pátek 2. ledna 2015

Astrologická předpověď na rok 2015

Rok 2015 nese velmi odlišnou energii v porovnání s "normou" minulých tří let. Kvadratura Uranu a Pluta, kterou mnozí z nás neustále pociťovali a která začala v roce 2012, se v roce 2015 chýlí ke konci. Života mnoha lidí byly převráceny vzhůru nohama, perspektivy se navždy povznesly, okolnosti se přetvořily až za hranice vědomí. Ztratili jsme mnoho věcí, lidí i míst, o nichž jsme si mysleli, že bez nich nedokážeme žít, a objevili nové způsoby bytí, které bychom nikdy nepovažovali za možné. Některých lidí se to dotklo více než jiných. Pro některé to bylo velmi pozitivní. Jiní čelili tomu, co vypadalo a působilo jako katastrofa. V naprosté podstatě je Uran velkou, nevyhnutelnou změnou, a Pluto je destruktivní a/nebo tvořivou silou. Když tito dva spolupracují, máme zaručena překvapení a šoky, nová zrození ze suti destrukce a možnost nového života, když se postavíme výzvám a svezeme se po jejich vlnách.

V první polovině roku 2015 mnozí z nás zjistí, že po mnoha měsících, kdy se snažili udržet hlavu nad vodou, je na dohled pevnina a denní světlo! Možná budou v pokušení ohlížet se zpět za vším, co se stalo, a hodnotit vzlety a pády, které se udály. Ohlédnutí je v pořádku, ale setrvávání v nostalgii nebo melancholii kvůli věcem z minulosti je lepší se vyhnout, neboť nyní je toho třeba mnoho udělat. Co bylo, to bylo, a i když ještě můžeme být stále hluboko v procesu uspořádávání, žalu nebo léčení ran, je důležité, abychom si zůstali vědomi toho, kam směrujeme svou pozornost, kde jí dovolujeme setrvávat a proč. Budoucnost na nás čeká a přítomnost překypuje potenciálem. Plýtvání přílišným množstvím energie na minulost, která nám nijak nepomůže k naší celistvosti, je promrhaná energie, zvláště v této době. Následující rok nás vyzývá k tomu, abychom každou špetku energie věnovali našemu kolektivnímu probouzení, nikoli tomu, abychom se uváděli zpátky do stavu nevědomí jen proto, že je to jednodušší.

V únoru nastane důležité novoluní 18.2. přesně na hranici mezi Vodnářem a Rybami. Je to jak Černý Měsíc, tak i Super Měsíc (i když ten nejmocnější nastane až v září). Po pár týdnech, kdy jsme se usazovali na nové půdě, nyní máme příležitost se rozhodnout, co chceme s tímto rokem udělat. Je to vynikající čas k novým začátkům, a tak se musíme ujistit, že jsou dostatečně hodnotné pro tuto obzvláště silnou energii. Mnohá semínka nynějších okamžiků jsme zaseli již při Super Měsíci 10.8. 2014. Přeuspořádání a změny, které jsme tehdy udělali, nyní začínají přinášet své plody a stávají se žijící součástí nás samých, nejen dočasnou motivací, pro kterou se nadchneme. Kosmos nás nyní volá k hluboké kreativní obnově. Pokud chceme skutečně vykonat svůj podíl na vývoji této planety během zrození Věku Vodnáře, pak právě zde máme šanci se ukázat, chopit se svého dílu a vystoupit bez jakýchkoli zábran!

V polovině března se začne přesná kvadratura Uranu a Pluta vytrácet. Tyto dva prvky sepsaly během posledních let mnohé příběhy a je jen málo toho, co nebylo řečeno. Avšak tentokrát se do toho zapojí ještě Jupiter, který nám připomene, že obnova nás a našeho ducha vyžaduje naprosté přijetí fyzického i nefyzického světa. Musíme přijmout všechno, abychom se mohli stát celistvými. Není důvod odmítat nebo se odpojovat od jedné úrovně prožitků ve prospěch té druhé. Jakékoli přesvědčení o tom, že duchovnost se rovná něčemu výjimečnému, vzácnému nebo nadpřirozenému, bude vystaveno překážkám tohoto uskupení Uranu a Pluta, které po nás vyžaduje, abychom si uvědomili, že duchovní prostě znamená být si vědomi celistvosti: fyzické, mentální, citové a duševní. Být duchovní znamená být celiství - je to naprosto jednoduché. Jsme prostě tím, čím jsme: silou přirozenosti, stupněm vědomí, vesmírem probouzejícím se do své vlastní přítomnosti. Když ztělesňujeme ducha do materiální formy, uplatňujeme multidimenzionální pravdy v našich každodenních životech, uvědomujeme si sjednocené pole energie, které nás všechny spojuje, a rozhodujeme se v každém okamžiku brát na vědomí tyto pravdy v ještě větší hloubce, pak jsme duchovní. A nebudeme mít žádnou potřebu ztotožňování se, uznání nebo chvály, protože prostě budeme životem samým, neboť právě on je vše, čím jsme, a nepotřebuje nic kromě následování své vlastní přirozenosti. 

