pondělí 23. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.1. 2023

Milí přátelé,

uplynulý týden nám končil novoluním ve znamení Vodnáře, které je tradičně časem nových začátků a záměrů a současně díky znamení také zdrojem nových vizí a nápadů, jak je uskutečnit. Protože energie tohoto měsíce jsou poměrně chaotické a náročné, naši andělé nás vedou k pravidelné meditaci, kontemplaci, relaxaci, dostatečnému odpočinku a jakékoli jiné formy péče, kterou právě potřebujeme. Abychom mohli dobře fungovat jak sami pro sebe, tak i pro druhé, musíme se o sebe dobře starat. To sice dobře víme, ale zapomínáme na to. Tak jako pravidelně provádíme úklid, očistu a údržbu svého domova, musíme stejnou péči věnovat i domovu, kterým je pro nás naše vlastní tělo, a stejně tak i duši, která ho obývá. Čím více energie ze sebe vydáváme, tím více jí potřebujeme přijímat. Mnozí však dělají pravý opak - čím více energie ztrácejí, tím více jim vzniká problémů a o to více energie pak vydávají na tyto problémy namísto řešení jejich příčiny, kterou je zanedbávání péče o sebe, protože ji považují za "postradatelnou". Musíme si uvědomit, že naše vlastní péče pro nás musí mít stejnou prioritu jako všechno ostatní, co si nedovolíme neudělat. Pokud sami o sebe nebudeme dostatečně pečovat, začneme brzy selhávat i v tom všem, čemu věnujeme veškerou svou energii. Život nám také bude dávat důrazně najevo, abychom se zastavili - možná nás potkávají drobné nehody a jiné nepříjemnosti, nevycházejí nám plány, kdeco se kazí... a v nás narůstá frustrace, kterou potřebujeme zpracovat a vypustit, ne ji ještě zvyšovat tím, že se ji budeme snažit ignorovat.
Naši andělé nám vzkazují, že všechno se nám podaří zdárně vyřešit, dopřejeme-li si v první řadě opravdu to, co potřebujeme. Může se to zdát paradoxní, ale ve skutečnosti je to logické - čím více máme energie, tím lépe nám věci jdou, tím lépe se cítíme a tím lepší zkušenosti k sobě přitahujeme (stejně jako to funguje i obráceně). Nebojme se tedy v tomto týdnu investovat do toho, po čem volají naše duše a tělo - tato péče se nám bohatě vyplatí a dost možná se tím také vyřeší mnoho různých problémů, které vznikly jen kvůli našemu dosavadnímu sebezanedbávání.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Hojnosti. Ta nám v kontextu tohoto týdne říká, abychom si chránili svou energii. Kolem nás je spousta vnějších vlivů, které na sebe strhují naši pozornost - a tím naši energii rozptylují a plýtvají jí. Nemusíme každé ráno číst zprávy, nemusíme se pouštět do diskuzí s lidmi, kteří se chtějí hádat, nemusíme se ve svých myšlenkách zabývat stresujícími scénaři, apod. Ne všechno, co na sebe poutá naši pozornost, ji opravdu potřebuje. V tomto týdnu si tedy všímejme toho, kdo nebo co nám bere energii (i kolik jí bere) a důkladně zvažme, zda si daný člověk nebo situace opravdu žádají tuto energii nebo ji jen zbytečně ztrácíme. Začněme sami rozhodovat o tom, komu a čemu budeme svou energii věnovat, a neváhejme si nechávat nějakou i sami pro sebe. Nemusíme za každou cenu veškerou svou sílu vyplýtvat a padat večer únavou a vyčerpáním. Tím, že si budeme vědomě vybírat, komu a čemu se budeme věnovat - ať už fyzicky či v mysli a srdci - znovu získáme vládu nad svou energií i nad tím, kolik jí máme. Neznamená to, že se máme před lidmi uzavírat, ale naučit se vymezovat zdravé hranice a dodržovat je. Tak jako nám záleží na lidech, které milujeme, a na jejich duševním i fyzickém zdraví, musí pro nás být stejně tak důležité naše vlastní.

Z Karet moudrosti Země jsme dostali kartu Božská láska. Ta nás vybízí k tomu, abychom se nebáli milovat a otevřít své srdce lásce v jakékoli podobě. V souvislosti s první kartou nám říká, že když budeme mít upřímně rádi sami sebe (a projevovat tuto lásku potřebnou péčí o naši bytost), přirozeně k sobě budeme přitahovat další osoby, které jsou schopny stejné lásky k sobě i k nám a ostatním lidem. Je to poselství zejména pro ty, kdo mají strach, že když se začnou více věnovat sami sobě, tak jak potřebují, ovlivní to negativně jejich vztahy. Andělé nám připomínají, že skutečně milující lidé nám nikdy nebudou vyčítat, že o sebe pečujeme, tak jako my bychom to nikdy nevyčítali svým milovaným. Pokud na nás někdo útočí, jakmile si začneme vymezovat potřebné hranice, je to jasný signál toho, že mu na nás ve skutečnosti nezáleží - jde mu jen o to, co od nás doposud dostával. Nenechme se tedy vydírat strachem ani lidmi, kteří ho v nás možná vyvolávají svým chováním a reakcemi. Skuteční přátelé naše potřeby pochopí a falešné přátele nepotřebujeme.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla krásná karta s všeříkajícím názvem Všechno je v pořádku. Nemáme si dělat starosti s tím, co jak dopadne nebo co bude či nebude, když si na chvíli vydechneme. Nebesa nám tímto vzkazují, že o všechno je postaráno a že i když musíme některé věci opravdu udělat my sami, s mnohými jinými nám mohou pomoci další lidé (i naši andělé). Stejně jako předchozí karty, i tato nás nabádá k tomu, abychom šetřili svou energií a nemarnili jí na dělání si starostí. Stresovat se kvůli situaci nijak nenapomůže k jejímu vyřešení. Ve skutečnosti čím více se kvůli něčemu stresujeme, tím horší energii do dané situace vysíláme. Uděláme mnohem lépe, když tuto situaci odevzdáme do rukou našim andělům a mezitím se odreagujeme a uvolníme. Až pak nastane čas, abychom k situaci my sami nějak přispěli, dostaneme k tomu jasný signál. A čím uvolněnější budeme ve své mysli, srdci i na těle, tím snáze tento signál rozpoznáme.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden důkladné péče o naše duševní i fyzické zdraví. Bez nich nemůžeme fungovat - a svět potřebuje, abychom fungovali. Tak jako se stromy nemohou celý rok jen zelenat, kvést a plodit, ale musí přes zimu odpočívat a čerpat síly, potřebujeme to i my. Jsme jasně vedeni k tomu, abychom sami sobě projevili stejnou lásku a úctu, jakou projevujeme všem ostatním, a dopřáli si tolik potřebnou péči v jakékoli formě, která je pro nás právě důležitá. Naši andělé nám rádi pomohou to uskutečnit a postarají se o vše, na co teď možná nemáme sílu a co jim odevzdáme s důvěrou do rukou.
Celý tento výklad nám říká, že nic není tak hrozné, jak nám to momentálně připadá, a že o všechno je a bude postaráno - jsme-li ochotni tomu věřit a přispějeme-li k tomu tím, že dáme do pořádku sami sebe a svou energii.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)pondělí 16. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.1. 2023

Milí přátelé, 

ve třetím lednovém týdnu nás čeká novoluní, a to v sobotu 21.1., což bude čerstvě ve znamení Vodnáře. Toto vizionářské znamení podpoří naši představivost, kterou budeme moci pozitivně využít k potřebným změnám v našich životech. Dovedeme si představit, co může být možné, protože naše mysl bude ochotnější se více otevřít novým myšlenkám, nápadům a inspiraci. Po období znamení Kozoroha, které nás spíše vedlo k praktickým činnostem, péči o fyzické tělo, realistickému a "střízlivému" hodnocení a rozhodování, nás tato energie přesměruje zase k záležitostem duševním. Může opět rozkvést naše kreativita, pocit svobody a zájem o spiritualitu a práci s myslí. To nám krásně doplní onu zemitou část, která měla již od začátku roku hlavní slovo. V jistém smyslu se jedná o obnovu rovnováhy mezi fyzickou a duševní rovinou, mezi "zemí a nebem" v našem životě. Nechme se tedy vést, dovolme si otevřít se novým vizím a myšlenkám a využijme je k uskutečnění pozitivních změn, které si přejeme. 


- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
 • Andělé Atlantidy (Angels of Atlantis; Stewart Pearce)
 • Orákulum poslů světla (Lightworker's Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali kartu Léčitel Činu, která může představovat osobu i situaci. Pokud se jedná o osobu, symbolizuje tím někoho činorodého, aktivního, vášnivého, kreativního a živého, který umí nadchnout a povzbuzovat ostatní a který má zdravou důvěru sám v sebe. Buď nám takový člověk bude v tomto týdnu nápomocen, a nebo jsme my sami vyzýváni k tomu, abychom tyto vlastnosti v sobě probudili a využili k něčemu dobrému, ať už pro sebe nebo pro jiné. 
Pokud jde o situaci, říká nám tato karta, že se v nás probouzí nová energie a nadšení, a že se možná pustíme do více věcí současně. Mohou to být tvořivé projekty - ať už pracovní nebo osobní -, odhodlání k osobnostním proměnám a práci na sobě, zájem o něco nového, studium, nebo i nadšení do společenské aktivity a trávení času s lidmi, s nimiž je nám dobře a s nimiž se navzájem podporujeme a povzbuzujeme. Je to známka toho, že období útlumu, kterým jsme mnozí doposud procházeli, se pomalu chýlí ke konci - a že nás čekají nové začátky, kterým můžeme důvěřovat. 

Ze sady Andělé a svatí jsme dostali kartu Dítě. Ta může mít hned několik různých významů, dejte tedy na svou intuici, jež vám poví, který z nich je pro vás.
První z nich je o tom, že se máme na svět opět podívat jako děti - čisté, nepopsané listy, otevřené, nadšené ze všeho nového, plné fantazie a se smyslem pro krásu. Vlivem nejrůznějších ran, které jsme během života utržili, se nám tato schopnost vytrácela a nyní jsme pobídnuti k tomu, abychom ji v sobě opět probudili. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o to. "Brát věci vážně" není synonymem "zodpovědnosti" - ve skutečnosti čím vážněji všechno bereme, tím hůř se cítíme a tím negativnější je naše myšlení i vyzařování, které k nám pak přitahuje odpovídající energie zvenčí. Zodpovědní můžeme být i tehdy, když se uvolníme a přestaneme se stresovat. Stále si můžeme být vědomi všeho, co se kolem nás nebo v nás děje, ale nebudeme si k tomu přidávat ještě další tíhu, která vychází z přehnaně vážného postoje. Je to jedna z věcí, které se můžeme my naučit od dětí. 
Druhé možné poselství této karty je příchod nějakého dítěte do našeho života, ať už se jedná o početí, narození či adopci, nebo o dítě někoho blízkého. Toto dítě nám přinese požehnání. 
Třetím poselstvím této karty je výzva k naplnění životního poslání těch z nás, kdo se cítí být vedeni k práci s dětmi - k jejich výchově, vzdělávání, léčení, aj. 
Dále to může být vzkaz pro ty, kdo o své dítě nebo děti přišli a kterým jejich duše vzkazují, že jsou v Nebi spokojené a šťastné. 
Ať už se jedná o kterýkoli ze zmíněných významů (může se nás týkat i více z nich), v každém případě je pro nás téma dětí a dětskosti v tomto týdnu důležité a budeme vedeni k tomu, abychom se jím zabývali. 

Ze sady Andělé Atlantidy jsme dostali kartu Transmutace, která nám připomíná, že máme schopnost proměňovat. Možná nezměníme vodu ve víno, ale dokážeme měnit své myšlení, postoje, návyky, vyzařování, a tím i to, co k sobě přitahujeme, co zažíváme a jak vypadá náš život. Karta Transmutace nás vede k tomu, abychom se začali opět aktivně podílet na utváření svého vlastního Já - odstranili a vypustili z něj vše, co mu není vlastní a co mu možná i ubližuje, a naopak v něm obnovili nebo do něj vpustili to, co ho vyživuje a co nás dělá těmi, kým opravdu jsme. Jsme-li sami sebou a vědomě sami na sobě pracujeme, uvědomujeme si také svobodu, kterou jsme obdarováni a která nám umožňuje svůj život měnit tak, aby odrážel naše skutečná přání a vize. Přestože jsme v životě utrpěli mnoho bolesti a nečekaných událostí, které jsme nemohli ovlivnit, stále nám zůstává moc nad tím, jak se s tím vyrovnáme a kudy se budeme ubírat dál. Je to pro nás připomínka, že nejsme oběti svého osudu, ale jeho spolutvůrci. I když jsme se možná v některých situacích opravdu mohli oběťmi stát, nemusíme jimi zůstat. Volba je na nás a prostředky ke změně máme - nebo se nám jich brzy dostane. 

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Mistr léčitel. Tou nám Nebesa říkají, že je zcela v naší moci se uzdravit ze všeho, co se na nás během života podepsalo nebo co nás momentálně zraňuje a tíží. I tehdy, kdy nejsme schopni si pomoci sami, jsme schopni pomoc vyhledat a přijmout ji - a tím, že ji umožníme, ke svému uzdravení rovněž pomáháme. 
Také je to volání k naplňování našeho poslání, kterým je léčení tohoto světa. Náš svět je nemocný a všichni, kteří to cítí a vnímají, dostali zároveň do vínku schopnost mu pomáhat. Nemusí to být žádné velkolepé činy a neočekává se od nás žádné "superhrdinství" - bohatě stačí, když léčíme sami sebe a skrze své vlastní uzdravování napomáháme léčit také lidi v našem okolí a naše vztahy. O druhých lidech nemůžeme rozhodovat - mají svou svobodnou vůli tak jako my - ale o sobě rozhodovat můžeme. Nechť tedy naše myšlení, vnímání, vyjadřování, jednání i vyzařování odpovídají té nejvyšší možné energii, kterou je Láska. Láska je lékem na každou ránu způsobenou jejím nedostatkem. A každé - i sebemenší zranění - které napomůžeme vyléčit, ať už v sobě nebo u jiných, se počítá a přispívá k léčení našeho světa. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám propojuje téma péče o své vlastní zdraví (z minulého týdne) a téma našeho životního poslání, k němuž jsme vyzýváni. Je logické, že abychom mohli být co nejvíce nápomocní, musíme k tomu mít dostatek sil, a tak i nadále dbejme na dobrou péči o své duševní i fyzické potřeby. K této péči patří i propouštění stresu, který se na nás navalil, ale i ten, který v sobě my sami probouzíme a udržujeme naším přehnaně vážným myšlením. Podívejme se na všechno alespoň na chvíli očima dítěte a dovolme své mysli, aby se otevřela novým vizím, nápadům a fantazii. To všechno nás může obohatit a inspirovat, pomoci nám k novým uvědoměním a novým rozhodnutím. 
Máme si uvědomit, že je v naší moci utvářet sami sebe i svůj život, a skrze sebe tak ovlivnit i onen kousek světa, který my sami tvoříme. Máme vystoupit z pozice oběti a chopit se své síly. Přišli jsme sem, abychom napomáhali světu k léčení, a tak se na to nyní zaměřme - a začněme v první řadě sami u sebe. Jakmile učiníme tyto první kroky, k těm dalším budeme přirozeně navedeni. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 10. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.1. 2023

Milí přátelé,

po poměrně intenzivním úplňkovém období nám nyní přirozeně nadchází čas na ztišení, odpočinek a zpracování všeho, co se nám během uplynulého týdne odhalilo, co jsme si uvědomili nebo co se nám přihodilo. Nynější čas máme zasvětit tomu, abychom si opět vydechli, dopřáli si čas na dočerpání sil a na potřebnou regeneraci. Fáze ubývajícího Měsíce nám také pomáhá s touto introspekcí, a současně je ideálním obdobím pro propouštění všeho, co už nepotřebujeme a co bychom chtěli, aby ubývalo (např. negativní myšlení, stres, fyzické i psychické závislosti, přebytečná váha, apod.) Naši andělé nám rádi pomohou to uskutečnit, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni následovat jejich vedení vlastními kroky.


- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
 • Orákulum moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Duchovní učitel. Ta nás může doslova vybízet k tomu, abychom si nechali poradit od někoho moudrého, zkušeného a vnímavého, zejména pokud se jedná o nějaké záležitosti, v nichž je třeba pomoc odborníka.
Obecně však vypovídá o období, které máme trávit o zdravé samotě, kdy si uděláme čas sami na sebe a na péči, kterou potřebujeme pro svou duši i tělo. Místo vydávání energie a zaměřování se na druhé lidi nebo záležitosti okolí se máme obrátit dovnitř, do svého nitra, a soustředit se na vnitřní výživu, kterou nyní potřebujeme.
Prospějí nám jakékoli činnosti, při kterých se dostaneme do kontaktu sami se sebou - meditace, psaní deníku, kreativní činnosti, fyzické cvičení i fyzická relaxace, čtení knih, které nás lákají... a cokoli jiného, co si naše duše a tělo přejí. Poskytneme-li si tuto péči, budeme pak opět moci fungovat jak pro své vlastní dobro, tak i pro dobro všech ostatních.

Z Karet kouzelné mapy nám vyšla Magická hybná síla. Ta nám říká, že do našeho života vstoupilo nebo vstoupí něco, co nám pomůže se hnout z místa. Může to být nějaká osoba, věc, událost, informace, uvědomění, znamení nebo cokoli jiného, co v nás probudí novou sílu a motivaci a co nás nasměruje k dalším krokům. Zejména v oblastech, kde máme pocit stagnace a neměnnosti, se můžeme těšit na nové podněty a výzvy - a pokud jsme naopak přetíženi něčím, co se neustále mění, dostaneme vedení ke krokům, které nám pomohou k větší stabilitě. Tak či tak, na cestě k nám jsou dobré zprávy a podněty - tak jich využijme a neváhejme se podílet na pozitivních změnách na sobě samých i v našem životě, k nimž nás inspirují.

Z Orákula moudrosti Země jsme dostali kartu Božská ochrana. Ta nám dodává ujištění, že jsme v bezpečí a pod ochranou - zvláště pokud jsme v poslední době bojovali s nejrůznějšími obavami a nejistotou. Budeme-li následovat vedení svého srdce a jednat v souladu s tím, co cítíme, že bychom měli udělat, budeme také vždy vedeni po té správné cestě. Přestože je ve světě mnoho zla a temnoty, stále je tu mnoho dobra a světla - a my jsme jejich nositeli, prostředníky. Čím větší je kolem tma, o to důležitější je, aby naše světlo zářilo a svítilo na cestu nám i všem ostatním. Pokud se tedy potýkáme s nějakými obavami, odevzdejme je Nebesům s důvěrou, že bude-li třeba, abychom ke svému bezpečí sami nějak přispěli, vždy k tomu dostaneme v pravý čas jasné vedení. Uvolněme se a neubližujme svému zdraví stresem a napětím. Součástí péče, kterou si máme dopřát (viz. první karta), je i právě toto - propustit své paralyzující a svazující obavy, které nám stejně v ničem nepomohou a jen nám ve všem přitěžují. Požádejme o pomoc archanděla Michaela, který je na ochranu, bezpečí a překonávání strachu ideálním pomocníkem - nebo jakoukoli jinou bytost světla, s níž se cítíme spřízněni. To, že budeme vysátí vlastním strachem, nic nevyřeší ani nezmění - jen nám přibyde zbytečný nový problém. Místo strachování se o to, co jak bude, se zaměřme na přítomnost a na to, co můžeme udělat TEĎ, aby byla naše budoucnost co nejlepší. Nejsme oběťmi osudu - jsme jeho spolutvůrci. A na to bychom neměli zapomínat.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém se máme v první řadě zaměřit na to, abychom byli sami zdraví a v pořádku - duševně i fyzicky. Potřebujeme si dopřát kvalitní výživu, odpočinek, léčení a péči v jakékoli formě, po které naše bytost volá. Nemůžeme úplně dobře fungovat ani pomáhat jiným, když jsme sami unavení, vyčerpaní a nemocní. Udělejme tedy v tomto týdnu vše, co budeme moci, abychom se dali sami dohromady. Možná bude třeba také vymezit hranice druhým lidem a uctivě odmítnout některé jejich požadavky nebo pozvánky, nebudeme-li mít na ně právě energii. Je v pořádku postavit se sami za sebe a své potřeby. Ani po druhých bychom nechtěli, aby se nám věnovali, když jsou unavení nebo se necítí dobře. Stejnou ohleduplnost, jakou projevujeme přirozeně všem ostatním, musíme projevovat i sobě, protože naše bytost není o nic méně důležitá než ty ostatní.
Soustřeďme se v rámci péče o sebe také o odbourání a propuštění našich obav, temných myšlenek, negativních přesvědčení a pesimismu. Přišli jsme sem proto, abychom světu pomohli a odlehčili - ne abychom mu přidali ještě další tíhu. Sami rozhodujeme o tom, jakým energiím dovolíme přebývat ve svém nitru a které tak budeme pomáhat šířit a posilovat. Neváhejme si říct o pomoc, budeme-li mít problém se z této vlastní temnoty dostat. Na každého je toho někdy moc. Čím lépe se postaráme sami o sebe, tím lépe pak budeme moci pomáhat i ostatním.
Naším úkolem zde je být zdraví a plní sil - abychom mohli konat své poslání. Zaměřme se tedy právě na to... a vše ostatní už se pak začne odkrývat samo.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 1. ledna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.1. 2023

Milí přátelé, 

vítám vás všechny v novém roce a přeji vám na této nové cestě jen to nejlepší! 

Přestože si s sebou stále neseme určité nedořešené záležitosti a nevyléčené rány, s novou energií nového roku se nám dostane také nových příležitostí a řešení - stačí se jim otevřít a následovat své vnitřní vedení, jakmile nám dá impulz k tomu, abychom podnikli nějaký krok. 
6. ledna nás čeká úplněk ve znamení Raka. Rak je velmi citlivé znamení a úplněk je tradičně časem průlomů, kulminace, dokončování a uzavírání - můžeme se tedy v tomto týdnu setkat se zesílenými emocemi nebo s jejich vyplouváním na povrch, pokud jsme si je nechtěli přiznat a vědomě či nevědomě se je snažili potlačovat či přebíjet různými činnostmi a závislostmi. To nám však napomůže k tomu, abychom si je konečně zpracovali a dosáhli tak větší vnitřní vyrovnanosti a spokojenosti.
Současně ještě probíhají retrográdní fáze dvou planet - Marsu, planety činu a boje, a Merkuru, který souvisí s naší myslí a komunikací všeho druhu. Přestože je tedy novoroční období tradičně zasvěceno svěžím novým začátkům, je nyní zcela v pořádku, že se na to možná necítíme. Není třeba s tím bojovat a nutit se do změn. Retrográdní fáze nám umožňují ustoupit do ústraní, zamyslet se nad sebou a některými životními oblastmi, přehodnotit dosavadní cestu a promyslet si, co bychom mohli změnit a udělat jinak. Když pak retrográdní fáze skončí a spolu s tím se změní také energie, můžeme rozjet své nové začátky s čistým svědomím, že jsme si vše dobře promysleli, zvážili, protřídili a rozhodli se opravdu jen pro to, co je pro nás důležité a co cítíme jako správné. Každý z nás pozná sám nejlépe, kdy přijde ten nejlepší čas vyjít kupředu. (Pro některé může být takovým časem právě samotná retrográdní fáze!) V každém případě se řiďme svou intuicí.
Měsíc leden je také oblíbeným časem pro detoxikaci a pozitivní změny našich návyků - neváhejme tedy a pusťme se do toho. Aby nám však nové návyky vydržely, je třeba je začleňovat postupně a neměnit zničehonic úplně všechno a radikálně. (Některým lidem to možná takto vyhovuje, ale většinou čím radikálnější změna, tím větší odpor jí začneme automaticky klást.) Ať už budeme měnit styl stravování, cvičení, studia nebo se zbavovat závislostí, doporučuje se začít s minimální změnou, ideálně tak, aby nám to vlastně jako žádná změna ani nepřipadalo. Naše osobnost tak nebude mít důvod se něčemu bránit, protože se nebude cítit omezovaná nebo "ohrožená". Mějme se sebou soucit a postupujme krůček po krůčku - nakonec tak můžeme dojít mnohem dál, než kdybychom se hned na začátek zcela vyčerpali snahou o mílové kroky. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro první týden nového roku dostali příhodnou Trojku Činu. Je to karta optimistických vyhlídek a plánů do budoucna. Říká nám, že nemáme ztrácet naději, zvláště pokud jsme v minulém roce hodně utrpěli. Máme si zachovat víru, že všechno se dá řešit a všechno může být lepší. Sami k tomu můžeme přispět tím, jak myslíme, jak vnímáme, co říkáme, co děláme a co vyzařujeme. 
Tato karta je pro nás zároveň takovým poplácáním po zádech za všechnu tu práci, kterou jsme doposud vykonali, ať už sami na sobě nebo ve světě, a vyzývá nás k tomu, abychom si na chvíli oddechli a dopřáli si čas na své vlastní vize, přání a cíle. Nemusíme zatím nic konkrétního dělat, jen si to máme promyslet, zhodnotit svůj dosavadní směr a případně se rozhodnout pro pozitivní změny. Jak se tyto změny uskuteční, to už nechme na Vesmíru, který nás navede k tomu nejlepšímu způsobu pro nás i pro všechny ostatní. 

