středa 13. května 2015

Astrologická předpověď na květen 2015

V květnu 2015 vyvstávají problémy týkající se vztahů: se sebou samými, s druhými lidmi i s naším životním prostředím, jež jsou nám blízko a zároveň daleko. Základním poselstvím tohoto měsíce je, že nemůžeme kráčet sami, ale ani nemůžeme čekat od druhých, že budou kráčet místo nás. Je načase převzít plnou odpovědnost sami za sebe a zároveň si uvědomit, že nic nemůžeme dělat v naprosté izolaci. Každá myšlenka, slovo i čin ovlivňují a jsou ovlivněny každým a vším kolem nás. Jednáme zároveň jako individuální osobnosti i jako kolektiv, stojíme sami a navždy propojeni s druhými. 
V tomto paradoxu lidství se nachází tajemství božství, které se projevuje skrze nás, jako my i mimo nás. Nyní je důležité uvědomovat si sami sebe jak jako nástroje stvoření, tak i jako tvořitele, neboť v následujících měsících budeme muset mít jasno ve svých skutcích, vědět, co je třeba udělat pro dobro všech než jen pro naše vlastní. Tato dvě hlediska se nyní nemohou oddělit, neboť kdyby osobní dobro nebylo v souladu s dobrem všech, skončili bychom v izolaci. A kdyby společné dobro nebylo v souladu s dobrem jednotlivce, bylo by nutné přehodnotit priority.

Nadcházející měsíc přináší vzestupný povznes energie od pozemské fyzičnosti dubna k proměnlivější, intelektuálnější energii, jakmile nejprve Merkur (1.května), pak Mars (12.května), následně Slunce (21.května) vstoupí do vzdušných Blíženců. Toto znamení pod vládou kontaktu, které vyhledává komunikaci a spojení, zřídkakdy zůstane déle na jednom místě, než jeho pozornost upoutá další věc, nám připomíná, že máme zvednout hlavu a rozhlédnout se a interagovat s lidmi, místy a možnostmi, které všechny existují všude kolem nás. Síť spojení, které nás všechny pojí jednoho k druhému i ke všem ostatním bytostem, je nyní jako by osvětlena víc, než kdy jindy. Je třeba, abychom si toho byli vědomi a byli pozorní: abychom projevili bdělou odezvu na nevyhnutelnou pravdu, že jsme všichni jedním.

Zatímco duben po nás chtěl, abychom žili s neznámou budoucností, v květnu začínáme hledat odpovědi a vytvářet plány. Čeká nás pohyb kupředu a pokrok. Klíčovým tématem však stále zůstává náš směr a podstata pokroku, který děláme. Je důležité nyní ctít tento proces, nikoli hledat zkratku, abychom se dostali rychleji ke kýženému cíli. Tam, kam jdeme, se dostaneme, až se tam dostaneme, a nemáme se snažit zjišťovat, kam míříme, dokud tam nedojdeme. Ve zbývajícím čase nám však květen nabízí vhledy, které nám pomohou zlepšit naše volby v následujících měsících.

Úplněk ve Štíru 4.května po nás vyžaduje mnoho, ale mnohem více nám nabízí. Připomíná nám, že co odmítáme sami v sobě uznat, se nevytratí, ale sem tam občas prosákne na povrch. Lidská mysl má sklon vyhýbat se, když je třeba, ale nemůžeme prostě vymazat něco ze svého energetického pole jen tím, že si budeme přát, aby to zmizelo. Jedině tím, že se postavíme čelem k tomu, kým a čím jsme, se můžeme změnit. Nemůžeme dokončit obrázek puzzle, aniž bychom ho přitom uviděli, ani nemůžeme sami sebe přetvořit, aniž bychom poznali surový materiál, s nímž máme pracovat. Tento úplněk prozařuje svým světlem ta nejtemnější místa uvnitř nás a připomíná nám, že to, co se nachází ve stínu, si zaslouží naši lásku a pozornost stejně tak jako to, co ochotně ukazujeme na světlo. Během tohoto období se začnou odhalovat mnohé věci a my nyní uvidíme pravdu. Může nám to připadat nestravitelné, ale i tak si to musíme uvědomit a neodvracet se od toho. V tom všem se nám odhalují součásti další fáze naší cesty. Ne ty pěkné, zářivé, nově vyleštěné součásti osobnosti, které šťastně dáváme na odiv, ale ty zašpiněné, zčernalé artefakty, které nejraději přehlížíme nebo je alespoň odkládáme na jiný den. Ten jiný den je teď. Naše budoucí tvořivost spočívá v naší ochotě odkrýt své stíny a dovolit jim projevit se ve světle vědomí. Právě takto skutečně poznáváme sebe samé jako celistvé. Být celiství, kompletní, sjednocení, to je v tomto měsíci zásadní téma. Není to o tom, že bychom takoví museli hned být, ale musíme se zavázat k procesu, během něhož se takovými staneme. Toto je něco úplně jiného! Zabere to čas a někdy i potíže, ochotu být upřímní a otevření, a zranitelní. Závazek k celistvosti je závazkem k tomu, že někdy zkrátka nebudeme oblíbení, někdy šlápneme vedle, někdy budeme prožívat výzvy a těžkosti. Není to snadná jízda, ale rozhodně je osvobozující a květen čerpá palivo do našich duševních nádrží, abychom mohli pokračovat v cestě vpřed. V tomto měsíci můžeme potkat mnoho těžkostí, dokonce i krizí. Každá z nich, je-li plně prožita s co největším uvědoměním, jaké je jen možné, má však schopnost dostat nás ještě hlouběji do posvátného místa v našem nitru, kde pramení veškerá moudrost, kterou potřebujeme. Každý okamžik tohoto měsíce je zaměřen na to, aby z nás vytáhl vše, o čem již víme a co v nás dávno žije, skryté, avšak vyzařující.

