neděle 17. února 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.2. 2019

Milí přátelé,

jak se zdá, jaro se nám opravdu začíná probouzet :) Nová energie a nové začátky, které se nám nyní nabízejí, jsou pro nás skvělou příležitostí stát se "novými lidmi" - zahodit vše, co neodpovídá našemu autentickému já, a naopak posílit a konečně projevit to, kým opravdu jsme - a podle toho také uzpůsobit svůj život. 
V úterý 19. února budeme mít ideální možnost právě k propouštění všeho, co chceme nechat za sebou, neboť nastane nejjasnější superúplněk tohoto roku! Nastane ve znamení Panny a bude tedy zasvěcený tomu, dát si do pořádku svůj život i své nitro, důkladně si v něm uklidit a nastolit v něm nový řád. Zároveň je pro nás připomínkou, abychom příliš nelpěli na tom, aby bylo všechno dokonalé a do puntíku podle našich představ. Přestože jsme tedy vyzýváni k tomu, abychom si vyjasnili své záměry a učinili potřebné změny k jejich dosažení, potřebujeme se také naučit nechat celému procesu určitý prostor na to, aby si některé své části uzpůsobil sám, tak jak to bude nejlepší.
U vnímavějších lidí patří období úplňku k velmi emocionálním a citlivým, a tak mějme soucit sami se sebou, patříme-li mezi ně, či s kýmkoli jiným, kdo je měsíčním působením ovlivněn. 
Únorový superúplněk je příslibem opravdu šťastných změn, které budou mít dlouhodobý příznivý dopad na náš život, a tak se neváhejme nechat jeho energií zahalit a využít ji jako podpůrnou sílu, kterou pro nás je.  

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
 • Kouzelní jednorožci (Doreen Virtue)
 • Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Hojnosti - stejně jako minulý týden. Jedná se tedy o nadále trvající vedení k tomu, abychom se naučili žít ve vděčnosti za všechno dobré, co v životě máme, a přitahovali si tak do života ještě více toho, za co můžeme být vděční. Není zde prostor pro negativitu - máme se naplnit krásnými pocity a myšlenkami, a toto nové vyzařování si osvojit a udržet. Karta vypovídá o vnitřní i vnější hojnosti a je tedy znamením, že se vyřeší jak naše vnitřní pocity nedostatku, tak i naše finanční, materiální či profesní situace - a nebo se přihodí něco, co nám k tomuto vyřešení pomůže v budoucnu. 

Kouzelní jednorožci nám poslali kartu Poznej svou rodinu. Ta vypovídá především o vzorcích chování, myšlení, vnímání a jednání, která jsme si osvojili od své rodiny a které nám mohou bránit prožívat život, jaký si přejeme, protože máme tyto vzorce hluboce zakořeněné.
Druhá věc je, že můžeme mít strach se změnit z toho důvodu, aby nás neopustil někdo blízký nebo abychom tím nevyvolali nějaký konflikt ve svých vztazích. Strach z opuštění nebo odmítnutí je v tomto ohledu velmi častou překážkou. 
Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom se nebáli a odhodlali se učinit změny, k nimž se cítíme být vedeni, ze své vlastní vůle, a nepřizpůsobovali svá rozhodnutí někomu jinému ze strachu, že nás opustí nebo že nějak poškodíme náš vztah. 
Skuteční přátelé nás vždy rádi podpoří ve změnách, které jsou pro nás dobré, a přejí si pro nás jen to nejlepší. A proč bychom měli přizpůsobovat svá rozhodnutí někomu, kdo pro nás to nejlepší nechce a kdo je ovládán strachem? Změny, k nimž jsme opravdu vedeni svým srdcem, vždy prospějí tomu nejvyššímu dobru všech, který se to týká, i když nemusejí být příjemné a mohou vyvolat bolestivé emoce v nás či v druhých lidech. Vycházejí totiž z vyšší perspektivy a slouží tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních. Bez ohledu na to, jak nepříjemné mohou být reakce a jak složitý se proces našich změn může dočasně zdát, z dlouhodobého hlediska přinese nám i všem ostatním mnoho dobrého. Nenechme se tedy zastavit ani vlastním, ani cizím strachem.

Z Karet energie nám vyšla Strategie, která nás vede k tomu, abychom si promysleli, co bychom si přáli a jakým způsobem to nejlépe uskutečnit. Je to karta logických postupů, realizace plánů a jejich důkladného promýšlení. Pokud nevíme, co chceme, pak se náš život odehrává nahodile a je plný zbytečného chaosu. Pokud víme, co chceme, ale nevíme, co bychom pro to mohli udělat, nevadí - stačí, když se otevřeme novým myšlenkám a dopřejeme si čas na zklidnění vlastní mysli a jejích rozbouřených myšlenek. Inspirace a nápady k nám často chodí např. ve sprše, protože jsme celkově zrelaxovaní a voda nás očišťuje nejen fyzicky, ale i energeticky, a tak odplavuje přebytečný myšlenkový či emoční balast, který nám jinak omezoval a znesnadňoval vnímat cokoli jiného než to, co vidíme přímo před sebou a co právě prožíváme. Obdobně na nás působí také relaxační a meditační hudba, procházka v přírodě, fyzické cvičení a mnohé další věci, při kterých přestáváme příliš přemýšlet a uvolňujeme tak místo ve své mysli novým nápadům.
Tato karta podporuje poselství energie úplňku a vyzývá nás k vytvoření pořádku a nového řádu ve svém životě, ve svém domově i ve svém nitru. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je jako příprava na rozjezd, který bude následovat v dalším období. Jsme stále vyzýváni k tomu, abychom pokračovali v promýšlení a uskutečňování změn, k nimž se cítíme vedeni a které přitom odpovídají přání našeho pravého já, nikoli našeho ega či ega jiných lidí. Buďme k sobě upřímní a přiznejme si, co bychom si opravdu přáli. Nemusíme vědět, JAK toho dosáhnout, hlavní je si to ujasnit. Můžeme si k tomu vytvořit např. nástěnku vizí, na kterou si připneme obrázky či texty související s naším záměrem, nebo také deník, do něhož si budeme zapisovat své myšlenky a pocity a snáze si pak ujasníme, co z toho si přejeme ponechat a co bychom naopak rádi propustili ze svého nitra či života pryč. Budeme-li se chtít o své záměry s někým podělit, měl by to být někdo, o kom víme, že nás rád podpoří, jedná-li se o věci v našem nejlepším zájmu, a nezačne nám naše plány vymlouvat, shazovat a hledat důvody, proč nic neměnit. Rozhodneme-li se uskutečnit tyto své plány, Vesmír nám bude přihrávat všechny pomocníky a prostředky, které pro to budeme potřebovat.
Otevřeme se tedy novým začátkům, které jsou před námi, a užijme si to! 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

čtvrtek 14. února 2019

Valentýnský výklad pro vztahy 14.2. 2019

Milí přátelé,

jak už jsem dnes psala na své facebookové stránce Svět zázraků, chtěla bych vám dnes věnovat speciální výklad zaměřený na téma vztahů a lásky. Nejen k příležitosti svátku sv. Valentýna, ale také proto, že je toto téma pro většinu z nás velmi důležité. Přestože je to především svátek romantické lásky a romantických vztahů, výklad je zaměřen celkově na vztahovou oblast, neboť bez ohledu na svou formu jsou všechny naše vztahy ovlivňovány tím, co v sobě nosíme a jací jsme. Není to přitom výklad ve smyslu budoucnosti a "co nás čeká", ale spíše o tom, jak si svou budoucnost co nejlepším způsobem vytvořit a co pro to můžeme udělat. 
Pokud jste tak ještě neučinili, vyberte si jednu z následujících tří karet a podívejte se dál, co vám vaše vybraná karta předává za poselství.
Jestliže vás k výkladu vybrané karty napadne ještě něco dalšího, jedná se o vaše osobní vnitřní vedení - věnujte mu pozornost.

