neděle 17. září 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.9. 2023

Milí přátelé,

protože server Blogger, na kterém uveřejňuji své týdenní výklady, opět zablokoval můj příspěvek z nějakých nepochopitelných důvodů, a k původnímu textu se nemohu dostat, protože je zablokovaný a nezkopírovala jsem si ho do zálohy, prakticky jsem o celou práci přišla.

Je mi líto, ale není v mých silách ho celý znovu psát, takže jen ve zkratce:

V tomto týdnu budeme procházet nejrůznějšími zkouškami a situacemi, které nás mají posunout dále na naší duchovní cestě. Dost možná díky nim také znovu ožije náš vztah s duchovním světem. Vše, co budeme prožívat, má za cíl dovést nás zpět k sobě samým a některým našim nedořešeným záležitostem, které nás zevnitř ovládají a omezují. Budeme vedeni k tomu, abychom se postavili čelem svým strachům a bolestem, s nimiž jsme se nechtěli potýkat a které se hlásí o své slovo. Čím ochotnější budeme nechat tyto energie prostě proplynout z našeho nitra ven, tím dříve a tím snáze budeme mít tyto záležitosti za sebou. Pomůže nám to také osvobodit se od závislostí, prostřednictvím kterých jsme od sebe utíkali. V průběhu celého procesu budeme pod ochranou, doprovázeni milujícími anděly i dalšími bytostmi světla, takže se není čeho bát. Chce to jen sebrat odvahu a udělat další krok ke svému osvobození a štěstí.

Krásný týden nám všem!

- Magdaneděle 10. září 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.9. 2023

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k léčení svého nitra a odstraňování bloků, které jsme sami sobě kladli vědomě či nevědomě do cesty. V tomto týdnu by naše snažení mělo být usnadněno, neboť 15. září končí retrográdní fáze Merkuru spojená s mnoha nepříjemnostmi, která nám však pokaždé slouží právě k důkladné introspekci, odhalení vlastních skrytých nedořešených záležitostí, nevyjádřených slov, nedoléčených pocitů nebo nezdravých návyků - a napomáhá nám tak vykročit vpřed směrem k jejich vyřešení. Ve čtvrtek 14.září nás čeká novoluní ve znamení Panny, které nám pomůže učinit nová rozhodnutí a kroky vedoucí k novému pořádku v našem životě i v našem nitru. Novoluní je obdobím nových začátků a cokoli během tohoto období pomyslně zasejeme, to bude růst společně s měsícem. Je to tedy vhodná doba pro nové záměry a cíle, do jejichž naplňování se můžeme pustit.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Trojka Činu, která je vždy pozitivním znamením, co se týká našich dlouhodobých vyhlídek. Vybízí nás k optimismu a k víře v dobrou budoucnost, ať už se jedná o cokoli. Je možné, že se nám v tomto týdnu pocitově uleví a že nás přestane trápit nejistota a obavy, přestože zatím nemusíme vidět žádné důkazy o změnách k lepšímu. Budeme-li mít pevnou víru, že jsou tyto dobré změny možné, byť zatím nemáme před očima žádné výsledky, pak sama tato víra napomůže k těm nejlepším možným výsledkům, aby se staly skutečností. My sami jsme v tomto ohledu jedním z faktorů, které rozhodují o tom, co jak nakonec bude. A udržíme-li si svůj optimistický přístup a lehkost v srdci i v mysli, můžeme si být jisti, že všechno dopadne nejlépe, jak to jen bude možné, pro všechny zúčastněné.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Regenerace, která vypovídá o dočerpání sil, odpočinku a uzdravení. Můžeme být vyčerpaní po poměrně náročném období a nyní nastal čas, kdy by se tempo věcí mělo zvolnit a dopřát nám tak prostor pro vlastní obnovu. O svém rozvrhu však rozhodujeme především my sami. Povinností budeme mít vždycky mnoho, a pokud s odpočinkem čekáme, až budeme mít všechno hotové a vyřešené, nemusíme se ho nikdy dočkat. Je třeba, abychom si pro svou obnovu sami vyhradili potřebný čas a naučili se říkat upřímné a uctivé Ne všemu a všem, kdo si nárokují náš čas a energii. My sami bychom nikdy druhé nenutili, aby se nám věnovali na úkor sebe samých, a stejně jako my respektujeme jejich potřeby, máme právo žádat stejnou úctu z jejich strany. Lidé, kterým na nás opravdu záleží, budou naše Ne bez problému respektovat.
Tato karta také vypovídá o druhých šancích a příležitostech, pokud nám v minulost něco uteklo, nebo o novém životě vdechnutém do naší vlastní bytosti, do našich vztahů, do našich projektů, našeho nadšení a zaujetí, do naší tvořivosti... pokud to připustíme a uděláme si pro tuto novou energii ve svém životě a ve svém nitru místo.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla karta Merlin, což byl proslulý čaroděj a druid z avalonských legend. Připomíná nám naši vlastní kouzelné schopnosti přetvářet sami sebe i svůj život tak, aby to bylo v souladu s tím, co si opravdu přejeme. Říká nám, že máme všechno, co potřebujeme, abychom si svá přání splnili a uskutečnili to, o čem jsme zatím jen přemýšleli. Nemusí to být všechno hned najednou, ale po malých krůčcích dokážeme i opravdu velké změny. Postupujeme-li pomalu a nenápadně, naše ego se tolik nezalekne a neklade změnám takový odpor. Mohou to být i úplné drobnosti, avšak cokoli nového a čerstvého do svého života vpustíme, může mít nakonec úžasný řetězový efekt, který nás dovede přesně tam, kam jsme si přáli se dostat.
Připomíná nám také, že svou realitu utváříme i tím, jací jsme my sami - jaké jsou naše názory, úhly pohledu, způsob vnímání a reagování, vyjadřování, naladění a vyzařování. Změníme-li sami sebe, byť jen v něčem malém, můžeme už tím vyvolat změny ve svém okolí - a nebo začneme věci prostě vidět jinak, a tím na nás začnou jinak působit. Byť může tedy naše realita vypadat stále stejně, změníme-li to, jak na ni pohlížíme a co o ní soudíme, změní se tato realita přímo před našima očima.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává podpůrné dávky optimismu a obnovené víry v lepší zítřky. Máme však pamatovat na to, že své zítřky utváříme svými dnešky, a proto bychom neměli čekat, AŽ se něco stane nebo až se něco změní, abychom se mohli uvolnit a cítit se dobře. Naopak, naučíme-li se cítit se dobře a uvolnit se bez ohledu na podmínky, pomůžeme tak k tomu, aby se to, co si přejeme, uskutečnilo.
Věnujme v tomto týdnu čas sami sobě na svou regeneraci, obnovu a dočerpání sil - i všeho ostatního, co nám možná chybělo, ať už je to něco pěkného, co jsme si chtěli koupit, příjemně strávený čas s dobrými lidmi (nebo naopak čas o příjemné samotě), procházka přírodou, vydatný spánek nebo cokoli jiného.
Buďme připraveni přivítat do svého života novou energii, která nás přišla podpořit v našem snažení a v našich přáních. Velkou spoustu věcí máme ve svých rukou, a i když jsou takové, které neovlivníme a nad kterými nemáme žádnou moc (zejména pokud se to týká jiných lidí a jejich svobodné vůle, která se nemusí shodovat s tou naší), stále je mnoho věcí, které jsou výhradně v našich rukou a o kterých rozhodujeme jen my sami - byť si to mnohdy nemyslíme.
Mějme tedy důvěru, že nás čekají optimistické vyhlídky, a sami k tomu napomáhejme tím, že budeme svým nejlepším já a skrze sebe budeme měnit i svůj život... a s ním i ten kousek světa, který tvoříme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 3. září 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.9. 2023

