neděle 20. března 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.3. 2016

Milí přátelé,

i v tomto týdnu bude pokračovat léčení našich srdcí, v nichž spočívá klíč k veškeré lásce a míru v našich životech i na Zemi. Léčení je dlouhodobější záležitost, zvláště jedná-li se o zranění hluboce zakořeněná, ze kterých jsme si kolem sebe vytvořili tvrdý neprostupný štít. Vzdát se tohoto štítu a dovolit mu se rozpustit pro nás může být zprvu děsivé, ale je to jediná možnost, jak umožnit tolik vytoužené lásce přijít do našeho života. Když máme uzavřené srdce, nemůžeme se opravdu z ničeho těšit, a tak i tehdy, když se nám dostává mnohých požehnání, nevšimneme si jich, nerozpoznáme je a nebo se z nich prostě nedokážeme radovat. Andělé nám připomínají, že ztráta tohoto štítu je velké osvobození a nikoli ztráta ochrany! Protože ochrany se nám dostává neustále - od našich andělů, od Boha a i od jiných lidí. Také nám připomínají, že sami rozhodujeme o tom, jaké chování ze strany druhých připustíme a jaké nikoli, zda se necháme zraňovat a nebo nikoli. Pokud se neumíme za sebe postavit, přirozeně si nevěříme a máme strach, že nám někdo ublíží. K rozpuštění tohoto strachu a z něho vzniklého štítu je tedy v první řadě třeba se naučit milovat sami sebe a umět se za sebe postavit, umět říci Ne, umět druhé zarazit, je-li jejich chování zraňující, a vyjadřovat své potřeby, přání a očekávání. Jakmile se toto naučíme, snadno si budeme jistí sami sebou a nebudeme mít takovou potřebu se bránit. Svou snahou se neustále bránit často odháníme nebo si k sobě nepřipouštíme i laskavé, hodné osoby, které by s námi chtěly sdílet svou lásku. Na jednu stranu toužíme po tom být milováni, na druhou stranu to ale sami neumožňujeme, protože máme strach. Je to tedy na nás se rozhodnout, co je pro nás důležitější - zda být šťastní a milovaní - byť vystaveni světu dokořán - a nebo ve zdánlivém bezpečí své tvrdé, neprostupné skořápky, ale za cenu toho, že se k nám nedostane žádná láska a nebudeme schopni mít radost. Naši andělé i Vesmír nás rádi podpoří všemi prostředky, rozhodneme-li se pro lásku a její upřednostnění před vším ostatním. Přestože máme v životě mnoho důležitých věcí, v jádru všeho leží láska - ve vztazích, ale i v hojnosti, zdraví a dalších oblastech, které jsou pro nás životně důležité. Když jsme plni lásky, milujeme sami sebe i druhé a život sám, pak všechno funguje přesně tak, jak má. Jakmile si tedy z cesty odstraníme své staré bolesti a pustíme se toho, co nám bránilo prožívat štěstí - protože naším hlavním záměrem je láska - všechno se dá do pořádku, negativita odejde a spousta pozitivity a radosti přijde. 
Naše zranitelnost není žádná slabost, je to právě odvaha, síla a schopnost zůstat otevření i přesto, že víme, jaký svět je, že se nesetkáme pouze s těmi nejláskyplnějšími lidmi a že ne vždy se všechno vyvine podle toho, jak bychom chtěli. Umění udržet si otevřené srdce i přes toto všechno a milovat život jaký je, je přitom nezbytné nejen pro naše vlastní štěstí, ale i pro vytváření míru na Zemi. Nikdo nečeká, že se to naučíme hned - i kdyby se nám povedl jen jeden malinký krůček, je to skvělé! Nenechme se odradit tím, že se věci vyvíjejí pomalu nebo jinak, než bychom si představovali, a pracujme sami se sebou plni trpělivosti, soucitu a lásky. Výsledky za to rozhodně stojí!
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Úspěšné dokončení, což je poselství vypovídající o velkém pocitu naplnění, o dobrém pocitu ze sebe samých a z vykonané práce, a říká také, že se nám podaří něco úspěšně dotáhnout do konce. Je to šťastná karta, která vždy znamená pozitivní zkušenosti a prožitky, a také splněná přání. Je to tedy pro nás znamení, že ať už si přejeme cokoli a ať pracujeme na čemkoli, naše snaha a vytrvalost se nám zúročí. Nemusí se přímo něco stát již tento týden, může to být i později, ale rozhodně jsme ujištěni ve víře, že jdeme správným směrem a že ať už nyní nebo později se setkáme s úspěchem.
Vypovídá o tom, že jsme zesílili, zmoudřeli a dosáhli mnoha úspěchů na své cestě, ze kterých se nyní máme těšit a dopřát si za svou vykonanou práci uznání a odměny. Rovněž se nám uznání a odměn může dostat z vnějšího světa v nejrůznějších podobách. Neváhejme se tedy těšit z toho, co jsme překonali a zvládli, a dopřát si poplácání po zádech, ať už vlastní a nebo i od druhých či od Vesmíru.