Můžeme zjistit, že se potýkáme s povědomým územím, včetně starých vzorů, o nichž jsme si mysleli, že jsme je překonali. Ale není třeba panikařit. Neupadli jsme zpět do starých způsobů a nevypadli jsme z těch nových. Můžeme však předvést svou ochotu ke změně tím, že budeme na povědomou dynamiku odpovídat zcela novým způsobem. V tomto procesu se nacházíme v něčem jako v experimentálním prostředí, dostává se nám příležitosti jednat "jako kdyby" a dívat se, co se stane. Pokud se setkáte se starými problémy, povědomými pocity, těmi stejnými starými hádkami s toutéž osobou nebo stále se vracející překážka, kterou prostě nemůžete přemoci, rozhodněte se zkusit jinou odezvu, osvojte si jiný postoj. Pokud jste vždy dělali 'X', nyní pro změnu udělejte 'Y'. Dovolte si být jiní, zdržet se předepsaného scénáře, zaimprovizujte se a dívejte se, co se bude dít. Jen tak málo věcí je vytesáno do kamene, že by byla škoda lpět na ozkoušených a otestovaných metodách, obzvláště tehdy, když vás nikdy předtím nikam nedostaly! Jen když si dovolíte být někým, kým jsme dosud nebyli, můžeme objevit plnou škálu možností, které se nám nabízejí. Jen když budeme zkoušet nové věci, můžeme objevit to, co opravdu rozezpívává naše srdce rezonancí a co povzbudí našeho ducha k volání svobody.

Od 10.května až do konce měsíce bude asteroid Juno v konjunkci s Jupiterem. Podle mýtu byli Juno a Jupiter manželka a manžel, a tak toto astrologické uspořádání zase jednou vyzvedne záležitosti vztahů a spektrum posvátného manželství nitra a vnějšku. Juno vypovídá o závazku, který trvá, a o těch oblastech života, v nichž je nejcennější dlouhodobá perspektiva. Pro některé to nemusí znamenat přímo milostný vztah, ale třeba odevzdání se práci nebo rodině. Možná existuje problém, který nás pohlcuje nebo hluboká touha, jejíž naplnění se stalo smyslem našeho života. Ve svém srdci každý z nás ví, kam nás Juno volá, co se týká dlouhodobých závazků, i proč. Někdy můžeme odporovat a upřednostňovat kratší a výhodnější cestu, ale Juno nám vždy připomíná, že jedny z nejlepších výsledků vždy zrají s časem a vyvíjejí se po vrstvách. Nemohou prostě vzniknout jen tak ze vzduchu, z rozmaru a modlitby, protože celý proces je stejně tak důležitý jako jeho výsledek. V konjunkci Juna s Jupiterem jsme vyzýváni k tomu, abychom se podívali, k čemu jsme se zavázali a proč. Co tím sledujeme a jakému smyslu sloužíme? Ve spojení s Plutem ve znamení Kozoroha nám připomíná, že ty nejsilnější závazky jsou ty, v nichž jsme připraveni sami sebe nabídnout procesu, spíše než se hnát za výsledkem, a dovolujeme své energii prolínat se s energií druhé osoby, místa nebo záležitosti, a tak necháváme pracovat magii hluboko uvnitř nás.
Obdobně pak, pokud v sobě ještě skrýváme nějaké staré nefunkční vazby, bude možná třeba některé z nich přerušit. Čas a energie jsou příliš cenné na to, abychom jimi plýtvali na vyprahlou zem, místo abychom je věnovali životodárnému duchu. My všichni jsme tento měsíc voláni k tomu, abychom si sňali růžové brýle a dlouze, zpříma se podívali na to, do čeho vkládáme svou energii a proč. To nám pomůže s novým startem později v tomto roce, kdy se Saturn dostane do kvadratury s Neptunem a iluze bez podstaty se rozplynou jako tající sníh. 