Milí přátelé, 

úplňkové období v kombinaci s Merkurem v retrográdní fázi dalo většině z nás pořádně zabrat a možná stále dává. Můžeme se cítit vyčerpaní, unavení, frustrovaní a podráždění, stejně jako lidé kolem nás, kvůli čemuž mohou vznikat různé formy konfliktů, nedorozumění a jiných nepříjemných situací. Naši andělé nám pro toto období zdůrazňují význam pravidelné emoční a myšlenkové očisty (např. pomocí psaní deníku, meditací, aj.) a také význam odpuštění - vůči druhým i vůči sobě samým. Většině z nás velmi záleží na našich vztazích a možná si bereme příliš k srdci, když s někým nevycházíme dobře. Pocity viny, které můžeme táhnout ve svém nitru všude s sebou, je nutné zpracovat a propustit. Musíme si uvědomit, že nejsme a nikdy nebudeme dokonalí, a pokud jsme pro nápravu situace udělali, co jsme mohli, můžeme pocit viny nechat jít. Pocit viny je indikátor - říká nám, že něco, co jsme udělali (nebo neudělali), není v souladu s tím, co vnímáme jako správné, a vede nás tak ke zlepšení situace a vlastnímu poučení. Chybami se učíme a rosteme, tak jako všichni ostatní, a jsou součástí naší lidské cesty. Pokud se tedy nejedná o opakované a záměrné jednání, můžeme to s klidem propustit ze svého srdce i mysli. Nenechme tato emoční břemena, aby se v nás hromadila.
V tomto období se Měsíc nachází ve fázi couvání, což je ideální doba pro sebezpytování, meditace, cesty do svého nitra a přemítání. Zároveň je to vhodný čas pro propouštění všeho, co si ve svém životě (nebo ve svém nitru) již nepřejeme dále přechovávat - propouštění nezdravých návyků, toxických vztahů, negativních přesvědčení, přebytečných kil, apod. S ubývajícím Měsícem pak můžeme nechat ubývat i tyto věci, k čemuž je ale důležité, abychom byli ochotni se jich vzdát a byli ochotni se změnit. A přesně to je hlavní téma tohoto týdne. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum Sen Bohyně (Goddess Dream Oracle; Wendy Andrew)
 • Šepot přírody (Nature's Whispers; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Činu, který představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, jedná o někoho nadšeného, upřímného a činorodého, který nám může pomoci svou živou energií probudit tu naši. Jestliže v tomto popisu vidíme sami sebe, pak je to vedení k tomu, abychom tyto své vlastnosti využili k dobru svému i druhých.
Co se týká situace, vypovídá tato karta o nové energii, novém zápalu a inspiraci k činům. Přestože současné období působí spíše únavně a útlumově, může se nám dostat nových nápadů, které nás nadchnou a které nám pomohou pocítit zase zájem, nadšení a radost ze změn. Nemáme se bránit novým podnětům k učení, k seberozvoji a ke kreativní činnosti. Tato karta obvykle vypovídá o záležitostech tvořivých a pracovních, nicméně i v ostatních životních oblastech je to poselství o tom, že se máme otevřít nové energii - a novým lidem, novým příležitostem, novým způsobům. Inspirace ke změnám přitom nemusí přijít jako nějaké radostné vnuknutí, ale i jako výsledek nahromaděné frustrace, která nás dotlačí až na samý okraj a v podstatě nás ke změně "donutí". Přitom se však jedná o odpověď na naše vlastní přání a touhu naší duše změnit dlouhodobě nefunkční oblast našeho života.
V neposlední řadě je to pobídka k tomu, abychom se nebáli stát se novým člověkem, vzdát se těch svých částí, které k nám ve skutečnosti nepatří (které jsme možná předstírali, abychom se zalíbili někomu jinému) nebo které nám škodí, a byli ochotni se změnit tak, aby to odpovídalo našim skutečným hodnotám a přáním. Pokud jsme z těchto svých částí udělali část své identity (např. pokud někdo celý život dělá nějakou věc a ví, že už je tím "proslulý" a že si ho možná nikdo neumí bez toho představit), může být obtížné se ke změně odhodlat. Tak jako tak k ní však budeme dovedeni, bez ohledu na námi kladený odpor. Udělejme si tedy službu a ušetřeme si zbytečnou ztrátu energie, kterou bychom vyplýtvali na odporování změnám. Využijme tento čas k introspekci, rozhodněme se, co nám už neslouží nebo dokonce škodí, a dovolme Nebesům, aby nám pomohla to uvolnit, propustit, uzdravit a uvolnit tak místo pro něco nového.

Z Orákula Sen Bohyně nám vyšla karta Trpělivost. I tato karta nás vyzývá ke změnám, které vyžadují trpělivost a čas. Je na ní vyobrazena Stařena, aspekt Bohyně, který souvisí s pozdní fází života a symbolicky nás provází i jakýmkoli jiným obdobím, kdy něco uzavíráme, dokončujeme a propouštíme. Máme mít soucit sami se sebou i s frustrací, kterou cítíme, když temnota a nejistota trvají příliš dlouho. Připomíná nám, že tak jako stromy na podzim odkládají své listí, aby mohlo vyživit půdu pro ty nové, které na jaře vyrostou, i my musíme nejprve odložit některé věci, abychom se mohli pohnout dále. Možná, že se nám neplní některá přání, protože odmítáme změnit to, co jim stojí v cestě. Možná lpíme na něčem, co nám ubližuje, aniž bychom si to uvědomovali, a sami sobě tak bráníme v cestě dál. Je-li tomu tak, rozmysleme se, zda je pro nás důležitější zachovat všechno za každou cenu při starém, a nebo zda by nám neprospělo některé věci přehodnotit a nechat je jít, abychom uvolnili místo něčemu novému. 
Zároveň je tato karta poselstvím o tom, že žádné temné období netrvá věčně a že i sebevíc dlouhá zima jednoho dne skončí.
Symbolicky je podzim a zima temnější polovinou roku, která nám ale nabízí možnost vydat se na cestu do sebe samých, udělat si v sobě pořádek a najít v sobě klid a mír. Zároveň je to období, kdy navenek nekvete žádný život, ale přitom se hluboko v půdě a uvnitř holých stromů odehrává proces důležité vnitřní výživy, bez kterého by nemohly růst. Ani my nemusíme neustále něco dělat a být "produktivní", protože odpočinek a čas strávený v klidu je pro nás úplně stejně důležitý a nemůžeme bez něj fungovat. Dopřejme si tedy oddech a věnujme si pravidelně čas na vnitřní výživu.
Tato karta nám říká, že není kam spěchat a že o nic nepřijdeme, když právě teď nejsme dokonale aktivní. Všechno má svůj čas.

