neděle 21. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.11.2021

Milí přátelé,

máme za sebou silný úplněk, který vynesl na povrch mnoho problémů a konfliktů. Mnohé z nich zde byly již dlouho a nyní pouze vyvrcholily. Nicméně právě díky tomu, že jsme jim byli nekompromisně postaveni tváří v tvář, jsme na nich mohli začít pracovat - a začít v první řadě u sebe samých a našich vlastních konfliktů (ať už těch vnitřních, které máme sami se sebou, a nebo těch, které máme mezi sebou a našimi blízkými). Jak dobře víme, tak z našich nenápadných "malých" konfliktů mohou vyrůstat větší, které se pak šíří mezi lidmi dále a mohou vyústit až v konflikty ohromných rozměrů a dopadů. Je tedy v našem osobním i kolektivním zájmu začít sami u sebe a zajistit, abychom my sami byli příkladem míru, pochopení a úcty, které si přejeme vidět u druhých a ve světě.
Nyní, když měsíc na obloze ubývá, by mělo ubývat také napětí a rozjitřené emoce. Přestože nás i nadále  budou provázet mnohé nepříjemnosti, nemělo by to být tak vyhrocené jako v předešlých týdnech. Sami se můžeme zaměřit na to, aby společně s měsícem ubývalo i všechno to, co si nepřejeme mít sami v sobě nebo ve svém životě (např. nezdravé návyky, negativita, hněv, nadbytečná váha, hádky s ostatními, aj.) I ta nejmenší změna, kterou zvládneme udělat, nás může popostrčit o velký kus dále.

- Magda

Pro tento týden jsem použila karetní sadu: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Pro tento týden nám vyšly všechny tři karty z Velké Arkány - z té části tarotu, která se týká velkých a důležitých témat. Nabízí se nám tedy v tomto období příležitost učinit velké změny.

První z nich je karta s názvem Pryč se starým, sem s novým, která vypovídá o rozbourání starých nefunkčních základů a vystavění nových. Připomíná nám, že otřesy, které někdy prožíváme, mohou posloužit k důležitým přehodnocením a přebudováním. Uplynulé intenzivní období a s ním související problémy, které ve velkém vyvstaly, byly jen důsledkem dlouhodobě potlačovaných a neřešených příčin, jež se nyní přihlásily o pozornost. Byli jsme v podstatě donuceni začít se zabývat tím, co jsme odmítali vidět, co jsme popírali, co jsme ignorovali a čemu jsme se snažili vyhýbat, ať už v osobní nebo kolektivní rovině. Naskýtá se nám příležitost uvědomit si, co jsme dělali špatně a co nefungovalo, a rozhodnout se to změnit, začít myslet, vnímat či jednat jinak. Chaos vždy napomáhá vzniknout novému, efektivnějšímu řádu. Využijme tedy tento týden k tomu, abychom přehodnotili, co nám v našem životě nefunguje a co bychom mohli začít dělat jinak. I sebemenší změna k lepšímu může odstartovat úžasné nové výsledky!

Druhá karta se jmenuje Férová rozhodnutí, která nás vede k férovému jednání, k ochotě odpustit i uznat chybu, k upřímné komunikaci a rovnoprávnosti. Tato karta se týká tématu spravedlnosti ve všech aspektech - od soudních jednání přes férovost k druhým až ke schopnosti podívat se do tváře sami sobě. Její hlavní poselství je jednota. Připomíná nám, že my všichni jsme cenní, všichni máme stejnou hodnotu a nikdo se nemá stavět výš nebo níž.
Vypovídá také o rovnováze. Pokud jsme utrpěli nějaké ztráty, dostane se nám kompenzace a pomoci. Pokud jsme někomu ublížili, budeme vedeni k nápravě a pokoře.
Tato karta nás také vyzývá, abychom se místo snahy dokazovat něco ostatním a nebo je přesvědčovat o své pravdě soustředili sami na sebe a na to, abychom prostě my sami jednali v souladu se svým svědomím a vedením srdce. Naše srdce nás vždy vede klidně a stabilně - prudké emoce nemají s vnitřním vedením nic společného. Pokud zažíváme prudké emoce, je to naše popíchnuté ego a nějaké jeho staré zranění, které se znovu otevřelo vlivem nějakého nového podnětu. Budeme-li tedy stát před nějakým rozhodováním, vždy se nejprve ujistěme, že nasloucháme skutečnému klidnému vedení našeho srdce namísto zběsilého ega plného strachu. Rozhodnutí učiněná z lásky a míru nám vždy přinesou ještě více lásky a míru; rozhodnutí učiněná ze strachu nám přinesou naopak ještě více strachu.

Třetí karta se jmenuje Obejměte své blízké. Připomíná nám, co je skutečně důležité - a že to zdaleka není naše ego a jeho "pravda". Můžeme se sice upřímně vyjádřit (viz. předchozí karta) a dát najevo, jak se cítíme a co jak vnímáme, ale nikdy bychom neměli tyto své postoje prosazovat na úkor jiných. Stejně jako předchozí karta, i tato nám připomíná naši jednotu a její důležitost. Naše vzájemná láska a mír jsou mnohem důležitější než to, jestli máme pravdu. Ať už v osobní nebo kolektivní rovině, v obou bychom měli dávat vždy nejvyšší prioritu lásce a míru. I vyjadřovat své názory a postoje můžeme s láskou a mírem v srdci. Pokud jsme vzteklí nebo vyděšení, nepřinesou naše slova nikomu nic dobrého, ať už nám připadají sebevíc oprávněná. Zjednodušeně nám touto kartou andělé připomínají, jak důležité je naše "slušné chování". Můžeme být asertivní a pravdiví, a přesto být slušní, klidní a laskaví. To je cesta, která je uctivá ke všem zúčastněným a která na rozdíl od nekonečných a nicneřešících hádek opravdu nabízí řešení a způsob, jak spolu vyjít navzdory našim odlišným osobnostem, názorům či postojům. Mějme tedy svou laskavost a úctu jako prioritu před vším ostatním a naučme se ukáznit své ego, které je nyní možná vybuzené na maximum, když vidí rozjařená ega jiných lidí. Bez ohledu na cokoli se k sobě vždy můžeme chovat slušně a s úctou.
Nakonec, když někoho blízkého ztratíme, je úplně jedno, co měl za názory - chybí nám a to hlavní, co cítíme, je láska k němu... protože právě láska je jádrem každého z nás i každého našeho vztahu, bez ohledu na to, jak se jeví navenek. Mějme tuto skutečnost na paměti, až budeme znovu stát před rozhodnutím, zda se vztekat a hádat kvůli "pravdě" a nebo zda obejmout člověka, kterého milujeme.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, během kterého máme "uklízet nepořádek", který jsme po sobě zanechali. Pokud jsme měli nějaké osobní neshody nebo jsme něco pokazili, je toto čas, během kterého máme vše vrátit do pořádku (alespoň v rámci možností). Tento týden může být mnohem klidnější, ale musíme se na tom všichni podílet. Tak jako po nejrůznějších oslavách a divokých akcích zůstávají všude možně odpadky, zbytky z ohňostrojů, kelímky od nápojů aj., které je nutné uklidit, i nyní máme po sobě co uklízet. Někdo toho má více, někdo méně - podle toho, jak se nám dařilo upřednostňovat mír před konflikty. Byla to velká výzva k sebeovládání a pokud se nám to příliš nevydařilo, alespoň nyní víme, na čem zapracovat, a zachovat se příště lépe.
V tomto týdnu jsme jako zedníci, kteří přišli znovu vybudovat válkou zničené město. Každý může něčím přispět k obnově a vystavět něco nového, ještě lepšího, pevnějšího a krásnějšího. Jak v kolektivní, tak i v naší osobní rovině máme nyní příležitost změnit sami sebe, své chování, a tím pozitivně ovlivnit také naše vztahy. Máme mít na paměti, že my všichni jsme jedno, navzájem se potřebujeme a každý z nás má podíl na tom, co vysílá do světa.
Máme se navrátit ke skutečným životním hodnotám a dávat přednost lásce a míru před vším ostatním. Neznamená to "nic neřešit", když se objeví problém, ale začít to "řešit jinak". Ať se rozhodneme jakkoli, máme se chovat hezky a uctivě, tak jak bychom si to přáli u jiných i ve světě. Opět je to něco, čím naplňujeme své životní poslání - máme být sami příkladem toho, co si přejeme vidět ve svém okolí.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 14. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.11. 2021

