neděle 30. listopadu 2014

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.12. 2014

Na přání některých z vás bych ráda pokračovala v nové "tradici" a udělala výklad karet pro nás všechny ohledně následujícího týdne a toho, co nás v něm čeká. A to s mými oblíbenými Tarotovými kartami strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Karty nejsou rozděleny podle dní v týdnu - všechny platí v celém jeho průběhu.

- Magda

* * *

Jako první zde máme kartu Čtyřka Myšlenek, která nás vyzývá k tomu, abychom si odpočinuli, nejlépe v přírodním prostředí. To si můžeme vytvořit i ve svém domově, když je venku zima - můžeme si rozsvítit svíce, obklopit se kamínky nebo pokojovými květinami, a také nám mohou pomoci domácí mazlíčci. Můžeme si také pouštět nahrávky zvuků přírody (např. na YouTube je jich spousta, zadejte si heslo jako "nature relaxation" a uvidíte :)).
Tato karta může v jistém smyslu vypovídat i o období útlumu, kdy nebudeme příliš aktivní, ale kdy budeme mít možnost věnovat se sami sobě a dopřát si ztišení. Vyzývá nás k meditacím a praktikám, které nám pomohou utišit naši mysl. Zvláště při období řešení problémů, kdy jsme zvyklí hodně pracovat hlavou, je důležité vyvážit tuto aktivitu odpočinkem a dopřát si přestávku. Ta nám hodně pomůže i s přijímáním božského vedení, neboť dokud jsme zaměřeni ven, neslyšíme své vedení uvnitř. Mnohé věci se nám tedy mohou vyjasnit při období ticha a myšlenkového klidu.

Dále je tady karta s názvem Zvolte si svobodu. Ta nám říká, že přemýšlíme takovým způsobem a do takové míry, že jsme sami sebe dostali do pozice oběti, ať už jen ve svých myšlenkách a nebo i ve skutečnosti (což je přirozený následek těchto myšlenek). Říká nám, že jsme uvízli v iluzi negativity a zdánlivě nepřekonatelných překážek, ale že je v našich silách se z této iluze vymanit. I tato karta nás vyzývá k práci s vlastním myšlením a k tomu, abychom své myšlenky odvrátili od negativity, nenavozovali si opakovaně negativní pocity a nepřitahovali si tak do života odpovídající negativní zkušenosti. I když něco nejde podle našich představ, nemáme na tom lpět za každou cenu. Může existovat lepší cesta, ve které si však svým smýšlením sami bráníme, protože chceme všechno tak a ne jinak, a pak se vztekáme, že nám nic nejde. Připadáme si uvěznění v životě, který se nám nelíbí a se kterým nejsme spokojení. Andělé nás touto kartou pobízejí k tomu, abychom z této pasti vystoupili, protože to JE v našich silách a jediné, na čem záleží, je naše volba. V té však často figuruje naše ego, které nám namlouvá, že budeme v bezpečí jen ve starých známých vyjetých kolejích - ve vzteku, pocitech bezmoci, v pozici oběti a dojmu nespravedlnosti. My ale chceme jiný život. A pokud budeme ochotni se podle toho zařídit a změnit podle tohoto záměru i své smýšlení, můžeme se osvobodit a pomoci si tak k velkým pocitům úlevy. Na ničem tedy nelpěme a místo toho dovolme andělům, aby nám pomohli pozitivně se naladit a vydat se mnohem příznivější cestou. I když ji nevidíme, oni ano. Mějme k nim tedy důvěru.

