neděle 15. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.5. 2022

Milí přátelé,

do nového týdne tentokrát vstupujeme pod silným vlivem úplňku ve znamení Štíra 16.5., který bude procházet úplným zatměním a zároveň bude v nepříliš příznivé konstelaci s planetou Saturn. Bude pro nás tedy velkou výzvou k tomu, abychom se postavili tváří v tvář svým strachům a vyrovnali se s nimi s pomocí trpělivosti, odhodlání a emoční vyzrálosti. Máme-li problém s těmito aspekty, zapracujme na nich. Úplněk je tradičně časem zakončení, završení a propuštění toho, co naplnilo svůj smysl. Zatmění měsíce pak vyvolává na povrch naše stinné stránky, zejména to, co nosíme ve svém podvědomí a co dost možná ani vidět nechceme. Mohou se v nás v tomto období probouzet naše nejhlubší obavy, nejistoty, pochybnosti a stinné stránky naší osobnosti, které jsme si dosud nezpracovali. Každý z nás dostal do vínku určité osobnostní rysy a vlastnosti, které nám i druhým mohou komplikovat život a kterých se nelze úplně zbavit - lze je však kultivovat, zpracovat si je a integrovat je užitečným způsobem do našeho života, místo abychom se jim vyhýbali, ignorovali je a nechali je narůstat do čím dál větších problémů. Využijme tedy toto období ke kontemplaci, vnitřní proměně a tím pak také k proměně mnohých oblastí v našem životě, které byly doposud ovlivňovány právě tím, co jsme si v sobě nevyřešili.
Tento týden může mít poměrně bojovnou energii - jako poslové světla a míru ji však můžeme využít konstruktivně a pozitivně. Umět se postavit za to, co je správné, je velmi důležité, abychom mohli dosáhnout změn tam, kde je to třeba (v posledních letech můžeme vidět mnohá vítězství osobní i kolektivní snahy - zlepšování životních podmínek zvířat, nové zákony proti týrání, a mnohá další). Čím více nás něco rozčiluje, tím hlasitěji nás daná záležitost volá, abychom udělali maximum pro její nápravu a zlepšení. I když se nám někdy nepodaří situaci napravit, můžeme alespoň jít dál s čistým svědomím, že jsme udělali vše, co jsme mohli. Udělejme tedy to nejlepší, co dokážeme, a nezapomeňme se za to patřičně odměnit a uznat hodnotu svého úsilí. Každý z nás může udělat svět lepším!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro třetí květnový týden dostali Eso Hojnosti. To vypovídá o nových příležitostech a možnostech vytvořit si v životě novou hojnost a úspěšné nové začátky. Možná máme v plánu začít budovat nový podnik, pustit se do nového zaměstnání či projektu, změnit prostředí, vyzkoušet novou aktivitu, aj. Nynější energie nás v tom podporuje. Přestože máme stále Merkur v retrográdní fázi (tj. období, kdy se nedoporučuje začínat nové věci, ale spíše se vracet k těm, které jsme již začali dříve a trochu je pozměnili, aby dostaly nový směr), i tak jsme vedeni k tomu, abychom se otevřeli něčemu novému. Retrográdní fáze Merkuru velmi přeje rekapitulacím, reflexím, retrospektivě, přezkoumávání věcí a návratu k sobě samým. Věnujeme-li tento čas sebezkoumání a přehodnocení dosavadního pokroku nebo směru, kterým se ubíráme, můžeme se poté lépe rozhodnout - tak, aby to bylo v souladu s našimi skutečnými přáními a hodnotami. Pokud se nám nyní v životě daří, můžeme směle pokračovat dál; pokud se nám naopak příliš nedaří, máme využít toto období k přehodnocení a pozitivním změnám, které uznáme za důležité - aby se nám dařit mohlo.
Eso Hojnosti je karta dostatku a nejrůznějších nových zdrojů - ať už tedy potřebujeme v životě cokoli, dostane se nám toho. Musíme však novým zdrojům i novým začátkům být otevřeni a budeme-li vedeni k využití nějaké příležitosti, pak je třeba ho následovat. Jsme spolutvůrci a žádáme-li Nebesa o pomoc, je třeba, abychom s nimi spolupracovali tak, jak nás povedou.

Z Karet energie nám vyšel Anděl síly. Tato karta obvykle vychází tehdy, když si připadáme jako oběti, bezmocní, slabí a využívaní. Přestože v některých situacích opravdu oběťmi jsme a je to nešťastné, nemusíme jimi zůstat. Možná jsme v minulosti utrpěli mnohá bezpráví, zranění, zklamání, zrady a jiné bolestné věci způsobené jinými lidmi nebo vnějšími podmínkami, a je-li tomu tak, jsme vyzýváni k tomu, abychom se soustředili na uzdravení svých ran, ať už čerstvějších nebo dávnějších. Dokud je v sobě nosíme, budeme se nadále cítit jako oběti - a toto naladění k nám může také přitahovat další podobně založené okolnosti, které nás v pocitu oběti podpoří. Chceme-li tomu předejít, uděláme nejlépe, když se zaměříme na své vlastní vyléčení, osvobození se od zrad a zklamání a očištění své energie.
Také je důležité, abychom se k sobě chovali s láskou a úctou a projevovali se tak i navenek. Sami máme do určité míry podíl na tom, jak se k nám druzí lidé chovají - tj. jak jim dovolujeme se k nám chovat. Jsme schopni se za sebe postavit, když je to třeba? Nebo se naopak zrazujeme a stavíme se na poslední místo? Vymezujeme si své hranice s láskou a úctou k těm, jichž se to týká? Nejsme příliš agresivní nebo naopak pasivní? Tato karta nás vede k asertivnímu přístupu, kdy respektujeme jak sebe, tak i druhé. I my sami jsme lidé a zasloužíme si stejnou úctu a péči jakou prokazujeme druhým. K druhým lidem bychom nikdy nedovolili chovat se zle, ponižovat je, shazovat nebo zanedbávat - avšak vůči sobě to mnohdy projevujeme i na denní bázi. Cítíme-li se nemilovaní, zanedbávaní, odstrkovaní či zrazovaní druhými lidmi, dost možná nám tím nastavují zrcadlo, které nám ukazuje, jak se chováme sami k sobě. Změníme-li způsob, jak se chováme k sobě, přirozeně se tím promění také přístup druhých lidí k nám - případně se obmění okruh lidí, kteří nás obklopují, a ty, kdo si nás nevážili (a kdo nám tak zrcadlili, jak jsme si nevážili sami sebe) nahradí ti, kdo budou odrážet náš nový láskyplný a uctivý přístup.
Karta Anděla síly nám také říká, že jsme pod Božskou ochranou a nemáme se bát.

Z Karet skryté moudrosti jsme dostali kartu Kovový král, který představuje náš pevný a odhodlaný postoj, v němž nebudeme přistupovat na žádné nezdravé kompromisy (tj. takové, při nichž bychom museli zradit sami sebe nebo naše důležité hodnoty) a v němž budeme jasně vymezovat hranice těm, kdo se snaží je překračovat. Toto se nás týká jak individuálně, tak i v širším, kolektivním měřítku. Úplněk a jeho zatmění, které nastane 16. května, může přinést nejen výzvy a těžkosti, ale dá nám zároveň sílu se jim postavit a bude-li třeba, bojovat za správnou věc a neustupovat.
Kovový král nás vyzývá ke zdravé sebeúctě a jejímu projevování. Máme umět říct jasné Ano, když něco chceme, a jasné Ne, když něco nechceme. My sami tak můžeme velkou měrou přispět ke své vlastní sebejistotě, pocitu bezpečí a sebedůvěře. Dokažme sami sobě, že za sebou stojíme a že nikomu nedovolíme, aby nám ubližoval, zneužíval nás nebo překračoval naše hranice. Nebojme se ozvat, neboť poskytnutím zpětné vazby druhým lidem pomáháme v jejich vlastním růstu, rozvoji a sebezdokonalování. Naopak, necháme-li je, aby nám nebo někomu jinému škodili, podporujeme je tak v páchání zla a rozhodně jim tím nepomáháme. Nejsme sice zodpovědní za činy jiných lidí, ale jsme zodpovědní sami za sebe a za vlastní čisté svědomí. Naše jednání musí vycházet z toho, co cítíme jako správné a k čemu jsme z hloubi srdce vedeni. Vycházíme-li ve svém jednání z pozice upřímnosti, pravdy a úcty k sobě i druhým, jednáme vždy správně!

