čtvrtek 1. června 2017

Karetní výklad strážných andělů pro červen 2017

Milí přátelé,

měsíc červen nám přináší mnoho potěšení nejen ve formě spousty sluníčka a příležitostí užít si přírodní energii, ale také vede ty z nás, kdo mají problém potěšení přijímat nebo si ho opravdu užívat, aby na této oblasti zapracovali a dovolili si přivítat do svého života více radosti.
Andělé nás vedou k odstranění všeho, co nám stojí v cestě za štěstím, protože naše štěstí - k němuž nás vede naše Vyšší Já - zvyšuje podíl štěstí ve světě. Žijeme-li tedy my sami šťastně, plni lásky a radosti, zvyšujeme množství štěstí, lásky a radosti ve světě. A to je součást našeho vyššího poslání - aby náš osobní život odrážel to, co si přejeme vidět ve světě. Rozhodovat přitom můžeme pouze každý sám o sobě a svém vlastním životě. Nemáme moc ani právo rozhodovat o druhých a o tom, jak by měli nebo neměli žít, přestože můžeme intuitivně vědět, co by jim mohlo pomoci. Každý má ale právo svobodné volby, a tak jediný, o kom můžeme opravdu rozhodovat, jsme my sami a náš život. Přejeme-li si ve světě více lásky, sami více milujme a mějme srdce plné lásky. Přejeme-li si, aby se lidé mezi sebou navzájem neodsuzovali a neubližovali si, sami to nedělejme - ani vůči druhým, ani vůči sobě samým, na což často zapomínáme. Přejeme-li si, aby bylo ve světě více hojnosti, sami se staňme příkladem hojnosti a ukazujme ostatním, jak prospěšné je mít se dobře - jak pro nás osobně, tak i pro všechny, kterým můžeme svým bohatstvím nebo učením pomáhat. I když nemůžeme měnit druhé lidi, můžeme měnit sebe, a tím sloužit jako inspirace. Ukazujeme tak druhým jejich možnosti. Zda se rozhodnou je následovat či nikoli, to je pouze na nich, za to my už nezodpovídáme. Na nás je, abychom sami sebou i svým životem reprezentovali to, co si přejeme vidět ve světě. Netrapme se tedy kvůli tomu, že jsme nemohli někoho nebo něco ovlivnit, a místo toho se soustřeďme na sebe a svůj život, protože ten ovlivňovat můžeme. 
Tento měsíc nám bude dávat především příležitosti k tomu, abychom se naučili přijímat dobré věci a také si je patřičně užívat. Abychom konečně uznali, že je zcela v pořádku mít se dobře a že není vůbec nic špatného na tom těšit se z toho, čeho se nám dostává. Tím, že budeme šťastní, nikomu neublížíme - a obdobně tím, že budeme strádat, nikomu nepomůžeme. Řiďme se tedy vedením, které hluboko uvnitř cítíme, věřme mu a následujme ho. Přinese to to nejvyšší možné dobro nám i všem ostatním.
 
- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Pro první čtvrtinu měsíce nám vychází Devítka Hojnosti, karta pohody, klidu a spokojenosti. Vyzývá nás k tomu, abychom si užívali všeho, čeho se nám dostává, abychom si dopřávali a dovolili si přijímat cokoli, co nám působí potěšení, včetně času o příjemné samotě. Často na to zapomínáme, ať už kvůli pracovnímu shonu nebo nátlaku povinností, nebo kvůli pocitu, že se přece nemůžeme mít dobře a užívat si, když tolik jiných trpí - že je nevhodné, necitlivé či neohleduplné mít se dobře, když se jiní dobře nemají, a že bychom místo příjemně tráveného času měli pomáhat a dávat. Pomáhat a dávat je samozřejmě skvělé, ale jen tehdy, pokud máme z čeho dávat a pokud máme sílu pomáhat. Protože jsme lidé a máme fyzická těla, musíme brát ohled i na vlastní rezervy a umět říct "Dost", když vycítíme, že už jsme dosáhli svých hranic a potřebujeme naopak síly načerpat. Tato karta nás vede k času stráveném příjemnými věcmi, jako např. relaxací, péčí o své tělo, jemným cvičením, četbou knihy, masážemi nebo setkáním s přáteli, s nimiž ale nebudeme pouze řešit problémy, protože tak by se z našich setkání stala zase další práce a další výdej energie. Pokud nemáme sami dost energie, můžeme svým přátelům a dalším lidem pomáhat až tehdy, až tuto potřebnou energii načerpáme. Na tom není nic špatného ani sobeckého, a praví přátelé to vědí. 
Dále je tato karta znamením pro ty z nás, kteří sice do svého života umí přijímat dobré věci, ale už si je nedovolí opravdu vychutnat. Ať už se jedná o cokoli, přestože to přijmeme, je součástí umění přijímat také "dovolit si těšit se z toho". Je jedna věc to obdržet, ale opravdu se z toho těšit, to nemusí být pro každého jednoduché, zvlášť pokud v sobě chováme přesvědčení, že je špatné těšit se z něčeho "světského" nebo "hmotného". Naši andělé nám touto kartou připomínají, že škodlivé pro nás je pouze lpění na materiálnu a přehnané soustředění na materiálno, ale nikoli materiálno samotné. Je to pro nás jako duchovně-hmotné bytosti stejně tak přirozené a potřebné jako to duchovní. Obdobně ani extrémní odpoutání se od hmoty a vznášení se v oblacích nemusí být pro nás jako lidi dobré. Protože máme duši a tělo, je pro nás důležité zdravě vyvažovat a pečovat stejnou měrou jak o duševní, tak o fyzické potřeby. Což znamená, že se potřebujeme umět těšit nejen z toho, že plníme své poslání a naplňujeme potřeby své duše, ale i z toho, čeho se nám dostává fyzicky v hmotném světě. Obojí je pro nás důležité.
Tato karta je také pozitivním znamením pro ty z nás, kteří se chystají podnikat nebo kteří dlouhodobě o něco usilovali, že se jejich práce vyplatí a že budou sklízet odměny, které si mají užít. Obecně je to vhodná doba pro těšení a rozmazlování se a dopřávání si :)

