středa 16. dubna 2014

Výklad karet přírodních bytostí pro duben-květen 2014

Protože teď mnozí z nás prožívají nelehké období, rozhodla jsem se udělat výklad pro nás všechny s kartami The Heart Of Faerie Oracle od Briana a Wendy Froudových.

- Magda

* * *

1. PAMÁTKA
Tato karta vypovídá o tom, že abychom se mohli pohnout dál, je třeba pamatovat na lekce, které jsme si přinesli z minulosti. Týká se to důležitých věcí, které jsme se naučili svými minulými zkušenostmi a díky kterým jsme dnes silnější a moudřejší. A stejně tak, jako jsme se poučili v minulosti a pokročili až sem do přítomnosti, si nyní potřebujeme uvědomit, co důležitého se učíme svými současnými situacemi, abychom mohli vyrůst a vyjít vstříc budoucnosti s těmito cennými lekcemi v náručí. Díky nim si totiž dokážeme lépe poradit se vším, co nám přijde do cesty, a s vědomím, že každá situace nám dává něco důležitého, pocítíme vyšší smysl ve všem, čím procházíme.

2. NADĚJE
Víla naděje je tu pro nás jako známka toho, že nejsme sami, i když se tak cítíme, a že nic není ztraceno, i když to tak vypadá. Je to ono pověstné světélko, díky kterému dokážeme vidět i v největší tmě. Je to pro nás poselství, že i když nevidíme žádnou možnost, jak bychom se z něčeho mohli vymanit nebo něco vyřešit, tato možnost existuje a my v ni potřebujeme věřit. Věřit něčemu, co naše oči nevidí a čemu náš rozum nerozumí, se nám může zdát těžké. Ale pokud si připomeneme své cenné lekce z minulosti, kdy se nám vždy objevila zázračná řešení, a uvědomíme si, že se nikdy nestalo, aby něco zůstalo nevyřešeno, pomůže nám to otevřít se víře v naši naději, která nám pomůže zůstat stát pevně na nohou.

3. NAPRAVITEL
Tato bytůstka vám chce pomoci mít v domečku čisto a útulno, abyste se cítili dobře. Chce, aby všechno bylo takové, jaké se vám to líbí, a tak nepořádek schová, skvrnu na stolečku zakryje ubrouskem, smetí zamete pod skříň, zašpiněné plátno prostě přemaluje další vrstvou barvy. Hned to vypadá hezky, že? Ale i když to může hezky vypadat, není to skutečně takové. Pokud smetí nevyhodí, skvrnu neočistí a nepořádek opravdu neuklidí, pořád to tam bude a ve skutečnosti se na věcech nic nezmění. Je od něj sice milé, že nechce, abyste byli smutní, ale když všechno to smetí pouze schová z vašeho dohledu, ve skutečnosti vám to nepomůže.
Tato karta nám radí, abychom se nesnažili skrývat před svým pohledem věci, o nichž jasně víme, že jsou v našem životě přítomny a odehrávají se, ať chceme či nikoli. Je třeba, abychom si přiznali pocity, které máme, a nepředstírali, jak se cítíme skvěle, když to tak není. Je důležité, abychom k sobě samým byli zcela upřímní - neboť jen tehdy, když si přiznáme, jak je to doopravdy, s tím můžeme začít něco dělat. Nemůžeme ignorovat své pocity, podobně jako nemůžeme tmavou skvrnu na stolku odstranit tím, že ji jen zakryjeme ubrouskem. Je třeba skvrnu očistit, a teprve na čistý stůl pak prostřít. Když to neuděláme, skvrna tam pořád bude, i když ji nebudeme vidět. A stejně tak i pocity či problémy, které si odmítáme připustit, nikdy nezmizí, dokud se k nim nepostavíme čelem. Věci, které ignorujeme, si stejně najdou cestu, jak se nám ukázat. Stejně se nám jednoho dne zjeví v jasném světle. A pokud tomu nebudeme odporovat, ale přijmeme to jako příležitost k pozitivní změně, všechno bude dobré. I kdybychom nevěděli, co s daným problémem můžeme dělat, nevadí. Jediné, na čem v této chvíli záleží, je přestat ho schovávat a připustit si ho.

4. KRÁLOVNA PRŮCHODU
Tato karta značí, že procházíme přechodným obdobím, kdy jediné, co nám zbývá, je věřit a odevzdat se. Všechno se mění a každá situace přechází z jedné fáze do druhé. Říká, že z našeho života odchází vše staré, aby k nám mohlo přijít nové. Může se to týkat osob, vztahů, věcí, situací, nebo také našich postojů a přesvědčení. Změnit něco, na co jsme zvyklí, pro nás může být těžké, ale máme-li v srdci neochvějnou víru, že všechno směřuje k ještě většímu dobru, můžeme tyto věci ponechat svému osudu a odevzdat se proudu, který nás unáší tím správným směrem. Pamatujme, že každá situace nám přináší nový růst a nová cenná poznání. Bránit si v tom znamená bránit si v růstu, bránit si v dobru, bránit si ve splněných přáních. Chcete, aby se vám vaše přání splnila? Pokud ano, je třeba důvěřovat procesu, který se spustil jako reakce na vaše přání, aby vás nejprve očistil od všeho, co vám stojí v cestě. Věřte, že věci se o sebe postarají, když se jich pustíte. Není třeba se bát a snažit se všechno řídit. Ani není třeba lpět na minulosti a na tom, co již pominulo. Buďte vděční za všechno dobré, co vám to přineslo, a pak obraťte svůj pohled ke světlu na konci průchodu. Právě tam, ve světle, čeká vaše nové dobrodružství.