* * *

SHRNUTÍ
Ve výkladu pro tento týden nám vyšly hned dvě karty, které vypovídají o vymezování a hájení zdravých hranic, o asertivním postoji a schopnosti zůstat neoblomní, když je to třeba. Bude to tedy velké téma pro nás všechny - nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost. Ať se to týká osobního nebo globálního dění, máme zůstat věrni svým pravým hodnotám a stát si za nimi pevně a odhodlaně. Hájíme-li tyto ryzí hodnoty, je to vždy správně, bez ohledu na možné negativní reakce lidí, kterým je náš oprávněný odpor proti srsti. Nenechme se zastrašovat, pokud na nás někdo bude zkoušet manipulaci v jakékoli formě. Anděl síly nám přišel připomenout, že rozhodně nejsme žádné bezmocné oběti a že máme na to, abychom si uchránili své hranice i vše, co je nám drahé. Eso Hojnosti je pak pro nás vzkazem, že se nám dostane vždy všeho, co budeme potřebovat, a to jak ve fyzické, tak i v duševní rovině. Hlavním poselstvím pro nás na tento týden je: VĚŘTE SI!
Na tento svět jsme přišli právě v této době proto, že právě my mu můžeme pomoci a právě my máme něco, co je důležité pro jeho další vývoj. Žijme svůj život tak, aby byl pro náš svět příspěvkem k dobru, lásce a míru. Nejlépe pomůžeme sobě i světu tím, že budeme ztělesňovat to, co si přejeme ve světě vidět. Čím více z nás bude žít v souladu s láskou, pravdou a mírem, tím větší podíl budou mít tyto krásné energie v rámci našeho světa. Nežádá se od nás nic jiného než to, co si v hloubi srdce sami přejeme a po čem upřímně toužíme. Nebojme se tedy pohlédnout do svého nitra, přiznat si, co všechno v něm nosíme, učinit případně nějaké změny, které budou potřebné, a sladit tak svůj život s tím, co si přejeme. Vše, co budeme potřebovat k naplnění svých přání, dostaneme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 8. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.5. 2022

Milí přátelé,

máme tady druhý květnový týden, který s sebou nyní přináší také retrográdní fázi Merkuru. Ta začne 10. května a potrvá do 3. června 2022. Toto období je obvykle spojeno s nejrůznějšími komplikacemi v oblasti komunikace - jak mezilidské, ve které může docházet k nedorozuměním nebo mylným interpretacím, tak i v komunikaci elektronické či ve smyslu dopravy. Mohou nastat různá zpoždění a frustrující omezení. Nicméně není to pravidlem a záleží vždy především na nás, jak se k čemu postavíme a jak se s čím vyrovnáme. Při retrográdní fázi Merkuru bývá ideální období pro znovuotevření nedořešených záležitostí a projektů, k rekapitulaci a přehodnocování, ke kontemplaci a meditaci. Navrací nás zpět k věcem, které zůstaly nedokončené, právě proto, abychom je dokončili. Využijme tedy toto období konstruktivně a nenechme se přemoci jeho frustrující energií. Dělejme si dostatek času na péči o své zdraví, duševní i fyzické, a všechno budeme zvládat mnohem lépe ;)

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
 • Posvátná země (Sacred Earth Oracle; Leela J. Williams)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Desítku Činu, která vypovídá o pocitu přetížení a přemíře nejrůznějších povinností a starostí. Je možné, že se na nás valí spousta věcí, které musíme řešit, nicméně i přesto je možné zabránit zbytečnému stresu, a právě k jeho omezení jsme touto kartou vedeni. Pokud existuje něco, co nemusíme dělat nutně my sami nebo co není nutné dělat teď hned, neváhejme si tyto věci rozvrhnout na delší časové období nebo se o některé úkoly podělit s dalšími lidmi, kteří budou ochotni nám pomoci. Mnohdy máme pocit, že musíme všechno zvládat sami, ale ne vždy to tak opravdu je. Nebojme se říct si o pomoc a oporu, když ji potřebujeme. Vypusťme ze svého rozvrhu, plánů i ze své mysli a srdce vše, co tam nemusí být, nebo alespoň ne teď. A nezapomínejme si mezi své priority řadit také vše, co nás dělá šťastnými. Mnozí lidé mají ve zvyku dávat absolutní prioritu výhradně povinnostem a péči o sebe a své potřeby nechávat až úplně na konec. Snažme se udržovat zdravou rovnováhu mezi energií, kterou vydáváme a kterou přijímáme, neboť rozdáme-li se úplně do dna, nebudeme moci dále pokračovat, a dost možná také onemocníme - a za to nám sebevíc splněných úkolů nestojí.

Z Orákula poslů světla nám vyšla karta s názvem Druhý paprsek moudrosti. Tou nám dávají Nebesa vědět, že všechno, co budeme potřebovat, vždy dostaneme v pravý čas - včetně vedení, co a jak udělat dále. Nemáme si dělat starosti ohledně budoucnosti a nejistoty, kterou možná pociťujeme. Mějme plnou víru v moudrost Nebes i naši vlastní a zůstávejme otevření Božskému vedení.
Tato karta znamená i to, že se nám dostane možnosti znovu otevřít své srdce lásce a její moudrosti. Jsme-li naladění na lásku a dokážeme ji dávat i přijímat, pak se vždy dostaneme v pravý čas na to pravé místo. Zároveň je to také vedení k dořešení některých záležitostí srdce, ať již vztahových nebo jiných, které se našeho srdce dotkly a které v něm možná zůstaly. Dostane se nám všeho, co k tomu budeme potřebovat.
Další význam této karty spočívá v moudrosti rozpoznat, kdy říct Ano a kdy Ne. To souvisí s první kartou týkající se přetížení. Kývneme automaticky na každou žádost, kterou nám někdo sdělí? Pokud víme, že máme tendenci neustále všem vyhovovat a všem se zavděčovat, jsou pro nás obě dvě karty jasným vedením k tomu, abychom to změnili a naučili se říkat s láskou Ne - nebo naopak Ano, pokud máme tendenci stát sami sobě v cestě a váháme, zda jít za svými sny.

Ze sady Posvátná země jsme dostali kartu Důslednost. Ta má více významů, dejte tedy na svou intuici ohledně toho, který je pro vás. Touto kartou jsme vedeni, abychom vytrvali ve svém úsilí, ať už se jedná o jakýkoli cíl nebo snahu o změnu, a nepřestávali se snažit. Abychom následovali své záměry také konkrétními činy, jimiž je budeme aktivně naplňovat a uskutečňovat. Čím kvalitnější je naše práce, tím kvalitnější budou také její výsledky - v jakékoli oblasti. Máme se držet svých hodnot a jednat vždy v souladu s tím, co cítíme jako správné. Tato karta vypovídá také o rozvoji a udržování zdravých návyků - a naopak odvykání si od těch nezdravých. (Mezi nezdravé návyky patří kromě různých závislostí také návyk dělat si starosti, stěžovat si, zanedbávat se, dovolovat druhým překračovat naše hranice nebo nás zneužívat, a mnohé další). Důslednost se může týkat také vztahů - abychom důsledně ctili sami sebe i druhé lidi a dbali na kvalitní základ našich vztahů, kterým je zejména vzájemná důvěra, spolehlivost, úcta a samozřejmě láska.

