neděle 15. září 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.9. 2019

Milí přátelé,

nynější podzimní počasí nás přimělo vytáhnout ze skříní oblečení pro chladnější dny a pomalu se připravovat na novou sezónu. Tyto přípravy ovšem nezahrnují pouze oblečení :) V nadcházejícím týdnu jsme vedeni k tomu, abychom si udělali pořádek jak ve svém domově a věcech, které nás obklopují, tak i sami v sobě. Máme si uvědomit, co už nám neslouží, a propustit to ze svého života. Věci můžeme buď vyhodit nebo darovat, případně prodat, a ty, které nám slouží, si pak dobře zorganizovat a uspořádat. Pokud jde o náš život a naše nitro, i zde je dobré udělat si inventuru všeho, co se tam všechno nachází a rozhodnout se, jak s tím dále naložíme.
Myšlenkové návyky, staré zraňující pocity, nezdravé návyky, dysfunkční a jednostranné vztahy nebo jakékoli další podobně vyčerpávající věci můžeme s čistým svědomím propustit ze svého nitra či života pryč. Tak jako když rostlině pomáháme odstraňováním suchých listů či květů, aby neplýtvala svou energií na jejich vyživování, i nám velmi pomůže, když přestaneme svou energií živit to, co nám neslouží nebo nám dokonce ubližuje. Spolu s ubývajícím Měsícem je nyní ideální období pro zbavování se jakékoli zbytečné zátěže, kterou jsme za sebou (nebo v sobě) vláčeli. Naši andělé nám rádi pomohou rozpoznat, co potřebujeme propustit, a následně to také uskutečnit. Stejně tak i archandělé - například archanděl Michael, který nám dodá odvahu ke změnám a pomůže nám překonat strach; archanděl Metatron, který nám pomůže se soustředit a jasně si uvědomit, co je důležité a co nikoli; archanděl Rafael, který nám pomůže vyléčit naše nitro i náš život a zbavit nás citových či fyzických závislostí a nezdravých návyků. Kdo má rád kameny, může si vzít na pomoc například magnezit pro tělesnou i duševní očistu, ale jakýkoli kámen, k němuž se v tomto období cítíme být přitahováni, je pro nás ten pravý. Někdy, když máme určitý problém - např. závislost, nás nepřitahuje kámen podporující léčbu závislostí, ale nějaký úplně jiný, jako třeba kámen pro citové zdraví. Je to proto, že naše závislost není samotný problém, ale jen následek problému, a tím je nějaké naše citové zranění. Vždy tedy následujme přednostně intuici namísto jednotlivých účelů, pro které kamínky používáme. 
Abychom mohli konat své poslání a přinášet světu to, co jsme mu přišli přinést, potřebujeme být svobodní a nikoli uzavření ve svém temném koutku spolu se svými břemeny. Tento týden nám přišel pomoci se těchto břemen pustit a vykročit tak na cestu k vlastnímu osvobození a štěstí. Neboť když jsme svobodní a šťastní, pomáháme tak uzdravovat svět.

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid) 
  • Bohatství duše (Seelen Reich; Christine Arana Fader)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Myšlenek, která nás vybízí k myšlenkovému klidu a utišení. Máme hodně odpočívat, relaxovat, a to zejména mentálně. Těm z nás, kdo mají sklon přehnaně přemýšlet a panikařit (a kteří tímto způsobem tráví většinu času), radí tato karta, abychom zavčasu přestali, neboť přehnané přemýšlení a analyzování situací nám zaprvé nijak nepomůže a zadruhé nám přivádí stres, který ubližuje našemu tělu a vytváří nám tak další zbytečné problémy. 
Touto kartou nám andělé připomínají, že svět se nezboří, když si na chvíli odpočineme a když si dopřejeme čas v klidu a tichosti. Máme jim své záležitosti odevzdat do rukou, s vědomím, že pokud bude něco, co máme udělat my sami, dostaneme k tomu naprosto jasný impuls. 
Tato karta nám rovněž říká, že záležitosti, které jsou nyní ustrnulé a nedaří se nám s nimi hnout dál, teď takové být MAJÍ. Je to zkrátka čas, během kterého s nimi nic dělat nemáme. Je to v pořádku. 

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla Žabka, zvířátko symbolizující lehkost, očistu a oproštění se od zbytečné tíhy. To se týká úklidu doma, zbavení se nepotřebných věcí a vytvoření nového prostoru v našem osobním životním prostředí, ale také úklidu duševním, který se týká zejména zahození emocionálních břemen. Přestože je lidské cítit smutek, žal, bolest či hněv, někdy v těchto emocích setrváváme déle než je nutné. Ve chvíli, kdy se k těmto emocím připoutáme a rozhodneme se je v sobě živit i poté, co by už měly odplynout, se stávají břemenem, které nás zatěžuje a okrádá o naši vnitřní svobodu. Je v pořádku prožít si své pocity a dopřát si na ně čas, ale není dobré se v nich začít utápět a vyžívat. Zejména se to týká záležitostí jako jsou křivdy, zrady a jiné rány, které si neustále připomínáme v domnění, že nám to nějak pomůže se ochránit. Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom se těchto nesmyslných břemen pustili a nechali je odplynout. 
Žabka je rovněž coby obojživelník symbolem bytosti, která dokáže žít jak na souši, tak i ve vodě. V tomto smyslu nám říká, že i my můžeme dosáhnout podobné rovnováhy, pokud se nebudeme příliš utápět ve svých emocích (symbolizované vodou) nebo se naopak nebudeme od emocí úplně distancovat (symbol souše). Obojí musí být v rovnováze. Život bez citů je prázdný a život v citech utápěný je naopak přetížený. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom nalezli mezi těmito dvěma extrémy zdravou rovnováhu. Ani žabka by nemohla žít JEN na souši nebo JEN ve vodě.

