úterý 8. dubna 2014

Cítit vnitřní mír

Co je vnitřní mír? Všichni o něm máme v mysli nějakou představu. Dosáhli jste tohoto stavu mnohokrát – někdy na okamžik, jindy dokonce na hodiny – a tak víte, co to je cítit vnitřní mír. Na cestě růstu se učíte vytvářet si tento pocit nezávisle na okolním dění a nepotřebovat k tomu, aby se lidé kolem vás chovali určitým způsobem.
Vnitřní mír si budete chtít vytvářet jako něco, čím sami jste, co můžete rozdávat a sdílet s ostatními. Vy sami se stanete centrem, z něhož budete vyzařovat světlo své duše, místo abyste jen reagovali a čekali, až se lidé, situace nebo události vašeho života vyvinou tak, abyste mohli zažívat mír.

Tvořit si vnitřní mír z vyšších rovin je učit se otevírat své srdce. To znamená, že nejste zaměření a na emocionální úrovni připoutaní k dění světa, který vidíte kolem. Víte, kdo jste, a věci okolo necháváte plynout, aniž by se dotýkaly vašeho pocitu míru a ovlivňovaly jej. Můžete se učit spojit se s okolním světem a působit na jeho energii ze svého vnitřního energetického centra míru. V tom spočívá mír. Otevřené srdce znamená zůstat otevření a milující bez ohledu na to, co vám kdo udělal, co se vám stalo, nebo co právě zažíváte ve své kariéře. Znamená to rozhodnout se cítit mír bez ohledu na to, jak právě vypadá váš vnější život. Je snadné být milující a otevřený ve společnosti milujících lidí; výzvou je zůstat milující, i když lidé kolem jsou uzavření, bojí se nebo jsou negativní.

Vnitřní mír přichází zevnitř, ne z venku.

Cokoliv, k čemu jste připoutaní, vše, co musíte mít “tak a ne jinak”, jakákoliv přesvědčení nebo koncepce, které jsou nepružné, budou oblastmi, kde může být váš vnitřní mír narušen. Jde o to najít si uvnitř pocit míru a jím pak ovlivňovat věci vnějšího světa, dotýkat se jich touto svou energií. Prvním krokem je pocit vnitřní míru najít.
Jednou z nejjednodušších cest, jak to udělat, je uvolnit si tělo, což můžete udělat fyzickým dotykem nebo mentální relaxací. Tělo přechovává řadu myšlenek, které nemusí být míruplné. Dokážete-li své tělo zklidnit a naplnit ho mírem, můžete tento pocit ukázat mysli, která se jej naučí vytvářet. Mír je ale víc než jen pocit uvolnění v těle. Je to velmi specifická radiová vlna, je to vibrace, kterou vysíláte a která působí na vše ve vašem vnějším světě.
Můžete začít zažívat různé úrovně vnitřního míru až po jeho nejhlubší pocit. Začněte zkoumat pocit míru uvnitř sebe. Příští týden si udělejte alespoň jednou příležitost prožívat vnitřní mír. Možná si budete chtít vytvořit nějaké krásné prostředí, navodit si pocit bezčasovosti nebo si pustit příjemnou hudbu, abyste tak mohli opravdu prožít vnitřní mír a přesvědčit se, co pro vás znamená. Z tohoto prostoru, s tímto poznáním pak můžete začít měnit vše, co vidíte ve světě kolem.

V čem spočívá hodnota vnitřního míru? Nepochybně vytváří příjemnější pocity v emocionálním těle. Je však víc než to – je to schopnost působit na vnější svět z vaší nejvyšší úrovně, schopnost soustředěně tvořit a projevovat formy v hmotě s vědomím sebe sama a svého poslání. Když jste klidní a tiší, když zpomalíte a cítíte se uvolněně, můžete tvořit a myslet na svých vyšších úrovních. To, co si z takového prostoru přinesete na Zem a vytvoříte, je vaše vyšší dobro.

Můžete tvořit, i když cítíte vnitřní napětí, netrpělivost nebo strach, ale takto vytvořené věci nemusí být pro vaše nejvyšší dobro; s největší pravděpodobností nejspíš nebudou. Když si dřív, než začnete plánovat svůj život či přemýšlet o nových nápadech, navodíte pocit vnitřního míru, vaše plány budou odrážet více smysl vaší duše než žádosti osobnosti. Když si vytvoříte pocit míru pokaždé, než začnete jednat nebo mluvit, váš svět se bude rychle měnit ve zcela jiné místo k žití.

