středa 18. listopadu 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.11. 2015

Milí přátelé,

tento týden přidávám svůj výklad trochu později, protože původně nachystaný výklad se vzhledem k okolnostem konce předchozího týdne nakonec nehodil a protože jsem byla mimo domov a neměla své karty u sebe. Přidávám tedy výklad nový, do něhož zahrnuji i změněné okolnosti a který, jak věřím, bude příhodnější pro naše další dny. 
Andělé nám připomínají ono úsloví, že "nemocnému nepomůžeš tím, že sám onemocníš". Upozorňují na náš sklon upírat si své štěstí kvůli tomu, že někdo jiný se šťastně necítí. Je přirozené s trpícími soucítit, avšak spousta z nás také přitom upadá do stavu, kdy se zcela odmítáme radovat a bráníme si v prožívání vlastního štěstí, protože nám přijde nevhodné, nepatřičné nebo dokonce nespravedlivé mít se dobře, když někdo jiný se dobře nemá. Trpící lidé ale potřebují podporu a pomoc, ne to, abychom se začali trápit. Když se vzdáme prožívání pozitivních pocitů, protože máme dojem, že to nejlépe ukáže, jak s druhými cítíme, ve skutečnosti tím jen přispíváme ke světové bolesti. Jsme tady proto, abychom pomáhali. A to hlavně svou vlastní energií, která je velmi mocná a která je vysílána všude tam, kam se rozhodneme ji poslat. Nemějme žádné výčitky ani pocity viny kvůli tomu, že se cítíme dobře. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, protože vědí, že právě vibrace radosti, lásky, zdraví a spokojenosti jsou tím, co pomáhá tyto vibrace posilovat a šířit i ve společnosti a ve světě. Čím více lidí se bude cítit dobře, tím menší bude jejich tendence sobě nebo druhým ubližovat, vyvolávat dramata nebo upadat do strachu. Budou se soustřeďovat na lásku, hojnost, zdraví a pomoc dalším, čímž se vytvoří nádherný mocný řetěz pozitivních změn. A to je velmi důležité.
Rovněž to souvisí s péčí o sebe samé a své tělo, které v těžkých období trpí nadměrným stresem. Pečovat o sebe je nutné, není to žádný luxus, je to nezbytnost pro náš život. Máme-li jako pozemští andělé dobře sloužit, musíme se také dobře starat o své tělo, které je pro nás v tomto světě hlavním nástrojem. Cokoli nám ubližuje, včetně těžkých emocí jako je strach, hněv nebo lítost, je třeba ze svého života odstranit, nebo alespoň co nejvíce zredukovat. Máme možnost si sami zvolit, jak na určité věci reagovat. Někteří si myslí, že když se nebudou stresovat, bude to znamenat, že jim na dané věci nezáleží nebo že jsou nezodpovědní, a pak zarytě odmítají svůj vystresovaný postoj měnit. Jediné, o čem však stres vypovídá, je to, že v našem těle je napětí vzniklé z negativního myšlení či způsobu vnímání a že je třeba to změnit. Udržovat ve svém těle stres, ať už pod záminkou jakkoli ušlechtilých důvodů, znamená si škodit a zadělávat si na nemoci, kterým pak budeme muset věnovat veškerou svou pozornost a energii, namísto abychom ji využili k něčemu efektivnímu. 
Stejně tak nikomu nepomůže se strachovat a šířit paniku. Přestože se ve světě děje mnoho ohavných věcí, náš strach je nevyřeší a nás nijak neochrání. Navíc, přechováváme-li v sobě negativitu, stáváme se magnetem na další negativitu a začínáme ji k sobě v různých formách přitahovat. Už proto nám andělé nedoporučují se strachovat a vytvářet si děsivé vize ve své mysli, protože zatímco bychom mohli světu aktivně pomáhat svou energií, modlitbami a vizemi, plýtváme touto energií na zhmotňování dramat. Když si pak přitáhneme negativitu do svého osobního života, začneme se s ní potýkat, a tím se naše pozornost i soustředění odvede úplně někam jinam, než kde je potřebná. Být dobře naladění a plní síly, neoslabovat se strachem nebo bráněním si v radosti, to všechno je tedy nanejvýš prospěšné nám i našemu světu. Čím lépe se sami cítíme, tím více můžeme pomáhat a tím lépe se také naladíme na naše anděly a svou intuici, kteří nám dávají své vedení ohledně toho, jak můžeme co nejvíce přispět k všeobecnému míru. 