Karta ze sady Bohatství duše nese poselství: Jste jedineční - žijte bláznivě, žijte odvážně a žijte svým vlastním Já. Vypovídá o naší svobodě a o životě nespoutaném zbytečnou tíhou. Krásně navazuje na předchozí karty a vyzývá nás k otázce, zda nám naše lpění na křivdách a bolesti opravdu stojí za zkažené dny našeho života. Máme si uvědomit, že dokud se budeme trápit a litovat, nebudeme svobodní, a bez ohledu na to, kdo nebo co je původcem našeho zranění, jsme to MY, kdo toto zranění udržuje živé a neustále se jím spoutává a zatěžuje. Obdobně jsme nesvobodní, když necháváme druhé a jejich názory řídit náš život. Když se neustále přizpůsobujeme tomu, co si myslíme, že chtějí druzí, ze strachu, aby nás neopustili, aby proti nám náhodou něco neměli, aby nám nemohli něco vytknout nebo nás nějak ohrozit. I v takovém případě jsme to my, kdo toto všechno dovoluje. Umíme sami sebe svazovat nespočtem různých způsobů.
Tato karta nás vybízí k tomu, abychom se zbavili pout, která nás svazují a neumožňují nám svobodně žít. Zeptejme se sami sebe: co nám to přináší, když se držíme zranění, která jsme utržili, křivd, které nám druzí (nebo život sám) způsobili, když se držíme strachu, závislostí a nezdravých návyků... Co nám to přináší, když si bráníme ve svobodě a nedovolujeme si žít svůj život? Přestože mohou být v našem životě určité podmínky, které nás omezují a s nimiž nedokážeme momentálně hnout /viz. první karta/, stále máme možnost vytvořit si uvnitř sebe takové rozpoložení a zaujmout takový postoj, který nám bude prospívat a který nám pomůže tyto nepříznivé podmínky přestát, než nalezneme řešení. Místo věcí, které nemůžeme změnit, se máme zaměřit na ty, které změnit můžeme, a pustit se do toho. 
Máme být sami sebou a oprostit se od všeho, co nám v tom brání. Když jsme sami sebou a vyzařujeme své skutečné, ryzí Já, přirozeně pak také přitahujeme osoby, které právě toto Já milují a kterým se líbí. Toto vnitřní osvobození tedy napomůže jak nám, tak i našim vztahům, které se buď uzdraví a nebo nahradí novými a skutečně láskyplnými.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se budeme zbavovat zbytečné zátěže a svazujících pout, ať už se jedná o cokoli. I tehdy, kdy některé podmínky momentálně změnit nemůžeme, můžeme dosáhnout vnitřní svobody a odlehčení tím, že změníme svůj postoj a způsob vnímání dané situace ve svém nitru. Je to vhodný čas pro introspekci, inventuru a vyklízení nepořádku - fyzického v rámci domova či přírody, ale i duševního, který v sobě nosíme my sami ve formě různých myšlenek, emocí a dalších energií. K uvolnění těchto vnitřních "nečistot" nám může pomoci i fyzické cvičení nebo relaxační péče, které pomáhají uvolňovat stres, a tedy i vše, co nám tento stres v našem nitru vyvolávalo. Můžeme plakat, hněvat se, smát se nebo ze sebe dostávat své emoce, myšlenky a další energie nějakým jiným, nejlépe tvořivým způsobem. 
Toto období nám přišlo pomoci oprostit se od toho, co nás svazovalo, zatěžovalo a činilo nešťastnými. Je však důležité, abychom byli ochotni se toho vzdát. Pokud se sami rozhodneme, že se něčeho držet chceme, jedná se o naše svobodné rozhodnutí, které celý Vesmír musí respektovat.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

sobota 14. září 2019

Kdo si myslíš, že jsi?

"Kdo si myslíš, že jsi?"
"Nikdo."

To jsem měla ve zvyku odpovědět vždy, když mi někdo položil tuto otázku. Obzvláště když to byl někdo, komu jsem věřila, koho jsem milovala a ke komu jsem měla silné pouto.
"Nejsem nikdo. To ty mi řekni, kdo jsem. Nejsem hodna ničeho, dokud si ty nemyslíš, že něčeho hodna jsem."
"Nejsem nikdo. Dívej se na mě. Pokud mě nevidíš ty, jsem neviditelná. Poslouchej mě. Pokud mě neslyšíš, nemám hlas."

Když se dnes podívám na to, jak jsem pohlížela sama na sebe, říkám té dívce: "Zlatíčko, jsi o tolik víc než co věříš, že jsi! Nejsi nikdo. Jsi celý vlastní vesmír. Nepotřebuješ, aby ti někdo druhý říkal, kým jsi. Jsi hodna lásky a přijetí bez ohledu na to, co kdo říká nebo co si myslí. Bez ohledu na to, co říká on. Bez ohledu na to, co říká ona. Nepotřebuješ, aby tě viděl někdo druhý, abys byla vidět. Podívej se na sebe ty sama. To je všechno, co potřebuješ. Nepotřebuješ nikoho druhého, aby tě slyšel. To ty sama slyš svůj vlastní hlas. To je všechno, co potřebuješ."

V průběhu posledních několika let na své cestě k vlastní síle jsem se musela vzdát toho, kým jsem věřila, že jsem. A přijmout, kým jsem doopravdy.

Přijmout svou vlastní sílu a moc znamená přestat věřit potenciálu, který mi přisuzovali druzí, a začít věřit potenciálu, o kterém vím já, že ho mám.Přijmout svou vlastní sílu vyžaduje pustit se bolesti, kterou mi působili druzí, a odpustit sama sobě za to, že jsem se kvůli tomu tak dlouho týrala, i když jsem nemusela.

Ve své knížce Jiskry Fénixe jsem napsala:

Když se mě jeho hlas
nyní ptá:
"Kdo si myslíš, že jsi?",
hrdinka, jíž jsem se stala,
mu odpovídá:
"Jsem Najwa Zebian.
Jsem hrdinka.
Jsem přeživší."

Co byste odpověděli vy, kdyby se vás někdo zeptal: "Kdo si myslíš, že jsi?" 

- Najwa Zebian


* * *


zdroj: https://www.facebook.com/najwazebian1/posts/2365251033689816
překlad: Magda Techetová

 

úterý 10. září 2019

Úplněk ve znamení Ryb 14.9. 2019

V sobotu 14. září 2019 nastane úplněk ve znamení Ryb. Ten nám přináší test víry, neboť kvadratura Jupitera a Neptunu často přináší zklamání. K tomu se přidává i Mars, který se nachází v trigonu s tímto uskupením a zvyšuje tak riziko klamu a zmatení způsobených náladovostí, hněvem a impulzivním jednáním. Tento úplněk je současně v konstelaci Fénixe. Nejsilnějším aspektem tohoto úplňku je podpůrný vliv Pluta, který činí tento úplněk velmi dobrým časem pro pozitivní proměny a znovuzrození.

Slunce v opozici s Měsícem přináší do popředí témata vašeho domova, rodiny a intimních vztahů po následující dva týdny. Témata jako práce versus domov či to, co potřebujete, versus to, co chcete, ve vás mohou vyvolávat vnitřní napětí a pocit tlaku zvenčí. To může vést i ke konfliktům a krizím, kvůli kterým pak ztrácíte svou energii. 
Naše měsíční vlastnosti jako emocionalita a instinkty dosahují během úplňku svého vrcholu. Využijte tedy své zvýšené emoční síly a intuice k překonání jakýchkoli problémů ve svých vztazích. Vaše podvědomá pozornost vám umožní podívat se na své osobní vztahy vyrovnaně a moudře. Jasně budete schopni vidět vztahovou dynamiku i jakékoli negativní pocity, které ve vašich vztazích způsobují disharmonii.

Úplněk ve znamení Ryb 14. září vytváří mnoho planetárních aspektů. Ty těžší spočívají v trigonu Měsíce a Neptunu, v opozici se Sluncem a Marsem a v kvadratuře s Jupiterem. Ty v nás mohou vyvolávat hněvivé a zmatené pocity, které pak zvyšují riziko různých ztrát a zklamání.
Avšak nejsilnějším aspektem tohoto úplňku je pozitivní sextil s Plutem, který nám dodává silnou intuici a schopnost své silné emoce ovládat. Pluto nám rovněž pomůže s procesem znovuzrození, k čemuž nám pomůže úplněk a Neptun v konstelaci Fénixe.

