neděle 21. května 2017

Barvy aury a jejich význam

Každá lidská buňka má v sobě naprogramovanou světelnou boží energii. Jak je tedy možné, že na fotografiích má každý člověk auru jiné barvy? Některé jsou velmi krásné a přitažlivé, jiné nás odpuzují.
Je to tím, že každá vlna energie, kterou vnímáme jako barvu, přináší odpovídající zprávu. Lidé si často nevědomky vybírají oblečení v barvách své aury, a tím zesilují její poselství.
To ovšem neznamená, že když budeme nosit oblečení určité barvy, automaticky tím ovlivníme barvu své aury. Ale oblečení může hodně ovlivnit naše emoce, a tyto emocionální energie budou vyzařovat, a tak mohou být vnímány jako barvy.

Všímejte si, jaké barvy nosíte, když máte volno, jaké má nejraději váš partner a vaši přátelé.
Následující interpretace významu barev berte jako hru. Hlavně podle toho kategoricky neškatulkujte svoje bližní. Budete-li chtít zcela přesně vědět, co znamená barva aury určitého člověka v určité chvíli, zeptejte se andělů.

 • ČERVENÁ - jasná, silná energie, sexualita, aktivita, radost, výraz boží vůle, zničení všech forem a vytvoření nových
 • ORANŽOVÁ - analyzuje situace, orientace na dění, kreativita, poživačnost
 • ŽLUTÁ - inteligence, rozumovost, tvrdohlavost, vytrvalost, bystrost, organizační talent, zajímají ho hezké věci a rád dobře vypadá
 • ZELENÁ - harmonie, láska, uzdravení, vnitřní růst, spojení s přírodou, soucit, má rád cestování a je podnikavý
 • SVĚTLE MODRÁ - láskyplná moudrá energie, přání být duchovním učitelem, schopnost předávat informace z univerza
 • INDIGOVÁ MODŘ - oddanost, idealizmus, ale i fanatizmus, zájem o duchovní věci, vědoucí, nadání pro telepatii
 • MODROZELENÁ - energie podporující spojení s duší, hloubka, přemýšlivost
 • ZELENOFIALOVÁ - jedna z nejsilnějších barevných kombinací; pokud je to osoba vyrovnaná, má schopnost transformovat a léčit
 • FIALOVÁ - intuice, spiritualita, přání a schopnost zvyšovat frekvenci těžkých energií; citlivost
 • FIALOVÁ, BÍLÁ A LEVANDULOVÁ - citlivost, vysoké energie, takový člověk může být ve spojení s mistry-učiteli
 • PURPUROVÁ - výjimečná kreativita, umí se dobře projevovat a uskutečňovat věci
 • RŮŽOVÁ, BÍLÁ - vysoká energie lásky a soucitu, čistota, barva světla, osvícení, božské energie, silná přitažlivost
 • STŘÍBRNÁ - kosmická barva uvědomění a vyššího vědění
 • ZLATÁ - kombinace všech barev a možností, spojení s boží energií, vědomí vlastního božství
 • MĚDĚNÁ - vysoké vibrace a vysoká úroveň energie, energetická ochrana
 • HNĚDÁ - být přesný, touha po čistotě a očistě od cizích nebo nemocných energií
 • ŠEDÁ - moudrost
 • ČERNÁ - strach, podřízenost, málo sebevědomí, málo energie, smutek, stažení se do sebe

Zajímavé je, že se barvy aury mění podle situace a nálady. Takže každý z nás je určitým způsobem tak trochu jako chameleon.
Jestliže pociťujeme něčí vyzařování nepříjemně, promptně reagujeme, i když vlastně vůbec nevíme, proč to tak je - cítíme to hned!

* * *

- z knihy Kvantová andělská láska, Eva-Maria Mora

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 22. do 28.5. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 22. do 28.května. Chtěla bych pro tento týden pracovat se zcela novými kartami, které jsme vytvořili společně s mým synem Grantem. Jmenují se Andělé hojnosti. Napsali jsme i stejnojmennou knihu. Je to celé o tom, že každý z nás má nějaké poslání, ale spousta lidí si myslí, že napřed musí vyhrát nějakou velkou částku v loterii, splatit všechny své dluhy, být povýšeni v práci, nebo získat něco jiného, než budou moci se svým posláním začít. A to je velká škoda, protože tak to nefunguje. Bůh nás vyzývá k tomu, abychom udělali skok víry, tedy nejprve něco podniknout, aniž bychom viděli jakoukoli známku podpory - a pak se nám jí dostane. Nemusíme však hned opustit práci, abychom mohli začít novou, chce to vždy uskutečňovat postupně a popořadě. 
Jsem velmi nadšená z toho, že s těmito kartami můžeme dnes pracovat! Jako vždy je nejprve zamíchám a pomodlím se za poselství pro tento týden. 