- Magda

(Vybraná karetní sada je "Wisdom of the Oracle" od Colette Baron-Reid)


* * *

KARTA Č.1 - VYŠŠÍ SÍLA
Pokud jste si vybrali kartu s číslem 1, jste ve svých vztazích vedeni k tomu, abyste jednali z pozice svého Vyššího Já namísto svého ega. To samozřejmě není vždy jednoduché, zvlášť když se druhá osoba dotkne některého z našich citlivých míst. Pokud nám někdo ublížil nebo se k nám nechová s úctou, nemáme mu oplácet stejnou mincí - byť by si to "zasloužil", protože naše reakce vypovídá o nás a naší zralosti. Jsme to také my, komu nejvíce prospívá naše schopnost nenechat se vytáčet a plýtvat vlastní energii na zbytečná dramata; schopnost odpouštět a netýrat sebe samé kvůli jednání jiných; schopnost milovat druhé takové, jací jsou, i když oni toho zatím schopni nejsou. Je to naše svědomí, náš štít, který si takto udržujeme čistý, a především naše srdce, které nezatěžujeme zbytečnými břemeny. 
Důležitým poselstvím je v tomto ohledu také to, abychom nezadržovali svou lásku vůči druhým jen proto, jak se chovají. Nemusíme s nimi být, nemusíme pro ně nic dělat, nemusí se nám líbit to, co dělají, a nemusíme s nimi mít ani žádný vztah. Milovat je však můžeme, protože naše láska vyživuje v první řadě NAŠE srdce. Bránit si v lásce je SEBEtrýznění. Láska není obchod; láska je STAV, ve kterém se nacházíme; je to energie, kterou jsme naplněni a kterou vyzařujeme. Není to obchod; není to něco, co dáváme "někomu za něco". Dovolme si tedy cítit a prožívat lásku už pro svůj vlastní dobrý pocit ze své schopnosti milovat. Láska nesouvisí nutně se vztahem - je to něco, co MY cítíme a prožíváme a co vyživuje a léčí nás. 
Dále je to vedení k tomu, abychom svůj vztah či nějakou situaci odevzdali Vyšší Síle a naučili se spoléhat i na její nečekaná a Božská řešení, místo abychom se snažili všechno vyřešit a vymyslet sami. Jako lidé máme jen omezený pohled na věci a zvlášť tehdy, jsme-li ve stresu a strachu, neslyšíme své vnitřní vedení, které nám přitom ukazuje mnoho dalších možností. Vyšší Síla, ať už ji nazýváme jakkoli, je tu vždy pro nás, vždy připravena nás podpořit a pomoci nám. A vždy to také udělá, pokud ji požádáme a pokud tuto pomoc dovolíme. "Dovolit pomoc" znamená: nediktovat Vyšší Síle, co a jak má udělat nebo jaký má být výsledek (protože jak dobře víme, ne vždy je to, co chceme nebo jak to chceme, pro nás to nejlepší); mít trpělivost (protože všechno se musí nově uspořádat, a to tak, aby to sloužilo tomu nejvyššímu dobru všech zúčastněných); nebránit změnám, které na naši žádost přicházejí (protože bráníme-li změně, nemůžeme se pak divit, že se nic nezměnilo a naše přání se nesplnilo); být ochotni připustit, že pomoct nám může i to, co jsme si zrovna nepředstavovali nebo co jsme nečekali. Vyšší Síla má také o mnoho vyšší moudrost a vidí mnohem dál než my. Dívá se na náš život především z dlouhodobého hlediska a ví, co nám nejvíce prospěje. Důvěřujme tedy tomu, že i když se nám odpověď na naše žádosti nemusí líbit, MY SAMI bychom si ji zvolili, kdybychom byli schopni vidět svou situaci z perspektivy Vyšší Síly. Nic se neděje proti naší vůli! 
Všechno je vždy v souladu s tím, co si přejeme! Ale ne co si přeje naše nižší já - jde o přání naší duše. Ego si přeje ze strachu - snaží se zabránit a předejít všemu, co si myslí, že ho ohrožuje (např. samota nebo nepřízeň někoho druhého). Vyšší Já oproti tomu vychází z lásky a čisté důvěry ve Vyšší Sílu a její moudrost, která nás vždy - na rozdíl od ega - dovede ke skutečnému naplnění. Zabráníme-li změnám, které přicházejí na naši žádost, možná své ego na chvíli uklidníme, ale nakonec nám to nepřinese nic jiného než jen další strach. Buďme tedy pokorní a dovolme si přijmout i takové změny, které se nám nelíbí, ale k nimž jsme svým srdcem vedeni. Vyšší Síla ví moc dobře, proč je to důležité, a my se to v pravý čas dovíme - a budeme za to VDĚČNÍ. 

