pátek 29. května 2015

Nenechte druhé rozhodovat o vašem životě

"Nepřistupujte prosím na iluzi, že s vámi nejprve musí druzí lidé ve všem souhlasit, než budete moci udělat to, k čemu se cítíte vedeni. Lidé prostě nemají rádi změny, zvláště jsou-li přesvědčeni, že vy nebo někdo jiný jste zdrojem jejich potřeb, a snaží se si ho udržet v neměnném stavu. Takto byste pak mohli čekat celé věky! Vyžadovat od druhých požehnání vám může připadat dobré, ale ve skutečnosti se tím často zbytečně a přehnaně omezujete. Nepleťte si prosím ohleduplnost s podřizováním se. Víte-li, že vás k něčemu vede samotný Bůh, proč byste měli vyžadovat schválení od lidí? Lidé na rozdíl od Boha mají velmi omezenou mysl a žijí ve strachu, na jehož základě reagují na vaše změny. Jsou ovlivněni svými pesimistickými myšlenkovými návyky a logikou, která připouští jen velmi omezený počet možností. Vaše změny se druhým nikdy nebudou líbit! Vždy se najdou lidé, kterým to bude vadit a kteří s vámi nebudou souhlasit. To však neznamená, že jednáte špatně! Reakce druhých je třeba brát s rezervou, protože i když mohou být velmi moudří a mít na srdci vaše dobro, stále jsou to lidé mající své ego a jeho skryté strachy. Můžete si druhé vyslechnout, ale nedovolte jejich názorům, aby rozhodovaly o tom, co máte nebo nemáte dělat, nebo jací máte či nemáte být. Řiďte se svým vlastním vedením, navzdory možným protestům. Vy nejste jimi a oni nejsou vámi. Každý z vás je jiný, má jinou cestu a potřebuje na ní prožít jiné zkušenosti. Jednejte tedy tak, jak je to v souladu s vaším upřímným cítěním, a nebojte se. Vaše svoboda je to nejcennější, co máte, a tak si jí važte a chraňte si ji. Vzdejte se svého strachu z nesouhlasu druhých a vykročte ze stínů do světla, které vás volá. "

* * *
 
(Poselství andělů, M.T.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.