Karta pro začátek týdne se mi moc líbí a měla jsem tušení, že nám vyjde - je to Smršť hojnosti! Tato karta vás nabádá k tomu, abyste věřili i v nečekané zdroje. Samozřejmě, prvotním zdrojem všeho je Bůh. Ale to, co potřebujete, k vám může přijít odkudkoli, i z nečekaných zdrojů. Hojnost neznamená jen peníze. Jde o pocit dostatku. O to, že máte dostatek času, sebedůvěry, lásky, přátelství, zdraví nebo čehokoli jiného. Tento týden k nám tedy přijde nějaký bonus. Něco jako odměna. 
Společně s touto kartou nám pro začátek týdne vyšla ještě Slova hojnosti coby připomínka toho, jak je důležité hovořit z pozice dostatku. V naší knize jsme psali o lidech, kteří si neustále stěžovali na nedostatek peněz, a přesně to si pak také do života přitahovali a zhmotňovali si to. Jakmile si to však uvědomíte, můžete to začít nahrazovat pozitivními tvrzeními, jako třeba "všeho je dostatek", "nedostatek je jen iluze", "Boží zdroje jsou neomezené", "když si dovolím mít dostatek a nechat hojnost proudit skrze mě, mohu tak více pomáhat i ostatním, protože budu mít více prostředků ke konání svého poslání, které je prospěšné všem". Tak se změní i to, co budete prožívat, protože to, co říkáme, k nám přitahuje naše zážitky. 

Pro střed týdne je tady karta Darování a charita, což vás vyzývá k tomu, abyste něco darovali, chcete-li přijmout něco nového. Chcete-li například nový nábytek, darujte ten starý. Pokud potřebujete více času, věnujte někomu svůj čas. Je to jedno ze starodávných tajemství hojnosti. Ale na druhou stranu bychom neměli dávat, "abychom dostali", protože to je sobecké, a to nás šťastnými doopravdy neučiní. Podstatou tohoto poselství je naše štěstí, které máme, když můžeme pomoci těm, kteří to potřebují. 
Spolu s touto kartou vyšla ještě Síla modlitby, a tyto dvě karty nám dohromady říkají, že máme podporovat svými modlitbami všechny, kdo to potřebují, ať už je známe osobně a nebo ne. Máme se pro ně modlit, místo abychom si o ně dělali starosti. Také můžete podniknout něco jiného, třeba i online na internetu existují stránky, kde můžete podpořit finančně začínající projekty, lidi se zdravotními problémy, nebo další. I modlitba je ale velkou pomocí a formou hojnosti, kterou můžeme posílat komukoli.

A na konec týdne je tady Partnerství. To je velmi důležité, protože v dnešní době, chcete-li něco podniknout, je velmi pravděpodobné, že se do toho pustíte ještě s někým. Mnozí lidé mají skvělé nápady, jak pomoci světu, ale nic neudělají, protože nemají všechny potřebné vědomosti, informace nebo peníze. Ale vy nemusíte vědět všechno, nemusíte mít všechny ty prostředky! Můžete se spojit s někým, s kým to dáte všechno dohromady! Existují lidé, kteří mají přesně ty schopnosti nebo prostředky, které potřebujete. Nebojte se nechat se podpořit jinými lidmi! Váš nápad může pomoci nám všem! Může i zachránit svět! Nenechte se tedy brzdit nebo zastavit tím, že vám něco chybí k uskutečnění! Modlete se za pomoc a přijměte ji, až přijde. Mějte pak radost z každého kroku, který uděláte směrem k uskutečnění svého záměru.

Pojďme se společně pomodlit:

Drahý Stvořiteli, který jsi stvořil vše, co existuje, veškerou tuto krásu a dobro, pozvedni prosím nás všechny na tomto světě a podpoř každého, kdo má nějaké nápady a chce je uskutečnit. A pomoz nám všem věřit, že Ty pracuješ skrze nás. Pomoz nám mít dostatek sebedůvěry a uvědomit si, že když jsi nám dal tyto nápady, dáš nám také všechno potřebné k tomu, abychom to mohli vykonat. Podpoř nás prosím vším, co potřebujeme k uskutečnění Tebou seslaných nápadů. Nechť všichni, kdo mají nějaké zdravotní potíže, mají dostupnou potřebnou péči a dostatek energie a radosti. Nechť jsou naše potřeby pro zdravý život naplněny. Pomoz prosím každému, kdo trpí, a dej nám odvahu nechat si pomoci a přijmout pomoc, když se nám jí dostane. Amen.

Přeji vám nádherný hojný týden, posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání a Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/ZzCpV80nBQA
překlad: Magda Techetová

 

sobota 20. května 2017

Jak narcisté manipulují se svými oběťmi

Ve společnosti se předpokládá, že každý člověk má svědomí a schopnost empatie. Ve skutečnosti je však například ve Spojených Státech 1 z 25 lidí sociopatem, jak tvrdí psycholožka Martha Stout z Harvardské Univerzity. Narcisté (lidé, kteří odpovídají kritériím narcistické poruchy osobnosti), sociopaté a psychopaté hovoří s druhými lidmi jazykem shazování, projekce, náhodných slov, zpochybňování a patologické závisti. 
V tomto článku se zaměříme na narcisty, mějte však na paměti, že ani druhé dvě skupiny lidí nejsou schopny empatie vůči druhým a často druhé vykořisťují ve svůj vlastní prospěch. Pokud se stýkáte s někým, kdo má v povaze stopy narcismu, může se časem dostat i do extrémní fáze a stát se sociopatem nebo psychopatem. 