Ze sady Šepot přírody nám vyšla karta s názvem Rozhodněte se. Ta nám říká, že aby se náš život opravdu změnil k lepšímu, je třeba být pro změnu od srdce rozhodnutí a opravdu ji byli ochotni připustit. Stále se nám zde opakuje téma vnitřního odporu vůči změnám, který nám stojí v cestě a kvůli kterému zůstáváme v některých ohledech nespokojení. V podstatě se nám dostává na vědomí, že změny k lepšímu jsou možné a jsou nám k dispozici, ale něco v nás je nechce a odmítá je. 
Je zajímavé, že stejně jako na předchozí kartě, i na této máme vyobrazený couvající Měsíc. Klade tedy o to větší důraz na čas strávený sami se sebou, během kterého pohlédneme do svého nitra, uvědomíme si, co všechno v něm nosíme, a dovolíme si to zpracovat. Velmi pravděpodobně najdeme právě tam onu příčinu svého odporu a strachu ze změn. Nějakou zlou zkušenost, nedoléčený pocit, silné negativní přesvědčení nebo sebedestruktivní návyk na úrovni duševní či tělesné. (S procesem sebepoznávání nám může velmi pomoci i vedená meditace nebo terapeut.)
Tato karta nám připomíná, že tak jako máme obrovskou schopnost tvořit, máme schopnost i ničit. Přitom však tato destruktivní síla nemusí být nutně chápána negativně - může nám i prospět, pokud se jedná o zničení, rozbití nějakého zažitého návyku, kterého se potřebujeme zbavit, toxického vztahu nebo čehokoli jiného, co je třeba propustit nebo od základů změnit.
Obvykle právě v těch oblastech, kde jsou změny nejvíce potřebné, cítíme největší odpor k jakékoli změně. Pokud máme tedy v určité oblasti života extrémní strach nebo jinou formu odporu, zaměřme svou pozornost právě tam. Protože s největší pravděpodobností je právě toto ten balvan, který nám blokuje cestu ke štěstí, které si přejeme. 

* * * 

SHRNUTÍ
Toto je týden zasvěcený radikální upřímnosti vůči sobě samým. Máme si dopřát čas o samotě, pohlédnout sami do sebe a na rovinu si přiznat, co v našem životě nebo v našem myšlenkovém či emočním naladění nefunguje a co je třeba změnit. Když si ujasníme, na čem bychom měli zapracovat, bude třeba, abychom se pro změny v těchto oblastech vědomě rozhodli a nebránili jim, jakmile se začnou odehrávat. Můžeme mít tendenci snažit se za každou cenu zachovat všechno při starém, což nám ale ke štěstí nepomůže. Zdánlivé "bezpečí" a "jistota", které nám všechno, co máme zažité, dává, neznamená, že je to pro nás dobré. Pokud nás něco opravdu naplňuje a funguje nám to, pak si to nechme, ale co nefunguje a neslouží nám, to bychom měli přehodnotit, proměnit nebo propustit. 
Přestože období konců nebývá příjemné, zároveň je to období nových začátků, a naši andělé nás proto povzbuzují, abychom se dívali před sebe, místo abychom se neustále ohlíželi vzad. 
Toto je týden, kdy máme šanci svůj život začít zásadně proměňovat v souladu s tím, co si přeje naše duše, avšak záleží na nás samých, zda a do jaké míry se nám to podaří. Pomalu se blížící podzim je pro nás připomínkou toho, že i závěrečná období mají své kouzlo, svůj význam a své sladké plody. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) 

neděle 27. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.8. do 3.9. 2023

Milí přátelé, 

srpen nám uzavírá již druhý superúplněk v tomto měsíci, tentokrát ve znamení Ryb, který nastane v noci z 30. na 31. srpna a který by měl být zároveň tím nejviditelnějším/největším úplňkem tohoto roku. Úplněk je časem završování a dokončování, ať už to znamená doslovné zakončení něčeho v našem životě či nějakého našeho projektu, zároveň je to však také období, kdy z našeho nitra vycházejí na světlo nejrůznější myšlenky, pocity a vzpomínky, které jsme se snažili nevidět, které jsme potlačovali a hromadili někde uvnitř, a které si během úplňku tradičně hledají cestu ven do našeho vědomí, abychom je uznali a propustili. Budeme-li v tomto období více emocionální a citliví, je to v pořádku - tento proces je pro nás důležitý, abychom s sebou nenosili zbytečnou vnitřní tíhu a mohli se pohnout dále bez těchto našich břemen. Pokud se setkáme s nějakými situacemi, které v nás vyvolají silné emoce, velmi pravděpodobně se jedná o odpověď na volání našeho nitra, které se potřebuje ode všeho potlačeného očistit. Přestože není příjemné čelit svým strachům a bolestem, je to důležité a pomůže nám to. Samozřejmě tím nemusíme procházet sami a potřebujeme-li pomoc, neváhejme si o ni říct. 
Ryby jsou velmi intuitivní znamení, takže se může velmi zesílit i naše mimosmyslové vnímání. Můžeme si začít uvědomovat mnohé věci, které jsme třeba měli dlouho na očích, ale neviděli pod jejich povrch. Pokud dojdeme k nějakému uvědomění nebo novému zjištění, může nám to pomoci s rozhodováním o našich dalších krocích. 
V tomto období můžeme mít také živější sny, které jsou rovněž jedním z prostředků, jakými se naše podvědomí zbavuje všeho, co potřebuje dostat ven. V těchto silných snech nehledejme žádné "poselství" nebo hlubší význam, protože jejich hlavním smyslem je dostat z našeho nitra pryč emoce a myšlenky, které jsme potlačili a které nejsme ochotni propustit při vědomí. 
Ať se v tomto týdnu bude dít cokoli, bude lepší to zbytečně nepitvat, prostě to nechat plynout, odžít si to a hlavně si to nebrat osobně. Nebudeme sami, kdo se může cítit frustrovaně, a v kombinaci s momentální retrográdní fází Merkuru mohou mezi námi a druhými snadno vznikat zbytečné konflikty a nedorozumění. Využijme energii Rybího úplňku k tomu, abychom dokázali vnímat to dobré uvnitř sebe i druhých bez ohledu na to, co se bude dít navenek. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Orákulum moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla pro tento týden Sedmička Činu. Ta vypovídá o pocitu ohrožení ze strany jiných, o strachu z jejich jednání a o naší vnitřní připravenosti na obranu. Pokud se reálně nacházíme v situaci, kdy jsou překračovány naše hranice, je pro nás tato karta vedením, abychom se nebáli své hranice jasně vymezit, zdůraznit a trvat na nich. Pokud někdo druhý není schopen naše hranice ctít (zatímco my ty jeho ctíme), je nutné se postavit sami za sebe a své hranice si ubránit, byť i za cenu ukončení vztahu. Sami jsme jistě ohleduplní (a někdy až příliš), a tak máme plné právo žádat ohleduplnost i od druhých. Naše duše a tělo spoléhají na to, že je ochráníme, a tak nebuďme těmi, kdo je zradí, ale naopak jim dokažme, že nám mohou věřit. Schopnost stát sami za sebou, když je to třeba, je základem naší sebe-důvěry. Necháváme-li druhé po sobě šlapat, nebo si dokonce po sobě šlapeme my sami, nemůžeme se divit, že žádnou sebedůvěru nemáme, protože sami sebe zrazujeme. 
Tato karta však může být i varováním před přílišnou defenzivností. Pokud jsme nějak frustrovaní a ve svých myšlenkách se zabýváme konflikty, až jsme na ně celí "nažhavení", stačí pak i sebemenší impuls k tomu, abychom vyběhli do boje a začali se úporně bránit a hájit, aniž by to bylo adekvátní situaci. Každý z nás by mohl vyprávět o takových situacích, kdy se předem bál nějakého konfliktu, předem se na něho připravoval, až ho nakonec sám vyvolal nebo k němu aktivně přispěl. Zejména v období retrogradity Merkuru může docházet k nedorozuměním a nejasně pochopené komunikaci velmi snadno. Dejme si tedy pozor na tuto svoji "vnitřní nažhavenost" a neočekávejme konflikty už předem. Druzí lidé většinou nemají ani tušení, co všechno v sobě nosíme a co všechno v nás mohou nešikovnou poznámkou probudit za emoce. A totéž samozřejmě platí i obráceně. Pokud někdo v našem okolí zareaguje na náš podnět přemrštěně, neberme si to osobně. Nikdo z nás to v tomto období nemá lehké. (Samozřejmě to však neznamená, že bychom měli tolerovat jakékoli napadání nebo jiné překračování hranic - viz. první význam této karty.)
Věnujme se v tomto období meditacím i jiným aktivitám, které podpoří náš vnitřní klid. Pokud ze sebe potřebujeme dostat nějaké silné emoce a myšlenky, využijme k tomu deník, sport nebo jiný zdravý způsob, který nám poslouží jako ventil, aniž by uškodil nám nebo jiným. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten správný. Mějme také na paměti, že hněv je lidský a že stejně jako jakákoli jiná emoce si zaslouží svou pozornost a prostor, jen je třeba ho bezpečně usměrnit. 