Milí přátelé, 

blíží se další úplněk, tentokrát ve znamení Býka, který nastane v pátek 19. listopadu, a zároveň bude částečným měsíčním zatměním. Jak asi sami cítíme už teď, jeho energie nebude zrovna mírumilovná. V naší společnosti nyní ve velkém graduje vztek, nepřátelství, hádky a bezohledné sebeprosazování - což částečně pochází i z energie nadcházejícího úplňku. Ten je v konstelaci s hvězdou Algol, která má tu nejdestruktivnější energii v našem známém vesmíru - spojenou s neštěstím, násilím a nemocemi. Nicméně také víme, že nejsme žádné oběti vnějších energií - pokud jsme si jejich působení vědomi a vědomě také pracujeme sami se sebou, máme vždy možnost negativní vlivy umírnit nebo jim zabránit, aby se na nás podepsaly. K tomu jsme proto tento týden vybízení.
Naše společnost je otrávená a na nás je, abychom tento jed nevstřebávali a nešířili ho dál. Nebojme se být těmi, kdo řetěz nenávisti, vzteku a bezohlednosti přeruší. Buďme těmi, u kterých skončí. Buďme pevní jako skála, o kterou se i ta největší mořská vlna prostě roztříští a nepokračuje dál. Abychom však mohli být takto pevní, je třeba najít sami v sobě jistotu, svou vlastní vnitřní stabilitu a naprosto jasné priority - mír, lásku a klid. Ať už se k nám dostane cokoli, odmítněme do toho vstupovat, není-li to v souladu s mírem, láskou a klidem. Odmítněme se o tom bavit, odmítněme se zapojovat do vzteklých diskuzí nebo jiných forem zbytečných a nicneřešících konfliktů. Chraňme si svou energii - a tím i energii našich nejbližších, kteří jsou tou naší vždy do určité míry ovlivněni. Mějme nyní mír, klid a lásku za absolutní a jedinou prioritu. Požádejme archanděla Michaela o pomoc s dodáním odvahy, síly a vytrvalosti. Požádejme archanděla Rafaela o léčení a uzdravení (v duši i v těle) a o to, aby nám pomohl stát se sami prostředníky jeho léčení. Máme příležitost uzdravit nejen své vlastní nejhlubší strachy a bolesti, ale zároveň i ty kolektivní.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělské karty (Doreen Virtue)
 • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Šestka Myšlenek. Ta nám říká, že i ta nejtěžší období jednou pominou a vše bude za námi. Než se tak stane, vyzývá nás ke zdravému a rozumnému ústupu do ústraní, k vlastnímu léčení a posilování míru a lásky ve světě z pozice našeho vlastního klidu. I kdyby se nám nedařilo být vyloženě pozitivní, bohatě stačí, když se sami neúčastníme negace okolo nás a když k ní nepřispíváme. Už to, že se rozhodneme "nedělat nic" je velká pomoc. Je jasné, že jako citliví lidé toužící po lásce a míru neseme těžce, když vidíme a vnímáme všude okolo sebe pravý opak. Avšak čím více temnoty se kolem nás šíří, o to důležitější je naše světlo. Nenechme se převálcovat tou agresivní temnou energií, které nyní tolik lidí podléhá, protože rezonuje s temnotou v jejich vlastním nitru. Zůstaňme soustředěni ve svém jádru, kde sídlí láska, mír a světlo. TO je naše pravá podstata a TO je tím, co náš svět potřebuje a co jsme mu přišli dát. Buďme stateční a odolní, nedejme se porazit vlnou destrukce, která se nyní hrne přes nás všechny, zůstaňme klidně a pevně stát - a to všechno pak zase odplyne. Později si poděkujeme za ušetřenou energii, za to, jak jsme se dokázali ochránit a jak jsme dokázali posloužit jiným jako dobrý příklad.
Chceme-li být vůči nynějším vlivům ještě odolnější, můžeme tomu napomoci tím, že pohlédneme sami do sebe a zpracujeme si své vlastní stíny, bolesti a strachy. Tak nebudeme rezonovat se stíny, bolestmi a strachy kolektivními - a nebudou na nás působit tak drtivě. Naši andělé nám rádi pomohou najít tu nejlepší možnou cestu, prostředky i pomoc, požádáme-li je o to. 

Z Andělských karet jsme dostali nádhernou kartu Meditace, která nás uvádí do našeho středu. Když zapomeneme na všechno, co se děje kolem nás, ať už ve společnosti, ve světě nebo v našem domově či vztazích... co v sobě najdeme?
Určitě najdeme spoustu pocitů, které v nás zanechaly naše dosavadní zážitky. Možná objevíme rány, které touží po uzdravení. Možná také uslyšíme hlas naší duše, která nás utěší a připomene nám, že se nemáme čeho bát. A že existují věci, které by naši energii využily mnohem lépe než neustálé strachování, stížnosti, negativita, boje a snahy o kontrolu.
Kým opravdu jsme, když zrovna nejsme s nikým jiným? Co bychom dělali, kdybychom nemuseli řešit všechno to, co nyní řešíme? Co bychom opravdu chtěli dělat; kým bychom opravdu chtěli být?
Nečekejme na to, až nám to někdo nebo něco dovolí. Začněme s tím hned. Navzdory všemu, co se na nás valí, co zdánlivě musí být řešeno, co musí být zdánlivě na prvním místě. Začněme, i kdyby jen malými krůčky. První krůček nás dovede k dalšímu.... a nakonec se hneme kupředu tím správným směrem.
Prvním krůčkem může být i meditace, práce se sebou, vnitřní zklidnění. Kvůli všemu a všem kolem nás jsme zapomněli sami na sebe, na své skutečné já, které není plné strachu ani hněvu, ale naopak je plné lásky a klidu a trpělivě čeká, až si na něho vzpomeneme a přijdeme za ním. Odpojme se od masové energie a dovolme si uzavřít se alespoň na krátké období ve svém vlastním vnitřním chrámu, který je plný lásky, klidu a míru. Dočerpejme energii, kterou jsme zatím ztratili. Projděme svou vlastní vnitřní regenerací a obnovou. Nevpouštějme do tohoto svatého prostoru nikoho a nic, co není v souladu s láskou a mírem. Tím, že obnovíme svou vlastní vnitřní stabilitu a zázemí, napomůžeme posílit svou odolnost a vytrvalost, které jsou nyní ve světě tolik potřebné... a samozřejmě tím také prokážeme ohromnou službu svému zdraví, které nebude trpět zbytečnými ztrátami energie. 

Z karet Moudrosti Země jsme dostali kartu Pravda. Její hlavní význam spočívá v tom, abychom se nebáli být sami sebou - tím, kým opravdu jsme. A není to myšleno pouze ve smyslu osobnosti a našich vnějších unikátních rysů. Máme být tím, kým opravdu jsme - láskou a světlem. Svou podstatou. Tou, kterou schováváme a skrýváme a bráníme, protože se bojíme, že se někomu nebude líbit nebo že nepřežije tu těžkou a bolestnou energii všude okolo. Pravdou je, že právě proto takovouto duši máme - citlivou a laskavou, toužící po míru - protože svět je plný zla a potřebuje pomoc ve formě lidí, kteří zlí nejsou. Lidí, kteří na Zemi udržují energii lásky a světla, navzdory vší temnotě. Jako majáky, které nepřestávají svítit ani uprostřed nejtemnějších nocí, a chrání tak lodě přes nárazy do skal. Přestože je to náročné být citliví ve zdánlivě bezcitném světě, jsme tu právě proto, abychom to změnili. Nenechme se přetvořit v další necitlivé lidi, jen abychom se vyhnuli bolesti a jiným nepříjemným emocím. Zachovejme si svou citlivost - jen se o ni nezapomínejme starat. Nedovolme světu, aby z nás udělal někoho jiného, než kým jsme - laskavými prostředníky léčení a světla.
Tato karta nás vede k tomu, abychom přestali skrývat svou láskyplnou povahu ze strachu z druhých, a plně vyzářili své světlo do světa, ať už v jakékoli formě. Mohou to být modlitby, myšlenky, vize, umění, výtvory, gesta, slova nebo cokoli jiného. Přestaňme se řídit strachem a staňme se těmi, kým opravdu jsme a kým MÁME být. Protože právě proto jsme tady.


Pro toto období jsem vybrala ještě čtvrtou kartu, a to ze sady Archanděla Michaela. Její poselství je jasné: Buďte k sobě vlídní. Jinými slovy, dělejme přesný opak toho, co vidíme u spousty lidí ve svém okolí. Hněvají se, vztekají se, hádají se, jsou oškliví jeden na druhého i na sebe samé a neustále se nechávají unášet tím, co se děje nebo řeší v jejich okolí. My se máme obrátit do svého nitra, zaměřit svou pozornost dovnitř a přesměrovat svou energii na užitečné a dobré věci. Tím napomůžeme zmírnit jak dopad okolních energií na nás, tak tím zároveň napomůžeme okolí energie zmírnit - neboť k nim nebudeme přispívat. Máme se vědomě rozhodnout, že se do této ošklivé energie nebudeme zapojovat. Tak jako lodička na Šestce Myšlenek z Tarotu strážných andělů, i my máme jednoduše napnout plachty a odplout někam jinam, kde bude klid. Ať už to znamená fyzickou cestu na nějaké klidné místo (o samotě), nebo odplutí ve smyslu našeho vnitřního odpoutání a odstupu. Obojí nám pomůže.
Archanděl Michael, který nám pomáhá s ochranou a odvahou, nám touto kartou vzkazuje, že i když se nám nynější dění a energie mohou zdát opravdu hrozné a vážné, nemáme se tím nechat strhávat a trápit se tím. Naše trápení nikomu nepomůže a nic nezmění. Chceme-li pomoci ke zlepšení situace, sami se staňme lepšími a nebuďme vzteklí, sebestřední a bezohlední, nevyvolávejme hádky a naopak uzdravujme konflikty, nedorozumění či zranění, která jsme utrpěli. Dokážeme vykonat mnoho dobrého, rozhodneme-li se na to zaměřit - a tak se na to zaměřme. Buďme k sobě samým i k druhým vlídní, nenechme se strhnout k žádným hádkám a řekněme Ne všemu, co by nám náš vnitřní mír mělo narušit. Jsme jako maják, který musí svítit za každou cenu i v té nejhorší bouři - je jedno, kolik vln se o nás tříští, kolik deště na nás spadne, kolik lidí se bude snažit naše světlo zhasnout. Musíme mít na paměti, že maják svítí z důležitějších důvodů než je něčí ego. Chrání lodě a pomáhá jim najít směr.
Povznesme se tedy nad cokoliv negativního, co si v tomto období vyslechneme nebo co se kolem nás bude dít. Nezáleží na tom. Jediné, na čem záleží, je, aby naše světlo svítilo. Nic jiného. Jsme anděly, kteří chrání své milované i naši planetu, a tak zůstaňme neoblomní a pevní ve své víře v dobro. Tak jako každá bouře zase pomine, tak i to, co se nyní odehrává, bude brzy zase za námi.