* * *

KARTA Č.2: PODLE KNIHY
Na této kartě jsou vyobrazeni tři slonečci - od nejstaršího k nejmladšímu, pěkně za sebou; jeden následuje druhého, druhý třetího, atd. Symbolizují vzorce chování, myšlení, vnímání a jednání, které se předávají v rodinách z generace na generaci; jako by byly předepsány v knize a podle této knihy se pak všichni řídili; a které nám zasahují do všech našich vztahů. Tyto vzorce se přitom předávají nejen v rodinách, ale také ve společnosti, v národech, v kulturách či náboženstvích.
Bavíme-li se o vztazích, vypovídá tato karta o problémech, které v nich vznikají v důsledku kulturních, společenských, náboženských či rodinných vzorců a rozdílu mezi těmi našimi a těmi, které si v sobě nese druhý člověk. Každý z nás přišel na svět v určité době k určitým lidem do určité společnosti. To všechno nás jako děti automaticky ovlivnilo - děti jsou jako nepopsané listy papíru, na něž se zachytí a zapíše vše, s čím přijdou do kontaktu. I my v sobě máme mnoho takto popsaných listů. A kdo je popsal? A čím je popsal? Zamysleli jsme se někdy nad tím, proč se chováme tak, jak se chováme? Proč myslíme tím způsobem, kterým myslíme? Proč něco vnímáme právě tak, jak to vnímáme? Proč reagujeme tak, jak reagujeme, a proč reagujeme právě na tu či onu věc? 
Odpověď na všechny tyto otázky leží v prostředí, z něhož jsme své návyky přejali. A úplně stejně to platí také pro člověka, s nímž máme vztah (ať už milostný, přátelský, rodinný nebo jakýkoli jiný). Možná nechápeme, proč tak impulzivně vybouchne kvůli věci, kterou jsme mu řekli, ale která přitom nám samým nepřipadá vůbec nijak špatná. Možná nechápeme, proč místo toho, aby nám druhý člověk řekl, co mu vadí, prostě uraženě odmítá komunikovat. Možná nechápeme, proč mu tolik vadí, když my nebo někdo jiný projevujeme své emoce, zatímco on to nedělá. Takovýchto příkladů je nepřeberné množství. A ve všech těchto případech nastávají v našich vztazích konflikty, které mají kořeny v prostředí, v němž druzí lidé vyrůstali, a v rozdílu mezi těmito našimi prostředími. 
Poselstvím této karty tedy je, abychom se naučili chápat, že ne vždy druzí lidé jednají tak, jak jednají, proto, že by nám chtěli ublížit. Je to prostě pro ně normální. Někdo jim tento způsob vepsal na jejich kdysi čisté listy papíru. Nezvolili si to vědomě. Neznamená to samozřejmě, že musíme trpět jejich chování. Nemáme povinnost nechat si ubližovat nebo setrvávat ve vztahu, na němž se druhý člověk zarputile odmítá podílet. Je však důležité nalézt pro ně pochopení, nesoudit je a umožnit jim, aby se v pravý čas naučili to, co potřebují, ať už s námi nebo bez nás. A hlavně - nebrat si toto jejich chování osobně! Ve skutečnosti to nemusí mít vůbec nic společného s námi ani naším vztahem. Mají zkrátka "vtištěný" vzorec, který dokud si neuvědomí a nezmění ho, bude nadále ovlivňovat jejich myšlení, vnímání, chování i jednání. To je však JEJICH práce. 
Naším úkolem je nyní prozkoumat NAŠE vzorce a řešit své vlastní myšlení, vnímání, chování i jednání, a změnit to, co nám neslouží a brání v utváření zdravých vztahů. Pokud jsme vyrostli v dysfunkční rodině nebo za nějakých traumatických podmínek, mohli jsme si na své nepopsané listy vštípit, že nemůžeme věřit svým blízkým; není bezpečné milovat;  není možné být milovaný/á; neustále nám něco hrozí; strach, že když si dovolíme být šťastní, stane se nám něco špatného; pocit vlastní bezcennosti; pocit, že bychom neměli ani existovat; zanedbávání vlastních potřeb ve prospěch potřeb druhých; pocity viny a špatnosti; neustálá tendence se trestat a bránit si v úspěchu; sklony k závislosti; sklony ke spoluzávislosti - dělat své štěstí závislé na někom jiném; strach opustit i sebehorší vztah, abychom nebyli sami/abychom druhému neublížili; a tak dále, a tak dále. 
Udělejme si důkladný seznam toho, co nám komplikuje život - a naše vztahy. Co z našeho myšlení, z našich přesvědčení, z našich názorů a postojů znemožňuje zdravé fungování našich vztahů? Jaké situace, osoby nebo vztahy k sobě opakovaně přitahujeme? Čeho se ve svých vztazích nejvíce bojíme? Co vnímáme jako hrozbu a proč máme strach právě z toho? Jak se k nám chovali naši blízcí, když jsme vyrůstali? Čemu se u nás věřilo, jaké zásady u nás platily? Čemu jsme se museli vyhýbat, abychom nebyli potrestáni nebo zraněni? 
Vypišme si všechno, na co si vzpomeneme. Naše intuice nás povede. Není to však proces jednorázový - poznávat různé souvislosti a kořeny současných problémů budeme postupně v průběhu mnohých dalších let, možná i celého života. Vždy však odhalíme to, co potřebujeme, v pravý čas. Přejeme-li mít ve svém životě krásné, zdravé a vzkvétající vztahy, potřebujeme změnit či odstranit vše, co nám je neumožňuje nebo nám je kazí, a naopak se naučit a rozvíjet to, co nám k nim pomáhá a co je vyživuje
Odměnou za tuto naši vnitřní práci nám budou nejen lepší vztahy, ale i naše vlastní osobní svoboda, a také to, že nebudeme tuto bolest šířit dál, ať už v rámci vlastní rodiny a jejích dalších generací, nebo mezi kterékoli další osoby. 

* * *

KARTA Č.3: NIKDE NENÍ JAKO DOMA
Pokud jste si vybrali kartu číslo 3, je to známka toho, že jsou vaše vztahy plné vřelosti, lásky, vzájemné úcty, podpory, důvěry a spokojenosti. Přirozeně se najdou i nějaké výjimky, většina vašich vztahů je však vyživována vaším laskavým a vřelým srdcem a zdravou úctou k druhým i k sobě samým. Nacházíte v nich pocit domova, stability, opory a sounáležitosti. Jak se říká: "Domov není místo, ale pocit." Jsme-li s těmi pravými lidmi, cítíme se s nimi jako doma, ať jsme kdekoli. Přitom je třeba mít na paměti, že polovinu každého vztahu tvoříme my sami, a to tím, čím do něj přispíváme. Vypovídá to tedy také o tom, že my sami máme nastolený pocit "domova" ve svém vlastním nitru - právě tak, jak by to mělo být.
Jestliže vám toto poselství zní přesně opačně než jako to, co právě prožíváte, je to pro vás vedení k tomu, abyste se nad svými vztahy zamysleli. Proč nejsou plné lásky a vřelosti? Proč v nich nejste šťastní? Proč nejste obklopeni důvěryhodnými a milujícími lidmi? 
Nemáte náhodou pocit, že si šťastné vztahy nezasloužíte? Nemáte strach prožívat štěstí, protože jste zvyklí na trápení? Nepřipadá vám představa šťastného vztahu nemožná a nereálná, protože vaše vztahy byly dosud takové představě vzdáleny na míle daleko? Nebo máte strach, že se na vás někdo nahněvá, když mu odmítnete vyhovět? Proč věnujete čas lidem, s nimiž se necítíte dobře? Proč se smiřujete s něčím, co vás nenaplňuje a co nejeví žádné známky zlepšení bez ohledu na úsilí, které tomu věnujete? Čeho se bojíte? Proč neměníte to, co očividně změnu potřebuje? 
Tato karta je varováním před sílou zvyku - a před lákavou KOMFORTNÍ ZÓNOU. Sice se trápíme a strádáme, ale pořád je to lepší než zkusit něco udělat jinak a riskovat, že nás potká něco nečekaného. Jenže v tom je právě ten problém. Jednáme-li pořád stejně, dostáváme pořád tytéž výsledky. A i když nás tyto výsledky netěší a nenaplňují, stejně pořád děláme všechno stejně, protože už víme, co můžeme následně čekat. Toto zdánlivé "bezpečí" je naší komfortní zónou. Je nyní na nás, zda jsme ochotni z ní vystoupit a otevřít se něčemu novému a neznámému, a nebo dáme přednost své nenaplňující, ale známé "jistotě". 
V našich vztazích je komfortní zónou všechno, co známe - a z velké části z našeho původního domova, kde jsme vyrůstali. Co jsme poznali tam, se stalo pro nás synonymem "domova". Pokud jsme si ztotožnili pocit domova se zneužíváním, ponižováním, intenzivním strachem a pocitem bezcennosti, vyhledáváme ho bohužel podvědomě i v našem pozdějším životě prostřednictvím blízkých vztahů. Často pak končíme s partnery či partnerkami, kteří jsou jako náš otec nebo matka, nebo někdo jiný, kdo nás v raném životě silně ovlivnil. Je to něco, co známe, a o čem jsme kdysi uvěřili, že "tak to má vypadat", "tak je to normální". Co je pro nás "domov"? Co je naším standardem? Co je pro nás normálníZamysleme se nad tím, jak nám bylo a co jsme prožívali, když jsme vyrůstali, a co se pro nás stalo naším standardem. Zjistíme, že spousta toho, na co jsme si tehdy zvykli a co se pro nás stalo známou jistotou, dodnes kazí naše vztahy a přitahuje k nám osoby, které nám připomínají náš původní domov a tamější podmínky, abychom si v sobě ony někdejší záležitosti konečně vyřešili a uzdravili. Odhodláme-li se k tomuto vyřešení a uzdravení, život nás v tom rád podpoří a přinese nám všechno, co k tomu budeme potřebovat. Pokud se však rozhodneme raději nic neměnit, bude nás dál vést k uvědomění... a to čím dál důrazněji.
Setrváváním v tom, co známe, nezískáme nikdy nic lepšího. Naše ego k tomu hned dodá: "Ale ani horšího!" Proč však automaticky čekáme, že všechno bude horší, když zkusíme něco změnit? Proč hned čekáme katastrofy a bolest? Pokud se už teď trápíme, cokoli bude lepší než toto! Když následujeme své vnitřní vedení, nikdy nás nepovede k ničemu, co by pro nás mělo být špatné!
Ať už se rozhodneme svůj strach překonat a nebo zůstat tam, kde jsme, a dál se trápit, život nás z naší komfortní zóny stejně jednou donutí vystoupit, protože život má plynout a ne stagnovat. Pokud se někde vědomě či nevědomě zasekneme, budeme tlačeni k tomu, abychom se opět rozjeli - a čím víc se tomu bráníme, tím větší "síla" nás k tomu donutí. Změny, ke kterým jsme vedeni, se mohou týkat jak našich vztahů, tak i našeho nitra. Často se stává, že když se změníme my a způsob, jakým věci vnímáme a jak na ně reagujeme, změní se tím přirozeně i naše vztahy. V rámci vztahů však můžeme vždy měnit pouze svůj vlastní podíl, který na něm máme, a to, čím do něj my sami přispíváme. Co a jak dělá náš partner (nebo kdokoli jiný, s kým máme nějaký vztah), je vždy na něm a na jeho svobodné volbě. 
Nenechme se tedy brzdit tím, co je nám známé a co máme "ověřené", když nás to zraňuje nebo nenaplňuje. Máme právo mít krásné a zdravé vztahy! A nejen právo - je to životní nutnost! Každý člověk s přirozeným sociálním vnímáním potřebuje mít ve svém životě osoby, o něž se může opřít, když to potřebuje, kterým může věřit a spolehnout se na ně, s nimiž může sdílet své šťastné i méně šťastné dny a jimiž se cítí být přijímán takový, jaký opravdu je, bez podmínek a bez obav. 
Udělejte tedy ještě dnes něco pro to, aby vás obklopovali ti praví lidé... a pravá láska. Co přesně to má být, vám řekne vaše vlastní nitro. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