Z Orákula moudrosti Země jsme dostali kartu Požehnaný zrak. Tou nám Nebesa připomínají, že naše realita je ve velké míře určována tím, jakým způsobem se rozhodujeme na ni pohlížet. Přestože vidíme svým fyzickým zrakem tytéž události a věci, to, jakým způsobem si je vykládáme ve své hlavě, určuje to, jaký z nich máme pocit a za co je považujeme. Jsme vedeni k tomu, abychom se nebáli měnit úhel pohledu. Přestože na dané věci nebo události nic nezměníme, velmi ovlivníme to, jak (a zda vůbec) se nás daná situace dotkne a jaký na nás bude mít vliv. Pokud se kvůli něčemu trápíme nebo se něčím užíráme, máme se na danou věc prostě podívat jinak. Když změníme svůj úhel pohledu a svůj postoj k dané záležitosti, změní se najednou v našich očích i tato záležitost. 
Tato karta je také vedením ke zdravému nadhledu, který nám pomůže odosobnit situace, s nimiž se můžeme potkat a které, když si nebudeme brát osobně, se nás nedotknou. Znamená to, že ať se setkáme s jakoukoli situací, i nepříjemnou, nemáme se do ní zbytečně ponořovat a nepouštět si ji k srdci. Podívejme se na ni z nadhledu a zjistíme, že není tak hrozná a tak dramatická, jak se ze začátku zdála být. Ušetříme si tak mnoho energie. 

Z karet Moudrosti Avalonu jsme dostali kartu Krávy, která je symbolem výživy, péče a hojnosti. Spíše než na vydávání energie se nyní máme zaměřit na její doplnění. Máme dostatečně odpočívat, a to s vědomím, že o všechno je a bude postaráno. 
Také to může být poselství o tom, že naše frustrace a podrážděnost (viz výše) může být způsobena nedostatečnou výživou našeho těla a duše, nebo nedostatečnou pozorností, kterou jim věnujeme. Pokud máme na prvním místě jiné lidi nebo nějaké své povinnosti, a až pak, po vyřízení všech těchto priorit se věnujeme sobě podle toho, zda nám vůbec nějaký čas a energie zbydou, nemůžeme se divit, že se naše vlastní bytost cítí frustrovaná. Pokud se necítíme dobře, je načase učinit z péče o sebe stejnou prioritu, jakou dáváme jiným lidem nebo svým povinnostem. Starat se o sebe je také naše povinnost! Tak jako když do auta nedoplníme benzín a nedopřejeme mu potřebný servis, přestane po čase fungovat, je to podobné i s péčí o naše tělo a duši. Abychom mohli zvládat všechny ty povinnosti a jiné "mnohem důležitější" věci, musíme v první řadě fungovat my sami. Ať k tomu potřebujeme cokoli, o co si naše duše a tělo říkají, dopřejme si to bez odkladu. Neustálé odkládání vlastních potřeb má za následek to, že se nahromadí tak, až nás položí, a všechny ty "mnohem důležitější" věci půjdou stejně stranou. Naše duševní a fyzické zdraví jsou absolutní priorita, a tak bychom k nim měli přistupovat. Zasvěťme tedy tento týden důkladné péči o ně, neřešme dramata kolem sebe, vypouštějme pravidelně všechnu negativní energii, kterou možná vstřebáme, a zůstávejme soustředěni na lásku - k sobě i k druhým. Tak v pořádku přestojíme i to nejnáročnější období. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme být opatrní na to, jak si vykládáme dění okolo sebe nebo interakce s druhými lidmi. Můžeme se špatně pochopit a reagovat přehnaně - a zbytečně tak poškodíme naše vztahy nebo si způsobíme jiné problémy. Dejme si pozor na svou vlastní podrážděnost a nenechme se vyprovokovat k impulzivním reakcím. Samozřejmě, pokud někdo překračuje naše hranice, je důležité umět se za sebe postavit. Ne všechno, co vnímáme jako útok, je však opravdu útokem - a tak raději napočítejme do deseti, než otevřeme ústa, a dobře si rozmysleme, co a jak řekneme. 
Pokusme se v tomto týdnu udržet si zdravý nadhled a lehkost, neberme si věci osobně a mějme na paměti, že v náročnějších obdobích se cítí frustrovaně všichni, nejen my. Každý se občas dopustí omylu, každý občas řekne něco, čeho později lituje, každý už zažil nějaký ten "zkrat", a tak buďme ochotni odpouštět (druhým i sobě samým), když se taková chyba stane. Pokud však někdo záměrně a zcela vědomě jedná zraňujícím způsobem, rozhodně nejsme povinni to trpět. 
Ke zmírnění nepříjemných pocitů frustrace a podrážděnosti, stejně jako zvýšené emocionality, nám pomůže důkladná péče o své potřeby, a to jak fyzické, tak duševní. Jako dospělí lidé máme povinnost zajistit své duši i tělu všechno, co potřebují. Spoléhají na nás. Čím lépe se o ně budeme starat, tím lépe a raději nám budou sloužit a tím snáze zvládneme všechno, co zvládnout potřebujeme. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 20. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.8. 2023

