středa 14. března 2018

Úzkost pramenící z potřeby kontroly

Trpíte-li přehnanou potřebou kontroly, pak chcete, aby vše ve vašem životě bylo předvídatelné. Je to určitý druh zvýšené ostražitosti, při které se snažíte být na vše připraveni a vše zařídit, což je opak přístupu, při kterém necháváte vše volně plynout a důvěřujete procesu života.
Tato nadměrná potřeba kontroly mívá často svůj původ v traumatických zkušenostech v minulosti. Poté, co jste v dětství prožili zkušenosti, při kterých jste se cítili vyděšení, zranitelní nebo napadení a bezmocní, jste přirozeně zaujali zvýšeně obranný a ostražitý postoj k životu a k lidem. V dospělosti proto stále zastáváte tento postoj a jste vždy připraveni použít své obranné strategie v reakci na jakoukoli situaci, u které se vám zdá, že narušuje váš pocit bezpečí (ať již tomu tak opravdu je, či nikoli). Lidé, kteří prožili vážné trauma, si následně rozvinou vysokou sebekontrolu a současně mívají snahu vše přehnaně kontrolovat anebo mohou zažívat takový stres, že se rozhodnou vše vzdát, propadnou depresi a přestanou usilovat o jakoukoli kontrolu nad svým životem (posledně jmenovaný přístup bývá označován jako "naučená bezmoc"). Překonání této přehnané potřeby kontroly vyžaduje určitý čas a vytrvalost. 

Následují čtyři strategie, které se ukázaly jako užitečné pro mnoho lidí:

1. Přijetí
Přijetí znamená naučit se lépe snášet nepředvídatelnost života - naučit se žít s neočekávanými změnami, které v menší míře nastávají každý den a čas od času nám přicházejí do života i výraznější změny. Je nevyhnutelné, že ve svém životě budete čelit různým změnám - ve svém okolním prostředí, ve způsobu, jakým se druzí lidé rozhodnou chovat, a ve svém vlastním fyzickém zdraví - které jednoduše nedokážete předvídat ani kontrolovat. Můžete mít zdroje k vypořádání se s těmito změnami, ale ne vždy na ně budete připraveni. Mohou přijít chvíle, kdy se vaše osobní situace bude jevit poněkud chaotická, neuspořádaná, či se vám bude zdát, že se vám život vymkl z rukou. Rozvinout si přijímající postoj znamená být ochotni brát život takový, jaký je. Namísto toho, abyste se obávali těch situací, které nenaplňují vaše očekávání, či jste se s nimi snažili bojovat, můžete se naučit plynout s těmito změnami. Přijetí jedním slovem znamená neodporování. 

Existuje bezpočet způsobů, jakými si můžete rozvíjet schopnost přijímat život takový, jaký je. Dobrým začátkem je zcela určitě vzdání se perfekcionismu. Ochota vzdát se nerealistických očekávání vám ušetří mnohá zklamání. Důležitým krokem je také relaxace. Čím budete uvolněnější, tím menší strach a ohrožení budete zažívat, když se okolnosti vašeho života náhle změní a nebudou se vyvíjet podle vašich představ. Když budete uvolnění, tak zpomalíte a snáze se vyrovnáte s neočekávanými situacemi namísto toho, abyste jim vzdorovali. 
Velmi užitečný může být také smysl pro humor. Humor vám umožňuje získat odstup ve chvílích, kdy vám vše připadá chaotické, a mít nad situací větší nadhled. Pokud dokážete zůstat uvolnění a zasmát se situacím, ve kterých máte pocit, že se vám vše vymklo z rukou, začne se postupně měnit vaše reakce na danou situaci od zoufalého "Ach Bože" k přístupu "Nu dobrá - takhle to tedy je." 
Díky přijímajícímu postoji budete schopni se s danou situací lépe a rychleji vypořádat. S mnohem větší pravděpodobností si začnete klást otázku "Co teď tedy potřebuji udělat?" ve druhém případě, kdy danou situaci přijímáte, než v prvním případě, ve kterém propadáte zoufalství. 

Rozvinout si přijímající postoj vám mohou pomoci například následující afirmace:

  • "Učím se brát svůj život takový, jaký je."
  • "Je v pořádku nechat vše plynout a důvěřovat tomu, že se má situace vyřeší."
  • "Mohu se uvolnit a tolerovat trochu chaosu a nejednoznačnosti."
  • "Učím se nebrat sám sebe a svůj život tak vážně."