středa 13. února 2019

Maska neporazitelnosti u vysoce citlivých lidí (typ Supermana)

Superman. Tak říkáme člověku, jenž svou citlivost ukrývá pod tvrdou maskou síly. Sice nemáme v oblibě škatulky, ale občas nám mohou ulehčit práci. Tak prosím, seznamte se se Supermanem:

18 poznávacích znamení Supermana
Všechna znamení samozřejmě nemusí nutně souhlasit, jsou pouze orientační. Můžete se podívat, jestli některé z nich náhodou nepoznáváte. Na otázku, zda jste doopravdy Superman, však dokážete odpovědět jen vy.

1. Rozčilují vás lidé dávající otevřeně najevo své pocity a zranitelnost. Třeba ten nesnesitelný kolega, který projevuje smutek, nebo váš partner, když se netají rozhořčením. Zkrátka a dobře vám vadí pohled na cizí emoce. Nejraději byste takového člověka okřikli: "Zatni zuby! Neprožívej to tak!", protože tak jste to vždycky řešili vy. Možná jste si nikdy neodvážili připustit myšlenku, že emoce ostatních vás dráždí právě proto, že vlastní pocity potlačujete. Možná vás rozčiluje vaše partnerka, kterou dokáže rozplakat film, nebo vaše vztekající se děti. "Zatni zuby!" Tak zní vaše mantra a nechápete, proč to všichni nedělají jako vy.

2. Možná si své pocity uvědomujete, ale NIKDY byste je nikomu neprozradili.

3. Je vám povědomé následující schéma reakcí: a) Něco se stane, b) Chcete instinktivně zareagovat, ale okamžitě pocítíte tlak v břiše, c) Bleskově se tedy uzavřete a nasadíte masku Ledové královny nebo Chladného necity.

4. Myslíte si: Všichni v jednom kuse žvaní o svých pocitech, ale co mám říkat já? Vždyť já vláčím na zádech takové břemeno. Jak by to vypadalo, kdybych se jim začal svěřovat já?

5. Říkáte věci typu: "Kam bychom to dopracovali, kdybychom všichni pořád jen analyzovali svoje pocity?" a myslíte to vážně.

6. Nacvičili jste si obranný mechanismus "Buď silný!" a v zájmu uchování této síly jste se naučili své pocity "vypnout". Všichni se někdy dokážeme vyburcovat a odříznout se od svých emocí, abychom mohli v extrémních situacích podat maximální výkon. Vy však svoje pocity "vypínáte": a) neustále, b) příliš často, c) v určitých situacích, například v práci.

7. Ochranný kostým Supermana nosíte čtyřiadvacet hodin denně. Tento kostým existuje ve dvou různých modelech: tvrďácký "Já zvládnu všechno" a stále veselý "Včera mi umřela maminka a zítra se rozvádím, ale mě to nerozhází".

8. Nikdy si nepřiznáte únavu. "Teď přece nemůžu být unavený. To zvládnu." Jste jako tažný kůň, jako perpetuum mobile nebo jako ta malá šikovná lokomotiva z pohádky, která ne a ne přestat táhnout. Ve chvíli, kdy by si normální člověk řekl: "A dost, teď si musím odpočinout" nebo "Tohle sám nezvládnu, potřebuji pomoct", vy naopak ještě přidáte. Trpíte nespavostí, poruchami paměti nebo záchvaty úzkosti? Málo platné, vy své varovné signály neposloucháte. 

9. V duchu pohrdáte lidmi, kteří říkají: "To už pro dnešek stačí."

10. Patříte do rizikové skupiny ohrožené syndromem vyhoření, přestože o tom možná ještě sami nevíte. 

11. Váš kostým Supermana tu a tam praskne ve švu a vaše skryté pocity proniknou ven. Léta potlačovaný hněv se změní ve výbuch sopky, potlačovaná něha se projevují neobyčejnou sentimentálností, z potlačované lásky vypukne nevysvětlitelná vášeň na život a na smrt. 

12. Občas vám připadá, že se vás lidé bojí.

13. Myslíte si, že pokud byste projevili svoje pocity, okolí by to považovalo za slabost. 

14. V případě, že některé emoce přece jen dáváte najevo, podléhají přísné kontrole. Víte, jaké emoce jsou obecně přijatelné, a tím se řídíte. V určitých situacích si možná dovolíte trochu hněvu, jindy zase radosti, neustále se však hlídáte, abyste náhodou neukázali "nevhodné" pocity v nevhodné situaci.

15. Občas vám připadá, jako by ve vaší výbavě něco chybělo. Jako byste například měli jen kladivo a zjistili, že kladivem se nedá spravit všechno. Možná umíte velmi dobře projevovat sílu, ale uvědomujete si, že to není vždy nejvhodnější nástroj k dosažení cíle, je-li oním cílem například láska či pocit důvěrnosti.

16. "Když něco dokážu, úspěch mě nakopne a já úspěch potřebuji ke spokojenosti." Tak zní vaše životní krédo.

17. Říkáte si: "Kdybych svoje pocity začal analyzovat, vůbec nevím, co by se stalo. Možná bych spadl do bezedné propasti."

18. Často si opakujete: "Odpočinout si člověk může v hrobě."