Narcisté a lidé s antisociální poruchou osobnosti se svými oběťmi chronicky manipulují a podkopávají jejich hodnotu. Oběť se cítí bezcenná, úzkostná a může mít i sklony k sebevraždě. Tento typ neustálé manipulace je pro narcisty charakteristický. Zahrnuje cyklus zneužívání "idealizace-znehodnocení-zavržení", během kterého narcisté nejprve své partnery zahrnují zdánlivou samou láskou, následně jejich hodnotu shodí, podkopávají jejich sebedůvěru, vyvolávají v nich pochybnosti o sobě samých, záměrně veřejně poškozují jejich pověst, slovně i citově je zneužívají, a pak je zavrhnou, dokud traumatický cyklus znovu nezačne. 

Jejich manipulace je psychologická, emocionálně zničující a velmi nebezpečná, obzvláště v souvislosti se skutečností, že lidský mozek vnímá zcela totožně citovou i fyzickou bolest. Úder do břicha může tak na člověka působit stejně jako když oběť zneužívání utrží slovní urážku nebo citovou ránu. Stejně tak i následky narcistického zneužívání mohou být trvalé a oběť může být vnitřně zmrzačena. Oběti tohoto zneužívání často trpí posttraumatickým stresovým syndromem (neustálá nepodložená úzkost, neustálé skenování svého okolí kvůli vyhledávání možného nebezpečí, snaha vše předvídat a zajistit si bezpečí i v době, kdy je všechno v pořádku - pozn.překl.) Netřeba dodávat, že tento typ zneužívání zanechává psychické i emoční jizvy i na celý život.

Největším nebezpečím je u narcistického zneužívání to, že se často nepovažuje za zneužívání.

Teprve v poslední době se odborníci na duševní zdraví zabývají a začínají rozumět syndromu obětí narcistů, přestože ti, kdo jím trpí, o tom mluví už roky. Narcistické zneužívání je primárně psychologické a emocionální (i když oběti přitom mohou trpět i zneužíváním fyzickým) a protože narcisté používají velmi nenápadné a zastřené metody, dokážou se vyhnout podezření, protože dokážou navenek předstírat, že jsou zcela okouzlující. Ostatním lidem ukazují masku, díky které by do nich nikdo neřekl, že někoho zneužívají.

Oběti často viní samy sebe za to, že jsou zneužívány, a nedovedou slovně vyjádřit, co vlastně prožívají. Pokud se však naučí slovník narcistického zneužívání a co všechno do něj spadá, jsou vyzbrojeny všemi prostředky, vhledy i zdroji k uzdravení. Naučit se jazyk a techniky predátorů znamená, že už poznáme červené vlajky při svých interakcích s lidmi, kteří vykazují projevy zlomyslného narcismu nebo antisociální znaky, a tak se můžeme snáze ochránit před vydíráním, vyhrožováním a zneužíváním. Znamená to, že můžeme druhým vymezit patřičné hranice a činit vědomá rozhodnutí o tom, koho si ve svém životě budeme držet.

Pochopení podstaty těchto škodlivých interakcí a jejich vlivu na nás má dalekosáhlý dopad na naši schopnost dobře pečovat sami o sebe. Tento typ zneužívání je pro oběti devastující, zvláště pokud o něm nedovedou mluvit nebo si neuvědomují, že to, co prožívají, je zneužívání. Často se cítí být druhým lidem cizí a bývají ponižovány svými přáteli, členy rodiny nebo dalšími lidmi. Je třeba společnost vzdělávat v této oblasti a poučit lidi o tom, jaký dopad na ně může mít narcistické zneužívání, jaké techniky narcisté používají a o tom, že je možné se z toho všeho dostat a uzdravit se.

Tito patologičtí jedinci se mezi námi vyskytují každý den se svou falešnou maskou na obličeji, nezpozorováni, neviděni, nerozpoznáni. Vypadají totiž navenek zcela normálně. Mohou to být muži i ženy, mohou pocházet z jakéhokoli prostředí a mohou mít jakýkoli společenský nebo ekonomický status. Často jsou okouzlující, charismatičtí, společenští, schopní oklamat a podmanit si své oběti a bez problémů klamat celou veřejnost. Je velmi pravděpodobné, že už jste se ve svém životě setkali, ať už osobně či profesně, s člověkem, který vykazuje narcistickou nebo antisociální poruchu osobnosti.

Naučit se jejich citový jazyk znamená, že si uvědomíme, že jejich krutost a zákeřnost nemusí být jen výslovná, ale i nenápadná, hluboce zakořeněná v jejich obličejové mimice, gestech, tónech hlasu - a co je ze všeho nejdůležitější - ve zcela zásadním rozporu mezi tím, co říkají, a tím, co dělají. Jejich krutost je záměrná a slouží k ovládání a ničení jejich obětí. 

Tyto typy lidí jsou ve své manipulaci velmi sběhlé, obratné, vynikají v sadismu, ovládání a také v hněvu. Je to jako psychické či emoční znásilnění - podlé a násilné porušení hranic a nabourání důvěry, kterou v ně jejich oběti vložily. 

