neděle 20. října 2013

Archanděl Gabriel a jeho pomoc při psaní a publikování

Všichni andělé jsou Božími posly a každý je v něčem jedinečný. Přesto myslíme často na archanděla Gabriela jako posla všech poslů. Nakonec, Gabriel je známý svými setkáními s Danielem (prorokem), Zachariášem a Svatou Matkou, která byla velmi důležitá ve světových proměnách. Gabrielova poselství i nadále znějí celým světem. Tento archanděl doručuje důležité informace i prostřednictvím lidí, a to především spisovatelů.

V katolické víře je Gabriel svatý patron těch, kdo pracují v komunikačních kariérních směrech, jako například novinářům a spisovatelům nebo také pošťákům, kteří doručují dopisy. Ale nemusíte být katolíci ani nijak nábožensky spříznění, abyste mohli přijímat andělskou asistenci ve své práci posla, protože Gabriel nenáleží žádnému vyznání a pomáhá všem poslům a pozemským andělům.
Například můžete říci:

"Drahý Bože a archanděli Gabrieli, děkuji vám, že mi dodáváte odvahu, soustředění a motivaci ke psaní. Děkuji vám, že mi pomáháte slyšet jasná nebeská poselství, která mohu vyjádřit svým psaným slovem."

Od roku 1995, když jsem se začala tázat lidí na jejich andělské zážitky, jsem slyšela stovky příběhů o pomoci archanděla Gabriela spisovatelům, aby dokončili své projekty a publikovali je. Gabriel dodává motivaci, odvahu a příležitosti těm, kteří se cítí vedeni k psaní.

Věřím tomu, že přání psát je znamením, že je to součást vašeho životního poslání. Ti, kteří neustále přemýšlejí o tom, že by měli psát, dostávají tímto Božské vedení k tomu, aby vyjádřili nebeská poselství prostřednictvím knihy, článků, blogu nebo jiným médiem.

V některých případech vám Gabriel doporučí, abyste si psali deník, který vám pomůže otevřít se kreativnímu napojení. Ať už psaní bude mít jakoukoli formu, proces psaní perem po papíře nebo prsty po klávesnici je oživující pro vaši duši.

Archanděl Gabriel představuje moderního literárního agenta pro lidské posly, který motivuje spisovatele k tomu, aby dokončili své knihy a články a dodrželi své termíny. Slyšela jsem příběhy o tom, jak Gabriel popoháněl spisovatele až do pozdní noci, aby stihli dokončit své rukopisy. Z tohoto důvodu někdy s respektem nazývám Gabriela "pošťuchujícím" andělem. Stejně tak občas "varuji" rádoby spisovatele, že pokud si zavolají Gabriela na pomoc, asi toho moc nenaspí, dokud nebude jejich rukopis hotový.

Archandělé vám mohou pomoci vytvořit naplňující kariéru v oblasti vašeho životního poslání. Archanděl Michael zná obsah Knihy života (známé také jako Akášická kronika nebo Smlouva vaší duše). Vaše skutečná vášeň a nadšení - všechno, co rádi děláte a co vás zajímá - je základem vašeho životního poslání, a Michael vám může pomoci objevit toto poslání a zrealizovat ho. Michael vám dodá sílu, odvahu i nápady.
Archanděl Rafael pomáhá těm, jejichž životní úděl obsahuje léčení. Může vás dovést k příslušným školením, knihám a dalším informacím, které budete ve své léčitelské kariéře potřebovat.

Těm, kdo mají ve svém životním poslání zahrnuto psaní, pomáhá archanděl Gabriel otevírat dveře příležitostí.

* * *

- z knihy Zázraky archanděla Gabriela, Doreen Virtue


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.