Doporučují nám pobývat co nejvíce v tichosti o samotě, nejlépe v přírodě, a dovolit si uzdravit svou vlastní bolest. Ať už je to bolest kvůli něčemu z našeho vlastního života nebo bolest, kterou jsme přejali od jiných, je důležité ji nejprve propustit ze svého srdce pryč. Když se očistíme, je důležité si také odpočinout a načerpat síly. Když se zotavíme ze svého vnitřního utrpení, budeme se moci naladit na své vedení a podle něho pak konat to, co budeme cítit jako nejlepší. To nám i našemu světu přinese mnohem více dobra, než kdybychom se někde choulili jako uzlíček neštěstí pohlcený ve vlastních negativních myšlenkách a trápení. 
Jak už také zmínila Doreen Virtue ve svém výkladu pro tento týden, je velmi důležité, abychom byli opatrní na to, co nám servírují média, a abychom je pokud možno sledovali co nejméně. Andělé říkají, že informace, které potřebujeme, se k nám vždycky dostanou, i kdybychom média nesledovali vůbec. Máme-li s něčím pomoci, vždy se k nám "povolání do služby" odněkud dostane. Rovněž říkají, že je zbytečné sledovat každý den všechny zprávy, které přitom jen drancují naši energii, oslabují nás, vyvolávají v nás strach, abychom je dále sledovali, a spoustu informací také překroutí a upraví tak, aby se jim hodila do scénáře. Andělé nám radí, abychom si z informací pozorně vybírali pouze ty podstatné, např. co se stalo a kde, ale už se v tom dál nepitvali a začali raději rovnou posílat svou energii těm, kteří to na daných místech potřebují. Nenechat se tím stahovat dolů, nečíst další články, nesledovat další zprávy - prostě si vzít to zásadní, co potřebujeme vědět pro to, abychom mohli pomoci, a zbytek už nechat být. Nepotřebujeme všechno vědět. Informací je příliš mnoho a velká část z nich pro nás není nijak důležitá, jen pak rozptyluje naši pozornost a energii. Nechat se médii srážet nikomu nepomůže - a my jsme tu od toho, abychom pomáhali.
Závěrem nám chtějí říci, že si vedeme velmi dobře, i když to tak možná nevypadá. Říkají, že na tomto světě vykonáváme mnoho dobré práce, která MÁ svůj účinek, jen našim očím není tolik viditelný jako to negativní, co se děje a co na sebe upoutává naši pozornost. Chtějí, abychom nekolísali ve své víře v naši moc a aktivně ji využívali s vědomím, že právě proto jsme tady. Kdyby naše pomoc neměla mít žádný účinek, nemělo by smysl, abychom sem chodili. Přišli jsme sem, abychom ovlivnili svět k lepšímu a svým vlastním prostřednictvím z něj dělali lepší místo k životu. Každý projev dobra se počítá. Každé uzdravení se počítá. Každé odpuštění se počítá. Všechno, co uděláme v souladu se svým srdcem toužícím po míru, se počítá. Nenechme se tedy odrazovat tím, co vidíme navenek, a soustřeďme se na to, co se skrývá pod povrchem - dívejme se na lidstvo jako na sjednocené, zahalené léčivým andělským světlem, podnikající pozitivní změny a putující za společným cílem míru na Zemi. Tím ho napomáháme aktivně utvářet a byť se naše vize mohou zdát být "utopické" nebo neuvěřitelné, jako skuteční tvůrci - odrazy Stvořitele - k takovému směru opravdu přispíváme. Naše lidstvo možná dosud nic takového nezažilo, ale také si lidé nikdy nebyli tolik vědomí svých duchovních darů, které mohou aktivně využívat. Nesrovnávejme současný stav s minulostí, nehledejme omluvy pro své omezené myšlení, a místo toho se nechme inspirovat k novým cestám, které mohou být mnohem lepší a účinnější, než ty, o nichž jsme si to mysleli.

- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je karta Loučení. Pro mnohé z nás to souvisí s obdobím truchlení nebo pocity žalu vůči nešťastným událostem, ať už ve světě, nebo v jejich osobním životě. Touto kartou nám andělé připomínají, že všechny konce v sobě skrývají nové začátky a že i toto období nám pomáhá dát zrod něčemu novému. Možná si nyní lépe uvědomujeme, co je opravdu důležité, a tak přehodnocujeme své životní hodnoty a činíme svůj život naplněnějším. Nebo se nám dostává inspirace něco podniknout či vytvořit, abychom tím mohli přispět ostatním. Tato karta však také znamená, že je třeba se rozloučit s určitou tíhou v našem životě, abychom se mohli "vznášet výš". Říkají nám, abychom nezapomínali v životě na to hezké a neupadali do deprese. Pomáhají nám léčit náš smutek, ale zároveň také vstoupit do nové fáze svého života, která bude jiná a které předchozí období pomohlo v důležité proměně. 

Druhou kartou je Eso Činu, která vypovídá o nějakém novém podnětu. Ten nás inspiruje k tomu, abychom něco dobrého udělali. Souvisí to nejen s již zmíněným tvořením a přehodnocováním hodnot (viz. první karta), ale také s aktivním konáním, které naše přehodnocené hodnoty uvedou ve skutečnost. Andělé nás v naší inspiraci podporují a pomáhají nám zůstat naladění na své srdce, které nás vede k tomu, co a jak je třeba udělat.
Zároveň nás touto kartou varují, abychom se nenechali unášet svými emocemi, zejména hněvem. Nenechme se vtahovat do zanícených diskuzí, nečtěme ani nesledujme to, co v nás probouzí zničující oheň, nevěnujme svou energii tam, kde by "shořela na popel". Nešťastné události a těžké období mnohým lidem slouží k vybíjení své frustrace na jiných, a tak se do těchto dramat nenechme zatáhnout. Naše energie je potřebná k něčemu úplně jinému než k hádání se o "pravdě". Nedělejme ze sebe další šiřitele hněvu a konfliktních energií, a zůstaňme v míru. Pokud k tomu potřebujeme něco konkrétního udělat - např. přerušit s někým kontakt, udělat si volno, dopřát si relaxační koupel - naši andělé nám tímto potvrzují, že to máme udělat.

Třetí kartou pro tento týden je Trojka Myšlenek, která vypovídá o žalu a zklamání. Je pro nás připomínkou, že jsme jako lidé velmi citliví a že zasadí-li nám něco nebo někdo do srdce ránu, je třeba ji vyléčit. Je to karta smíření se s tím, jaké věci jsou. Na první pohled to může působit jako rezignace nebo vzdávání se, ale tak to vůbec není. Vnitřní smíření se vším, co se stalo a třeba i děje, je důležité pro naše uzdravení a obnovu našeho vnitřního míru, který je tolik důležitý pro tvoření míru kolem nás. Pokud je naše srdce zraněné a nosíme v něm neodpuštěné pocity, je pro nás těžké být v míru, skutečně v míru. Toto je tedy připomínka, abychom své pocity uctili a dopřáli jim potřebný prostor. Abychom si je přiznali, připustili, pojmenovali je a dovolili jim odejít. Abychom se mohli pustit minulosti, uzavřeli mír v přítomnosti a vytvářeli mír do budoucnosti. Je to důležité a není vhodné tento proces obcházet. Je důležité nastolit mír mezi událostmi a námi samými v našem vlastním nitru, protože energie bolesti, hněvu a konfliktů podporuje právě bolest, hněv a konflikty. Vnitřní smíření neříká, že s děním souhlasíme nebo že se mu poddáváme, ale že přijímáme věci, jaké jsou, že je bereme na vědomí takové, jaké jsou, ale že k nim nebudeme sami přispívat vlastní energií a že ze sebe samých a svého nitra učiníme úrodnou půdu pro semínka míru, namísto strachu či bolesti. 