Narcisté mohou zaútočit kdykoli, a to prostřednictvím svého sarkasmu, nenápadných zraňujících poznámek, urážek, obvinění nebo jiné formy, kdykoli vás vnímají jako hrozbu nebo kdykoli se potřebují pobavit vaší emocionální reakcí. Využívají také neverbální projevy jako například posměšný úsklebek, chlad a nepřístupnost, když vám vyznávají svou lásku, znuděný výraz nebo krutý posměch, když se vám snaží dokázat, že jste mnohem méně cenní než oni a že jste vůči nim podřadní.

Oběti tohoto zneužívají tráví většinu fáze znehodnocení celého cyklu zneužívání chozením po špičkách, snahou nevydat jediný zvuk, který by spustil hněv narcisty. To však nepomůže, protože narcista vždy najde něco, co už jste předtím řekli nebo udělali, co může použít proti vám. 
Hlavní tři klíčové oblasti informací, které často narcisté o svých obětech sbírají ve fázi idealizace, tedy té fáze vztahu, kdy vás zahrnují láskou a snaží se vás "oblbnout", a které později použijí proti vám ve fázi znehodnocení a fázi zavržení, jsou tyto: 

1. Vaše chyby a nedostatky, selhání, obavy a tajemství, která jste jim svěřili
Narcisté překypují radostí, když jim svěřujete svá zranění, problémy a to, čeho se bojíte. Je pro ně pak o to snazší dostat se vám pod kůži a dovnitř vaší mysli. Během raných fází vztahu se vedle narcisty cítíte dobře, důvěřujete mu a jste otevření, a tak s nimi všechno sdílíte: svou minulost, vše, co vás zranilo, i to, co vnímáte jako své nedostatky a chyby. Chápete to jako způsob upevňování vztahu a posilování vzájemné důvěry se svým partnerem či partnerkou, s nimiž si chcete být opravdu blízcí a nebojíte se být zranitelní. Pokud se však jedná o narcistu, vnímá to jako by dostal podstrojenou hostinu. Narcista bude na začátku předstírat, že vás podporuje a že vám rozumí, abyste mu o sobě všechno vyklopili, ale později toto všechno zneužije k tomu, aby vás provokoval, podkopával a snižoval vaši hodnotu, jakmile nastane fáze znehodnocení.
Pamatujte: Narcisté neznají žádné hranice v tom, co proti vám použijí. Živí se tím, že vás stále dokola uvádějí do traumatu. Cítí se silní, když vás jedinou frází dokážou navrátit zpět do vašeho někdejšího prvotního traumatu. A pro tento pocit síly také žijí, neboť je to jediná síla, kterou mají. Pro narcistu je jakákoli vaše otevřená rána výzvou k tomu, aby vás zasáhl ještě hlouběji - a to také narcista vždy udělá. Zasadí vám ránu ještě hlubší, než jaká byla ta původní.

2. Vaše silné stránky a dosažené cíle, zvláště ty, které vám patologicky závidí.
Ze začátku, když ještě stojíte na svém piedestalu, se narcisté nemohou nabažit vašich úspěchů a dosažených cílů. Nemohou si vás vynachválit před rodinou a přáteli, vystavovat vás na odiv, chovat se k vám jako k výhře, která je jejich životně důležitou součástí. Když jsou s vámi, cítí se důležité a nadřazeně. Posiluje to jejich falešnou image normálního člověka, který dostal takovou "odměnu" jako jste vy. Ve fázi znehodnocení však narcisté doslova přemění vaše silné stránky na vaše slabosti. Dříve jste byli "sebevědomí a sexy", ale nyní jste "nafoukaní a ješitní". Dříve jste byli "inteligentní a cílevědomí", nyní jste "ti, co ví všechno nejlíp a vševědoucí chytráci".

Vyvolávají ve vás pochybnosti a podkopávají vaše sebevědomí, abyste začali mít pocit, že vaše hodnota a cena nejsou skutečné, přitom však na vás přenášejí svůj vlastní pocit podřadnosti. To, čeho jste dosáhli a co se vám podařilo, budou shazovat, snižovat, znehodnocovat, přecházet a ignorovat, a dávat vám najevo, že žádný z vašich úspěchů pro ně nic neznamená - a že ani pro okolní svět to nemá žádnou cenu. Budou vás krmit lživými tvrzeními o vaší neschopnosti a nekompetentnosti. Budou prohlašovat, že jsou lepší než vy, zatímco budou krást vaše nápady a vydávat je za své. Svedou vás k tomu, že začnete věřit, že nejste schopni udělat ani ty nejmenší úkoly správně, a že jste mimo jejich ligu jak profesně, tak i osobně. Budou vám vyhrožovat, že zničí vaši pověst, schválně se nebudou účastnit pro vás důležitých setkání a akcí, a budou se snažit obrátit všechny ostatní proti vám. Budou zadupávat do země všechny vaše sny, vaše aspirace, vaši víru, vaši osobnost, vaše cíle, vaši profesi, váš talent, váš vzhled, váš životní styl - zatímco budou vychvalovat ty své. 