* * *

CO MŮŽE SUPERMAN ZÍSKAT, KDYŽ SE ZMĚNÍ
Možná vám pouhé pomyšlení, že byste měli projevovat emoce, naslouchat svému nitru a přestat se neustále kontrolovat, připadá krajně nebezpečné. Proč byste najednou měli opustit osvědčený kostým Supermana, který vás celý život chránil?
Třeba proto, že by vám to usnadnilo život. Možná by vám to pomohlo rozšířit vlastní repertoár a odemknout některé dosud zamčené vnitřní dveře. Vyrovnaný člověk je ten, jenž má přístup k plné škále emocí. Váš život by mohl být bohatší a snazší. Možná byste také zjistili, že některé věci jsou v životě zadarmo a není vždy nutné o ně bojovat. Nemusíte mít vždycky na všechno sílu a pomáhat ostatním s jejich břemeny.
Vaše vztahy by mohly být pravdivější, důvěrnější a zajímavější. Odvážíte-li se představit se světu jako silní i citliví zároveň, přitáhnete k sobě více lidí, kteří mají stejně jako vy dvojí tvář.
Existuje totiž určité riziko, že nyní vás částečně obklopují:

1. jiní Supermani, s nimiž cítíte jakousi sounáležitost. "Jsme ženské, které se jen tak nevzdávají." Nebo "My pořádní chlapi si nepotrpíme na nějaké řečičky."
2. slaboši, kteří k vám vzhlížejí a očekávají vaši ochranu.

Odhodláte-li se ke změně, možná zjistíte, že máte schopnost věci pozorovat, vnímat a zpracovávat do hloubky, což z vás jak v práci, tak v osobním životě učiní lepšího stratéga. V práci budete moci využít svých nových dovedností, a to možná zefektivní vaši sílu.
Třeba by se vám ulevilo, pokud byste na okamžik přestali bojovat. Nikdo neříká, že kostým Supermana musíte rovnou zahodit. Ale možná by bylo příjemné nenosit ho 24 hodin denně. Neškrtí vás náhodou občas?

* * *

JAK SE ZMĚNIT

 • Nejprve si položte otázku, zda se opravdu chcete změnit. Jaké jsou vaše cíle? Co od života očekáváte? Zeptejte se sami sebe: Jak chci svůj dosavadní život změnit? Abyste se mohli změnit, musíte v první řadě věřit tomu, že existuje lepší alternativa.
 • Dopřejte si trochu něhy a soucitu. Víte, proč jste si ten kostým vůbec oblékli? Možná to byla vaše jediná šance na přežití. Kdysi dávno. NIKDY se nesnižte k tomu, abyste si cokoli vyčítali. Neptejte se: "Jak jsem mohl být takový pitomec?" Něha, to je efektivní cesta, ne výčitky. Věřte nám, také jsme si tím prošly. Víme, o čem mluvíme.
 • Svůj kostým Supermana nevyhazujte. Nechte si ho pěkně ve skříni. Bude-li to potřeba, můžete si ho kdykoli znovu obléci. Třeba už dnes odpoledne.
 • A ne, nemusíte svůj nový život nutně zahájit tím, že se zítra na obědě s kolegy rozpláčete. Víme, že jste zvyklí dělat vše naplno, takže je logické, že i do své proměny chcete vložit veškerou svou energii, ale pozor, někdy je lepší postupovat po krůčkách a obezřetně. Místo abyste své kolegy šokovali prudkým citovým výlevem, můžete říct třeba něco ve smyslu: "Cítím se trochu unavený, možná dnes nejsem úplně ve své kůži." Pokud tedy samozřejmě cítíte únavu. I to bude pro vaše okolí dostatečný šok.
 • Uvědomte si, že jste úplně normální. Nejste divní. Jen jste se naučili používat sílu jako obranný mechanismus. Logický a funkční obranný mechanismus, který může být výtečným pomocníkem v akutních situacích, ale je-li aktivován nepřetržitě, může vás omezovat.
 • Pečlivě zvažte výběr situace a osob, před kterými se rozhodnete dát najevo slabost. Nejprve si to vyzkoušejte s lidmi, o nichž si myslíte, že vaši změnu přijmou. Je-li to možné, zvolte si někoho, o kom se domníváte, že má stejně jako vy dvě tváře. Takoví lidé jsou zvyklí jak na sílu, tak na zranitelnost a citlivost a poskytnou vám potřeby prostor k vyzkoušení nové role. Někteří lidé mohou tuto nenadálou změnu vnímat jako určitou hrozbu. Vždyť vy jste vždycky byli v partě za tvrďáka a oni k vám vzhlíželi jako ke svému ochránci.
 • Nedělejte ze své proměny projekt orientovaný na co nejvyšší výkon. "Ode dneška budu citlivější. Tak rychle jako já to ještě nikdo nikdy nedokázal!" Takhle prosím ne. Zachovejte klid a v klidu také objevujte svou křehkou, citlivou a analytickou stránku. 


* * *

- z knihy Naučte se plavat v moři emocí aneb Jak přežít s darem mimořádné citlivosti; Doris Dahlinová a Maggan Hägglundováneděle 10. února 2019

Co má být, to bude

"Nezáleží na tom, jak nepravděpodobné se to momentálně zdá. Nezáleží na tom, jak moc vám to připadá nedosažitelné. Věřte, že co má být, to BUDE. Ani sebevětší manipulace výsledek neovlivní. Ani sebevětší snaha o kontrolu a ovládání okolností nám nepřinese to, co chceme. Přijde to, až nastane pravý čas. A přijde to svým vlastním způsobem. Někdy se stává, že se tolik snažíme, aby se stalo to, po čem toužíme, a ono se to stejně nestane. Avšak po počátečním zklamání zjišťujeme, že to tak bylo vlastně dobře. Otevíráme se pak něčemu jinému a lepšímu, co více odpovídá přáním naší duše. Uvolněte se tedy, pusťte se všeho, co se vám nesplnilo, a otevřete se jiným, lepším věcem, které jsou na cestě k vám."

- Phiona Hutton


Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.2. 2019

Milí přátelé, 

pozvolna nám přibývá slunečných dní, a to jak co se týká počasí, tak i našich životů. Nový příliv světla a pozitivní energie nás podporuje v našich změnách a pomáhá nám se rozhoupávat po období zimního útlumu. 
Spolu s naší vlastní energií se začínají rozpohybovávat také doposud stagnující situace v našem životě, ale i zamrzlé pocity a vzpomínky v našem nitru, které jsme někdy potlačili a které si v tomto období začínají vydobývat svou cestu ven. Nebuďme tedy překvapeni, budou-li se nám vybavovat různé vzpomínky a s nimi spojené emoce. Je načase je propustit z našeho nitra ven, abychom si je s sebou nemuseli táhnout do nové energie nadcházejícího jara a nových začátků.  

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
 • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
 • Orákulum vílího srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian & Wendy Fround)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Hojnosti. Vypovídá o šťastném a spokojeném období, a to ve smyslu našeho vnitřního prožívání a našeho citového života, tak i ve smyslu hojnosti finanční a materiálního zajištění. Máme si užívat svůj život a všechno, čeho se nám dostává, přestože možná zatím nemáme úplně vše, co bychom si přáli. Máme být vděční a udržovat si toto vědomí a naladění i do dalších dní. Vděčnost k nám bude přitahovat ještě další důvody k vděčnosti. Neznamená to popírat stinné stránky našeho života nebo ignorovat problémy, které máme řešit, ale nezapomínat na to, že ve svém životě nemáme JEN stíny a JEN problémy. 
Musíme si uvědomit, že jsme to my, kdo rozhoduje o tom, kam a na co zaměříme svou pozornost. Budeme-li se zaměřovat stále jen na to, co je špatně, co nefunguje a co je problematické, bude to v našich očích narůstat a nakonec nám to všechno bude připadat ještě horší, než jaké to ve skutečnosti je - a budeme se také zbytečně špatně cítit, i když máme v životě i mnoho dobrého. Nebudeme se umět doopravdy z ničeho těšit. Úplně stejně to však funguje i opačně - budeme-li věnovat více pozornosti tomu dobrému, co v životě máme, tomu, co se nám podařilo a daří, lidem, kteří nás podporují a dalším dobrým věcem, bude v nás narůstat vděčnost a spokojenost bez ohledu na to, že ne všechno je v našem životě takové, jaké bychom to chtěli mít, nebo že prožíváme nějaké problematické situace. 

