neděle 18. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.10. 2020

Milí přátelé,

minulý týden nám přinesl spoustu frustrujících energií. Protože jsme velmi vnímaví a citliví, samozřejmě na nás působí kolektivní nálada i dění ve světě. Tento rok je nabitý spoustou nepříjemných událostí a okolností, s nimiž se musíme vyrovnávat, a je jasné, že když vedle toho všeho musíme řešit ještě své vlastní osobní záležitosti, zůstáváme vyčerpaní a často také negativističtí.
Naši andělé nám chtějí pomoci a radí nám, abychom se i nadále snažili co nejvíce soustředit na péči o sebe a na to, co je pro nás opravdu důležité. Abychom nemarnili svou energii a čas v zanícených diskuzích, nepouštěli se do zbytečných konfliktů, nezabývali se věcmi, které řešit nemusíme (a to ani ve svých vlastních myšlenkách) a vždy si dobře promysleli, zda opravdu chceme/musíme říct to, co máme na jazyku, a zda by nebylo lepší to nechat být.
Jsme pod vlivem retrográdních planet, mezi které patří i Mars, který v této fázi přináší útlum, zpoždění a frustraci, a nově také Merkur, jehož retrográdní fáze často vyvolává nedorozumění, vztahovačnost, podrážděnost a obtížnou domluvu. Je jasné, že je toho na nás moc. Abychom to všechno co nejlépe zvládli a abychom předešli zbytečným dalším problémům, radí nám naši andělé, abychom se měli rádi, abychom si odpustili, pokud jsme něco pokazili nebo nám něco nejde tak, jak bychom chtěli, a naučili se přijímat sami sebe i druhé takové, jací jsme - i v naší špatné náladě nebo nechuti. Čím větší mír budeme mít uzavřený sami se sebou, o to míruplnější budou také naše vztahy a tím snáze projdeme celým tímto náročným obdobím.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleighho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Eso Citů, které při míchání samo vylétlo z balíčku. Zvěstuje nám novou lásku, ať už partnerskou nebo jakoukoli jinou. Rovněž nám připomíná, že aby mohla láska (opět) proudit, musíme jí přestat blokovat cestu strachem, hněvem nebo jinými pocity, které v sobě možná pěstujeme místo lásky.
Láska má spoustu podob a čím více lásky chováme sami v sobě, tím více jí vyzařujeme, a tím více jí k sobě přitahujeme. Platí to i opačně - čím více strachu, hněvu nebo jiných emocí v sobě chováme, tím více je k sobě přitahujeme a zpětně je posilujeme. Nechť jsme tedy plní lásky, štěstí, pocitu hojnosti, štědrosti a zdraví, a toto všechno bude v našem životě růst a šířit se také mezi ostatní.
Opět je to připomínka našeho životního poslání - být majákem světla pro všechny, kdo se trápí ve tmě, místo abychom se stali jedněmi z nich a svým vlastním prostřednictvím ještě rozšiřovali strach a temnotu. Máme být jako svíce, která rozežíná další svíce, aniž by cokoli ztratila ze svého vlastního světla.
Nemusíme být přitom dokonale pozitivní a optimističtí, pokud na to nemáme sílu. Bohatě stačí, když budeme ochotni svou tíhu propustit a když budeme otevření pozitivní změně. Ona si sama najde cestu k nám. Nemusíme vědět, jak docílit toho, abychom se cítili lépe při všem tom dění - stačí, že si to budeme upřímně přát, a stane se tak.
Eso Citů nám radí, abychom otevřeli své srdce lásce. Všechno ostatní ji bude následovat.

Druhou kartou pro tento týden je Posel Myšlenek, který představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, jedná se o někoho velmi racionálního, s podnětnými nápady, kdo je také komunikativní, ale kdo může postrádat empatii. Velmi často se jedná o někoho, kdo to možná myslí dobře, ale vyjadřuje se způsobem, který citlivé lidi zraňuje. Pokud se s někým takovým setkáme, pokusme se nebrat si jeho způsob jednání osobně a vzít si z toho, co říká, jen to, co je pro nás důležité (pokud tam něco takového je - např. konstruktivní kritika).
Dále tato karta symbolizuje bezcitné a přehnaně kritické jednání. V současné době se to týká zejména všudypřítomné kritiky a stížností naší společnosti, která má ve zvyku si ulevovat tím, že očerňuje jiné, přehazuje zodpovědnost tam či onam a poukazuje na všechno, co je špatně, místo aby se podílela na řešení. V tomto ohledu nám andělé radí, abychom se k tomuto obecnému naladění nepřidávali. Nenechme se stahovat dolů negativitou druhých. Nepřipojujme se do diskuzí založených na shazování, očerňování a stěžování si. Pokud je nějaká diskuze podnětná, obohacující a přínosná, je to v pořádku. Většina takovýchto debat však v současné době nikam nevede, nic neřeší, a v konečném důsledku jen vysává energii všem zúčastněným, což zvláště v tomto období opravdu nepotřebujeme.
Přijímejme pouze konstruktivní, užitečnou kritiku a veďme pouze smysluplné, obohacující diskuze. Všechno ostatní nechme být. Nebudeme-li na tyto divoké energie reagovat, přestaneme je k sobě přitahovat.

Ke třetí kartě se přidala ještě čtvrtá, obě se tedy doplňují.
Třetí kartou je Pětka Myšlenek, která nám dává varování před pomstychtivostí a egoistickým pocitem zadostiučinění, který nám ale nikdy nic dobrého nepřinese. Zlo nezaženeme ani nezměníme tím, že se sami staneme zlými - jen ho ještě podpoříme a rozšíříme svým prostřednictvím. Pamatujme, máme šířit světlo, ne další temnotu. Ať už nás cokoli zranilo nebo rozčílilo, nestaňme se dalšími zraňujícími. Tato karta poukazuje na náš pocit bezpráví, křivdy a ponížení, které bychom rádi oplatili, ale pokud se o to pokusíme, skončíme jen ještě více nešťastní. Pokud jsme utrpěli nějakou nespravedlnost, odevzdejme ji do rukou Nebesům a zákonu karmy. Soustřeďme se na vlastní uzdravení a na to, co můžeme udělat pro zlepšení své situace my sami.

Čtvrtá karta, která vyšla společně s třetí, je karta s názvem Vidět jasně. Říká nám, že bychom se na celou situaci měli podívat z úplně jiného úhlu pohledu. Mimo jiné nám tím říká, že svou situaci vidíme zkresleně, zaujatě a omezeně - a proto se cítíme tak zle. Podívejme se na tutéž záležitost úplně jinak a pozorně sledujme své pocity. Co kdybychom se jí prostě pustili a nechali ji být? Možná se ozve ego s tím, že to přece nejde, to přece nesmíme nechat jen tak... ale neuleví se přitom našemu srdci, které touží po klidu a harmonii? Je nám cennější náš vnitřní mír nebo potřeba neustále všem dokazovat svou pravdu a pouštět se do boje s ostatními? Nebude pro nás přínosnější, když se místo všeho, co je špatně, soustředíme na to, co je dobře? (a za co můžeme každý den děkovat?)

Obě tyto karty nám společně říkají, že EXISTUJE LEPŠÍ CESTA. Existuje lepší způsob myšlení, vnímání i jednání. Existuje lepší přístup i postoj. Než se necháme strhnout současnými energiemi, soustřeďme se do svého nitra a nalaďme se na něj. Hluboko uvnitř nás je spousta lásky, míru i klidného vědomí, a jediné, co potřebujeme udělat, je uvědomit si je - a postavit je na první místo. Může to být obtížné, neboť kolektivní energie je nyní velice silná a snadno nás unáší s sebou, když si nejsme vědomi jejího vlivu, avšak přece jsme to stále my, kdo rozhoduje o tom, kam naše energie poputuje. Rozhodneme-li se nepřipojit k této energii svou vlastní a začít místo toho vyzařovat jinou a hezčí, brzy uvidíme, jak velký vliv může mít naše vlastní působení na nás i na naše okolí - ať blízké či širší.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se budeme potýkat sami se sebou a s intenzitou některých svých emocí. Možná se také setkáme s někým, kdo bude prožívat takovýto boj, a máme s ním proto soucítit, místo abychom se nechali vyprovokovat k nějakému konfliktu či předsudkům. To nejlepší, co můžeme pro sebe i pro druhé v tomto týdnu udělat, je soustředit se sami do sebe, do svého nitra, a napojit se na lásku, mír a klid, které se v něm nacházejí. Očistěme se od toho, co jsme doposud pochytali (očistnou koupelí, nošením krystalů, vypsáním svých pocitů a myšlenek na papír - a jeho případným spálením, vysportováním, poslechem relaxační hudby, aj.) a začněme vyzařovat novou, čistou energii. Pokud se necháme strhnout k nikam nevedoucím diskuzím nebo budeme reagovat na výzvy ke konfliktům ze strany druhým, jen zbytečně ztratíme čas a energii. Věnujme se raději tomu, co je opravdu důležité. Místo toho, co nefunguje, se zaměřme na to, co funguje. Místo toho, co nemůžeme ovlivnit, se zaměřme na to, co ovlivnit můžeme, a pusťme se do toho. Místo lidí, kteří nás nemají rádi, se zaměřme na ty, kteří nás rádi mají, a věnujme se jim. Místo dosavadního negativního náhledu na určité věci se zkusme na všechno podívat jinak. Hlavním poselstvím pro tento týden je, že vždy existuje lepší cesta, a kdo je ochoten ji vidět a vydat se po ní, tomu se nyní otevírá.
Přeji mnoho vytrvalosti i síly nám všem.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

středa 14. října 2020

Jak rozpoznat depresi a jak pomoci těm, kdo jí trpí

Cítit se čas od času špatně je normální. Pokud však tyto pocity přetrvávají déle než 2 týdny a začínají vážně zasahovat do vašeho života, může se jednat o příznak deprese. 