Jejich náhlá změna jazyka si vybírá svou daň: je zraňující, traumatizující, šokující a nečekaně zlomyslný. Všechno, co kdysi vychvalovali do nebes, se nenávratně změnilo v naprostou slabost. Je to proto, že narcisté nemohou snést to, že vy jste vítěz a že jste v něčím lepší než oni. Pro narcisty je všechno soutěž a hra, kterou musejí vyhrát za každou cenu. Hledají cesty, jak vás zničit v každém možném ohledu - ale tak, že VY SAMI začnete sami sebe ničit a sabotovat - zatímco oni sedí nevinně v pozadí a pohodlně sledují, jak se všechno, pro co jste tak tvrdě pracovali, sype na prach.

3. Vaše potřeba, abyste se jim líbili, a jejich potřeba být neustále nespokojení
Narcisté ve vás během fáze idealizace vypěstují potřebu mít od nich všechno potvrzené a odsouhlasené. Když vás učiní závislé na nich a na jejich přízni, stávají se jedinými, kdo má moc nad tím, zda se vám souhlasu dostane nebo nedostane. A protože vám předtím zničili pocit vlastní hodnoty, budou zneužívat také vaši potřebu cítit se opět hodnotní, a toho budou využívat v každé možné příležitosti. Všechno dobré, co pro ně uděláte, promění ve vaše naprosté selhání, kterým jste zklamali jejich už tak směšná očekávání. Jejich vysokému standardu není nikdy nic dobré, nikdy nic nestačí a na všechno špatné se poukazuje. I věci, které oni sami dělají špatně, jsou vyčítány vám. Jejich obviňující jazyk, pasivně-agresivní trucovité chování a narcistický hněv jsou pro jejich oběti zhoubné, neboť oběť se ještě více snaží se jim zavděčit a dostát jejich očekáváním - standardům, které nikdy nikdo nenaplní a které oběť nevyhnutelně opět dovedou k dalšímu selhání. Za to je pak slovně napadána, obviňována a srovnávána s jinými, což v ní trvale udržuje pocit neschopnosti, bezcennosti a dojem, že nikdy není dost dobrá. 

Pokud si oběť někdy dovolí narcistovi podotknout, že by se měl chovat ohleduplně, vzplane narcista prudkým hněvem a oběť seřvává do jejího úplného mlčení. Vždy musí mít poslední slovo, zvláště pokud jde o jejich vlastní jazyk, který si vytvořili.

Máme-li získat opět moc nad svým životem, znamená to vyjít do boje právě s jazykem, který proti nám narcisté používají. Znamená to začít opět sami uznávat svou vlastní hodnotu, přestat se s narcisty stýkat, vyhledat odbornou pomoc pro vyléčení ran, které jsme utrpěli, poučit se více o technikách zneužívání, které proti nám narcisté používají, vyhledat podpůrné skupiny, podělit se o svůj příběh se záměrem zvýšit povědomí společnosti o tomto tématu a vyhledat potřebné léčivé prostředky poté, co jsme vyšli z pekla zneužívání. 

Zkušenost zneužívání můžeme pozitivně využít pro naše osobní i kolektivní vyšší dobro. Musíme však být ochotní vytvořit si "opačnou rozmluvu" - nový jazyk a přepis našeho příběhu, který nás povznese, bude nás motivovat a inspirovat a probudí v nás nový život tím, že narcistova zraňující slova nahradí naší vlastní mocnou pravdou.

- Shahida Arabi

* * *

zdroj: https://www.elephantjournal.com/2016/03/the-secret-language-of-narcissists-how-abusers-manipulate-their-victims/ 
překlad: Magda Techetová 

 

pátek 19. května 2017

Přijměte nejistotu


Zaměřte se na radost ze svého cíle místo strachu, jak ho dosáhnout

"Když mluvíte o tom, co chcete a proč to chcete, je ve vás obvykle menší odpor, než když hovoříte o tom, co chcete, a rozebíráte, jak to dostat. Když se zabýváte otázkami, na které neznáte odpovědi, jako například 'jak, kde, kdy, kdo' a podobně, vyvolává to ve vás vibrace, které vše zpomalují."

- Abraham-Hicks

neděle 14. května 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 15. do 21.5. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 15. do 21.května. Chtěla bych dnes pracovat s kartami Marie, královny andělů, protože v tomto období slavíme Svátek Matek, a tak všem matkám posíláme svá blahopřání, ať už jsou na Zemi nebo v Nebi. Matka Marie nám pomáhá léčit jakékoli rány, které souvisejí s našimi city vůči matkám, mateřství nebo péči jako takové. Také je pro nás ženy příkladem, jak být něžné, a přitom silné. 
Nejprve se nad kartami pomodlím a tento týden požádám Boha o to, aby nám dal poselství prostřednictvím čtyř karet namísto klasických tří. Nevím proč, napadlo mě číslo 4. 