* * *

SHRNUTÍ
Toto období je pro nás příležitostí pochopit, jak i to nejhorší v nás může vybudit to nejlepší. Jak negativita může vybudit o to silnější pozitivitu; jak temnota může vyvolat o to více světla; jak destrukce může napomoci k novým konstrukcím. Jsme to však my, kdo se musí rozhodnout tuto příležitosti využít a nenechat se strhnout k opaku. Toto období nám může posloužit jak v osobní, tak i v kolektivní rovině k velké transformaci. Setkáváme se tváří v tvář s našimi stíny, a to jak s vlastními, tak i se stíny druhých. Navzájem na sebe narážejí a vyplouvají na povrch, jako když se setkají dvě protichůdné vlny na hladině moře. Podíváme-li se sami do sebe, budeme-li meditovat a vědomě pracovat na vlastním uzdravení, napomůžeme tomu, že se hladina zklidní. Je v naší moci nepřispívat ke vzniku dalších vln - a přesně k tomu jsme nyní vedeni. Abychom se přestali účastnit toho, co ve světě a společnosti nechceme posilovat, a naopak se zaměřili na to, co bychom si přáli. I kdyby to mělo znamenat, že se budeme dočasně izolovat a zaměříme se výhradně na očistu své energie a obnovu svého vnitřního míru. Neváhejme opustit také sociální sítě a nečíst žádné články na internetu. Nenechme se každý den krmit negativitou a záměrně vzbuzovanými emocemi. Odmítněme se toho účastnit. Chraňme si svou energii. Buďme k sobě laskaví a prokažme si službu tím, že se zaměříme výhradně na svůj vnitřní mír.
Tento týden je pro nás velkou výzvou k obnově a udržení naší vnitřní stability a odolnosti. Udělejme tedy všechno pro to, abychom si svou energii uchránili a vědomě se rozhodněme říkat jasné Ne všemu, co ve své energii nechceme. Náš vnitřní mír je důležitý, a to nejen pro nás a naše blízké, ale i pro náš svět. Každý člověk, který v sobě má srdce plné míru, je součástí míru světového. A být takovými lidmi je naším životním posláním na této planetě.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 7. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.11. 2021

Milí přátelé,

první listopadový týden zjevně nenechal nikoho z nás na pochybách, že se nyní nacházíme v poměrně náročném energetickém období. Mnozí lidé jsou podráždění, dokonce i bezohlední, jako by jim najednou přestalo na všem a na všech záležet. Energie je všeobecně těžká a my se můžeme cítit unavení až vyčerpaní z toho všeho, co musíme snášet a co se na nás nadále valí ze všech stran.
O to důležitější pro nás je, abychom se o sebe dobře starali a byli k sobě laskaví. Čím hůře se cítíme, tím více lásky a péče si potřebujeme dopřávat. Mějme tedy tuto péči a láskyplnost k sobě samým jako prioritu.
Toto období je také zvláštní v tom, že je sice plné tíhy a bolesti, ale současně je také naplněno zázraky a nadějí. Jako by ke každému neštěstí, které se v poslední době odehrálo, vždy přišlo také požehnání, podpora, pomoc a povzbuzení v nejrůznějších formách. Pokud se tedy cítíme nešťastní, zranění či unavení, buďme otevřeni těmto zázrakům, které o sobě dávají vědět a které nám přicházejí do cesty, aby nám pomohly vytrvat a nevzdávat se. Naši andělé vědí, že je toho na nás moc a že vnější podmínky nám v našem vnitřním míru příliš nepomáhají. My jsme sem však přišli právě proto, že svět potřebuje povzbudit a uzdravit; odlehčit jeho tíhu. Přijměme tedy toto období jako příležitost konat své poslání a napomoci rozpustit tyto těžké, bolestné i zraňující energie vlastní láskou a světlem. Byť se nám to nemusí dařit tak, jak bychom chtěli, každá snaha a krůček kupředu se počítají!
Seberme své síly a pokračujme dál, přestože se nám možná vůbec nechce a možná nevidíme ani důvod. Toto náročné období je pouze dočasné a i po těch nejdelších a nejtemnějších nocích nastává vždy nový úsvit.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
 • Orákulum mořských panen (Oracle of the Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden Desítku Činu. Je to karta, která symbolizuje naše přetížení, únavu, vyčerpání a příliš mnoho břemen, která neseme na svých bedrech. Andělé nás jejím prostřednictvím vedou k tomu, abychom z toho všeho, co nyní řešíme, alespoň něco vypustili. Co z toho nyní nemusíme nutně řešit? Co z toho nemusíme řešit nutně my? Ve které záležitosti bychom si mohli nechat pomoci od někoho dalšího? Nemusíme být na všechno sami. Všude se najdou dobré duše, které nám rády pomohou, tak jako my rádi pomáháme ostatním.
Ať už se jedná o cokoli, naši andělé nám připomínají, že potřebovat někdy pomoc je zcela přirozené a není to známka slabosti nebo neschopnosti. Neponižujme se, pokud se nám nedaří něco zvládat tak, jak bychom chtěli. Co nyní nemusíme řešit/dělat, to zatím vypusťme, a to, co je neodkladné, se pokusme vyřešit s pomocí někoho, kdo se v dané oblasti vyzná a kdo nás rád podpoří. Pokud je tu něco, co leží opravdu výhradně na nás, požádejme své anděly o vedení a prostředky, které nám pomohou danou záležitost vyřídit tím nejlepším možným způsobem.
Mějme na paměti, že stres, který kvůli některým záležitostem cítíme, nám škodí mnohem víc, než dané záležitosti samotné. Naučme se ho tedy zdravým způsobem uvolňovat a co nejvíce si zachovávat svůj vnitřní klid. To, že se stresujeme, v ničem nepomůže ani nám, ani tomu, co se snažíme vyřešit. Jen ničí naše tělo. Ochota ho propustit a nestresovat se je tedy nanejvýš prospěšná a v žádném případě to neznamená, že je nám něco lhostejné. Znamená to zodpovědný přístup ke svému zdraví. Bez zdravého těla a duše jen těžko budeme vyřizovat všechno to ostatní.

Z Magických poselství víl nám pro tento týden vyšla karta Děti. Ta může mít doslovný význam pro ty z nás, kteří děti mají nebo se jim věnují v rámci svého povolání. V těchto případech je pro nás vedením, abychom se na děti více zaměřili, více se jim věnovali a zamezili tomu, abychom na ně přenášeli svůj stres. Je jasné, že někdy se neubráníme tomu, abychom si nevylili svůj stres na dětech nebo jiných blízkých lidech. Když už se tak ovšem stane, je důležité to také vysvětlit, vyjasnit a omluvit se. Děti často chápou naše špatné naladění jako následek něčeho, co udělaly, a tak je důležité jim to vysvětlit. Pokud si někdo přeje mít dítě, může být tato karta také pozitivním znamením, že existuje duše, která je připravená přijít na tento svět - a že je nám nyní přáno v otázkách početí či adopce.
Pro většinu význam této karty spočívá v našem vlastním vnitřním dítěti - schopnosti se uvolnit a hrát si, být bezstarostní a nadšení ze všeho pěkného a zajímavého. V dospělosti nám tuto naši stránku často ušlapou všechny ty povinnosti, starosti a strachy (viz. předchozí karta) a tak nás touto kartou vedou naši andělé k rovnováze - abychom všechen ten stres a tíhu vyrovnali upřímnou zábavou, smíchem, radostí a okouzlením. Vědomě si ve svých dnech dělejme chvíle pro radost a potěšení. I pět minut věnovaných něčemu pěknému a radostnému bude velkou vzpruhou pro naši duši. Naše vnitřní dítě si potřebuje hrát a potřebuje cítit, že o něm víme a že mu věnujeme svou pozornost alespoň čas od času. Dopřejeme-li prostor této své části sebe samých, brzy si uvědomíme, o kolik více máme energie a o kolik lépe se cítíme.
Děti jsou pro nás v tomto ohledu skvělými učiteli, a tak, pokud máme možnost, věnujme jim v tomto týdnu čas - bude to přínosné nejen pro ně, ale i pro nás.