Z Karet energie tu máme Sedmou čakru / Archanděla Uriela. Čakry jsou energetická centra uložená v našich tělech a každé z nich má souvislost s určitými aspekty našeho života. Propojují naši bytost s okolím a jejich funkce (nebo naopak dysfunkce) závisí na našem vnitřním prožívání a vnímání toho, co se kolem nás děje. Sedmá čakra neboli čakra korunní se nachází na temeni hlavy a umožňuje nám spojení s Nebesy. Představuje jakýsi kanál pro Božskou moudrost, spojení s Vyšším Vědomím a schopnost přijímat inspiraci, nebeská poselství a vedení. 
Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že v tomto období budeme dostávat nejrůznější nápady, informace a vedení, a máme si těchto vhledů tedy všímat a využívat jich. Dostáváme je z nějakého důvodu a i když nám možná není vždy hned jasný, postupem času ho zjistíme. Rovněž je to známka toho, že něco náhle pochopíme, najednou nám něco dojde, a odemkne se nám nová úroveň moudrosti.  Může nám pomoci nosit si s sebou po ruce nějaký zápisník, kam si můžeme své nápady a myšlenky zaznamenávat (obdobně poslouží i mobilní telefon). Mnohé z těchto vhledů budou zároveň odpovědí na některé naše modlitby a přání, a tak jim věnujme svou pozornost. Nebesa nám mohou posílat nápady a inspiraci, potom už je to však na nás, co s nimi uděláme a zda se rozhodneme je následovat.

Ze sady Moudrost orákula jsme dostali nádhernou kartu Mír. Ta nám dává naději jak z hlediska osobního, tak i globálního, neboť nejrůznější konflikty a utrpení, které se ve světě odehrávají, na nás mají svůj dopad, i když se jich přímo neúčastníme. Touto kartou nám je připomínáno, že mír ve světě začíná mírem v našich nitrech a že pokud si přejeme mír ve světě, máme ho nejprve začít vytvářet sami v sobě a v našich osobních vztazích. 
To přímo souvisí s mírem v naší osobní rovině. Nedávejme energii konfliktům v našem životě. Neposilujme svou energií ty, kdo nám ublížili a na které se proto hněváme. Nemusíme je mít rádi, ale ani nemusíme plýtvat svou energií na hněvivé myšlenky, které jim vysíláme a které stejně nic neřeší, natož na snahu se jim pomstít. Pokud jsme vedeni k tomu, abychom se oprávněně bránili a nějakou situaci asertivně řešili, je to samozřejmě v pořádku - učiňme potřebné kroky a postavme se sami za sebe či za jiné, kdo to potřebují. Nevynakládejme však na tyto záležitosti více sil, než je opravdu nezbytné, a nenechme se vtáhnout do dramat a nízkých energií. Udělejme, co udělat můžeme, a zbytek ponechme Zákonu rovnováhy, který se o vše ostatní přirozeně postará. 
Zvolme si mír jako prioritu a ponechme si energii na jiné věci, v nichž bude mít skutečný užitek a smysl. 
Zároveň je pro nás tato karta vzkazem, že všechno je tak, jak má být, a pokud nám v životě pocit míru chybí, je to pro nás znamení, že se blíží změna - a že k ní můžeme sami přispět, budeme-li ochotni. 

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Podpora. Nebesa nás tímto vedou k dobré péči o své zdraví, důkladnou fyzickou i duševní výživu, dostatek odpočinku a také ochotě přijmout pomoc, když ji potřebujeme - a říct si o ni.  
Období svátků ke konci roku bývá náročné a je zcela pochopitelné, že se nyní můžeme cítit vyčerpaní, přetížení a unavení. Máme si tedy dopřát, co potřebujeme, ať už je to více spánku, kvalitní stravy nebo samoty, jsme-li vyčerpaní svátečními návštěvami a shonem. Pokud máme hodně práce nebo se snažíme vyhovět nárokům členů rodiny, aj., pomůže nám, když si jasně vymezíme hranice a určíme druhým lidem či práci konkrétní čas, během kterého se jim budeme věnovat - a nekompromisně si tyto hranice udrželi. Čím více sil sami načerpáme a čím lépe se budeme cítit, tím lepší budou i naše vztahy, práce a vše ostatní.
Někteří lidé mohli také během svátků upadnout do sezónní deprese a jsou tímto vedeni k vyhledání odborné pomoci. Nikdo nezvládne všechno sám a na požádání o pomoc není nic špatného, ani to není projev slabosti či neschopnosti - jak si někteří myslí. Naopak, je to projev odvahy a schopnosti přiznat si problém a řešit ho. (Totéž platí o závislostech, ať už na alkoholu, cigaretách či jiných drogách, nebo na jídle, na neustálé činnosti a zaneprázdnění, na nakupování apod.)
Nikdy není pozdě začít se léčit a čím dříve se pro toto léčení rozhodneme, tím lépe pro nás i pro naše blízké. 

* * *

SHRNUTÍ
První lednový týden se nese v duchu klidu a vnitřní výživy. Je to čas, který máme věnovat zejména sobě a svému vlastnímu zotavení po náročném období svátků. Čím klidnější a uvolněnější budeme, tím snáze k nám budou přicházet nové myšlenky, nápady a inspirace, jež nás povedou na naší další cestě. Máme si dopřát čas na přehodnocení našeho dosavadního směru a promyslet si případné změny. Nápady a nové náhledy, které k nám budou přicházet, nám pomohou učinit nová a lepší rozhodnutí. 
V tomto týdnu je pro nás nejdůležitější zachovat si ve své mysli i v srdci mír, neboť náš vlastní mír má pozitivní vliv jak na naše osobní záležitosti, tak i na náš svět. Čím více lidí bude žít v míru, tím větší podíl bude mít mír i na naší planetě. Už tím, že sami v sobě tvoříme a uchováváme mír, velmi napomáháme k jeho posilování a šíření i za hranice našeho osobního prostoru. 
S tím také souvisí dobrá péče o naše zdraví - duševní i fyzické - a naplnění našich vlastních potřeb. Tak jako jsme přirozeně ohleduplní vůči druhým, musíme být ohleduplní i vůči sobě (a nebát se také požádat o ohleduplnost druhých vůči nám). Toto je čas pro naši regeneraci, obnovu a odpočinek, a tak ho dobře využijme. Všechno dobré, co pro sebe nyní uděláme, se nám i druhým v dalších obdobích velmi vyplatí. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 25. prosince 2022

Karetní výklad strážných andělů pro závěr roku 2022

Milí přátelé, 

ozývám se po delší odmlce, během které jsem čerpala sílu, jež mi dlouho chyběla. Přestože se mi zatím nedaří navrátit se na svou "původní vlnu", odpočinek a čas na regeneraci mi část síly vrátil a ráda bych se proto s vámi podělila o výklad na závěr letošního roku, který na nikom nenechal nit suchou. Znepokojivé globální dění, které se rozpoutalo již krátce po jeho začátku a které stále trvá, se do určité míry dotklo a stále dotýká každého citlivého člověka, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Hluboko uvnitř vnímáme svou jednotu a jako empatičtí lidé přirozeně soucítíme s každým, kdo trpí, ať je to člověk, zvíře, rostlina či naše planeta jako taková. Neseme v sobě kolektivní vědomí a vše, co se nám děje, v určité rovině všichni sdílíme. Přestože jsme jednotlivci, zároveň jsme součástí jednoho celku. A každá naše volba, která rozhoduje o našem vlastním, individuálním životě, má svůj dopad také na onen celek, jehož část tvoříme. Nechť jsou tedy všechny naše osobní volby založeny na lásce, úctě k sobě i druhým, na pravdě a na tom, co od srdce cítíme jako to nejlepší. 