Druhou kartou pro tento týden je Pětka Citů, karta oplakávání a léčení žalu, ale i odpouštění sobě a druhým. V souvislosti s první kartou může znamenat, že naše nedoléčené bolesti z minulosti nám překáží v cestě za úspěchem a štěstím. Máme-li srdce plné bolesti, jen těžko se můžeme z něčeho opravdu radovat nebo těšit, a i když jsme třeba úspěšní a dostává se nám lásky i dalších požehnání, nemáme z nich skutečnou radost. Toto je karta otevírání srdce. Je třeba ze sebe pustit všechno, co nám ubližovalo. Byť nám tyto rány mohli původně způsobit druzí lidé nebo situace, byli jsme to my, kdo je následně udržoval při životě a trápil se kvůli nim. Odpusťme tedy i sami sobě za to, že jsme se trápili, a zahrňme se zdravou sebeláskou. 
Andělé nám připomínají, že pustit se bolesti neznamená, že nám na dané věci nezáleží, ale že právě kvůli tomu, jak nám na ní záleží, se rozhodneme pustit se tíživé bolestné energie, která brání dané situaci v uzdravení. Stejně tak odpuštění někomu neznamená, že jsme nezodpovědní a že necháme druhé (či sebe) nadále někoho zraňovat, ale že jsme si vědomi ceny vlastního života a času, který zde máme a který jsme sem rozhodně nepřišli proplýtvat hněvem nebo studem. Jsme tady jako bytosti, které přišly pomoci světu k vyléčení, a tomu jen těžko napomůžeme, budeme-li se utápět ve vlastní bolesti a rozebírat to špatné a hrozné, co se nám kde stalo. O spravedlnost se bez výjimky stará zákon karmy. Nejsme na světě proto, abychom soudili a trestali druhé (není-li to přímo naším posláním/profesí), a tak se této snahy pusťme a začněme dělat to, kvůli čemu jsme sem přišli.
Žal a neodpuštění se kromě našeho osobního života týká také našeho cítění vůči světu a jeho dění. Andělé nám touto cestou připomínají, že míru ve světě určitě nedosáhneme dalším přispíváním k bolesti a hněvu. A stejně jako v případě osobních rozmíšek, ani v tomto případě odpuštění neznamená, že to schvalujeme nebo že to nějak podceňujeme - jde o to, že si uvědomujeme, že v hněvu, souzení a utrpení řešení nenajdeme, a že náš vlastní mír tvoří přímý podíl v míru ve světě. Čím více lidí bude mít v pořádku svůj život a bude žít v míru a lásce, tím více míru a lásky bude ve světě. Na každém z nás záleží. Pro svět je důležité, aby každý z nás měl srdce plné lásky a míru a tyto kvality pak vyzařoval všude do okolí. Tak se tvoří mír. Místo rozčilování nebo trápení se kvůli světovému dění se tedy raději soustřeďme na to, co můžeme udělat pro zlepšení situace - a to je začít sami u sebe.