Novoluní v Býku 18. května nám nabízí jak pragmatismus, tak i zároveň intuitivní vědění týkající se skutečných spojení naší duše. Právě o ty musíme v následujících měsících pečovat, ještě než dosáhneme kvadratury Saturnu a Neptunu, která bude trvat až do roku 2016. Nyní si volíme své týmy a nacházíme své kmeny. Ty nemusíme najít u těch, u nichž jsme to očekávali, ale jak už je nám jasné, v tomto období máme dělat věci jinak, nikoli opakovat staré vzory a přitom doufat v nové výsledky. Budoucnost je stále ještě neutvořená a k mání. Tvoříme ji tady a teď, tím, jak hovoříme, myslíme, jednáme a jak se cítíme. Tento měsíc nám ukáže, koho si v následujícím tvořivém období budeme chtít udržet po svém boku.

19. května přejde Merkur do retrográdní fáze ve znamení Blíženců (potrvá do 11.června), která podpoří naši reflexi. Spíše než narušování komunikace bude nyní Merkur klást otázku, zda si skutečně přejeme upřímnou výměnu nebo povrchní všednost. Ukáže nám, kde jsme s druhými v souladu a kde se naše cesty rozdělují; kde se potřebujeme jen letmo dotknout a jít dál, aniž bychom se ohlíželi zpět, a kdy naopak potřebujeme spojení a závazek k budování hlubší intimity. Budeme-li se cítit frustrováni zhroucenou komunikací nebo narůstající mezilidskou vzdáleností, může to být i tím, že tato vzdálenost mezi námi byla vždy, ale nyní si jí začínáme být více vědomi a začíná být více očividná takže si jí už nemůžeme nevšimnout.

Jakmile Slunce vstoupí do znamení Blíženců 21. května, budeme potřebovat svou přizpůsobivost, a to k rychlému posouzení světa kolem nás a učinění těch nejlepších rozhodnutí. Kvadratura mezi Neptunem a Marsem trvající od 21. května až do konce měsíce, do níž se ještě 26. května zapojí Merkur, bude od nás vyžadovat opatrný přístup. Je důležitá čestnost a upřímnost, hlavně ta riskantní. Cokoli se zde pokusíme schovat nebo popřít, pocítíme během měsíce dvojnásobně. Je mnohem lepší vypořádat se se svými záležitostmi nyní, bez ohledu na to, jak těžké se zdají být. Upřímnost je rozhodně tou nejlepší volbou, a to i tehdy, kdy jsme to my, kdo se snaží vyhnout něčí upřímnosti! Myšlenky a pocity, které s druhými nyní sdílíme autenticky, i když to může být těžké slyšet, vytvoří pevný základ pro naši hlubší vzájemnou blízkost v dalším směru. Pokud je třeba toho nyní mnoho vyventilovat a pročistit vzduch, je to proto, že jsme se tomu dosud vždy vyhýbali. Jak jsme pokročili dál, hlavně v našich nejdůležitějších vztazích, spočívá v tom, jak dobře zvládáme přijímat současnou výzvu k přímému jednání, čestnosti a pravdě ve všem, co říkáme a děláme.

Upřímnost a čest zní jednoduše, ale někdy to může být neuvěřitelně těžké! Jen stěží si všímáme drobných klamů a zapření ve svém každodenním vědomí s tím, jak blízkými se nám tyto návyky staly. Avšak během závěru měsíce května budou stále více evidentní, stejně jako následky toho, že jsme jim dovolili vládnout. Je nyní třeba vzít sebe samé za ruku, vyjádřit, co si myslíme, jak se cítíme, a vyzvat druhé k tomutéž. Když toto všichni dokážeme s odvážným soucitem duchovního bojovníka, který staví hlubokou pravdu nade vše, můžeme společně dosáhnout vítězství, ctít nevyčíslitelnou hodnotu sdílení i přijímání pravdy s otevřeným srdcem a rozpínavou myslí. Vaše pravda, má pravda, osobní i naprostá pravda. Ty všechny potřebují na vzduch. Když tak učiníme, spojíme se jeden s druhým, prohloubíme svá spojení a posílíme důvěru a blízkost, kterou budeme na další cestě potřebovat.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/may-2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

astrology May 2015, Full Moon in Scorpio, New Moon in Taurus, Pluto in Capricorn, deep truth, personal truth, managing the mind, conscious relationships, Jupiter conjunct Juno in Leo

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.