5. JISKŘIČKA
Jiskřička je bytost nové inspirace a nápadů, ale také nových uvědomění. Je to dobré znamení toho, že jsme si v tomto období uvědomili důležité věci, které jsme si z něj měli odnést, a tím tedy toto období plní svůj účel. V návaznosti na předchozí karty to znamená, že když jsme se odevzdali víře ve Vesmír a jeho nekonečnou moudrost, která vždy ví, co dělá, uvolnila se i naše mysl, a tím se otevřela novým vizím, novým myšlenkám, novým nápadům a nové inspiraci. Můžete dostat nové vedení, protože už se před ním neblokujete a máte svou mysl otevřenou. Jiskřička vám svítí na cestu, aby se vám věci více vyjasnily a mohli jste si tak z těchto věcí odnést požehnání, která vám přinášejí.

6. PANÍ SKŘÍTKŮ
Karta Paní skřítků nám říká, abychom se nesnažili hádat budoucnost. Věci mohou být stále uprostřed dění a kdybychom si odvozovali pravděpodobné důsledky na základě jejich současné podoby, mohlo by nás to pěkně vyděsit a ještě bychom začali couvat. Nabádá nás k tomu, abychom se nehnali za budoucností a nesnažili se všechno hned vědět. Znát budoucnost je jistě lákavé, ale v tomto případě je lepší vyčkat, než se věci více vyvinou.
Kromě toho je také třeba umět se podívat na věci z různých úhlů. Nemusí být všechno takové, jak se zdá. Mnoho věcí nevidíme a s tím, co nemáme přímo před očima, nepočítáme. Existuje pro nás mnoho možností a cest, avšak není v silách naší omezené lidské mysli si je uvědomit. Proto buďme otevření i cestám, které se mohou naskytnout samy od sebe, a nesnažme se všechno kontrolovat a posuzovat na základě toho, jak to vidíme teď. Nehádejme, co jak bude nebo nebude. Tím bychom proplýtvali drahocenný současný okamžik. Namísto starání se o budoucnost se soustřeďme plně na přítomnou chvíli a prožívejme ji. Necháme-li všemu prostor, nebudeme do toho ze strachu zasahovat a budeme-li plně prožívat každý přítomný okamžik, vše se vyvine tak, jak má - k nejvyššímu dobru vás i všech zúčastněných.

* * *

Celkově nám karty říkají, že tak, jako jsme v minulosti všechno zvládli, i teď všechno zvládneme. A půjde nám to o to lépe, když se ze všeho poučíme a vezmeme si z každé situace důležitou lekci jako suvenýr na památku, až půjdeme dál po své cestě. Nemáme ztrácet naději, i když nikde nevidíme řešení. Pamatujme na to, že všechno je možné. Zatím si potřebujeme jen připustit, jak se skutečně cítíme, přestat před sebou schovávat pocity či problémy, kterým se nám zdá příliš bolestivé čelit a které proto zametáme pod koberec, abychom se na ně nemuseli dívat a připustit si je. Když tohle zvládneme a přiznáme si pravdu, neznamená to, že s tím hned musíme začít něco dělat. Naopak, poté, co si přiznáme pravdu, můžeme se uvolnit a důvěřovat, že toto přechodné období brzy pomine a že všechno se skvěle vyřeší. Když budeme vědět po pravdě, na čem jsme, uvolníme své pocity a otevřeme svou mysl, snadno k nám bude moci přicházet nové vedení a nové nápady, co by se dalo udělat. Dokud se však nezbavíme bloků, které si způsobujeme potlačováním své pravdy a strachem, do této fáze se jen těžko dostaneme. Aby k nám mohly přijít nové věci, je třeba jim uvolnit místo. Proto je třeba nejprve rozpoznat, co již nepotřebujeme, co nám jen ubližuje a nijak nám nepomáhá, a propustit to. Nemusí to být přímo nějací lidé, vztahy nebo něco vnějšího, ale třeba nějaký náš styl uvažování, způsob myšlení, návyky v chování a věci, kterými si my sami všechno komplikujeme. Všechno to nové a dobré je tu stále pro nás, jen to čeká, až mu uvolníme místo. Nestrachujme se o budoucnost, nesnažme se hádat, co jak dopadne, nezpůsobujme si zbytečný stres. Soustřeďme se na to, co nejkrásnějšího si můžeme odnést ze současného okamžiku. Co nám právě teď dává přítomný okamžik? Co krásného bychom právě teď mohli udělat - i přes všechny problémy a pocity, které máme? I když máme v životě určité podmínky, nijak nerozhodují o tom, jak je můžeme prožívat. Tytéž věci můžeme vnímat různými způsoby, na tytéž věci se můžeme podívat jinak. A ať už nám dění v našem životě připadá jakékoli, je třeba mít na paměti, že to nemusí vůbec nic znamenat a že to nijak nevypovídá o tom, co jak bude nebo nebude. Budeme-li mít otevřené srdce i mysl, vždy dostaneme všechno vedení, které potřebujeme, vždy si včas uvědomíme vše důležité a vždy najdeme tu správnou cestu, i kdyby to nebylo hned a i kdyby nebyla na první pohled vidět.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.