Období kolem Nového roku je tradičně časem, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem, hodnotíme, co se nám vydařilo a nevydařilo, a činíme nová rozhodnutí na základě toho, co bychom si přáli změnit nebo naopak posílit. Dopřát si čas na toto upřímné zhodnocení může mít pro nás zejména nyní velký přínos. Naši andělé nám však připomínají, že nemusíme čekat na Nový rok, abychom se mohli rozhodnout pro nový začátek - neboť znovu začít můžeme kdykoliv, i právě teď. Každý den může být naším vytouženým pozitivním obratem a sami k němu můžeme kdykoliv přispět. 

Nechť nám tedy poslední týden tohoto těžkého roku poslouží k tomu, abychom si udělali sami v sobě jasno, abychom zvážili, co už nechat za sebou a co bychom naopak rádi přivítali do svého života. Dopřejme sami sobě hluboké uznání za všechno, co jsme zvládli, i za všechno, co jsme nezvládli - za to, že jsme to ustáli a vyrovnali se s tím. Dopřejme sami sobě odpuštění za vše, co jsme dle našeho svědomí udělali špatně, a propusťme také vše zlé, co nám udělali druzí (a co jsme možná my sami připustili, když jsme se sami za sebe nepostavili a nevymezili jasné hranice). Budeme-li schopni uchovávat ve svém srdci i mysli lásku a mír, pak právě tím přispějeme do našeho kolektivního vědomí. A nám samým to také prospěje mnohem více než lpění na křivdách a ublíženích. Minulost nezměníme, ale budoucnost ovlivňujeme vším, pro co se rozhodujeme právě teď. Zvolme si tedy lásku, mír, zdraví, hojnost, pravdu i všechno to ostatní, co si přejeme prožívat jako jednotlivci i jako společnost, a napomozme tak k tomu, abychom to učinili skutečností. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
 • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards; Doreen & Grant Virtue)
 • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *
Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Posla Citů. Představuje člověka, který je velmi milý, laskavý, nápomocný a který také sdílí tyto vlastnosti s druhými lidmi. Tato karta pro nás představuje vedení k tomu, abychom byli v tomto období posly lásky a pomoci. Zejména v období svátků se lidem otevírají srdce a stávají se vnímavějšími, a i některá ze zamrznutých srdcí mohou začít tát, dostane-li se jim alespoň trošky laskavosti nebo pozitivní myšlenky. Jiná srdce se stávají ještě citlivějšími a zranitelnějšími a naše vřelost jim může pomoci s hojením utrpěných ran a zároveň je zahalí do vřelosti, která v nich posílí důvěru a pocit bezpečí. Nikdy nevíme, s čím se lidé uvnitř potýkají a jak to mohou mít těžké. Přestože se mnozí z nich mohou chovat nehezkým způsobem, nijak nám neublíží, když jim místo zloby vyšleme modlitbu za uzdravení a ochranu. 
Čím více temnoty na světě je, tím důležitějším se stává každé světélko, které udržíme rozsvícené, ať je sebemenší. Dokážeme-li sami v sobě rozpustit všechen hněv, hořkost, zatvrzelost a strach, pomáháme tak i všem ostatním a našemu světu, kterého zbavujeme části jeho tíhy. Čím více z nás bude schopno být laskaví, často i tváří v tvář bolestným zkušenostem, tím větší moc a vliv bude tato laskavost mít. Je jedno, v jaké formě budeme svou laskavost projevovat - můžeme to dělat slovy, dary, svou přítomností, fyzickými projevy, tvořivostí, modlitbami, službou a pomocí, nasloucháním i jakkoli jinak. Tato laskavost není darem jen pro druhé, s nimiž ji sdílíme, ale i pro nás, protože naše láska vyživuje v první řadě naše srdce. 

Z karet Andělé a svatí jsme dostali kartu Johanky z Arku s názvem Jsi vůdce! Tou nám Nebesa připomínají, že každý z nás slouží jako vzor pro druhé vším, co dělá, a tím, jaký je. Opět nám zde sdělují, jak důležité je žít v souladu s našimi hodnotami a pravdou, protože jsme-li zosobněním lásky, míru, upřímnosti, věrnosti, odvahy i všeho ostatního, co je pro nás důležité a co si přejeme vidět ve světě, napomáháme tak tento vzor šířit mezi druhé lidi, kteří se námi mohou inspirovat. Nemůžeme sice zasahovat do svobodné vůle druhých, nemůžeme je měnit a nemůžeme ani zabránit tomu, aby činili chyby nebo vědomá zlá rozhodnutí, ale můžeme jim být inspirací a přispívat k zachovávání a posilování dobra tím, že ho budeme ztělesňovat a šířit vlastním prostřednictvím. O tom, kým budeme my a co budeme ztělesňovat, rozhodovat můžeme - a tak se nebojme tohoto vlivu využít pro dobro všech. 
Tato karta nám také připomíná, že my sami jsme do velké míry tvůrci svého života. Přestože se stále děje mnoho věcí, které si nepřejeme a které na nás mohou mít dopad, stále máme moc nad tím, jak se s tím vyrovnáme a zda se znovu vzchopíme. Je to pro nás připomínka, že nejsme žádné oběti a že i když jsme se v minulosti mohli oběťmi stát, nemusíme jimi zůstat. Jsme vyzýváni k tomu, abychom si vzali zpátky svou moc nad svým životem a začali ho přetvářet tak, aby odrážel naše nejupřímnější přání a hodnoty. 

Ze sady Andělé hojnosti jsme dostali kartu s poselstvím Využijte Božsky vedené šance. Nebesa nám tímto vzkazují, že se nám dostává velké příležitosti (v jakékoli oblasti) a že se nemáme bát jí využít a posunout se tak kupředu. Říkají nám, že jsme připraveni prožít nové zkušenosti, opustit své zažité nefunkční vzorce a návyky, vzdát se omezujících přesvědčení a umožnit tak sami sobě důležitou proměnu, která nám pomůže stát se takovými lidmi, jimiž opravdu chceme být, a být ztělesněním takové energie, jakou si do svého života přejeme pozvat. Všichni se měníme a je to tak v pořádku, stejně jako fakt, že některé věci už nám nemusejí být vlastní a přestanou k nám patřit. I tyto změny máme přijímat tak, jak jsou, s vírou, že nás dovedou k novému naplnění a k novým věcem, které budou odpovídat našemu novému Já. 
Do této proměny nejsme nijak nuceni - nastává zcela přirozeně a v souladu s plánem našich duší. Není přitom kam spěchat. Všechno má svůj čas. Netřeba zbytečně riskovat a vrhat se po hlavě do všeho, co se nám naskytne - vybírejme si podle toho, co nám říká naše srdce. 

