středa 6. srpna 2014

4. lekce andělů hojnosti: Rozviňte si bohaté myšlení

Zhmotňování znamená, že si uvědomujete, že všechno a všichni jsou složeni ze životní energie vašeho Stvořitele. Vaše tělo se skládá z čisté, milující a inteligentní energie Boha. Stejně tak i vaše duše, vaše mysl a každý váš další aspekt. Všechno fyzické i nefyzické na Zemi a ve vesmíru také pochází ze stejné energie. Proto je vše láska, čistá láska. Ano, dějí se bolestivé a kruté věci, které nejsou příkladem lásky. Jsme si vědomi i temné energie na tomto fyzickém světě. Ale porozumění obojímu, tedy světlé i temné energii, je základem k tomu, abychom se naučili zhmotňovat.
Ve fyzickém světě existuje dualita, což znamená protiklady. Existuje zde horké a studené, tvrdé a měkké, mokré a suché, láska a strach, zdraví a nemoc, bohatství a chudoba, atd.

Žádný boj ani honba
Mnozí z nás, kteří si pamatují nedualistický svět Nebes, plýtvají velkým množstvím času na snahu bojovat proti dualitám fyzického světa. A tak odháníme dluhy, zranění, strach, atd. Avšak andělé hojnosti nás naučili velmi důležité poselství: Boj proti něčemu znamená, že odháníme energii, která se však přitom rozvíří, a tak naruší naše jinak míruplné životy. Je to podobné starému přísloví: To, čemu kladete odpor, přetrvává.
A tak místo abyste se rozzlobili nebo se cítili frustrovaní kvůli své finanční situaci, soustřeďte se na pozitivní protiklad. (Pobavíme se o tom brzy podrobněji.) Ve zbývajícím čase však věnujte pozornost druhé části této lekce od andělů: Za čímkoli se honíte, to vám bude utíkat.

Honba za penězi nebo čímkoli jiným znamená, že se vám to bude neustále vyhýbat. Nic nechce být pronásledováno, neboť je to děsivá energie. Honba za úspěchem, láskou, štěstím nebo penězi znamená, že hluboko uvnitř se bojíte, že se to možná ani nestane. Tento strach vás vede ke snaze to "zařídit", namísto abyste věřili milující energii, že vám to bude ochotně dáno. Honba je formou nátlaku na něco a vesmír nátlaku odolává. Honba za penězi nikdy nefunguje. Honba znamená, že se bojíte, že svého nedosáhnete jinak než soutěživou energií. Energie strachu v jakékoli formě však blokuje hojnost.

Bůh nás miluje stejně jako každý milující rodič a chce, abychom byli šťastní, zdraví a hojně zajištění. Bůh si přeje pro nás všechny totéž! O ty, kteří žijí v chudobě, protože nerozumí energiím ve vesmíru, je třeba se postarat prostřednictvím těch, kteří jim rozumí. Když prosperujeme, můžeme poskytovat více zdrojů pomoci druhým.

Ekonomika s vámi nijak nesouvisí!
Ego je připoutané k vnějším okolnostem, protože žije obviňováním druhých za své neštěstí. Jedna z věcí, která hojnost blokuje, že právě obviňování druhých a nebo starosti o "ekonomiku". V duchovní pravdě neexistují žádné vnější vlivy. Existuje pouze Božská mysl, láska a duch, které jsou 100% zdravé a hojné - vždy. Pokud se zaměříte na vnější okolnosti jako např. jak druzí lidé utrácejí, budete ovlivněni svým egem namísto svého Vyššího Já a Božského Ducha. Ego je vždy o problémech, nedostatku a nouzi. Vy přece nechcete, aby vám vládlo ego!

