čtvrtek 21. ledna 2016

Hojnost a pocity štěstí

U většiny lidí pramení chtění ze stavu nedostatku. V mnohých případech chtějí věci zkrátka proto, že je nemají, takže vlastnění takových věcí ve skutečnosti nic hluboko v nich neuspokojí, protože vždy bude existovat něco jiného, co ještě nemají. A tak vzniká nikdy nekončící úsilí pokusit se získat ještě jednu věc (ještě jednu věc, která přesto nebude uspokojivá) do jejich zkušenosti: Chci to, protože tohle nemám. A oni si opravdu myslí, že jejich prázdnota se zaplní tím, že tu věc dostanou. Ale to odporuje Zákonu přitažlivosti.

Jakékoli jednání, které je vedené ze stavu nedostatku, je vždy kontraproduktivní a vždy vede k většímu pocitu nedostatku.

Prázdnota, kterou tito lidé pociťují, nemůže být zaplněna věcmi nebo ukojena činností, protože pocit prázdnoty se týká vibrační disharmonie mezi jejich přáními a jejich chronickými návyky myšlení.
Lépe pociťované myšlenky, vyprávění odlišného příběhu, hledání pozitiv, posun k subjektu, který skutečně chcete, hledání pozitivních co-kdyby - to jsou způsoby, jakými tu prázdnotu zaplníte. A když to uděláte, ve vaší zkušenosti se objeví nejzajímavější věc: věci, které jste chtěli, se začnou hrnout do vaší zkušenosti. Ale tyto věci, které jste chtěli, se k vám nezačnou hrnout proto, aby zaplnily vaši prázdnotu - protože ta prázdnota již neexistuje - přicházejí, protože vaše prázdnota již neexistuje. 

Určitě ve své zkušenosti nashromáždíte mnoho nádherných věcí. 
Naše poselství pro vás není, abyste přestali chtít, vlastnit nebo konat. Naše poselství pro vás je, abyste chtěli a hromadili a konali z pozice dobrého pocitu.

Je velmi důležité si zapamatovat, že kdykoliv vykonáte nějakou činnost, abyste dosáhli štěstí, ve skutečnosti činíte opak. Místo toho využijte svou schopnost zaměřit své myšlenky a slova na věci, které vám přinášejí příjemnější a příjemnější pocit; a jakmile vědomě dosáhnete stavu štěstí, nejen že vás inspiruje k obdivuhodným činům, ale i obdivuhodné výsledky musejí následovat.

Většina lidí svou pozornost obrací k tomu, co se v jejich zkušenosti odehrává právě teď - což znamená, že pokud je výsledky těší, cítí se dobře, ale pokud je výsledky netěší, cítí se špatně. Ale to je ta obtížná životní cesta. Jste-li schopní dívat se pouze na to, co je, pak se věci nemohou zlepšit. Musíte najít způsob, jak optimisticky hledět vpřed, abyste v rámci své zkušenosti dosáhli jakéhokoli zlepšení. 
Když se naučíte, jak vědomě soustředit své myšlenky na příjemně pociťované věci, není obtížné nalézt štěstí a udržet si je dokonce ještě před tím, než dosáhnete svého cíle. K pociťování námahy dochází z důvodu nepřetržitého porovnávání toho, kde se právě teď nacházíte ve vztahu k cíli, jehož se snažíte dosáhnout. Když si nepřetržitě kontrolujete skóre a pozornost upíráte na vzdálenost, kterou ještě musíte ujít, umocňujete tím vzdálenost, úkol i úsilí; a proto máte pocit, jako byste se plahočili do kopce.

Když vám záleží na tom, jak se cítíte, a podle toho si volíte myšlenky na základě toho, jak je pociťujete, vytváříte si pak vzorce myšlení, jimiž budete hledět více vpřed. A protože Zákon přitažlivosti následně reaguje na tyto příjemněji pociťované myšlenky, obdržíte více potěšitelných výsledků. Námaha, námaha a zase námaha nikdy nevede ke šťastnému konci. To odporuje Zákonu. "Až se tam dostanu, budu šťastný," nepředstavuje produktivní nastavení mysli, protože jestliže nejste šťastní, nemůžete se tam dostat. Když se rozhodnete, že nejprve budete šťastní - pak se tam dostanete.

* * *

- z knihy Peníze a zákon přitažlivosti, Esther a Jerry Hicks Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.