Z Orákula poslů světla nám pro závěr roku vychází poselství Držte se svého středu. Tato karta nám vychází vždy, když je naše energie příliš rozptýlená mezi ostatní lidi nebo činnosti a je tedy třeba, abychom se opět řádně ukotvili v sobě samých. Vyzývá nás ke zdravé rovnováze mezi tím, jak vycházíme vstříc druhým lidem, a tím, jak se staráme sami o sebe. Obojí je důležité. V určitých obdobích (jako třeba nynější svátky) se na druhé lidi soustřeďujeme více než jindy, a naopak v jiných obdobích potřebujeme být sami a obnovit svoje síly. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že abychom mohli světu co nejlépe sloužit, musíme být sami zdraví a zaopatření. To se týká péče o naše tělo i duši. Nezapomínejme se starat sami o sebe stejně srdečně, jako se staráme o druhé. Pocítíme-li, že nám chybí energie, že se nám příliš nechce do společnosti nebo že něco konkrétního potřebujeme, neváhejme si to poskytnout. Dopřejme si dostatek spánku, kvalitní výživy (a klidně si dopřejme nějaké to cukroví :)) , procházku v přírodě i příjemný čas strávený o samotě. Odmítněme s poděkováním pozvání, na která se necítíme - dobrého přítele bychom také nenutili, aby k nám chodil, kdyby byl unavený. Lidé, kterým na nás záleží, budou pro nás mít pochopení, tak jako my ho máme pro ně. 
Čím lépe se staráme sami o sebe, tím více síly pak máme pro konání svého poslání - ztělesňování, sdílení, šíření a posilování dobra na tomto světě. Všichni jsme navzájem propojeni, a proto každá laskavost, kterou prokážeme sami sobě, přispívá zároveň i všem ostatním, a naopak. Každý z nás tvoří část tohoto světa a nad touto částí má plnou moc. Čím jsme tedy šťastnější, spokojenější, zdravější a laskavější, tím více těchto hodnot vnášíme i do světa, který takto svým prostřednictvím měníme k lepšímu. Naši andělé chtějí, abychom věděli, že si vedeme dobře (i tehdy, když si to nemyslíme) a že se nemáme bát si odpočinout, když to potřebujeme, protože i tím konáme dobrou službu sobě i druhým. 

* * *

SHRNUTÍ
Závěr roku 2022 je pro nás výzvou, abychom se rozhodli pro laskavost a postavili ji na první místo v žebříčku svých priorit. Bez ohledu na to, co zlého se nám nebo jiným stalo či děje, jak nespravedlivé a špatné se nám mnohé věci zdají, a jak bezmocní se můžeme cítit, neztrácejme za žádnou cenu svou laskavost, neboť právě naše laskavá srdce jsou tím, co pomáhá měnit tento svět a zachovávat v něm to dobré. Přestože nám naše citlivost a vnímavost mohou mnohdy ubližovat a být pro nás břemenem, zároveň jsou to právě tyto vlastnosti, které pomáhají léčit zranění, napravovat škody a chránit to, co je nám drahé. 
Mějme dostatek odvahy zůstat pevně stát a odhodlaně kráčet kupředu; být ztělesněním toho, co si tolik přejeme, inspirovat druhé svým příkladem a následovat svá slova činy; nenechat se porazit tím, co nám uplynulý rok naložil. Je důležité dopřát si dostatek času na to, abychom vše, co jsme prožili, také zpracovali, upřímně si přiznali, co to s námi udělalo a jak nás to možná zasáhlo, a také si poskytnout potřebný čas a péči na vyrovnání se s tím. Tento čas, který potřebujeme ke svému znovu-vzchopení, se u každého z nás liší a je zcela individuální. Nenechme si nikým namlouvat, že "už bychom se z toho měli dostat". Důkladná péče o naši duši i tělo je prvořadá - je důkazem naší lásky a úcty. V pravý čas pak dostaneme příležitost, jak své obnovené síly opět zapojit a využít je k tvoření nových dobrých věcí. 
Zachovejme rovnováhu mezi energií věnovanou druhým při našich (nejen) svátečních setkáních a tou, kterou věnujeme sami sobě. Tato rovnováha dobře poslouží nám i jim a v konečném důsledku přispěje i k uzdravení problémů, které vznikly z možné nerovnováhy. Pokud jsme svou energii příliš rozdávali, nechme si teď nějakou i pro sebe; nebo pokud jsme se naopak příliš izolovali ze strachu z druhých, nebojme se jim nyní otevřít. Naši andělé nás rádi povedou k tomu nejlepšímu způsobu, jak konat pro to nejlepší dobro pro všechny zúčastněné, pokud je o vedení požádáme a budeme-li ochotni ho následovat. 

♥ NECHŤ JE TENTO POSLEDNÍ TÝDEN ROKU 2022 CO NEJLASKAVĚJŠÍ K NÁM VŠEM 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 13. listopadu 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.11. 2022

Milí přátelé,

zatímco minulý týden jsme byli vedeni k tomu, abychom si udrželi co největší vnitřní mír a klid a raději se pozdrželi větších kroků a rozhodnutí kvůli zesíleným emocím a jejich vlivu na náš úsudek, v tomto týdnu by se nám mělo začít vše potřebné vyjasňovat. Úplněk v kombinaci s měsíčním zatměním měl velkou sílu a ovlivnil nás všechny, ať už v menší či větší míře. Vytahoval z našeho nitra vše, co jsme potlačovali, nechtěli vidět, nechtěli si přiznat, nechtěli řešit. V období ubývajícího měsíce, ve kterém se nyní nacházíme, začíná ubývat také síla těchto rozvířených emocí i jejich vliv na nás a náš pohled na věci. Bude se nám tedy lépe uvažovat a činit rozhodnutí.
V tomto období je ideální zaměřit se na to, co si přejeme ze svého nitra či života propustit, uvolnit. Mohou to být nezdravé návyky, stará zranění nebo nicneřešící obavy a starosti. Ať se jedná o cokoli, naši andělé jsou tu pro nás a rádi nás podpoří v každé změně, která bude pro nás i pro všechny zúčastněné ta nejlepší.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
 •  Léčení s vílami (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Organizace. Ta nás vede k tomu, abychom si sami v sobě, ve svém životě i ve svém okolí udělali pořádek. Znamená to podívat se objektivně na všechno, co nosíme ve svém nitru, co se odehrává v našem životě i na to, co nás obklopuje, a na základě svých nezaujatých a nezkreslených zjištění a uvědomění se rozhodli k novým změnám. Tato karta v sobě nese ryzí mužskou energii, která obnáší právě rozhodnost, jasnost mysli, racionalitu, aktivní jednání a také schopnost se na něco zaměřit a vytrvat ve svém úsilí, dokud nedosáhneme cíle. Bez ohledu na naše pohlavní v sobě všichni neseme mužskou i ženskou energii - jen v různém poměru. Obě mají pro nás všechny svůj význam a v určitých obdobích mají v našem životě své místo. Nyní nastal čas dát prostor energii mužské a dovolit jí, aby se v našem životě mohla projevit. Pokud jsme se v poslední době utápěli v hlubinách emocí, iracionálních strachů, pocitech stagnace, únavy a pasivity, tato energie nyní čeká, až jí dáme volnou ruku. Pomůže nám opět obnovit potřebnou rovnováhu. Emoční stránka je pro nás samozřejmě také důležitá - dělá nás lidmi stejně tak jako naše schopnost racionálně uvažovat - avšak dostává-li nad námi příliš velkou moc a začne-li tak převažovat nad "zdravým rozumem", může nám vzniklá nerovnováha způsobit mnoho potíží. Touto kartou jsme tedy vedeni k tomu, abychom se opět postavili na nohy a nastolili ve svém životě nový řád.
Pokud jsme došli v uplynulém týdnu k nějakým uvědoměním, zjištěním či jiné formě vnitřního vedení, nyní nastal čas ho následovat a mít při tom plnou důvěru v sebe samé i ve vedení, moudrost a ochranu Nebes.