Z Karet skryté moudrosti nám vylétla karta Diamantový snivec, která se přitom obrátila vzhůru nohama - což má v této sadě svůj význam. Nechala jsem ji proto převrácenou i na snímku.
Diamantový snivec vypovídá o hojnosti a vděčnosti za všechno dobré, co v životě máme. Představuje naši schopnost užívat si všeho dobrého, co život nabízí, a také dělat vše pro to, abychom si naplnili svá přání.
V převrácené pozici nás tato karta vyzývá k sebereflexi a přehodnocení našeho vnímání materiální roviny. Hlavním jejím poselstvím pro nás v tomto období je to, abychom kvůli svému přetížení a stresu z toho všeho, co se děje kolem nás i v našem životě, nezapomínali na vyšší, duchovní roviny. Abychom kvůli svému soustředění na fyzickou rovinu a její dění nezapomněli na to, že existuje také duchovní svět plný andělů i jiných láskyplných bytostí, a že hmotná realita, kterou prožíváme (a která nás tolik tíží), není jediná. Jsme vedeni k tomu, abychom si pravidelně dělali čas na meditaci, četbu i jiné aktivity, které nás povznesou nad materiální rovinu a pomohou naší mysli si odpočinout. Ta nám pak bude díky tomu i lépe sloužit a napomůže nám k novým nápadům a řešením.
Rovněž nám touto cestou vzkazuje, že i když nás mnohdy mrzí, že něco není tak, jak jsme chtěli, nebo se nám nesplnilo nějaké přání, je na cestě k nám něco lepšího a za lepších okolností. Je důležité, abychom kvůli svým zklamáním nezahořkli a nevzdávali se své víry v dobré jen proto, že nepřišlo tehdy, kdy jsme to chtěli, a v podobě, jakou jsme si představovali. Zůstaňme otevření požehnáním ve všech formách, ne pouze v těch, na které jsme se upnuli. Všechno, co potřebujeme, dostaneme v pravý čas.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Vesmírné srdce, na níž je vyobrazen Ježíš, coby zosobnění bezpodmínečné lásky a čisté nebeské energie. Připomíná nám, že i my sami jsme schopni v sobě tuto energii probudit, navzdory všemu zlému a negativnímu, co se kolem nás či v našem nitru odehrává. Připomíná nám, že každý člověk je v jednotě s Božstvím a stejně jako on, i my máme svou fyzickou i nebeskou stránku. Pokud jsme v poslední době byli hodně zaměřeni na hmotné záležitosti, máme se nyní soustředit na ty duchovní. Opět je to poselství o rovnováze. Obdobně jako předchozí karty, i tato nás vede k vyrovnání naší tíhy odlehčením, práci zábavou, aktivitu odpočinkem.... a zlobu či strach láskou. Celkově nás tento výklad vede k uvědomění, že na světě nejsou jen problémy, že nic není jenom špatné a že my sami máme velký vliv na to, zda se necháme zahltit nebo ne. Nejsme žádné oběti - stále máme většinu věcí ve svých rukou a mnohé můžeme ovlivnit už tím, jak o nich přemýšlíme a jak se rozhodneme je vnímat. Zvolme si tedy lásku a zdravý nadhled - a věci se začnou samy měnit přímo před našima očima.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k vybalancování všeho, co se dostalo do nerovnováhy. Pokud nám něco chybí, doplňme si to; pokud naopak něčeho máme/děláme až příliš, máme si určit hranice. Udělejme něco pro to, abychom na svých bedrech nenesli všechno sami a abychom nenesli břemena, která nést nemusíme. Pokud nám může někdo pomoci, řekněme si o to a přijměme tuto pomoc s vděčností.
Dělejme si vědomě čas na hraní, uvolnění, zábavu a radost. I kdyby to bylo jen pár mínut denně, naše duše to potřebuje. Máme-li děti nebo s nimi pracujeme, nechme je, ať nás obohatí o svou dětskou moudrost - dovolme si být s nimi také bezstarostní, vidět svět jako krásný a těšit se na změny, místo abychom se jich báli.
Odpoutejme se od hmotné roviny a od všeho dění, které se nyní odehrává kolem nás i ve světě. Dovolme si povznést svou mysl i srdce nad všechnu tuto tíhu. Neznamená to, že budeme přehlížet či popírat problémy, ale že si dovolíme pohlédnout na ně z jiné perspektivy, která nám pomůže jak cítit se lépe, tak i najít nová řešení, která nás ve víru stresu nenapadnou.
Mějme za prioritu lásku, mír a zdraví - a všechny své kroky tomu přizpůsobme. Nenechme se ovládnout zoufalstvím, zlobou a negativitou - té už je ve světě i tak dost. Přišli jsme sem, abychom světu pomohli, a to svým vlastním prostřednictvím. My sami jsme jediní, nad kým máme moc a o kom můžeme rozhodovat. Nechť se tedy staneme zářivým příkladem toho, jak lze i v nepříjemných a tíživých časech zůstat láskyplní, ohleduplní a uctiví k sobě i k druhým.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 31. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.11. 2021

Milí přátelé,

nadchází nám dušičkové období, které je v keltské tradici oslavováno svátkem Samhain, z něhož vyšel také Halloween (Předvečer všech svatých). Tento svátek, který slavíme 31.10., je věnován našim předkům, kontaktu s nimi, našim vzpomínkám, uctění jejich památky a přijímání jejich moudrosti, kterou nám předávají. Naši zesnulí blízcí i naši předkové nás doprovázejí nezávisle na čase a prostoru a mnohdy se přidávají k našim strážným andělům, aby na nás dohlíželi a pomáhali nám kráčet životem. Naši předkové vědí, kolik utrpení a zátěže se skrze naše rodové linie dědí a kolik této tíhy stále neseme na našich bedrech. O to více se nám snaží pomoci tuto tíhu propustit, uzdravit dysfunkční rodinné vzorce chování a návyky a prolomit prokletí (ať již doslovně či symbolicky), která se táhnou našimi životy a která mohla vzniknout již dávno před naším narozením.
Tento čas je zasvěcen naší introspekci, obratu do našeho nitra, sebezkoumání, uvědomování si a přiznávání si svých stinných stránek a obav, temných koutů v naší mysli i v našem srdci, a následně pak také jejich prosvětlování, uzdravování a propouštění všeho, co již nadále nechceme a nepotřebujeme táhnout s sebou do budoucnosti. Buďme v tomto období ochotni dělat si pro sebe čas o samotě, neovlivněni jinými osobami, a otevřeme se vedení a moudrosti našich předků. Ať už jsme je znali či nikoli, doprovázejí nás na naší životní cestě a pomáhají nám i všem ostatním členům našich rodin osvobodit se od staré tíhy a uzdravit bolest celých našich rodů.
A jak dobře víme, uzdravení každého z nás napomáhá k uzdravení naší společnosti i našeho světa. Přivítejme tedy toto období jako příležitost spojit se se svými předky a průvodci z nehmotné roviny a přijmout moudrost, kterou nám chtějí od srdce předat.
Novoluní ve Štíru, které nastane 4. listopadu, může být náročné, a tak nám ukotvení ve svém vlastní nitru a vnitřním klidu napomůže toto období v pořádku přestát a třeba ho i využít jako hnací sílu k pozitivním změnám.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Tarot kouzelného lesa (Forest of Enchantment Tarot; Lunaea Weatherstone)
 • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)
 • Čarodějná moudrost (Witches' Wisdom Oracle Cards; Barbara Meiklejohn-Free)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro dušičkový týden Eso Činu. Je to karta, která nás vyzývá k akci, k probuzení se a k nadšeným novým začátkům. Její energie je velmi silná a ohnivá. Pomáhá nám pálit za sebou vše, co již nechceme vláčet na svých bedrech a co nám doposud ubližovalo. Přestože tento týden má být spíše věnován klidu a meditacím, současně tato karta vypovídá o velkých změnách uvnitř i vně, kterých díky své introspekci dosáhneme. Změny v našem životě nemusejí být vidět navenek - stejně tak důležité změny mohou probíhat uvnitř nás. Často právě naše vnitřní změny napomohou změnám v našem okolí, v našich vztazích, v oblasti kariéry i v našem fyzickém zdraví.
Tato karta nás pobízí, abychom se nebáli pohlédnout sami do sebe, čelit svým strachům, postavit se jim a vypořádat se s nimi tváří v tvář. Podzim a zima jsou ročními obdobími, kdy se vše živé obrací dovnitř, některá zvířata se uchylují ke spánku a rostliny se zdají být bez života. Příroda utichá. I my jsme součástí přírody a i přesto, že v naší společnosti máme nastavený režim bez ohledu na období v roce, působí na nás přírodní cykly, a je třeba to vzít v potaz. Přestože se možná necítíme tolik aktivní jako na jaře nebo v létě, kdy jsme měli mnoho světla a dlouhé dny, i toto temnější období má svůj velký význam. Vnitřní výživa a čerpání energie jsou stejně tak nezbytné jako naše aktivita a vydávání energie. Naučme se tedy ctít oba tyto aspekty a nesnažme se bojovat proti přirozené únavě, melancholii nebo jiným projevům našeho přechodu do období introspekce. Je to normální a v pořádku. A možná právě přijetí těchto projevů, takových, jaké jsou, nám pomůže získat více energie, neboť jí nebudeme plýtvat na boj a sebepřemáhání.
Eso Činu nás vyzývá k přijetí tohoto období, k obratu do našeho nitra a k odvaze postavit se čelem našim stínům. Učiníme-li tak, je pro nás znamením slibných nových začátků.

Z Tarotu kouzelného lesa nám vyšel Poustevník. Na kartě je vyobrazen jezevec, který, byť rád tráví čas ve společnosti dalších, může být stejně tak i samotářský. Pobývá ve své noře, kterou má zařízenou podle toho, co potřebuje. Symbolizuje naši vnitřní svatyni - prostor v našem nitru, který patří pouze nám a ve kterém jsme zcela stranou od jiných lidí a od vnějšího hluku. V tomto prostoru je klid a ticho, díky kterým může přemítat, meditovat a učit se. Současně jeho podzemní nora představuje naši schopnost jít pod povrch věcí, do hloubky, do jádra problémů. Toho se těžko dosahuje, když nás neustále někdo nebo něco rozptyluje.
Touto kartou jsme tedy vedeni k tomu, abychom si vytvořili alespoň na nějaký čas prostředí, ve kterém  budeme moci být výhradně sami, v klidu a tichu. Abychom sami od sebe neutíkali k jiným lidem, k aktivitám, nebo k závislostem. Pohlédnout do svého nitra, zvlášť pokud víme, že tam skrýváme bolest a jiné nepříjemné pocity, se nám zdá děsivé, a tak můžeme mít k úniku (v jakékoli podobě) sklony. Jezevec/Poustevník nám však radí, abychom to nedělali, protože od sebe a své vnitřní pravdy stejně neutečeme. Vždy si najdou cestu, jak na sebe upozornit a jak nás donutit, abychom si je přiznali. Proč to tedy neudělat dobrovolně a ochotně?
Jezevec vyobrazený na kartě ve své klidné podzemní noře nám říká, že tato introspekce nemusí být zdaleka tak hrozná a dramatická, jak se možná bojíme. Ve skutečnosti je příjemné a milé opětovné setkání se sebou samými, jako bychom si zašli na čajový dýchánek s dobrým kamarádem či kamarádkou.
Zároveň je tato postava i zosobněním našich předků, jimž je tento týden zasvěcen. Jsou to moudré duše, které nám rády pomohou a poskytnou nám své vedení i moudrost. Buďme tedy ochotni se učit a naslouchat - a tím otevřeme bránu k novým poznáním a uvědoměním, které nás popostrčí na naší cestě vpřed.