Deprese se rozvíjí nenápadně a pozvolna. Člověk trpící depresí si často vůbec neuvědomuje či nepřiznává, že se necítí nebo nechová obvyklým způsobem. 

Jako první jsou to většinou partner/ka, člen rodiny nebo pečovatel, kdo si uvědomí, že s jejich blízkým něco není v pořádku a že je třeba vyhledat pomoc.

* * *

Po mnoho let byla psychická onemocnění jako úzkost či deprese tabuizována a otevřeně se o nich nemluvilo. Když si někdo zlomí ruku, postup je jednoduchý - běž na rentgen, podstup léčbu a potom rehabilitaci. Na rozdíl od fyzických zranění jsou však duševní zranění nenápadná a často také nevědomě skrývaná. Příznaky a projevy duševních onemocnění mohou být dlouho ignorovány a nepovšimnuty. Někdy bývají přisuzovány například danému životnímu období, stresujícím událostem, hormonálním změnám či povaze osobnosti. Je velmi časté, že se lidé o psychických onemocněních nebaví ani s nejbližšími lidmi. Negativní názory a stigma spojené s mentálním zdravím vznikají často v důsledku špatného porozumění, kulturních přesvědčení, miskonceptů a/nebo nedostatku znalostí o duševních onemocněních a s nimi spojených projevech.

Deprese je nemoc, nikoliv lenost, nedostatek vůle nebo slabošství. Je to nemoc, která vede k vážnému životnímu utrpení. 

Zasahuje jak toho, kdo jí onemocněl, tak i celou jeho rodinu. Vede k pocitům ztráty smyslu života. Naštěstí se dá léčit. A moderní doba přinesla velmi účinné možnosti léčby. Mnoho lidí trpících depresí však nehledá pomoc. To může být proto, že si ani neuvědomují, že mají depresi, nebo to vědí, ale stydí se to přiznat, a doufají, že depresi nějak překonají sami. Nebo nevěří, že existuje účinná léčba a nutí se překonat depresi silou vůle, což není možné. Bojí se přiznat depresi, protože mají pocit, že je to stejné jako přiznat slabost nebo selhání. Informací je zřejmě ještě stále málo. Je třeba zdůraznit, že nepřiznat depresi a neléčit ji je podobně nerozumné jako nepřiznat cukrovku, žaludeční vředy nebo poruchu štítné žlázy. Zanedbaná deprese devastuje jak postiženého člověka, tak celou jeho rodinu a léčí se hůře, než když člověk přijde včas. Neléčená deprese může skončit sebevraždou.

* * *

NEJČASTĚJŠÍ ZNAKY DEPRESE

Deprese má mnoho možných symptomů. Tyto symptomy mohou být složité a mohou se u různých lidí velmi lišit. Mohou trvat týdny i měsíce a narušovat váš rodinný, pracovní i společenský život. Následující seznam příznaků deprese obsahuje nejčastější z nich, žádný člověk trpící depresí však nemá všechny. Jak již bylo řečeno, u každého člověka se mohou projevy deprese velmi lišit.

PSYCHICKÉ SYMPTOMY

 • člověk ztrácí zájem o věci, které ho dříve těšily, nebo není schopen si je užívat
 • cítí se špatně, bezmocně a beznadějně
 • má nízkou sebedůvěru a sebevědomí
 • je velmi plačtivý
 • jedná na základě pocitu viny
 • je podrážděný a nedokáže být tolerantní k druhým
 • nemá žádný zájem ani motivaci
 • má problémy s rozhodováním
 • má problém se soustředit i na ty nejobyčejnější věci, jako je sledování televize nebo čtení článků
 • necítí v životě žádné potěšení
 • bojuje s častou úzkostí a starostmi
 • může přemýšlet o sebevraždě nebo sebepoškozování

FYZICKÉ SYMPTOMY

 • má pomalejší vyjadřování i pohyby nebo je naopak neklidnější než obvykle
 • je často velmi unavený a chybí mu energie
 • nemá chuť k jídlu nebo se naopak přejídá
 • má zažívací obtíže (s trávením či vylučováním)
 • spí abnormálně často nebo se mu naopak nedaří spát skoro vůbec
 • trpí nevysvětlitelnými bolestmi
 • ztrácí chuť k milování
 • u žen může být narušen menstruační cyklus

SOCIÁLNÍ SYMPTOMY
 • vyhýbání se kontaktu s přáteli a společenským událostem
 • zanedbávání svých obvyklých zálib a koníčků
 • problémy v rodinném, pracovním či společenském životě
* * *
 
ÚROVNĚ DEPRESE
Deprese nastupuje pozvolna a nenápadně, a tak může být obtížné si vůbec všimnout, že něco není, jak má být. Mnozí lidé se snaží se svými symptomy vyrovnat, aniž by si uvědomili, že jim není dobře. Často na tuto skutečnost musí poukázat blízký přátel nebo člen rodiny, aby si dotyčný uvědomil, že má nějaký problém. 

Lékaři rozlišují depresi podle závažnosti:
 1. lehká deprese - má menší dopad na váš každodenní život
 2. středně těžká deprese - má závažný dopad na váš každodenní život
 3. těžká deprese - téměř zcela vám znemožňuje žít svůj život; někteří lidé s těžkou depresí mívají také psychotické projevy (halucinace, silné přesvědčení o něčem, co není pravda, aj.)
* * *
 
DEPRESE VS. ŽAL
Mezi depresí a žalem může být obtížné najít rozdíl. Mají mnoho společných znaků, ale přitom se v některých věcech zásadně liší.  
Žal je zcela normální reakce na prožitou ztrátu, zatímco deprese je onemocnění. 
U lidí, kteří truchlí, pocity smutku a ztráty přicházejí a odcházejí. Jsou však stále schopni těšit se z hezkých věcí a těšit se na budoucnost.
Oproti tomu lidé trpící depresí cítí smutek trvale. Těžko se z něčeho radují a nedokážou vidět na budoucnosti nic pozitivního. 

* * *
 
DALŠÍ TYPY DEPRESE
Existují také specifické typy deprese a podmínky, za kterých se deprese může objevit jako jeden ze syptomů. Spadá sem:
 • poporodní deprese - některé matky, otcové či partneři prožívají depresi poté, co se stanou rodiči; toto je známo jako poporodní deprese a léčí se obdobně jako klasická deprese, za pomoci terapie, rozhovorů a antidepresiv
 • bipolární porucha - známá také jako maniodeprese, je onemocnění, při němž člověk prožívá jak depresivní stavy, tak i naprostý opak (mánii); příznaky deprese jsou zde podobné jako u klinické deprese, ale stavy mánie mohou vést k sebedestruktivnímu chování - například ke gamblingu, nevázanému sexu, impulzivnímu utrácení, apod. 
 • sezónní afektivní porucha - známá většinou jako zimní deprese, je deprese spojená s konkrétním obdobím v roce (nejčastěji se zimou)
 • deprese u seniorů - u starších osob se mohou vyskytovat také další příznaky deprese:
  - prázdná lednice a spíž (což svědčí o nedostatečné výživě)

  - zanedbávání vzhledu

  - zanedbávání hygieny

  - téměř žádná radost z návštěv 
* * *

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTA, KTERÁ JE TŘEBA ZDŮRAZNIT:
 • deprese je nemoc
 • je to VELMI ČASTÁ nemoc
 • deprese neznamená, že je člověk "nenormální" nebo "blázen", ani to není známka osobní slabosti
 • léčba pomáhá naprosté většině postižených zbavit se příznaků
 • bez léčby mohou příznaky deprese trvat i léta
 • nejvíce kompetentní pro léčbu deprese je odborník na duševní zdraví - psycholog/psychiatr
 • nejdůležitější pro léčbu a předcházení depresi je užívání léků
 • významnou roli může sehrát i psychoterapie, která naučí člověka porozumět sám sobě, i tomu, co se v depresi děje, a zvýší odolnost vůči stresorům
 • postiženému může velmi pomoci laskavé a trpělivé přijetí od rodiny a přátel
* * *

JAK POMOCI LIDEM, KTEŘÍ TRPÍ DEPRESÍ

 • Staňte se pro svého blízkého citovou oporou a bezpečným zázemím, kde se může cítit milovaný, ceněný a přijímaný i se svou nemocí.
  Člověk v depresi potřebuje obzvláště velkou citovou podporu. Citová podpora znamená laskavost, trpělivost a porozumění. Člověk s depresí potřebuje cítit, že ho přijímáme, i když je nemocný. Dávejte mu najevo, že vám na něm záleží a že jste tu pro něj. U lidí s depresí je velmi důležité, aby věděli, že v tom nejsou sami. Přijímejte je i s nemocí takové, jací jsou, a nesuďte je. Poskytněte jim bezpečné zázemí, povzbuzujte je v trpělivosti a snažte se o citlivé zacházení a bedlivé naslouchání. Při katastrofických scénářích, které je někdy přepadají, je třeba poukázat na to, co je reálné. Důležité je posilovat naději na vyléčení, i když člověk s depresí tomu často nevěří. Naštěstí je to pravda - deprese je dobře léčitelné onemocnění. Staňte se pro svého blízkého zdrojem pozitivity, spojení a podpory a posilujte své vzájemné spojení.