Ze sady Moudrost Orákula jsme dostali kartu Na moře. Tou nás Nebesa vybízí k plné důvěře v Život a k odevzdání se jeho proudu. Přestože možná zatím neznáme všechny souvislosti a nevíme, proč se některé věci dějí, proč se dějí právě teď nebo proč právě nám, můžeme si být jisti, že jednoho dne do sebe vše zapadne a my pochopíme souvislosti, které možná doposud nevidíme a ani nemůžeme vidět.
Odevzdání se proudu, který nás unáší neznámo kam, je našemu egu velmi nepříjemné - tj. té naší stránce, která se neustále snaží mít všechno pod kontrolou a řídit výsledky. Snaha mít vše pod kontrolou však není vždy na místě a mnohdy bývá spíše k naší škodě než k užitku. Mnohá naše rozhodnutí a touhy vycházejí pouze z velmi omezeného úhlu pohledu a Nebesa to vidí a vedou nás k tomu, abychom připustili, že možná nevíme všechno, že možná existuje něco dobrého, co je na cestě k nám a čemu je třeba uvolnit cestu. Naše ego se jakýmkoli změnám přirozeně brání, je tedy důležité se k jejich připuštění vědomě rozhodnout a nedovolit strachu, aby nás ovládal a rozhodoval o našem životě místo nás.
"Odevzdání se" je stejné, jako když někam cestujeme autobusem, vlakem či letadlem - známe svou cílovou stanici, do které si přejeme dostat, ale nevíme, kudy cesta vede. Věříme však řidiči, strojvůdci či pilotovi, že cestu zná, a než se do cíle dostaneme, uvolníme se a zkrátíme si čas něčím příjemným.
Nebesa i Život sám dobře vědí, kam si přejeme se dostat a kudy vede ta nejlepší cesta. Naše představy o této cestě mohou být jiné a můžeme mít tendenci vynucovat si tu, kterou si představujeme a o které jsme přesvědčeni, že je ta nejlepší. Dokážeme-li však dát své ego stranou a připustit, že může existovat lepší cesta, lepší řešení, pak se nám přirozeně odhalí a my budeme vedeni přesně tak, abychom bezpečně dorazili do cíle.

Z karet Léčení s vílami jsme dostali krásnou kartu Splněné sny, která mluví sama za sebe. Přestože můžeme prožívat opravdu těžká období a můžeme se potýkat s pocity beznaděje a s pochybnostmi, Nebesa nám připomínají, že jsou tu stále pro nás a že upřímná přání, která vycházejí z našeho srdce, rozhodně JE možné splnit a že v to máme věřit. Udržet si víru v dobro a v pozitivní vývoj událostí je velká výzva, zejména když se nám zrovna nedaří nebo jsme utrpěli bolestné ztráty. Je přirozené, že naše víra a důvěra mohou být podkopány a že možná ani nemáme chuť se ještě o nějakou víru snažit. Avšak naše zraněná víra se dokáže regenerovat stejně tak dobře jako když se poraníme fyzicky. Někdy k tomu potřebujeme pomoc, ale zvládneme to.
Touto kartou se nám dostává podpůrného poselství, abychom se nevzdávali jen proto, že nevidíme výsledky nebo že čekáme déle, než je nám příjemné. Společně s předchozí kartou nám jasně říká, že přestaneme-li se snažit všechno řídit a odevzdáme se proudu Života s důvěrou, že sám ví nejlépe, kdy, kudy a kam nás nést, můžeme se brzy zázračně ocitnout právě tam, kam jsme se přáli dostat, a to i bez většího úsilí. Odevzdat se přitom neznamená pouze vyčkávat - dostaneme-li vedení k tomu, abychom učinili nějaké kroky, poslechněme toto vedení. Každý náš krok kupředu, který s důvěrou vykonáme, usnadní a urychlí celý proces.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit své důvěře v Život a v jeho přirozený vývoj. Pokud si děláme starosti s nějakou situací a nevíme, co dále udělat, odevzdejme tuto záležitost do rukou Nebes, s plnou důvěrou, že bude-li třeba, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení. Do té doby se zaměřme na jiné, konstruktivní věcí, abychom dané situaci ještě nepřitěžovali svou energií strachu. Chceme-li, aby se vyvinula co nejlépe, potřebujeme jí dodávat energii co nejvyšší - energii důvěry, lásky, bezpečí a míru. Cokoli, co nám pomůže v sobě tyto energie probudit a udržovat, nám v tomto týdnu nejvíce prospěje - dopřávejme si na to tedy pravidelně čas.
Uplynulé týdny nám měly pomoci uvědomit si, co v našem životě nefunguje, co potřebuje doléčit nebo dořešit, co je třeba změnit, a nyní nastává období, kdy můžeme na těchto změnách začít pozvolna pracovat. Stále přitom platí, že bychom měli mít "chladnou hlavu", zvlášť pokud se jedná o vážnější životní rozhodnutí. Rozhodujme se v souladu se svým srdcem, avšak nezatíženi intenzivními emocemi, které nás mohou vůči hlasu srdce ohlušovat.
Pokud cítíme, že potřebujeme ještě čas, dejme si ho. Není kam spěchat.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 6. listopadu 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.11. 2022

Milí přátelé,

blíží se nám opět úplňkové období a spolu s ním také jevy, které nám mohou a nemusí být příjemné - zesílené vnímání, zesílená emocionalita, nespavost či naopak silnější únava, a mnoho dalšího. Měsíc při úplňku odráží světlo slunce a nám nastavuje zrcadlo, abychom si uvědomili, co nosíme ve svém nitru, ve své mysli, v srdci i ve své energii. Můžeme být postaveni čelem k tomu, čemu jsme se snažili vyhýbat nebo to ignorovat. Může narůstat naše frustrace, která během úplňkového období dosáhne svého vrcholu a nám už s některými aspekty v našem životě dojde trpělivost - a navzdory naší dosavadní snaze vše trpět a nějak to vydržet, se zkrátka natvrdo rozhodneme pro změnu. Přestože úplňkové období nebývá jednoduché, je pro nás popostrčením dále po naší cestě - a současně nás také navrací k sobě samým, pokud jsme se ztratili.
V tomto měsíci nastane úplněk 8. listopadu a jeho vliv může být silnější než jindy, neboť bude zároveň úplné měsíční zatmění. Lidé mohou být více než kdy jindy podráždění, chovat se nepředvídatelně a mohou se dopouštět různých omylů. Rovněž v globální rovině se mohou objevit aspekty, které v nás vyvolají neklid, nejistotu a obavy. Udržíme-li si však sami v sobě vnitřní mír a jasnou mysl - což vyžaduje pravidelnou meditaci, propouštění svých emocí a myšlenek neškodným způsobem (např. do deníku) a odmítnutí podílet se na negativistických diskuzích - nemusí se nás tyto energie tolik dotknout. Prospěje nám nastavení zdravých hranic, asertivní přístup a ohleduplnost k sobě i k druhým. Neposilujme už tak vypjaté situace vlastním vypětím a nepřilévejme olej do ohně. Místo zběsilého okamžitého reagování na provokace nebo jiné podněty ze strany jiných si zachovejme svůj "zenový" klid a připomeňme si, že pro nás je prioritou láska a mír, které jsme sem přišli posilovat a udržovat, ZEJMÉNA v takovýchto obtížnějších časech. Jsme posly světla v temnějších obdobích, a pokud jiným světla pohasínají, musíme to své o to více posílit. Vše však začíná u nás a u pořádku v našem vlastním nitru - na ten se tedy zaměřme. Místo věcí, které nemáme pod kontrolou a které nemůžeme přímo ovlivnit, se soustřeďme na sebe. Přejeme-li si vidět ve světě lásku a mír, měli bychom sami jít příkladem a začít u svého vlastního prahu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
 • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
 • Orákulum vílího srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Myšlenek, která vypovídá o přetížení naší mysli negativními představami, omezujícími přesvědčeními, pesimismem a nicneřešícími starostmi. Myšlenková činnost může být v tomto období zesílena i vlivem měsíčního zatmění a dalších planetárních aspektů. Naši andělé nám tímto vzkazují, že nemáme brát své myšlenky vážně a že nic z toho, co si ve svých představách tak dramaticky vybarvujeme, není ve skutečnosti ani zdaleka tak dramatické. Přestože se v našem životě i ve světě mohou vyskytovat opravdu ošklivé okolnosti, nedávejme jim ještě větší váhu a sílu tím, že se jimi necháme porazit a nadále ovládat - když si je nadále připomínáme, oživujeme a deptáme se jimi. Dokonce i když jsou už za námi a my opět stojíme na vlastních nohách, sami si je podrážíme starostmi typu "co když" a "co kdyby".
Pro nás i pro všechny ostatní bude nejlepší, když se nyní zaměříme na očistu své mysli od přemíry negativních myšlenek. Dejme jim prostor, o který si říkají, vyslechněme si, co nám náš strach chce sdělit, ale pak zase pokračujme dál. Chceme-li přispět ke zlepšení podmínek ve svém životě nebo ve světě, nemůžeme se nechat paralyzovat a vysávat strachem. Svůj vnitřní mír a klid si můžeme udržet navzdory vědomí o tom, co všechno páchá temnota. Přitom čím silnější a zářivější je naše světlo, o to větší může být výzva našeho strachu. Nenechme se jím ovládnout a nepodléhejme vlastním vnitřním dramatům. Nám ani druhým nepomůže, když ztratíme svou sílu a budeme se vnitřně užírat. Zhasínajícím svícím nepomůže, když necháme zhasnout tu svoji, ale to, že ji budeme vědomě chránit a její plamen posilovat - tak může posléze napomoci opět rozžehnout ty ostatní.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Inspirace. Ta opět souvisí s naší myslí - ale s jejím opačným aspektem, který spočívá v konstrukci, svobodě a tvoření, nikoli v destrukci, ovládání a blokaci. Na kartě jsou vyobrazeny krokusy, které jsou symbolem nových začátků, radosti, jemné síly, s níž prorůstají půdou ke světlu, aby nahoře rozkvetly, naděje a zdravé sebedůvěry. Touto kartou nám Nebesa připomínají naši vlastní schopnost tvořit a dávat nový život - tím, na co myslíme, jak o tom přemýšlíme, jaké emoce do toho vkládáme a jak jsme naladěni. Doplňují poselství předchozí karty a připomínají nám, jak velkou moc má naše myšlení nad tím, co prožíváme a co tedy vnímáme jako realitu. Je-li naše hlava plná hádek, argumentů a vzteku, pak stačí velmi málo, a my vybouchneme a posíláme energii vzteku dále. Je-li naše hlava plná strachu, můžeme všude vidět náznaky ohrožení a nebezpečí. Naopak, jsme-li naladěni na mír a víru, že vše bude v pořádku, začneme vnímat příležitosti, ve kterých k tomu můžeme napomoci, což nás posílí na duchu a zpětně podpoří náš vnitřní mír.
Přestože je důležité brát také v úvahu všechna fakta a přijmout, že některé věci jsou zkrátka takové, jaké jsou, stále je to naše vlastní vnímání, které buď přidává nebo ubírá těmto věcem moc, kterou nad námi mají. Pokud jsme utrpěli nějaké zranění, je to sice fakt, ale je na nás, zda si ho budeme ještě prohlubovat a zoufat si nad ním, a nebo se rozhodneme ho uzdravit a zahojit, abychom mohli znovu vstát.
Tato karta nás vybízí k tomu, abychom svou mysl ovládli, místo aby ona ovládala nás, a začali ji používat jako nástroj k tvoření toho, co si přejeme, místo abychom ji nechávali napospas energii strachu, která nás skrze ni paralyzuje a znemožňuje nám konat naše poslání, kterým je šíření, posilování a udržování lásky a míru v našich životech i ve světě.
Květiny, které na obrázku na kartě raší i zpod vrstvy sněhu a promrzlé zeminy, jsou pro nás symbolem odhodlání, vytrvalosti, životní síly a připomínkou toho, že po každé zimě nastává jaro, tak jako po každé sebevíc temné noci nastává nové ráno. Nenechme se tedy odradit ani vystrašit tím, že se věci mohou zdát chaotické, nejisté a možná i děsivé. Toto období zase pomine a spolu s ním i naše rozvířené emoce a myšlenky. Pokud necítíme ve svém nitru klid a mír, vyhněme se v tomto období nějakým vážnějším rozhodnutím. Rozhodovat se impulzivně, zbrkle a pod vlivem intenzivních emocí a zkreslených myšlenek nám nic dobrého nepřinese. Raději ještě vyčkejme a mezitím se věnujme meditacím a dalším činnostem, které nám pomohou náš vnitřní mír co nejdříve obnovit.
K této kartě patří také pěkná afirmace: "Tmy se nebojím. Pokračuji dále kupředu, v bezpečí své víry, že i toto pomine a že z této fáze vyjdu s obnovenou nadějí a radostí v srdci."

