neděle 8. května 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 9. do 15.5. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 9. do 15.května. Dnes budu pracovat s Léčivými kartami archanděla Rafaela. Moc je k týdenním výkladům nepoužívám, protože byly vytvořeny konkrétně pro léčení. Ale andělé mi ukázali, že nyní potřebujeme vykonat mnoho léčení pro sebe samé, své milované i pro svět. Archanděl Rafael je anděl léčení a spolupracuje s Ježíšem, svatými i dalšími anděly. Jeho jméno znamená "Bůh léčí" a pomáhá nám s citovým i fyzickým léčením. Jeho energie je velmi jemná a byla jsem svědkem mnoha zázračných a i okamžitých uzdravení s jeho pomocí. Stejně jako ostatní andělé je pro nás darem od Boha a my tyto dary přijímáme. Nemusíme si dělat žádné starosti s tím, že bychom anděly obtěžovali, protože nemají žádné fyzické tělo, které by se mohlo unavit nebo které by nemohlo být na více místech současně. Andělé mohou být všude. Nemají žádné ego, a tak se nikdy nenahněvají - na rozdíl od některých našich zesnulých milovaných :) Bůh nás všechny miluje a je s námi, jen si musíme říkat o pomoc a pak tuto pomoc přijímat. 
Zamíchám tedy karty a požádám Boha, Ducha Svatého, Ježíše i anděly, aby nám ukázali, co potřebujeme vědět pro následující týden a jak můžeme přinést co nejvíce požehnání sobě samým, svým blízkým i našemu světu. Pokud už nyní vnímáte nějaké vedení, věnujte mu pozornost - je to vaše osobní vedení přizpůsobené konkrétně vám. 

Na pondělí a úterý tady máme kartu Meditace. Její poselství je pro každého z vás osobní. Co vám tedy jako první přišlo na mysl při této kartě? Co vás při ní napadlo jako první? Já v ní vidím hlavně Matku Marii nad meditující osobou a vidím v tom mnoho pozitivní léčivé energie. Matka Marie dohlíží na celý náš svět. Je možné, že ve světě bude nějaký strach - a tím prosím nemíním žádný strach vyvolávat. Matka Marie je tou nejlaskavější matkou pro naši planetu. Nenáleží k žádnému náboženství a byla nanebevzatá ze svého těla. Nevybírá si, s kým bude a s kým ne, nemá žádné ego, zkrátka žádné starosti s tím, že byste ji obtěžovali. Nechte tyto na egu založené obavy jít a soustřeďte se na Boží bezpodmínečnou lásku, která je neomezená a která je prodloužením Božího nekonečna. Andělé mi ukazují, že meditace vám pomáhá cítit se v bezpečí. Ze začátku týdne vás možná zaplaví strachy z vašeho ega. Pamatujte, že ego se vždy jen snaží vystradit nás z cesty, zabránit nám učit o lásce, být příkladem lásky, věnovat se léčitelské práci nebo umění. Ego chce vládnout světu skrze strach, pochybnosti a kontrolu. Ale my nemáme čas brodit se v nějakém strachu. Pokud sledujete mé denní výklady, pak víte, že v poslední době nám andělé naléhavě připomínali, že jsme sem na Zem nepřišli proto, abychom se nimrali v nízké sebedůvěře. Máme jít po své cestě - a neřešte přitom, jakou konkrétní práci nebo jaké přesné kroky máte kde udělat, ale zkrátka být naladěni na lásku a být jejím zprostředkovatelem. Poukazují na obrázek, kde žena přijímá Božskou energii a kterou může pak vysílat pro léčení jakéhokoli problému, který jí leží na srdci, jak vlastního, tak světového. Místo abyste si dělali starosti, modlete se! Pokud objevíte nějakou zprávu nebo článek, který ve vás vyvolá starosti, nebo si je děláte o sebe či o své milované, nebo třeba o peníze, přijímejte Božskou energii a vysílejte ji pak do dané oblasti. Buďte jejím vodičem. Jste léčitelé, drazí, protože i Bůh je léčitel a vás stvořil k obrazu svému.
Tento týden nám tedy začíná velmi silně s nabádáním, abychom propustili jakékoli strachy, které vyvstanou, a nahradili je vírou.