Adam Smith, známý jako otec moderní ekonomické teorie, napsal o ovlivňujícím faktoru v ekonomice spis zvaný "neviditelná ruka". Smith a neoklasičtí ekonomové dneška říkají, že trhy se vždy samy vyrovnávají jako výsledek chování spotřebitelů.
Pokud spotřebitelé věří, že není dost peněz, přestanou utrácet a celá ekonomika utrpí. Ale pokud věří v hojnost a utrácejí hojně, celá ekonomika se zlepší. To také platí v individuální rovině. Pokud schraňujete peníze, třesete se kvůli každé koupi a každé minci, budete ovlivněni "neviditelnou rukou" ve svých osobních financích a nikdy nebudete mít pocit, že máte dost peněz. A ať už budete mít v bance sebevětší množství peněz, stejně budete mít starosti o peníze a strach, který vás bude pronásledovat.

Každý den se lidé pouštějí do vlastního podnikání s novými nápady a objevy a jsou velmi úspěšní emocionálně i finančně. Každý den se noví lidé stávají úspěšnými a nejsou nijak odlišní od vás.
Když ukazujete prstem na druhé a viníte je za svůj nedostatek hojnosti, vzdáváte se své vlastní síly. Vezměte si ji nyní zpátky a potvrďte si svou autoritu nad svými vlastními zážitky!

Ano, existuje mnoho nespravedlivých a nemorálních mocných lidí, kteří sobecky ovlivňují světovou finanční politiku. Ano, z minimální mzdy se téměř nedá žít a korporace si kupují politický vliv. Ale víte co? Můžete se nad tyto skutečnosti povznést, stát se velmi úspěšnými a využívat své nově získané peníze a vliv k vytváření pozitivních změn v tomto světě! Stěžování si na moc elit nepomůže vám ani nikomu jinému. Ale když se sami stanete vůdcem, jenž žije v integritě a má cit pro etiku, určitě pomoci můžete!

Netrapte se kvůli "soutěžení"
Obdobně jako propouštění starostí o ekonomiku je důležité nepoutat se k "soutěžení". Energie soutěžení je založena na víře, že jedna osoba vyhrává a druhá prohrává. Soutěžení znamená, že zdroje jsou omezené a že není dostatek pro všechny.
Jeden z důvodů, proč se citliví lidé zdráhají zhmotňovat hojnost, je ten, že o ni nechtějí připravit někoho jiného. Existuje nevědomé přesvědčení, že pokud vyhrajete, někdo jiný prohraje. Ale pokud opravdu porozumíte tomu, že je dostatek všeho pro všechny, už si tyto starosti dělat nebudete. Když důvěřujete, že vaše peníze pomohou i ostatním - včetně vaší rodiny, klientů a dobročinných organizací - otevřete stavidla hojnosti.

Vyvarujte se energie závisti
Nikdo vás ve vašem životním poslání nemůže "porazit", protože nikdo jiný ho nemůže naplnit. Není to žádný závod, ani žádná soutěž. Bůh nemá oblíbence. Jste prostě stejně tak milováni a podporováni jako všichni ostatní. Slibujeme!
Závidět druhému člověku jeho úspěch znamená říkat Vesmíru: "Jak to přijde, že ona to má a já ne?" Vše, co z této věty Vesmír slyší, je to, že nemáte to, co ona. A Vesmír vám vždy přináší to, co si afirmujete a co očekáváte.
Obdobně se také vyvarujte lidí, kteří mohou žárlit na váš úspěch. Budou se vědomě či nevědomě snažit sabotovat váš pokrok. A nikdy se nedělte o své sny se skeptiky nebo lidmi plnými odporu, kteří se vás budou snažit odradit od cesty kupředu. Energie závisti, ať už vaše vlastní nebo někoho jiného, je pro hojnost vždy škodlivá.
Andělé vám chtějí pomoci zhmotnit situace, v nichž vyhrávají všichni. Vyhrajete vy, vyhrají i ostatní. My všichni vyhrajeme!