Z Orákula vílího srdce nám vyšla Paní leprikónů. Leprikóni jsou něco jako skřítci, kteří jsou spojeni s irskými tradicemi a kteří představují bytosti schopné konat nejrůznější kouzla, přinášet hrnce zlata, ale i provádět různé neplechy. Paní leprikónů vyobrazená na kartě je také kouzelná a také nás může vystavit trikům. Když se objeví ve výkladu, nabízí nám dva kouzelné předměty - křišťálovou kouli, která nám dává schopnost znát budoucnost, a nebo dar křišťálově jasné mysli. Přestože se oba dary zdají lákavé, v obou spočívá i riziko - budoucnost se dá sice předpovědět, nicméně není vytesána do kamene a do velké míry ji tvoříme a určujeme my sami. Snažíme-li se předvídat, co jak bude, mohou odpovědi, jichž se nám dostane v našem rozrušeném stavu, negativně ovlivnit to, jak se chováme v přítomnosti, VE KTERÉ tvoříme svou budoucnost - a tím si můžeme sami mnohé pokazit. Křišťálově jasná mysl znamená vidět věci tak, jak jsou, objektivně, ve vší pravdě, avšak přitom je zbavena intuitivní a vnímající stránky, která dává prostor fantazii, jiným úhlům pohledu a schopnost dívat se na věci jinak - a jinak se také rozhodovat. Oba dary nám mohou posloužit, ale i uškodit. Je tedy na nás, zda její nabídky využijeme a nebo jí jen poděkujeme a půjdeme dál.
Naši andělé nás touto kartou varují před snahou zjišťovat, co jak bude, k čemuž se uchylujeme zejména tehdy, jsme-li vystrašení a chceme najít alespoň nějakou "jistotu". Zcela jisté však nemusí být nikdy nic a jsme-li pod vlivem negativního myšlení, můžeme i pozitivní předpovědi vnímat zkresleně. A protože budoucnost si utváříme do velké míry sami - už tím, jak přemýšlíme a vnímáme -, může nám naše zkreslené vnímání různých výpovědí spíše uškodit než pomoci. Obdobně příliš upjaté racionální myšlení a syrová objektivita, která upozaďuje naši citovou stránku, nemusí být tím nejlepším rádcem, pokud jde o naše další kroky.
I touto kartou jsme upozorňováni na myšlenkový či emoční zmatek, s nímž se můžeme potýkat, a zároveň jsme vedeni k tomu, abychom se svými rozhodnutími a konáním posečkali na klidnější období. V tomto čase nemusí být nic tak, jak se zdá.

* * *

SHRNUTÍ
Přestože je každá karta použitá ve výkladu z úplně jiné sady, všechny nám říkají totéž: Pod tlakem minulých či současných energií můžeme mít problém myslet a vnímat jasně, a proto bude lepší, když se prozatim vyvarujeme velkých rozhodnutí a raději počkáme. Prospěje nám pravidelná meditace, zdravý způsob uvolňování myšlenek a emocí ze svého nitra ven, klidné aktivity jako poslech relaxační hudby, četba milých knih, sledování filmů pozvedávajících duši, procházky v přírodě... a mnohé další. Kdo má rád kamínky a krystaly, může si vzít na pomoc křišťál, který je univerzálním ochranným kamenem a který v sobě nese symbol světla.
Mějme v tomto týdnu na paměti, že se my sami i druzí lidé můžeme cítit nepříjemně a že naše chování nemusí být vůbec osobní, i když to tak může vypadat. Nevztahujme si tedy na sebe nic z toho, co bude dráždit naše ego. Naší prioritou je láska a mír, nikoli boje a strach. Pokud přece jen vstřebáme negativitu, ať už zvenčí nebo probuzenou z našeho vlastního nedoléčeného nitra, dopřejme si čas na důkladné očištění od těchto energií. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak to uskutečnit, požádáme-li je o to a budeme-li jejich vedení následovat.
Budeme-li se potýkat s přemírou myšlenek nebo emocí, dostává se nám pro tento týden rady, abychom se nesnažili hádat budoucnost, ale spíše jí napomohli k tomu, aby byla co nejpozitivnější - tím, že se sami dáme do pořádku a obnovíme ve svém nitru klid a mír. Tak zajistíme, že budeme vše vnímat jasně, že naše racionální i citová stránka dostanou svůj prostor a že naše rozhodnutí a další kroky budou vycházet opravdu z pozice toho nejvyššího dobra.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)