Třetí kartou je Léčitel Myšlenek a je to karta vypovídající o zbavování se všeho, co nám škodí. Mohou to být osoby, vztahy, věci, návyky, myšlenky, vzpomínky nebo způsoby, jakými se k různým věcem stavíme. Ať vás napadne cokoli, zapište si to. Může to být vaše vnitřní vedení, které vám radí, co můžete vy sami udělat pro svůj vnitřní klid. Vzhledem k tomu, že se jedná o kartu Myšlenek, je to spíše rozumová záležitost, kdy je třeba udělat to, co cítíme jako nezbytné, přestože můžeme cítit mnoho pocitů jako je lítost, strach nebo něco jiného. Tyto pocity nám dosud bránily ve vykonání potřebných změn a velmi se liší od pocitů, které vycházejí z našeho skutečného vnitřního vedení. Vyznat se v množství pocitů, které máme, může být někdy dosti složité, avšak základním rozdílem mezi vnitřním vedením a odrazovacím hlasem ega je ten, že vnitřní vedení nás nikdy nestraší, dokonce i když nás varuje před nebezpečím. Dostane se nám velmi silného pocitu, že máme být opatrní, ale nikdy nám nenavodí strach. Strach, který cítíme, není zodpovědnost ani opatrnost, je to emoce, která nás paralyzuje a činí nás hluchými vůči našemu vnitřnímu vedení. Ze strachu často děláme mnoho zoufalých činů, které nám následně přinesou nepříznivé výsledky, a my dostaneme ještě větší strach. Do ničeho takového by nás naše vnitřní vedení nevedlo. Zkusme se tedy v tento čas zaměřit také na to, co cítíme, ujasněme si, co už ve svém životě nechceme, a podnikněme něco pro to, abychom se od toho osvobodili. Některé věci možná změnit nebo odstranit nemůžeme, stále však můžeme pracovat se svou vlastní myslí a vlastní přitažlivostí. Nikdy nejsme bezmocní a vždy se nám nabízí mnoho cest, ať už je vidíme či nikoli.
Andělé dodávají, že je třeba, abychom se milovali. A to, že ze svého života propustíme někoho nebo něco, co už nám neslouží, nebo dokonce škodí, vychází z lásky a není to tudíž nijak špatné. Naše ego se nám jistě bude snažit namluvit, že to špatné je, že tím lidem ublížíme a že budeme "zlí" nebo něco podobného, ale naši andělé budou s námi a pomohou nám tento hlas neposlouchat. Může to být těžké, nacházíme-li se ve víru negativních zkušeností vyvolaných vlastním negativním myšlením, ale dopřejeme-li si čas na svou vnitřní práci a utišení mysli, můžeme tímto obdobím projít snadno a bez zbytečných komplikací. Čím více si dovolíme být sami sebou a jednat podle toho, co si opravdu sami přejeme, tím více lásky si prokážeme, tím více lásky budeme cítit, a tím více lásky budeme také vyzařovat a zpětně přitahovat do svého života. To je jedině dobré a cokoli je dobré a ohleduplné vůči nám, naší duši i našemu tělu, je vždy dobré a ohleduplné i pro druhé, třebaže mohou mít jiný názor. Názory druhých nás nijak neohrožují (což je v přímém rozporu s míněním našeho ega, podle něhož na názorech druhých závisí všechno naše štěstí) a budeme-li to mít na paměti a vycházet při svém jednání z lásky ke všem zúčastněným, dopadne všechno dobře. Je to období důležitých změn, které může probíhat i delší dobu, nejen tento týden, a tak mějme trpělivost s celým procesem, do ničeho se nenuťme a dělejme čistě to, co považujeme za nejlepší. Naši andělé nám s výběrem a volbami pomohou.