Andělská slova hojnosti
V naší knize Andělská slova jsme uvedli mnoho příkladů toho, jak lidé zlepšili svou finanční situaci a jiné oblasti svého života prostě tím, že změnili slova, která říkali. Zde je výňatek, který vám s tímto důležitým bodem může pomoci:
Já (Doreen) dostávám mnoho žádostí o pomoc prostřednictvím mých webových stránek, rádiového vysílání a seminářů. Často se mě lidé ptají na andělské odpovědi na otázku, jak vyřešit stresující finanční a pracovní situace. Neustále zjišťuji, že lidé - kvůli svému stresu - používají omezující slova, když svou současnou situaci popisují. Často si nejsou vědomi toho, že používají negativní afirmace (např. "Jsem bez peněz") nebo jiné věty, jimiž si zajišťují, že jejích stresující podmínky budou pokračovat i nadále.

Žena jménem Carolyn vlastnila metafyzický obchůdek v Nova Scotia pět let. V minulosti, kdykoli se jí někdo zeptal, jak jí jde obchodování, odpověděla pokaždé "No, asi nikdy nebudu boháč, ale účty tím zaplatím." Carolyn tuto frázi vyslovila nespočetněkrát již dříve, než zjistila, jaké to má důsledky.
Jednoho dne si povídala s blízkým přítelem o tom, jak by mohl být její obchůdek zlatý důl, když je přece jenom jediný v této oblasti, se spoustou zákazníků a skvělými doporučeními. Přemýšleli o tom, proč tedy její obchůdek neprosperuje lépe? Proč vydělává jen tolik, aby Carolyn mohla nakupovat zboží a platit účty?
Carolyn dostala svou odpověď, když se jí jeden zákazník opět zeptal, jak jí jde obchodování. I když už měla na jazyku své klasické "No, nikdy asi nebudu bohatá...", najednou měla vidění a místo toho odpověděla: "Fantasticky! Je to zlatý důl!"  Řekla to s takovým přesvědčením, že sama uvěřila každému slovu.
To bylo před rokem a kdykoli se jí od té doby někdo zeptá "Jak jdou obchody?", Carolyn nadále odpovídá, že je to fantastické a že to místo je zlatý důl. V minulém roce její prodej vzrostl o 40 procent jejího původního prodeje... a stále stoupá! Všechno, co Carolyn změnila, byla její slova - místo omezujících tvrzení začala říkat ta, která oplývají pozitivní energií. Její slova vytvořila její zlatý důl.

Slova, která vyslovujeme, mají přímý dopad na naše finance, stejně jako v případě Carolyn. Žena jménem Livia Maris Jepsen prošla podobnou proměnou. Před několika lety si Livia přála zjistit, proč jsou její modlitby a žádosti vždy zodpovězeny "tak akorát" a nikdy více. Například, když potřebovala něco zaplatit, vždycky obdržela přesně takovou částku, jakou žádala, a nikdy ani pár mincí navíc. Nebo když potřebovala nějaký dodatečný čas, aby něco dokončila, vždy dostala přesný čas, který potřebovala k dokončení věci, přesně na minutu... a tak podobně.
Jednoho dne Livia navštívila svou velmi úspěšnou a prosperující přítelkyni v domě její matky. Poté, co měly naservírováno vynikající jídlo, zeptala se kamarádčina matka: "Máš dost?" A kamarádka řekla: "Ó ano, mami, mám toho bohatě!" Přesně to potřebovala Livia slyšet! Uvědomila si, že ona vždy žádala a afirmovala si "přesně akorát".
Livia říká: "Když prosíte anděly přesně o tolik, kolik potřebujete, pak přesně tolik také dostanete. Zkuste žádat o hojnost a bohatství a vždy dostanete něco mnohem lepšího, než jste si představovali."
Od doby, co změnila svůj slovník, je mnohem lépe finančně zajištěná.

Když při žádosti o hojnost peněz cítíte nepříjemné pocity nebo je vám to nevlastní, ujišťujte se stále, že peníze navíc budete moci dobře využít, třeba i pro dobročinné sbírky, pro pomoc svým blízkým a pro finanční podporu svého Božského životního poslání. Váš zvýšený příjem vám dovolí o to více dávat!

