sobota 26. srpna 2017

Promluva Doreen Virtue o změně její duchovní cesty

Není jednoduché být veřejně vidět, když procházíte velkou osobní změnou. Ale díky Bohu, modlitbám a všem, kdo mě podporují, jsem nyní šťastnější než kdy předtím.
Jak vidím, mnoho lidí zanevřelo na Ježíše kvůli negativním zkušenostem s náboženstvím a církví. To samozřejmě chápu. Ale svět nyní Ježíše potřebuje více než kdy jindy! Skutečného Ježíše, který nám přináší léčení, lásku a sjednocující soucit.
Nízké energie vidí, že jsem nyní v pozici, kdy mohu Ježíše opět představit mnoha lidem, a tak na mě útočí - i prostřednictvím lidí, kteří na mě útočí. Vážím si všech, kdo se za mě modlíte.
Spousta lidí začala mít pochybnosti a obavy kvůli změně, kterou jsem prošla díky silnému zážitku s Ježíšem 7. ledna, jenž mě dovedl až ke křtu 25. února. Každý z nás má svou osobní cestu a já zcela respektuji to, že vaše cesta může být jiná než ta moje.
Vězte prosím, že to neznamená, že jsem se zcela vzdala své dosavadní činnosti, jak někteří nesprávně tvrdí. Stále vyučuji o andělech, používám vykládací karty, atd. a mou největší změnou je to, že se ujišťuji, že odpovědi dostávám přímo od Boha, a nesnažím se předvídat nebo ovládat budoucnost. 
Nízké energie milují dramata a pomluvy a já si velmi vážím každého, kdo se rozhodl nenechat se do těchto dramat zasáhnout a pomlouvat mě kvůli mým změnám. Lidé, kteří se do toho zatáhnout nechali, nemohou být šťastní, a já se za ně modlím, aby byli, tak jako se modlím za štěstí nás všech.
Myslím si, že někteří lidé, kteří měli špatné zkušenosti s organizovaným náboženstvím, si nyní promítají svá zranění a vztek na mě. Soucítím s každým, kdo byl takto zraněn. Vězte, prosím, že nijak neodsuzuji lidi, kteří Ježíše nenásledují. Nejsem soudící křesťanka. A tak prosím i vás, abyste nesoudili mě.
Mnoho lidí také spekulovalo o tom, kolik vydělávám peněz. Ale většina peněz, které vydělám, putuje na zachraňování zvířat a na dobročinnost. 
Ještě stále budou vycházet některé produkty, které jsem vytvořila ještě před svým křtem. Je to proto, že trvá alespoň rok, než vyjde to, co jste napsali. Vše, co píšu od doby svého křtu, je v křesťanském duchu. Nakladatelství Hay House mě velmi podporuje. Není to žádné drama.

Dnes se více než kdy dříve musíme vzájemně respektovat a milovat. Jestliže se někdo nachází na odlišné cestě, prokažme mu soucit. Násilí, které nyní vidíme ve světě, je právě o útocích na lidi, kteří jsou jiní. My, kdo se nacházíme na duchovní cestě, se potřebujeme vyhýbat tomu, abychom útočili na kohokoli, kdo věří v něco jiného. Jak nádherný by svět byl, kdybychom se zaměřovali na to, co máme společného... na lásku, světlo a na mír, který všichni tvrdíme, že chceme.

* * *

- Doreen Virtue
(překlad: Magda Techetová)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.