VÝZVY TOHOTO ÚPLŇKU

Kvadratura Jupiteru a Neptunu nám předkládá test víry tváří v tvář pocitům zklamání či zahanbení. Přestože se můžete cítit velmi optimisticky, důvěřovat a být velmi štědří, existuje velké riziko sebeklamu a přehlížení faktů, a následně tudíž neblahých prozření. Než si věci idealizovat, je nyní vhodnější klást otázky a snažit se vidět realitu, jaká je. Vyhněte se v tomto období závislostem a návykovým látkám, následování různých guru a programům typu "jak rychle zbohatnout".

Mars v opozici s Neptunem může přinést slabost, pochybnosti o sobě a pocity nevhodnosti. Strach ze soutěžení, silná sexuální touha a nevhodně nasměrovaná energie může vést k pocitům zahanbení či zklamání. Vaše očekávání týkající se vašeho sexuálního života a kariéry mohou být v této době mimo realitu.

Kvadratura Marsu a Jupitera dodává energii, iniciativu a ochotu riskovat. Přestože se můžete cítit silní, sexy a plni sebedůvěry, tendence k impulzivnímu jednání vás může dovést k nehodám, omylům a pocitům zahanbení. Usměrňujte a ovládejte tedy svou energii a vše si dobře promýšlejte, abyste se vyhnuli ztrátám a fyzickému či citovému vyčerpání. 

Úplněk v konjunkci s Neptunem zvyšuje vaši emocionální citlivost, ale i míru nejistoty a zmatku. Sny se mohou měnit ve fantazie a podezření v paranoiu. Mějte tedy na paměti rozdíl mezi fantazií a realitou. V tomto období můžete být náchylnější vůči závislostem a různým nemocem. 

Úplněk v kvadratuře s Jupiterem zvyšuje tendenci k přehnanému sebevědomí. Proměnlivé nálady a chutě vás mohou svést z cesty. Snížené standardy či nevěra ve vztazích mohou vyústit ve skandály a hanbu. Tendenci k přehánění je třeba sledovat také v jídle, zneužívání návykových látek nebo nakupování.

Úplněk v opozici s Marsem může mít vliv na vaše nálady. Můžete být sobečtí, otrávení a netrpěliví. Hněv a tendence jednat bez rozmyslu zvyšuje riziko menších hádek, ale i vážných konfliktů. Vaše vztahy mohou impulzivním jednáním a agresivitou utrpět. Soustřeďte tedy svou energii na tvrdou práci, cvičení či soutěže, abyste se vyhnuli bojům. 

ŘEŠENÍ TĚCHTO VÝZEV

Úplněk v sextilu s Plutem posiluje vaše podvědomí. Hluboce pohřbené pocity budou odhaleny a získáte tak větší kontrolu nad svými emocemi, reakcemi a instinktivním jednáním. Intenzivní mezilidské interakce vám ukážou, co přesně ke komu cítíte a co cítí oni k vám. 
Nějaký pro vás důležitý vztah se tak může vyvinout na mnohem hlubší úroveň a nebo vás naopak osvobodí, abyste mohli jít dál. 
Cokoli, co se nyní nachází ve stavu rozkladu, může projít znovuzrozením. Můžete se dostat k jádru jakéhokoli vašeho špatného návyku nebo závislosti. Můžete hluboce prohlédnout skrz povrch a pochopit některé záhady a tajemství. Vaše intuice je velmi silná a vede vás na vaší cestě. 
V řecké mytologii je Fénix dlouhověkým ptákem, který prochází cyklickou regenerací. Rodí se znovu a znovu z vlastního popela. V astrologii je proto konstelace Fénixe zvěstí velkého potenciálu, ambicí a síly, společně s dlouhým životem a trvalou slávou.

SHRNUTÍ

Úplněk 14. září aktivuje kvadraturu Jupitera a Neptunu, velký a zásadní aspekt roku 2019, který nám přináší mnohé výzvy v podobě podezřívání, neupřímnosti a naivity, které mohou vést ke zklamáním či zahanbení. Ve spojení s Marsem zvyšuje naši náladovost, hněv a sklon jednat impulzivně, což ještě zvyšuje riziko různých skandálů a nepříjemných prozření. Tento vliv potrvá další dva týdny. 
Společně s konjunkci úplňku s Neptunem zdůrazňuje toto zářijové období témata zmatení, nejistoty a lhaní. Neptun je však také vládce naděje, snů a spirituality, a proto je současně silným aspektem, který tomuto úplňku dodává velký potenciál. Mocný vliv Pluta činí toto úplňkové období ideálním pro pozitivní proměny a znovuzrození skrze intenzivní osobní interakce a pročištění vlastních emocionálních břemen či destruktivního jednání.
Tento úplněk je ve vztahu s předchozím novoluním z 30. srpna, které vám pomohlo dostat se do kontaktu se svými nejhlubšími touhami a s jejich sdílením. Bylo výborné pro započetí něčeho nového nebo pro oživení něčeho již existujícího, obzvláště v romantice. 
Vliv tohoto úplňku potrvá po následující dva týdny až do novoluní, které nastane 28. září.

* * *

zdroj: https://astrologyking.com/full-moon-september-2019/
překlad: Magda Techetová


pondělí 9. září 2019

Uctění zesnulého zvířátka

Žal je přirozenou součástí života a existuje v každém vztahu, v němž sdílíme city a oddanost. My všichni truchlíme pro ty, které jsme milovali, pro ty, které jsme rádi neměli, a dokonce i pro ty, které jsme nenáviděli. Tam, kde jsme oddáni nebyli, netruchlíme. V této souvislosti je pak hloupost myslet si, že nebudeme cítit žal pro zvířátka, kterým jsme v životě byli skutečně hluboce oddaní.

Naši domácí mazlíčci sdílí náš životní prostor - v mnoha případech jsou to naše postele - a jsou skutečnými členy rodiny. I přesto se lidé, kteří truchlí pro své zesnulé zvířátko, musí často snažit být opatrní na to, s kým tyto své city sdílí. Instinktivně vědí, že prožívají typ žalu, který druzí lidé mohou považovat za "méněcenný". Někteří lidé se někomu svěřili se svými pocity, jen aby si následně vyslechli: "Ale to přece nebyl člověk, bylo to jen zvíře," nebo "Tak si běž koupit nové zvíře."

Ve skutečnosti se s žalem ze ztráty zvířátka nemůžeme srovnat tak snadno, jak by někteří předpokládali. Je těžké žít ve smutku, který je druhými lidmi odsuzován jako méněcenný či bezcenný. Žal souvisí s láskou a naši zvířecí společníci nám často prokazovali tu největší bezpodmínečnou lásku, jakou bychom kdy mohli zažít. Jak často, přes všechno naše úsilí, vstřebáme některé soudy společnosti a pomyslíme si: "Neměl/a bych přece tolik truchlit?" Avšak pokud se necháme nakazit takovými myšlenkami, zrazujeme své skutečné pocity.