Diana Mey je další žena, která se naučila, jakou moc mohou mít slova nad financemi. Po většinu svého života říkávala: "Nemám dost peněz na..." to či ono. A protože pokračovala v tomto negativním afirmování, stále dokola se ujišťovala, že nikdy nebude schopná si dopřát to, co by chtěla.
Pak začala Diana vidět všude číslo 818 - na hodinách, na účtech, v telefonních číslech i na receptech. Potom našla jeho význam v mé knize Andělská čísla, která popisuje poselství skrývající se pod číselnými řadami. Kniha vysvětlovala, že andělskou zprávou pod číslem 818 je vedení k tomu, aby zůstávala pozitivní ohledně peněz a aby si afirmovala: "Jsem nyní finančně zabezpečená a mám mnoho peněz navíc, které mohu utrácet i darovat."
Diana si začala tuto afirmaci často opakovat a dnes je finančně zajištěna, s bohatstvím peněz navíc, které může utrácet a dávat. Řekla mi: "Dnes se na svět dívám úplně jinak, když přijde na peníze."

Když jsem napsala měsíční sloupek pro časopis vlastníků knihkupectví, dostala jsem mnoho dopisů od lidí v hrozné finanční situaci. Stále mi říkali, že město, ve kterém měli své knihkupectví, nebylo dobrým místem pro podnikání. A tak jsem je požádala, aby užívali pozitivní slova, když popisují ekonomiku ve své oblasti (a také ve světě obecně). (Nakonec, když někdo říká, že je ekonomika špatná, jaký myslíte, že to na něj bude mít vliv?)

Žena jménem Lorraine Mills zjistila, že její negativní afirmace o městě, v němž žila, měly také negativní vliv na její podnik. Když se Lorrain přestěhovala do Japonska ze své rodné Anglie, stále tvrdila, že na jejím novém místě není dostatek zákazníků, kteří by podpořili její podnikání v oblasti holistického léčitelství. Samozřejmě pak podnik Lorraine, který ve Spojeném království prosperoval, začal pomalu upadat. Po několika letech těžkostí se Lorraine plánovala odstěhovat zpět do Anglie. 
Vytvořila si plán podnikání a vizualizovala si, jak má po svém návratu do Spojeného království plně využívanou praxi. Zajímavé bylo, že právě tehdy jí začali přicházet zákazníci v Japonsku! Lorraine zjistila, že její negativní afirmace o ekonomice v Japonsku bránily jejímu podnikání. Řekla mi: "Afirmovala jsem si, že v Japonsku nemám žádné zákazníky, a to jsem také dostala." Když si vizualizovala úspěch, bylo to jako by se ke vchodovým dveřím její praxe rozvinul červený koberec. 

Někdy nás bolestivá situace vede k tomu, abychom se probudili a uvědomili si, jak velkou roli hrají naše slova, podobně jako to objevila Caryn Connolly. Poté, co byla propuštěna ze svého inženýrského zaměstnání, začala lidem říkat: "Jsem nezaměstnaná." Caryn zoufale hledala novou práci, ale bez úspěchu. Pak zjistila, že když neustále vykládá, jak je nezaměstnaná, tak si stále tuto situaci vytváří. Proto přestala tato slova používat a krátce poté jí byla nabídnuta jiný inženýrská pozice, která jí pomohla zaplatit všechny její účty. Caryn říká: "Změnou slov, která jsem užívala sama i při hovorech s ostatními, jsem byla schopna zhmotnit si bohatství velmi rychle a přitáhnout si ho do svého života."
Caryn neříkala pozitivní slova ani afirmace. Jednoduše však přestala říkat negativní afirmaci "Jsem nezaměstnaná"... a vše se změnilo.

