pátek 21. února 2014

Rozhovory s anděly

Jelikož máte (stejně jako všichni ostatní) anděla strážného a jelikož vědecké studie prokazují, že intuice je vlastnost vrozená každému jedinci, můžete i vy zřetelně komunikovat se svými anděly i s anděly druhých. Prvním krokem, který musíte udělat, je zbavit se strachu, který by mohl narušovat vaše spojení s nebesy.
Andělskou terapii vyučuji po celém světě již od roku 1996. Mých kurzů se zúčastnily tisíce lidí různého věku i původu, a ze svých zkušeností vím, že hlavní věcí, která nás blokuje, je strach. Místo toho, abychom se však strachu vyhýbali, měli bychom si ho přiznat a postavit se mu. Pak nad námi ztratí moc.
Zde jsou ty nejběžnější strachy, kterým lidé čelí před tím, než se rozhodnou mluvit s anděly. Při čtení následujících otázek dejte pozor, zda ve vás nezpůsobí tělesnou reakci, nebo zda se v nich nepoznáte ("Toto říkám také!"). Všechny vaše obavy předejte nebi, a to tak, že si je představíte obklopeny bílým světlem, které podáváte andělům kolem vás. Jakmile tyto starosti předáte, pocítíte úlevu.

* * *

1. NENÍ TO ROUHÁNÍ MLUVIT S ANDĚLY?

Tato obava vychází z toho, jak některá náboženství interpretují posvátné texty. Pokud hluboce věříte, že mluvit můžete pouze s Bohem, Ježíšem nebo jinou duchovní bytostí, pak tuto víru nenarušujte. Tím byste si způsobili zbytečnou úzkost, a my další negativní emoce opravdu nepotřebujeme.
Zamyslete se ale nad tím, že slovo anděl znamená "posel boží". Andělé jsou pro nás dary z nebes, slouží nám jako pošťáci, kteří doručují poselství od Stvořitele. S božskou přesností nám dodávají rady. A stejně jako každý, kdo daruje, i Stvořitel si přeje, abychom jeho dar s radostí využili. Bible i jiné náboženské knihy jsou plny svědectví o lidech, kteří mluvili s anděly, a tento přirozený jev přetrval až do dnešních dnů.

2. CO KDYŽ ŽÁDNÉ POSELSTVÍ NEDOSTANU?

Hlavním důvodem, proč mají lidé při komunikaci s anděly blok, je, že se až příliš úpěnlivě snaží, aby se něco stalo. Toto napětí většinou vychází z obavy, že své anděly neuslyší, nebo ze strachu, že žádné anděly strážné nemají.
Váš zážitek z kontaktu s nebesy bude ovlivněn tím, čemu vy sami věříte. Pokud ve vás zůstanou úzkostlivé myšlenky, tak své anděly neuslyšíte jasně. Naopak, optimismus vaše spojení výrazně zlepší. Hlavní je do ničeho se netlačit. Nechte veškerou práci při sesílání poselství na Bohu a jeho andělech. Vaším úkolem je jednoduše naslouchat a vnímat všechny dojmy (myšlenky, pocity, vize nebo slova), kterých se vám dostane.

3. CO KDYŽ SE PLETU, NEBO SI TO VYMÝŠLÍM?

Opravdová nebeská rada je povznášející, inspirující, motivující, pozitivní a plná lásky. Andělská poselství často mluví o tom, jak něco zlepšit: vyhlídky, zdravotní stav, životní prostředí, vztah, svět jako takový... Andělé většinou opakují své rady prostřednictvím pocitů, myšlenek, slov a vizí, dokud neuděláte to, co vám doporučují. Pokud si nejste jistí, zda je zpráva opravdová, chvíli počkejte, jelikož pravé boží poselství se vrací znovu a znovu, zatímco falešná rada se ztrácí.
Dejte si pozor na takzvaný "syndrom podvodníka", na základě kterého se vás ego snaží přesvědčit, že mluvit s anděly neumíte a nemáte na to dost intuice ani psychických schopností. Měli byste vědět, že takové myšlenky produkuje ego a že jsou založeny na strachu.

4. NEBYLO BY PRO MĚ LEPŠÍ POUČIT SE O ŽIVOTĚ SÁM?

Někteří lidé mají pocit, že žádat Boha o pomoc je "podvádění". Věří, že abychom rostli a učili se, musíme trpět, a že když jsme se jednou dostali do průšvihu, musíme se z něj dostat sami. Andělé ovšem tvrdí, že i když skrze utrpení sice růst můžeme, tak v míru to jde rychleji, a že utrpení nemůže být nikdy pro okolí tak inspirující, jako náš klid.
Andělé pro vás ovšem neudělají úplně všechno. Jsou jako spoluhráči, kteří od vás chtějí nahrávku při útoku na bránu. Jsou-li žádáni o pomoc, mohou výjimečně vykonat zázrak. Častěji vám ale pomohou tím, že vám přinesou Boží poselství, abyste věděli, jak si pomoci sami.

5. JAK SI MOHU BÝT JISTÝ, ŽE OPRAVDU MLUVÍM S ANDĚLEM?

Bůh, nanebevzatí mistři, archandělé a andělé s vámi mluví pozitivními, láskyplnými slovy. V jejich větách se často vyskytuje ty a my, jako u každého, s kým si povídáte, zatímco kdyby mluvilo vaše ego, začne každou větu zájmenem . Vaši zesnulí používají stejná slova a stejné fráze jako za života, mají i stejné způsoby.
Pokud s vámi někdo bude mluvit negativně, ať už zesnulý nebo bytost, okamžitě s nimi přerušte kontakt a modlete se k archandělu Michaelovi. Odnese pryč negativní energii a ochrání vás před zlým.

Mluvit s anděly je příjemné a povznášející. Ať už je slýcháte, vídáte, cítíte nebo vám poskytují nový pohled na věc, komunikace s nimi vám jistě přinese spoustu radosti.

* * *

- z knihy Andělská terapie - pracovní kniha, Doreen Virtue


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.