 • Zůstávejte spolu v kontaktu prostřednictvím zpráv, telefonátů nebo osobních schůzek.
  Lidé trpící depresí mohou být velmi osamělí a izolovaní a může pro ně být těžké opustit svůj dům. I tak jim velmi pomůže vědomí, že s nimi někdo zůstává a že existuje někdo, komu na nich záleží.

 • Vyhněte se přehnanému soucitu a litování - depresivní člověk se pak cítí ještě hůř.
  Lidé s depresí potřebují společnost, ale přehnaná péče někdy může zhoršit jejich pocity viny a selhání. Pomoc musí být dávkována v rozumné míře. Pokud jde o běžné denní činnosti, jako je úklid, mytí nádobí, žehlení - zvažte, co je v jejich silách. Nenuťte je násilím, aby tyto činnosti vykonávali. Spíše zkuste zpočátku dělat společně malé úkoly a postupně, jak se bude jejich stav zlepšovat, nechávat více na nich. 

 • Jemně je pobídněte, aby si dokázali SAMI pomoci - například tím, že zůstanou fyzicky aktivní, budou se starat o svou výživu a věnovat se příjemným věcem.

 • Vyhledejte informace o pomoci a službách, které jsou jim k dispozici, jako například psychoterapie nebo podpůrné skupiny pro lidi trpící depresí ve vašem okolí, a nabídněte jim je.
  Podpořte rozhodnutí nemocného navštívit psychologa nebo psychiatra a zahájit léčbu. Čím dříve bude léčba zahájena, tím bude úspěšnější a kratší. Léčba "zanedbané" deprese obvykle trvá delší dobu. Během celé léčby ho podporujte, aby vytrval, dokud příznaky neustoupí, což může trvat několik týdnů i měsíců. Podporujte ho v léčbě a užívání léků i poté, co příznaky nemoci úplně ustoupily. Je totiž třeba zabránit návratu deprese.

 • K ničemu je nenuťte, ale trpělivě zvěte.
  Sami také zvažte, zda toho není na něj moc. Má příliš málo energie. Pozvěte ho na procházku, krátký výlet, do kina nebo na jiné aktivity, o kterých víte, že je má rád. Neurážejte se, pokud vás odmítne, a zkuste to znovu. Podporujte ho v účasti na těch aktivitách, které mu přinášely radost nebo alespoň úlevu. Mohou to být koníčky, sportovní aktivity, kulturní nebo církevní zážitky. Dbejte však na to, aby jich nebylo příliš mnoho.

 • Rady typu "Pojď se radši projít" nebo "Podívej se na to dobré" nefungují a nepomáhají.
  Člověk trpící depresí se bude cítit ještě hůř, protože NENÍ SCHOPEN "vidět to dobré" nebo "hodit to za hlavu". Deprese je NEMOC a ten, kdo jí trpí, nemá stejné duševní schopnosti jako ostatní - tak jako člověk se zlomenou nohou nemůže jednoduše ignorovat zlomeninu a rozběhnout se. Projevte mu místo toho svou důvěru v něj. Řekněte mu: "Já ti věřím. Mám tě rád/a. Záleží mi na tobě. Jsem tu, abych ti pomohl/a. Vím, že jsi silný/á a že to zvládneš."
  A myslete to upřímně!

 • Nebuďte mudrci a neraďte jim.
  Neříkejte jim, ať jdou k lékaři, ať jedí jiné potraviny, apod. Neříkejte jim, co by měli nebo neměli dělat. Místo toho se svého blízkého zeptejte, zda už pro řešení svého problému něco zkusil, co mu pomáhá, a jestli už vyzkoušel to či tamto. Nabídněte mu své nápady či informace, ale nechte na něm, zda je využije či nikoli.

 • Pochopte, že deprese je nemoc, nikoliv lenost, neochota nebo útěk od práce či nepříjemností.
  Ten, kdo jí trpí, si to nijak nezavinil. Léčba ho může deprese zbavit, ale potřebuje také vaši pomoc, přijetí, ohledy a trpělivost. Víme, že i pro rodinu je velmi těžké, když některý z jejích členů onemocní depresí. Často je hledán viník v nemocném nebo v některém jiném členu rodiny. To je však velký omyl. Za depresi nikdo z vás doopravdy nemůže. Podpora rodiny však může léčbu deprese usnadnit a zkrátit.

 • Nezlehčujte stav nemocného a neobviňujte ho.
  Neříkejte mu, že je líný nebo že se dost nesnaží. Neobviňujte ho ze schválnosti a neříkejte mu, že je blázen, apod. Není to pravda a zle mu křivdíte. Navíc takové odsudky zhoršují jeho depresi. Je nutné vyhnout se kritizování, mentorování, napomínání, nucení k tomu, aby se "více snažil", "projevil více vůle", "nebyl tak líný", apod. Takové naléhání mu vysloveně škodí, protože vede k sebevýčitkám, kterých už má tak nadmíru. Člověk v depresi líný není - jeho vůle je postižena nemocí. Sám to nedokáže překonat, i kdyby velmi chtěl. Za to, že prožívá depresi, se velmi stydí. Výčitky a mentorování jeho stav zhoršují. I bez nich si stále něco vyčítá a neustále se sám kritizuje. Je třeba mu pomoci, aby depresi přijal jako nemoc, kterou je třeba léčit. Pro blízké je důležité, aby neznevažovali pocity nemocného, nepochybovali o tom, že prožívá to, co sděluje, nepřesvědčovali ho, že to tak není. Naopak, snažte se mu pomoci dělat věci, na které nestačí sám.

 • Nedávejte si vinu za jejich stavy a neberte si je osobně.
  Deprese je nemoc a oni ani my za ni nemůžeme. Není to ničí vina. Je to zkrátka fakt, se kterým je třeba se vypořádat. Ať říkají cokoli nebo se chovají jakýmkoli způsobem, není to záměrné. Ovládá je nemoc a oni sami s tím velmi bojují. Tito lidé nedokážou cítit pozitivní pocity. Někdy nejsou schopni porozumění, ocenění, víry ani přijetí naší podpory. Nenechte se tím odradit. Nemohou za to. Není to schválně. A není to osobní. Nevztahujte si jejich chování nebo slova na sebe, nechte to být. Neposilujte jejich špatné pocity ze sebe samých svými reakcemi. Oni sami si vše vyčítají až dost.

 • Neberte si osobně, když s vámi nechtějí být.
  Člověk trpící depresí je přetížený a nechce tím vším zatěžovat ještě vás. Cítí se hrozně, a to poslední, co chce, je přenést svůj smutek a jiné mizerné pocity na někoho blízkého. Proto se uzavírá a někdy i přeruší kontakt. Buďte tedy laskaví a řekněte mu prostě: "Jsem tu pro tebe, až budeš chtít."
 • Dobře se starejte také o sebe.
  Vztah s člověkem trpícím depresí je velmi náročný, a tak je důležité nezapomínat také na péči o sebe samé. Není naší zodpovědností ani kompetencí "napravit" jeho situaci nebo uzdravit jeho nemoc. Naším úkolem je být mu oporou, ne řešitelem. Zeptejte se ho: "Řekni mi, co pro tebe můžu udělat."

 • Nepodceňujte poznámky o sebevraždě.
  V případě, že se takové poznámky objeví, nenechávejte ho samotného a vyhledejte lékaře.

 • V depresi nemohou pomoci léčitelé, akupunktura, homeopatie ani jiné alternativní praktiky, a to zvláště tehdy, pokud takový léčitel požaduje ukončení řádné terapie nebo vysazení antidepresivní medikace. To může vést k výraznému a závažnému zhoršení stavu. (Jako podpůrné metody k řádné léčbě však mohou být vhodné.)

 • Buďte velmi trpěliví a nevzdávejte to.

Chování, kterým může okolí pomoci člověku s depresí, zahrnuje trpělivost, laskavost, ohledy a vcítění se do jeho stavu. Člověk, který nikdy sám depresí netrpěl, nemůže nikdy plně pochopit, co všechno deprese působí. Každá pomoc a vstřícný krok k nemocnému však může mít na jeho léčbu velmi významný vliv!