Někdy je náš žal zkomplikován, když zvířátko ke konci svého života trpí a my, i když si přejeme, aby s námi zůstalo déle, se často rozhodneme jej nechat uspat, abychom se ujistili, že odejde ohleduplnou, důstojnou cestou, obklopeno láskou. Ale někdy je pak pro nás ztráta těžší, když zpochybňujeme, zda jsme udělali správnou věc.

Lidé chovají vůči zvířátkům velmi silné city. Mnoho lidí se ztotožňuje se slovy humoristy Willa Rogerse: "Pokud v nebi nejsou žádní psi, pak po své smrti nechci jít do nebe, ale tam, kde budou oni."

Držení smutku pro zvířátko

Ella měla německého ovčáka jménem Garlic (Česnek - pozn. překl.) Své jméno si vysloužil, protože přes všechno Ellino snažení měl vždy nepříjemný dech. I když, pokud ho člověk potkal poprvé, řekl, že je to nádherný pes a že jeho dech není zase tak hrozný. Během několika let se Garlic stal součástí celého sousedství. Kdykoli byl někdo venku a procházel kolem, nemohl si pomoct a musel se se psem přivítat "Ahoj Garlicu!", když zrovna seděl před domem.
Když Garlic zemřel stářím, Ella a členové její rodiny si pomysleli, že když sdíleli jeho život s celým sousedstvím, proč by nemohli s ostatními sdílet i jeho odchod? Bylo nemyslitelné nechat je v dojmu, že jen tak zmizel. A kdyby si svůj žal nechali pro sebe, následovaly by týdny a měsíce, kdy by náhodně naráželi na své sousedy, kteří by se ptali "Kde je Garlic?" a museli by jim to stále dokola vysvětlovat.
Ella se rozhodla napsat úmrtní oznámení a rozeslat ho e-mailem spolu s fotkou všem jejich sousedům. Použila k tomu seznam jejich adres ze sousedského výboru, přestože trošku váhala, zda jí někdo nevyčte, že ho použila k něčemu takovému. Ale její rodina si stále připomínala:

Láskyplně sdílíme svůj žal s našimi sousedy.

K jejich překvapení téměř každý přijal tuto zprávu s laskavostí. A když jednoho dne seděla Ella v kuchyni svých sousedů, uviděla na jejich lednici nalepenou Garlicovu fotku. Ella i členové její rodiny byli rovněž překvapení počtem e-mailových odpovědí, kterých se jich dostalo. Jeden z nich zněl: "Vy nás neznáte, ale my jsme znali Garlica. Garlic navštěvoval náš dům každý den okolo čtvrté, když jsme brali děti domů ze školy. Často jsme si říkali, že tak laskavý pejsek musí mít laskavé majitele. Doufáme, že se brzy setkáme a budeme vám moci vyjádřit své sympatie osobně."

Kdykoli se Elly někdo zeptal na ono úmrtní oznámení, prostě řekla: "Na jeho životě záleželo. Proč by nemělo záležet na jeho smrti?" Toto byl úžasný příklad toho, jak Ella i její rodina držela smutek pro svého pejska natolik uctivě, že i ostatní se k ní s úctou připojili.

Je očividné, že sousedství bylo smrtí pejska velmi ovlivněno. Jedni sousedé přinesli na smuteční hostinu dušené maso se zeleninou, jiní donesli dýni... stejně jako kdyby byl Garlic člověk. Další uspořádali sbírku pro zvířecí dobročinnost v jeho jménu. A tento hluboký smysl pro laskavost a něhu pronikl celým sousedstvím a trval ještě dlouho poté, co Garlic odešel.

* * *

Ztráta milovaného domácího mazlíčka je v jistém ohledu i náročnější než ztráta milované osoby. Jakmile si pořídíme domácího mazlíčka, automaticky se stáváme tím, kdo se o něj stará po celý jeho život. Stejně jako o děti se o ně staráme, chráníme je, živíme je a dbáme na to, aby byli spokojení. Máme za ně zodpovědnost. Proto se v tomto případě může zármutek velmi lehce změnit na pocit viny, neboť se můžeme vinit za to, že zemřeli kvůli nám. Ve skutečnosti však, ať děláme cokoliv pro naše domácí mazlíčky, přijde den, kdy zemřou. Následující příběh je názorným příkladem toho, jak se zármutek může změnit na pocit viny.

* * *

Byla středa, když Cheryl volala svého milovaného kocoura Timmyho a třásla jeho krabičkou s pamlsky, aby přišel na večeři. Když k ní přicházel po schodech, všimla si, že kulhá a že má zřejmě bolesti. Její manžel zkoušel sehnat veterináře, který by měl pohotovost, ale neúspěšně. Cheryl s manželem se tedy dohodli, že si Timmyho do rána vezmou k sobě.
Druhého dne ráno navštívili veterináře, který provedl několik testů a zjistil u Timmyho neprůchodnost močové trubice. Oznámil jim, že si bude muset nechat Timmyho přes noc, Cheryl s manželem však mohou kdykoliv zavolat a zeptat se na jeho zdravotní stav. Velmi se jim ulevilo, když to slyšeli.
Odpoledne se Cheryl rozhodla vzít svoji sedmiletou dcerku do městského bazénu, kde se setkala i se svými kamarádkami. Strávily velmi hezké odpoledne a Cheryl se po cestě domů rozhodla zavolat veterináři a zeptat se na Timmyho stav. Musela zastavit u silnice, když jí veterinář oznámil, že Timmy před dvaceti minutami zemřel. Veterinář jí prý volal domů na pevnou linku a ne na její mobilní telefon.
Cheryl tomu nemohla uvěřit a okamžitě ji zaplavila vlna negativních myšlenek. Nevěděla, jak dojela domů, když však vešla dovnitř, zhroutila se. "Jak se to mohlo stát?" plakala. Timmyho malé srdíčko to nakonec nevydrželo a Cheryl i celá rodina byli zdrceni. Timmy nebyl jen obyčejný kocour. Byl to člen rodiny a přítel. 
Pocity viny a otázky se někdy dostaví téměř současně se zármutkem: Měli jsme hledat tak dlouho, dokud bychom nenašli veterináře, který by nás přijal i v noci. Proč jsme to neudělali? Umřel kvůli tomu, co jsme mu dávali jíst? Byla to opožděná reakce na tu vánoční šunku, kterou jsme mu dali jako pamlsek? Nebylo v ní moc soli? Proč jsme si nevšimli, že pil více vody? Jak jsem si mohla užívat v bazénu, zatímco Timmy umíral?
Pohřbili Timmyho před stromem na dvorku a Cheryl za ním často chodila a sedávala u něj. Jednoho odpoledne ke svému milovanému kocourkovi začala promlouvat a říkat mu, jak je jí líto, že se nesnažila více, aby jej zachránila. 
"Několikrát jsem se zhluboka nadechla a najednou jsem cítila, jak se ve mně rozprostírá klid," vzpomíná. "A pak jsem uslyšela: 'Musíš si odpustit. Nic špatného jsi neudělala. Já vím, jak moc jsi mě měla ráda a jsem tu duchem stále.' Nejdříve mi připadlo, že si jen něco namlouvám, ale kdyby to tak bylo, proč jsem se najednou cítila tak uvolněně a klidně, jako nikdy předtím od té doby, co Timmy umřel? Věřím tomu, že mi pomohl, abych už necítila tu vinu a zlost na sebe."
Poté, co Cheryl uslyšela, co jí sdělil Timmy, poznamenala: "Ten zármutek, co jsem cítila, byl vlastně požehnáním, i když jsem si to v té chvíli ještě neuvědomovala. Ztratila jsem pojem o tom, co je v životě důležité, a brala svoje blízké jako samozřejmost. Přestala jsem si uvědomovat, že život je velmi vzácná věc. Zármutek nás všechny spojil dohromady a my jsme se semkli ještě více. Dostalo se mi daru bezvýhradné lásky vycházející z jednoho srdce ke druhému. A tato láska je tou nejdůležitější v životě, musíme tedy stát při sobě a milovat bezvýhradně stejně tak, jako nás miloval náš Timmy!"
A dodala, že praktikuje následující pozitivní afirmace:

