pondělí 28. prosince 2015

Neexistuje jediná správná cesta

Mylný předpoklad, že na všechno existuje jen jediná správná odpověď, je pramenem obrovských neshod a zmatků. Ještě štěstí, že nemůžete tuto mylnou domněnku prosadit násilím, protože to by vedlo ke konci celé vaší existence. Jinými slovy, všechen růst vychází z nových záměrů a myšlenek, které vznikají na základě kontrastů, a zrušení kontrastů by tedy vedlo ke konci růstu. 
Ale nebojte se, protože to se nikdy nestane. Rozmanitost je dokonale vyvážená a vesmírné zákony tuto rovnováhu udržují. Neřešíme s vámi tyto otázky proto, že by byla ohrožena existence lidstva, ale proto, že na pochopení těchto věcí závisí vaše radostná existence. 
Když vás život dovede k tomu, že vyšlete nějakou žádost do svého vibračního depozitáře, váš pocitový navigační systém vám pomůže dosáhnout s touto žádostí souladu. Dosažení tohoto souladu je nevyhnutelné, pokud chcete, abyste byli naplněni, rostli a zažívali radost. A žádné další zákony pro vás nemají význam. 
Většinu vašich zákonů, náboženských i světských, vymysleli lidé, kteří nebyli v souladu se širší perspektivou Zdroje. Vaše zákony jsou většinou vymýšlené z pohledu toho, co není žádoucí. A proto mnozí lidé tráví ohromné množství času spory o to, který zákon je dobrý a který špatný, což jim brání zaujmout širší stanovisko. A pak začnou své argumenty hájit na základě svých negativních pocitů (které mají proto, že jsou odděleni od Zdroje).

Když přestanete hledat konečné řešení toho, co je správné a nesprávné, a namísto toho začnete usilovat o soulad se Zdrojem ve vašem nitru tím, že hledáte myšlenky, slova a činu, které vás naplní láskou, pochopíte, že na této planetě lze žít v míru s množstvím dalších bytostí, které přemýšlejí a chovají se různými způsoby. 

Když se umíte soustředit a dovolíte si být v souladu se Zdrojem i tehdy, když se jiní rozhodnou chovat jinak než vy, osvobodíte se od nemožné snahy shodnout se se všemi na jediné správné cestě. Jediná správná cesta by vedla k zániku. Množství "správných" cest umožňuje věčný růst.
Lidé jsou přesvědčení, že potřebují zákony, aby měli ostatní pod kontrolou, protože věří, že chování druhých je může negativně ovlivnit. Jenže když pochopíte, že do vašeho nemůže přijít nic, co sami nepozvete svými myšlenkami, uvědomíte si, že se klidně můžete přestat snažit kontrolovat chování druhých, a namísto toho si uložíte něco mnohem jednoduššího - kontrolovat směr vlastních myšlenek. 

* * *

- z knihy Klíč ke všem vztahům, Esther a Jerry Hicks


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.