pátek 17. listopadu 2017

Druhá čakra

Úloha a funkce druhé čakry
Druhá čakra je centrem prvotních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena živlu vody, ze kterého pochází vše živé a který v astrologii odpovídá citové oblasti. 
Voda zúrodňuje a nechává v procesu tvoření neustále vznikat nový život. Prostřednictvím sakrální čakry se stáváme součástí zúrodňujících a přijímajících energií, které prostupují veškerou přírodou. Zažíváme sami sebe jako součást neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a prostřednictvím nás projevuje skrze pocity a tvůrčí činy.
Sakrální čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského božského principu v podobě tvořivé síly. U muže zahrnuje její oblast působnosti pohlavní orgány, které v sobě nesou impulz ke stvoření nového života. U ženy se druhá čakra dotýká oblastí, kterými je tento tvůrčí impulz přijímán a kde z něho vzniká nový život, kde je rostoucí bytost chráněna, vyživována a zaopatřena vším, co potřebuje ke svému vývoji. 
Vodní živel také čistí a kultivuje. Uvolňuje a odplavuje to, co je strnulé a brání životadárnému proudění. To se projevuje v tělesné oblasti skrze detoxikační a vylučující činnost ledvin a močového měchýře. Na duševní úrovni to prožíváme jako uvolňování a odplavování pocitů, což nám umožňuje život stále znovu a nově zažívat. 
Druhou čakrou jsou utvářeny naše mezilidské vztahy, obzvláště ty k druhému pohlaví. Do oblasti působení druhé čakry patří také rozmanité formy erotiky, odevzdání omezeného ega a prožitek větší jednoty skrze sexuální spojení. 

Harmonická funkce
Harmonická funkce otevřené sakrální čakry se projevuje přirozeným plynutím s životem a pocity, které přináší. Jste otevření ostatním lidem a ve vztahu k nim se chováte přirozeně. Sexuální spojení s milovaným člověkem pro vás představuje možnost se nechat unášet tancem mužské a ženské tvůrčí energie, abyste mohli prožít vyšší jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní celistvosti.
Cítíte, že řeka života proudí při aktu tvoření i vaším tělem, duší a duchem. Takto se podílíte na hluboké radosti tvoření a život vás stále znovu naplňuje údivem a nadšením. Vaše pocity jsou přirozené, vaše jednání tvůrčí. Vyživujete svůj vlastní život, stejně jako životy ostatních.

Disharmonická funkce
Chybná funkce sakrální čakry má často svůj původ v pubertě. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen málokdy schopni dospívajícímu poskytnout návod k tomu, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něhy a tělesné blízkosti v raném dětství. Proto nyní může docházet k odmítnutí a popření sexuality, čímž se ztrácí bezprostřední vyjádření jejího tvůrčího potenciálu a energie se projevuje nevhodným způsobem. Děje se tak formou přehnaných sexuálních fantazií nebo potlačených pudů, které se čas od času proderou na povrch. Dalším možným následkem je potřeba sexuality jako drogy. Také zde není rozpoznán tvůrčí potenciál sexuální energie a je vedena špatným směrem. V obou případech se objevuje nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Vaše smyslové vnímání je poměrně hrubé a máte sklon stavět do popředí uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb. 
Možná také prostě žijete jen v neustálé touze po naplněném sexuálním vztahu, aniž byste poznali, že příčina, proč se vám toto přání nedaří naplnit, tkví ve vás samotných. 
Se ztrátou nenucenosti a bezelstnosti ve vztahu k sexuální energii ztrácíte také otevřenost pro její tvořivé vyjádření, pro hru sil jin a jang, a tím i pro dětský údiv nad zázraky života.

Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce sakrální čakry vzniká ve většině případů už v dětství. Pravděpodobně už vaši rodiče potlačovali svou vlastní smyslnost a sexualitu a vy jste měli nedostatek smyslových podnětů, doteků, hlazení a něžností. Důsledkem toho se stalo, že jste v této oblasti zcela zatáhli své antény.
V pubertě jste pak sexuální energii, která se drala na povrch, zcela zablokovali. Díky jejímu "úspěšnému" potlačení se nyní objevuje nedostatek sebeúcty, citová rozmrzelost a sexuální chlad. Život vám připadá smutný a nezajímavý.

* * *

- z knihy Základní kniha o čakrách, Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.