Milí přátelé, 

minulý týden jsme dostali povzbuzení k tomu, abychom se vydali kupředu směrem ke svým snům - a abychom k sobě byli zcela upřímní ohledně toho, co si opravdu přejeme, a nenechali se ovlivňovat jinými lidmi, ať už jsou pro nás jakkoli důležití. Naše ohleduplnost vůči druhým je důležitá, ale stejně tak by se i nám mělo dostávat ohleduplnosti z jejich strany, a tak jako my jim necháváme svobodu být těmi, kým chtějí být, i oni by měli respektovat svobodu naši. Necháváme-li se při svých rozhodnutích vést hlasem svého srdce a intuicí, jsou naše kroky vždy správné, byť s nimi někteří lidé v našem okolí nemusejí souhlasit. Každý člověk je ale jiný a je logické, že ne ve všem budeme s některými lidmi za jedno.
Od 23. srpna až do 14. září bude probíhat v tomto roce již druhá retrográdní fáze Merkuru - třítýdenní úsek, během kterého nastávají mnohdy nepříjemné energetické změny v oblasti komunikace jakéhokoli druhu (mezilidská komunikace mluvená i psaná, schopnost jasně se vyjadřovat a naopak jasně pochopit to, co slyšíme, komunikace ve smyslu dopravy nebo v podobě elektronické). Již nyní můžeme zažívat zvýšenou koncentraci různých zpoždění, poruch zařízení, nedorozumění, zvýšené frustrace, apod. Náročné horké počasí nám také právě nepomáhá. Naši andělé nám proto radí, abychom se v tomto období prioritně zaměřili na svou duševní hygienu a každý den si dopřáli alespoň chvíli na to, abychom ze sebe dostali všechnu tu frustraci a natlakovanou energii mentální či emoční, např. psaním deníku, sportem nebo jiným zdravým způsobem. Máme si dát pozor na závislosti, a to nejen na návykových látkách, ale i stimulantech (např. kofein), na přejídání se, na potřebu být neustále s někým, na workoholismus nebo jiné závislostní chování, které nás odvádí od sebe samých - každá závislost je ve skutečnosti snahou utéct od toho, co v sobě nosíme, a potlačit to. Jenže čím více toho potlačujeme, tím víc se toho hromadí a jednoho dne si to všechno stejně najde cestu ven (i např. v podobě nemoci). Dopřávejme si tedy zejména v tomto období pravidelnou vnitřní očistu a relaxační aktivity, a předejdeme tak zbytečným problémům - a zároveň snáze vyřešíme ty, které se možná již objevily.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler; Denise Linn)
 • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Dvojka Myšlenek. Ta vypovídá o naší nerozhodnosti, co se týká kroků, které děláme nebo které se chystáme udělat. Možná jsme se pro něco nadchli, ale když nadšení vyprchává, najednou se do změn tolik neženeme a začínáme brzdit. Tato karta je pro nás znamením, že někde hluboko uvnitř moc dobře víme, co bychom chtěli, a že můžeme důvěřovat hlasu své intuice - která však může být přehlušena myšlenkami plnými strachu a námitek. Je dobré si své kroky dobře promyslet, avšak neměli bychom všechno přehnaně analyzovat a ve svých myšlenkách se nakonec jen utápět. Pokud si opravdu nejsme jisti, jak se v určité situaci rozhodnout, je toto pro nás vedení, abychom si dali ve svém urputném přemýšlení pauzu, na chvíli si vydechli a počkali, jestli se nám v následujícím období nedostane nových informací či uvědomění, která nám s rozhodnutím pomohou. Přestože můžeme vyhledávat rady a vedení u jiných lidí, knih, karet nebo jiných zdrojů, nakonec však stejně víme jen my sami, co bude pro nás to pravé rozhodnutí. Zvláště pokud se nám z každé strany dostává jiné rady, které si mohou i protiřečit navzájem, je to jasné znamení, že se máme rozhodnout sami. A nakonec, neučinit žádné rozhodnutí je také rozhodnutí - a pokud budeme váhat příliš dlouho, může být rozhodnuto "za nás".

Ze sady Posvátný cestovatel nám vyšla karta s názvem Přijměte nadšení. Ta nás povzbuzuje k tomu, abychom se nebáli otevřít své srdce tomu, co nás těší, co nás plní radostí a co nás vášnivě zajímá. V kombinaci s předchozí kartou může znamenat, že své nadšení potlačujeme a bráníme si v něm, protože se bojíme toho či onoho a protože o všem pochybujeme. Velmi často se jednoduše bojíme věřit, že by věci mohly opravdu vyjít a že by se nám naše přání opravdu mohlo splnit. Možná si říkáme, že "To je moc dobré na to, aby to byla pravda" nebo "To by bylo sice skvělé, ale to mně se nemůže stát..." a nejrůznější další výroky, jimiž sami sobě podkopáváme nohy.
To, pro co jsme nadšení, v nás má znovu probudit život, pozitivní pocity a odvahu k pozitivním změnám. Nicméně jsme natolik zvyklí být neustále ve stresu a strachu, že pocity, jež jsou nám přijemné, se nám staly cizími. Možná se neumíme upřímně radovat, opravdu radost prožít. Je-li tomu tak, dovolme si ze svého srdce vypustit všechnu tu starou bolest, která zapříčinila naši nedůvěru a přiměla nás být neustále na pozoru - do té míry, že si ve štěstí sami bráníme, protože "co kdybychom chvíli nedávali pozor a hned se nám něco stalo?"
Nebesa nám touto kartou vzkazují, že je zcela v pořádku cítit se dobře a nebýt neustále na pozoru. Máme-li nějaké obavy, svěřme je do rukou Nebesům. Bude-li třeba, abychom pro své duševní či fyzické bezpečí něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení.
Tato karta nám radí, abychom si přestali vyrábět zbytečný stres svým myšlením. Ani sebevětší počet ustrašených myšlenek nám nikdy nezaručí bezpečí nebo "připravenost" a hlavně se jimi okrádáme o každý další den, který jsme mohli využít k něčemu hezkému. Sami rozhodujeme o tom, jak naložíme se svým časem, který nám byl dán - a o tom, jak využijeme svou mysl, místo aby ona využívala nás.