SHRNUTÍ
Obecně to vypadá, že jsme hodně uvěznění ve svém myšlení. Pokud si nedopřejeme přestávku v neustálém přemýšlení, můžeme uvíznout ve velmi nepříjemných pocitech oběti a nespravedlnosti, v pasti svého ega, které se snaží nás soustřeďovat na to negativní, na to, co "se nám děje", a dojmu, že s tím nemůžeme nic dělat, jak musíme usilovat o to a o to, abychom byli "v bezpečí"... a to všechno se vyvrbí možná proto, že ve svém životě udržujeme ze strachu staré, nepotřebné věci, vztahy, osoby nebo i vzpomínky a myšlenky, čímž si prokazujeme nelásku a neúctu, která se nám následně odráží ve vnějším světě.
Máme zde dvě karty myšlenek a kartu, která vypovídá o negativitě způsobené negativními myšlenkami. Andělé tedy kladou důraz na to, abychom přestali přemýšlet dosavadním způsobem a v přílišné míře, povznesli se nad to, co se nám děje, a vystoupili tak z nekonečného kruhu, v němž si svým myšlením vytváříme mnoho negativních zkušeností, a těchto negativních zkušeností, které v nás zpětně vyvolávají další negativní myšlenky. Dokud se nerozhodneme sami z tohoto kruhu vystoupit, budou tyto zážitky a pocity pokračovat.
Ego nám namlouvá, že když nepřemýšlíme a nedáváme si "pozor" (tj. když neustále nepřemýšlíme nad vším hrozným, co by se mohlo stát), jsme v nebezpečí a jsme neopatrní. Namlouvá nám, že nemyslet pořád na negativní věci znamená být nezodpovědní. Vydírá nás tím, že když neuděláme to, co nám namlouvá, něco se nám určitě stane, někdo nás odsoudí, budeme "špatní" apod. Udržuje nás ve falešném dojmu, že naše myšlenky na ohrožení a hněv či strach pociťovaný vůči některým lidem či věcem nás chrání. Tak to ale není. Ve skutečnosti k nám tyto myšlenky a emoce jen přitahují další negativní zkušenosti jako přirozenou odezvu našeho naladění. Chceme-li tedy změnit to, co si do života přitahujeme, a nebo lépe přijímat lekce, které nám do cesty přivedl život, je třeba povznést své myšlenky nad přehnanou negativitu, pesimismus a ukřivděnost. 
Je třeba překonat ony pověstné "zajeté staré koleje", z nichž se chceme vymanit, ale ze kterých se bojíme vyjet kvůli pocitům možného ohrožení, nejistoty, pochybností a nedůvěry. Když tyto pocity překonáme a učiníme konečně to, co jsme celou dobu cítili jako nejlepší (ale báli se to udělat), vzroste naše sebeúcta i sebevědomí, naplníme se pocity lásky a hrdosti na sebe samé, a tím začneme do svého okolí i světa vyzařovat úplně jinou energii, která k nám bude přitahovat nové zážitky, osoby i situace. Není třeba se bát změn. 

Andělé toto období přirovnávají k uklízení skříně. Skříň je přecpaná věcmi tak, že z ní vypadávají, sotva ji otevřeme, ale žádné věci z ní nechceme odebrat, protože se bojíme, že nám pak budou chybět a že se rozhodneme špatně. Skříň však zůstává nadále přecpaná a nové věci, po kterých toužíme, se do ní nemohou vejít, a tak nepřicházejí. Mezitím roste naše frustrace a pocity nespravedlnosti, že se nám nedostává toho, co jsme chtěli, že nic nefunguje a že jediné, co máme, je hromada nepotřebných věcí, která vyplňuje skříň k prasknutí. Tato frustrace se stupňuje, až nakonec "vybouchne" podobně jako sopka a my konečně uděláme to, co jsme celou dobu cítili jako správné, ale co jsme se udělat báli. Jakmile je ve skříni volné místo, nové věci přicházejí jedna za druhou, protože mají volnou cestu a protože jim v tom už nebráníme svým přístupem. Jako takovou skříň si můžeme představit svůj vnitřní prostor, jemuž chybí skutečné naplnění a který je přeplněn pocity a myšlenkami, jež nám žádnou radost nepřinášejí, a nebo také svůj vnější život, který nám zrcadlí ten vnitřní - je přeplněný až k prasknutí nenaplňujícími vztahy, předměty či zážitky, a nové potěšující prožitky se v něm objevují jen málo. Když už se objeví něco milého, ani nás to nepotěší, protože jsme tolik zablokovaní a přeplněni frustrací. 

Tato frustrace nám přišla na pomoc, abychom konečně začali podnikat změny, jichž jsme se tolik báli - a zbytečně. Frustrace, která v nás sílí, přišla proto, aby nám dodala sílu potřebnou k překonání vlastního strachu a podniknutí všech nezbytných kroků, k nimž se cítíme vedeni. Andělé říkají, že pokud máme starosti kvůli někomu či něčemu, kvůli reakcím na naše rozhodnutí, máme je požádat, aby se postarali o co nejlepší průběh. Jsou tady pro nás a chtějí nám pomáhat se vším, i s každou "maličkostí". Znají všelijaká řešení a cesty a rádi nás po nich vedou. A tak si nechme pomoci svými anděly, ať už nebeskými nebo i těmi pozemskými, a mějme v ně důvěru. Ego v nás podněcuje pocit, že všechno je jen na nás, resp. našem rozumu, a že pokud něco nedokážeme vyřešit sami svým rozumem, tak to prostě není možné. Nespadněme do této iluze a otevřeme se lásce a pomoci laskavých nebeských i pozemských bytostí. Zasloužíme si to :)

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.