Karta pro druhou čtvrtinu měsíce je Osmička Citů, která vypovídá o tom, že budeme opouštět situace, vztahy, zaměstnání nebo jiné věci, které nás již nenaplňují a které neslouží žádnému vyššímu účelu. Znamená to zejména opouštění mentálních a dalších návyků - protože právě návyky nás opakovaně dovádějí do nenaplňujících situací. Jsou to mentální návyky a přesvědčení jako "Tohle by mi mělo stačit", "Sice mě to nenaplňuje, ale špatné to taky není", "Pořád je lepší mít vztah/práci, kde trpím, než nemít žádný/žádnou" a další, která nás v nefunkčních záležitostech udržovala a kterými jsme si omlouvali své omezení a ustrnutí na místě. Hluboko uvnitř cítíme, že toužíme a potřebujeme jít dál. Víme, že daná věc v našem životě už nikam nevede a je třeba se pohnout z místa. Přestože to pro nás může být citově obtížné, protože máme k daným lidem, místům či věcem citové vazby a nechce se nám nic měnit, stejně víme, že to jinak nejde. Karta nemluví o opouštění FUNKČNÍCH záležitostí, které nám opravdu vyhovují. Mluví o tom, že odcházíme - byť s těžkým srdcem - od všeho, co není v souladu s naším nitrem a naším skutečným já. Není na tom nic špatného, přestože nám to mohou jiní lidé tvrdit - zvlášť když se to týká i jich. Druzí lidé nemusejí vnímat věci stejným způsobem jako my. Pokud jsme si však jisti, že nás naše vnitřní vedení směřuje jiným směrem, je dobré ho následovat i přesto, že druzí s námi náš náhled nesdílí. Jednáme-li v souladu se svým skutečným já, vždy je to dobré pro všechny, kterých se daná záležitost týká, a to nejen dočasně, ale i z dlouhodobého hlediska. Druzí lidé mohou smysl této změny časem pochopit, i když také nemusejí - záleží na tom, jak moc otevřenou mají mysl a jak moc jsou ochotni dívat se na věci z jiných úhlů pohledu. Za to však my nejsme zodpovědní. Ať už se jedná o jakoukoli záležitost, je třeba jednat v souladu s tím, co cítíme jako to nejlepší. Pak si můžeme být jisti, že to to nejlepší také je - a pro všechny.

Karta pro třetí čtvrtinu června je Úspěšné dokončení, což je pro nás potvrzení, že bylo správné učinit změny, k nimž jsme se cítili vedeni, přestože jsme z nich mohli být do jisté míry nešťastní. Tato karta říká, že všechno je tak, jak má být a jak je to pro všechny nejlepší. Zvěstuje nám příznivé, šťastné období, kdy se budeme těšit z dobře vykonané práce a ze všeho, co jsme zvládli a co už máme za sebou. Budeme moci být hrdí na sebe i na to, co jsme všechno dokázali. Tato karta znamená období plnění přání a také čas, kdy si budeme užívat plody své práce, než vstoupíme do další fáze nových začátků.