Jako první je tu karta Děti. Věděla jsem, že vyjde. Pro některé z vás to může být zpráva, že budete mít děti. Možná se snažíte otěhotnět nebo byste chtěli dítě adoptovat, a tak je toto pro některé z vás znamení, že vaše modlitby budou zodpovězeny. 
Obecně to pro nás všechny - protože my všichni jsme děti - znamená, že jsme si v této skutečnosti rovni a že se máme přijmout, nemáme se soudit, máme se zaměřit na to, že jsme bratry a sestrami, namísto abychom se soustřeďovali na rozdíly mezi námi. Když se snažíte najít něco, co vás rozděluje, samozřejmě to najdete. Ale stejně tak to platí i pro to, co nás spojuje. V pravdě jsme všichni jedna rodina. Patříme k sobě a musíme na sebe vzájemně brát ohled. A hlavně musíme jeden druhého milovat.

Podívejme se na další dvě karty, které vyšly společně (-proto mě napadlo číslo 4! :)) A obě dvě se navzájem dokonale doplňují, takže mi dovolte je vysvětlit: První z nich je Buďte silní. Ženy si často myslí, že být silná znamená být mužská. Ale síla se s ženskostí nevylučuje! Pod pojmem "síla" si obvykle představujeme mužskou sílu. Ale ona existuje i ženská síla, která je velmi intuitivní, vnímavá a jemná. Je to podobná energie jako třeba u medvědí mámy, která je milá ke svým malým medvídkům, ale když je třeba je chránit, tak povstane. Taková síla je naprosto přirozená a to nejen při ochraně jiných, ale i při tom, když se potřebujete postavit sami za sebe. 
A druhá karta ve spojení s touto má název Čin. Znamená to, že máte podniknout kroky a jednat z pozice své síly a ne ze strachu. Někteří z vás mají nějaký sen - ale určitá část vás ho neustále zpochybňuje. Jste nervózní, pořád přemýšlíte, jak to dopadne, jak to udělat... A tímto vám dávají najevo, že vaše modlitby byly vyslyšeny a že Bůh vám dal veškerou potřebnou sílu k tomu, abyste své sny uskutečnili. Byli jste stvořeni k jeho obrazu, který je sám o sobě čistá síla a moc. Nebojte se jí! Možná jste stydliví, nesmělí a velmi jemní, a tak máte strach být silní, ale vaše skutečná síla pochází od Boha, tak nemáte důvod se jí bát.

Podívejte se na poslední kartu - Důvěra. Ta vám říká, že můžete věřit tomu, k čemu vás Bůh vede, a následovat toto vedení svými činy. Bůh nemůže dělat věci za nás. Nefunguje to tak, že se za něco pomodlíme a ono se to tak najednou stane. Místo toho dostáváme MY vedení k určitým krokům, a těm musíme věřit a udělat je, jinak se nezmění nic a my skončíme s pocitem, že naše modlitby nikdo nevyslyšel a že nás Bůh ignoruje. Ale to se nikdy neděje! Bůh je s námi se všemi rovným dílem a bez ohledu na to, co jste kdy udělali nebo co děláte teď, vás miluje! 
Pojďme si udělat krátkou meditaci:

Právě teď s námi vidím přítomnost energií Božského Ženství i Božského Mužství, rovnocenné a  vyvážené. Božské Mužství nám dodává odvahu, ponouká nás k akci, zatímco Božské Ženství nám umožňuje přijímat poselství a vedení, vnímat a dostávat záblesky inspirace. 
Prosíme tedy o pomoc, abychom dokázali přijmout a pochopit, jaké kroky máme na své cestě a v rámci svého poslání dále podniknout. Pomozte nám prosím uvědomit si, že my všichni si stejným dílem zasloužíme pomoc, štěstí a zázraky. Božská Matko a Božský Otče, prosíme vás, abyste byli osobně přitomni u každého, kdo toto poselství sleduje, a pozvedli naše srdce. Posilte prosím naši víru a schopnost důvěry. 

Někteří z vás si myslí, že aby mohli něco udělat, potřebují napřed dostat peníze nebo být povýšení v práci apod. Mám vám vzkázat, že je to přesně opačně. Napřed něco udělejte, a pak vám přijdou prostředky. Udělejte skok víry a udělejte to, k čemu jste vedeni. Nechť je vaše vedení tak silné a jasné, že budete přesně vědět, co máte udělat! Protože vy i já jsme tady, abychom přinesli světu požehnání.

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/t09noJ45tYo
překlad: Magda Techetová

 

Léčení vztahu k matce

Dopřejte si nyní chvíli a zamyslete nad tím, jaký vztah máte (nebo jste měli) ke své matce. Jak vypadal? Jak jste se v něm cítili? Mají vaše myšlenky tendenci sklouzávat k dobrým časům, a nebo setrvávají v těch zlých? 

Naše matky sehrály zásadní roli v našem růstu a v utvoření samotných základů našeho citového i duševního rozvoje. Do dnešního dne naše matky stále ovlivňují to, jakým způsobem vnímáme život a jaké pocity chováme vůči sobě i vůči druhým lidem.