2. Trpělivost
Lidé, kteří se snaží mít své životní problémy pod kontrolou, chtějí všechny tyto problémy vyřešit přes noc. Složité situace však bohužel často není možné vyřešit okamžitě. Všechny jednotlivé dílky, které přispívají k řešení jejich problému, je třeba objevovat postupně v průběhu určitého času. Rozvinutí si trpělivosti znamená, že si dovolíte snášet dočasný zmatek a nejednoznačnost a budete čekat, až odhalíte všechny nezbytné kroky k vyřešení daného problému. Jakmile si rozvinete trpělivost, naučíte se nechat věci plynout a vyčkávat, až se daná situace vyřeší anebo objevíte potřebnou odpověď.

3. Důvěra, že se většina vašich problémů nakonec vyřeší
Ruku v ruce s rozvíjením trpělivosti jde i rozvíjení důvěry v život. Možná nevidíte snadné či rychlé řešení svých těžkostí. Pokud vždy potřebujete vědět předem, jak se věci vyvinou, způsobíte si tím nakonec velkou úzkost. Existuje staré rčení: "Život je jako řeka - nemůžete vždy vidět, co se objeví za jejím zákrutem." Rozvinutí si důvěry znamená věřit, že všechny problémy se nakonec vyřeší. Buď najdete jejich řešení, anebo pokud daný problém nemá vnější řešení, se naučíte změnit svůj přístup k celé situaci, takže pro vás bude snazší ji zvládnout. Když se ohlédnete zpět na problémy, kterým jste čelili v minulosti, zjistíte, že ve většině případů (ne-li ve všech) se dané problémy nakonec vyřešily.

4. Duchovní přístup k životu
Rozvinutí si duchovního přístupu k životu může znamenat mnoho věcí. Ve své podstatě to znamená věřit v nějakou Vyšší Sílu či Inteligenci, která přesahuje tento svět, jak ho běžně vnímáme a známe. Velmi často to také znamená rozvinout si s tou Silou či Inteligencí osobní vztah v rámci svého niterného prožívání.
Rozvíjení spirituality nám pomáhá nejméně dvěma způsoby zmírňovat přehnanou potřebu kontroly. Zaprvé nám nabízí možnost odevzdat všechny své problémy, které nám připadají neřešitelné, zdrcující či zneklidňující, do rukou Vyšší Síly. Tato možnost je vyjádřena ve třetím kroku léčebných programů 12 kroků ve skupinách pro Anonymní alkoholiky a další závislosti: "Rozhodli jsme se odevzdat svou vůli a své životy do péče Vyšší Síly, jak ji chápeme." To neznamená, že se při tom vzdáte zodpovědnosti za vyřešení problémů, které vám život přináší. Znamená to, že existuje vyšší zdroj podpory (vyšší v tom smyslu, že přesahuje naše schopnosti), jenž vám může pomoci, když dospějete do situace, která vám navzdory vašemu nejlepšímu úsilí připadá neřešitelná. Víra v takový vyšší zdroj podpory vám pomůže vzdát se myšlenky, že musíte vše plně kontrolovat. Někteří z mých klientů zjistili, že se jim daří zvládat fobické situace mnohem snáze, když své obavy a úzkost odevzdají Vyšší Síle. 
Druhým způsobem, jakým vám rozvíjení spirituality může pomoci zmírnit vaši potřebu kontroly, je to, že podporuje vaši víru, že existuje nějaký hlubší smysl ve vašem životě, který přesahuje to, jak se vám váš každodenní život jeví navenek. Pokud věříte tomu, že realita nemá žádný duchovní základ. pak vám mohou nepředvídané a neočekávané události ve vašem životě připadat zcela nahodilé a nevypočitatelné či vrtkavé. Můžete zažívat velký stres, protože si nedokážete nijak vysvětlit, proč se vám tyto špatné a zjevně nespravedlivé věci přihodily. Většina forem spirituality nabízí alternativní pohled a názor, že nic ve vesmíru se neděje náhodou. Události, které se mohou z lidského pohledu jevit jako nesmyslné či kruté, mají z širšího hlediska určitý význam a smysl.
Oblíbené rčení, které vyjadřuje tuto myšlenku, zní: "Vše se děje z nějakého důvodu." Často mnoha událostem ve svém životě porozumíme až zpětně, až se na ně podíváme s určitým časovým odstupem. Když se s odstupem času hluboce zamyslíte nad některými nečekanými nešťastnými událostmi ve svém životě, uvědomíte si, že vám vlastně posloužily - buď nějakým zcela očividným způsobem a nebo tím, že napomohly vašemu osobnímu růstu a rozvoji jakožto lidské bytosti.

* * *

- z knihy Jak se zbavit úzkosti a fobií, Edmund J. Bourne, PhD.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.