Vnitřní mír je spojení s vaším hlubším já a pomůže vám odpoutat se od strachu.

Strach je nižší energie, vibrace menšího světla, kterou lze změnit láskou. Jedním z poslání vnitřního míru je léčit strach. Může to být strach, že vás někdo zraní či odmítne, nechá vás “na holičkách” nebo od váš uteče. Můžete mít strach, že ve světě neobstojíte; že půjdete, o něco se pokusíte a selžete. Vnitřní mír je spojení se srdcem a ochota uvolnit strach. Dosáhnete jej tím, že se odpoutáte od potřeby cokoliv chránit a najdete ochotu být zranitelní. Mít vnitřní mír neznamená něco kvůli druhým předstírat; znamená to být ochotní vyzařovat skrze sebe – takové, jací jste – a vědět, že jako takoví jste v pořádku.

Mít vnitřní mír zmamená zavázat se, že se přestanete kritizovat a pochybovat o sobě. Vše, co vám druzí o vás řeknou, odráží nějaký váš vlastní vnitřní hlas. Jejich slova odrážejí také to, jak mluví sami se sebou. Až vás bude někdo kritizovat, ze všeho nejdříve se ptejte, nemáte-li nějakou vnitřní část, která by vás kritizovala. Když s touto sebekritikou přestanete, budou vás méně kritizovat i ostatní. Pamatujte si, že vše, co vám lidé říkají, je odrazem toho, kdo jsou a jak vidí svět. Možná vás kritizují proto, že jsou kritičtí sami k sobě. Dívejte se na vše, co dělají nebo řeknou, jako na výraz jejich přesvědčení a učte se zůstat v klidu a ve svém centru.

Vnitřní mír léčí. Není třeba soustředit se na své strachy, abyste se od nich odpoutali. Najdete-li si pocit vnitřního míru a nastavíte každou situaci svého života světlu, vaše mysl se začne otevírat novým myšlenkám, řešením a odpovědím přicházejícím od vaší duše. Vnitřní mír je spojení s vaším duchovním já. Dosáhnete jej uvolněním fyzického těla, ztišením emocí a mentálním soustředěním se na vyšší ideály a kvality. Přejete-li si jít vzhůru, okusit vyšší roviny energie a žít v nich – vnitřní mír je brána. 
Když se rozhodnete vytvořit si vnitřní mír, můžete najednou začít procházet nejrůznějšími situacemi, které budou vaše rozhodnutí neztrácet klid vyzývat. Možná si říkáte: “Mohu zůstat klidný/á s výjimkou a situace.” Vesmír vám posílá tyto výjimky jako příležitost vytvořit si novou, klidnou reakci, namísto dřívějšího rozladění.
Jak projevovat vnitřní mír a udržet si jej? Začněte si všímat chvil, kdy jste vnitřně klidní, vylaďte na tento pocit své vědomí a vytvořte si záměr a vůli tvořit si jej. Můžete také využít svou představivost a malovat si, jaké by to bylo mít vnitřní mír. Můžete na vnitřní mír myslet nebo o něm kontemplovat, protože když o čemkoli přemýšlíte, začínáte si tvořit vlastní prožitek.

Můžete se rozhodnout vymanit se z vlivu vnějšího světa a začít raději sami působit na okolní svět svým mírem.