* * *

SHRNUTÍ
Pro tento týden se nám dostává jasného vedení k tomu, abychom zpomalili, přestali se zbytečně stresovat a vypustili ze svého rozvrhu vše, co tam nyní nutně nemusí být. Abychom si dělali pravidelně čas na odpočinek, zábavu, uvolnění a potěšení v jakékoli formě. Toto období může být energeticky náročné a může nás stát hodně energie, a o to důležitější je dobře se o sebe starat a energii přijímat nazpět. Láska v našem nitru nás sama povede k tomu, co nám nejvíce pomůže, a tak zůstaňme naladěni na její vibrace. Soustřeďme se na to, co bychom si přáli a jaké máme záměry, a neváhejme je uskutečňovat. Ušetříme-li si energii a sílu tím, že se zbavíme přebytečné zátěže a že si necháme pomoci tam, kde to potřebujeme a kde je to možné, budeme ji moci využít na cestě za našimi sny.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 1. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.5. 2022

Milí přátelé,

máme za sebou novoluní ve znamení Býka a k tomu i tradiční keltský svátek Beltane, který oslavuje příchozí období hojnosti a plodnosti. Je to čas oslavy rozpuku života ve všech ohledech, a tak, pokud cítíme příliv nové energie a síly, přijměme ho s vděčností a užívejme si ho do sytosti. Býk je smyslné znamení a dopřávání si požitků je zejména v tomto období velmi příhodné :) Tak jako jsme zvyklí hodně dávat, musíme umět i přijímat a upřímně se z našich darů těšit. Je to součást dobré péče o sebe samé a projev úcty k naší duši i k našemu tělu. Planetární aspekty jsou v tomto období také velmi příznivé, a tak se neváhejme pustit do něčeho nového, co nás možná již dlouho lákalo, a otevřeme se novým zážitkům a zkušenostem. Nynější energie nás přišla probudit a popohnat ke změnám a proměnám, které potřebujeme, ať už si to jsme ochotni přiznat či nikoli. Vždy můžeme požádat své anděly o ochranu a pomoc, aby naše změny proběhly tím nejlepším možným způsobem pro nás i pro všechny ostatní, kterých se tyto změny týkají - a pak následovat jejich vedení.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Činu, která může mít dva odlišné významy. První z nich vypovídá o tom, že jsme možná silně ovlivňováni nějakým starým zraněním nebo negativními zkušenostmi a že se kvůli nim držíme zpátky. Představuje negativní dopad minulosti na naši přítomnost a vypovídá o tom, že nežijeme svůj život naplno a nejsme sami sebou, protože máme strach. A když nejsme sami sebou, ani naše vztahy nemohou skutečně kvést, protože si kvůli svému zranění držíme všechny od těla (i od duše) a možná druhé lidi nevědomě odháníme, kdykoli se nám snaží příblížit. Možná jsme si z minulosti odnesli pocit kariérního selhání nebo zklamání, kvůli kterému se nám nyní nedaří skutečně využívat naplno své schopnosti, ve které možná nevěříme. Nebo od sebe odháníme jakékoli nové příležitosti, které nám přicházejí na pomoc s naším rozkvětem, ve snaze zachovat všechno za každou cenu při starém. Ať už se jedná o jakýkoli konkrétní případ, touto kartou nám andělé vzkazují, že se můžeme přestat bát a že skutečnost, že jsme v minulosti prožili možná i opravdu ošklivé věci (a možná i opakovaně), neznamená, že přítomnost a budoucnost musejí být stejné. Pokud máme v životě nějaký opakující se negativní vzorec, vyhledejme odborníka, který nám pomůže si ho vyřešit a změnit na nový, který nám bude prospívat. Naši andělé nám rádi pomohou najít toho nejlepšího pro nás a pro naši situaci. Máme přestat být otroky své minulosti nebo strachu z budoucnosti.
Druhý význam této karty je opačný - v tom případě nás vyzývá, abychom se zdravě chránili v případě, že je to potřeba. Neznamená to panicky všechno kontrolovat (což souvisí s prvním významem), ale být zdravě a rozumně obezřetní, ať se jedná o cokoli. Možná máme špatný pocit z nějakého člověka, byť k tomu nevidíme žádný očividný důvod. Možná vidíme skvělou příležitost, ale něco nám říká, že bychom raději měli ještě počkat. Možná jsme vybízeni k nějaké investici, ale intuice nám radí, abychom si své finance ještě ponechali. Vedení intuice jde mnohdy proti veškeré logice - avšak zpětně, pokud ji poslechneme, bude toto její vedení dávat dokonalý smysl. Na rozdíl od strachu, který v nás vyvolává naléhavost a nepříjemné, chaotické emoce a paniku, je vedení intuice klidné, jasné a zcela konkrétní. Následujeme-li vedení intuice, naprosto jasně cítíme, že jednáme správně, a to s mírem v srdci, který nadále trvá. Pokud následujeme hlas strachu, žádný pocit míru ani správnosti našeho rozhodnutí se nedostaví. Možná pocítíme krátkou úlevu, ale ta netrvá dlouho. Jednání založené na strachu vždy plodí jen další strach. Máme-li tedy problém rozpoznat vedení intuice od strachu, požádejme své anděly, ať nám s tím pomohou.

Ze sady Moudrost Avalonu jsme dostali kartu Paní z jezera. Tato postava z Artušovských legend nás vybízí k ryzí upřímnosti a pravdivosti ve všem, co si myslíme, co vnímáme, co říkáme i jak jednáme. Máme sebrat odvahu a přiznat si, co v sobě ve skutečnosti nosíme a co bychom potřebovali změnit. Možná si potřebujeme přiznat potřebu změny v nějakém našem vztahu, životním stylu, péči o zdraví, hospodaření s penězi, místě bydliště nebo v jakékoli jiné oblasti, ve které jsme možná nespokojeni a nenaplněni. Jsme-li sami k sobě i k druhým pravdiví a upřímní, vyzařujeme přesně ty vibrace, které k nám přitahují to, co si přejeme. Toužíme-li tedy po lásce, staňme se sami láskou. Přejeme-li si lepší zdraví, nalaďme se na energii zdraví a vitality. Přejeme-li si větší hojnost a dostatek, buďme vděční a mějme otevřenou náruč veškerému bohatství, které k nám přichází.
Aby k nám mohlo přijít to, co si přejeme, musíme si nejprve přiznat, že si to přejeme, a nebránit se změnám, které se pro to potřebují uskutečnit. Paní z jezera nás vyzývá, abychom si přiznali, že do velké míry si svůj život (i to, jakým způsobem ho vnímáme), určujeme a vytváříme my sami. A pokud jsme s něčím nespokojeni, udělejme maximum pro to, abychom to v rámci svých možnosti změnili.
Tato karta nás také vyzývá ke zdravé sebeúctě, a to ve všech aspektech. Máme si vážit sami sebe i svého života a nedovolit nikomu, aby se k nám choval neuctivě. Sami jistě chováme druhé lidi ve velké úctě a jsme vůči nim ohleduplní - máme tedy plné právo žádat totéž a nesmiřovat se s ničím méně. To neznamená, že my sami se začneme chovat bezohledně a že budeme najednou prosazovat sami sebe na úkor druhých. Znamená to, že na sebe samé začneme brát STEJNÝ ohled jako na druhé. I my sami jsme lidé a zasloužíme si proto stejnou úctu a ohleduplnost jako všichni ostatní. Buďme tedy asertivní a neváhejme se postavit se za sebe, bude-li to třeba. Vždy to jde udělat slušně a uctivě. Řekněme Ano, když budeme chtít říct Ano, a řekněme Ne, když budeme chtít říct Ne. Kdykoli svými činy dokážeme své duši i svému tělu, že stojíme na jejich straně a že je chráníme, vzroste tím naše sebe-důvěra - protože naše nitro uvidí, že nám může věřit. Pokud sami sebe naopak neustále zrazujeme a necháváme druhé, aby nás využívali nebo jinak zraňovali, logicky nám naše nitro věřit nemůže. Trpíme-li tedy nedostatkem sebedůvěry (viz. první karta), je toto první věc, kterou bychom měli začít měnit - začít brát ohled i na sebe a uznat svou vlastní cenu. V souladu s touto naší vnímanou cenou začneme přitahovat rovněž cenné osoby, cenné vztahy, cenu v podobě financí, apod.