Z karet Andělé a předkové nám vyšel Strážce Země. Ten nás vede k obnovení našeho spojení s přírodou a její energií. Ať chceme nebo ne, zůstáváme její součástí a čím větší bude soulad mezi námi a přírodou, tím snáze budeme proplouvat obdobími, která nastávají.
Vedle spojení s přírodou a pobytu v ní nám však také tento strážce připomíná, jak je důležité vytvořit si sami v sobě stabilní "půdu", ve které můžeme být pevně zakořeněni. Často býváme zmítáni životními situacemi, energiemi či jinými lidmi a jejich jednáním, a připadáme si jako pírko v hurikánu, které si vítr přehazuje sem a tam, jak se mu zlíbí, aniž by s tím mohlo cokoli udělat. Strážně Země nám říká, že můžeme. Že nejsme žádné bezmocné pírko ve větru - že máme moc najít stabilitu a pevné kořeny sami v sobě. Vybízí nás k obnově naší sebedůvěry - abychom si začali znovu věřit a nestavěli svou víru v sebe na základě toho, co si o nás myslí někdo jiný nebo jak se k nám někdo chová; či na tom, zda se nám zrovna daří nebo nedaří. Přestože nás může mrzet, když si nás někdo neváží nebo když zrovna pokazíme, na co sáhneme, nemělo by to nic změnit na tom, že si sami sebe vážíme. Je-li tedy naše sebedůvěra narušená, soustřeďme se v tomto týdnu na její obnovení a uzdravení.
Prvním krokem k sebedůvěře je přestat dělat věci, kvůli kterým si nevěříme. To znamená přestat ničit své tělo nezdravým jídlem či návykovými látkami; přestat stavět ostatní na první místo a sebe na to poslední; přestat sami sebe zrazovat; začít dodržovat sliby, které jsme si dali; vymezit si v životě čas a prostor pro své priority a vášně; přestat se ubíjet negativními vnitřními rozhovory a urážkami; přestat odkládat své potřeby a přání kvůli někomu nebo něčemu jinému.... a tak bychom mohli pokračovat. Zeptejme se sami sebe: "Co z toho, co dělám (nebo nedělám), ubližuje mé duši/tělu?" Odpovědi (jistě nebude jen jedna) si zapišme a rozhodněme se tyto věci změnit k lepšímu. Eso Činu, které nám vyšlo společně s touto kartou, nás v tomto rozhodnutí plně podporuje.
Slovo SEBE-DŮVĚRA znamená schopnost věřit tomu člověku, kterým jsme. Dobře víme, že když nás někdo opakovaně zraňuje, zrazuje, opouští a je lhostejný vůči našim potřebám, velmi to bolí a nemůžeme mu věřit nebo se na něj spoléhat. Přitom však v přístupu mnohých z nás k sobě samým je toto každodenní realita! Vůči jiným lidem bychom si toto chování v životě nedovolili. Proč to tedy děláme sobě? V čem jsme my o tolik jiní a horší, že si k sobě toto chování dovolujeme? Jak se můžeme divit, že SI NEVĚŘÍME, když se k sobě chováme neuctivě a ošklivě? Když děláme věci, které nám ubližují, když se zanedbáváme, když se upozaďujeme kvůli všem ostatním, když sami sebe zneužíváme a týráme nebo když to dovolujeme někomu jinému? Naše duše a tělo si zaslouží naprosto stejnou úctu a péči, jakou prokazujeme ostatním - u kterých to přitom bereme jako samozřejmost. Chovat se hezky sami k sobě je také samozřejmost!
Máme-li věřit sami sobě, musíme sami sobě dokázat, že jsme důvěryhodní a že se nezklameme, že budeme dodržovat sliby, které jsme si dali, že budeme věnovat čas tomu, co je pro nás důležité, že se za sebe postavíme, když to bude třeba, a že se nezradíme. Vybudujeme-li si takto svou zdravou sebedůvěru, získáme tím onu vnitřní stabilitu, o které hovoří Strážce Země. Získáme tím v sobě samých pevnou půdu, v níž můžeme zakořenit a ze které nás nikdo a nic nebude moci vyvrátit.

Dodatečně zde máme pro toto období kartičku ze sady Čarodějná moudrost, která se jmenuje Ukrývání. Je na ní vyobrazena postava v čarodějném plášti, který jí slouží ke skrývání a zneviditelnění. Přestože taková schopnost může být někdy užitečná, pro nás je tato karta připomínkou toho, že jsme sem nepřišli proto, abychom se schovávali, ale abychom vystoupili a byli zářivým příkladem pro ostatní. Přišli jsme sem jako bytosti obdařené moudrostí, pokorou a ochotou činit svět lepším. Mnozí z nás si však nevěří a jsou spoutáni studem, zahanbením, pocity viny a "špatnosti", které do nich zaseli jiní lidé a jejich názory. Touto kartou jsme vedeni k osvobození se od těchto soudů a od bolestných pocitů, které v nás vyvolaly. Schováváme se, protože máme pocit, že jsme špatní. Tím ovšem nekonáme své poslání - místo toho se choulíme sami do sebe a užíráme se mizernými pocity. Tato karta nás má nakopnout, abychom s tím přestali a začali konat to dobré, co jsme sem přišli vykonat. Začít můžeme tím, že se obrátíme do svého nitra a přijmeme všechny ty stinné stránky sebe samých, za které se stydíme, které se snažíme schovávat a kvůli kterým máme tolik podrytou sebedůvěru. Tato karta dokonale doplňuje ty ostatní. Jsme vedeni k vytvoření či obnově naší vnitřní stability tím, že přestaneme podrývat a ponižovat sami sebe a začneme se naopak podporovat a posilovat. Stinné stránky má každý člověk. Avšak ten, kdo je ochoten si je přiznat a pracovat s nimi, má obrovskou šanci je zkultivovat tak, aby jemu ani nikomu jinému neškodily. Přestože se těchto stránek nemůžeme úplně zbavit, můžeme se naučit s nimi v míru žít. A jak nám připomíná tato karta - žádná z těchto stránek není důvodem se za sebe stydět a bránit si v naplňování svého životního poslání. Přišli jsme tento svět uzdravovat, a tak to dělejme - začneme uzdravením sebe samých. Dokud se budeme schovávat a užírat se hanbou (mnohdy i neopodstatněnou), příliš dobrého tím pro sebe ani pro nikoho jiného neuděláme.
Tato karta nás stejně jako všechny ostatní v tomto výkladu vede k hlubokému SEBEPŘIJETÍ. Dokážeme-li přijmout a milovat sami sebe i s našimi stíny, budeme také vlídnější a tolerantnější k nedokonalosti druhých, které bývají často příčinou našich sporů a konfliktů. Naše sebepřijetí, a tím tedy i přijetí druhých, je klíčem k míru v našem světě.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden má hluboký význam pro naše nitro a jeho proměnu. Jsme vedeni k pobytu sami se sebou, k trávení času o samotě a tichosti, kdy můžeme přemítat nad sebou i nad svým životem, a dojít tak k důležitým poznáním a uvědoměním, která nám poslouží v dalších obdobích. Zejména máme zapracovat na své sebedůvěře - přestat dělat věci, kvůli kterým sami o sobě pochybujeme a které naši sebe-důvěru poškozují; a naopak začít dělat věci, které nám sebedůvěru pomohou obnovit. Naše sebedůvěra, schopnost věřit sobě i svým schopnostem, je základem pro naši vnitřní stabilitu a pocit bezpečí. Místo abychom stavěli svůj pocit bezpečí na někom nebo něčem jiném (a pak se pořád báli, že o toto bezpečí přijdeme, neboť nezávisí na nás), vytvoříme si tak bezpečí a jistotu sami v sobě. Neznamená to, že přestaneme věřit jiným lidem a budeme izolovaní - právě naopak, naše schopnost věřit sami sobě odemkne zároveň i naši schopnost věřit ostatním. Jen na nich nebude záviset náš pocit jistoty a bezpečí. Budeme svobodní a druhé lidi tím zbavíme břemena zodpovědnosti, které jsme na ně doposud kladli (a které jim nepatřilo). Naše vztahy budou prospívat a budou šťastnější, protože nebudou zatíženy strachem. Důvěra, která je základem pro každý vztah, vychází z důvěry, kterou máme každý sám k sobě. Soustřeďme se tedy na tuto svou vlastní sebe-důvěru, místo abychom donekonečna řešili ostatní. Budeme-li sami sobě důvěryhodní, budeme přirozeně přitahovat také jiné důvěryhodné lidi a naše vztahy budou zdravé a šťastné.
Podívejme se v tomto týdnu sami do sebe, popovídejme si se svou duší i tělem, vyslechněme si (konečně), co nám chtějí říci, a pak jejich přání bez řečí naplňme. Už je načase. Kdykoli uděláme něco dobrého sami pro sebe, posilujeme tím důvěru, kterou k sobě máme. Posilujeme bezpečí a jistotu svého života, která závisí na nás a na tom, jak sami se sebou zacházíme a co k sobě připustíme nebo nepřipustíme. Toužíme-li po ochraně, začneme být sami sobě ochránci. Řekněme Ne, když to tak cítíme. Odmítněme jednat na náš úkor. Vymezme jasnou a pevnou hranici tam, kde je překračována. Dokažme sami sobě, že jsme hodni naší důvěry. Dokažme sami sobě, že se dovedeme postarat o své bezpečí a že toto bezpečí pak nemůže nikdo narušit, jsme-li sami jeho pány.
Období, které nyní započíná, je důležitou branou k naší nové síle. Uzdravme tedy své pochybnosti i jejich příčiny, a projděme touto branou s upřímnou hrdostí.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 24. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.10. 2021