* * *

zdroje: kniha Deprese a jak ji zvládat; Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., Hana Prašková, Jana Prašková
články:
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/signs-someone-is-depressed/
https://www.nhs.uk/conditions/clinical-depression/symptoms/
https://www.youtube.com/watch?v=0Yr4hyFSJPk
https://www.youtube.com/watch?v=k5PRxE4yJpw

 překlad + zpracování: Magda Techetová
neděle 11. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.10. 2020

Milí přátelé,

v tomto emocionálně i energeticky náročném období jsme vyzýváni k důkladnému soustředění se do vlastního nitra a uvědomění si toho nádherného místa plného světla a míru, které se uvnitř nás nachází, bez ohledu na vnější dění. Zapomeneme-li alespoň na chvíli, co všechno se na nás valí, co všechno nás potkalo nebo s čím se potýkáme nyní, uvědomíme si, že hluboko uvnitř jsme stále klidní a míruplní. Každý z nás má v sobě tuto jiskru světla, hlubokou lásku, která ví, že vše je v pořádku a že ať se děje cokoli, vždy existuje řešení a cesta. Dokážeme-li se napojit na tuto svou vnitřní svatyni, velmi snadno nás odsud naše intuice povede k dalším krokům, které napomohou k co nejlepšímu vývoji událostí a k tomu nejvyššímu dobru pro nás i pro všechny ostatní.
13. října začíná poslední retrográdní fáze Merkuru tohoto roku. Je to třítýdenní období, během kterého může docházet k problémům v komunikaci všeho druhu - k nedorozuměním, špatným pochopením vyřčených věcí, osobní vztahovačnosti, ale i k selhávání elektroniky a zpožděním v dopravě. Tako jako vždy však platí, že záleží především na nás, co a jak bude probíhat. Přestože na nás tyto energetické vlivy působí, jsme to hlavně my sami, kdo rozhoduje o míře tohoto vlivu.
16. října nás čeká novoluní ve znamení Vah. Novoluní je tradičně časem introspekce a přijímání. Je to vhodná doba k sebezkoumání, novým uvědoměním a vytyčení si nových záměrů na základě těchto nových uvědomění. Již nyní můžeme pociťovat neklid a velkou míru frustrace, která v období novoluní dosáhne vrcholu. Lidé jsou podráždění, protivní a někdy i agresivní. Nenechme se do těchto energií vtáhnout a nepřistupujme na výzvy k hádkám, konfliktům a zaníceným diskuzím. Využijme frustraci k tomu, abychom si ujasnili, co opravdu chceme či nechceme, a adekvátně se pak podle toho zařídili. Usměrněme energii, která v nás "bublá", k něčemu konstruktivnímu a užitečnému.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *Z Tarotu strážných andělů nám vyšla Dvojka Hojnosti. Většinou vypovídá o tom, že budeme řešit spoustu věcí najednou a že je třeba vše vybalancovat, abychom nezapomněli na nic důležitého a současně zvládli vše, co je třeba. V tom nám může pomoci, když ze svého rozvrhu vypustíme vše, co řešit nemusíme (alespoň ne teď hned). K tomu je mimo jiné třeba umět říct láskyplné Ne. Pro některé to může být příležitost pro lekci asertivity a sebelásky.
Druhým důležitým významem této karty je, abychom nebrali věci příliš vážně. Čím vážněji se k věcem stavíme, tím horší nám připadají a tím hůř se cítíme. A čím hůř se cítíme, tím vážněji všechno bereme, a tím se dostáváme do koloběhu destruktivního myšlení a vnímání, které nám nakonec může způsobit mnohem víc problémů než samotná původní situace, kvůli které jsme upadli do vážnosti. Být vážný není totéž co být zodpovědný. Mnozí si myslí, že aby sobě i druhým dokázali, že jsou zodpovědní, musí být vážní. Není to ale podmínka. Můžeme být zodpovědní a zcela si vědomí dané situace, aniž bychom si k tomu přidělávali ještě další zbytečný stres vzniklý naší negativitou či stresem. Pokud je situace nepříznivá a problematická, můžeme to brát na vědomí, aniž bychom si k tomu přidávali další stres. Naši andělé nás proto vybízejí k důkladné psychohygieně - k pravidelnému očišťování se od negativních a bolestných myšlenek, emocí a energií. Ideální je k tomu meditace, poslech meditační hudby, psaní do deníku (kam můžeme vše vylít, aniž by to komukoli uškodilo a aniž by to kdokoli posuzoval), modlitby, jemné fyzické cvičení, tvořivé činnosti, četba příjemných a pozitivních knih, apod. K této očistě patří také detoxikace všeho, co do sebe přijímáme - a netýká se to pouze stravy, ale také zpráv, které čteme nebo posloucháme. Přerušme na nějakou dobu příjem novinek, bez kterých se obejdeme. Vše důležité, co opravdu potřebujeme vědět, se k nám stejně vždy dostane, i když nebudeme neustále pročítat zprávy. Když už něco čteme nebo posloucháme, vezměme si z toho pouze ty nejdůležitější informace a nevěnujme žádnou pozornost balastním informacím, natož emočně zabarveným diskuzím, které stejně nikam nevedou. Odmítněme přijímat energii lidí, kteří šíří strach nebo hněv. Buďme příkladem zdravého uvědomění a míru. Naším posláním je tomuto světu pomáhat, ne mu přidávat ještě více strachu a hněvu. Ukažme ostatním, že existuje jiná cesta než se užírat strachem a ničit si zdraví stresem. Klidná a vyrovnaná mysl je mnohem prospěšnější a zdravější pro nás i pro ostatní.

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Intuice. V současné době se na nás každý den valí mnoho informací, často protichůdných a rozporuplných. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že my sami máme ve svém nitru svůj vlastní kompas, který nám ukazuje směr a který nám jasně říká, co máme či nemáme dělat. Každý z nás má intuici, ať už ji vnímáme nebo ne. Je to náš vnitřní hlas nebo silný pocit, který nám dává jasně najevo "Ano, tohle je správné, tohle udělej" nebo naopak "Ne, tohle není dobré, to nedělej". Intuice k nám vždy promlouvá silně, ale nikdy naléhavě a nikdy v nás nevyvolává strach - ani v případech, kdy nás před něčím varuje. Informace, které v nás vyvolávají strach nebo jiné intenzivní emoce, nemají nic společného s "pravdou". Obvykle se jedná jen o způsob, jak zvýšit zájem o daný článek nebo vysílání, či jiný produkt. Silné emoce jsou odjakživa dobrým lákadlem pro prodej čehokoliv. Pokud si přejeme sledovat určité informace, vyberme si nezaujatý, objektivní a nezkreslený zdroj. Pokud nás informace přehlcují, dejme si od nich přestávku. Všechno důležité se vždy v pravý čas dozvíme. Nenechme se vtáhnout do zbytečného zmatku a chaosu. Soustřeďme se hluboko do svého nitra prostřednictvím meditace či jiné techniky, skrze kterou se spojíme se sebou samými a svým vnitřním vedením. Intuice nám vždy dobře poradí, a to v míru a lásce. Žádný stres ani úzkost nikdy ničemu nepomohou a nikdy nic nevyřeší. Většinou k daným problémům přidají ještě další, úplně zbytečné. Mějme se rádi natolik, abychom si neubližovali tím, co všechno do sebe přijímáme, a začněme si pečlivě vybírat, co přijmeme a co nikoli. Naše intuice je napojena na naše Vyšší Já, a to ví přesně, co a jak potřebujeme udělat, abychom žili v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro druhé.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla karta Smrt. Mnozí lidé se takovýchto karet bojí, protože mají strach, že se jedná o předzvěst nějaké ztráty. Tato karta však nevypovídá o smrti jako takové - jedná se o symbolické vyjádření ukončení nějakého cyklu - a současně začátek nového. V souvislosti s globálním děním hovoří především o konci dosavadního způsobu uvažování, myšlení, vnímání a jednání naší společnosti - a tedy každého z nás, který do této společnosti přispívá svým dílem. V tomto měsíci probíhaly volby, nastala nová omezení a opatření, aj. a ve společnosti toto všechno logicky vyvolalo spoustu otázek a emocí. V mnoha ohledech se ukazuje, že naše společnost se mění a že dává více najevo svůj hlas. To je dobře! Přestože se u nás i ve světě děje mnoho ošklivých a nepříznivých událostí, všechny současně vedou ke změnám a řešením, které byly již dlouho potřebné.
Každá "smrt" v sobě současně obsahuje také znovuzrození. Takovýmto znovuzrozením a obnovou nyní procházíme i my. Ať už na individuální nebo na kolektivní úrovni, všichni jsme si vědomi toho, že některé věci už prostě nemohou pokračovat, alespoň ne tak, jako dosud. Nemusí to znamenat žádný radikální konec nebo ztrátu - může to být prostě nějaká zásadní změna v našem smýšlení, vnímání či jednání, která nás promění v nové osobnosti, které jsou moudřejší, vyzrálejší a uvědomělejší. Nic z toho není špatné ani to není důvod ke strachu. Karta Smrti znamená, že pro nás, obdobně jako nyní pro stromy, nastal čas "nechat opadat staré listí". Toto listí stromům nechybí - ve skutečnosti se tak uvolní místo v jejich větvích k tomu, aby v nich mohly na jaře vyrůst nové, zelené lístky plné nového života. Přijměme tento přírodní cyklus za svůj, neboť i my sami jsme jeho součástí, ať už si to uvědomujeme či nikoli.


SHRNUTÍ
Toto je týden detoxikace, kdy se máme očistit ode všech jedů, ať už myšlenkových, informačních, emočních či fyzických (škodlivých potravin, návykových látek či napětí v těle a stresových hormonů). Je to týden sebelásky, kdy si máme prokázat dobrou službu a začít se chránit před škodlivými vlivy médií, negativistických osob apod.
Každá nepříjemnost vede nakonec k důležitým pozitivním změnám, a to máme mít na paměti. Místo pocitů bezmoci, hněvu či strachu se máme soustředit na dobrou péči o sebe - o své tělo i duši. Máme se napojit na hluboký mír uvnitř svého vlastního nitra, a tento mír šířit do světa svým vlastním prostřednictvím. Buďme posly světla, nikoli temnoty; buďme posly míru, nikoli strachu. Vše, co se děje, slouží jako důležitý přerod, a to jak pro jednotlivce, tak pro společnost.
Komu se zdá, že se roztrhl pytel se špatnými zprávami, může si být jist, že ve všech těchto oblastech nastávají nezbytné a důležité změny. Aby se mohlo změnit to, co je špatné či nefunkční, musí se o tom napřed vědět. Když vycházejí na povrch znepokojivé informace, je to dobře - můžeme na to reagovat a podílet se na změně k lepšímu. Nenechme se množstvím negativních zpráv zahltit a neberme je jako důvod k pesimismu či beznaději. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Nyní víme, kde všude je zapotřebí naše světlo a naše pomoc. Tam, kde nemůžeme přímo pomoci my sami, vyšleme svou energii těm, kdo přímo pomáhat mohou. Vysílejme léčivou energii a modlitby všude tam, kde si přejeme pomoci. Tato energie se vždy dostane ke všem, kteří náš záměr pomohou uskutečnit.
Konejme své poslání tím, že budeme sami ztělesňovat vše, co si přejeme vidět ve světě - zdraví, lásku, mír, léčení, pomoc, vzájemnou podporu, sounáležitost, harmonii. Každý jeden z nás důležitý. Proto se v tomto týdnu zamysleme nad tím, co všechno ve své energii nosíme, a co by bylo dobré - pro nás i pro druhé - abychom z ní vypustili, nebo co bychom mohli začít naopak vyzařovat více.
Buďme svícemi, které pomáhají rozežínat další, aniž by cokoli ztratily ze svého vlastního světla.