Ze sady Magická poselství víl jsme dostali kartu Léto. Ta může mít doslovný význam ve smyslu načasování, kdy nám říká, že k naplnění našich přání nastane nejvhodnější čas v létě. Je pravda, že co na jaře klíčí a rozkvétá, v létě přináší své plody. Pokud jsme tedy zasadili semínka nějakých svých záměrů, je velmi pravděpodobné, že nám během letního období přinesou své ovoce. Tentýž význam se může naplnit i kdykoli jindy než v létě - podstatné je, že pokud si vytvoříme záměr a poctivě se staráme o jeho uskutečňování, v pravý čas se nám ukážou výsledky.
Tato karta jinak vypovídá obecně o období velké hojnosti, ze které se máme těšit. I když možná nemáme v životě všechno, co bychom chtěli, stále je mnoho věcí, za které můžeme být vděční. Léto je obdobím plného života, a tak se již teď nalaďme na jeho energii, bez ohledu na to, jaké roční období právě máme. Tato energie podpoří naplnění našich přání a navíc z hojnosti, které se nám dostává (a ještě dostane), můžeme také věnovat určitou část těm, kdo se ocitli v tísni. Čím více hojnosti si dovolíme přijmout, tím více budeme moci také pomáhat.

* * *

SHRNUTÍ

Výklad pro tento týden se velmi podobá tomu předchozímu. Dává nám jasně najevo, že nastává období velké hojnosti a plnění našich přání, ale že si v tomto naplnění sami do velké míry bráníme - a že bychom s tím měli pro dobro své i druhých přestat. Nikdo z nás sem nepřišel proto, aby trpěl a strádal. Pokud jsme v některé oblasti svého života nespokojeni - a nebo máme v životě vše, ale chybí nám schopnost se z toho radovat - máme nyní ideální období k tomu, abychom se rozhodli to změnit. Způsob, jak to udělat, se nám ukáže sám. Postačí, když Nebesům projevíme svou ochotu změnu připustit - a přiznat si, že ji vůbec potřebujeme.
Máme se přestat bát a neposuzovat různé věci na základě svých starých negativních zkušeností. Na obzoru jsou nové příležitosti a kvůli svému strachu a starým zraněním je od sebe můžeme nevědomě odhánět (toto téma se nám zde opakuje). Pokud nejsme vyloženě v situaci, kdy nám opravdu hrozí nějaká nepřízeň (a v takovém případě nás zcela jasně vede naše intuice), není žádný důvod držet se zpátky a neustále vše kontrolovat. Důvěřujme svým andělům, že nás chrání od zlého a že nám vždy dají vědět, když bude třeba, abychom my sami něco udělali, prostřednictvím naší intuice.
Buďme sami sebou a nalaďme se na energii toho, co si přejeme ve svém životě vytvořit - a stejně tak buďme ochotni se vzdát všeho, co nám tuto snahu kazí (např. stará zranění, zklamání, nedůvěra...) Všechno, co bude s naší ryzí energií v souladu, k nám pak přirozeně začne proudit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 24. dubna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25.4. do 1.5. 2022

Milí přátelé,

blíží se nám konec dubna a spolu s ním také keltský svátek Beltane zasvěcený oslavě hojnosti, plodnosti a vášně. Spadá na noc ze 30. dubna na 1. května a v tomto roce je zároveň spojen s novoluním ve znamení Býka a s částečným slunečním zatměním, což mu dodává extra porci vášně navíc. Vesmírný soulad Venuše a Jupitera v tomto období je příznivým znamením pro lásku a peníze. Býk je velmi smyslné a požitkářské znamení a nebeské konstelace planet a hvězd jsou s ním nyní v krásné souhře. Můžeme tedy očekávat příliv nové energie a také milostné vášně. Tyto energie nás povzbudí k uskutečnění pozitivních a nadšených změn. Novoluní je zároveň ideálním časem pro nové začátky a nové projekty. Až bude poté měsíc dorůstat, naše záměry budou růst a naplňovat se spolu s ním. Nechť se nám tedy daří!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Kouzelní delfíny a mořské víly (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Čtyřku Hojnosti. Tato karta má dva navzájem opačné významy - vyberte si tedy ten, který cítíte, že se vás týká.
První význam spočívá v ochraně své energie a zodpovědném hospodaření s penězi a majetkem - například abychom spořili, zbytečně neutráceli, apod. V citové oblasti nám radí, abychom si dávali pozor, komu se otevíráme, abychom si do své blízkosti vybírali osoby výhradně srdcem a nastavili si jasné a zdravé hranice. Máme-li problém s přílišnou otevřeností, důvěřivostí a sklonem rozdávat svou energii a pomoc každému na potkání, radí nám Nebesa, abychom přibrzdili a nechali si část energie také pro sebe. Rovněž pokud máme vztahy s lidmi, kteří nás jen využívají nebo nám dokonce ubližují, nemáme se bát být asertivní a ukázat jim meze - případně ukončit kontakt.
Druhý význam této karty se týká situací, kdy naše opatrnost a pečlivost přeroste až do extrému. Někdy se této kartě říká Lakomec, protože může vypovídat o hromadění majetku a strachu z jeho ztráty. To se přitom nemusí týkat pouze peněz a hmotných věcí, ale třeba i citů. Mnozí lidé zadržují lásku k druhým ze strachu, že jim bude ublíženo, když se otevřou, a mezitím tato potlačovaná láska vytváří bloky a problémy v jejich vlastním nitru. Pocity jsou energie a energie potřebuje proudit, stejně tak jako peníze a všechny ostatní formy energie. Tak jako se střídavě nadechujeme a vydechujeme, potřebujeme i střídavě přijímat a vydávat. Máme-li tedy dojem, že jsme se z nějakého důvodu příliš uzavřeli a stali se zahořklými, nedůvěřivými, lakomými nebo že na něčem nezdravě lpíme, je toto pro nás vedení, abychom pustili vše ze svého sevření a dovolili si obnovit svou důvěru v přirozený proud Života.
Je to také vedení, abychom nelpěli na své minulosti, na tom, aby věci zůstávaly takové, jaké vždy byly, neboť život je o změnách a žádný okamžik se už neopakuje. Snaha zajistit si, že všechno zůstane vždy stejné, nám působí jen utrpení a změně stejně nezabrání - často právě ta změna, které se tolik bojíme, může být tím, co do nás vdechne nový život a místo ztráty něčeho nám toho hodně dá.
Lpění na starých nefunkčních myšlenkách nám také neslouží - je třeba začít se dívat na věci nově a neposuzovat je podle někdejších měřítek. Každý den se stáváme novými a moudřejšími lidmi a naše myšlení se obohacuje a přirozeně mění. Je v pořádku změnit názor nebo postoj.
Lpění na starých citových vazbách nám stojí v cestě ve vytváření nových. Mnohdy nejvíce lpíme na těch, které nám nejvíce škodí. Je-li to tedy náš případ, máme nyní ideální období pro přehodnocení svých citových pout a rozhodnutí, která si ponechat a která nikoli.