Milí přátelé,

období úplňkové i poúplňkové dalo mnohým z nás docela zabrat a nynější energie zůstává nadále nabitá energií změn a proměn, k nimž mnohdy patří také pocity frustrace, nespokojenosti a další. Tyto pocity neodejdou, dokud nenaplní svůj účel a nepřimějí nás k vykonání změn, které potřebujeme. Pokud se tedy v poslední době (nebo i déle) potýkáme s těžkými pocity, přijměme je jako své průvodce a pomocníky, kteří nám mají pomoci překonat svůj strach a váhavost a učinit krok vpřed.
Podzim je pro nás symbolem toho, že i změny mohou být krásné. Když se příroda loučí s aktivním letním obdobím a připravuje se na svůj spánek, doprovází tento čas mnoho barev, zlatého slunečního světla a také větru, který pomáhá z větví očesávat suché listí, i déšť, který napomáhá k zavlažení půdy a k její výživě. I my jsme součástí přírody, a tak je zcela obvyklé, že nám na podzim chybí energie, že jsme unavení a ospalí, nebo nás postihne sezónní deprese. Dopřejme si proto veškerou péči, kterou potřebujeme, a to bez jakýchkoli výčitek. Jakmile bude postaráno o nás, můžeme se pak starat i o všechno/všechny ostatní. Snáze také projdeme změnami, které se chystáme učinit, a jejich průběh bude o to příznivější.
Poslední říjnový den je zasvěcen keltskému svátku Samhain (31.10.), kdy se rituálně loučíme s plodným obdobím roku a vstupujeme do toho temnějšího, během kterého jsme vedeni do svého nitra a k odpočinku. Je to také čas ke spojení s našimi předky - u nás jsou to tradičně Dušičky. Užijme si tedy podzimní slavnosti jak se patří, a zamávejme na rozloučenou všemu, co již nepotřebujeme brát s sebou do období následujících.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Vílí tarot (Fairy Tarot Cards; Radleigh Valentine)
 • Vědomá duše (Conscious Spirit Oracle Cards; Kim Dreyer)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu Oslavy. Je to krásná karta plná naděje, a to i z dlouhodobého hlediska. Říká nám, že naše situace není zdaleka tak špatná, jak si myslíme, a že nám pomůže, když se na věci začneme dívat z většího nadhledu a se zdravým odstupem. Podporuje nás v optimismu a v životě s lehkostí.
Čím vážnější a ustaranější jsme, tím horší nám všechno připadá - a tím silněji také reagujeme, což může situaci jen zbytečně zhoršit a způsobit ještě další problémy navíc. Touto kartou nám andělé radí, abychom si přestali dělat starosti. Úzkost a strach nikdy ničemu nepomohly a nepomohou. Náš mozek si myslí, že když bude nějakou situaci pořád analyzovat, zvažovat, co se může stát, a předem se na to připravovat, tak že nám tím pomáhá - ve skutečnosti nám tím však ubližuje, protože starosti z nás vysávají energii potřebnou k uzdravení a vyřešení situace, a často k nám přivolávají ještě více důvodů ke starostem. Opět se nám zde opakuje poselství o energiích a jejich vzájemné přitažlivosti - že podobné přitahuje podobné. Jsme-li plni strachu a jednáme z jeho pozice, pak k sobě přitahujeme (a sami vytváříme) ještě více strachu. Naopak, jsme-li plni lásky a energie hojnosti, přitahujeme a vytváříme tak o to více lásky a hojnosti. Přestože nám pozitivita nezaručí, že nás nepotká něco nepříznivého, zaručuje, že to zvládneme mnohem lépe, než kdybychom se předem týrali negativitou a ztratili kvůli ní i poslední zbytky energie.
Tato karta je pro nás poselstvím optimismu, radosti a naděje, a tak v sobě hýčkejme tyto energie a založme na nich své myšlení, vnímání, komunikaci i činy. Sami tak napomůžeme k uzdravení současných situací a k vytvoření nové, lepší budoucnosti.

Z Vílího tarotu jsme dostali Osmičku Léta, která představuje období, kdy léto končí a my se musíme rozloučit s jeho zářivou, hojnou energií. Zároveň však chápeme, že každé roční období má svůj význam a je pro něco důležité. Musíme se naučit mít rádi i temnější období v roce, neboť právě díky nim pak příroda na jaře rozkvétá a v létě přináší své plody. Podzim a zima jsou chladná a temná období, ale dodávají přírodě sílu a regeneraci. Zatímco na jaře a v létě příroda energii vydává, na podzim a v zimě ji přijímá.
Velmi obdobně to pak platí i pro nás a náš život. Přestože bychom byli rádi, kdyby slunce pořád svítilo a všechno bylo pořád kvetoucí a veselé, k životu patří i období, která nejsou tak zářivá, ale přesto k němu patří. Naši andělé nás proto vedou k prostému přijetí takových období a ke smíření se s nimi, místo abychom proti nim bojovali a snažili se jim neustále předcházet. Neznamená to, že se nám budou tato období líbit, ale že nás nebudou stát tolik energie jako boj proti nim. Pokud se nám tedy aktuálně v životě něco nedaří (byť to může trvat i déle), pomůže nám, když se kvůli tomu přestaneme zlobit, litovat a strachovat se, že to tak zůstane. Po každé, i sebevíc dlouhé zimě, nastane nové jaro, a příchod tohoto jara nikdy neurychlíme tím, že se budeme hněvat na zimu. Musíme ji prostě přijmout, smířit se s ní a nechat jaro, ať přijde, kdy bude chtít.
Tato karta může znamenat nějakou formu loučení, které nám může být zatěžko, ale které je pro nás a náš život důležité a přinese nám i našim blízkým mnoho dobrého. Jsou to změny, které víme, že potřebujeme, ať už se to týká našeho vnějšího života (vztahy, zaměstnání, domov...) a nebo vnitřního (naše návyky, sklony, vlastnosti, zdraví, energie aj.) Odpor ke změnám je normální, a tak se jím nenechme odradit. Jednejme v souladu se svým srdcem a intuicí, a nikdy neuděláme chybu.

Z karet Vědomé duše zde máme Sakrální čakru, což je energetické centrum, jež se nachází v našem fyzickém i energetickém těle v oblasti pánve (více zde: https://andelskydenik.blogspot.com/2013/10/sakralni-cakra.html ) a které vyzařuje energii podle toho, jak se cítíme ve svých mezilidských vztazích, jak vnímáme své ženství/mužství a sexualitu, a rovněž má souvislost s financemi a pocitem finančního bezpečí. Je-li některá z těchto oblastí problematická, promítá se to i v naší energii. A protože naše energie přímo působí na naše tělo, můžeme mít i nejrůznější zdravotní potíže, které vycházejí ze zablokované sakrální čakry - problémy s močovým měchýřem, pohlavními orgány či spodní částí zad (více zde: https://andelskydenik.blogspot.com/2014/01/zdravotni-problemy-tykajici-se-druheho.html ) K problémům v této oblasti patří také závislosti, ať už na návykových látkách, na jídle, nakupování, na vztazích, sexu aj. K závislostem utíkáme vždy, když máme strach se něčemu postavit čelem, a snažíme se své pocity nevnímat. Pokud se tedy přejídáme nebo trpíme nějakou jinou závislostí, ukončeme ji tím, že se podíváme pravdě do tváře a postavíme se k ní čelem. Přiznání si problému je prvním zdárným krokem k jeho vyřešení.
Pokud máme některý z výše zmíněných zdravotních problémů, pak si vedle návštěvy lékaře můžeme napomoci k uzdravení také léčením energetickým - např. poslechem hudby pro otevírání sakrální čakry (na YouTube najdeme mnoho takových skladeb pod hesly "hudba pro sakrální čakru" nebo anglicky "sacral chakra music". Pomůže nám také oranžová barva, ať už v podobě oblečení, dekorací, svíček nebo léčivých krystalů. Podzimní období je k tomuto léčení i barevně jako stvořené :)
Samozřejmě je také důležité zapracovat na léčení našich vztahů - i zranění, která jsme kvůli vztahům utržili, a na potřebných změnách v naší finanční oblasti, kde můžeme přehodnotit způsob, jak nakládáme s penězi, naučit se o zvládání financí něco nového, otevřít se novým možnostem, jak prosperovat. Jak nám už naznačila předchozí karta, tyto změny nám nemusí být po chuti, ale jsou pro nás důležité. Čím více frustrující pro nás něco je, tím více daná oblast volá po změně.... a tím více požehnání nám tato změna přinese.
Nemějme tedy strach a učiňme onen krok, který víme, že učinit potřebujeme. Požádejme své anděly o pomoc, a oni nás v našem konání rádi podpoří - a napomohou k tomu, aby naše změna přinesla jen to nejlepší nám i všem ostatním.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává ujištění, že i když nám toto či jiné období nemusí být příjemné, vše dopadne dobře a máme si udržet svou víru v dobré konce. Pokud cítíme, že potřebujeme vykonat určité změny, jsme v nich plně podporováni, přestože se nám do nich možná vůbec nechce. Máme-li nějaké pochybnosti ohledně svých chystaných kroků, požádejme Nebesa o potvrzení a vedení - ráda nám ho poskynout, budeme-li mu otevření.
Pokud máme problémy v oblasti vztahů či financí, je ideální čas k tomu, abychom s tím něco aktivně udělali. Trpíme-li zdravotními potížemi (zejména v oblasti pánve), dopřejme si potřebnou fyzickou i energetickou péči. Obklopme se oranžovou barvou, která nás v léčení těchto oblastí podpoří stejně jako skladby pro léčení sakrální čakry.
Tento poslední říjnový týden nám má pomoci propustit vše nepotřebné ještě předtím, než se ponoříme do zimního období a závěrečné části tohoto roku. Tyto změny máme konat s lehkostí, stejně jako stromy volně pouštějí své suché listí. Neexistuje konec, který by zároveň nebyl novým začátkem, a tak nemějme strach. Život si vždy najde novou cestu.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 17. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.10. 2021