Z karet Léčení s vílami tu máme kartu s názvem Zvednout laťku. Jejím základním poselstvím je: Nesmiřujte se s nepřijatelným! Vyzývá nás k tomu, abychom si dovolili ve svém životě chtít víc. Neznamená to samozřejmě být hamižní a nenasytní - už předchozí karta nám dává jasně najevo, že máme být rádi za to dobré, co máme, byť zatím nemáme všechno. Tato druhá karta doplňuje poselství té předchozí a dodává, že pokud v našem životě něco nefunguje nebo nám dokonce ubližuje, nemáme to tak nechat. Vyzývá nás k tomu, abychom k sobě byli upřímní a přiznali si, že určitá záležitost v našem životě nás zkrátka nenaplňuje a že v ní strádáme. Smiřovat se s málem je něco jiného než být zdravě skromní! Spousta lidí tyto dva aspekty zaměňuje a chápe jako totéž. Být zdravě skromní znamená umět se těšit z toho, co máme, i když nemáme všechno. Ale smiřovat se s málem znamená popírat své potřeby a přání a předstírat, že jsme šťastní a naplnění, i když ve skutečnosti velmi strádáme a trpíme. Takové strádání a utrpení se pak promítá do všech oblastí našeho života, protože tím vysíláme signál, že si nevážíme sami sebe a nepovažujeme se za hodné naplnění. Kdo se smiřuje s málem, ubližuje sám sobě. A ubližovat sobě je stejně špatné jako ubližovat komukoli jinému. Opět, neznamená to být nenasytní a bažit pořád po dalších a dalších věcech; neznamená to žádný extrém. Je to vedení ke ZDRAVÝM a NUTNÝM změnám v našem životě, kterým jsme se dosud bránili a popírali jejich důležitost. Naše strádání a sebezapírání nikomu nepomůže a není na tom nic ušlechtilého - je to tedy jedna z věcí, které se můžeme rozhodnout začít měnit.

Z Orákula vílího srdce nám výklad doplňuje Princ světla. Je to velmi pozitivní karta, která představuje nové začátky a velký potenciál. Princ světla zklidňuje, utišuje a také urovnává všelijaké konflikty, ať už ty v našem nitru, a nebo konflikty v našich vztazích. Říká nám, že se nemáme bát rozvířených vod, protože i kdyby naše změny vyvolaly v našich blízkých nepříjemné reakce, časem se tyto reakce uklidní a nemá smysl nechat se kvůli nim odrazovat od svého niterného vedení. 
Někdy tato postava symbolizuje nějakého našeho blízkého přítele, který nám může svou moudrostí, klidem a pozitivitou velmi pomoci. Pokud vám tedy někoho připomíná, může to být vedení k tomu, abyste se s dotyčným člověkem spojili. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme stavěni čelem ke všemu, co nás v našem životě nenaplňuje a co je třeba změnit. Uděláme nejlépe, když se tomu nebudeme bránit, protože tak jako hromadící se voda za stavidlem si i naše potlačované pocity frustrace a strádání stejně najdou cestu ven. 
Přitom je však důležité udržet si vědomí o všem dobrém, co ve svém životě máme, a těšit se z toho. Budeme-li mít srdce plné vděčnosti a radosti za dobro, kterého se nám dostává, nebudou nám naše problémy a stinné stránky života připadat tak hrozivé a tolik vážné - což nám usnadní jejich řešení a změny, k nimž budeme vedeni. 
Tento výklad staví vedle sebe dva aspekty týkající se hojnosti v našem životě - na jednu stranu schopnost umět se těšit z toho, co máme, a být vděční, na druhou stranu však nepřehlížet nefunkční a frustrující podmínky, které jednoznačně volají po změně - a schopnost dovolit si tyto změny učinit. 
Čekají nás nové začátky a nová energie, a pokud si tedy přejeme, aby naše následující měsíce (i roky) vypadaly jinak, musíme být sami jiní a začít jinak jednat. Nemáme se bát ani se nechat brzdit názory těch, kdo jsou ustrašení a zvyklí žít v omezení. Je na nás, abychom svůj život uspořádali tak, aby odrážel naše skutečné já a naše skutečná přání. Tato přání si však nejprve musíme přiznat a přestat předstírat, že jsme šťastní a spokojení, když nejsme. Ty oblasti, v nichž strádáme a v nichž se smiřujeme s málem, máme nyní příležitost změnit a uzdravit. Jako vždy jsou tu pro nás naši andělé, kteří nám pomohou zajistit, že ať se rozhodneme jakkoli a ať budeme dělat cokoli, bude to pro to nejvyšší dobro nás i všech ostatních, kterých se to týká. Musíme si však o tuto pomoc říct a být také ochotni ji připustit. 
Nalaďme se na vlnu pozvolna přicházejícího jara a plyňme s ní. Všechno bude dobré. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 5. února 2019

Vysoká citlivost a přejídání

Přejídání a závislosti na jídle jsou mezi vysoce citlivými lidmi poměrně časté. Jídlo je lék. Dokáže stabilizovat citlivý systém takového člověka, ale může ho také vyvést z rovnováhy. Závislost na jídle je nekontrolovatelné bažení po nadměrném množství jídla. U lidí trpících přejídáním nemívají trvalejší výsledky diety nebo programy zaměřené na snížení váhy, které nemají duchovní přesah. Konkrétní závislost se často týká příjmu cukru nebo jiných sacharidů. Občasné přejídání se je naproti tomu méně závažné a méně návykové, ačkoli stále představuje zdravotní riziko.

* * *

MÁTE KVŮLI VYSOKÉ CITLIVOSTI PROBLÉMY S PŘÍJMEM POTRAVY?

 • Přejídáte se, když máte pocit zahlcení emocionálními podněty?
 • Uklidňujete se potravinami plnými cukru nebo nezdravým jídlem?
 • Jste tak citliví, že vnímáte, jak jídlo ovlivňuje vaše tělo?
 • Trápí vás výkyvy nálad, zamlžené vnímání nebo na sobě pociťujete škodlivé účinky cukru, kofeinu, slazených perlivých nápojů nebo nezdravého jídla?
 • Trpíte alergiemi nebo intolerancí některých potravin, například lepku a sóji?
 • Máte pocit, že když jste víc při těle, lépe se chráníte před stresem?
 • Cítíte, že vám zdravé, čisté jídlo dodává energii?
 • Jste citliví na konzervační látky v potravinách?
 • Máte pocit, že vám stres ubližuje víc, když jste štíhlí?

1-3 kladné odpovědi: Máte v souvislosti s vysokou citlivostí určité sklony k problémům s příjmem potravy.
4-6 kladných odpovědí: Máte v souvislosti s vysokou citlivostí středně silné sklony k problémům s příjmem potravy. 
7 a více kladných odpovědí: Máte v souvislosti s vysokou citlivostí problémy s příjmem potravy a ordinujete si jídlo jako ochranu proti stresu a nepříjemným pocitům.

* * * 

Proč je závislost na jídle a přejídání se pro citlivé osoby takový problém? Pojďme se podívat za duchovními léčitelkami z počátku dvacátého století, u nichž najdeme některé odpovědi. Tyto ženy byly často extrémně obézní. Tvrdily, že musí mít kila navíc, aby se chránily a nepřejímaly na sebe bolest a příznaky svých klientů. Ačkoli tento obranný mechanismus může být v určitém ohledu účinný, existují lepší možnosti, jak se chránit. Ráda bych vám je představila. 

