pátek 29. července 2016

Buďte nástroji míru

"Jako pozemští andělé obdaření spoustou energie a také vlivem, který přirozeně máte na své okolí, sloužíte jako majáky svítící na cestu všem, kteří bloudí a kteří nevědí, kudy kam. Inspirujete druhé tím, jací jste, a napomáháte svému okolí ke změnám, ke kterým by se možná bez vašeho příkladu neodhodlalo. Přispíváte druhým lidem i celému světu obrovským dílem (byť vám to tak někdy možná nepřipadá) a vaše pomoc je široká a velmi cenná.
Negativní a temné energie však o tomto vašem širokém vlivu vědí a rovněž také vědí o tom, jak snadno díky své citlivosti tyto ošklivé energie přijímáte do sebe. Vědí, jak moc vás zasáhne šok z agrese a násilí, z neštěstí a tragédií, vědí, jak citliví jste vůči jakékoli formě hrubosti... a zneužívají toho. 

V momentě, kdy do sebe přijmete bolest a vztek, stáváte se nástroji a šiřiteli hněvu a nenávisti, utrpení a bolesti, namísto světla a lásky, kterými jste přišli povznášet tento svět. Přejeme si pro vás i pro celý váš svět mír a důrazně vás prosíme, abyste se nenechali odvracet od lásky a světla, které svět tolik potřebuje a kterých mu právě vy, s tak citlivým a laskavým srdcem, můžete nejvíc dát. Odmítněte sloužit temnotě tím, že byste ji do sebe vstřebávali a vyživovali ji další negativitou, kterou ve vás vyvolá. Živením temnoty v sobě žádné spravedlnosti ani dobré změny nedocílíte! 

Uvědomte si prosím, že každý jeden z vás je sám tímto světem, jeho přímou částí, a že čím více z vás dokáže odolat temnotě a zůstat přítomni v lásce, aby pomáhali šířit ji namísto nenávisti, tím větší kus světa bude zdravý. Temné energie působí na vaše slabá místa, tam, kde jste zranitelní, přímo zasahují do hlubin vaší mysli a srdce, kde leží ty největší, primární strachy, strachy o přežití, strachy o vlastní bezpečí, strachy o vaše blízké, strachy o budoucnost. Přesně tam zasahují, aby vás zlomily a aby tak dostaly do rukou další mocný nástroj k vlastnímu šíření. Je to jako nemoc, která, pokud ji nevyléčíte, může skrze vás přeskakovat dál a napadat další. Víme, že nic takového nechcete a také víme, že potřebujete pomoc, abyste své zcela přirozené a lidské emoce dokázali zvládnout. Rádi vám pomůžeme tuto pomoc a prostředky najít. Rozumíme vašim obavám i nejistotě, i pochybnostem o vaší síle, ale vězte, že my všichni vidíme to úžasné světlo, které je ve vás a které může tomuto světu tolik pomoci! Nejste bezmocní! Ani nejste slabí! 

Skutečná síla nespočívá v agresivním zastrašování! Přestože temná energie působí ve světě hrozné, nenávratné škody a zasahuje hluboce vaše lidská srdce, NENÍ to pravá síla a my vás prosíme, abyste nepodléhali strachu a nezastiňovali své světlo, které tolik potřebujete vy sami, vaši blízcí i váš svět. Místo toho, abyste plýtvali svou energií na strach, paniku a utápění se v pocitech beznaděje či hněvu, využijte tuto energii na to, co udělat můžete - sami skrze svůj vlastní život utvářejte mír na Zemi. Nemůžete sice ovládat jednání jiných lidí, můžete však ovládat své vlastní. 