Milí přátelé,

blíží se k nám úplněk ve znamení Berana, který nastane 20.10. Tento úplněk je v opozici vůči Marsu a v kvadratuře s Plutem, což může v mnohých z nás vyvolávat velkou touhu bojovat a dosahovat svých cílů. To může být velmi pozitivní, neboť možná konečně dostaneme odvahu a energii potřebné k uskutečnění kroků, s nimiž jsme váhali. Je však velmi důležité nebýt bezohlední a nenechat se při tom ovládat hněvem, závistí, žárlivostí či strachem. Budeme-li za něco bojovat a o něco usilovat, mělo by to vycházet z upřímného přání, z lásky, od srdce, z našeho Vyššího Já, nikoli z ega, které myslí jen na sebe a na to, jak zajistit, že všechno bude tak, jak samo chce. Využijme tedy této silné energie, ale k dobrým účelům a pod vedením svého srdce.
Současně nám v tomto týdnu končí retrográdní fáze Merkuru, a to 18.10. Dalo by se říct, že úplněk zasvěcený dosažení našich úspěchů a naplňování záměrů je jakýmsi vyvrcholením této retrogrády. Během retrográdní fáze jsme vždy vedeni k retrospektivě, reflexi, přehodnocení, přeplánování a obecně k návratu k nedořešeným záležitostem či k těm, které potřebují poupravit. Jakmile se planeta vrací do své přímé fáze, dostává se nám energie k novým začátkům a k pokračování v našich (již přehodnocených a upravených) záměrech. I v tomto nám tedy Vesmír velmi přeje a napomáhá nám k zásadnímu prolomení nefunkčních a stagnujících situací a k důležitým osobnostním proměnám. Je to čas, kdy máme své sny učinit skutečností.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Duše krystalů (The Crystal Spirits Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Pomocník Citů. Tato karta představuje buď osobu nebo situaci. Jedná-li se o osobu, znamená tato karta laskavého, milujícího člověka, často i velmi romantického, vnímavého a nápomocného, který bude v tomto období hrát roli v našem životě. Může to být partner (tato karta bývá i znamením možného romantického návrhu), dobrý přítel, člen rodiny nebo jakákoli jiná forma spřízněné duše, se kterou cítíme skutečné souznění a s níž se cítíme milováni a přijímáni. Máme-li takového člověka, věnujme mu v tomto týdnu svůj čas. Pokud nám takový člověk chybí, buďme ochotni ho do svého života přivítat. Nejlépe to uděláme tak, že sami budeme vyzařovat láskyplnost, romantické naladění a vřelost, které si přejeme u druhého. Jak víme, tak podobné přitahuje podobné - přejeme-li si tedy lásku, sami se musíme nejprve stát ztělesněním lásky.
Pokud jde o situaci, je tato karta symbolem láskyplnosti, šťastných chvil, kdy se cítíme milovaní, ale také je příslibem usmíření, pokud jsme se s někým pohádali nebo pokud jsme měli nějaký problém ve vztahu. Pomocník Citů nám říká, že máme naději i příležitost vše napravit, vše si vyjasnit a obnovit mezi námi a milovanými lidmi mír a důvěru. (Po komunikačně náročném období retrográdního Merkuru je to celkem příhodné.)

Ze sady Duše krystalů jsme dostali kartu Smithonit. Je to kámen, který napomáhá k udržení či obnově našeho vnitřního míru a klidu. Krásně doplňuje poselství předchozí karty, neboť opět hovoří o usmíření, a to nejen s lidmi kolem nás, ale i se sebou samými - hovoří o sebepřijetí, o naší lásce k sobě samým, o schopnosti mít se rádi i přesto, že ne všechno se nám na sobě líbí. Dokážeme-li milovat a přijímat sami sebe se vším, co k nám patří (tedy včetně stinných stránek), dokážeme pak totéž i vůči druhým, což pomáhá našim vztahům k růstu, pochopení, empatii a harmonii.
Zároveň nám pomáhá i ke smíření se se situacemi, které jsou pro nás obtížné či bolestné a které nemůžeme změnit. Smíření neznamená, že nám to nebude vadit nebo že řekneme, že to je v pořádku... ale že prostě přijmeme, že je tato situace taková, jaká je, a dokážeme s tím žít dál. Je to prosté přijetí skutečnosti takové, jaká je. Nemusíme s ní souhlasit, ani se nám nemusí líbit. Ale potřebujeme I PŘESTO nastolit v sobě nový klid a mír, protože ničit se smutkem, hněvem a dalšími emocemi nepomůže ani nám, ani naší situaci. Smithonit nám přichází pomoci vymanit se z chaosu, obnovit ve svém životě harmonii a uzdravit naše emoce. Pomáhá nám uvolnit stres a naučit se využít bolestné situace k něčemu dobrému - k vlastnímu posílení, zmoudření a růstu, a začlenění těchto nových aspektů do své osobnosti. Pomáhá nám přijmout, kým jsme byli a kým jsme teď, abychom se mohli stát tím, kým si opravdu přejeme být.
Tato karta je znamením, že bez ohledu na to, jak chaotické a nejisté nám toto období může připadat, naše vytrvalost a ochota učinit potřebné změny nám přinese sladké ovoce ve formě obnoveného pocitu míru a jistoty.

Z karet Andělé a předkové nám vyšly karty dvě - navzájem se tedy doplňují. První z nich je karta Pán, který nám připomíná, že my sami jsme páni svého života a že bez ohledu na to, co nás v životě potkalo a nad čím jsme neměli žádnou vládu, existuje stále mnoho věcí, nad kterými vládu máme a kde ji můžeme pozitivně uplatnit. Dokonale nám sedí na úplňkovou energii, která nás povede k tomu, abychom se konečně sebrali a šli vykonat to, co je třeba; abychom sebrali odvahu a naplnili svoje sny (nebo udělali alespoň ten první krůček směrem k nim - ty další se začnou automaticky odhalovat samy); abychom se konečně postavili sami za sebe a nenechali už nikoho, aby nás zneužíval; abychom nekompromisně ukončili návyk, který ničí naše tělo či duši; abychom udělali jednu velkou tlustou čáru za něčím, co jsme už dávno přerostli a k čemu jsme měli tendenci se neustále vracet. Tato karta nás vede k vlastní autoritě a jejímu uplatňování. Tak jako dětem musíme někdy pro jejich dobro říct důrazné Ne a vymezovat jim zdravé hranice, chce se po nás nyní totéž ve vztahu k jiným lidem či k situacím. Řekněme jasné Ne tomu, co už ve svém životě nechceme, a naopak řekněme jasné Ano tomu, co si přejeme - a obojí začněme prokazovat svými činy. Samozřejmě bychom měli být ohleduplní a nenechat se svými emocemi navést k impulzivnímu chování, ale ani nemáme být uťáplí a přehnaně úzkostliví, co když někomu nebude něco po chuti. Je třeba jednat jasně, na rovinu, upřímně a od srdce. Naše srdce nás nikdy nepovede špatně a nikdy nás nevede k jednání, které by komukoli (včetně nás) ublížilo. Víme-li tedy, že nejsme ve svém konání ovládáni svým egem a strachem, a cítíme vnitřní mír ohledně kroků, které se chystáme udělat, pak vzhůru do toho!
Druhá karta, která vyšla spolu s Pánem, je Strážce Srdce, Je na ní vyobrazen anděl se symbolem srdce a s červenou růží. Červená růže je symbolem hluboké lásky a upřímných citů - ke kterým nás nasměrovala již první karta Pomocníka Citů. Tyto karty nám společně říkají, že budeme procházet důležitým léčením našeho srdce a obnovením jeho schopnosti milovat. Zvláště pokud jsme utrpěli velká citová zranění, ať už je to dávnější či čerstvé, budeme mít příležitost začít tuto svou bolest léčit a propouštět - a tím ve svém srdci uvolnit místo pro lásku.
Strážce Srdce v kombinaci s kartou Pána je pro nás poselstvím, že máme vládu nad svými city i nad uzdravením našich citových zranění. Často nám to tak nepřipadá - staré rány se vracejí, přepadají nás ze zálohy a když máme něco zdánlivě konečně za sebou, náhle stojíme zase na začátku. Mnohdy nás naše pocity zcela ovládnou a my tomu nedokážeme zabránit. To je normální a lidské - a i toto je jedna z věcí, které se potřebujeme naučit přijímat jako součást svého lidství (viz. karta Smithonitu). Obvykle se snažíme proti svým pocitům bojovat, přemoct je a zvítězit nad nimi - avšak o to drtivější porážku pak zažíváme. Boj proti našim pocitům v nás totiž vždy vyvolá ještě více pocitů. Abychom pocity, které nás bolí nebo které nám komplikují život, mohli propustit, musíme je přijmout a milovat - ne je nenávidět a bojovat s nimi. Paradoxně právě tehdy, když dostanou svůj díl lásky (neboť jsou naší součástí a přirozeně proto touží být milovány stejně tak jako my sami), začnou odeznívat a v našem nitru se začne rozlévat nový mír a léčení započne. Pokud tedy máme v srdci něco, co bychom si přáli propustit, začněme tím, že se s tím smíříme a že to přijmeme. Nemusí se nám to líbit, ale potřebujeme přijmout ten fakt, že v sobě ten či onen pocit máme a že tam prostě z nějakého důvodu potřeboval být. Totéž platí pro myšlenky, které si nepřejeme mít v hlavě. Nepomůže nám s nimi bojovat - musíme je naopak přijmout a dát jim jejich díl lásky. Pak začnou odeznívat a odejdou ve stejném míru, jaký naplní nás samotné.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je zasvěcen lásce a sebepřijetí. Všechny karty, které jsme pro toto období dostali, říkají totéž: Měj se rád/a! Planetární energie toto poselství plně podporují. Máme se přestat shazovat, přestat se nenávidět, přestat o sobě pochybovat. Máme se naučit milovat sami sebe i se vším, co se nám na sobě nelíbí a co nám komplikuje život. Právě tímto přijetím napomůžeme k tomu, aby na sebe tyto naše odmítané a nemilované stránky přestaly upozorňovat.
V tomto týdnu budeme také vedeni k vnitřnímu smíření se se situacemi, které nás trápily (nebo doposud trápí). Toto prosté přijetí dané situace takové, jaká je, nám napomůže pohnout se dál.
Přestože nás energie tohoto týdne vede ke zdravému boji za to, co si přejeme, a k důrazným krokům kupředu, současně nám připomíná, že ne všechno se dá vyřešit bojem. Někdy právě boj vyvolá ještě větší boj. Ponechme si tedy svou bojovnost pro oblasti, kde může dobře posloužit a kde nám pomůže. Sami dobře poznáme, ve kterých situacích nám bojovnost prospívá a kde naopak nikoli.
Hlavním poselstvím tohoto týdne je práce na našem sebepřijetí - abychom se začali milovat a přijímat se vším všudy, a tím k sobě začali přitahovat lásku a novou energii. Abychom učinili změny, které tolik potřebujeme, ale s nimiž jsme doposud stále jen váhali - možná právě kvůli strachu postavit se za sebe. V tomto týdnu jsme vyzváni k překonání tohoto strachu. Postavit se za sebe neznamená jít proti druhým. Brát ohled na sebe neznamená, že ho nebudeme brát na druhé. Ani jedno se s druhým nevylučuje. Tuto skutečnost si máme uvědomit - že se nemáme čeho bát a že projevit sami sobě lásku a úctu je naprosto v pořádku. Vycházíme-li ve svém konání z lásky a od srdce, nikdy neuděláme nic špatně. Vyjděme tedy kupředu a dejme se do práce.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 10. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.10. 2021

