sobota 28. března 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.3. do 5.4. 2015

Milí přátelé, 
blíží se nám konec března a začátek dubna a krásně již pučí první zelené lístečky stromů a ostatních rostlin v přírodě. Ptáčci zpívají již od časných ranních hodin až do setmění a připomínají nám, že jaro je čas vítání, nových začátků a otevírání se novým energiím lásky. Společně s nebeskými anděly nás v tomto období více doprovázejí také víly - andělé přírody, které žijí v pozemské sféře tak jako my, v blízkosti každého živočicha i rostliny, a tak jako my si i ony přejí povznést energii této rovinny na vyšší, lehčí a láskyplnější. Mohou nám k tomu zázračnými způsoby dopomoci. Jejich "kouzla" krásně doplňují "čarování" našich andělů a společně nám mohou pomoci vytvářet ty nejlepší podmínky pro to, abychom sami sebe uzdravili (ať už duševně, citově, myšlenkově nebo fyzicky) a mohli pak následně uzdravovat i ostatní žijící bytosti a svět. Naše změny jsou důležité nejen pro naše vlastní blaho a spokojenost, ale také pro svět. Mnohokrát nám připomínají, že s každým uzdraveným člověkem, který se stane poslem lásky a léčení, se rozzáří další světlo, které léčí svět. A protože jsme na této planetě proto, abychom si kromě vychutnání si svého života napomohli také jí k pozitivním změnám, je naše vlastní blaho přímo propojeno s blahem planety. 
Připomínají nám také, že na Zemi coby hutné, těžké rovině bytí, v níž je mnoho věcí omezeno hmotou, nemůže být vše úplně dokonalé. Různé přírodní katastrofy, nehody a další nešťastné události, ať už způsobené lidmi nebo přírodními změnami, to vše sem zkrátka patří. Protože si někde hluboko v nitru pamatujeme Nebe, těžko se smiřujeme s tím, že zde to nevypadá a nechodí tak jako tam. Touto skutečností se však nemůžeme nechat brzdit, protože jsme tady jako poslové míru, a tak je důležité posilovat mír, soucit a lásku, a nikoli strach, paniku nebo hněv. Odpoutat se od potřeby soudit a zaměřit se na vlastní život, na vlastní rozvoj, na lásku ve vlastním srdci, to vše jsou důležité věci, ke kterým jsme vedeni v každé situaci, kterou v životě procházíme. Jistě najdeme mnoho dalších lekcí, které jsme získali z lekcí v minulosti nebo z těch, kterých se nám dostává nyní a které ještě dostaneme. Všechny tyto lekce jsou však důležité pro naši spokojenost, byť se to ve svých počátcích zdá být přesně naopak. Neváznout v negativitě a otevřít své srdce lásce a světlu - to je dle andělů i víl tématem pro tento čas. Všichni nám v tom pomáhají a i když se nám to třeba tolik nedaří, bohatě jim postačí naše ochota tyto změny podstoupit. Na negativní přístupy jsme byli zvyklí velmi dlouho, a tak je třeba mít se sebou i s druhými lidmi trpělivost, protože nikdy z nás není neomylný a málokomu se podaří něco hluboce zakořeněného změnit hned napoprvé. 
Příchozí jaro nás vyzývá k tomu, abychom se k němu připojili v jeho rozkvětu a stali se ve svém duchu také zpívajícími ptáky, kvetoucími keři, zelenajícími se loukami a hřejivými paprsky slunce. Jsme součástí přírody, součástí tohoto všeho, a když si to připomeneme, pocítíme v sobě novou sílu, která vychází z vědomí, že jsme zajedno se silou, která toto všechno stvořila a v jejíž moci je tvořit ty nejkrásnější věci. Využívejme tedy tuto sílu tak, jak jen se dá, neboť síla lásky a krásy se nikdy nedá nijak zneužít a nemusíme se bát ji v sobě objevit, přijmout ji a uvádět ji v hmatatelné zázraky.

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Všechny tři, které vybírám, platí v průběhu celého týdne, přestože na sebe jistým způsobem navazují, souvisejí spolu a doplňují se. Při čtení výkladu prosím vnímejte vlastní pocity a myšlenky nebo vize, slova a znamení, kterých se vám dostane, neboť mohou představovat doplňující osobní vedení konkrétně pro vás.

