nastává období, během kterého máme doplnit své síly a soustředit se na svou vnitřní výživu.
Nacházíme se na prahu nové cesty, jak jako jednotlivci, tak jako společnost. Jsou před námi nutné změny, a abychom je co nejlépe uskutečnili, potřebujeme sami sobě i daným záležitostem dopřát čas na ustálení, stabilizaci a vyjasnění všeho, co zatím jasné není. Jakmile se toto všechno ustálí (včetně naší vnitřní proměny), budeme moci zaujmout jasné nové stanovisko a učinit jasná rozhodnutí v pevné víře, že jsou opravdu ta nejlepší. V čem si zatím nejsme jisti, to nechme být. Všechno podstatné se v pravý čas dozvíme.
Najděme si v tomto podzimním sychravém období prostor pro hezké chvíle. Zapalme si svíčky, uvařme si dobrý čaj a vytvořme si co největší pohodu. Nechme si v rozvrhu čas pro meditace a chvíle zklidnění. Nenechme se unášet emocemi jiných lidí, ani se vtahovat do nikam nevedoucích diskuzí. Náš vnitřní klid je nyní tou nejlepší a nejvýživnější půdou pro semínka nových začátků, které jsou před námi.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 25. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.10. do 1.11. 2020

Milí přátelé,

i v tomto týdnu nám naši andělé radí, abychom se drželi stranou a nezapojovali se do zbytečných a zanícených diskuzí, které nikam nevedou a nic neřeší a které pouze vysávají energii všem zúčastněným. Pokud máme potřebu či vedení se k něčemu přece jen vyjádřit, učiňme tak až poté, co se zakotvíme ve svém vlastním středu, ze kterého nás nic nevyvede a kde si udržíme svůj vnitřní klid a stabilitu bez ohledu na možné negativní reakce, kterých je nyní všude požehnaně bez ohledu na témata. Lidé jsou nyní velmi podráždění, napjatí, nedůtkliví a emotivní, což je samozřejmě pochopitelné vzhledem k dění u nás i ve světě (a ne jen v souvislosti s koronavirovou situací). Začínají se objevovat nejrůznější problematické situace, které málokoho nechají klidným, neboť se úzce dotýkají lidské svobody, práv a životních hodnot. Obdobně založené situace zažíváme mnozí také v osobním životě. Je jasné, že v nás tyto záležitosti vyvolávají lidské emoce a že cítíme nutkání reagovat. Než se však do čehokoli pustíme, radí nám naši andělé, abychom se nejprve zklidnili, soustředili se do svého nitra a položili si otázku: „Čím mohu této situaci nejlépe pomoci?“ Možná zjistíme, že se vůbec nemusíme zapojovat do diskuze, ale že dané situaci více pomůže naše modlitba. Nebo naopak dostaneme vedení využít svého daru slova, abychom druhé inspirovali jiným úhlem pohledu nebo se zastali někoho utlačovaného. Vždy záleží na dané situaci. Nejprve se ale zeptejme svého vnitřního vedení, zda to, co se chystáme udělat, opravdu někomu/něčemu pomůže. Pokud ano, následujme své vedení. Pokud ne, najděme si lepší způsob. Všichni jsme sem přišli právě v této době, abychom ve všech těchto situacích napomohli ke zlepšení či k vyřešení v rámci svých schopností a možností. Nemusí to přitom být žádné velkolepé činy – už to, že my sami neubližujeme jiným a že šíříme lásku a úctu, je pro svět velká pomoc.

Momentálně nám stále probíhá retrográdní fáze Marsu a Merkuru (i dalších planet), a tak se cítíme být omezováni a utlačováni, přijde nám, jako by nic nešlo tak, jak má, a dochází také k nedorozuměním, špatným pochopením vyřčených slov a mnohým dalším komunikačním problémům. Vynasnažme se, ať je naše vyjadřování co nejláskyplnější a nejčistší. Svou komunikaci (krční čakru) můžeme pozitivně podpořit nošením přívěsků z modrých kamenů (zejména chalcedonu – kamene řečníků, či tyrkysu) a křišťálu, který je univerzální, nebo také světle modrým oblečením. Světle modré svíce pročistí energii i v našem prostoru. Také meditační a relaxační skladby pro čištění krční čakry nám s tím pomohou (na YouTube je mnoho takových skladeb – můžete najít i anglicky pod heslem „Throat Chakra Music“).