Zatmění slunce v konečném stupni zvěrokruhu, které nastane pár dní po ukončení kvadratury Uranu a Pluta, nám vyjasní - pokud nám to uniklo - že nyní něco skončilo. Pokud budeme stále lpět na tom, kým jsme dříve byli, na staré identitě, o níž jsme si mysleli, že bude navždy naše, nebo na starých láskách či způsobech života, nastane čas se od nich konečně odpoutat a pohnout se dál.

Zatmění Měsíce ve Vahách 4.dubna vyvede na povrch záležitosti vztahů a jejich role coby zrcadel našeho vnitřního já. To, jak zvládáme svou vlastní individualitu a nezávislost, jak uspokojujeme svou potřebu bezpečí a jistoty, jak subjektivně vnímáme druhé, toto všechno bude nyní zesíleno a ochota uvědomit si, jak zdravé či nezdravé jsou klíčové vztahy v našem životě coby odraz našeho vlastního vnitřního zdraví, bude odměněna vhledy a objevy.

Uprostřed května se asteroid Juno dostane do konjunkce s Jupiterem, což je symbolický posvátný sňatek božské mužskosti a ženskosti, jednoty protikladů, prostřednictvím něhož se rodí třetí, na nich nezávislý prvek. V tomto čase můžeme přímo zažívat, co to znamená být zcela duchapřítomní a zároveň zcela v jednotě se vším ostatním. Můžeme dát své všechno našim vztahům, zatímco si ho přitom budeme uchovávat i pro sebe. Tyto paradoxy se nám vyjasní, budeme-li ochotni pohlédnout dál, až do stavu bytí, v němž můžeme spojit své (malé) já se svým (božským) Já a uvědomit si, že ani jedno nemůže snžovat to druhé.

Venuše vstoupí 25.července do retrográdní fáze v Panně a poputuje retrográdně znamením Lva až do 6.září, kdy se opět začne vracet do Panny během října. Toto je cyklus "už tam skoro jsme, ale ještě ne". Bohyně lásky nám připomene, že láska k sobě samým může být jak božským posvěcením, tak i trikem ega. Rozdíl mezi těmito dvěma aspekty je velmi podstatný a Venuše, která bude retrográdně putovat znamením Lva, nám dá šanci si to uvědomit, ještě než se vrátí do Panny. Venuše v Panně nám pak také připomene, že láska je naším přirozeným stavem bytí, dechem, který vše oživuje, a že jakékoli problémy, které možná budeme muset přijmout nebo jim porozumět, zdůrazňují jen naše špatné chápání podstaty lásky. Toto špatné chápání bude objasňováno s postupem roku. 

Ke konci roku 2015 si už možná budeme mnohem hlouběji než když předtím uvědomovat, že láska je něčím mnohem víc než jen srdíčky a květinkami, sladkostí a světlem, za které jsme ji považovali, ale mocnou silou, která dokáže navrátit i ty nejrozlámanější a nejzničenější věci zpět do stavu celistvosti bez ohledu na to, co to stojí. 