První kartou pro tento týden je Osmička Myšlenek. Vypovídá o tom, že se stavíme do pozice oběti a že si připadáme jako v pasti, jako bychom měli svázané ruce. Touto kartou nám však andělé připomínají, že jakákoli iluze omezení, kterou vnímáme ve svém životě nebo sami v sobě, je opravdu pouhou iluzí, a že tuto iluzi jsme si stvořili my sami, a tudíž ji můžeme také sami nechat rozplynout. Ať se jedná o cokoli, co si myslíme, že nejde, nebo že to nemůžeme apod., máme se otevřít té možnosti, že to pravda být nemusí a že opravdu můžeme pozitivně ovlivnit vše, co nyní vnímáme jako nezměnitelné. Setrváváme-li v nějaké situaci, vztahu nebo naladění, které nám brání ve štěstí a které nám ubližují, nyní nastal čas vzít svůj život do vlastních rukou, stát se sami sobě svými pány a rozhodnout se odejít nebo danou záležitost konečně vyřešit. Nemáme čekat, až nám někdo jiný dovolí to udělat, ani až někdo jiný rozhodne za nás. Jestliže se trápíme, jedná se o NAŠE rozhodnutí, a proti tomu nemůže nikdo nic udělat, ani andělé ne. 
Víly nám pak doporučují vžít se do létajících štěbetajících vrabečků, krásných labutí plujících po vodní hladině, sebevědomých a nespoutaných koček, stromů kývajících se v jemném větříku pod slunečným nebem... nebo do jakékoli jiné představy, která nám pomůže navodit v srdci mír a sounáležitost s přírodou. Trávíme-li každý den mezi čtyřmi stěnami, snadno upadneme do pocitů oddělenosti, osamělosti a absence životní síly. Ať si tedy vyjdeme do přírody, budeme poslouchat přírodní meditační nahrávky nebo si vizualizovat něco krásného přírodního, co nás posílí (viz výše), může nám to velmi napomoci uvědomit si vlastní svobodu. A to je velmi důležité.

Druhou kartou je Pomocník Hojnosti. Tato karta mimochodem při míchání balíčku dvakrát vylétla ven :), a tak je její poselství zřejmě velmi významné. Její smysl spočívá v našem konání a dostávání svým závazkům, včetně slibů, které sami sobě nebo jiným lidem dáváme. Jestliže jsme si tedy slíbili, že uděláme něco pro to, aby nám bylo lépe, pak je načase to udělat. Možná máme v životě spoustu stagnujících věcí, které jsme dosud odkládali na příště, ale tento Pomocník Hojnosti říká "Ne, ne, ne! Udělej to teď hned!" Kdykoli tato karta vyjde, nelze před tím uniknout. Je načase něco dělat. A v souvislosti s předchozí kartou, která vypovídá o našich omezených přesvědčeních a o tom, že možná svalujeme vinu za svá omezení na jiné lidi, zde jsme vyzváni k tomu, abychom s tím konečně přestali a začali něco dělat sami se sebou, abychom se svých iluzí o omezení zbavili. I když to může znít trošku jako nátlak, je to jen pozitivní burcování k činům. Tato karta je velmi šťastná. Na obrázku je chlapec s lístky jetele, který je symbolem bohatství a spokojenosti. Ať už v jakékoli oblasti svého života strádáme, touto akcí a činy si napomůžeme k tomu, abychom to změnili. Nemáme ovšem jednat zbrkle, ale udělat si v sobě pořádek, a to jak ve svých myšlenkách nebo citech, tak i v tom, co chceme nebo nechceme. Pak už se podle toho stačí jen zařídit.
Kromě toho může tato karta představovat osobu, a to takovou, která je velmi laskavá, hodná, spolehlivá, věrná a stojící nohama na zemi. Má velké srdce, rychlý úsudek a nekonečnou trpělivost. Potkáme-li tedy někoho takového, může to být člověk, který nám byl poslán jako pomocník. (Stejně tak to ovšem můžeme být i my sami a v tom případě se máme my sami stát takovýmto pomocníkem pro někoho jiného.)

Poslední kartou pro tento týden je Dvojka Citů, která je znamením lásky, hlubokých citů, sblížení, spojení, souznění a porozumění. Je pozitivním znamením pro naše vztahy, ať už jsou to vztahy milostné, přátelské, rodinné, kolegiální nebo jiné, včetně vztahu, který máme sami k sobě. Je to láska, kterou cítíme celým svým nitrem a která se nám otevře, jakmile překonáme svá omezená přesvědčení. Máme-li nějaký vztah, dojde k němu ke krásnému prohloubení a láskyplnému porozumění (včetně vyřešení konfliktů). Jsme-li nezadaní, je tato karta poslem lásky, která k nám přichází a kterou si přitáhneme o to snáze a rychleji, budeme-li jí sami plni až po okraj. 
V souvislosti s předchozími kartami je to krásný příslib toho, že naše odvaha překonat sami sebe a svá omezení, i všechny kroky, které podnikneme v souladu se svým srdcem, přinesou své ovoce a v nás rozkvete nová láska, která prostoupí všechny a všechno, čeho se svým srdcem dotkneme. Toužíme-li po větší lásce ve svém životě, dávají nám nyní andělé najevo, že k nám přichází. My však potřebujeme spolupracovat, a to tak, že sami budeme plni lásky - což vzhledem k překonaným omezeným přesvědčením už nebude nijak těžké ;)