Pro poslední čtvrtinu měsíce je tady Eso Myšlenek, karta nových rozhodnutí učiněných převážně racionálně, po zdravé úvaze. Tato rozhodnutí se mohou týkat čehokoli. Je to také znamení nových myšlenek a nápadů, které můžeme v tomto období dostávat a které máme následovat svými činy, místo abychom je zametli pod stůl, jako "jen nějaké představy". Jsou to pro nás odpovědi na naše modlitby - myšlenky a nápady jsou jednou z forem, jakými nám Nebesa předávají své vedení. Buďme tedy vůči těmto novým idejím vnímaví a posléze podle nich podnikněme to, co budeme cítit jako to pravé. 
Tato karta také znamená, že se nám v tomto čase mnohé věci vyjasní a pokud něco jasné není, máme tomu k vyjasnění napomoci. To souvisí s potřebou jasné komunikace. Pokud dojde k nějakému nedorozumění, vyjasněme si to na rovinu. Vyjadřujme se co nejpřesněji a obdobně dávejme i druhým možnost vyjasnit, co a jak mysleli, pokud si něco pochopíme po svém. Zvlášť pokud v sobě přechováváme nějaké předchozí zranění, které může být oživeno a vyvoláno na povrch i naprosto nevinnou poznámkou. Mějme na paměti, že my i druzí máme určitá citlivá místa, kterých se čas od času můžeme dotknout, a že ne vše, co kdo jak říká, tak také opravdu myslí. Neberme si tedy věci osobně a dopřejme si navzájem prostor k vyjasnění komunikace. 
V neposlední řadě nás tato karta vyzývá k tomu, abychom vyjádřili své dlouho potlačované myšlenky nebo emoce a abychom těm, kterých se to týká, konečně řekli, co máme na jazyku. Jedná-li se o nějakou obtížnou situaci, naši andělé a archanděl Gabriel nám rádi pomohou najít ta správná slova, abychom vše vyjádřili opravdu tak, jak to cítíme, a přitom také ohleduplně a s citem vůči druhým.

SHRNUTÍ
Měsíc červen nám umožní pozvednout svůj život na uspokojivější úroveň, ale je k tomu třeba, abychom byli ochotni vzdát se některých věcí, které nám v tom brání. Andělé vědí, že lidé nemají rádi změny, a rozhodně nemohou nikoho do ničeho nutit. Je tedy čistě na nás, zda se rozhodneme zlepšit svůj život - byť za cenu určitých změn, které nemusíme dělat zrovna nadšeně - a nebo budeme chtít věci ponechat tak, jak jsou, i když nás nenaplňují. Zda se rozhodneme žít nadále v omezení a omlouvat si své důvody, proč nic neměnit, a nebo se prostě po hlavě vrhneme do změn, ke kterým jsme jasně vedeni a o nichž víme, že jsou pro nás ty pravé. 
Více se odvážíme věci řešit, než si jen stěžovat na to, jaké jsou. Ať už díky tomu, že si začneme více vážit sebe samých a budeme k sobě mít více úcty, nebo díky tomu, že budeme do řešení a změn "dotlačeni" nesnesitelností situací. Pokud máme něco změnit, ale pořád to odmítáme, obvykle se daná situace stupňuje a stupňuje, dokud pro nás není tak nesnesitelná, že změnu konečně uděláme. Tomu všemu se přitom můžeme vyhnout, budeme-li následovat své vedení, jakmile ho postřehneme, místo abychom čekali, dokud věci nebudou tak hrozné, že už se to nebude dát vydržet. 
Současná energie nás podporuje v konání změn a jakmile se rozhodneme změnu učinit - v souladu s tím, jak cítíme, že jednat máme - celý Vesmír nás podpoří ve všech směrech a poskytne nám vše, co budeme potřebovat, v jakékoli formě. Nechme na jeho vynalézavosti, co nám pošle do cesty jako podporu. Může to překonat naše představy. 
Toto všechno má společné jedno: naši úctu k sobě samým. Nejedná se o sobectví ani žádné jeho projevy, ale o zdravou, přirozenou lásku k sobě jako k lidem a k našemu životu. Kdo žije s pocitem, že je s ním něco špatně, že udělal něco, kvůli čemu se musí do smrti kát, nebo že mu z nějakého jiného důvodu nenáleží dobro, bude nyní veden k odstranění těchto přesvědčení. Budeme stát před výzvami, kdy budeme mít možnost postavit se sami za sebe, vyjádřit své potřeby nebo dlouho potlačované pocity, přijmout do svého života dobro a udělat sami pro sebe něco dobrého - přijmout, že i my jsme lidé a že stejně jako děláme mnoho dobrého pro ostatní, potřebujeme totéž uplatňovat i vůči sobě samým. Všichni jsme stejně cenní a všichni potřebujeme mít své potřeby a přání naplněny. Jednáme-li přitom v souladu se svým srdcem, nikdy nemůžeme udělat chybu - bez ohledu na to, jak se mohou jevit vnější podmínky. 
 
* * *
 
 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.