Ať se stane co se stane – nečekané účty na poště, někdo změní plány nebo dojde k čemukoliv, co vám dříve narušovalo emocionální, mentální či fyzickou pohodu – rozhodněte se, že budete přesto vyzařovat mír, léčení a lásku. Svět, který kolem sebe vidíte, není nic než iluze stvořená energií, kterou vysíláte. Možné je cokoliv. Omezení, která vidíte – vaše část, která říká “to nejde” – to jsou jen myšlenky. A myšlenky se rozhodně dají změnit. Z pozice vnitřního míru si můžete tvořit takový vnější svět, který bude odrážet světlo vaší duše.
Projevovat vnitřní mír znamená spíše aktivně jednat než jen reagovat. Jde o vnitřní postoj, o váš přístup; vnitřní mír je energie, kterou vysíláte do okolního světa. To znamená, že se můžete spojit s Vesmírem na vyšších úrovních, na úrovních své duše. Představte si, že kolem vás je spousta energetických proudů a vy můžete působit v kterémkoliv z nich. Jednomu se říká boj, velká dřina, než získáte, co chcete, a jinému se říká radost. Kdykoliv jste netrpěliví, v napětí nebo máte obavy, pohybujete v prvním z nich. Když najdete, byť jen na okamžik, svůj vnitřní mír, automaticky se připojujete k tomu druhému, vyššímu proudu energie.
Na světě momentálně žijí spousty lidí, kteří utvářejí a prožívají energetické proudy tvořivosti, míru a světla. Kdykoliv najdete vnitřní mír, spojíte se se všemi bytostmi, které existují v tomto vyšším energetickém proudu a vytvářejí jej. Mohou vás začít napadat nové myšlenky. Ze stavu míru se můžete napojit na cokoliv, co potřebujete.
Abyste mohli prožívat vnitřní mír, budete potřebovat ochotu otevřít své srdce. V situacích, kdy máte zpravidla potřebu se bránit nebo uzavřít, kdy se obvykle stáhnete nebo rozhodnete cítit se dotčeně, je tu ještě jiná možnost. Budete-li ochotni otevřít místo toho o malinko víc své srdce, mít o trošku víc soucitu a porozumění pro druhé, zjistíte, že dokážete posílat lidem lásku a tvořit si pocit vnitřního míru.

Můžete se rozhodnout dívat se na svět jakýmkoliv způsobem, jakým chcete.

Možná si řeknete: “Ano, ale můj život je takový a takový, to jsou fakta. Kdyby se snad změnila ta a ta situace, kdybych měl/a víc peněz, nebo kdyby mě přestal rozčilovat tamten člověk, pak bych mohl/a mít vnitřní mír.” To, co prožíváte jako skutečné, je jednoduše pouhý odraz vaší vlastní mysli a vašich přesvědčení. Když se rozhodnete prožívat tak jako tak vnitřní mír, můžete změnit vše, co momentálně zažíváte jako skutečné – můžete přijít na nové myšlenky a přesvědčení, která vám budou sloužit líp a na vyšší úrovni.

Vnitřní mír není možný bez odpuštění. Máte-li ve své minulosti lidi, vůči kterým cítíte zášť nebo negativní pocity, můžete jim v několika minutách odpustit a odpoutat se. Řekněme, že vám někdo neodpověděl na dopis nebo telefonát, něco vám dluží nebo vás nějak ranil. Když mu nebo jí odpustíte, necháte to být a odpoutáte se, pročistíte svou vlastní energii. Vnitřní mír znamená přestat lpět na čemkoliv – aby někdo druhý jednal tak, jak si představujete, nebo aby svět fungoval podle vašich očekávání.  Když se od těchto svých připoutaností odpoutáte, uvidíte, že se vám v životě povede daleko lépe, než byste čekali nebo mohli naplánovat. To neznamená vzdát se vlády nad svým životem; znamená to vycházet neustále ze svého centra míru.

Rozhodněte se hned teď, že si můžete vnést do života vnitřní mír. Rozhodněte se, že ještě více otevřete své srdce, že budete více soucítit, chápat, milovat a odpouštět všem, které znáte. Vytvořte si v mysli obraz svého příštího týdne a dívejte se na sebe, jak vycházíte ze zcela nové provně míru, na tváři máte úsměv a v srdci radost.
Vyberte si teď ve svém životě jednu oblast, do níž byste chtěli vnést mír – něco, na co jste v minulosti vždycky reagovali – a vytvořte si mentální představu, jak tuto situaci uvolňujete, necháváte ji jít, odpouštíte a nacházíte v dané věci vnitřní mír. Vnitřní mír je něco, co si můžete vytvořit jen vy sami. Z tohoto prostoru pak uvidíte svůj mír odrážet se ve světě, jež zažíváte. Lidé, události a situace ve vás nemusí vyvolávat reakce. Když zůstanete ve svém centru míru, změníte všechny situace, které vás dříve rozptylovaly nebo rušily. A pokud se nezmění, nebudou už rušit váš pocit pohody. Můžete zažívat svět odrážející vaše vnitřní centrum, světlo vaší duše a vaši vnitřní bytost.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.