Ze sady Andělé a předkové nám vyšla karta Šaolinského mistra s podtitulem Buďte milostiví ve svém jednání a pohybu. Říká nám, že nemusíme nic dělat na sílu, do ničeho se nutit - a ani si nic vynucovat ze strany jiných nebo Vesmíru. Vše bude tak, jak má být. Máme plynout s proudem a pokud se nám zatím nedaří dostat se do toho rozhodného, nadšeného stavu (a nebo jsme z něho vypadli), je to v pořádku a máme přijmout, že to tak prostě zatím je. Máme si udržet jemný, laskavý přístup k sobě i k ostatním, s nimiž se stýkáme, zejména v tomto náročnějším období, kdy jsou všichni podráždění už z extrémního počasí a snaží se proplout dnem alespoň nějak. Neberme si jejich chování osobně a i v případech, kdy daná záležitost je osobní, zbytečně ji nerozebírejme. Sami mnohdy vypustíme z úst věci, kterých později litujeme, byť jsme je v dané chvíli měli upřímně na jazyku. Mějme na paměti, že v tomto jsme nyní všichni společně, a cokoli prožijeme, nechme přirozeně zase odplynout. Vezměme si z každé záležitosti něco užitečného, a zbytek nechme být.
Tato karta nám říká, že je v pořádku zpomalit a že pozvolný, klidně plynoucí pokrok nám přinese ještě lepší výsledky, než kdybychom šli zhurta kupředu. Pokud nám však intuice radí jít do něčeho přímo po hlavě, dejme na své vlastní individuální vedení ;)

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu nás čeká určité zpomalení dosavadního proudu dění. Částečně k tomu možná přispíváme i my sami svými pochybnostmi a přílišným rozebíráním situace, kterým nic neřešíme, jen se do všeho stále více zamotáváme. V tomto týdnu jsme proto vedeni k tomu, abychom si na chvíli oddechli, nechali všechno "uležet" a dopřáli si čas na pročištění hlavy a upuštění přetlaku, který se v nás možná vyvinul. To bychom přitom měli učinit nějakým zdravým způsobem, místo abychom utíkali k závislostem nebo jiným škodlivým návykům, které nám sice poskytují krátkodobý pocit úlevy, ale nic neřeší a přidávají nám další problémy. Máme se nyní smířit s pomalejším tempem, ale zároveň máme zůstat otevření věcem, které v nás probouzejí nový život a nadšení. Máme si dovolit cítit se dobře, a to bez ohledu na okolnosti. Právě náš dobrý pocit a uvolněnost přispějí k tomu, že se nám bude snáze rozhodovat, co dál, a že také lépe pocítíme vedení své intuice, která přesně ví, kdy, co a jak udělat, aby všechno dopadlo co nejlépe pro všechny zúčastněné.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 13. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.8. 2023

Milí přátelé, 

zatímco uplynulé týdny nám měly posloužit k různým uvědoměním, přehodnocením a novým rozhodnutím, nyní jsme vedeni k tomu, abychom vše, co jsme si doposud promýšleli, uvedli reálně do pohybu. Nynější energie přejí prolamování zažitých nefunkčních vzorců, osvobozování se od omezení (těch, která vnímáme zvenčí, i těch, kterými se omezujeme sami svým myšlením a vnímáním), a k využití toho, co jsme doposud zažili, co jsme se dozvěděli nebo si uvědomili, k novým, praktickým krokům vedoucím k pozitivním změnám.
Ve středu 16.8. nastane novoluní ve znamení Lva, které bude představovat pro mnohé z nás výzvu. Mohou nastat nečekané okolnosti a zvraty, které nás přimějí jednat a překonat své dosavadní váhání a přešlapování na místě. Je však důležité nenechat se strhnout k impulzivnímu jednání. Ať už se bude dít cokoli, máme tuto energii využít promyšleně a vědomě, nikoli zbrkle (tutéž radu jsme dostávali i v průběhu minulých týdnů). Pokud se necháme těmito výzvami inspirovat k pozitivní akci - místo abychom se stavěli do role oběti a ještě více ustupovali nazpět - může nám toto období posloužit k významným osobnostním proměnám a posunu kupředu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Organizace. Ta nás vede k tomu, abychom dali svému životu nový řád. Cokoli, co v něm bylo chaotické, bychom měli uvést do pořádku, a pokud se nám něco v životě zcela rozsypalo, je toto pro nás pozitivní známka toho, že se nám podaří vybudovat něco nového od začátku.
Pořádek bychom si měli udělat zejména sami v sobě - vypořádat se s doposud nevyléčenými ranami, potlačovanými pocity, nevyjádřenými slovy, nedokončenými úkoly, neuzavřenými záležitostmi, apod. Uklidit si v sobě znamená také detoxikovat svou mysl od negativity, detoxikovat své tělo od škodlivin a nezdravých návyků, detoxikovat své srdce od bolestných pocitů, které v něm možná sami vyživujeme a ubližujeme si tak. Pokud víme, že si s něčím nevíme rady sami, neváhejme vyhledat pomoc někoho dalšího, ideálně odborníka na danou oblast. Tak jako si voláme elektrikáře na problémy s elektrickými rozvody, nebo instalatéra na problémy s vodovodem, je úplně stejně normální a moudré nechat si poradit v případě duševních problémů. Ne všechno dokážeme zvládnout sami, a je to tak v pořádku.
Detoxikace se týká i našich vztahů - máme omezit kontakt s lidmi, kteří nás zahlcují svými problémy, aniž by měli snahu je řešit; s lidmi, kteří nás využívají; s lidmi, kteří jen berou a nic nedávají; s lidmi, kteří nás verbálně či jinak napadají, nebo kteří v nás z jakéhokoli důvodu vyvolávají nepříjemné pocity. Mnohdy ani nevíme, proč na nás někdo působí zle, proč se s ním necítíme příjemně. To vůbec nevadí - nemusíme všechno racionalizovat. Pokud nám intuice dává vedení držet se od někoho dál, naslouchejme jí, i když nedokážeme svůj pocit nijak opodstatnit. Stačí, že důvod zná naše intuice. Samozřejmě se můžeme pokusit danou situaci změnit tím, že druhému člověku vyjevíme své pocity a potřeby - že ho zkrátka upřímně požádáme, aby si tolik nestěžoval, abychom společně trávený čas využívali i k něčemu příjemnějšímu, aby nechal mluvit i on nás, apod. Není-li pak druhý člověk otevřený žádné z těchto změn a nebere na nás stejný ohled jako my na něj, pak můžeme kontakt omezit se zcela čistým svědomím.
Nakonec nás tato karta vede také k úklidu a k obnově pořádku v našem domově či pracovišti. Místo, kde nejvíce pobýváme, odráží naše nitro. Předměty, kterými se obklopujeme, zrcadlí něco v našem nitru - a zároveň na nás zpětně působí. Když uklízíme své věci, děláme tak podvědomě pořádek i sami v sobě. Když se probíráme tím, co všechno doma máme, a dáváme všemu své místo, činíme tak z části i ve svém vlastním nitru, protože každá věc, kterou bereme do ruky, má pro nás význam a nějak na nás působí. I úklid či přeuspořádání nábytku doma nám tedy může posloužit jako forma terapie.