SHRNUTÍ
Celý tento týden je laděný ve vlnách léčení a utváření míru, které začíná v našich vlastních nitrech. Vedle vysílání pozitivní energie do světa i do našich osobních životů je důležité věnovat také čas sobě, a to zejména na uzdravení svých pocitů a uklidnění se. Jsme vedeni k tomu, abychom začali uzdravovat sami sebe. Jakmile se uzdravíme, můžeme se zapojit aktivně do pomoci. Andělé nám připomínají, že chceme-li tvořit mír, je třeba být sami v míru, a to je těžké, pokud v sobě chováme nějaké neodpuštěné nebo zraněné pocity.
S léčením pocitů, myšlenek i našeho fyzického těla nám může velmi pomoci archanděl Rafael; s léčením bolesti související s jakoukoli formou ztráty nám pak pomáhá archanděl Azrael. Ve chvílích strachu si také volejme na pomoc archanděla Michaela, který se stará o to, abychom byli v bezpečí a abychom měli prostor pro konání svého poslání. Michael nám pomáhá odstraňovat z cesty všechno, co nám v ní překáží, včetně našeho vlastního strachu, pochybností, nejistoty a negativity. Přijměme pomoc těchto bytostí s naprostou odevzdaností. Aby nám mohli pomáhat, potřebují naše svolení. Řekněme jim tedy, ať už v duchu nebo nahlas, že jim dovolujeme, aby nám pomohli tak, jak to bude pro nás i naše milované nejlepší. (Svou modlitbu či žádost si samozřejmě můžete upravit podle sebe, tak aby souzněla s vaším srdcem a vlastním vedením.) Jako lidé můžeme mít omezený úsudek a můžeme za nejlepší považovat to, co pro nás nejlepší není. Svěříme-li svým andělům pravomoc k tomu, aby nám mohli pomoci tak, jak to bude nejlepší, udělají přesně to. Nemusí to odpovídat našim představám, ale můžeme si být jistí, že jako hmotou neomezené bytosti znají více souvislostí, vidí dále než my a vědí tedy mnohem lépe, co nám pomůže.
Abychom mohli světu opravdu pomáhat a vysílat do něj čistou energii, je třeba se naladit na mír, a to ve všech směrech. Jakákoli práce na sobě samých, která nám pomůže dosáhnout vnitřního míru, je prospěšná i všem ostatním. Přitom je také důležité oprostit se od věcí, které naše míruplné rozpoložení narušují, zejména média. Neznamená to ignorovat dění, ale nevstřebávat zbytečné množství energie strachu, která nám ani druhým v ničem neslouží a jen nás oslabuje. Přijímejme pouze základní informace, které potřebujeme vědět, abychom mohli pomáhat, ale ostatní nechme být. Rovněž mějme na paměti, že problémy, o nichž média hovoří, nejsou jedinými na této planetě. Média se soustřeďují hlavně na témata, která mají u veřejnosti co největší odezvu a sledovanost, a tak nám mohou unikat informace o dalších místech a událostech, kam by bylo potřeba poslat svou energii. Vysílejme ji tedy nejen do určitých míst, ale obecně celé planetě, protože všude na Zemi jsou lidé a místa, které potřebují naši pomoc. 
Andělé nás vybízejí k tomu, abychom se nyní zaměřili na vlastní léčení svých pocitů, myšlenek i fyzického těla, protože bez toho světu nemůžeme pomáhat tolik, jak bychom mohli. Nemáme zapomínat na lásku a štěstí ve svém vlastním životě, protože i ty jsou příspěvkem k lásce a štěstí ve světě. My sami i nás život bychom měli být v naprostém souladu s energiemi, které si přejeme mít ve světě, protože i my jsme jeho součástí. I my jsme svět. My sami i naše životy jsou každodenním příspěvkem k energii této planety. Čím krásnější budou naše nitra a naše životy, tím krásnější věci vytvoříme ve světě a pro svět. Mějme tuto skutečnost na paměti vždy, zejména začneme-li pochybovat o tom, zda je "vhodné" cítit štěstí, když jsou mnozí ostatní nešťastní. Čím více lásky a míru poneseme sami v sobě, tím více jí také budeme šířit mezi ostatní. Jsme jako lucerničky v tmavé noci, které osvětlují cestu ostatním. Neuhasínejme tedy svá světla, ale naopak, nechme je svítit co nejvíce, protože čím silnější světlo je, tím dále dosáhne.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.