Odpouštím sama sobě a zbavuji nás oba pout. 
Chci se soustředit na to požehnání v podobě bezvýhradné lásky, kterou nám Timmy dával.

Po několika dnech se Cheryl začala cítit lépe. Zjistila, že svého kocoura bude mít již navždy ve svém srdci, a věděla, že se jednoho dne setkají v Nebi.

Je důležité věnovat pozornost našim myšlenkám v případě ztráty domácího mazlíčka stejně jako v případě milované osoby. Afirmace používáme k tomu, abychom se utvrdili v tom, že jsme laskaví a dobří lidé - neboť právě takové nás vidí naši domácí mazlíčci. A proto nás milují bezvýhradně. 
V době zármutku se nám může stát, že se ohlédneme do minulosti a začneme pátrat po tom, proč jsme si nevšimli, že náš kocour více pije, nebo proč jsme byli tak hloupí a dávali kocourovi příliš nezdravých dobrot. Je důležité si pamatovat, že domácí mazlíčci prostě často dostávají pamlsky a neumírají kvůli tomu. Stejně tak jsou dny, kdy mají žízeň a neumírají kvůli tomu. Jakmile se ohlížíme do minulosti a svým myšlením zastřeným zármutkem přemýšlíme, proč domácí mazlíček zemřel, jen se utvrzujeme v tom, že jsme špatní. 
Timmy připomněl Cheryl tuto pravdu:

Musíš si odpustit. Nic špatného jsi neudělala.
Já vím, jak moc jsi mě měla ráda, a jsem tu duchem stále. 

* * *

Co se týká našich vztahů s lidmi, trvají vždy po určitou dobu. Nevíme, jestli to bude měsíc, několik let nebo padesát let. A to stejné platí i pro vztahy s domácími mazlíčky. Jedním z překvapivých rozdílů může být to, že naši domácí mazlíčci někdy poznají, že se jejich život chýlí ke konci. Všichni jsme slyšeli o psech nebo kočkách, kteří jakmile onemocněli, stáhli se někam do ústraní, aby tam v klidu počkali, až nadejde jejich čas. Co když jsou tedy schopni vycítit, že se blíží jejich smrt, a dokonce i smrt následkem nehody? Následující příběh vyprávějící o psu jménem Homer je jedním z příkladů.

Homer měl krátkou hnědočernou srst, štíhlé tělo a veliké hnědé oči, kterým jako by nic neuniklo. Jeho pán, Andy, si vzpomíná na den, kdy se mu změnil svět.
"Jednou v pátek," vyprávěl Andy, "mého milovaného Homera, kterého jsem měl skoro deset let, srazilo auto a zabilo ho přímo před naším domem. Asi si toho auta nevšiml, i když jinak byl na silnici vždy opatrný a autům se vyhýbal. Byli jsme s manželkou úplně zdrceni. Denně medituji a praktikuji afirmace před zrcadlem a vždy jsem si uvědomoval, že nás Homer jednou opustí. Představoval jsem si však odchod po velmi dlouhé době a ne tak náhle.
Jednou v sobotu, když jsem stále nevydržel déle než dvacet minut, aniž bych neplakal po Homerovi, požádal jsem o pomoc někoho, o kom jsem věděl, že se zabývá komunikací se zvířaty. Ta žena mi řekla, že se s Homerem spojila. Homer se mi prý snažil sdělit, že mě opustí, já jsem to však nechtěl vnímat. Řekl, že ta nehoda byla jen jeden ze způsobů - opustil by mě tak jako tak.
Homer rovněž řekl, že mi pomáhal již dost dlouho. To jsem to ráno zaznamenal. Po většinu života jsem bojoval s negativními myšlenkami a depresemi a on byl často tím jediným, kdo mi naslouchal. Vím, že dokončil svůj úkol mi pomoci, neboť pro mě již život nebyl slzavým údolím a on měl nyní zase jiný úkol. Cítil jsem, že se mi dostalo neskutečného požehnání, a ten den jsem již neuronil ani slzu. Byl jsem schopen prohlédnout si jeho hračky, dvorek, místa, kde trávil čas, a cítil jsem jen radost, že tam mohl být, a ne stesk."
Andy také dostal od svých přátel na Facebooku spoustu krásných a milých komentářů a zpráv. "Myslel jsem si, že si lidé vyměňují milé vzkazy na Facebooku hlavně tehdy, když má někdo třeba narozeniny," řekl Andy, "to jste však neviděli, kolik jich může přijít, když vám zemře domácí mazlíček. Homer žil v povědomí tolika lidí, že jsem si to ani neuměl představit. A stále žije."
Kromě toho, že si plně prožijeme zármutek, který nás zachvátí po smrti domácího mazlíčka, stejně jako po smrti milované osoby, domácí mazlíček po sobě zanechá úžasnou lekci, ze které se jeho pán poučí. Andy ze spánku denně plakal a jednoho večera si předtím, než šel spát a věděl, že ho opět čeká noc plná smutku, začal opakovat:

Budu vzpomínat na všechny dary, které mi Homer dal. 

A rozhodl se, že si zapíše všechny afirmace, které se naučil od svého milovaného psa. Homerovy afirmace si jistě můžeme vzít k srdci i my.

Budu žít tady a teď.
Záleží jen na tom, co je tady a teď, a psi to umí skvěle dokázat. Homer každé ráno vesele vyskočil z postele a těšil se na to, co jej ten den čeká. Nikdy nebyl mrzutý a nezabýval se minulostí. Ke každé nové skutečnosti přistupoval tak, jako kdyby to byl jeho starý dobrý a znovu nalezený kamarád. 