Přestože se naše matky velmi snažily co nejlépe se o nás starat, naše vztahy k nim mohou být poznamenány stále přetrvávajícími pocity studu, viny a závazku. Ve skutečnosti si s sebou nadále neseme nezpracovaný žal, strach, zklamání a odpor vůči našim matkám ještě dlouho do dospělého života. Tato hluboká bolest je obvykle důsledkem nevyléčených ran, které jsme utrpěli v našem samotném jádru, a které přecházejí z generace na generaci. 

Pokud jste ve vztahu s matkou utrpěli takovou ránu, je pro vás i váš život velmi důležité, abyste se naučili, jak léčit, opravit a znovu přijmout ty rozbité části vás samých, které stále touží po lásce vaší matky. Léčení těchto ran uvnitř vás dokáže proměnit váš život a od základů změnit i vaše vztahy. 

Já sama měla se svou mámou velmi napjatý vztah. Pamatuji si, že když jsem byla malá, měla jsem z ní velký strach a cítila vůči ní obrovský respekt; strach, protože ona rozhodovala o disciplíně v celé domácnosti, a respekt, protože se dokázala tolik obětovat. Jako umělkyně byla (a stále je) obzvláště nadaná v malování vodovými a olejovými barvami, přesto však nikdy neuskutečnila svůj sen stát se profesionální umělkyní, která je za svou práci placená, bez ohledu na to, jak talentovaná byla. Tyto sny se z velké části rozplynuly, zatímco rodila děti a vzít do ruky štětec se pro ni stalo spíš výjimečnou příležitostí. Vždy jsem cítila to zklamání a odpor, který v sobě chovala. Věřím tomu, že nějaká její část se cítila, jako by selhala, a tak jediná věc, ve které mohla vynikat, byla výchova dětí. Tento pocit v ní ještě zesilovala její přísná křesťanská víra, která diktovala ženám, že jejich místo je doma a ne v uměleckém studiu. 
Jak jsem rostla, můj obdiv k ní se začal měnit v hněv, smutek, a dokonce i znechucení. Přestože byla velmi štědrá a věnovala mi mnoho času i snahy, její citový chlad mě zraňoval. Dávala mi jasně najevo, že jsem dítě a ona je rodič. Neexistovala mezi námi žádná rovnost ani zlatá střední cesta, na které bychom se mohly setkat. Jako její kamarádka a důvěrnice jsem se cítila pouze tehdy, když jsem dělala všechno, co po mně chtěla, jako dokonalá malá dceruška.
Dnes už s matkou nekomunikuji jinak než prostřednictvím několika textových zpráv párkrát do roka. Dala mi jasně najevo, že opuštění křesťanské víry a volba mého partnera je z mé strany těžká zrada. Přesto všechno mi však stále připomíná, že "moje rodina mě miluje", i když nevím, zda jsou to slova z nějakého křesťanského textu a nebo to myslí upřímně. 

Rány, které jsme utrpěli ve vztahu k našim matkám, jsou traumata, která přecházejí z generace na generaci a která mají zásadní vliv na naše životy.

Když je neřešíme, sami předáváme dál rány, které naše matky a babičky nedokázaly uzdravit. Tyto rány obsahují škodlivá a tyranská přesvědčení, ideály, způsoby vnímání a volby. Pak naše vlastní děti opakují úplně stejný cyklus, zraňují svoje děti a jejich děti zase své děti v průběhu staletí nevyřešené bolesti. (Samozřejmě, naši otcové si v sobě také nesou své rány, ale v tomto článku bych chtěla mluvit vyloženě o našich matkách.)

Pokud jste utrpěli rány ve vztahu se svou matkou, pak prožíváte následující problémy:

 • (pro ženy) Neustále se srovnáváte s jinými ženami a soutěžíte s nimi.
 • Když se vám daří nebo jste šťastní, nějakým způsobem si to zhatíte.
 • Máte velmi slabé osobní hranice a nejste schopní říct "Ne".
 • Obviňujete se a máte nízké sebevědomí, což vychází z přesvědčení "Něco je se mnou špatně".
 • Ve vztazích jste spoluzávislí (vaše štěstí je naprosto závislé na tom, co dělají druzí).
 • Ponižujete se, aby vás druzí přijímali a abyste se jim líbili.
 • Nejste schopni se přirozeně projevit a vyjadřovat plně své emoce.
 • Zbytečně se pro druhé lidi vzdáváte svých snů a přání.
 • Na podvědomé úrovni neustále čekáte, až vám vaše matka dovolí, že můžete žít svůj život.

Tyto rány vznikají v našem mladém věku a jsou spojeny s přesvědčením, že "Jsem zodpovědný/á za bolest své matky" nebo "Kdybych byl/a hodný/á chlapeček/holčička, mohla být moje matka šťastná." Pravdou je, že za bolest naší matky nemůžeme a nikdy jsme za to nemohli. Sama byla zodpovědná za to, co s tím udělá. Rovněž své matky nemůžeme učinit šťastnými, pokud se ony samy nerozhodnou, že šťastné chtějí být. Naneštěstí jsme si tohoto však jako děti nebyli vědomi a na podvědomé úrovni stále mnozí z nás věří, že to my jsme zavinili utrpení naší matky. 