* * *

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


neděle 4. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.10. 2020

Milí přátelé,

říjen nám do krajiny vnáší mnoho krásných podzimních barev a připomíná nám, že i v obdobích, která jsou sychravá, temnější a méně příjemná, se stále nachází mnoho krásného, z čeho se můžeme těšit. Stejně jako rok má svá období, která se cyklicky střídají a každé má svůj důležitý význam, máme je v životě i my. Jednou jsme aktivní a tvořiví, jindy bychom nejraději pouze spali a na vše zapomněli. Každé období má v našem životě svůj význam a žádné není špatné - všechna jsou důležitá a v každém z nich se nám dostává mnoha darů a příležitostí.
Podzim je tradičně časem, kdy se obracíme do svého nitra a pobýváme spíše uvnitř. Přestože žijeme mezi čtyřmi stěnami, zůstáváme nedílnou součástí přírody a přirozeně proto reagujeme na tok a proměny její energie. Pokud postrádáme sílu či chuť něco dělat, nevadí, nechme se prostě unést tímto proudem. Není třeba bojovat nebo se snažit na sílu něco překonávat. Toto období nám slouží ke zklidnění, k uvědomění si krás, které nás obklopují, a k čerpání vnitřní výživy (fyzické i duševní).
Couvající měsíc je také příhodným časem pro všechno, co si přejeme, aby v našem životě ubývalo - negativní emoce, nezdravé návyky, nadbytečná tíha... Období menší aktivity nám skýtá prostor pro vnímání sebe samých, a tím také k uvědomění si toho, co bychom si přáli změnit. Dovolme si tedy plynout s proudem nynější podzimní energie a dovolme jí odnést všechno, co nepotřebujeme.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Činu. Je to karta sebeobrany a sebeobhájení. Pokud jsme byli vystaveni nějakému útoku nebo se nacházíme v situaci, kde je třeba se postavit sami za sebe, říká nám tato karta, že se nacházíme ve výhodné pozici a že je dobré si svou pozici obhájit. Samozřejmě to neznamená být bezohlední a prosazovat se za každou cenu - vše se dá vyjádřit s láskou a úctou k druhým. Ať už se jedná o cokoli, jsme vyzýváni k tomu, abychom projevili sami sobě stejně nezlomnou podporu, jakou poskytujeme druhým.
Tato karta také současně varuje před přehnanou defenzivností. Může znamenat, že se cítíme být napadáni, i když tomu tak ve skutečnosti není. Často poukazuje na něčí podrážděnost, potřebu se neustále bránit (i když není důvod) a popudlivost. V některých případech představuje někoho, kdo útočí na druhé, coby formou "preventivní" sebeobrany.
Pokud se to týká nás samých, pomůže nám, když si uděláme čas o samotě a v klidu ze sebe dostaneme své pocity. Pak se zamysleme nad tím, zda měly tyto naše pocity opravdu své opodstatnění a nebo vycházejí z nějakých dávných nedoléčených ran, které se nám pouze připomněly současnými podmínkami. Zamysleme se nad tím, zda od sebe neodháníme druhé ze strachu, že by nám mohli nějak uškodit. Zda v sobě nenosíme neodpuštěný hněv, zklamání, pocity křivdy nebo jiné pocity, které z nás vylétávají na povrch i v naprosto neškodných situacích. Zamysleme se nad tím, zda určité věci nevnímáme přehnaně zle a zda na ně přehnaně nereagujeme. Pokud ano, dopřejme si dostatek času na zpracování svých vnitřních záležitostí, očistu a projasnění své mysli i srdce, a teprve potom se opět spojme s druhými lidmi - tentokrát již nezatížení starými ranami.
Pokud se to týká někoho, koho známe, vede nás tato karta k soucitu a trpělivosti. Nemusíme se samozřejmě nechat napadat, ale je dobré na to příliš nereagovat a nenechat se strhnout do zbytečného konfliktu. Nechme těmto lidem čas, aby se mohli opět srovnat a uklidnit, a jistě nebudeme litovat energie, kterou jsme ušetřili sami sobě i jim.
Nakonec nám touto kartou Nebesa radí, abychom nevstupovali do zbytečných konfliktů a nikam nevedoucích diskuzí - momentálně zejména v souvislosti s politikou aj. Pokud chceme diskutovat, nechť je to diskuze smysluplná, kde se všichni zúčastnění vzájemně obohacují o nové náhledy; diskuze, která není jen snůškou nadávek, stížností, pesimismu a negativity. Náš čas je drahý, a proto si dobře rozmýšlejme, komu a čemu ho věnujeme.

Z karet Magická poselství víl nám vyšla karta Děti. Ta může mít více významů. Pro ty, kdo mají děti, bývá poselstvím, aby s nimi trávili více času a více se jim věnovali. Děti mohou mít potřeby, které neumí jasně vyjádřit, a tak čím více s nimi jsme a čím lépe se na ně naladíme, tím snáze jim můžeme pomoci tyto potřeby naplnit. Nám samým se přitom nabízí příležitost těšit se z dětské radosti a připomenout si své vlastní vnitřní dítě.
Pro ty, kdo si přejí mít děti, bývá tato karta pozitivním znamením, že je jim přáno - ať již k tomu mít své vlastní nebo se srdečně věnovat dětem druhých.
Většinou nám tato karta připomíná zapomenuté děti uvnitř nás - tu dětskou část naší duše, která nikdy nezmizela, jen jsme se jí přestali věnovat. Připomíná nám naši schopnost vidět svět jako úžasné místo, těšit se z krásných věcí, cítit bezmeznou lásku nezatíženou jakýmkoli strachem a schopnost cítit nadšení a radost při každé příležitosti. Abychom mohli být skutečně šťastní a měli šťastné vztahy, je třeba v sobě tyto schopnosti udržovat a rozvíjet. Energie lásky a radosti je tou nejvyšší, jakou můžeme mít, a přitahuje k nám spoustu dalších krásných požehnání, z nichž se můžeme těšit. Nikdy nic neztratíme tím, že se budeme cítit šťastní.
Není to tak, že AŽ se něco stane, budeme se moci cítit dobře. Právě tím, že v sobě odemkneme schopnost cítit se šťastní, k sobě přitáhneme všechno to, co bychom si přáli. Zamračený, pesimistický člověk, který si stále jen stěžuje, bude těžko přitažlivý pro osoby či okolnosti založené optimisticky a pozitivně.
Je jasné, že škaredé počasí, současná omezení a nařízení, neustálé změny, apod. nás mohou vyčerpávat a frustrovat, přesto bychom neměli zapomínat na hravost, štěstí a radost. Právě to je poselstvím této karty - nezapomínat na to hezké navzdory všemu ošklivému.

Z Orákula víl nám vyšla karta Hojnost. Podporuje poselství předchozí karty týkající se dětí a říká, že je nám nyní přáno, co se týká hojnosti a plodnosti ve všech formách. Na podzim nám dozrávají také přírodní plody, což je pro nás připomínkou toho, že všechno má svůj čas a že vše přinese své plody, budeme-li svá přání patřičně vyživovat a necháme-li jim dostatek prostoru pro svůj růst.
V souvislosti s první kartou přináší poselství těm, kdo se potýkají s nedostatkem, že jim v cestě k hojnosti brání jejich defenzivnost, ukřivděnost a pozice oběti. Radí nám, abychom místo stížností, boje a vydobývání si toho, co chceme, zvolili opačný postup - abychom se uvolnili, otevřeli se, vypustili ze sebe vše, co nás tížilo, vzdali se lpění, povolili své sevření a nechali vše přirozeně plynout. Hojnost v našem životě nastane stejně přirozeně, jako na podzim dozrávají červená sladká jablíčka. Nahraďme tedy pochybnosti naprostou jistotou a vírou, že vše, co potřebujeme, samozřejmě dostaneme. Nechme všemu čas, a dostaneme-li vedení ke konkrétním krokům, následujme ho.
Obecně pak tato karta představuje období hojnosti a dostatku, za kterou můžeme být vděční. Značí příznivé období pro sklízení plodů naší práce a snahy - a to nejen v práci jako v zaměstnání, ale hlavně ve svém životě: plody svého osobnostího růstu a rozvoje, plody práce na našich vztazích a snahy je dobře udržovat, apod.
A tak jako předchozí karta nám připomíná, že nemáme zapomínat na všechno to dobré, co v životě máme, kvůli tomu, co nemáme. Zůstávejme vděční i přese všechno, za co zrovna vděční nejsme. My sami si volíme, na co se zaměříme, a tak si zvolme to, co nám přináší radost.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom změnili své naladění z ukřivděnosti a frustrace na pocity vděčnosti, radosti a dostatku. Máme si uvědomit, čím vším jsme v životě požehnaní a za co můžeme každý den děkovat. Pokud se nacházíme v situaci, kde je třeba se postavit sami za sebe, učiňme tak, ale s laskavostí a úctou ke všem zúčastněným. Pokud jsme vtahováni do konfliktů, které nic neřeší a kterých se účastnit nemusíme, odmítněme je. Važme si svého času i energie - jsou potřebné jinde.
Dokážeme-li v sobě znovu objevit nezkalenou radost a vděčnost, naše naladění se zvýší a začneme k sobě přitahovat příznivější podmínky a zkušenosti. Velká spousta negativních zážitků, které nás možná v poslední době potkávají, je k nám přitahována kvůli naší nízké energii (stížnosti, pesimismus, apod.) Rozhodněme se tedy zaměřit svou pozornost na to, co nám přináší radost, a tato naše zvýšená energie nám pomůže nalézt nová řešení a perspektivy. Negativita nám nikdy nic dobrého nepřinesla - vyzkoušejme tedy jiný přístup. Nebesa nám v tom ráda pomohou, požádáme-li je o pomoc a podporu a budeme-li ochotni své naladění změnit.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 27. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.9. do 4.10. 2020