Každou zkušenost vnímám tak, jako bych se s ní setkal poprvé.
Homer se radoval z každého jídla, pamlsku, procházky a člověka. A jeho energie a radost byly nakažlivé. Všechno pro něj bylo důvodem pro oslavu. Homer toužil po tom vychutnávat si život.

Jasně si řeknu o to, co chci.
Homer byl mistr v loudění. Sedl si, upřímně hleděl, žadonil, slintal... Dělal cokoliv, aby dostal, co chtěl. A vždy to zafungovalo. Jeho vytrvalost a houževnatost byly obdivuhodné. A lidé to nevydrželi a pokaždé mu dali pamlsek, pohladili ho nebo si s ním hráli.

Dávám a dostávám bezpodmínečnou lásku.
Dávejte a přijímejte lásku. Staňte se elementem, kterým prochází láska oběma směry. Homer měl rád ostatní psy, nejraději měl však lidi. A nejraději ze všeho lidi očichával. Oči se mu rozsvítily, když jej zničehonic pohladil někdo cizí nebo když ho vzali na procházku.

Nesoudím druhé ani sebe.
Nesuďte druhé ani sebe. Většinu času byl Homer skutečným mistrem Zenu - byl milý, vyrovnaný a klidný. Každého bral takového, jaký je, a nikdy nechtěl nikoho měnit.

* * *

Mnoho lidí věří tomu, že když zemřeme, setkáme se opět s lidmi a domácími mazlíčky, které jsme milovali a kteří zemřeli dříve. Přijímáme myšlenku, že smrt znamená naplnění spíše než prázdnotu. Jinými slovy, jakmile opustíme tento svět, budou nám k dispozici pouze "místa k stání", protože v tu chvíli budeme zaplaveni všemi, které jsme milovali a kteří nám tak chyběli. 
Představme si tu chvíli, kdy se s námi setkávají i naši domácí mazlíčci. Vidíme jejich rozzářené oči, kroutící se ocásky. Slyšíme, jak štěkají, mňoukají, cvrlikají, mručí, řehtají, a vnímáme všechny ty věci, které jsme na nich milovali. To bude úžasné a láskyplné setkání ve chvíli naší smrti.

Využiji všechny dary, které mi můj domácí mazlíček zanechal.

Jsem vděčný za všechny zážitky, které jsme spolu měli.

Můj milovaný domácí mazlíček bude mít vždy moji lásku.

* * *

- z knihy Miluj své srdce, Louise L. Hay a David Kessler


neděle 8. září 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.9. 2019

Milí přátelé,

pro tento zářijový týden nám andělé vzkazují, že máme hlavně odpočívat a čerpat síly. Sama příroda nás k tomu vybízí chladnějšími a deštivými dny. Slouží nám k tomu, abychom se na chvíli uvolnili, pustili a pořádně si odpočali - a to jak fyzicky, tak i duševně. 
Obdobně nám připomíná, že tak jako může být v jednu chvíli nesnesitelné horko a vzápětí chladný čerstvý vzduch, může i v našem životě nastat pozitivní změna zničehonic, nečekaně, způsobem, o jakém by se nám nesnilo. Zázraky se dějí a máme mít víru, že i tato nečekaná a nepředstavitelná řešení jsou stejně možná jako ta, která se snažíme vymyslet sami - a která když nenacházíme, stáváme se zoufalými a máme pocit bezmoci. 
Příroda je moudrá a hojivá a pomáhá nám nyní změnit vše, co nás trápilo, a zahojit naše srdce. Čím více se na ni naladíme, tím snáze pochopíme její moudrost. Přivítejme tedy přicházející podzim s otevřenou náručí, protože nám připomíná, že i změna může být krásná a plná barev.

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Rady andělů na každý den (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšel Pomocník Hojnosti, což může představovat buď osobu nebo situaci. 
Pokud se jedná o osobu, představuje někoho, kdo je laskavý, milý a velmi ochotný, s velkým srdcem, bystrou myslí a nekonečnou trpělivostí, na koho se vždy můžeme spolehnout. Je to někdo, kdo je nám velkou oporou a stabilním pozitivním pilířem v našem životě. Někdo takový nám tedy může být v tomto týdnu nápomocný, avšak i my můžeme být touto kartou vedeni k tomu, abychom v sobě ztělesnili tyto vlastnosti a poskytli oporu někomu druhému.
Pokud jde o situaci, vybízí nás tato karta, abychom dohnali své dluhy vůči sobě samým nebo některým svým povinnostem či našim snům. Kterou oblast ve svém životě zanedbáváme a upozaďujeme? Je to naše zdraví a péče o naše tělo? Jsou to naše pracovní povinnosti nebo naopak naše rodina a blízcí lidé? Nebo zanedbáváme své sny a stavíme je na poslední místo až za všechno ostatní? Touto kartou nás naši andělé vedou k nastolení zdravé rovnováhy a postarali se o ty oblasti svého života, které jsme zanedbávali. Pokud jsme něco odkládali, nastal čas to dokončit. Jestliže máme před sebou hodně věcí, které máme udělat, máme si vše nejprve sepsat, zorganizovat, a pak se do toho pustit. Naši andělé nám s tímto úkolem rádi pomohou, zejména pokud jde o utřídění priorit. Ne všechno, co se zdá neodkladné a urgentní, takové opravdu je.

Z karet Rady andělů na každý den nám vyšla karta s názvem Srdeční čakra. To je energetické centrum, které se nachází v oblasti našeho srdce. Souvisí s našimi pocity a zdravím, které je jimi z velké části ovlivňováno. Tato karta nám připomíná, jak je důležité pečovat nejen o své fyzické, ale i své duševní zdraví. Pokud jsme utrpěli nějaká citová zranění, ať už čerstvá či dávnější, vedou nás naši andělé neodkladně k jejich léčení. 
Abychom mohli prožívat, dávat a přijímat lásku, musí být naše srdce otevřené. Buďme tedy ochotni nechat si ho očistit od starých nánosů bolesti a strachu, a i když možná nevíme, jak to udělat, naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, požádáme-li je o pomoc a budeme-li ochotni se svého strachu a bolesti vzdát. Někdy se nám nedaří hnout se z místa a změnit své životy právě proto, že lpíme na svém starém způsobu vnímání a prožívání věcí. Nechceme se pustit svých starých křivd, nechceme se pustit svého strachu nebo snahy mít všechno pod kontrolou, a udržujeme si ve své energii věci, od kterých se přitom chceme osvobodit. Abychom se od nich osvobodili, musíme být v první řadě ochotní podstoupit tuto proměnu, která nemusí být snadná, zvlášť pokud jsme si tyto způsoby hluboce osvojili a učinili je součástí své identity. 
Afirmujme si: "Jsem ochotný/á se změnit. Jsem ochotný/á se pustit všeho, co mi ubližuje a co mi brání být šťastný/á. Jsem ochotný/á podstoupit proměnu, která mi pomůže ke štěstí a lásce."