Pokud si přejete změny v místech, kam se sami nedostanete a kde nemáte přímý vliv, vysílejte svou energii těm, kteří na daném místě jsou a kteří potřebný vliv mají. Všude máme "své lidi". Nemyslete si, že všichni vlivní lidé jsou špatní a ovládaní chamtivostí a touhou po boji. Na vlivných pozicích je i spousta osobností dobrých, které však nejsou vidět v kontrastu s těmi, kdo mají potřebu na sebe strhávat pozornost. Nenadávejte na ty, kdo podle vás jednají špatně - místo toho podpořte ty, kdo mohou jednat dobře, byť třeba nevíte konkrétně, kdo to je. Vyšlete svou energii do světa se záměrem, aby podpořila a posílila ty, kdo si přejí vytvořit na světě mír a kdo na to mají přímý vliv, a tak se i stane. Čím méně energie budete vysílat těm, které nenávidíte, a čím více energie budete místo toho posílat těm, kdo by mohli věci změnit k lepšímu, tím dříve se věci opravdu začnou měnit. Musíte však přestat věřit ve vlastní bezmoc a neutápět se ve strachu.

Začněte svou energii využívat opravdu efektivně. Jsou věci, které možná sami nezměníte, ale to neznamená, že se změnit nemohou. Některé věci udělat nemůžete, ale spoustu jiných udělat můžete. Soustřeďte se prosím na to, abyste byli posly míru, jimiž jste a máte být, a odmítněte podlehnout zastrašování temnoty, která nic jiného neumí. Temnota je živena vaším strachem a hněvem, a tak jí odmítněte dávat další potravu. Odmítněte být těmi, kdo šíří vztek a strach. Místo toho dělejte něco proto, aby bylo ve světě lépe - a začněte sami u sebe. Neboť vy a váš život jste mocným a viditelným příkladem toho, že mír JE možný a že každý člověk, převezme-li zodpovědnost sám za sebe, opravdu dokáže změnit k lepšímu kus světa. Když se nebudete bát být sami sebou a dělat to nejlepší, co dokážete, v souladu s vedením vašeho srdce, inspirujete mnohem více lidí, než si umíte představit. TAKTO měníte svět. Ne násilím, ne vztekem, ne stěžováním a nadávkami (bez ohledu na to, jak oprávněnými). Ale tím, že sami žijete podle hodnot, které vyznáváte a které jsou v souladu s vaším Vyšším Já, které je čistou láskou a světlem. Jste svíce, která se může o svůj plamínek podělit s nespočtem dalších svící, aniž by přitom ze svého vlastního cokoli ztratila. Uvědomte si prosím tuto moc a nenechte se zneužívat temnotou v jakékoli formě, ať už tou, kterou vidíte ve světě či svém okolí, a nebo tou, kterou nosíte ve vlastním srdci kvůli neuzdraveným zraněním. Začněte plnit světlem sami SEBE - své srdce, svou mysl, svůj život, své vztahy... a vaše světlo se bude přirozeně šířit dál, tak jak jste ho sem přišli předávat. 

Jsme vaši andělé a chráníme vás na každém kroku. Naslouchejte svému vedení a v každém okamžiku podnikejte to, co cítíte jako to nejlepší. Podpoříme vás ve všech směrech, a to těmi nejlepšími a nejprospěšnějšími způsoby. Jste cenní, silní a úžasní lidé, kteří mohou tomuto světu mnohé dát. S každým rozsvíceným světlem na této planetě stoupá intenzita a síla světla... a s každým zatemněným či zhasnutým světem jeho intenzita klesá. Vy sami jste jedním z těchto světélek, a tak nezhasínejte a sviťte tak, jak to jen dokážete. Buďte těmi nejsrdečnějšími a nejlaskavějšími lidmi, jakými dokážete být, šiřte tolik dobra, kolik jen umíte, pomáhejte tam, kde můžete a kde se k tomu cítíte vedeni, a přispívejte světu vším, co jste mu přišli dát. Nikdo z vás není nahraditelný! Každý z vás je zcela unikátní a přispívá světu i společnosti svým vlastním nenapodobitelným dílem. Držet se zpátky, pochybovat a stát na místě nikomu nepomůže. Prosíme vás tedy, abyste se zvedli a konečně začali dělat to, co od srdce cítíte, že dělat máte. 

Učte vlastním příkladem. Buďte tím nejzářivějším příkladem, jakým být dokážete. Už nezastiňujte své světlo. Svět vás potřebuje."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.