Nyní se podívejme na střed týdne... a je to úplně stejné téma. Odevzdejte nám své starosti. Tato karta bývá poselstvím pro starší lidi o zdravotní péči, kterou potřebují. Může to být tedy pro vás specifické poselství. Opět je to nabádání k tomu, abyste si nedělali starosti. Strachování se a dělání si starostí sice může na první pohled vypadat jako důkaz, že vám na dané věci záleží, ale ve skutečnosti do ní jen přiléváte více energie ega a ničemu tak nepomáháte, naopak tím můžete věci ještě zhoršit. Starost sama o sobě je formou modlitby a zhmotnění, které k vám mohou přitáhnout ještě více negativity. Nynější energie je plná výkyvů. Stále máme retrográdní fázi Merkuru, tak se jí nenechte přivést k šílenství, pokud vám najednou přestane pracovat počítač nebo tak něco. Možná máte prostě na nějaký čas od počítače odejít a jít třeba do přírody, modlit se a meditovat. Opačným pólem těchto výkyvů jsou pak vaše okamžité zhmotňovací schopnosti. Zhmotňujete velmi rychle a je vám dokořán otevřená energetická brána, která na vás čeká tak jako obsluha v restauraci, s otázkou: "Jsem připraven/a přijmout vaši objednávku. Co si přejete?" Je tedy velmi důležité, abychom si udrželi jasnou a soustředěnou mysl a co nejvyšší možné naladění. Odevzdejte tedy své starosti Bohu. Léčení neznamená starosti přehlížet a předstírat, jak je všechno v pořádku. Pokud máte strach, přiznejte si ho. 
"Drahý Bože, dělá mi starosti/bojím se o ________."
Jakmile si svůj strach přiznáte, můžete ho nechat jít. Nadechněte se... a s výdechem to všechno dejte Bohu.
Vidím tu s námi také archanděla Michaela s jeho světelným mečem a říká, že každému z nás pomůže přetnout pouta ke strachu, pokud se uvolníme a dovolíme mu to. Bude na tom pracovat i nadále. Ještě mi říká, že máte pít více vody.

Na víkend nám vyšly dvě karty. První z nich je Modlitba zabírá. To, za co jste se právě pomodlili, funguje! Může se to však uskutečnit jinými způsoby, než očekáváte. Mějte tedy otevřenou mysl. A prosím, pokud dostanete nějaké vedení ke zdravým, pozitivním změnám, musíte to udělat! Pokud vás vedou ke změně stravy, spánkových návyků, místa bydliště, lidí, s nimiž se stýkáte, lékaře, nebo k něčemu jinému, musíme to také udělat, protože Bůh není Santa Claus, který by nám všechno hodil komínem přímo pod nos. Tak to prostě nefunguje. Je to o spolupráci s Bohem, kterou konáme fyzicky. Jakmile dostaneme vedení, musíme ho převést do hmotné podoby. Každý dokáže slyšet své vedení. Pokud s tím máte problém, je to kvůli pochybnostem, a ty vycházejí z ega. Čím větší je vaše poslání, tím hlasitější je vaše ego. 
Druhou kartou pro konec týdne je Zotavení. Může mít několik významů. Jedním z nich je, že se vám vaše léčení povedlo a že jste se uzdravili. Hurá! Přijali jste vedení, poslechli ho, jednali podle něj a nyní se vám dostává požehnání. Tato karta však také znamená abstinenci a detoxikaci. Je mnoho závislostí, které vás odvádějí z vaší cesty a je třeba, abyste se z nich zotavili.

Jaký silný týden! Vaše modlitby jsou nyní velmi potřebné, a tak vytrvejte v dobré práci a dejte si pozor na ego, které bude říkat: "Kdo, já? Já nejsem nikdo, já neudělám žádný rozdíl!" To je hlas ega, tak ho neposlouchejte, na to prostě nemáme čas. Byli jste stvořeni k obrazu Boha - jste úžasní, silní, mocní, jste plni léčivé energie celého Vesmíru, jste tvořiví, soustředění, inteligentní, milující a hodni lásky. Není ve vás nic špatného, nic není proti vám. Vždy budete podporováni na své cestě, budete-li soustředěni na lásku. 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/EqMKIqrqKyw
překlad: Magda Techetová 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.