neděle 23. srpna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24.do 30.8. 2015

Milí přátelé,

pro tento týden nás naši andělé žádají, abychom více odpočívali, a to nejen fyzicky, ale také duševně, a abychom podnikli kroky potřebné k tomu, co nám pomůže k vnitřnímu míru. Říkají, že máme až příliš vytíženou mysl, což nám znemožňuje ji využívat tak, jak by to nám i mnoha dalším lidem v našem okolí prospělo. Obdobně jsme-li přetíženi mnoha emocemi, kterých jsme dosud nebyli ochotni se vzdát, tj. lpíme-li na hněvu, neodpuštění, strachu nebo jiných podobných emocích, jen těžko můžeme do svého života přitahovat něco pěkného a cítit se lehce, protože naše energie představuje jen jednu velkou tíhu. Andělé nám připomínají, že naše vnější podmínky a okolnosti neurčují naše naladění. My sami se rozhodujeme, jak se budeme cítit, jak se k čemu postavíme a co budeme tím pádem vyzařovat do okolí. Představme si situaci, kdy jeden člověk nadává dvěma dalším a jeden se rozpláče a druhý nad tím pokrčí rameny - krásný příklad, jak má každý z nich možnost volby nad tím, jak reagovat nebo zda vůbec reagovat na to, co se děje v jeho vnějším světě. Velmi často se však rozhodujeme dovolovat těmto vnějším okolnostem určovat, jak se máme cítit, a rozhodí nás každý malý detail. To je velmi vyčerpávající a naši andělé si přejí, abychom si ve svém nitru navodili trvalý vnitřní mír, neboť ten je klíčem k míru ve světě a slouží tedy vyššímu dobru. Nereagovat, nenechat se vytáčet nebo zraňovat a neztrácet zbytečně obrovské masy energie, kterou bychom mohli využít efektivně jiným způsobem - na to všechno máme nejen právo, ale je to i součást našeho poslání, protože tak pomáháme všem. Přitom se nejedná pouze o to zachovat si vnitřní mír před druhými lidmi, ale také se nevztekat nebo si nedělat starosti kvůli věcem, které nejsou po našem, které se nevyvíjí tak, jak jsme si představovali, které nejdou tak rychle, jak si myslíme, že by měly, a mnoho a mnoho dalším takovým případům. Vyjadřovat své pocity je sice zdravé a přirozené, pokud však upadáme do chronického stěžování si, vztekání se a rozčilování se, už to není jen vyjádření pocitů, ale negativní návyk, který ovlivňuje náš život a okolnosti v něm. Potřebujeme přehodnotit své negativní postoje vůči lidem nebo věcem, vůči Bohu nebo vůči minulosti či budoucnosti; zkrátka všechny postoje, které nás vyčerpávají a nic dobrého nám nepřinášejí. Mnozí si myslí, že když se nebudou nad dotyčnou osobou nebo záležitostí rozčilovat, bude to znamenat, že jim to nevadí. Tak to ale není - klidně můžeme říci: "Ano, vadí mi to, ale nebudu se kvůli tomu vztekat a plýtvat svou energií." Víme-li, co bychom mohli udělat pro vyřešení, udělejme to a problém vyřešme. Pokud ho však vyřešit nemůžeme nebo zatím nevíme jak, rozčilování se nám rozhodně nepomůže. Naopak, když se uvolníme a uklidníme, o to snáze k nám přijdou nové nápady a nebo tím napomůžeme dané situaci k rozmotání klubka, protože na ni nebudeme vyvíjet nátlak a nebudeme se snažit ji mít neustále pod kontrolou svých emocí. Andělé chtějí, abychom si uvědomili, že mnohé naše emoce vyčerpávají naši energii a jsou úplně zbytečné. Nemusíme na všechno reagovat, nemusíme na všechno odpovídat, nemusíme se vším zabývat. Naučme se udržet si vnitřní mír, a to i tím, že si budeme vědomě volit, čemu věnujeme svou energii a čemu ji věnovat nebudeme. Příkladem mohou být například kritické rozvášněné diskuze pod články v médiích nebo na Facebooku, a nebo to, co kde někdo řekl, apod. Nemusíme se k tomu vyjadřovat. Nemusíme se pouštět do boje ani obhajovat svou pravdu. Můžeme ji druhým nabídnout, ale to je vše. Zda ji přijmou nebo ne, to je na nich, a nás už se to netýká. Nemusíme nikomu vysvětlovat, proč si něco myslíme nebo proč něco cítíme, ani se před nikým obhajovat. Každý má právo vybrat si, co je pro něj pravda a co ne. A snahou někoho o něčem přesvědčovat, zvláště není-li dotyčný člověk ochoten vyslechnout si jiné názory než svůj vlastní, pouze zbytečně vyplýtváváme svou energii, která je přitom tolik potřebná jinde. Tento týden tedy ustupme více do pozadí a soustřeďme se na vlastní vnitřní mír. Náš vztek ani jiné rozvířené emoce nic neřeší a nikomu nepomáhají, není tedy důvod, proč se nevzdat svého návyku na všechno hned zaníceně reagovat. Dělejme si více času na sebe a své potřeby, zejména pobyt v tichosti a o samotě, popř. s míruplnými lidmi, nebo nějaké formy relaxace. Naše emoční reagování nás zbytečně vyčerpává, zejména pak v obdobích, kdy se toho hodně děje, ať už v našem osobním životě a nebo ve světě. Tento týden se tedy svěřme do péče svých andělů a nastolme ve svém nitru mír. 