Aby toho nebylo málo, čeká nás úplněk ve znamení Býka, který přinese či zesílí další energie odporu a vzpoury a nahraje negativnímu myšlení. Jedná se o tzv. "modrý úplněk", tedy druhý úplněk v jednom měsíci (první byl 1.10.), a má tedy o to větší sílu. Tento úplněk nastane 31.října, současně s tradičním svátkem Všech Svatých a keltským svátkem Samhainem. Tyto svátky slavíme v období, kdy se hranice mezi naším a duchovním světem ztenčuje a snáze se tak spojujeme se svými předky. Vzdejme jim úctu a vzpomeňme si na jejich životy. Uvědomme si, co je v životě skutečně důležité. Pokud nám chtějí předat nějakou radu, např. ve formě myšlenky, vize, vzpomínky či pocitu, vezměme si ji k srdci a poděkujme za ni. 

Datum 1.11. s sebou nese numerologické poselství o síle našich myšlenek a o tom, jak velký vliv může mít na naši realitu naše myšlení a způsob vnímání. 

Přestože je toto období velmi intenzivní a náročné, vždy můžeme najít klid hluboko uvnitř sebe samých, kde sídlí naše duše, která ví, že vše je tak, jak má být, a která také ví, kudy nás vést, pokud jí to dovolíme. Věnujme se meditacím, kontemplacím a ztišení a pravidelně se očišťujme od nánosů energií, které chtě nechtě přijímáme. Dobrá péče o sebe nám umožní cítit se dobře, ale také nám dodá dostatek energie na to, abychom mohli pomáhat dalším – což je součást našeho poslání.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Léčitel Hojnosti. V tradičním tarotu je to Královna Pentaklů – klidná, vnímavá, smyslná a praktická žena stojící nohama na zemi. Právě k tomuto postoji jsme nyní vedeni. Abychom stáli nohama na zemi a stavěli se k věcem klidně, se zdravým realismem a prakticky. Abychom neřešili věci, které řešit nemusíme, a soustředili se na fakta, podle kterých se můžeme zařídit. Znamená to vybírat si informace, které přijímáme a které můžeme nějakým způsobem prakticky využít; věnovat se činnostem, které jsou užitečné (ať už manuálním nebo duševním); trávit čas s těmi, kteří si ho váží; neřešit věci, se kterými nic moc nenaděláme, a zabývat se těmi, s nimiž pracovat můžeme. Tento klidný a praktický přístup bude prospěšný jak pro nás, tak i pro mnohé další – už tím, že jim budeme inspirací.
Není třeba se o nic strachovat, není třeba se za ničím honit. Tato karta představuje člověka, který je zdravě uzemněný a který našel jistotu a stabilitu sám v sobě (a tím ji pomáhá i utvářet).
Tato karta představuje také kreativitu, smysl pro krásu, dekorace a zkrášlování (se), a je tedy inspirací také pro tvořivé činnosti. Tvořivá činnost je skvělým způsobem, jak ukáznit svou mysl a soustředit ji na něco konstruktivního. Pokud jsme tedy zmítáni emocemi, najděme si nějakou činnost, na kterou se soustředíme a která naši mysl i naše emoce usměrní a efektivně využije.