Milí přátelé,

máme za sebou novoluní ve znamení Vah, které nás vedlo k tomu, abychom se otevřeli nové energii, rozhodli se pro nové začátky a byli ochotni propustit vše, co je s naším novým životem v rozporu. Přejeme-li si v životě více lásky, potřebujeme se vzdát svého strachu a dalších emocí a postojů, které láskyplné nejsou. Přejeme-li si být zdravější, potřebujeme přestat dělat věci, které našemu zdraví škodí (včetně stresování). Přejeme-li si v životě větší prosperitu, potřebujeme přehodnotit způsob, jak nakládáme se svými financemi a být ochotni se otevřít novým cestám, jak je do svého života přitáhnout. Pokud jsme s něčím nespokojeni, je třeba se zaměřit na řešení, nikoli na problém. Stěžujeme-li si stále dokola na něco, co se nám nelíbí, tak to tímto způsobem pouze posilujeme a udržujeme v současném stavu. Chceme-li něco jinak, musíme začít myslet, vnímat, hovořit a jednat jinak.
Nynější období dorůstajícího měsíce pomáhá růst také našim záměrům, které jsme si v období novoluní vytyčili, a tak se soustřeďme na to, co si přejeme, aby v našem životě rostlo, místo toho, co si nepřejeme. Čím více energie věnujeme našim přáním, tím méně jí budou dostávat naše obavy a frustrace... které tak začnou přirozeně mizet nebo směřovat k pozitivní proměně.
Dovolme podzimnímu období, aby nás očesal od všeho nepotřebného stejně tak jako stromy od suchého listí... s vědomím, že na jejich místě vyrostou v pravý čas nové, živé, zelenající se lístky. Život se vždy postará, abychom dostali vše, co potřebujeme - a čím více víry máme v tuto skutečnost, tím více nám ji bude projevovat.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Vnitřní síla. Ta nám připomíná naši vlastní osobní sílu a také skutečnost, že nejsme žádné oběti a že stále máme mnoho věcí ve svých rukou. Připomíná nám, že za sebe jsme zodpovědni pouze my sami, stejně jako za směr, kterým se budeme dále ubírat.
V souvislosti s předchozími výklady je to pro nás výzva, abychom se nadále nenechali ovládat svou minulostí a lidmi, kteří se na nás nějak podepsali, a rozhodli se začít znovu a tentokrát skutečně po svém. Máme se chopit moci nad svým životem, očistit ho ode všeho, co mu škodí, a pozvat do něj nové příležitosti a možnosti. Máme otevřít svou mysl a uvědomit si, že existují i řešení, o kterých sami nevíme, ale která jsou přesto možná. Nemusíme vědět, JAK se něco podaří vyřešit, stačí připustit, že je to možné. Naše mysl má tendenci brát v úvahu pouze řešení a cesty, u nichž vidí jasné, logické a vysvětlitelné postupy. Když tedy v některém případě neví konkrétně ono JAK, pak žádné řešení vůbec nepřipouští. Andělé nám touto cestou připomínají, že naše hlava není jediná všemocná síla na tomto světě a že když nevidíme, jak bychom něco mohli vyřešit, neznamená to, že to není možné. Může nám pomoci afirmace: "I když nevím, jak tuto situaci vyřešit, věřím, že řešení existuje a že bude tím nejlepším pro mě i pro všechny ostatní. Děkuji za toto řešení a dovoluji, aby se uskutečnilo."
Naše vědomé dovolení je důležité, protože naše mysl se automaticky brání všemu, co rozumově nechápe a co nemá pod svou kontrolou. Když tedy připustíme zázračná řešení ve svém životě, musíme si dát pozor, abychom si v nich sami nezabránili kvůli strachu z neznáma.
Tato karta mimo jiné poukazuje na naši schopnost nenechat se vyprovokovat nebo strhnout, a zachovat si svůj vnitřní mír. Tato naše schopnost má velký vliv i na to, jak dokážeme vycházet se sebou navzájem. V osobní i kolektivní rovině si tedy pohlídejme, kam svou energii vkládáme, a udržme se na uzdě, budeme-li mít tendenci se s někým hádat a plýtvat svou energií na zbytečné konflikty. Budeme-li chtít debatovat, učiňme tak s klidnou myslí a s úctou k sobě i druhým.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla karta Partnerství. Ta je velmi pozitivním znamením pro všechny vztahy, včetně těch problematických. Vedle našich osobních vztahů vypovídá také o možných pozitivních dohodách v rámci naší nové vlády a nově uzavřených partnerstvích.
Pokud jde o nás a naše vztahy, připomíná nám tato karta, že na každém vztahu se podílejí dva lidé a výsledná energie vztahu je proto ovlivňována jak námi, tak i druhým člověkem. Pozitivní stránkou této skutečnosti je, že můžeme svým prostřednictvím každý vztah zlepšit a povznést, prochází-li těžším obdobím. Druhý člověk by se však na vztahu měl podílet také a pokud se tak dlouhodobě neděje, je toto pro nás výzva, abychom zvážili, zda si přejeme do tohoto vztahu nadále investovat svou energii.
Kromě spojení dvou lidí ve vztahu a v lásce může tato karta znamenat i jakékoli jiné spojení energií, harmonii, spolupráci... a především příležitost vykonat jako společnost ještě více dobra než coby jednotlivci. Spojení našich energií má ohromnou sílu a dokáže konat zázraky. V tomto smyslu je nám tedy připomínáno, že místo abychom spolu bojovali, máme začít spolupracovat, ať už v naší osobní rovině nebo v té kolektivní. Tato karta je znamením, že tato spolupráce je možná.
Nakonec je tato karta pozvánkou k obnovení našeho partnerství s Nebesy. Máme si uvědomit, že nikdy nejsme na nic sami a že pokud potřebujeme pomoc, můžeme o ni vždy požádat a s vděčností ji přijmout, jakmile se objeví. Jsme posly světla - prostředníky, kteří sem přišli vnést více lásky a léčivé energie. Staňme se tedy právě tím - a nechme podzimní vítr odnést všechno, co láskyplné a léčivé není. 

Z Orákula víl jsme dostali kartu s názvem Oslavy. Máme se radovat a těšit! Ať už se vyskytne jakákoli příležitost nebo si sami nějakou uděláme, máme dát nyní prostor radosti a veselí. Tato uvolněná energie prospěje nejen našemu zdraví, ale také otevře dveře všem možným řešením a zázrakům. Sami dobře víme, že když jsme vystresovaní, úzkostliví a vystrašení, těžko se nám přemýšlí. Naše mysl je uzavřena a nedokáže přijímat nápady a vedení shůry. Naše srdce je také uzavřeno a plné strachu, a tak nedokážeme vnímat svou intuici (která nám přitom ve většině případů říká, že všechno je v pořádku a že se není čeho bát). Dovolit si uvolnit se a alespoň chvíli se těšit z něčeho hezkého a sdílet svou radost v laskavé společnosti je nanejvýš prospěšné nejen nám, ale i situaci, kterou si přejeme uzdravit a vyřešit. Svět se nezboří, když se nad své problémy povzneseme; právě naopak ;)

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém se nám dostává velké podpory v rozvoji naší harmonie. Ať už se jedná o harmonii uvnitř nás, o novém míru a spokojenosti v našem nitru, a nebo o harmonii mezi námi a jinými lidmi, toto období nám v tom velmi napomůže. Musíme však být samozřejmě ochotni vzdát se všeho, co této harmonii brání a co ji narušovalo. Zejména jsou to naše zarytá přesvědčení, potřeba mít za každou cenu pravdu, lpění na negativních zkušenostech z minulosti, nepružné myšlení, nevyléčené rány, strach, a mnohé další aspekty, které nám k harmonii nepomáhají. Nemusíme vědět, JAK toho dosáhnout, stačí, že budeme ochotni se toho vzdát a nahradit to něčím, co nás bude podporovat a prospívat nám. Vesmír už si najde cestu, jak nám s tím pomoci.
Ať už se nám daří jakkoli, máme si v tomto týdnu udělat čas na příjemnou oslavnou atmosféru. I kdybychom nenašli konkrétní důvod k oslavě, udělejme si oslavu čistě pro ni samotnou. Radost a uvolnění nás povzbudí, vlije nám do žil novou sílu a napomůže rozhýbat ustrnulé záležitosti, které jsme doposud křečovitě svírali ve svých rukou.
Dejme si v tomto týdnu harmonii jako prioritu... a ona si sama najde způsob, jak se v našem životě zabydlet a jak nám pomoci uzdravit vše, co je třeba.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)