Milí přátelé,

v posledních dnech jsme si mohli povšimnout poměrně intenzivní energie, která v nás začala vyvolávat nejrůznější frustrace, potlačené a nevyjádřené pocity či citlivá témata, která v nás probouzejí silné emoce. Jako by pohár trpělivosti mnohých lidí náhle přetekl. Nynější energie ovlivněná retrográdním Marsem a mnohým dalšími vlivy nám pomáhá dostat ze sebe mnohé myšlenky a pocity, které jsme v sobě možná již dlouho dusili, abychom se od nich očistili a mohli tak začít svůj osobní i globální svět vnímat jasněji - bez zkreslení vlastními emocemi.
Naši andělé nám připomínají, že jsme všichni propojeni. Toto kolektivní propojení mimo jiné znamená, že emoce a myšlenky, které nyní prožíváme, nemusejí být přímo naše, ale protože jsme citliví a empatičtí, můžeme je nevědomky přebírat od jiných nebo od světa jako takového. V tomto ohledu nás vyzývají k energetické ochraně, jak vnější - nošení amuletů, krystalů, průběžné očišťování se modlitbou, vizualizace ochranného štítu okolo nás, apod., tak i vnitřní - umožnění našim myšlenkám a emocím, aby mohly vyplout ven. Často jsme náchylní k citovým zraněním jen proto, že v sobě nosíme nedoléčené a nedořešené záležitosti. Čím dříve je ze sebe dostaneme a uzavřeme je, tím dříve ztratí svůj vliv na nás.
Tento rok je velkou duchovní zkouškou pro svět jako celek - byli jsme donuceni si plně uvědomit, že každý z nás může mít ohromný vliv na mnohé další a že na každém z nás záleží. Viděli jsme, jak se může během velmi krátké doby propojit celý svět - byť skrze nepříjemné zkušenosti - a že dokážeme dobře spolupracovat. Světu nejlépe pomůžeme tím, že přijmeme tyto lekce za své a staneme se těmi, kdo činí svět lepším svým vlastním prostřednictvím - tím, kdo jsme, tím, jací jsme, co děláme a říkáme, co vyzařujeme, jak žijeme své životy. Máme ztělesnit to, co si přejeme ve světě vidět - lásku, mír, pospolitost, udobření. K tomu je však třeba dát stranou své ego. Vzdát se své ukřivděnosti (byť sebevíc oprávněné), starých ran a pocitu oběti, a naplnit se místo toho energiemi a hodnotami, které si přejeme vidět i u druhých. Každý z nás je vzorem pro mnohé další a tento vliv je nám nyní připomínán. Využijme ho tedy k tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních. Naši andělé nám přesně ukážou, co pro to můžeme udělat - a můžeme začít očistou a změnou sebe samých.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
 • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Hojnosti. Tato karta nás vybízí, abychom převzali zodpovědnost za své zdraví i všechny ostatní fyzické záležitosti (finance, hmotný dostatek, domov...) Připomíná nám, že jsme schopni si zajistit vše, co potřebujeme, a že není třeba mít strach z nedostatku. Ať jsme v jakékoli situaci, vždy existuje řešení - i v případě, že sami žádné nevidíme.
Tato karta představuje člověka, který stojí nohama pevně na zemi, koná jasné a logické kroky vedoucí k zajištění toho, co potřebuje, a který je vyrovnaný a dobře se stará o potřeby svého těla i své duše. Právě na to se máme nyní zaměřit - uklidnit se, uzemnit se, najít pevnou půdu pod nohama, uvědomit si, že navzdory všem nepříznivým okolnostem jsme v bezpečí, a zbytečně nejančit. Právě vyrovnanost, klid, dobrá péče o sebe a realistický, praktický přístup nám nyní budou nejvíce prospěšné. Jsme-li klidní a vyrovnaní, přirozeně k nám plyne všechno, co potřebujeme.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla Vosa. Nám všem je tento hmyz dobře známý, většinou nechvalně. Má jedovaté žihadlo, kterým může kohokoli zranit, některé i velmi vážně. Vosa symbolizuje naši vlastní schopnost zranit druhé lidi - svými slovy, činy nebo i pouhou myšlenkovou energií. Varuje nás, abychom se nenechali ovládnout vztekem či jinými intenzivními emocemi, které se v nás nyní mohou probouzet, a namísto toho je usměrnili někam, kde nenapáchají škodu (např. je vypsat do deníku, vykřičet do polštáře, vyběhat se z nich, vložit je do nějakého tvořivého díla...) V období, kdy se v člověku probouzejí dlouho potlačované pocity a začínají proudit ven, může mít dojem, že má právo tyto pocity cítit a vyjadřovat tak, jak se mu zlíbí - což samozřejmě má - avšak už nemyslí na to, jaké dopady může mít forma jeho vyjádření na druhé, zejména na ty nejbližší. Ano, máme právo se vztekat, jak chceme, ale pokud se necháme ovládat tímto vztekem a vlastní "oprávněností", budeme se muset smířit s následky - s tím, že můžeme někomu velmi ublížit a některé věci (a vztahy) i nenávratně zničit. Naše myšlenky, emoce, slova i činy mají obrovskou moc. Nechť jsou tedy řízeny naším skutečným, vyšším já, a nikoli nízkým, sebestředným a sobeckým egem. Ať jsme si v životě cokoli vytrpěli, nikdo z nás nemá právo šířit utrpení na další osoby. Potýkáme-li se tedy s nutkáním vyjádřit své dlouho potlačované nebo i nové frustrace, učiňme to způsobem, který nikomu (včetně nás) neublíží.
Tato karta může představovat také naše vlastní zranění způsobené někým, kdo se nechal ovládnout vztekem či jinou intenzivní emocí. Říká nám, že je v tomto období dost možné, že se nás někdo nechtěně dotkne, protože nezvládne své emoce. To se občas stane každému, takže pokud se jedná o výjimečnou situaci, buďme ochotni odpustit a již se k dané věci nevracet. Pokud nám však někdo ubližuje záměrně, vede nás tato karta k tomu, abychom se bránili, a k adekvátní férové odezvě. Bránit se je nejen přirozené, ale i nutné - pro dobro všech. Nechat někoho, aby nám (nebo jiným) ubližoval, znamená podporovat ho v páchání zla, a tím nepomáháme ani jemu, ani sobě. Kdo záměrně ubližuje jiným, potřebuje pochopit, že to není v pořádku a že jeho chování nebude tolerováno. Jen tak bude přiměn ke změně. Modleme se za ochranu pro sebe samé i pro ty, kterým bychom mohli my sami nějak nevědomě ublížit, a následujme vedení, které nám k zajištění této ochrany pomůže.

Z Orákula víl nám vyšla karta s názvem Magická brána, která vypovídá o tom, že tímto vším, co nyní prožíváme, vstupujeme na novou cestu - do nové fáze. V kontextu výkladu to znamená předtím skutečnost, že díky všemu, co máme za sebou, i tomu, čím procházíme ještě stále, se stáváme novými lidmi a máme šanci uzřít svůj život i svět kolem nás novýma očima. Procházíme zkouškami, jak jako jednotlivci, tak jako lidstvo, a docházíme uvědomění, která jsme potřebovali. Mnohá další uvědomění ještě přijdou.
Touto kartou nás víly, coby ochranní duchové přírody a Matky Země, vedou k využití našich nových uvědomění v praxi - k vytváření nového a lepšího světa pro nás i pro druhé. Vyzývají nás, abychom ze sebe oklepali staré energie, staré názory a přístupy, a napomohli tak k obnově sebe samých i světa kolem nás. Každý z nás se svým životem, svou energií i svým konáním podílí na tom, jak to ve světě vypadá. Opět je to výzva k tomu, abychom ztělesnili to, co si přejeme ve světě vidět - to, co v něm podle nás chybí. Staňme se sami tou láskou, mírem, porozuměním, soucitem, klidem, léčením...  