Nadváha je způsob, jak se obrnit před přejímáním stresu druhých lidí. Díky kilům navíc můžete mít pocit, že stojíte nohama pevně na zemi a chráníte se před negativitou. Ale rychlé řešení v podobě přejídání se potravinami plnými cukru nebo nezdravým jídlem je krátkozrakým a nezdravým řešením, jež se stává návykovým. Možná v souvislosti s citlivostí trpíte poruchou příjmu potravy, která má za následek záchvatovité přejídání a následné užívání projímadla či zvracení. Lidé to dělají částečně proto, aby z těla vyloučili negativní energii, ačkoli většina z nich si tento důvod neuvědomuje. U citlivých lidí, kteří si neuvědomují, že důvodem přejídání se nebo konzumace nezdravých potravin je snaha chránit se před přetížením smyslového vnímání nebo negativní energií, diety moc nezabírají. Když na to vysoce citlivé pacienty s nadváhou upozorním, může jim tato informace změnit život. 

Možná máte také sklon sáhnout po jídle, když se potýkáte se smyslovým přetížením. Jste-li štíhlí, jste velmi náchylní k přejímání nepříjemných pocitů nejrůznějšího druhu. Existuje ovšem lepší řešení. Začnete-li používat ochranné strategie, ochráníte se před negativními a nepříjemnými pocity, které přejímáte z okolí. Přejídáte-li se, abyste utlumili svoji citlivost, musíte najít zdravější způsob, jak si udržet vyrovnanost a jak se chránit. Jednou z cest je i zdravé stravování.  

Vysoce citliví lidé mají velmi citlivou trávicí soustavu, a to je potřeba respektovat. Na jídlo mnohdy reagují mnohem intenzivněji než jiní lidé. Protože jídlo je zdrojem energie, vnímají rozdílný vliv jednotlivých potravin na tělo. Je tedy zásadní vědomě si vybírat jídlo, které vyhovuje vaší konstituci. Léčila jsem několik pacientů, kteří se rozhodli stát se vegany, protože na svém těle cítili bolest zabíjených zvířat. Kvůli citlivým reakcím na jídlo je důležité vysledovat, co spouští nutkání přejídat se, a pak praktikovat níže popsané techniky, které vám pomohou udržet si vyrovnanost, aniž byste museli sáhnout po jídle.

* * *

10 ZÁSAD ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ PRO VYSOCE CITLIVÉ OSOBY
Tlumíte-li svou citlivost jídlem, musíte zjistit, jaké stresové podněty spouštějí přejídání se. Může to být například vyčerpávající spolupracovník, hádka nebo pocit odmítnutí. Naučte se co nejdříve vyčistit energii a obnovit ztracenou rovnováhu. Zde je několik tipů, jak uvolňovat negativní energii, než se uchýlíte k přejídání:

1. Odveďte stres pryč z těla pomocí dýchání
Když pocítíte stres, hned se zaměřte na pomalé a hluboké dýchání. S každým výdechem se uvolňuje negativní energie. Když zadržujete dech, například ze strachu, škodlivá energie se hromadí v těle.

2. Pijte vodu.
Když pocítíte negativní energii a nutkání začít se přejídat, napijte se filtrované nebo minerální vody. voda vyplavuje z těla všechny druhy nečistot. Denně vypijte nejméně šest sklenic vody, aby mohly toxiny přirozeně odcházet. Uvolnit negativní energii pomůže také sprcha nebo koupel.

3. Omezte příjem cukru
Ačkoli nejspíš budete mít nepřekonatelnou chuť na sladké nebo na potraviny na bázi sacharidů, případně na alkohol, uvědomte si, že tyto potraviny narušují tělesnou rovnováhu a způsobují výkyvy nálad, což vede k větší náchylnosti přejímat nechtěný stres od druhých.

4. Jezte bílkoviny
Bílkoviny stabilizují nervovou soustavu a dodávají vysoce citlivým lidem pocit uzemnění. Optimální je jíst malé porce jídla na bází bílkovin čtyřikrát až sedmkrát denně. Díky úpravě stravovacího režimu se budete cítit energeticky silnější, získáte pocit bezpečí a lepšího ukotvení ve světě. Jste-li vegané, je tím více nezbytné jíst dostatek bílkovin. 

5. Nenechte klesnout hladinu krevního cukru
Vysoce citliví lidé jsou nesmírně citliví na hypoglykemii. Zkombinujete-li hektický život s nízkou hladinou krevního cukru, jste na nejlepší cestě k přetížení smyslového vnímání. Nevynechávejte proto jídla, zejména chystáte-li se na místo, kde bude hodně lidí, nebo když jste na cestách či na pracovních schůzkách. Vysoce citlivý člověk s nízkou hladinou krevního cukru je odsouzen k vyčerpání a smyslovému přetížení.

6. Jezte hodně zeleniny
Máte-li sklony k přejídání a přibírání na váze, jezte hodně zeleniny, která vás zasytí a zabrání nutkání se přejídat. Do jídelníčku můžete zařadit také některé celozrnné obilniny, nicméně buďte opatrní a nepřehánějte to s nimi, protože nadměrná konzumace může vést k závislosti na sacharidech.

7. Zdravé tuky jsou prospěšné
Po správných tucích neztloustnete. Zajistí vám dostatek energie na celý den, takže nebudete mít moc velký hlad a vyhnete se záchvatovitému přejídání. Do jídelníčku rozhodně zařaďte olivový olej, kokosový olej a olej z různých ořechů. A nezapomínejte ani na potraviny s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin, jako jsou losos, omega vejce nebo lněná semínka. Bohatým zdrojem zdravých tuků jsou také avokádo, ořechy a fazole. Současné výzkumy ukazují, že příjem správných tuků dokonce pomáhá při snižování váhy. Vyhýbat bychom se měli nevhodným tukům, mezi něž patří trans-tuky obsažené ve ztužených olejích a průmyslově zpracovaných potravinách, protože ucpávají tepny a jsou příčinou vzniku nemocí.

8. Omezte příjem kofeinu
Vysoce citliví lidé jsou často citliví na kofein. Ráda si vychutnám svůj oblíbený šálek kávy denně, ale káva může způsobovat nadměrnou stimulaci, takže to nesmím přehánět. Máte-li pocit, že potřebujete dva šálky, zkuste zkombinovat běžnou kávu s kávou bez kofeinu. Mnozí citliví lidé potvrzují, že malé množství kofeinu zlepšuje schopnost odstínit negativní energie, ale nadměrné množství naopak vyvolává nervozitu, únavu a náchylnost k přejímání nepříjemných příznaků a stresu od druhých. Vyhněte se proto nadužívání kofeinu, který bývá obsažen i v jiných nealkoholických nápojích. Po pravdě řečeno, je lepší se zcela vyhýbat slazeným nápojům, protože obsahují spoustu cukru. Uklidňující účinky mají bylinkové čaje a čaje bez kofeinu, zejména heřmánkový čaj, které zároveň pomáhají mírnit pocity smyslového přetížení.

9. Jídlo jako zdroj energie
Nejvíce energie vám zajistí potraviny, které jsou v bio kvalitě, jsou čerstvé, nebyly průmyslově zpracovány, byly vypěstovány lokálně v oblasti, kde žijete, a neobsahují geneticky modifikované látky (GMO). Otestujte si různé potraviny a zjistěte, které vám zajistí dlouhodobější přísun energie, a které ne. Říkáme tomu "ladění jídla". V prostředích se spoustou pozitivní energie, jako jsou třeba inspirativní semináře nebo konference, můžeme mít větší chuť k jídlu, a proto je nezbytné vybírat si správné potraviny. Na mých víkendových seminářích zaměřených na rozvíjení intuice mívají lidé větší hlad než obvykle, protože více meditují a objevují nové typy léčivých technik. Jídlo dokáže tělo uzemnit a díky tomu můžete vydávat více energie. Vnímejte, jak na vás působí různé potraviny, a držte se těch, které vám dodávají zdravou vzpruhu. Je to zároveň i prevence závislosti na jídle. Ve výsledku platí, že čím lépe se cítíte, tím méně vás svět vyčerpává. Vysoce citliví lidé, kteří se stravují uvážlivě, jsou obecně zdravější, silnější a méně zranitelní.