Z Moudrosti orákula jsme dostali kartu s názvem Nedokončená symfonie. Říká nám, že máme v životě něco, co stále čeká na své dokončení. Mohou to být doposud nedokončené úkoly, které jsou považovány za formu nepořádku, a ten nás obírá o energii, protože máme pocit "dluhu". (Téma dluhů v jakékoli formě jsme tu měli už v minulém výkladu.) Pokud tedy víme o konkrétních věcech, které bychom měli dokončit, pusťme se do toho. Jejich odkládání (a hledání výmluv, proč je odkládáme) nás stojí mnohem více sil než kdybychom prostě šli a udělali je. Jakmile opravíme ten zámek, ozveme se tomu kamarádovi, zašijeme to děravé tričko, vrátíme tu půjčenou knížku, apod., jasně ucítíme, kolik energie se nám tím vrátilo, když jí neplýtváme na pocity viny a dluhu.
Tato karta může také vypovídat o nedokončených záležitostech mezi námi a druhými lidmi. Možná mezi námi došlo k nedorozumění, které jsme si nevyjasnili. Možná nás někdo beze slova opustil a nám chybí pocit uzavření, smyslu a dokončení. Možná nám někdo zemřel a v nás zůstaly pocity, které jsme mu nestihli vyjádřit. Ať se jedná o jakýkoli vztah, pokud máme vůči někomu pocity, které jsme ještě nevyjádřili (a které už druhému vyjádřit možná nemůžeme), udělejme to alespoň pro sebe. Můžeme napsat fiktivní dopis, kde se ze všeho vypíšeme, nebo se svěřit deníku. Můžeme to svěřit dobrému příteli nebo svým andělům. Můžeme se vyplakat, vyvztekat nebo bezpečně fyzicky vybít (např. sportem).
Možná nerozumíme tomu, proč někdo odešel, nebo proč se něco stalo, ale to není podmínkou toho, abychom mohli danou záležitost uzavřít. Podstatné je, co je TEĎ. A pokud nechceme, aby nám přítomnost a budoucnost kazila bolest z naší minulosti, je třeba jí dát prostor, který jí právem náleží. Není třeba mít strach z pocitů, které se v nás probudí - i kdyby byly třeba desetiletí staré! Tyto pocity nezávisí na čase a jsou stále naživu a stále v nás, protože jsme je plně nepropustili. Třebaže mohou být bolestivé, nebudou v nás navěky. Právě tím, že dáme své bolesti prostor, umožníme, aby odešla.
V případě, že patříme k těm, kdo někomu bolest způsobili, je tato karta vedením, abychom udělali maximum pro nápravu, je-li to možné (opět se nám zde opakuje téma citových dluhů), projevili upřímnou lítost a už svou chybu znovu neopakovali. Tak se naplní její účel, my zmoudříme a můžeme se posunout dále.
Tato karta může také vypovídat o případech, kdy nám naše staré negativní zkušenosti brání uvěřit v něco nového a dobrého. Kdy jsme si pořádně nezpracovali své zážitky a mylně si je vyložili. Například jsme uvěřili, že "není možné nikomu věřit", "muži/ženy jsou takoví/é", "nikdy není ničeho dost", "nemám žádnou hodnotu, když..." V souladu s tímto naladěním a přesvědčeními si pak přitahujeme odpovídající zkušenosti i nadále - a ještě více se ve svém přesvědčení utvrzujeme. Tyto případy poznáme nejčastěji podle toho, že se nám stále dokola opakují. Pokud nám něco chodí opakovaně přímo "pod nos", jedná se o potřebu změny a také o nějakou nedokončenou nebo nepochopenou záležitost a lekci, kterou si z toho máme vzít. Jakmile si však uděláme čas na toto pochopení a vnitřní změny, tyto opakující se situace a zkušenosti zmizí, protože splní svůj účel.

Z karet Delfínů a mořských víl jsme dostali nádherné poselství: Požehnaná změna. Podporuje nás ve výše uvedeném úsilí o obnovení pořádku v našem životě, protřídění našich vztahů a jejich očištění, v otevření se Životu a důvěře v něj, v pozvání lásky do našeho srdce a jejím sdílení se stejně milujícími lidmi, i ve všem ostatním, co potřebujeme změnit k lepšímu. Říká nám, že ať už potřebujeme učinit jakékoli změny, máme k nim nyní skvělé podmínky a dostane se nám také všeho, co budeme potřebovat k jejich uskutečnění. Nemáme si dělat starosti s tím, JAK se to stane, jen buďme ke změně ochotni. Kdykoli něco pozveme do svého života, samo si to najde tu nejlepší cestu k nám. Důležité je, abychom si ve změnách sami nebránili svým strachem. Pokud si něco přejeme, ale přitom se bojíme to připustit, v podstatě šlapeme současně na brzdu i plyn a nemůžeme se divit, že se nehneme z místa. Pomůže nám tedy si nejprve ujasnit, zda změnu opravdu chceme, a pevně se pro ni rozhodnout. Dáme-li najevo svou ochotu změnu umožnit, cesta se nám sama ukáže.

* * *

SHRNUTÍ

Toto je týden, který nám přeje v oblasti jakýchkoli pozitivních změn, ale můžeme se přitom potýkat s vlastní nejistotou, nedůvěrou v Život nebo s nejrůznějšími jinými bloky. Změny, které budeme provádět, by měly začínat uvnitř nás - tedy v našem myšlení, vnímání, prožívání, vyjadřování, jednání i v naší energii. Změníme-li sami sebe, přirozeně se začne měnit i to, co přitahujeme. Cokoli, co uděláme pro to, abychom se uzdravili ze svých zranění (ať už čerstvých či dávných) a očistili se od všeho, co není láskou, nám velmi prospěje nyní i do budoucna. Jakmile si vyřešíme své vlastní vnitřní záležitosti, bude pro nás jednodušší se rozhodovat ve změnách vnějších - v našich vztazích s druhými lidmi, v naší kariéře, financích, apod. Přirozeně to také pomůže našemu zdraví, neboť nebudeme zatíženi stresem z nerozhodnosti a váhou našich starých neuzavřených záležitostí.
Cokoli, co v našem životě čeká na své dokončení a uzavření, nás stojí energii. Dokončením byť jen maličkostí napomůžeme našemu vědomí zbavit se části takovýchto "dluhů". Cokoli dlužíme sami sobě nebo někomu jinému, cokoli čeká na své vyřízení, opravu nebo dokončení, se rozhodněme v rámci svých možností co nejdříve splnit. Energie, kterou tím ušetříme, nám pak poslouží k uskutečňování změn, které si přejeme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 18. dubna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.4. 2022