Zvláště se to projevuje u žen, které po staletí žijí v patriarchální vládě. Náboženství a společnost do nich zasely mýty o tom, jaké by ženy měly být a co by měly dělat:

1. Sedět doma a vzdát se svých ambicí, protože mají vychovávat děti.
2. Být těmi, kdo se stará o celou domácnost.
3. Neustále sloužit druhým a starat se o jejich potřeby a nehledět na svoje vlastní.
4. Dělat to všechno neustále a na 100%, protože tak to "dobré matky" dělají.
5. Obětovat veškerou svou energii podpoře svých rodin a výchově dětí.

V důsledku těchto silných a nadlidských standardů se ženy vzdaly svých snů, uzamkly svá přání a vzdaly se naplnění svých potřeb, aby se zavděčily kulturnímu ideálu o tom, jak by mateřství mělo vypadat. Tento nátlak většinu žen dusí, pěstuje v nich hněv, depresi a úzkosti, a to všechno se pak přenáší na jejich děti, ať už prostřednictvím jemných a nebo i agresivních forem citového odstupu a manipulace (skrze pocity viny, studu nebo povinnosti). Tak vznikají rány ve vztahu k matkám. 

Je však důležité, abychom porozuměli tomu, čím vším si naše matky prošly tváří v tvář těmto tyranským ideálům a očekáváním. Je důležité, abychom si uvědomili, že žádná matka nemůže být dokonalá bez ohledu na to, jak moc se o to snaží, a na základě tohoto uvědomění se dopracovat k odpuštění. Je třeba přijmout naše matky jako lidské bytosti, zvláště když žijí ve společnosti, které je za jejich lidskost ubíjí. Žádná matka se nemůže chovat laskavě ve všech 100% času. Čím dříve se smíříme s touto skutečností, tím lépe. 

3 KROKY K LÉČENÍ RAN VE VZTAHU K MATCE
Jako někdo, kdo utrpěl velmi hlubokou ránu ve vztahu se svou matkou, vím, jak se člověk cítí opuštěný a smutný, když cítí citovou i psychickou absenci své matky. Přestože mám sama ještě hodně co zlepšovat, ráda bych se s vámi podělila o tři doporučení, která by vám mohla pomoci na vaší cestě k léčení:

1. Naučte se odlišovat lidské bytosti od zažitých archetypů.
O jednom archetypu matky jsme se již zmínili: o té nesobecké, dávající, zcela pečující ženě, která se vzdává svých vlastních potřeb, aby mohla naplňovat potřeby své rodiny. Ve skutečnosti jsou však matky lidské bytosti se svými vlastními nedostatky a problémy. Čím více od nich očekáváme, že budou žít podle představ společnosti, která po nich chce, aby byly "dokonalé", tím více jim bráníme přijmout jejich lidskost. 
Zeptejte se sami sebe: "Jaká ničivá přesvědčení a očekávání mám o své matce? Která přesvědčení a očekávání mi působí bolest?" Společná přesvědčení a očekávání bývají například: "Moje matka by mi měla být vždy citově přístupná", "Moje matka by měla být moje nejlepší kamarádka", "Moje matka by se na mě nikdy neměla zlobit", a tak dále.

2. Vzdejte se představy o tom, že vaše matka bude jednou taková, jakou ji chcete mít.
Přestaňte čekat, až vám konečně dá svou lásku, podporu a ocenění, které od ní chcete. Pamatujte, že nikdy nemůžete změnit to, kým je, a ani na to nemáte právo - to je její věc a její zodpovědnost. Když se postupně naučíte nelpět na svých nadějích o tom, že jednoho dne bude vším, čím chcete, aby byla, budete mít konečně možnost oplakat skutečnost, že vám chybí. Prožití svého žalu je důležitým procesem na cestě k vyléčení a ze zkušeností vím, že to může trvat dlouho. Ale dovolte tomu, aby se to stalo. Je to pro vás dobré.

3. Najděte svůj vlastní vnitřní zdroj nepodmíněné lásky.
Přestože se vám nepodmíněné lásky nedostávalo od vaší matky, můžete takovou lásku najít sami v sobě. Velkou součástí mého vlastního léčení bylo naučit se, jak se sama stát rodičem svému vnitřnímu dítěti (dětská část nás, která nadále žije v našem nitru). Naučit se dávat si lásku sama mi otevřelo přístup k hlubokému prameni nekonečné lásky, která podporuje, oslavuje a vyzdvihuje to nejlepší ve mně. Tentýž zdroj lásky v sobě máte i vy. Když postupně rozpustíte všechna omezující přesvědčení a způsoby, jakými vnímáte sebe samé i svět kolem vás, bude pro vás snadné přeměnit svou touhu po souhlasu zvenčí ve vlastní vnitřní přijetí.

Uzdravení ran, které jste utrpěli ve vztahu se svou matkou, promění celý váš život. Budete schopni lépe udržovat své osobní hranice, utvářet zdravější vztahy, lépe se starat o své potřeby, mít větší empatii vůči druhým, více věřit životu a cítit se lépe ve své vlastní kůži.


- Aletheia Luna

* * *

zdroj: https://lonerwolf.com/healing-the-mother-wound/
překlad: Magda Techetová