Živé potraviny dodávají tělu odlišnou energii než potraviny mrtvé. Vysoce citliví lidé vnímají energie velmi citlivě, a proto poznají rozdíl mezi živými a mrtvými potravinami.
Živé potraviny jsou zářivé a svěží: Jsou voňavé, chutně, dodají vám energie, jsou v bio kvalitě a neobsahují chemii ani konzervanty. Nevyvolávají touhu přejídat se. Živé potraviny jsou zdrojem čisté energie, jež navozuje pocit rovnováhy. Porovnejte, jaký je energetický a chuťový rozdíl mezi rajčaty vypěstovanými doma a rajčaty z velkopěstíren, která se prodávají i na mnohých tržištích. Naučte se vybírat si živé potraviny, které prospívají vašemu citlivému organismu.
Mrtvé potraviny vypadají mdle a unaveně: Chybí jim vůně, nezasytí, nedodávají nám energii, ale naopak ji ubírají. Obsahují konzervanty, chemické látky nebo aditiva. Mrtvé potraviny nás nadýmají, způsobují nevolnost či zamlžené vnímání a vyvolávají nutkání přejídat se cukry nebo sacharidy. Dávejte si proto na mrtvé potraviny pozor a raději se jim vyhýbejte.

10. Nechte se vyšetřit na potravinové alergie
Vysoce empatičtí lidé bývají citliví na chemické látky a mají sklony k potravinovým alergiím, například na lepek, sóju nebo kvasnice. Nechte se vyšetřit lékařem a ověřte si, zda netrpíte alergií na některé potraviny nebo intoleranci lepku. Vyšetření je nenáročné a provádí se na základě odběru krve a slin. Bude-li to nutné, můžete následně vyloučit alergeny ze své stravy. Díky tomu budete mít víc energie a eliminujete zánětlivé procesy v těle včetně zánětů střev. Úpravou jídelníčku můžete podpořit léčbu dráždivého tračníku nebo dalších průvodních jevů gastrointestinálních potíží.

* * *

POLOŽTE SI PŘED LEDNIČKU MEDITAČNÍ POLŠTÁŘ
Pokud vám kila navíc slouží jako ochranná bariéra a máte sklony k závislosti na jídle, zkuste si před ledničku položit meditační polštář. Kdykoli budete mít chuť se přejídat, tento vizuální symbol vám může připomenout, ať neotvíráte ledničku a raději si zameditujete.
Neberte si jídlo, ale posaďte se na polštář a zavřete oči. Pak se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte, obnovte vnitřní rovnováhu. Uvědomte si, co bylo spouštěčem nutkání přejídat se. Byl to hněv někoho blízkého? Pocit osamělosti? Jste přetažení, protože jste byli mezi mnoha lidmi? Vyčerpala vás návštěva nákupního centra? Buďte k sobě laskaví. Když se vloudí obsedantní myšlenky na přejídání, představujte si, že vaše tělo zaplavuje láska. Vnímejte, jak vás naplňují pocity lásky a rozpouštějí všechny strachy i nepříjemné pocity. Vychutnejte si ten uklidňující pocit. Prostřednictvím meditace dokážete stabilizovat náladu i hladinu energie. Nadechněte se a úplně vydechněte. Uvědomte si, že všechno je zase v pořádku. 

Afirmace: Naslouchám svému tělu. Jím zdravě. Pečuji o sebe, abych se zbavil/a závislostí a udržel/a si tělesnou, emocionální i duchovní rovnováhu.

* * *

- z knihy Průvodce pro vysoce citlivé lidi, Judith Orloff


pondělí 4. února 2019

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 4. do 10.2.2019

Zdravím vás a vítám u duchovního vedení pro tento týden! Ať už prožíváte cokoli, doufám, že jste také ochotni nechat si chvíli pro sebe, abyste se uklidnili, uvolnili a umožnili si přijmout poselství, která k vám přichází. Podívejme se tedy, jaké poselství pro nás mají květiny na tento týden. Jako vždy se ptám, co je pro nás všechny nyní důležité a co nám nyní nejvíce prospěje si uvědomit.
Cítím, že je teď s námi také archanděl Rafael, anděl léčení všeho druhu. A vzkazuje nám všem, že pokud máme nějaký problém, máme se zaměřit na jeho léčení a uzdravení, spíše než na něj samotný. Protože když veškerou svou energii věnujeme tomu, co nás tíží, ještě to tím posilujete. Když se však soustředíte na jeho řešení, na uzdravení a na zdraví, na vitalitu a na zlepšení, pak právě to k sobě začneme přitahovat. Právě tehdy k nám přicházejí zázraky. Začínáme věci vidět jasněji, cesta se před námi odkrývá a my se nacházíme v pravý čas na těch pravých místech. Buďte tedy otevřeni dalším poselstvím, která bude mít v tomto období archanděl Rafael pro vás osobně, co se týká vašeho léčení a zdraví. Stejně tak pokud potkáte někoho, kdo vám rozšíří obzory, a tím vám nějak ve vašem léčení napomůže, je to poselství pro vás. Rafael je obklopen smaragdově zeleným světlem, a pokud se vám tedy mihne před očima něco takto zeleného, můžete si být jisti, že je s vámi.
Která květinová karta nám chce tedy něco sdělit pro tento týden?

Je to karta pomněnky věnovaná Léčení minulých životů. Zrovna jsme mluvili o léčení! Tato karta vypovídá o léčení ve smyslu prolomení opakujících se cyklů a nezdravých vzorců, a o potřebě začít dělat věci jinak. Říká nám, že jsme dosud procházeli těmitéž zkušenostmi pořád dokola, ať už jen v tomto životě, a nebo třeba i v těch předchozích. Je pro nás jakousi červenou vlajkou či majákem světla, který nás varuje, abychom se do tohoto cyklu nedostali znovu. Může se to týkat našeho zdraví, financí, vztahů, duchovní cesty nebo čehokoli jiného, co se nám stále dokola opakuje. A tak místo toho, abychom si toutéž situací prošli zase znovu, jsme nyní vedeni k tomu, abychom si všímali nových cest, nových směrů, nových způsobů, jak něco udělat nebo jak něčeho dosáhnout, a nebo také nových způsobů, jak na věci pohlížet. Víte, moc se mi líbí citát od Waynea Dyera: "Když změníte způsob, jakým se díváte na věci, věci, na které se díváte, se změní." A tak mějte na paměti, že ať už se v tomto týdnu budete potýkat s čímkoli, a cokoli před vámi vyvstane, pak když změníte způsob, jakým o dané věci smýšlíte, jak ji vnímáte, pak i daná věc se před vašima očima změní. Najednou je to věc, kterou dokážete zvládnout; překážka, kterou dokážete překonat, a to díky vaší vlastní síle i díky pomoci vašich andělů, kteří jsou s vámi. Posílám k vám archanděla Rafaela, aby vám pomohl s vaším uzdravením, s uzdravením všeho, čím jste si prošli, s prolomením těch starých vzorců, do kterých jsme upadali, tak abychom mohli vstoupit do další části našeho roku s tím, že bude krásnější, zdravější a zázračná.

Přeji vám tedy krásný týden a jako vždy vám přeji, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreeves444/videos/913840162300257/
překlad: Magda Techetová