V září se Saturn rozloučí se znamením Štíra a vstoupí do znamení Střelce na několik dalších let. Je to čas, kdy budeme žít pravdy, které jsme odhalili během zkoumání naší duše v průběhu předchozích tří let, kdy byl Saturn ve Štíru. Saturn ve Střelci nám připomíná, že duchovnost považovaná za něco mimořádného, která vyžaduje speciální podmínky ke své existenci, nyní pozbývá smyslu. Musíme být schopni žít duchovní pravdu i uprostřed světskosti, nikoli trávit své dny čekáním na ten okamžik, kdy budeme moci vyjít a být duchovní. Jakékoli známky toho, že "duchovní rovná se výjimečný", budou Saturnem opakovaně uváděny před překážky během následujících několika let. Naším úkolem je uvědomit si, že duchovní není žádná nálepka, která nás nebo naše životy dělá výjimečnými v porovnání s davem, ale že je skutečností lidské existence, kterou si může dovolit rozpoznat každý, v každém okamžiku. Všichni jsme stejně tak duchovní jako že jsme z masa, a stejně tak světští jako výjimeční. Egoistická mysl si s námi hraje a dělá "duchovnost" něčím, čeho je třeba dosáhnout, nebo dojmem nadřazenosti, avšak ani jedno neznamená duchovnost. Duchovnost jednoduše je a jsme jí i my: duše tvoří tělo, člověka a božství v každém okamžiku každého dne.

Saturnův vstup do znamení Střelce bude obklopen zatměním Slunce v Panně 13.9. a super úplňkem a zatměním Měsíce v Beranu 28.9., což ze září dělá velmi vlivný měsíc. Sluneční zatmění zvýrazní prvotní energie, které námi proudí, i naši potřebu je krotit, nikoli potlačovat nebo se jim vyhýbat, a využívat je moudře a duchapřítomně. Pokud jim dovolíme převzít plnou vládu, aniž bychom přitom zapojili moudrost, můžeme si vytvořit okolnosti, které zbrzdí naše životy, zablokují náš pokrok nebo zničí věci, na nichž nám záleží. Uznání a rozpoznání těchto energií a naše sblížení se s nimi, uvědomění si, že můžeme být jak nekonečně soucitní, tak i slepě sobečtí, míruplní a nahněvaní, plní naděje i plni zoufalství, nás posílí a pomůže nám přijmout to, kým jsme, a být přirození a upřímní, jak jen to bude možné. To vyžaduje naši moudrost a statečnost, ochotu být zranitelní i silní zároveň, sebejistí a přitom akutně vědomi si vlastní bezvýznamnosti v tomto širém prostoru, který nazýváme domov. Energie tohoto měsíce nás vyzývá k tomu, abychom byli tak bdělí, jak jen budeme moci, abychom pak poznali smysl měsíčního zatmění v našich každodenních životech a uvědomili si, jak potřebné bude větší a větší množství lidí, kteří budou ochotni dělat, co je třeba, a ujít kus cesty navíc v tomto Věku Vodnáře.

Poslední čtvrť roku 2015 souvisí s pozůstatkem dřívější kvadratury Uranu a Pluta. Tentokrát máme kvadraturu Saturnu a Neptunu, která signalizuje závěrečnou fázi 36letého cyklu, který byl započat v roce 1989. Tento aspekt bude pokračovat až do roku 2016, ale nejprve vytvoří přesné spojení na konci listopadu. Zde pocítíme napětí mezi pravdou a dogmaty, realitou a iluzemi, závazky a nezodpovědností, odděleností a jednotou. Naše přesvědčení se dostanou pod tlak: Obstojí při kontole? Vydrží nám tváří v tvář našim zážitkům? Jsou pravdivá nebo pouze pohodlná? Během tohoto spojení budeme všichni čelit největším dogmatům v našich životech a přijímat, že to, co jsme chtěli mít jasné a jisté, nevyvratitelné, a proto pravdivé, může být čímkoli, jen ne tím. V tomto období v roce se vydáme na cestu sebepoznávání. Některé ikony se mohou zhroutit, někteří hrdinové mohou být poraženi, avšak rozhodně nám to pomůže vrátit se zpět do svého tichého prostoru vlastního srdce, které zná pravdu tak hluboce, že žádné dogma ani argumenty nepotřebuje. Severní Uzel nám během listopadu 2015 pomůže s hledáním základní pravdy při vstupu do Panny na následujících osmnáct měsíců. To také určuje téma roku 2016, které vyvstane na závěr tohoto roku: pravda ve všech formách, přirozenost dokonalosti a to, jak dokonalý je ve skutečnosti každý okamžik, bez ohledu na to, co si o tom myslíme nebo jak nám to připadá.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.