Milí přátelé,

přeji vám všem krásné Velikonoce a úspěšný začátek i průběh dalšího týdne! Máme za sebou úplněk ve znamení Vah, který mnohým z nás nedal spát možná i několik nocí, a tak si dopřejme nyní čas na odpočinek a načerpání sil. Úplňky jsou tradičně časem završení, naplnění a zakončení, a vynášejí také na světlo mnohé věci, které jsme neviděli (a nebo nechtěli vidět), abychom je přijali a něco s nimi udělali. V tomto týdnu, kdy měsíc ubývá, máme ideální čas k propouštění všeho, co již ve svém životě nebo ve svém vlastním nitru nechceme nosit, a co můžeme nechat ubývat spolu s měsícem. Je to skvělý čas pro úklid a pořádek, ať už v našem domově a okolí nebo sami v sobě - v myšlenkách a pocitech.
Energie jara nás inspiruje k rozkvětu navzdory stále nízkým teplotám nebo jiným nepříznivým vlivům. Příroda je odolná a oplývá schopností regenerace, a k tomutéž nás nyní vybízí. Dopřejme si veškerou potřebnou péči, načerpejme síly, a náš rozkvět nastane přirozeně sám, v pravý čas.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards, Doreen Virtue)
 • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Eso Činu, což je karta nových nadšených začátků, nové energie a nových aktivit. Říká nám také, že pokud zatím necítíme nadšení ani motivaci k něčemu novému, brzy se to změní. Pokud naopak nadšení jsme, podporuje nás v našem pozitivním zápalu. Budou nám nyní do života přicházet nové příležitosti k projevení a uplatnění své kreativity, ať už v rámci kariéry nebo pro své vlastní potěšení. Máme se nechat pohltit činnostmi, které nás naplňují a které nám pomáhají budovat zdravou sebedůvěru. Stejně tak nám prospěje, když budeme otevření novým lidem a novým zážitkům, které nás obohatí. Sebemenší nová věc, kterou si k sobě pustíme, nám pomůže rozproudit naši energii a povzbudit naši životní sílu.

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali Smazání dluhů. Ta může mít doslovný význam, kdy se nám podaří konečně splatit nějaký finanční dluh nebo nám bude nějakým způsobem odpuštěn. Finance jsou však pouze jednou z mnoha forem energie. Dluhy, které pociťujeme na energetické úrovni, se mohou projevovat i v jiných podobách, než jen v penězích. Možná něco dlužíme sami sobě - dobrou péči, odpuštění si za něco, nebo něco jiného. Možná máme pocit viny vůči jinému člověku a tento pocitový dluh se nám v životě promítá do jiných forem dluhu či trestu (pocity viny vždy přitahují potrestání, ať už jsme se opravdu něčím provinili a nebo to tak pouze subjektivně vnímáme).
Pokud jsme se dopustili nějakého provinění, projevme svou upřímnou ochotu k nápravě situace. Není-li již náprava možná, zapracujme na tom, abychom své mylné chování a činy již nikdy neopakovali. Prostřednictvím chyb se učíme a stáváme se moudřejšími a vyspělejšími.
Tato karta může také znamenat formu spravedlivého vyrovnání, a tak, pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu, je velmi pravděpodobné, že se nám dostane náhrady za to, co jsme ztratili, a pomoci s uzdravením svého zranění či zklamání. Můžeme se také dočkat spravedlivého výsledku některých (soudních) sporů.

Z karet Květové terapie jsme dostali krásnou kartu červené růže s názvem Otevřete své srdce. Vypovídá zejména o léčení našeho srdce, propouštění citové bolesti a opětovného otevírání se lásce. Stará zklamání a zranění, která jsme v minulosti utrpěli a která jsme možná doposud úplně nepropustili ze své energie, mohou stát v cestě lásce a radosti, které jsou na cestě k nám a možná se k nám již dávno snaží dostat. Buďme tedy ochotni odemknout tento zámek stvořený ze strachu a hořkosti a dovolme lásce, aby z našeho srdce vytlačila všechno, co láskou není. Láska nám nikdy neublíží. Lidé možná ano, ale láska nikoli. Láska, kterou cítíme MY a kterou nosíme ve SVÉM srdci, nám pomáhá a léčí nás. Jsme to MY, kdo se díky ní cítí dobře, často navzdory právě chování některých lidí. Dokážeme-li si uchovat v srdci lásku (a vůbec nemusí být nasměrována na někoho nebo na něco konkrétního), snadno překonáme i těžší chvíle v životě a posloužíme jako inspirace pro mnohé další. Navíc tato naše nepodmíněná láska přitahuje do našeho života tutéž nepodmíněnou lásku v nejrůznějších podobách. Nechť je tedy láska naší absolutní prioritou - a možná právě díky ní začnou mizet i dluhy z našeho života (viz. druhá karta) a odemkne naši životní sílu a nové nadšení (viz. první karta). V tomto týdnu máme příležitost překonat stará omezení a věci, které nás svazovaly, dáme-li lásce volnou ruku a necháme ji konat zázraky, které umí jen ona.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k otevření se nové energii a novým začátkům. Přestože se stále ještě můžeme cítit unaveni nebo nemáme chuť se do ničeho pouštět, je velmi pravděpodobné, že nám někdo nebo něco pomůže se z této ustrnulosti dostat. Neznamená to, že se najednou radikálně nadchneme a začneme být hyperaktivní (i když i to je možné ;)) , ale spíše že se začnou pozvedávat některé naše bloky a začneme před sebou spatřovat cesty, o kterých jsme předtím nevěděli; řešení, která nás dříve nenapadla; nové náhledy, názory, postoje a vnímání věcí v našem životě, které nás obohatí a pomohou nám hnout se z místa.
Máme příležitost vyrovnat nejrůznější formy dluhů, které jsme si v životě nadělali, a udělat vše, co je v našich možnostech, abychom pokračovali s čistým štítem. Nemusíme je mít vyřešeny nutně tento týden, ale můžeme na jejich vyrovnání začít nyní pracovat - a začnou se nám objevovat nové možnosti či zdroje, které nám s tím pomohou. Jednou z forem dluhů je také pocit viny, a tak, pokud se cítíme kvůli něčemu provinile, požádejme Nebesa o pomoc s nápravou situace, kterou jsme možná pokazili, a ať už je nebo není možná, každopádně zapracujme na změně svého chování a jednání do budoucna. Každý člověk dělá chyby, protože v daném čase ještě neví, že je jeho rozhodnutí chybné. Pokud si však jsme vědomi toho, že naše rozhodnutí způsobí někomu bolest (včetně nás samých), a přece ho učiníme, jedná se o vědomou volbu, nikoli omyl - a tato volba pak přispívá k našemu "karmickému dluhu". Pokud tedy víme, že je něco špatné, tak to prostě nedělejme. (Sem spadají například i různé formy závislosti, kterými ubližujeme svému vlastnímu tělu, apod.)
Otevřeme své srdce lásce a dovolme si opět uvěřit v její léčivou moc. Láska nám nikdy neublíží - právě ona je lékem na všechno, co způsobil její nedostatek. Připustíme-li lásku do svého srdce a svého života, přirozeně se v něm začne napravovat a léčit vše, v čem doposud láska chyběla. Přejeme-li si v životě více lásky, musíme se sami stát jejím ztělesněním. Dovolme si "stát se láskou" a vypusťme ze své mysli, srdce, těla, energie i ze života všechno, co není v souladu s ní. Dáme-li jasně najevo, že je pro nás láska prioritou, začne se v našem životě projevovat stále více a pomůže nám uskutečnit mnoho zázraků, které s sebou vždy přináší.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 15. dubna 2022

Konjunkce Jupiteru a Neptunu ve znamení Ryb

 • Konjunkce Jupiteru a Neptunu nastává každých 13 let 
 • Tato je však výjimečná, neboť se odehrává ve znamení Ryb, což se naposledy stalo v roce 1856 a znovu nastane v roce 2188
 • Znamení Ryb je pro Jupiter i Neptun "domovským" znamením, je to tedy velmi příznivý vliv, který může trvat i celé další měsíce

* * *

Energie této konstelace na nás může působit, jako bychom jednou nohou stáli v realitě a tou druhou v éteru. Tento nepopsatelný pocit, kterého si v poslední době mnozí z nás všimli, přichází jednou za život a v tomto životě ho tedy již znovu neprožijeme. Přestože se tyto dvě planety setkávají zhruba každých 12-13 let, Neptun putuje pomaleji než Jupiter a trvá mu 165-166 let, než oběhne celý cyklus zvěrokruhu, zatímco cyklus Jupitera trvá 12 let - v důsledku čehož je pro tyto dvě planety opravdu velmi vzácné setkat se ve stejné konstelaci.

