neděle 24. července 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.7. 2016

Milí přátelé, 

i poslední červencový týden bude převážně ve znamení péče o sebe, a to jak fyzicky, tak duševně. Je to důležité, protože když takto načerpáme síly a postaráme se o to, aby naše tělo zdravě fungovalo a duše se cítila spokojená, snadno pak zvládneme všechno, co je třeba. To přitom neplatí pouze pro toto období, ale vždy, když cítíme, že jsme vydali spoustu energie a potřebujeme zase nějakou zpětně načerpat. 
Úkolů a povinností bude vždycky hodně a málokdy se stane, že bychom měli všechno vyřízené, aniž by se zase nenašlo něco nového, co je třeba vyřídit. Naši andělé nám chtějí pomoci s tím, abychom se naučili cítit se dobře a uvolnit se i přesto, že něco nemáme ještě vyřízené a že máme pořád co dělat. Tato dovednost se nám bude hodit v průběhu celého života a vyhneme se díky ní spoustě zbytečného stresu a rovněž zdravotních problémů, které by tímto stresem vznikaly. Potřebujeme se naučit udržovat si svůj vnitřní klid a mír bez ohledu na to, co všechno se děje. Neznamená to, že to ignorujeme nebo že nám na tom nezáleží, ale že jsme si vědomi toho, že bez zdravě fungujícího těla a s utrápenou duší toho moc nezmůžeme, a že právě proto, abychom mohli konat to nejlepší, se potřebujeme nejprve postarat sami o sebe. 
V této souvislosti nám andělé také připomínají, abychom nestavěli své problémy nad sebe samé. Naše mysl má za to, že dokud nevyřešíme problémy, nemůžeme se cítit v bezpečí a musíme tedy zajistit v první řadě vyřešení problému. Když se však v první řadě uvolníme a postaráme se nejprve o sebe, zjistíme, že všechny tyto problémy dovedeme vyřešit mnohem lépe, efektivněji i rychleji, než kdybychom na ně plýtali posledními zbytky svých sil. Pokud v daném okamžiku víme, co můžeme udělat, udělejme to, ale pokud to nevíme, tak se mezitím uvolněme, protože to hned stejně nevymyslíme. Naši andělé zajistí, že jakmile nastane pravý čas k tomu, abychom začali konat, dostaneme k tomu impuls a jasné vedení. Je však důležité, abychom těmto impulsům naslouchali a rovněž je následovali aktivním jednáním. 
Čím jsme vyčerpanější, tím více si do života přitahujeme věcí, které nás vyčerpávají. Prokážeme si velkou službu, když některé věci odmítneme řešit a když si dopřejeme potřebný odpočinek a péči, neboť to přímo napomůže k řešení toho, co je potřebné, a přestaneme si také přitahovat zbytečné další problémy. Péče o sebe je projevem zdravé lásky, která se nám následně odrazí také ve vnějším světě v nejrůznějších podobách. Buďme tedy k sobě ve všech ohledech laskaví a ohleduplní, a Vesmír nám bude odrážet totéž.
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Osmička Činu. Ta vypovídá o tom, že se konečně hneme z místa a že některé záležitosti, které dosud stagnovaly nebo ve kterých jsme si nevěděli rady, se pohnou kupředu. Pro některé z nás to může být také poselství o spoustě aktivit, které nás mohou hodně vytížit, ale které nás přitom baví - znamená to takovou "pozitivní vytíženost" činnostmi, na kterých si však přejeme pracovat a které si užíváme. Může to tedy znamenat i to, že se konečně začneme věnovat svým prioritám, cílům a přáním, která jsme dosud odkládali buď kvůli každodenním povinnostem a nebo kvůli péči o všechny ostatní kromě nás. Nyní jsme na řadě my a máme se pustit do toho, co opravdu dělat chceme. Když ze svého rozvrhu vypustíme vše, co tam nemusí být a co tam nechceme mít (např. hodinová sezení u internetu nebo televize, zbytečné nikam nevedoucí hovory s přáteli a známými, kteří si chtějí jen stěžovat, apod.), snadno si vytvoříme prostor a čas pro tyto naše milované činnosti.