Ze sady Moudrost orákula jsme dostali kartu Sirotek. Ta symbolizuje naše pocity opuštěnosti, osamělosti, ztracenosti a bezvýchodnosti. Možná jsme prožili něco zlého a cítíme se být opuštěni Bohem či Vesmírem, což narušilo naši schopnost věřit v dobré. Mohli jsme být někým zneužiti a ztratit tak víru v druhé lidi nebo i v sebe samé. Naše sebedůvěra, důvěra v lidi nebo důvěra v Boha mohla v důsledku některých našich zážitků velmi utrpět. Někdy můžeme cítit pocity zrady a opuštěnosti, aniž by se něco stalo přímo nám, ale čeho jsme byli svědky u jiných lidí nebo ve světě. Je-li to náš případ, máme se v tomto týdnu soustředit na obnovu své důvěry. Přestože se zlé věci vždy děly a stále dějí, děje se i mnoho dobrého, což však bývá tím zlým přehlušováno. Vědomě se soustřeďujme na dobré věci, na vše, za co můžeme být vděční, a pokud řešíme nějaký problém, soustřeďme se na možnosti a řešení, namísto zoufání si nebo stěžování.
V souvislosti s ostatními kartami vypovídá karta Sirotka o našich obavách, že budeme opuštěni, rozhodneme-li se jednat tak, jak bychom opravdu chtěli. Máme strach, že někdo s našimi změnami nebude souhlasit, že se postaví proti nám, že nás opustí. Možná se bojíme, že ztratíme určitou část své identity, pokud najednou změníme své návyky - např. když přestaneme pít alkohol, budeme vypuzeni ze společnosti; když přestaneme pomlouvat druhé ve společnosti kamarádek, tak o kamarádky přijdeme, nebo si přestaneme rozumět (nebo se sami staneme terčem jejich pomluv); když nebudeme naslouchat nářkům lidí, kteří si nám chtějí jen stěžovat, nebudeme pro ně už potřební.... Pokud máme jakýkoli z těchto strachů, jsme touto kartou upozorňováni, abychom si jím nenechali řídit život. Jednáme-li v souladu se svým srdcem a upřímným přáním, pak je vždy všechno v pořádku, bez ohledu na možné negativní reakce některých lidí. Nenechme se tedy vydírat ze strany druhých ani ze strany svého vlastního strachu. Nastal čas jít dál a tento strach nám ve velké míře stojí v cestě. Dejme si tedy na něj pozor a nedovolme mu, aby rozhodoval za nás. Tak jako dáváme druhým svobodu být sami sebou, máme právo žádat stejnou svobodu pro sebe.

Z Karet energie nám vyšla karta Strategie. Stejně jako karta Organizace, i tato nás vede k promyšleným krokům a jejich realizaci. Co bychom si přáli změnit k lepšímu, to pravděpodobně moc dobře víme. Teď se máme zamyslet nad tím, co konkrétně můžeme udělat, abychom to uskutečnili. Pomůže nám udělat si seznam potřebných změn a ke každé napsat své nápady. Tyto nápady je třeba NESOUDIT, ale nechat je prostě plynout. Co bude možné udělat a co nikoli, to protřídíme později. Chce se po nás, abychom dovolili své mysli plnit svůj úkol, a to je být prostředníkem mezi Univerzální myslí a námi. Slouží jako kanál pro přijímání a zpracovávání informací. I když možná sami nevíme o žádném možném kroku, řešení existuje a vyjeví se nám, budeme-li mít svou mysl otevřenou přijímání nových nápadů. K tomu je také třeba, aby byla co nejvíce v klidu. Věnujme si každý den alespoň chvilku na meditaci, zklidnění a duševní hygienu. Čím uvolněnější budeme, tím snáze k nám přijde inspirace a tím snáze také pochopíme různé souvislosti a možnosti, které jsme doposud neviděli.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vyzývá k tomu, abychom sebevědomě vykročili kupředu. Máme začít uskutečňovat kroky, o kterých jsme možná poslední dobou hodně přemýšleli, ale zatím váhali, zda je udělat. Důležité je, aby naše kroky vycházeli z lásky a pravdy, nikoli ze strachu. Pokud svá rozhodnutí přizpůsobujeme strachu (zejména z toho, že nás někdo přestane mít rád, že nás opustí nebo nám něco provede), jedná se o negativní motivaci, která nám nemůže přinést nic pozitivního. Žádný náš vztah by neměl být založen na potlačování sebe samých. Tak jako respektujeme druhé a jejich svobodu, měli by i oni respektovat tu naši. Lidé, kterým na nás opravdu záleží (a kteří nás opravdu milují), budou rádi, když nás uvidí šťastné a motivované. Oproti tomu ti, kteří se nám mohou snažit bránit ve zdravém seberozvoji, zcela očividně nemají na srdci žádné z našich zájmů, ale jen ty svoje. Nemějme tedy strach přehodnotit všechny své vztahy, protřídit je a zvážit, ve kterých z nich chceme pokračovat a ve kterých nikoliv.
Věnujme se v tomto období úklidu ve svém domově, ale i ve svém nitru. Dopřejme si detoxikaci, kterou potřebujeme, ať už v jakékoli formě. Každá pozitivní změna, kterou učiníme sami pro sebe, vždy poslouží dobře také všem ostatním, ať už si to myslí nebo ne.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 6. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.8. 2023

Milí přátelé,

úplňkové období, které máme za sebou, nás mělo nabudit a inspirovat k tomu, abychom rozhýbali vše, co bylo v našem životě (ale i v našem nitru) ustrnulé a abychom opět vdechli život svým snům. Měli jsme se navrátit sami k sobě, ke svému pravému já - k osobě, kterou jsme, když se právě nepřizpůsobujeme nikomu kolem nás. Uvědomit si svou hodnotu i hodnotu svého života, a rozhodnout se ho začít měnit tak, aby více odpovídal našim skutečným nejupřímnějším přáním. Dokud svou vlastní hodnotu nevnímáme, srážíme ji, nebo ji necháváme srážet jinými lidmi, těžko do svého života pozveme a přijmeme nové, dobré věci, neboť jejich energie není v souladu s tou naší. Změna vlastní energie je tedy klíčem ke všemu ostatnímu, co bychom si přáli začít měnit a uskutečnit. Pokud se nám toto zatím nepodařilo, udělejme si z toho prioritu. Vše ostatní se pak dá přirozeně do pohybu společně s touto naší vlastní proměnou. Změní se okruh lidí, kteří nás obklopují, příznivě to ovlivní i naše zdraví - duševní i fyzické, změní se postoj a chování jiných vůči nám, a také můžeme začít přitahovat větší finanční a materiální hojnost, protože se staneme ztělesněním energie hodnoty. Vše, co je pro nás hodnotné, si přitáhneme, budeme-li se sami cítit hodnotní.
Nechť se nám tedy nadále daří v našem úsilí a mějme na paměti, že všechno má svůj čas a že to, že se nám něco neplní teď hned, neznamená, že se to nesplní jindy. Toto je období, kdy máme zasévat semínka svých přání a dopřát jim potřebný čas i výživu, aby mohla začít vzrůstat a vzkvétat. Jednoho dne se pak dočkáme sklizně, při které se nám dostane sladkých odměn.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Posla Citů. Tato karta představuje buď člověka nebo situaci. Pokud jde o člověka, vypovídá o někom laskavém a vnímavém, s otevřeným srdcem, který je vždy připravený pomoct těm, kdo to potřebují. Buď nám takovýto člověk bude v tomto období nápomocný, a nebo jsme my sami vedeni k tomu, abychom v sobě rozvinuli a pro dobrou věc využili tyto vlastnosti.
Pokud jde o situaci, tato karta představuje láskyplné podněty ze strany druhých lidí, kterých se nám může v tomto období dostat, a nebo naopak jim z naší strany. Je to karta laskavostí a podpůrného přístupu, ale také společenských pozvánek a jiných laskavých nabídek. Neváhejme je přijímat a potvrdit tak svou ochotu vpustit více lásky do svého života.
Tato karta také znamená nově probuzené city v našem srdci, ať už vlivem jakéhokoli impulzu. Naše srdce je stvořeno k tomu, aby dávalo a přijímalo lásku, a pokud máme s jedním či druhým (nebo s obojím) problém, pak je toto ideální období k pozitivní změně a k sebrání odvahy začít zase cítit. Náš svět je mnohdy krutý, což zejména citlivé lidi vede k tomu, že se zatvrzují, aby všemu odolali. To je pochopitelné, nicméně tento tvrdý krunýř je zároveň bariérou vůči všemu krásnému, co bychom si cítit přáli. Požádejme své anděly o pomoc a ochranu, abychom mohli zdravě prožívat svou emoční stránku, aniž bychom museli bojovat s emočním přetížením. Rádi nám pomohou najít ten nejlepší možný způsob, jak toho dosáhnout.