Co činí toto setkání ještě magičtějším, zázračnějším a zapamatovatelnějším, je to, že Jupiter i Neptun jsou vládci citlivých, intuitivních Ryb, přičemž Jupiter je jejich vládcem tradičním, zatímco Neptun moderním, což ještě posiluje kouzelný charakter jejich spojení. Energie tohoto astrologického jevu je proto zesílena, neboť obě planety mají svůj domov v Rybách, a tak se můžeme těšit na velké štěstí, hojnost, kouzla a zázraky.

Jupiter i Neptun jsou vnější planety, a když se dvě vnější planety dostanou do konjunkce, jejich vliv trvá velmi dlouho, a tak můžeme očekávat, že v průběhu následujících měsíců nám bude energie tohoto spojení nadále prospívat. Tyto energie se začaly rozvíjet v průběhu ledna 2022 a postupně se zesilovaly, přičemž 12. dubna dosáhly svého vrcholu. Přesto je můžeme vnímat velmi silně až do 15. února 2023.

A tady to nekončí - toto setkání Jupiteru a Neptunu znamená významné nebeské znamení nových začátků a zcela nového cyklu, a tak, ať už máte jakékoli záměry, v tomto období je výborná příležitost začít novou kapitolu v našich životech, kterou budeme psát po dalších 12-13 let.

Jupiter nese energii mistrovství a ve spojení s Neptunem nám pomáhá stát se mistry našich snů. Cokoliv si přejeme zhmotnit, se nám nyní bude dařit velmi snadno. Konjunkce Jupiteru a Neptunu 12. dubna bude pravděpodobně nejkouzelnějším dnem našeho života, a tak je důležité vymezit si jasné záměry a vážně se soustředit na zhmotňování našich snů a přání.
Vesmír doslova sladil planety tak, aby nám pomohl naše sny naplnit. Planeta Neptun i znamení Ryb jsou oboje spojeny s vodou, spiritualitou, emocemi, léčením, transformací, intuicí, únikem, sny, nadějemi, přáními, inspirací a kreativitou, a tak je tento čas přesně tím pravým na to, abychom se zaměřili na své umělecké sny. Máme-li možnost, věnujme svůj čas psaní, kreslení, malování, zpěvu, tanci, hudbě a sebevyjádření v jakékoli jiné formě, kterou si zvolíme, plně a bez omluv.
Tento čas je také vhodný k využití umění na to, abychom ze sebe uvolnili emocionální energii, kterou jsme možná podvědomě dusili v sobě, a z toho vzniklé emoční bloky.

Pokud se necítíme voláni k tomu, abychom svou potlačenou energii projevili prostřednictvím umění, můžeme místo toho použít ke své citové očistě vodu, neboť Ryby jsou vodním znamením. Jakákoli aktivita spojená s vodou, včetně obyčejné sprchy nebo koupele s mořskou solí, pobytu v blízkosti jezera či oceánu, nebo to, že necháme kanout naše slzy, nám přinese hluboký terapeutický účinek. Ryby nás vyzývají k tomu, abychom se přestali bát cítit své emoce, a místo toho je zcela otevřeně vyjadřovali, aby mohly odejít z našich energetických těl, kde zůstaly uvězněny naším egem a kde mohly způsobovat v důsledku svého potlačení nejrůznější problémy, konflikty a stagnaci. 

Jupiter vládne štěstí, dobrodružství, hojnosti, optimismu, úniku, spojením na úrovni duše a příležitostem. K čemukoli se přiblíží, tomu napomáhá expandovat. Všechny vlastnosti znamení Ryb i planety Neptun jsou tedy nyní zesíleny.

Tato kombinace nás může přimět dívat se na věci skrze růžové brýle a nemusíme být ochotni nastavit si zdravé hranice. Z toho pak může vzniknout naše rozčarování, když v něčem uvidíme velký potenciál (někdy nerealistický) a současně staneme tváří v tvář chladné, tvrdé pravdě. Náhle si uvědomíme, že jsme se nechali pohltit vlastní idealizací a falešnými nadějemi ohledně nějaké naší oblasti v životě - pravděpodobně na posledních 12-13 let. Navíc, protože Neptun vládne i závislostem, sklonu k popírání a fantaziím, můžeme zjistit, že to, co jsme dříve vnímali jako spojení duší, bylo ve skutečnosti spojení s traumatem, které v nás bylo oživeno a vyvolávalo v nás celou škálu emocí jako na horské dráze.

Přestože tato spojení mohla nedávno skončit (nebo i v průběhu posledních 12 let), je velmi pravděpodobné, že teprve nyní si plně uvědomujeme, čím jsme si prošli, a začínáme rozumět manipulaci, které jsme byli vystaveni. Zjistíme také, že naše pocity se uzdravují, a konečně najdeme svůj vnitřní mír. Přestože nám zůstanou citové jizvy z minulosti, nebudou už snižovat naše vibrace, ani poškozovat naše sebevědomí. Můžeme začít cítit, že se opět vracíme sami k sobě, a uvědomovat si, jak moc jsme se v minulosti zaměřovali na jiné lidi a vždy je stavěli na první místo, zatímco jsme sami sebe zanedbávali.
To se teď drasticky změní. Tato nová kapitola je o prioritě našich vlastních potřeb a o úctě a lásce k lidem, kteří nám naši energii opětují.


Neptun je také planetou duchovních iluzí a deziluzí, a tak je tato konjunkce velmi výjimečnou příležitostí opustit své staré reality, s nimiž už nesouzníme a které nejsou v souladu s tím, kudy se chceme nadále ubírat. Máme se sami sebe zeptat, nejen na to, co je v našem životě skutečné, ale zda jsme také připraveni prožít něco skutečného a hlubokého. Můžeme si také klást otázky, co nebo kdo v našem životě je pouhou iluzí nebo představou, kterou jsme si vytvořili v rámci své snahy uniknout před realitou. Bude nám najednou nad slunce jasné, co a koho chceme v životě mít, a to nyní i do budoucna. Budeme se dívat hlouběji pod povrch a jasně uvidíme skrze podvrhy a faleš. Náš celkový pohled se nyní mění, a jakmile spatříme skryté pravdy, už nikdy nebudeme schopni se vrátit ke svým starým způsobům myšlení. 

Přestože jsme my sami tvůrci našich snů, měly by být realistické, a nikoli založené na pouhých fantaziích a fikcích, aby se mohly opravdu naplnit. Zázraky se samozřejmě dějí, avšak nyní je načase si uvědomit, co je skutečné a co falešné, aby byla naše přání zcela v souladu s tím, co je pro nás to pravé.