Hojnost začíná nejprve v mysli
U zhmotňování dostáváte přesně to, co očekáváte, pokaždé a bez výjimky. Nikdy se v historii lidstva nestalo, že by byl člověk bohatý, chudý nebo někde mezi, pokud to dotyčný neočekával nebo se nenacházel v takovém stavu bytí.
Někdy se učíme od svých rodičů nebo od společnosti nedělat si velké naděje a udržovat svá očekávání nízko, a tak nikdy nežádáme o víc. Hojnost se zdá být něčím, co se děje jen druhým lidem. Abyste mohli změnit svůj život k lepšímu a propustit negativní návyky z minulosti navždy, je třeba abyste změnili způsob, jakým přemýšlíte a jakým hovoříte. Kromě toho, že si svým myšlením a mluvou nebudete způsobovat problémy, rychle také zjistíte, že pokaždé, když to naopak uděláte, promarníte příležitost. Žádná situace na Zemi nemůže být zlepšena strachováním se nebo stěžováním si, zatímco téměř každá situace může být zlepšena tím, že se na ni podíváme pozitivně.
Proč je to tak? Především proto, že pozitivní náhled na věci uznává, že existuje naděje. Tento pohled nám dovoluje myslet tvořivě a vyřešit problém, namísto prohlášení, že je to všechno ztracené a vzdát se. Naděje a víra jsou kouzelně přitažlivé energie, které přitahují řešení, odhodlání a příležitosti.
Prakticky to znamená, že s pozitivními lidmi se snazší trávit čas než s těmi, kteří tíhnou ke stěžování si nebo jsou přehnaně negativní. Je součástí lidskosti pomáhat lidem, kteří podnikají aktivní kroky ke zlepšení svých životů. A stejně tak i ostatní rádi pomohou nám, když se snažíme dívat se na světlé stránky života. Za těmito praktickými výsledky přitom leží duchovní důsledky našich myšlenek a slov.

Během průzkumu a psaní své předchozí knihy Andělská slova bylo více než jasné, že jak slova, která říkáme, tak i způsob, jakým je říkáme, nesou skutečnou energii. Pozitivní slova mají mnohem vyšší energii než ta negativní, a proto mají také mnohem větší dopad na svět kolem nás. Každé slovo, které vyslovíme, opouští naše ústa rychlostí zvuku. Křišťálové sklo může být na mikroskopické úrovni leptáno zvuky, a tak lze předpokládat, že všechny fyzické objekty, které jsou si na atomární úrovni tak podobné, reagují podobným, ne-li stejným způsobem. Věda prokázala, že naše myšlenky také obsahují energii, a tak lze také usoudit, že pozitivní myšlenky jsou vyšší i ve své energii než ty negativní. 

Kdybychom všechny tyto koncepty o energii přijali v nominální hodnotě, vypovídají hodně o tom, jak si zhmotňujeme vše, co si přejeme, a nikoli o tom, čemu bychom se měli vyhnout. Naštěstí pro nás jsou pozitivní slova a myšlenky mnohem mocnější než ty negativní. Proto můžeme okamžitě zrušit jakoukoli ošklivou věc, která k nám míří, tím, že své tvrzení změníme na pozitivní, jakmile si jen svou negativní myšlenku nebo slovo uvědomíme.
Asi nejjednodušším způsobem, jak si představit zhmotňování, je podívat se na to jako na jídlo v metaforickém smyslu (podobně jako avokádový sendvič v první kapitole). Restaurace, v níž jste si objednali toto jídlo, má nejširší menu, jaké si jen umíte představit. Téměř každé jídlo, jaké si lidé vymyslí, je na tomto menu k dispozici. Zní to skvěle, avšak obsluha nemá žádný vlastní názor. Když si objednáte to nejhorší jídlo, ani nemrknou. Stejně tak když si objednáte to nejlepší, opět se vám nedostane žádné reakce; obsluha si prostě přeje vám sloužit na základě jakýchkoli pocitů nebo názorů. Pokud jste si objednali omeletu, když jste přitom chtěli sendvič, předpokládá se, že to, co jste řekli, jste také mysleli. A stejně tak je to i v našich životech.

