sobota 18. července 2015

Vlastnosti a osobnost dospělých dětí alkoholiků

Děti, které vyrostly doma u alkoholika, si rozvíjejí obdobné osobnostní rysy a vlastnosti. Dr. Janet Woititzová vydala bestseller "Dospělé děti alkoholiků" v roce 1983. V něm vyjmenovala 13 vlastností dospělých dětí alkoholiků, přitom však tyto vlastnosti přisuzovala i těm dětem, které vyrostly v domácnostech, v nichž se vyskytovaly jiné kompulzivní poruchy chování jako např. gamblerství, zneužívání drog nebo přejídání. Dospělé děti, které doma zažily chronické nemoci, přísné náboženské zásady, pěstounskou péči a různé dysfunkce, mají podle doktorky Woititzové tyto vlastnosti rovněž.

Vlastnosti a osobnost dospělých dětí alkoholiků

Strach ze ztráty kontroly
Dospělé děti alkoholiků si neustále udržují kontrolu nad svým chováním a pocity. Také se snaží kontrolovat chování a pocity druhých lidí. Dělají to, protože se bojí, že by jinak ublížily sobě nebo druhým. Bojí se, že když se této kontroly vzdají, jejich život se zhorší, a mohou cítit silnou úzkost, nemohou-li mít nějakou situaci pod svou kontrolou.

Strach z emocí a pocitů
Dospělé děti alkoholiků mají sklon pohřbívat své pocity (nejčastěji hněv a smutek) již od dětství a nejsou schopny dobře prožívat nebo vyjadřovat své emoce. Mají strach ze všech silných emocí a to dokonce i z pozitivních jako je zábava a radost.

Vyhýbání se konfliktům
Dospělé děti alkoholiků mají strach z autoritativních lidí, dále z lidí, kteří jsou nahněvaní, a velmi špatně také snášejí osobní kritiku. Často si mylně vykládají asertivitu jako hněv. Neustále vyhledávají souhlas druhých, zatímco v průběhu celého procesu ztrácejí vlastní identitu. Často se také izolují od druhých.

Těžké břemeno zodpovědnosti a neustálé vyhledávání souhlasu
Dospělé děti alkoholiků jsou silně vnímavé vůči potřebám druhých. Jejich sebevědomí je závislé na tom, co o nich soudí druzí, proto pak mají kompulzivní potřebu být dokonalí a přijímáni ostatními.

Neschopnost se uvolnit a bavit se
Dospělé děti alkoholiků se nedokážou bavit, protože je to pro ně stresující, hlavně když je přitom vidí druzí. Dítě v jejich nitru se bojí a ve snaze vypadat před druhými dokonale se vycvičí v přísné sebekontrole.

Tvrdá sebekritika a nízké sebevědomí
Dospělé děti alkoholiků jsou zatíženy velmi nízkým sebevědomím a sebeúctou bez ohledu na to, jak schopné přitom mohou být.

Popírání
Kdykoli se dospělé děti alkoholiků cítí vystrašené, tíhnou k popírání toho, co v nich strach vyvolává.

Problémy s intimitou
Dospělé děti alkoholiků se bojí intimity, protože přitom mají pocit, že ztrácejí kontrolu. Mají problémy vyjadřovat své potřeby a následně tedy také problémy se svou sexualitou. Ve vztazích opakují své vzory.

Mentalita oběti
Dospělé děti alkoholiků mohou být buď pasivní a nebo i agresivni oběti a často jsou přitahovány k lidem, kteří jsou jim podobní, ať už v přátelských, pracovních nebo milostných vztazích.

Osvojení si kompulzivního chování
Dospělé děti alkoholiků se mohou přejídat nebo se stát workoholiky. Mohou být také závislé či spoluzávislé ve svých vztazích a nebo se chovat nějak jinak kompulzivně. Naneštěstí mohou také zneužívat alkohol a stát se alkoholiky stejně jako jejich rodič(e).

Příjemnější život v chaosu a dramatu než v míru
Dospělé děti alkoholiků se stávají závislými na chaosu a dramatu, protože ty jim dodávají potřebný adrenalin a pocity síly a kontroly.

Sklon plést si lásku se soucitem
Dospělé děti alkoholiků často končí ve vztazích s lidmi, které mohou zachraňovat.

Problémy s opuštěností
Dospělé děti alkoholiků udělají všechno proto, aby zachránily vztah, než aby se postavily bolesti opuštění, a to i tehdy, je-li vztah nezdravý.

Sklon vidět všechno a všechny v extrémech, jsou-li pod tlakem

Fyzické nemoci
Dospělé děti alkoholiků jsou silně náchylné k nemocem souvisejícím se stresem.

Utrpení z nahromaděného žalu
Dospělé děti alkoholiků jsou často v depresi. Ztráty, které utrpěly v průběhu svého dětství, často zůstaly neoplakány, protože rodina alkoholika netoleruje silné nepříjemné pocity. 

Přehnané reakce na vnější změny
Dospělé děti alkoholiků zůstávají přehnaně ostražité a neustále skenují své okolí kvůli potenciálním katastrofám.

Dospělé děti alkoholiků přitahují kompulzivní osobnosti
Ve vztazích s druhými se tito lidé často ztrácejí a někdy je přitahují alkoholici nebo jiné kompulzivní osobnosti - jako třeba workoholici. Obecně jsou přitahováni těmi, kdo jsou citově nedostupní.
Dospělé děti alkoholiků mohou být rády "zachránci" a utvářet si tak vztahy s lidmi, kteří potřebují jejich pomoc, a to až za hranici zanedbávání svých vlastních potřeb. Soustřeďují svou pozornost na potřeby někoho jiného, aby nemusely čelit vlastním těžkostem a strádání.
Často tyto dospělé děti získají stejné vlastnosti, jaké mají alkoholici, i když přitom samy nepijí. Mohou být ve stavu popření, rozvíjet si nezdravé strategie zvládání věcí, být neschopné řešit problémy a navazovat dysfunkční vztahy.

* * *

zdroj: http://www.searidgealcoholrehab.com/article-adult-children-of-alcoholics.php
překlad: Magda Techetová 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.