Neptun nás vyzývá, abychom si vizualizovali své sny, zatímco Jupiter rozšiřuje a množí vše, na co se zaměříme, a tak můžeme snít ve velkém, držet si vize všeho, co si přejeme, a vysílat tuto svou novou vibraci do Vesmíru, aby ji mohl sladit a spojit s novými příležitostmi a možnostmi odpovídajícími stejné frekvenci. 

Je velmi pravděpodobné, že v průběhu dalších dní prožijeme hluboké prozření a začneme být více všímaví, nabiti energií a budeme se cítit více naživu než dříve - a zjistíme, že si velmi rychle a velmi jasně uvědomujeme nejrůznější věci. Naše smysly, intuice i vnitřní vědění budou promlouvat jazykem, kterému naše duše na energetické úrovni snadno porozumí.  

Během tohoto přechodu se můžeme cítit velmi emocionálně, neboť propouštíme pouta k určitým lidem či situacím a zjišťujeme, že některé věci jsme si vysnili jako pohádku, zatímco realita byla úplně jiná. 

Můžeme mít proto pocit, že jsme se vydali "špatnou" cestou nebo že jsme se motali v kruzích, kde jsme opakovali stále dokola totéž. Musíme si však pamatovat, že všechno se vždy děje přesně tak, jak má, a když se okolnosti náhle pozvednou, je to v důsledku Božského načasování. Věřte tedy, že nastal ten pravý čas, a buďte připraveni hnout se kupředu, jakmile se tyto energie dají do pohybu. 

Než plně pocítíme, že se energie pozvedla, může trvat nějaký čas - zejména pokud jsme doposud úzce lpěli na určitých přesvědčeních nebo způsobech myšlení. Není ale kam spěchat; požehnání a příležitosti k nám přicházejí bez omezení. Existuje vyšší důvod, proč splnění některých našich snů a záměrů trvá delší dobu a proč se některá naše přání zdánlivě neplní vůbec, bez ohledu na to, jak moc se o jejich naplnění snažíme.
Někdy se více zabýváme právě tím, proč některé věci nefungují nebo se neplní, spíše než abychom využívali svou energii k vytváření prostoru pro něco nového. Přemítání nad minulostí může být významným faktorem ztráty naší energie a zdrojů, stejně jako když se snažíme mít kontrolu nad tím, jak co dopadne.

Budeme mít zesílené smyslové vnímání, větší uvědomělost a ze zmatku budeme vstupovat do jasnosti, odemykat skryté vědění, které jsme nyní připraveni přijmout. Struktury, které podporovaly naše mylná přesvědčení, se zbortí, a jejich místo zaujmou nové systémy přesvědčení, které nám budou sloužit dobře. Budeme propouštět staré naprogramování a staré příběhy, které už nebudeme znovu opakovat. Zatímco budeme propouštět své iluze, budeme svědky toho, jak se před námi odkrývají nové kapitoly. 

Zjistíme, že už se nedokážeme vrátit ke starým verzím naší reality, která nás udržovala zaseknuté. Můžeme ji nechat se rozplývat a zatím sledovat, jak se objevuje nová. 

Čím více se probudíme, tím jasnější nám bude, že lidé žijící na této planetě žijí naprosto odlišné reality a že některé z nich jsou v přesném protikladu k té naší. To znamená, že bez ohledu na to, jak soucitně a otevřeně s nimi komunikujeme, naše slova prostě nejsou vyslyšena ani pochopena, neboť naše reality jsou příliš odlišné. 

Kombinace těchto nebeských energií nás povzbudí k tomu, abychom byli trpěliví, dokázali vše pustit a odevzdat, a umožnili tak přirozenému proudu života, aby nám pomohl osvobodit se od lpění a udržet si víru, že všechno, co nám náleží, k nám přirozeně přijde. Připomínejme si, že to, co chceme, není vždy to, co naše duše potřebuje, a že někdy má pro nás Vesmír daleko větší plán, než bychom si byli my sami schopni představit. 

Kdykoli se budeme cítit netrpěliví a neklidní, můžeme své starosti a obavy rozpustit tím, že v sobě probudíme vděčnost a otevřenost a že budeme důvěřovat Božskému zdroji, že je tu neustále pro nás, aby nás podpořil a pomohl nám překonat překážky. 

Abychom se mohli vydat kupředu bez obtíží, můžeme se nyní pokusit propustit všechny své obavy, pocity bezcennosti a nedostatku, neboť se nacházíme v období průlomů, které můžeme využít k prolomení našich návyků, v nichž jsme uvízli, tak abychom uvolnili místo pro nové, zdravé návyky. Nahraďme strach a pochybnosti vděčností a důvěrou, a nechme odejít všechno, co už si s sebou nechceme brát na další cestu.

Je důležité, abychom nad požehnáními a štěstím, které jsou na cestě k nám, příliš nepřemýšleli, abychom pak, až se zázraky objeví, byli schopni je rozpoznat a přijmout. Necháme-li si své srdce i záměry čisté a jasné, v souladu s naším nejvyšším dobrem, navzdory těžkostem, kterými jsme si prošli, budeme nyní karmicky odměněni. 

Všechna ta pozitivní energie, kterou jsme vysílali do Vesmíru, se nám nyní začne navracet a naše životy se mohou zcela obrátit - a to těmi nejneočekávanějšími a nejzázračnějšími způsoby.
Když se těšíme na budoucnost a naladíme se mentálně i emočně do stavu přijímání a dokážeme věřit s naprostým přesvědčením, že si všechno to dobré, co k nám plyne, zasloužíme, budeme svědky těch nejúžasnějších možností, které se nám v životě začnou náhle objevovat.

Intenzita těchto energií nás může i dehydratovat, a tak je toto i malou připomínkou, abychom pili dostatek vody, abychom zůstali zdravě uzemněni, a pokud můžeme, dopřávejme si také čas o samotě v meditaci. 

- Alex Myles

* * *

zdroje: https://www.facebook.com/raisingvibrations/photos/a.104509076275743/5264465253613407/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10713011/Alignment-Jupiter-Neptune-bring-good-fortune-months-astrologers-say.html
 

překlad: Magda Techetová 

neděle 10. dubna 2022

Kartička pro týden od 11. do 17.4. 2022

Poselstvím pro náš velikonoční týden je karta banksie ze sady Květové terapie, a to s příhodným názvem NOVÉ ZAČÁTKY. Banksie je rostlina, která si vyvinula unikátní způsob, jak přežít i požáry, při kterých se její semena rozptýlí do okolí a velmi rychle vyklíčí na místě spálených rostlin. Některá semena si vyvinula i velkou odolnost vůči ohni.

Poselstvím této rostliny pro nás je to, že navzdory mnohdy zničujícím podmínkám a událostem je vždy možné začít znovu: vyklíčit, zakořenit a vzkvétat. Říká nám, že bez ohledu na ztráty, které jsme utrpěli, je tu Život stále pro nás a stále nám pomáhá najít způsob, jak pokračovat dál, a to silnější, odolnější a odhodlanější. Nemáme podléhat dojmu, že je všemu konec a že se naše sny změnily v popel. Právě naopak, dostává se nám nyní příležitosti začít znovu, vybudovat nové, pevné a trvalé základy, na které se budeme moci spolehnout a stavět na nich dál.

To nejhorší je za námi a nyní je na nás, abychom přijali tuto příležitost k novým začátkům. Koneckonců, Velikonoce jsou oslavou nového života, naděje, vděčnosti a hojnosti - a tak se nalaďme na tuto jejich krásnou energii a nebojme se pustit všeho, co už nám neslouží, nebo dokonce škodí. Život si vždy najde cestu, jak to, co je ztracené nebo nemocné, uzdravit a nebo nahradit něčím novým. 

* * *

- Magda

karty: Flower Therapy Oracle Cards 


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)