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je karta Otevřete své srdce. V původním tarotu je to karta Milenců vypovídající o nové lásce, o vztahu, který má velký význam pro náš život, ale také o životních rozhodnutích vycházejících od srdce. Pro některé z nás tato karta může být znamením, že určitý vztah v našem životě má hluboký smysl, nebo že je takový vztah na cestě k nám. Dále znamená, že nám i našim vztahům prospěje, když se více otevřeme druhým, čemuž mnohdy brání naše stará zranění, nedůvěra nebo strach. Naši andělé nám mohou pomoci otevřít své srdce lidem a zároveň nám ukázat ty, před nimiž bychom se raději měli chránit (to však neznamená uzavřít své srdce - jedná se o ochranu energetickou, např. vizualizací, modlitbou, nebo i fyzickou vzdáleností). Máme-li strach se otevřít, můžeme vždy požádat své anděly o ochranu a jasné vedení. Vždy naši modlitbu vyslyší.
Co se týká dalších významů této karty, vypovídá o tom, že při svém rozhodování máme volit srdcem. V souvislosti s poselstvím pro tento týden to znamená volit si mír a lásku, tedy rozhodovat se tak, aby naše rozhodnutí vneslo do našeho života více míru a lásky. Andělé chtějí, abychom věděli a pamatovali si, že si opravdu zasloužíme být šťastní. Vědí, že mnohdy to takto necítíme. Ale je to tak a oni si pro nás přejí jen to nejlepší - protože jsme-li my sami šťastní a spokojení, stáváme se sluncem, které přináší světlo a teplo všem, kteří ho potřebují.

Druhou kartou pro tento týden je Trojka Hojnosti. Ta vypovídá o potěšení, které nám přinášejí naše oblíbené činnosti. Může to být hra na hudební nástroj nebo zpěv, malování, šití, modelování, psaní, vaření nebo něco jiného, do čeho vkládáme svou tvořivost a čemu se věnujeme s radostí. Kromě toho se při těchto činnostech můžeme také seznámit s dalšími lidmi, kteří mají podobné zájmy, a poznat tak nové přátele. V tomto týdnu má však tato karta význam potěšení, které si máme věnovat a které jsme možná dlouho odkládali kvůli "povinnostem" a "neodkladným záležitostem". Andělé říkají, že i když potřebujeme některé věci vyřizovat akutně, ne všechny jsou tohoto rázu a ne vždy musíme honem všechno udělat. Některé věci mohou počkat - a ty chtějí, abychom dali dočasně stranou, někam si je zapsali, abychom na ně nemuseli myslet - a pak si vychutnávali to, co nás opravdu těší a co opravdu milujeme.

