pátek 30. září 2016

Vysoká citlivost není porucha!

Citlivost smyslového vnímání není syndrom; není to porucha; není to diagnóza. Stejně jako mít modré nebo hnědé oči není syndrom, porucha ani diagnóza. Není to ani porucha smyslového vnímání, ani hyperakuze. Citlivost smyslového vnímání je genetická, vrozená a neutrální vlastnost, která může být velmi ovlivněna podněty okolního prostředí - ať už pozitivními nebo negativními. A ano, je to pravda - čím negativnější je naše okolní prostředí, tím spíše bude vysoce citlivý člověk trpět depresemi nebo úzkostí. Samotná vlastnost vysoké citlivosti však depresi ani úzkost nezpůsobuje.

Jedna z hlavních věcí, které vysoce citliví lidé musejí udělat vedle extrémního uzemňování se a vědomostí o vysoké citlivosti je VYLÉČIT SE ZE STARÝCH RAN!! Pro většinu z nás to znamená hlubokou a pořádnou terapii... Právě tehdy, když jsem uzdravila rány ze svého dětství, mé vysoce citlivé já plně rozkvetlo, zářilo a ve své citlivosti nacházelo potěšení. Právě tehdy jsem se naučila nastavovat pevné hranice a začala ctít své pravé citlivé dary. Právě tehdy jsem se naučila "Žít v tomto světě, ale nenechat se jím formovat" (Římanům 12:2) a poznala, co znamená skutečně žít.

Stojí také za zmínku, že čtyři věci, které mají společné VŠICHNI vysoce citliví lidé, jsou:

1. Hloubka zpracovávání
2. Přemíra podnětů
3. Emoční intenzita
4. Smyslová citlivost

(z knihy Elaine Aronové: Psychoterapie a vysoce citliví lidé). Způsob, jakým se každá z těchto čtyř věcí projevuje v životě každého jednotlivce se neuvěřitelně liší - a obvykle hodně závisí na tom, z jaké rodiny a kultury jedinec pochází a na míře, do jaké byla jeho citlivost přijímána, chápána, zvládána a nebo zesměšňována.

Je snadné být Vysoce citlivým člověkem? Ne, rozhodně není. Ale ve skutečnosti je život čas od času těžký pro každého. Existuje způsob, jak být šťastní a přirození i jako vysoce citliví lidé. Je k tomu třeba práce, podpory, vědění, pokusů a omylů, abyste si vytvořili svůj vlastní unikátní Manuál zvládání vysoké citlivosti. Stejně tak věřím, že práce, podpory a poznávání je zapotřebí i pro průměrně citlivé lidi, aby mohli být šťastní a přirození. 

Jsem na vaší cestě s vámi.

S láskou

- Jacquelyn Strickland

* * *

zdroj: http://www.lifeworkshelp.com/HSP-Newsletter/sensory-processing-sensitivity-what-it-is-what-it-isnt/
překlad: Magda Techetová 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.