Z Karet skryté moudrosti nám vyšla Ledová královna, která nás vyzývá k ústupu do ústraní a k využití momentálního útlumu k odpočinku a čerpání sil. Kromě toho také vypovídá o tom, že pokud si s některou záležitostí nevíme rady a připadá nám, jako by se s ní nedalo nijak hnout, pak ji máme nechat být a ona se sama hne kupředu, až nastane ten pravý čas. 
Tato karta nám připomíná, že vše má svůj čas a nemáme se snažit vše urychlit. Je pochopitelné, že jsme neklidní, když není všechno tak, jak bychom chtěli, ale někdy nám zkrátka nezbyde nic jiného než danou situaci nechat být. Pokud jsme vyzkoušeli všechno, ale nic nemělo efekt, znamená to, že existuje nějaké jiné řešení, které nemáme vymýšlet my. Dokud se však danou situací zabýváme a snažíme se ji ovládat, nemá ke svému vlastnímu uzdravení či vyřešení prostor. 
Soustřeďme se nyní na sebe a na péči, kterou si potřebujeme věnovat, a odevzdejme problematické situace do rukou svým andělům. Oni se o ně postarají a kdykoli bude třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení. Mezitím se můžeme uvolnit, odpočinout si a mít důvěru v Božský řád věcí, který se o vše vždy postará, a to tím nejlepším způsobem pro nás i pro všechny ostatní.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden odpočinku a důkladné péče o své zdraví, zejména citové. Dopřejme si lásku a laskavost, kterou jsme si možná nedávali, protože jsme byli soustředěni na všechny a všechno ostatní. Někteří z nás si možná sáhli na dno a vyčerpali téměř všechnu svou energii. Naše vyčerpání se pak přirozeně odráží také na našem zdravotním stavu.
Čím lépe se staráme sami o sebe, tím lépe se daří i oblastem našeho života. Naše okolí nám totiž prostřednictvím našeho okolí zrcadlí naše nitro. Naše vztahy, kariéra, zdraví i všechny další oblasti v životě vycházejí z nás samých - obdobně jako z kmene stromu vyrůstají větve. Aby se dařilo jednotlivým větvím, musí být v pořádku kmen a jeho kořeny. Když se tedy zastavíme a postaráme se dobře sami o sebe, přirozeně se zlepší také všechno, co jsme ve svém životě řešili. 
Buďme co nejvíce v kontaktu s přírodou a nalaďme se na její cykly. Přestože jsme se od ní oddělili, stále zůstáváme její součástí, ať chceme nebo ne, a její cykly nás ovlivňují. Když se s nimi sladíme, pomohou nám uzdravit naše zranění a doplní nám naši energii.
14. září nastane úplněk ve znamení Ryb, který nás rovněž povede do hloubek našeho nitra a jeho léčení, a tak je toto období ideální k meditacím, kontemplacím, ke zdravé samotě, reflexi a léčení našeho podvědomí. Světlo úplňku nám posvítí i tam, kam se nám zrovna nechtělo dívat, ale je to důležité k našemu osvobození a k tomu, aby z naší cesty zmizely všelijaké bloky. Přijměme tedy toto období jako příležitost a dar, neboť právě tím opravdu je.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 2. září 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.9. 2019

Milí přátelé,

protože mi v poslední době není nejlépe, přidávám výklad trošku později a ve stručnější formě. Věřím, že to brzy bude zase lepší a moc vám všem děkuji za vaše milá přáníčka a podporu. 
DĚKUJI!

- Magda

Pro výklad na tento týden jsem vybrala pouze Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

* * *

První kartou pro tento týden je Pětka Citů, která vypovídá o léčení našeho srdce od zármutku, ať už čerstvého nebo staršího. V tomto ohledu čas nehraje roli. Pocit zůstává stále aktuální, i když k jeho vzniku mohlo dojít i před mnoha lety. Kdykoli se ho pak něco dotkne, cítíme ho úplně stejně silně jako kdysi. Pokud jsme tedy byli něčím nebo někým zraněni (včetně ran, které si působíme my sami, např. svým strachem), potřebujeme si dopřát čas na léčení těchto ran a také na odpuštění, které s tím souvisí. Odpuštění znamená, že pustíme ze svého srdce, mysli, těla a energie všechno, co nám ubližovalo. Nijak nám nepomůže, když si to budeme udržovat ve své energii. Jen bychom si tím ubližovali. Proces odpouštění i proces léčení žalu však vyžadují svůj čas, a ten je zcela individuální. Každý z nás potřebuje své pocity zpracovat svým vlastním způsobem. Přestože si můžeme nechat pomoci dalšími lidmi, mějme soucit sami se sebou a dopřejme si na své léčení tolik času, kolik jen budeme potřebovat. Jen my sami to můžeme poznat.

Druhou kartou je Trojka Hojnosti, karta tvořivosti a duchovního růstu. Vypovídá o tom, že věci, které jsme v poslední době prožívali (a stále prožíváme), jsou pro nás zkouškou, kterou když projdeme, posuneme se na úplně novou úroveň a postoupíme na své cestě o obrovský kus dál. 
Zároveň nás vede k tomu, abychom si našli tvořivý způsob, jak naložit se svými pocity a jak je zpracovat. Může to být psaní, malování, fotografování, tanec nebo cokoli jiného, k čemu nás naše pocity mohou inspirovat. Obzvláště tehdy, jedná-li se o opravdu silné pocity, nemusíme vědět, co s jejich silným nábojem udělat. Umění a kreativita jsou k tomu krásnými prostředky. Pomohou nám tuto energii zužitkovat a vyjádřit způsobem, který nikomu neublíží. 
Naše pocity jsou silnou energií, kterou nesmíme potlačovat. V případě, že v sobě pocity dusíme, skrýváme nebo se je snažíme nevidět, budou si hledat cestu ven skrze tělo a projevit se tak zdravotními komplikacemi - včetně psychických. Pocity mají proudit jako voda v potoce, ať už jsou více či méně výrazné, tak jako když se onen potůček při silném dešti rozbouří. Je to v pořádku. Je to součást naší lidskosti a naší přirozenosti. 