Karet Energie jsme dostali kartu Akce. Jsou na ní vyobrazeni dva koně, kteří běží za sebou – první je bílý, druhý černý. Bílý kůň představuje naše nápady, myšlenky, vize a přání, černý kůň pak představuje aktivní kroky, které je třeba podniknout, aby naše duševní energie nabrala hmotnou podobu v realitě. Tato karta nám připomíná, že je v naší moci utvářet svou realitu. A to jak v tom dobrém smyslu, tak i v tom méně dobrém. Zabýváme-li se negativitou, často nevědomky děláme věci, jimiž v sobě tuto negativitu zpětně posilujeme. Přitahujeme hádky, ztráty, negativní zkušenosti a je nám čím dál hůř. Úplně stejně to však funguje i v opačném smyslu – pokud se naplníme pozitivitou, nebo alespoň míruplným přijetím věcí takových, jaké jsou, bude nám naše realita zrcadlit právě to, co v sobě přechováváme.
Zamysleme se tedy nad tím, kam uhání náš bílý kůň. Pokud se nám jeho směr a cíle líbí, následujme ho aktivními kroky. Pokud se nám daný směr nelíbí, zavčas ho změňme, aby se nám tento nepříznivý směr nezačal projevovat v realitě. Tato karta nám říká, že máme možnost ovlivnit, kam se ubíráme – a to jak jako jednotlivci, tak i jako společnost.

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali kartu Záplava hojnosti. Ta nám říká, že vždy budeme mít všeho dostatek a že se máme naplnit vděčností, i kdybychom zatím neměli úplně všechno, co jsme si přáli. Energie vděčnosti je důležitá, chceme-li být šťastní a mít ve svém životě dostatek. Oproti tomu energie stížností a mentalita založená na nedostatku nám ke štěstí nepomůže, naopak nám ještě přitíží.
Tato karta značí velké zlepšení naší situace (zejména, co se týká materiální a finanční hojnosti, ale může se jednat i o hojnost lásky, času, energie, aj.) Důležité je, abychom byli všímaví a nepoutali se k jednomu jedinému řešení či výsledku. Nechme Vesmíru otevřené možnosti, jak nás podpořit, a on to udělá. Toto zlepšení může přijít také ve formě pobídky k nějakému činu, který máme udělat my sami – dostaneme nápad, myšlenku, vedení něco udělat, a tak je následujme, byť třeba nemusíme hned vidět souvislost s naší současnou situací. Nalaďme se na proud inspirace a vnitřního vedení, a vše se bude ubírat tím nejlepším možným směrem.


* * *

SHRNUTÍ

Tento týden vypadá velmi dobře, ale v našich očích se může jevit jinak – to záleží na způsobu vnímání, který si zvolíme, a na míře péče, kterou budeme sami sobě dopřávat (jak na duševní, tak na fyzické úrovni). Prostřednictvím těchto karet nám andělé říkají, že náš týden bude takový, jaký si ho uděláme. Navzdory mnoha intenzivním energetickým vlivům (planetárním, globálním, sociálním…) jsme to stále my, kdo určuje, jaké pro nás to či ono je, a jsme to my, kdo si volí své reakce. Přese všechno divoké dění v našem životě i světě můžeme prožít toto období zcela klidně, s nohama na zemi. Kontakt se Zemí jako takovou nám andělé velmi doporučují, ať už pro pročištění mysli nebo pro terapeutický účinek pobytu v přírodě. I kontakt s přírodninami – s kameny, podzimními plody, rostlinami a zvířaty nám může přinést blahodárnou úlevu a připomenout nám, jak krásná příroda je – navzdory její kruté stránce, jež přináší přírodní katastrofy aj. I náš život má obě stránky a zůstává krásný. To je třeba si uvědomit. Je to dar, kterého bychom si měli vážit a který není samozřejmý. Dobrá péče, ke které patří i nedělat si starosti a radovat se z každého dne, je projevem úcty k životu. A vážíme-li si svého života i všeho ostatního, co máme, budeme přirozeně napojeni na neustálý proud hojnosti a dostatku, který je vždy přístupný všem, jen na něj někdy zapomínáme a sami si ho nějakým způsobem blokujeme. Uvolněme se a nechme vše plynout. Bude-li třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení. Jsme-li zmítáni emocemi, dopřejme si důkladnou meditaci a zklidnění. Teprve s očištěným srdcem a jasnou myslí se můžeme dobře rozhodovat, co dál.

 
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)