SHRNUTÍ
Tento týden bude ve své podstatě velmi jednoduchý. Problémy a zdánlivě nepřekonatelné překážky se naučíme vidět v novém světle a začneme se otevírat možnosti, že to přece jen nemusí být tak strašné, jak jsme si mysleli, a že s tím přece jen může jít něco udělat. Naši andělé i víly nám v tomto týdnu budou pomáhat k odbourání všech omezených přesvědčení, k čemuž však potřebují i naše svolení a ochotu se těchto přesvědčení vzdát. Tato přesvědčení nám nijak nepomáhají, před ničím nás nechrání, jen nám ubližují a udržují nás ve frustrujícím rozpoložení a situacích. Snaha setrvat ve svém starém naladění vždy vychází pouze z našeho ega, které je plné strachu, a které když posloucháme, tak nikdy nejsme spokojení. Egu se nelze nikdy zavděčit a když se o to snažíme, je to promarněný čas i energie. Nyní jsme tedy vyzýváni k tomu, abychom se uvolnili, pokusili se zapomenout na všechno, co jsme považovali za nezvladatelnou překážku, a dovolili andělům i vílám, aby nám pomohli najít nové vize, nové myšlenky a naplnili nás novou energií, která nám pomůže rozkvést. Když na to přijde, každá rostlinka má v sobě dostatek síly na to, aby prorostla i tou nejhutnější zeminou. My nejsme jiní. A tak si to uvědomme.
Jakmile se chopíme vlastní síly a dovolíme si chtít to, co si tolik přejeme, ale co jsme si nechtěli dovolit nebo v čem jsme si bránili svým omezeným postojem, dostaneme spoustu příležitostí, jak danou věc aktivně změnit a ovlivnit. Bude třeba si předtím lecos uvědomit, udělat si v sobě pořádek a ujasnit si, co ano a co ne. Pak se už budeme moci pustit do díla. Ať už pocítíme vedení k čemukoli, poslechněme to. Nemusíme tomu mnohdy ani rozumět, prostě jen cítíme, že to tak má být - a tak to udělejme. (Můžeme pro svůj vnitřní klid také požádat anděly, aby nám případně zabránili udělat něco chybně, kdyby to náhodou hrozilo - ale to hrozit nebude ;)) Všechno, co nyní uděláme pro dobro naše, a tedy i pro dobro ostatních, se nám bohatě odmění, a to především prostřednictvím otevření našeho srdce.

Jakmile otevřeme své srdce a uvědomíme si, čeho všeho krásného se nám dostává, když si v tomto štěstí sami nebráníme, bude pro nás snadné otevírat také srdce druhých a pomáhat jim k větší láskyplnosti. Vztahy v tomto období se díky tomu prohloubí, konflikty se jemně vyřeší, lidé si více porozumí a možná se díky tomu ještě více sblíží. Je to také vhodný čas pro odpouštění a vzdání se svého lpění na minulosti. Nezadaným lidem bude jejich láska pomáhat v romantickém naladění a láskyplném přitahování partnera či partnerky. Mimo milostné vztahy bude také velmi příjemné trávit čas s přáteli nebo s kolegy a budovat své vzájemné vztahy. 
Především však láska v našem nitru bude pomáhat nám - a to v uzdravování starých ran, v pozitivním přijetí současnosti a plném využívání jejího potenciálu, a tím také v tvoření nádherné budoucnosti. 

Láska je mnohem silnější než jakýkoli druh negativní emoce. Kdykoli se nám naše ego snaží hledat důkazy ve vnějším světě, že to tak není, a že nad námi přece mají moc ti a ti lidé, ty a ty okolnosti apod., jsme nabádáni k tomu, abychom se soustředili na vlastní vnitřní pravdu, a tou je, že my sami můžeme pomáhat k léčení světa i vlastního života a že i když se ve vnějším světě děje mnoho nešťastných věcí, neznamená to, že bychom měli sedět doma na zadku a bědovat nad tím, jak je svět hrozný. Některé věci možná nezměníme nebo neovlivníme, ale kvůli nim tu nejsme. A rozhodně se jimi nemůžeme nechat brzdit a svazovat. Jsme tady proto, abychom šířili lásku a světlo a abychom změnili vše, co změnit můžeme. Na tomto světě máme své místo a svůj smysl. Místo rozebírání neštěstí a utápění se v negativitě se tedy soustřeďme na to, abychom svou láskou a svým světlem pomohli k co největšímu pozitivnímu rozdílu, jaký jen bude možný. Naši andělé i andělé přírody nám v tom budou velice rádi pomáhat a budou nás vést všude tam, kde budeme moci něco vykonat. Otevřeme se tedy lásce, otevřeme se jejich vedení a buďme těmi, jimiž ve své podstatě jsme - anděly na Zemi.

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.