Druhou kartou je Desítka Činu, která krásně doplňuje předchozí kartu. Poukazuje na naši přílišnou tíhu, ať už tu, kterou nám na bedra naložil sám život, tak i tu, kterou si na ně nabrali my sami. Nabádá nás, abychom v zájmu vlastního zdraví zahodili všechno, co nemusíme nést. Pokud pro nás některé věci může udělat dobrý kamarád nebo člen rodiny, můžeme ho o to požádat. Co nemusíme dělat, to nedělejme. Zbavme se všeho, co na svých zádech nemusíme nést.
Pokud nás někteří lidé vyčerpávají, odmítněme se jim věnovat. Není to projev nelásky, ale asertivní jednání uznávající i naše práva, ne jen práva druhých. Cokoli se dá vyjádřit láskyplně a citlivě. Pokud to druzí stejně nepochopí, je to už jejich zodpovědnost, nikoli naše - na nás je, abychom láskyplně vyjádřili svou pravdu a jednali nejlépe, jak to umíme - zbytek už je na nich. Jestliže cítíme upřímné přání některé vztahy ukončit, můžeme to udělat bez jakýchkoli výčitek svědomí. Můžeme upřímně vyjádřit své důvody a s úctou k druhému i k sobě samým vztah ukončit. Nedovolme však, aby s námi citově manipulovali, zvláště tehdy, jsou-li na nás nezdravě závislí a snaží se si nás za každou cenu udržet jako zdroj svých potřeb. Skutečný zdroj je k dispozici nám všem stejným dílem, i jim. Můžeme jim pomoci se naučit ho využívat, ale zda to opravdu dělají, je čistě na nich a jejich svobodném rozhodnutí. Pokud někdo CHCE trpět a strádat a za námi si chodí jen stěžovat nebo u nás hledat útěchu, aniž by na své situaci cokoli měnil, je zbytečné mu věnovat svou energii. Modleme za něj, ale svou energii si ponechme pro ty, kteří ji opravdu potřebují, kteří si jí opravdu váží a kteří ji dokážou opravdu dobře zužitkovat.
Tato karta poukazuje také na to, že někteří z nás trápí kvůli minulosti, kterou nemohou změnit, a ztrácejí kvůli tomu neustále svou energii i chuť do života. Stejně tak přílišné starosti o budoucnost jsou jen zbytečnou tíhou. Obojí můžeme překonat tím, že se plně pohroužíme do přítomnosti a začneme ji plně prožívat takovou, jaká je, a místo rozebírání, jaká bude budoucnost, si ji v přítomnosti sami utvářeli takovou, jakou bychom ji chtěli mít. 

Poslední kartou pro tento týden je Šťastná změna. Vypovídá o uzavření některých záležitostí, které nás dosud dlouhodobě zaměstnávaly, na odměny sklizené po dobré práci, i na vyřešení věcí, které jako by dosud neměly žádné východisko. Stejně jako Osmička Činu je to karta pohybu vpřed, konce stagnace a nového pokroku. Je k tomu však třeba - jak říká Desítka Činu - vzdát se přebytečné tíhy, která nás obírá o energii a zabírá v našem životě místo tomu, co bychom opravdu potřebovali. Může to rovněž znamenat, že budeme muset učinit rychlá rozhodnutí, která nám však budou jasná, budeme-li naslouchat svému vnitřnímu vedení. Máme si věřit a stejně tak máme věřit i svým rozhodnutím. Vždy jsme vedeni k většímu štěstí a lásce, byť se to tak zpočátku nemusí zdát. Tato karta je velmi pozitivní znamení, že se nám začne v životě lépe dařit, jakmile budeme ochotni z něj vypustit vše nepotřebné.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je naším hlavním tématem asertivita - jednání založené na respektování nejen práv druhých, ale i našich vlastních. Je to spravedlivý a vyrovnaný postoj, který je prospěšný oběma stranám. Dělat něco pro druhé na úkor sebe samých není zdaleka tak šlechetné, jak bychom si mysleli - sobě tím ubližujeme a druzí to podvědomě vnímají a získávají pocit viny či dluhu, ať už si ho uvědomují či nikoli. Mnohem prospěšnější pro všechny zúčastněné je, když zkrátka řekneme Ne, když cítíme Ne, a Ano, když cítíme Ano. Je to velmi jednoduché - jediné, co nám v tom brání, je ego, které nám vyhrožuje, že budeme špatní lidé, když pro někoho něco neuděláme, a že si to nesmíme dovolit, protože na jejich přízni závisí naše citové bezpečí. Máme-li však sami sebe opravdu rádi a dopřáváme své duši i tělu to, co potřebují, cítíme se milováni nezávisle na druhých a vše, co pro ně děláme, pak děláme z upřímného přání, nikoli z pocitu povinnosti nebo ze strachu, že by nás jinak nemilovali.
Neposlouchejme ego, ale svou intuici. Právě ta nás vždy vede ke konání, máme-li něco vykonat, a naopak ke zvolnění, je-li třeba na chvíli pustit otěže. Pokud se o něco bojíme a máme snahu to neustále kontrolovat, přenechme tuto kontrolu andělům a Bohu/Vesmíru, neboť jsou mnohem moudřejší a vidí dále než my, a mohou se o danou záležitost postarat mnohem lépe než my sami se svou omezenou lidskou myslí plnou strachu. Navíc nám také mohou poslat do cesty nápomocné osoby, věci či zkušenosti, které bychom bez ochoty se pustit a neřešit všechno sami, nemohli potkat. Stejně jako předchozí týdny, i tento nám potvrzuje, že zdravý přístup k sobě samým je prospěšný i všem ostatním, a že když se o sebe budeme dobře starat, všechno v našem životě začne přirozeně lépe fungovat.
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.