* * *

SHRNUTÍ
Po regenerativním a klidnějším zářijovém období se nyní dostáváme do poměrně akčního října, na který jsme se po dobu předchozích týdnů připravovali. Abychom započali toto nové období co nejlepším způsobem, potřebujeme se nyní zbavit všeho, co v nás "vybublalo" na povrch - zejména dlouho potlačované a nevyjádřené pocity. Jakmile se zbavíme těchto starých energií, můžeme spoustu věcí uvidět úplně novýma očima, nezkresleně. Během tohoto období, kdy ze sebe budeme dostávat své pocity a myšlenky, je obzvláště důležité si dát pozor na to, abychom nikomu neuškodili a aby náš hněv, který mohl být vyvolán někým/něčím v minulosti nebo současnou globální energií, neodnášeli lidé, kteří nás mají rádi a kteří nám nic neudělali. Buďme ohleduplní, i když máme sto chutí neřešit nic a nikoho. Obdobně také buďme soucitní vůči těm, kdo se taktéž potýkají s vlastními intenzivními emocemi a frustracemi. Toto období není lehké pro nikoho a čím více pochopení a soucitu v sobě nalezneme, tím snáze tímto obdobím všichni projdeme.
Využijme vše, čím jsme prošli, jako užitečné zkušenosti a rozhodněme se začít vytvářet svět, jaký si přejeme vidět - tím, že začneme měnit sami sebe, abychom ztělesňovali vlastnosti a energie, které ve světě postrádáme. Každý z nás může ovlivnit mnohé - mnohem více, než si možná myslíme. Na každém z nás záleží a vše, co děláme pro to nejvyšší dobro své i druhých, má svůj velký význam. A tak toho využijme a staňme se těmi nejlepšími lidmi, jakými umíme být.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 20. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.9. 2020

Milí přátelé,

minulý týden z našeho nitra vyvolával na povrch nejrůznější frustrace a přiměl nás, abychom si uvědomili, co všechno nás dlouhodobě neuspokojuje nebo nám dokonce ubližuje. Novoluní ve znamení Panny nás také vybídlo, abychom se na vše podívali zdravě kriticky a přistoupili k praktickým řešením tam, kde je to třeba - nebo si zatím jen promysleli, jak bychom danou věc řešit mohli. I toto patří k dobré péči o sebe samé, přestože přiznat si určité skutečnosti nemusí být příjemné.
V tomto týdnu jsme podporováni v proměňování a uzdravování všeho, co bylo doposud nemocné a nefunkční. Čím hlouběji se dostáváme do svého nitra, tím více věcí si uvědomujeme - jak příznivých, za které můžeme být vděční, tak nepříznivých, které díky tomu můžeme začít řešit. Období dorůstajícího měsíce přeje růstu, rozvoji a naplňování našich vizí, a tak se soustřeďme na to, co bychom si přáli, aby se v našem životě rozrůstalo a rozvíjelo. Pokud zjistíme (nebo jsme již zjistili), že nám v tom něco konkrétního brání, otevřeme se vedení své intuice a změňme to, jak budeme moci. V případě, že si s něčím nevíme rady, odevzdejme danou věc do rukou Nebesům, a ona nám pomohou najít tu nejlepší možnou cestu a způsob v pravý čas.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Léčivé karty archanděla Rafaela (Doreen Virtue)
 • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Posel Citů. Ta představuje buď osobu nebo situaci. Pokud jde o situaci, říká nám, že je na cestě k nám nějaké milé překvapení nebo zážitek, které v nás probudí krásné city a prohloubí naši schopnost milovat. To může souviset samozřejmě se vztahy, ale také s větším vnímáním krásy ve světě kolem nás nebo s větší vděčností za to, čeho se nám dostává. Naše city se prohloubí a láska, která se v nás rozproudí, z nás bude vypuzovat vše, co láskou není. Dovolme tedy všemu, co není láska, aby vyplulo na povrch a mohlo to odplynout. Často se stává, že když začneme pociťovat něco, co se nám nelíbí, začneme to potlačovat - jídlem, návykovými látkami, nakupováním, vyhledáváním společnosti někoho dalšího, nebo čímkoli jiným, co nám umožní utéct od sebe samých a přestat vnímat své pocity. Tím, že před nimi utečeme, však tyto pocity nezmizí - budou na sebe dál upozorňovat a stále více. Uděláme tedy nejlépe, když jim hned dopřejeme prostor a pozornost, které potřebují, a ony přirozeně odejdou, jakmile splní svůj účel a předají nám informaci, kterou jsme potřebovali. Naše pocity jsou důležitou součástí vnitřního vedení, a tak je nepodceňujme.
Pokud tato karta představuje osobu, jedná se o někoho velmi laskavého, spíše mladšího nebo s mladistvou energií, kdo nám nabídne svou citovou oporu a pomocnou ruku. I my sami můžeme být touto kartou vyzváni k tomu, abychom v sobě probudili více laskavosti a pochopení a nabídli je těm, kdo je ocení a kdo je potřebují. To samozřejmě zahrnuje i nás samé. Laskavý, soucitný a trpělivý přístup nám pomůže v našich změnách mnohem více než sebekritika a sebeshazování.

Z Léčivých karet archanděla Rafaela nám vyšla Alternativní léčba. V doslovném významu nám radí, abychom v případě zdravotních problémů (ať již duševních nebo fyzických) přistupovali k léčbě jak klasicky, tak i alternativně - abychom vedle užívání léků, rehabilitace a dalších klasických metod vyzkoušeli také podpůrné způsoby léčby prostřednictvím práce se svým nitrem, očisty naší stravy, ukončení vztahů, které nás ubíjejí a vysávají, a jakýchkoli dalších pozitivních změn. Oba tyto přístupy se navzájem doplňují a oba mají v našem procesu léčení své místo.
Obecně pak tato karta nese poselství, že vždy existuje jiná cesta. Ať nyní řešíme cokoli, vždy existuje více řešení, než kolik jich sami vidíme nebo o kterých víme. Pokud nám tedy nějaká situace připadá bezvýchodná, je pro nás tato karta poselstvím, že cesta i řešení existují a že se v pravý čas objeví. Můžeme se tedy uvolnit a ponechat všemu svůj prostor - až přijde čas, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasný impulz.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšel Neomylný mistr zkoumání. Ten nás vede k další introspekci, k sebezkoumání, sebepoznávání a prohlubování vztahu se sebou samými (který je klíčový k našim dalším vztahům). Máme si začít všímat věcí, které jsme dříve přehlíželi, a věnovat více pozornosti detailům. To se týká mimo jiné i věcí, které se v našem životě opakují. Jsme vedeni k prolomení negativních vzorců a cyklů, špatných návyků a způsobů vnímání, které nám škodí. Prvním krokem k tomu je uvědomit si je, přiznat si je - a k tomu je třeba trávit čas sami se sebou a podívat se sami na sebe a svůj život očima nestranného pozorovatele. "Odosobnit" to, co vidíme, a posoudit vše co nejobjektivněji. Tak můžeme spatřit i nové souvislosti a přijít na nová řešení.
Tato karta nám také připomíná, že je důležité mít soudnost a umět věci posuzovat realisticky - zejména co se týká našich záměrů a možností. Neznamená to, že bychom se měli vzdát svých velkých snů, ale abychom se nejprve zaměřili na reálné kroky, které teď můžeme podniknout. Novoluní v Panně, které máme teď za sebou, nás navedlo k tomu, abychom byli zdravě kritičtí a praktičtí - což vyjadřuje i tato karta.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme laskavým a jemným přístupem zapracovat na svých osobnostních změnách a změnách ve svém životě. Pokud právě prožíváme nějaké těžší období, nemáme se bát přijmout pomocnou ruku od někoho, kdo dobře ví, jaké to je, a kdo nás chce podpořit. Sami máme být laskaví a uchovat si soucitné srdce, ať už vůči druhým nebo vůči sobě samým. Nemějme na sebe přehnané nároky a buďme na sebe hodní. Tak se dostaneme mnohem dál a mnohem snadněji, než kdybychom si neustále něco vyčítali, kritizovali se a shazovali.
Buďme ochotni připustit i jiná řešení a cesty, než o kterých uvažujeme. Vždy existuje více cest, než kolik jich vidíme my sami. Mějme víru, že i tehdy, kdy se nám zdají všechny cesty uzavřené, existuje nějaká další, která se nám v pravý čas otevře.
Pokud víme, že nějaký náš přístup (způsob myšlení, vnímání, jednání, návyků) nefunguje, je načase ho změnit a vyzkoušet nějaký jiný.
Čím více času pro sebe a se sebou si nyní věnujeme, tím snáze budeme moci odhalit nefunkční oblasti, a provést potřebné pozitivní změny v sobě samých i ve svém životě.
Toto období je velmi příznivé pro přehodnocování, nová uvědomění a nová rozhodnutí založená na zdravém posouzení dané záležitosti, ať už se to týká jakékoli oblasti. Tato rozhodnutí by měla vycházet ze souladu mezi srdcem a zdravým rozumem, a rovnováhy mezi subjektivním a objektivním vnímáním situace. Pokud si nejsme v něčem jisti, dopřejme dané záležitosti více času, a řešení se ukáže samo.  

