neděle 28. února 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.2. do 6.3. 2016

Milí přátelé,

naši andělé i andělé přírody - víly - nás pro toto období žádají, abychom se nenechali zastrašit ničím, co se zdánlivě nevyvíjí podle plánu, co se nedaří nebo co se zdá být beznadějné. Mnozí z nás prošli nebo procházejí určitými ztrátami (v jakémkoli smyslu), které v nás mohly ještě posílit náš strach ze změn. Tyto zážitky vyvolávají na povrch naše strachy a když si uvědomíme, že nám tak pomáhají vnést je do našeho vědomí, abychom je mohli začít léčit, místo abychom je brali jako potvrzení, že máme důvod se bát, pomůže nám toto období odbourat mnoho bloků, které nám bránily žít naplno a kvůli kterým jsme nemohli vykonávat své životní poslání a skutečně se těšit ze života.
Stejně jako poslední mrazíky, kterými se s námi v únorovém a březnovém období loučí zima v přírodě, aby mohlo přijít jaro, i v našich životech se před příchodem nového "jara" dokončují a přeskupují určité záležitosti a uskutečňují se v něm změny, které nám pomohou nechat staré bloky a tíhu za sebou, abychom s sebou tuto "bagáž" nemuseli dále nést a mohli do nového jara vstoupit lehcí, uvolnění a svobodní. 
Víly říkají, že žádný motýl ani pták by nemohl létat, kdyby jeho tělíčko vážilo nespočetněkrát víc, než je jeho přirozená váha. Obdobně, jsme-li my příliš těžcí ve svých myšlenkách a pocitech, nemůžeme se povznést a dostat se tak do vyšších rovin hojnosti, lásky a štěstí. Jsme-li ochotní vzdát se zbytečné tíhy, naši andělé i andělé přírody nám rádi pomohou ji propustit. Nikdy nepřijdeme o nic, co by pro nás bylo důležité, tak jako z korun stromů nikdy neodlétnou zdravé, silné, zelené lístky zajišťující život stromu a dalších živých bytostí, ale pouze ty staré, suché, nepotřebné listy, které v jejich korunách pouze zabírají místo a brání přístupu světla, které zelené lístky potřebují. 
Věřme v moudrost Přírody a Života samého, věřme, že vědí, co dělají, a že nám vždy poskytnou všechno potřebné, tak jako když kočičkám na zimu naroste hustší kožíšek. Důvěřujme Vesmíru, že nám pomůže a že všechno, co nám přichází do cesty, nemá za cíl nic jiného než naše osvobození a odlehčení naší tíhy - byť to můžeme pociťovat přesně opačně, tak jako stromu nemusí být příjemné ohýbat se pod silou větru, který jeho suché listí odnáší. Žádný vítr ale netrvá věčně a stejně tak i toto období propouštění nepotřebných návyků, které pro nás nemusí být příjemné, zase pomine. Mezitím ho však využijme tím nejlepším způsobem k tomu, abychom si odlehčili a propustili zbytečnou zátěž. Naši andělé, coby bytosti vědomé si krásy lehkosti, nám s tím rádi pomohou
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Strážce činu, která může představovat osobu či situaci. Jako osoba je to někdo velmi charismatický, inspirativní, výrazný a vůdčí, kdo nám může být nápomocný např. jako rádce nebo zprostředkovatel duchovního vedení. Rovněž může vést nás samé k tomu, abychom v sobě rozvinuli a projevili tyto vlastnosti a uplatnili je. 
Ohledně situace tato karta vypovídá o tom, že jsme sami pány situace, byť to tak vůbec nevypadá, a že je v naší moci ovlivnit její vývoj kýženým směrem i přes zdánlivé překážky. Neznamená to vynucovat si od Vesmíru něco, co ve skutečnosti není pro naše nejvyšší dobro, ale o vytrvalosti a síle vůle nenechat se odradit od cesty, o které opravdu víme, že je pro nás ta pravá, i když se na ní objeví nějaké problémy. 
Tato karta také říká, že se nám dostane nových nápadů ohledně toho, co bychom mohli udělat, a tak věnujme pozornost svým myšlenkám či vizím, které k nám přicházejí a poskytují nám vodítko k tomu, co dál.