Specifikace se tedy musí stát naší prací číslo jedna, snažíme-li se dosáhnout nějakého cíle. Nemůžeme kolísat ve svém absolutním přesvědčení, že uspějeme. I když z negativních zážitků rosteme a učíme se z nich, je třeba naučit se disciplíně, abychom měli na paměti, že negativní myšlení je spíše výjimkou, nikoli pravidlem. 
Téměř každý důvěrně zná pořekadlo: "Buď opatrný na to, co si přeješ." Nikde není toto tvrzení pravdivější než když se snažíme zhmotnit si svá přání, protože nikdy nevíte, kdy dostanete to, na co myslíte. Mohlo by to být dobré, mohlo by to být špatné, ale v každém případě nikdy nevíte, kdy se to objeví.

Většinou přicházejí do našich životů dobré věci; přesto si však čas od času metaforicky objednáme odporné jídlo, které pak dostaneme. Přesto pokaždé, kdy očekáváme něco dobrého, to do našeho života přijde (a nebo něco lepšího). To vás může na první pohled překvapit, protože se vám samozřejmě již stalo, že jste si něco přáli a nedostali jste to. Ale proč?  
Na dané přání mohlo zapůsobit několik faktorů. Možná jste to nechtěli tak moc, jak jste si mysleli, a tak i když jste to jednou chtěli, později jste si to rozmysleli, i když to už bylo na cestě k vám. Možná jste prostě ztratili naději nebo zaměření a jak se říká, vzdali se pět minut před zázrakem. Nejčastěji jde však o to, že to, co jste si přáli, by neposloužilo vyššímu smyslu vašeho života. V podstatě to tedy pro vás nebylo dobré. Ať se stalo cokoli, je důležité takovou chvíli nepovažovat za pokus o zhmotňování, který selhal. I když nevíte, proč to nefungovalo, buďte si přesto jisti, že k tomu existoval dobrý důvod. 

Pamatujte, že očekávání jsou přání. Můžete o něco požádat, ale hluboko uvnitř přitom nečekat, že se to skutečně stane. Rušíte tak svá přání, když lpíte na pesimistických myšlenkách, že vaše přání stejně nejsou uskutečnitelná. Je naprosto nezbytné věřit v možnost splnění toho, co si přejete! Pokud žádáte o zvýšení platu a povýšení v práci, ale hluboko uvnitř pochybujete, že se to stane, vaše pochyby jsou přáním, které blokuje váš pokrok. 
Lpění na tom, proč jste nedostali to, co jste chtěli, vám nepomůže v žádné oblasti vašeho života, ani v samotném zhmotnění skutečného bohatství. Je mnohem důležitější se soustředit na budoucnost v jasném a optimistickém světle. Budete-li se udržovat v pozitivním naladění mysli, pomůžete tak zajistit, že do vašeho života přijde to, co skutečně chcete, namísto toho, čeho se bojíte. 
Musíme strach precizně překonávat, protože my, coby lidské bytosti, jsme velmi nadaní na zhmotňování toho, na co myslíme. Naštěstí pro nás všechny na nás dohlížejí Božské bytosti každou minutu každého dne, a proto nemáme žádný důvod se bát.
Když na to budete pamatovat, můžete pak zapomenout na všechny ty věci, které byste ve svém životě raději neměli, a dovolit si soustředit se na to, co vám slouží. Pokud se necítíte zrovna nejlépe nebo nemáte dobrý pocit ze své situace, je velmi důležité sledovat své myšlenky a slova. Právě když jste na houpačce silných emocí se totiž vaše myšlenky a slova zhmotňují nejrychleji. V těchto okamžicích jste si však také nejvíce jisti tím, co chcete, a proto jste také jasní ve svých požadavcích - což je klíčem k bohatému myšlení.


* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.