Z Karet kouzelné mapy nám vyšla karta Pole snů. Ta má doslova význam setí semínek našich snů a vytrvalou péči o jejich růst. Nebesa nám tímto připomínají náš potenciál, který zdaleka nevyužíváme tak, jak bychom mohli. I přes všechna omezení, s nimiž se každý den potýkáme, existují možnosti, jak se věnovat sobě a svým přáním. Nemusíme dělat žádné radikální kroky, pokud se k nim necítíme vyloženě vedeni; bohatě postačí, když si čas od času dopřejeme chvíli na to, abychom napomohli svým snům k uskutečnění. Přejeme-li si např. naučit se cizí jazyk, naučme se denně pár slovíček. Nemusíme hned hltat celé stránky. Totéž platí pro cokoli jiného, co bychom si v životě přáli. Klíčem ke skutečným a trvalým změnám jsou právě ty nenápadné, pozvolné krůčky, které nás nijak nepřetíží a nezastraší a vůči kterým nebudeme pociťovat žádný odpor. Jakmile učiníme tyto první krůčky, přirozeně nás povedou k dalším, a než se nadějeme, budeme v kýženém cíli.
Tato karta nás také nabádá k tomu, abychom si popravdě přiznali, co si opravdu přejeme, a aby naše sny byly opravdu naše a ne někoho jiného. Měnit svůj život tak, aby se líbil někomu jinému (nebo aby nás třeba náhodou neopustil), nám nikdy štěstí nepřinese. Někdy jsou samozřejmě důležité kompromisy, avšak ty by měly respektovat potřeby obou stran a ne jenom jedné. Pokud jednáme výhradně ve prospěch druhého, přičemž sami sebe zrazujeme a zanedbáváme, vysíláme tím sami sobě (i svému okolí) signál, že naše hodnota je nižší než hodnota druhých, což nás opět vede k problematice sebepodceňování a z něho plynoucího strádání ve všech oblastech života. Než se tedy pustíme do práce na svých cílech, ujistěme se, že vycházíme opravdu ze svého vlastního upřímného přání, s plným vědomím, že si zasloužíme, aby se nám naplnilo.


Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Vůdcovství, které podtrhuje poselství celého výkladu. Říká nám, že my sami jsme svými pány i pány svého života, a že jsme to my, kdo do velké míry rozhoduje o tom, co jak bude, přestože nám to tak mnohdy nepřipadá. Často si možná stěžujeme, že kvůli těm a těm lidem nebo těm a těm omezujícím podmínkám něco nemůžeme. Stavíme se do pozice oběti, obviňujeme okolí nebo situace a potápíme se do bahna negativity. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že máme na to, abychom svou situaci změnili. I přesto, že existují určité věci, které změnit nemůžeme (např. druhé lidi a jejich vůli, a jiné věci mimo naši kontrolu), stále máme moc nad tím, jak tyto věci vnímáme, jak (a zda vůbec) se rozhodneme na ně reagovat. Přestože jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, stále existují i ty, které ovlivnit můžeme - a tak se na ně soustřeďme. To nám pomůže vrátit otěže do našich rukou a pocítit opět moc nad svým životem. 
Tato karta nás také vede k tomu, abychom se nebáli být inspirací jiným lidem a postavit se do čela, když je to třeba. Abychom říkali svou pravdu (samozřejmě s úctou) a nebáli se projevit, co máme na srdci i na jazyku. Mnohdy druhé inspirujeme i pro nás naprosto obyčejnými věcmi, jako je způsob vyjadřování, nadšení pro nějakou zálibu nebo cokoli jiného, co nám připadá zcela přirozené, ale co přitom druhým slouží jako názorná ukázka toho, co by mohli ve svém životě také mít. Náš největší přínos tomuto světu je naše pravé Já - nezkreslené vlivem ostatních lidí na nás. Máme být tím, kým hluboko uvnitř opravdu jsme, bez ohledu na očekávání jiných. Pokud vyloženě někomu nějak neškodíme, pak je zcela naše věc, jací se rozhodneme být a jak se rozhodneme utvářet svůj život. Každý z nás je unikát a jako takový přišel světu předat něco, co mu nemůže dát nikdo jiný. Nenechme tedy své dary ležet v prachu a dovolme svému pravému Já prokouknout na světlo.


* * *

SHRNUTÍ

Zatímco minulý týden byl o znovuobjevení našeho pravého Já, tento týden nás vede k jeho plnému projevování. Máme si přiznat, co si doopravdy přejeme, a na svých upřímných přáních začít reálně pracovat, tak abychom jim pomáhali k uskutečnění.
Zároveň se máme zdravě oprostit od vlivu jiných lidí na nás, na to, jak se projevujeme a rozhodujeme. Náš život je NÁŠ, na což bychom neměli zapomínat. Ohleduplnost je samozřejmě důležitá, ale měla by být vždy oboustranná. Tak jako my respektujeme přání a svobodu jiných lidí, máme právo žádat, aby oni respektovali ty naše.
V tomto období máme vzít svůj život do svých rukou a začít měnit vše, co měnit můžeme a co změnit chceme. Máme na to a máme si věřit. Vše, co budeme k uskutečnění svých přání potřebovat, to vždy v pravý čas dostaneme.
Buďme laskaví k sobě i k druhým, vyjadřujme se o sobě i o svém životě s láskou a úctou (namísto stížností, negativity nebo sebeshazování) a zůstávejme si vědomi své hodnoty, kterou máme stejnou jako všichni ostatní. Zasloužíme si být šťastní stejně tak, jako to přejeme i druhým - a nyní nastal čas tomu napomoci.


* * *