neděle 18. ledna 2015

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 19. do 25.1. 2015

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 19. do 25.ledna. Sedím tady se svou fenkou Feather (Peříčko), kterou jste už určitě viděli, a tohleto byla pusinka pro štěstí na tento výklad :) Pro tento týden jsem byla vedena k výkladu s kartami Poslové světla. Nějakou dobu jsem s nimi už nevykládala, ale mám je moc ráda. Mají svá poselství napsaná přímo na kartách a jsou velmi jasná. Jako každý týden se nad kartami nejprve pomodlíme. Ať už se modlíte za kohokoli, za cokoli nebo nad čímkoli, vždy to pomůže. Dostane vás to ze starostí nebo strachů ega, opravdu vám to pomůže zůstat vysoko naladěni. Pokud tedy chcete, klidně se nyní modlete se mnou - a to i přesto, že výklad sledujete až po natáčení videa. Mnoho studií prokázalo, že modlitba není lineární a že může tedy pozitivně ovlivnit věci a události ve všech směrech času. Vím, že to zní zvláštně, ale je to pravda. Modlete se tedy se mnou. Prosím Boha a anděly, aby nám všem dali poselství, vedení a požehnání pro tento týden. Dívám se po kartách, které vykukují z balíčku, a pak je vytahuji. Jednu pro pondělí a úterý, druhou pro středu a čtvrtek, třetí pro konec týdne.

Pro pondělí a úterý nám vyšel anděl Daniel. Daniel je anděl manželství. Může to znamenat svatbu a nebo také pro naše nezadané přátele, že potkáte toho pravého nebo tu pravou :) Avšak nejčastěji tato karta vypovídá o tom, čemu říkáme "mystická svatba", což je jednota mezi vaším Vyšším a Nižším Já. Znamená to stát se celistvými, dát dohromady všechny části sebe sama. Začíná to tím, že přijmeme naše lidské "nedokonalosti". Že se začneme milovat a ctít. Začneme se přijímat i se všemi svými odlišnostmi. Přestaneme se snažit zapadnout. Opravdu to znamená pamatovat si, že naše jedinečnost je součástí našeho životního poslání. To, kým jste, je naprosto dokonalé pro to, co máte na světě vykonat. Všechny vlastnosti, které máte, i když jsou někdy kritizovány, nebo je kritizujete vy sami, jsou důležité pro vaše životní poslání. Týden nám tedy začíná tím, že budeme sami sebou. A také vám mám od andělů vyřídit, že bytí sebou samými je ve skutečnosti velmi přitažlivé pro toho pravého partnera či partnerku! Takže - buďte sami sebou!

Pro střed týdne zde máme Rochelle. Takže jsme tu měli už lásku, a nyní tu máme i finance, neboť Rochelle je andělem hojnosti. Protože jak říká i na kartě, když ctíte a následujete volání svého srdce, přichází k vám prosperita. Opět je to poselství o bytí sebou samými. Přestaňte tedy ignorovat nápady, které dostáváte! V 80% případů, kdy se modlíte za finanční hojnost, k vám následně přicházejí nápady jako odpovědi na vaše modlitby. Peníze vám nespadnou komínem do bytu jako od Santa Clause. Jsou tu nápady a vedení, které je třeba, abyste následovali. Například začít nové podnikání, pustit se do nového tvořivého projektu, nebo nějakou změnu ve své současné práci či žádost o povýšení. Zase vám to říká, abyste byli sami sebou, ve smyslu přestat bojovat se svými nápady a vedením, které k vám přichází, a následovat je. Pak k vám přijde prosperita.
Takže si shrneme, co tady teď máme: být sami sebou, milovat sami sebe, a pak přijde i láska s druhými lidmi, a pak opět být sami sebou, a přijde prosperita.

Na konec týdne tady máme kartu anděla Indriela, který vypovídá o vašem životním poslání coby pozemského anděla či služebníka světla. Tato karta říká: "Potřebujeme, abyste vyzařovali svou Božskou lásku a světlo jako andělé, a to na celou Zemi i všechny její obyvatele." Toto je opravdu poselství hlavně pro ty z vás, kteří hledáte nějaký smysl. A zase je o tom být sami sebou. Možná jste celý život cítili, že nikam nezapadáte, že jste jiní, možná vám i druzí říkali, že je s vámi něco špatně, že jste přecitlivělí, ale to je nemožné. Svět potřebuje citlivější lidi! Být sami sebou, být těmi anděly, kterými jste, je vaším životním posláním, a to v souvislosti s vašimi přirozenými zájmy, abyste mohli pomáhat tak, jak se cítíte vedeni. Ne z pocitu viny nebo povinnosti, ale z pocitu, že jste k tomu vedeni.

Miluji tento výklad! Je to jeden z nejlepších výkladů, které jsme měli! Je to opravdu krásné, protože teď nemusíte dělat nic jiného, než jen být svým skutečným, zázračným, nádherným, tvořivým, láskyplným, milujícím a úžasným já! Vy buďte sami sebou a všechno ostatní se už o sebe postará. Je to tedy opravdu jen o tom přestat bojovat se svými přirozenými touhami a energií. Nechme se tím unášet.

Posílám vám mnoho a mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=3-NAXFJUiCM
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.