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 13. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.9. 2020

Milí přátelé,

nadále nám pokračuje období zpomalení a útlumu, nyní ještě podpořené retrográdní fází Marsu, která potrvá až do 13.listopadu. Mars je planeta boje a akce, a je-li v retrográdní fázi, můžeme postrádat vitalitu, motivaci a energii k činu - což však nyní dokonale zapadá do našeho odpočinkového období, k němuž jsme v září vedeni (viz. minulé výklady). Nic se neděje náhodou a tento útlum a zpomalení nám skvěle nahrávají do karet. Máme toho hodně za sebou a celý tento rok byl přímo nabitý intenzivními zážitky - vesměs velmi obtížnými. Toto zvolnění nám tedy přijde velmi vhod a podpoří nás v obnově sil a uzdravování se.
V září jsme měli celkem 6 planet v retrográdní fázi (ta z energetického hlediska znamená pozdržení a možné komplikace v oblasti, která dané planetě náleží). Byly to: Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto (přestože se Pluto již neřadí mezi planety, na jeho vlivu na nás to nic nemění). Dříve během roku byla v retrográdní fázi také Venuše a Merkur. Mít tolik planet v retrográdní fázi současně je velmi výjimečný stav, a tomu také odpovídají události tohoto období - vedle nemocí a úmrtí také mnohé další nešťastné události a s nimi spojené zkoušky na naší osobní i kolektivní úrovni.
12. září opustil retrográdní fázi Jupiter, planeta štěstí a úspěchu, což znamená, že bychom nyní měli začít "mít více štěstí" a nových příležitostí. 29. září opustí retrográdní fázi také Saturn, který je spojen s duchovními zkouškami, karmickými vyrovnáními a podvědomím, a tak po návratu do přímé fáze bychom se měli cítit lépe a začít aplikovat ve svém životě hluboká uvědomění a prozření, k nimž jsme byli přivedeni během jeho retrográdní fáze. Dostalo se nám hluboké nové moudrosti, kterou máme začlenit do svého dalšího života.
17. září nastane novoluní ve znamení Panny, což je zemité znamení zaměřené na praktičnost, logický postup, pořádek a péči. Právě tyto vlastnosti bychom měli v této době rozvíjet a využívat. Budeme mít ideální čas "dát věci do pořádku", ať už to znamená cokoliv - své stravování či pohybové návyky, pořádek doma či na pracovišti, pořádek ve své mysli či srdci, pořádek ve svých vztazích nebo obecně v životě. Toto novoluní nás také vyzve, abychom si dobře rozmysleli, co bychom chtěli, a logicky a prakticky si promysleli, jak toho dosáhnout a co můžeme již teď udělat pro naplnění svých vizí. Zároveň jsme vedeni k tomu, abychom si volili realistické cíle - i v případě, že je možné dosáhnout "něčeho většího", nás i malý dosažený cíl povzbudí a především podpoří naši víru v sebe a své schopnosti. Není kam spěchat - ostatně retrográdní Mars nám to ani nedovolí. Berme vše pěkně zvolna. Nic nám neuteče.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
 • Vílí srdce (The Heart of Faerie; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšel Léčitel Citů. Tato karta může představovat osobu i situaci. Pokud se to týká osoby, představuje někoho velmi citlivého, hodného a pečujícího, kdo může mít sklon stavět druhé na první místo, a to často i na úkor sebe samého. Většinou představuje ženu, tato karta však není vázána na konkrétní pohlaví, a může představovat stejně tak vnímavého a láskyplného muže. Karta Léčitele Citů představuje někoho s těmito vlastnostmi, kdo nám může být nyní nápomocný, a nebo vyzývá nás samé, abychom projevovali více ze své láskyplné, hluboce vnímavé, chápající a pečující stránky. Svět to nyní velmi potřebuje. Mnozí lidé jsou nyní protivní, nepřátelští, podráždění a někdy i agresivní. Svět potřebuje naši něhu a láskyplnou energii. Právě ona pomáhá všechno uklidňovat, předcházet zbytečným konfliktům a také hojit rány těch, kdo nějaké utrpěli (včetně nás samých). Tuto péči věnujme jak druhým, tak i sobě samým. O tom je přece celý tento měsíc.
Touto kartou nás andělé vedou k tomu, abychom více přijímali, více vnímali a zaměřili se spíše do nitra než ven. Je to čas na vnitřní výživu a obnovu.

Z karet Kouzelní delfíni a mořské víly jsme dostali Splněná přání. To je nádherná karta, která nám říká, že naše přání se plní a že se můžeme uvolnit. I tehdy, kdy nevidíme žádné výsledky nebo hmatatelné důkazy, se v pozadí odehrává mnoho věcí, které k naplnění našich přání pomáhají (je-li naše přání v souladu s naším nejvyšším dobrem).
Často, když si něco toužebně přejeme, máme zároveň strach, že se nám naše přání nesplní. Čím větší naše přání je, o to větší bývá také náš strach. Tento strach splnění našeho přání blokuje a oddaluje. A čím déle se "nic neděje", tím více náš strach sílí a tím více máme pochybností... a tak pořád dokola. Nyní jsme vedeni k tomu, abychom tyto své strachy a pochybnosti propustili. Všechno bude tak, jak má být, a vše se naplní v pravý čas. Pokud je třeba, abychom si ještě uzdravili nějaké staré rány, změnili omezující přesvědčení nebo provedli nějakou jinou změnu, která je důležitá k tomu, aby se naše přání mohlo splnit, naši andělé nás k ní zavedou a pomohou nám najít ten nejlepší možný způsob. Vesmír si přeje, abychom byli šťastní, neboť čím více je na světě šťastných lidí, tím šťastnější je svět sám. A pokud se nám stále ještě nenaplnila nějaká naše hluboká touha, můžeme si být jisti, že každým naším krokem - byť zdánlivě nesouvisejícím s naším přáním - jsme vedeni k jejímu naplnění... k čemuž ovšem patří také nejprve odstranění překážek, které si do cesty klademe my sami nebo které pramení z nějakých našich nedořešených záležitostí.
Každá touha vycházející z naší duše je splnitelná a máme ji právě proto, že má být naplněna. Pokud se tak ještě nestalo, zůstaňme otevřeni vedení, kterého se nám dostává, abychom odstranili vše, co nám stojí v cestě... a pak se tak stane.

Z karet Vílí srdce nám vyšla Víla mládí. Vybízí nás, abychom v sobě probudili mladistvou energii a vše, co k ní patří - uvolněnost, bezstarostnost, zvědavost, fantazii a otevřené srdce. Mnohým z nás tato energie chybí, neboť s tím, jak postupujeme životem a sbíráme další a další rány, se stáváme vážnějšími, opatrnějšími a také ustrašenějšími. To je na jednu stranu pochopitelné, avšak na druhou stranu nám přílišná vážnost škodí. Zodpovědní a zdravě opatrní můžeme být i tehdy, když se uvolníme a radujeme se. V jistém smyslu tato karta doplňuje poselství karty předchozí - říká nám, že pokud si přejeme splnění svého přání, musíme v sobě mít tutéž energii, jakou má toto přání, ať už je to láska, hojnost, zdraví, vášeň nebo cokoli jiného. Podobné přitahuje podobné. Pokud jsme plni strachu, nespokojenosti, defenzivnosti, apod., těžko budeme přitažliví pro něco nebo pro někoho s energií mnohem vyšší.
Mladistvou energii můžeme mít vždy bez ohledu na věk. Jistě jsme už všichni viděli minimálně jednoho člověka i nad 90 let plného energie, vitality a radosti ze života. Jedním takovým krásným příkladem byla i Louise Hay, autorka knihy Miluj svůj život a průkopnice pozitivního myšlení. Málokdo z těchto lidí měl lehký život - ve skutečnosti právě mnohé tragédie a těžkosti je naučili způsobu myšlení, vnímání a jednání, který jim pomohl vše překonat a žít dál. Záleží jen na nás a na našem rozhodnutí změnit svůj přístup. Nemusíme být neustále vážní, abychom byli zodpovědní. K zodpovědnosti patří také dobrá péče o sebe, a do té spadá i prožitek radosti, relaxace a svobody. Ať už k těmto pocitům dostaneme jakoukoli příležitosti, využijme ji. Překonáme tak svůj strach a naše vyšší energie urychlí a usnadní plnění našich přání.
Pro ty, kdo utrpěli hluboké životní rány nebo trpí duševním onemocněním, je tato karta povzbuzením, aby se nevzdávali a pracovali dále na své cestě k uzdravení. Nemocní a hluboce zranění lidé nemají k dispozici tytéž síly jako lidé zdraví. Na to je třeba brát ohled a mít se sebou soucit a trpělivost. Tato karta povzbuzuje všechny, kterým se navzdory vší snaze nedaří oprostit od svých bolestí, úzkostí a vážnosti, aby se svého přání uzdravit se nevzdávali a na své cestě setrvali, protože přijde den, kdy za tuto vytrvalost budeme vděční a kdy se naše srdce opět otevřou štěstí. Tento den může být blíže, než si myslíme.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom přijali pomalejší a volnější tempo věcí (i zpomalení nás samých) a využili ho k dobré péči o sebe samé i o druhé. Máme se zjemnit a vysílat tuto jemnou energii do světa, který je nyní v mnoha ohledech "hrubý". Každá laskavost se počítá!
Přestože se nyní necítíme na to být nějak příliš aktivní, máme si udržet aktivní víru ve svá přání a jejich naplnění. Máme se uvolnit, pustit se všeho dění, přestat vše kontrolovat a řídit, a naopak se odevzdat do rukou Nebesům a podnikat pouze kroky, k nimž jsme přímo vedeni. V tomto týdnu si máme užívat, ať už zábavu, odpočinek nebo cokoli jiného, co přinese potřebnou výživu a péči naší duši a tělu, a také podpoří plnění našich přání vyšší energií.
Čerpejme tedy energii, obnovujme síly a uzdravujme se, abychom mohli během novoluní a následujícím období vytvořit nové záměry, promyslet s jasnou hlavou nové postupy a podnikli změny potřebné ke splnění našich přání, ať jsou to změny v našem životě nebo v našem vlastním nitru. Každé upřímné přání vycházející z naší duše je splnitelné a právě my jsme ho dostali, protože jsme schopni si ho splnit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)