Poslední kartou pro tento týden je Osmička Činu. Toto je karta akce, rychlého jednání a změn. V souvislosti s předchozími dvěma kartami to může znamenat, že náš smutek či jiná forma trápení nás inspiruje k nějakým dobrým změnám, které bez otálení uskutečníme a které budou úspěšné. Zároveň také vypovídá o tom, že vyléčení se z naší vlastní bolesti pohne se vším, co dosud stagnovalo právě kvůli této bolesti. Znamená to doslova odblokování, otevření stavidel. Je to další podpůrné poselství k našemu léčení a otevírání srdce. Říká nám, že nastává čas akce, rychlého jednání a změn, které jsou velmi pozitivní a které by se mohly už dávno stát nebýt našich obav a jiných bloků, které jsme si postavili do cesty. V některých případech tato karta také znamená, že skončilo období čekání a nyní se věci hnou z místa. Cítíme-li, že k tomu máme sami něco udělat, udělejme to.

SHRNUTÍ
Tento týden nás podporuje v léčení sebe samých, a to i ve smyslu "konečného uzdravení" - tedy nikoli jen postupného léčení, ale i v jeho konečných výsledcích a efektech, které má na náš život. Můžeme již pozorovat známky toho, že naše otevírající se srdce ovlivňuje i spoustu dalších věcí, mnohdy i těch, o nichž bychom neřekli, že by mohly souviset s nějakými našimi vnitřními ranami. Ne vždy všechny souvislosti vidíme, ale ukážou se nám, jakmile odblokujeme místo, které je všechny spojuje. Naše srdce a jeho čakra jsou důležitým centrem propojujícím mnoho oblastí, a o to důležitější je udržovat je čisté, otevřené a milující. Skrze toto centrum se pak energie lásky rozproudí i do všech ostatních oblastí v našem životě, tak jako srdce fyzicky posílá krev do celého našeho těla a všech jeho částí. Ať už tedy uděláme cokoli, co nám pomůže uvolnit starou bolest a očistit a otevřít své srdce, bude to pro nás to nejlepší, a to jak z momentálního, tak z dlouhodobého hlediska. Ve svém léčení jsme všestranně podporováni, a to v osobní i v globální rovině. Jsme vedeni k uvědomění, že rozhodně můžeme učinit rozdíl! I když ze dne na den nevyléčíme celý svět, jeho část určitě ano. A svět se skládá z těchto jednotlivých částí. Čím více lásky a míru budeme sami prožívat a rozvíjet, tím více lásky a míru ve světě bude.
Uzdravení našeho srdce rozproudí životodárnou energii do celého našeho života, i do oblastí, které byly dosud necitlivé a nehybné. Můžeme tak vidět mnohé "zázračné" posuny vpřed i tam, kde už jsme to možná vzdávali. A tak se nyní přednostně soustřeďme sami na sebe a své nitro, které volá po vyléčení. Je to investice výhodná ve všech směrech, protože vymizí všechny bloky ve všech oblastech, které byly naší bolestí způsobeny, a tím se zlepší nejen naše momentální situace a prožívání, ale také naše budoucnost, neboť ta je utvářena naší přítomností. Soustřeďujme se na lásku ve všech podobách, přitahujme ji k sobě a nechme ji, aby nám pomohla rozpustit naše vnitřní zábrany, které nám brání doopravdy milovat a cítit se milovaní. Láska je krásná, léčivá a mocná a je tady neustále pro nás, aby nám pomohla ve svých nejrůznějších podobách. Může to být i roztomilé zvířátko, které přiměje naše srdce roztát. Buďme otevření těmto zážitkům a nechme své srdce se otevřít, ať už se tak stane jakýmkoli způsobem.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.