Třetí karta pro tento týden byla slepena s další, tvoří tedy doplňující se poselství společně. První z nich je Čtyřka Činu, která vypovídá o radosti, spokojeném domově, pocitech přijetí a slavnostní náladě (ať už prosté radosti ze života nebo o příležitostech jako je svatba, povýšení v práci, narození dítěte nebo jiná). Vypovídá o naší potřebě prožívat harmonii ve svém domově, která může být velmi často narušována všelijakými faktory. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom podnikli aktivní kroky ke změně v oblasti svého domova a bydlení, a zajistili, že se budeme doma cítit dobře. Náš domov je místem, kde čerpáme a dobíjíme svou energii, a které rovněž do jisté míry odráží naši vlastní duši. Nemáme-li tedy pocit, že bychom se v něm cítili dobře, je důležité s tím něco udělat. Náš domov je totiž zásadním faktorem ovlivňujícím náš vnitřní mír, a není tedy nic zvláštního, že nám toto poselství vyšlo v tomto týdnu, kdy je vnitřní mír hlavním tématem.
Kromě domova se to také týká lidí, kteří tvoří naše nejbližší okolí, a to nejen rodina nebo spolubydlící, ale i přátelé a lidé, s nimiž se nejčastěji stýkáme. Je třeba, abychom se ve svém nejbližším okolí cítili přijímáni a milováni, protože jinak se nemůžeme uvolnit a i tak potom vyčerpáváme svou energii.
V tomto smyslu tuto kartu velmi dobře doplňuje druhá, Strážce Myšlenek, která nás vyzývá k tomu, abychom jednali a mluvili. Máme vyjadřovat své stanovisko a požadavky, a protože je toto karta myšlenková, jsme vyzváni k tomu, abychom jednali čistě racionálně - nenechali si hrát na city, nepodléhali lítosti vůči druhým, kvůli které se často podřizujeme my jim, a především neustupovali z požadavků, které opravdu potřebujeme a které jsme možná dosud zanedbávali. V souvislosti s domovem to může znamenat zavést nová pravidla, s ničím se "nemazlit", zkrátka to říct a hotovo. Ve svých vztazích jsme vedeni k tomutéž - vyjádřit, co potřebujeme, říct, co je třeba, a vzájemně vše prodiskutovat, aniž bychom přitom ustupovali ze své pozice. Soucit vůči druhým je důležitý, ale podřizování se jim není. Můžeme je milovat, soucítit s nimi a pomáhat jim, aniž bychom přitom ustupovali ze svých vlastních přání nebo sami sobě upírali své potřeby ve snaze naplnit jim ty jejich.
Obecně je toto poselství obou karet o harmonii a rovnováze v našem nejbližším okolí, které má na nás a naši energii největší vliv a tvoří tedy jádro, na němž je třeba pracovat především.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme přeuspořádávat svůj život tak, aby nám umožňoval žít v míru a abychom se mohli spolehnout na to, že máme jakousi stabilní "základnu", kde si vždy můžeme odpočinout a načerpat znovu energii. S tím souvisí jak určité potřebné změny v našem domově a v okruhu našich nejbližších, tak i to, že sami sobě budeme věnovat více času a dopřejeme si potěšení ve formě činností, které nás naplňují (a které nám mohou mimo to přinést i hojnost ve formě financí, poznání nebo nových známostí). Je třeba se jasně vyjadřovat a komunikovat s druhými z pozice rovnocenného partnera či partnerky, nikoli z pozice někoho, kdo je jim podřízený a kdo je méně důležitý. Jsme stejně tak důležití jako oni a protože jsme pozemskými anděly a máme k dispozici velkou sílu, je důležité s touto silou zacházet tak, aby byla využita ke svému nejvyššímu potenciálu. To znamená neplýtvat jí na zbytečné hádky, diskuse nebo stěžování si, ale uvědomit si její dosah a věnovat ji činnostem, vztahům a myšlenkám, které pomáhají utvářet mír jak v našem životě, tak i ve světě.
Je třeba postavit se za to, co je opravdu důležité - za sebe samé, za naši sebeúctu, za naše potřeby, za naše přání a touhy, za náš život. Neznamená to být agresivní a bezohlední, ale přijmout zodpovědnost za to, co ve svém životě připouštíme, aby se dělo, a čemu sami bráníme, aby se dělo. Možná je nám nabízeno něco dobrého, ale odmítáme to - z pocitu nezasloužení si, ze strachu, že někdo druhý by s tím nesouhlasil, apod. Je třeba se přestat klanět druhým nebo svému vlastnímu egu a uvědomit si, že jsme božské bytosti v lidském těle, paprsky světla velké síly a léčivé moci, které skrze lidskou formu utváří zázraky v lidském světě. Jsme stejně tak důležití jako všichni ostatní a zasloužíme si naplňovat své potřeby stejně tak jako oni. Na tom není nic špatného ani sobeckého, neděláme se lepší nebo důležitější, ale stejně tak dobré a stejně tak důležité. To je zdravá láska a úcta, kterou si potřebujeme projevovat stejně tak, jako všichni ostatní. Odhoďme tedy obavy stranou a převezměme otěže nad vlastním životem i nad tím, co v něm dovolujeme a co naopak ne. Je to základní lidská potřeba a je úplně v pořádku si sebe samých i svých přání vážit. Tento hodnotný přístup vůči sobě samým nám pak navíc může velmi pomoci přitahovat si hodnotné věci a finance, je to tedy všestranná investice, která se vyplatí v mnoha ohledech nejen nám, ale i mnoha dalším, kterým pak z pozice spokojených a míruplných lidí můžeme pomoci. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.