Druhou kartou pro tento týden je Dvojka Citu. Ta vypovídá o našich vztazích, zejména milostných, či o hlubokých přátelstvích, a jejích významu pro náš život. Nabádá nás ke sdílení blízkosti a příjemného času, které naše vztahy posílí. Pokud je v našem životě nějaký problematický vztah, říká nám tato karta, že se nemáme vzdávat, protože tento vztah zdaleka není ztracen a že stále existuje naděje na jeho oživení a obnovení (neříká-li nám naše vlastní intuice něco jiného). Toto je karta porozumění a hloubky, která nás vede k utváření a udržování vztahů, v nichž tuto hloubku cítíme. Může být také pozitivním znamením pro ty, kdo touží po partnerovi, že se buď setkají s někým, s kým si porozumí, a nebo že projdou v tomto období změnami, které je na vytoužený vztah připraví. Obecně hovoří o vztazích, které jsou pro nás naplňující a kterým máme ve svém životě poskytnout potřebný prostor, nečiníme-li tak už.

Třetí kartou pro tento týden je Sedmička Činu, která vypovídá o naší potřebě postavit se za sebe samé a za své hodnoty. Říká, že se nemáme vzdávat ničeho, co je nám drahé, jen kvůli možné nespokojenosti druhých s naší volbou nebo změnou, a že se nemáme bát si své stanovisko obhájit, víme-li, že je to v souladu s naším srdcem a jeho vyšším vedením. Říká nám, že se nemáme bát říct Ne, když je to nutné, a že to neznamená, že druhé lidi nemáme rádi nebo že si nevážíme jejich rad a názorů. 
V souvislosti s předchozí kartou vztahů může tato karta vypovídat o tom, že problémy v našich vztazích mohou být způsobeny naším sklonem se bránit a stavět se do bojovné pozice, ale také i přesným opakem - tedy nedostatečnou schopností postavit se sami za sebe a své potřeby a přání. Význam této karty se může u každého z nás individuálně lišit, naslouchejme tedy vlastní intuici, která rozpozná pravý smysl jejího poselství konkrétně pro nás a naši situaci. 

SHRNUTÍ
V tomto týdnu si budeme uvědomovat vlastní moc a sílu, kterou máme ve svém životě, zejména pak v oblasti našich vztahů, ve které mohly vyvstat problémy. Jsme vedeni k uvědomění, že i když některé věci ve svém životě nemůžeme ovlivnit, existuje mnoho jiných, které ovlivnit můžeme a na které, když se zaměříme, tak nejen, že se začnou vyvíjet pozitivním směrem, ale i ty zdánlivě neovlivnitelné tím získají prostor ke svému vlastnímu vývinu a hnou se z místa. 
Jedná-li se o vztahy, vždy musíme - stejně jako celý Vesmír - respektovat svobodnou vůli a svobodné volby druhých, kteří se vztahu účastní. Přestože však nemáme moc nad nimi a jejich volbami, máme moc nad sebou samými a našimi volbami. Každý vztah můžeme pozitivně ovlivnit a posílit tím, že se soustředíme na svůj podíl, který ve vztahu tvoříme a který máme pod svou kontrolou. Přispíváme-li do vztahu láskou, vírou a jinými krásnými energiemi, pomáháme mu k růstu rozhodně více než starostmi, stěžováním si, obviňováním nebo něčím dalším, co pochází z nízké energie ega. Ve svých vztazích (i dalších oblastech života) se tedy nesoustřeďujme na to všechno nechtěné, co se v nich odehrává, a na pocity bezmoci, které to v nás vyvolává, ale místo toho se soustřeďme na věci, které máme pod svou kontrolou, nad kterými skutečně máme moc a které můžeme sami ovlivnit. Vše ostatní odevzdejme Vesmíru do jeho rukou, neboť on zná ty nejkratší, nejrychlejší a nejvíce obohacující cesty, kterými se naše problémy mohou vyřešit a naše přání vyplnit.
Pokud cítíme, že potřebujeme v životě vykonat nějaké změny a setkáváme se s odporem vůči těmto změnám ze strany druhých a nebo i svého vlastního ega, je třeba se za sebe postavit, být asertivní a svá přání si obhájit. Děláme-li to v souladu se svým srdcem a jeho vedením, je to vždy správně. 
Máme-li sklon vytvářet si negativní myšlenkové scénáře a stavět se pak "preventivně" do obranné pozice, jsme vedeni k tomu se myšlenkově odreagovat a tento sklon začít odbourávat např. skrze činnosti, během nichž nebudeme mít čas na něco myslet, tedy činnosti, které nás pohltí a na které zcela zaměříme svou pozornost.
Vše, co k nám přichází, nám pomáhá zbavit se návyků, které nám brání v postupu vpřed, a tak těchto příležitostí využijme, místo abychom se stavěli do pozice obětí, kterým "je ubližováno". Nechme silný vítr v našich životech sebrat všechno suché listí z našich větví a odnést ho pryč, tak aby nové, zelené lístky plné života měly všechen prostor pro svůj život, růst a vzkvétání. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.