Třetí karta se jmenuje Zhmotněte si své sny a říká nám, že jsme připravení na to, abychom do svého života pozvali a přijali vše, co si v něm přejeme mít, a jak si ho přejeme prožívat. V kontextu celého výkladu je to poselství o tom, jak nám naše staré bolesti, zklamání a smutek brání v plnění našich snů. Možná jsme ztratili důvěru ve Vesmír nebo v lidi. Možná bylo naše srdce natolik zlomené, že se nám nedaří najít cestu k lásce kvůli obrannému valu, který jsme si kolem svého srdce vystavěli, abychom ho ochránili. Možná lpíme na staré křivdě, kvůli které se nedokážeme hnout dál. Nebo jsme prostě jen smutní, aniž bychom k tomu měli jakýkoli konkrétní důvod. Bez ohledu na to, o co se jedná, jsme nyní vedeni k léčení svého srdce. Ať už pro to uděláme cokoli, Nebesa nás podpoří. Naši andělé k nám přivedou všechno a všechny, kdo by nám mohli pomoci. Na nás je, abychom byli vůči této pomoci otevření a dokázali ji přijmout. Ne vždy pomoc přichází v podobě, v jaké ji čekáme, a tak mějme oči i mysl otevřené. 
Tato karta znamená, že MÁME věci ve svých rukou, i když nám to tak vůbec nepřipadá. A že když budeme následovat vedení předchozích dvou karet a budeme uvolňovat a léčit své pocity, podaří se nám postupem času odblokovat cestu ke splnění našich přání. Péče o sebe je projevem lásky a úcty, kterou si prokazujeme, a ta k nám zpětně bude přitahovat další lásku a úctu v mnoha různých podobách.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme věnovat sami sobě a léčení svých emočních zranění. Je to čas, kdy máme nechat průchod svému smutku a současně odpouštět všemu a všem, kdo na něm mají podíl (včetně sebe samých!) Dobrým způsobem, jak své pocity dostat ven, je jakákoli tvořivá nebo jinak pozitivní činnost. Je třeba své pocity nepotlačovat a nechávat je průběžně odcházet. Toto období může přesahovat tento týden. Každý z nás potřebuje jinak dlouhý čas a jinou péči. Když si ji však dopřejeme, pocítíme příliv nové síly a začneme si plnit svá přání, která byla doposud blokována našimi ustrnulými nebo zraněnými pocity. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak své nitro uzdravit a jak se osvobodit od bolestivého vlivu, které na nás měly dosud nevyléčené rány.

* * *

středa 28. srpna 2019

Novoluní ve znamení Panny

V pátek 30. srpna 2019 nastává novoluní ve znamení Panny, a to ve spojení s Marsem, planetou síly, odvahy a sexuality. Merkur a Venuše si budou s Měsícem v této fázi také blízko, čímž zkrotí agresivní stránku Marsu. Pomohou vám dostat se do kontaktu se svými nejvášnivějšími tužbami a s jejich sdílením.

Srpnové novoluní je tou nejlepší měsíční fází na dlouhý čas pro začátek něčeho nového nebo pro obnovu a nové posílení něčeho již existujícího. Obzvláště příznivé je pro romanci - můžete potkat partnera pro svou duši nebo uzavřít manželství. Protože je toto novoluní v dobrém aspektu vůči Uranu, přináší nám dodatečné nadšení a pozitivní změny. 

Novoluní představuje konec jednoho cyklu a začátek nového, který trvá 28 dní. Slunce v konjunkci s Měsícem nám poskytuje obrovský příliv energie a iniciativy. Je to proto perfektní čas pro nové začátky, obrácení listu a nové projekty. Rovněž nám pomáhá začít měnit staré nefunkční návyky, chování a přesvědčení, která nám neslouží, a nacházet nové, vynalézavé způsoby, jak pokročit dál. 

Měsíc ve fázi novoluní ve znamení Panny je v konjunkci s Marsem, což dodává této fázi obrovskou sílu, neboť Mars je planetou, která síle vládne, a konjunkce jsou ty nejsilnější planetární aspekty. Mars je obvykle považován za zlou planetu, neboť jeho energie bývá i agresivní, bojovná a destruktivní. Toto je však velmi přátelské novoluní díky láskyplnému vlivu Venuše a komunikační přízni Merkuru. Navíc je tu nejsilnější aspekt novoluní v trigonu s Uranem, což nám přináší vítané změny a vzrušení. 

Novoluní v konjunkci s Marsem přináší hojnost energie a iniciativy, kterou je třeba využít bezpečným způsobem. Je-li tato energie uzavřena v našem těle, může se pak nechtěně projevovat nekontrolovanou a destruktivní cestou, a tak může zranit nás nebo i druhé. 
Naštěstí nám nyní Venuše pomáhá usměrnit Marsovu agresi ve vášeň a kreativitu, a k tomu všemu přidává svou lásku a trpělivost. Merkur vám pomůže dříve myslet než jednat a také vyjádřit jakýkoli hněv prostřednictvím vhodně volených slov. Toto období je skvělé pro fyzickou aktivitu jako je sport, sex nebo boj. Venuše k tomu přidává také uměleckou činnost, sochaření nebo tanec. Merkur pak dodává intelektuální kreativitu, břitký rozum a schopnost debaty. Toto novoluní zvyšuje naši schopnost asertivity, iniciace a zaměření se na cíl, což z něj dělá výborné období pro započetí nových projektů. Zatímco novoluní pod vlivem pouhého Marsu by bylo velmi impulzivní, společně s vlivem Venuše a Merkuru nám přináší více harmonie a spolupráce. To je nápomocné pro obchodování i osobní vztahy. 

Slunce v trigonu s Uranem přináší pozitivní změny a vzrušující příležitosti. Zesílený pocit svobody a sebedůvěry nám umožní projevit více svou ulítlou a bláznivou stránku osobnosti. Je to výborný čas pro opuštění své komfortní zóny a rozšíření svého společenského kruhu nějakými zajímavými lidmi. Spolehlivá intuice a vhledy nás povedou k většímu vědomí si sebe samých, tvořivým vyjádřením a novým objevům. 

Mars v trigonu s Uranem dodává smysl pro dobrodružství, zvědavost a iniciaci. Můžeme se osvobodit od předchozích omezení nebo nudné rutiny prostřednictvím výbuchu odvážné energie. Zdravá míra riskování nás přivede k unikátním příležitostem zažít něco nového, ať už ve formě nových aktivit, pocitů nebo vztahů. 
Následujte svůj instinkt a věřte si, zatímco budete konat změny a začínat nové věci. Váš milostný život bude významně obohacen zvýšenou chutí na sex, fyzickou atraktivitou a otevřenou myslí. Randění vám nyní může přinést vzrušující novou romanci.

SHRNUTÍ
Novoluní 30. srpna je silné a sexy, neboť nastává pouhý jeden stupeň od Marsu. Venuše k tomu přidává náklonnost, obdiv a něhu, což v kombinaci se sexuální energií Marsu vytváří příznivé podmínky pro nalezení partnera duše. Merkur nám pomáhá si navzájem porozumět a sdílet své nejvášnivější pocity a přání. 
Měsíc v novoluní, Merkur, Venuše i Mars jsou všechny v trigonu s Uranem, což nám usnadní vyjádření sebe samých tak jako nikdy předtím. Můžeme sebevědomě ukázat světu své skutečné já a říct lidem, na čem nám záleží, co milujeme a co opravdu chceme. Novoluní v srpnu 2019 je perfektní pro konání změn a nové začátky. Následujte svou intuici a vystupte ze své komfortní zóny plni sebedůvěry. Rozhodněte se, co si přejete, a jděte si za tím. 
Vliv tohoto novoluní potrvá ještě následující čtyři týdny až do 28. září. Nejlepší čas pro nové začátky bude během prvních dvou týdnů. Měsíc bude v tomto období dorůstat až do úplňku, který nastane 14. září.


* * *

zdroj: https://astrologyking.com/new-moon-august-2019/
překlad: Magda Techetová