čtvrtek 15. března 2018

Zneužívání a jeho vliv na náš výběr partnerů

Bez ohledu na to, jak moc se o to snažíme, nemůžeme se vymanit z vlivu, který na nás měli naši rodiče. Například si někdy záměrně vybíráme partnery podle toho, aby hlavně nebyli jako naši rodiče. To však jen dokazuje, jak velkou moc nad námi stále mají. Funguje to takto: Ke svým partnerům či partnerkám jste přitahováni z důvodu zoufalé touhy po naplnění potřeb, které jste nedostali jako děti. 

Jste-li žena, můžete si vybrat partnera, který je zdánlivě velmi pečující, ochranitelský, nápomocný a podporující, protože váš otec vám tyto věci nikdy nebyl schopen dát. Naneštěstí však to, co jste považovala za ochranitelský sklon, je nakonec nezdravá dominance; to, co se ze začátku zdálo být jako milá starostlivost a rady z jeho strany, je nakonec snaha vás ovládat a vlastnit; a co vypadalo jako jeho podpora vašeho individuálního postavení vůči své rodině a přátelům je nakonec jeho snaha vás ode všech ostatních oddělit, tak aby se o vás nemusel s nikým dělit. Přestože jste zdánlivě našla někoho, kdo není jako váš otec, nakonec jste s někým úplně stejným, a to kvůli nedořešeným věcem, které mezi vámi a vaším otcem zůstaly. 

Jste-li heterosexuální muž nebo lesbička a vaše matka byla chladná a nemilující, můžete být přitahováni k nepřístupným, odtažitým, necitlivým ženám, protože je vnímáte jako výzvu. Dokážete-li takovou ženu pootevřít nebo se do vás dokonce zamiluje, je to opravdu úspěch. Naneštěstí se však z tohoto úspěchu nebudete radovat dlouho. Možná dosáhnete toho, že si vás vezme nebo s vámi naváže vztah, ale nikdy nezměníte podstatu její osobnosti. Což znamená, že budete den za dnem muset znovu a znovu prožívat svá zranění z odmítání a opuštění. Čím více se budou vaše staré rány otevírat, tím nahněvanější budete, a to do doby, než budete schopni rozeznat staré rány od těch nových, stejně jako toho, kdo vás zneužíval dříve a kdo vás zneužívá nyní. 

Ti z vás, kdo máte sklony zneužívat druhé, můžete být obdobně přitahováni ke svým partnerům nebo partnerkám kvůli stejnému přání - odstranit nebo napravit minulost. Pokud váš otec fyzicky a citově zneužíval vaši matku, mohli jste o ni mít starost a toužit ji chránit. Hluboce jste ji milovali a přáli si, abyste ji mohli zachránit z jejího utrpení. Když jste dospěli, nadále jste měli potřebu chránit ženy před utrpením a byli jste tak přitahováni k ženám v nouzi - k ženám, které zdánlivě potřebovaly před něčím zachránit. Možná jste si takovou ženu nakonec vzali a zjistili, jak protivná vám začala být její slabost a tendence dělat ze sebe oběť. Mohli jste zjistit, že je tak slabá, že by od vás ani nedokázala odejít, a tak jste pochopili, že si od vás nechá líbit cokoli - včetně ubohého zacházení, urážek nebo jejího ponižování, když před ní hledíte na jiné ženy. Čím více vám dovolovala, tím méně jste si jí vážili, dokud jste ji nakonec nezačali verbálně a citově zneužívat.

Člověk, který je kořenem všeho tohoto zneužívání ve vašem životě, je ten (nebo ti), kdo vás nejvíce ovlivnil v tom, jak se chováte ve svých vztazích. Přestože jste mohli být emocionálně, fyzicky či sexuálně zneužití více různými lidmi, když jste byli děti nebo dospívající, existuje mezi nimi jeden (případně dva) zneužívající, který mezi nimi vyčnívá. Původce zneužívání ve vašem životě nemusel být nutně první v pořadí, kdo vás zneužil, ale byl první, který vás svým zneužíváním nebo zanedbáváním vážně a trvale poznamenal. Nejčastěji je to jeden nebo oba z rodičů, protože rodiče mají na naše životy zásadně větší vliv než kdokoli jiný, ale stejně tak to mohl být sourozenec nebo někdo, kdo se o nás staral a kdo nám byl blízký. 

* * *

CVIČENÍ: Zjistěte původce zneužívání ve vašem životě

1. Na kousek papíru udělejte doprostřed stránky svislou čáru. Vyberte si jednoho z lidí, kteří vás v dětství zneužili, a sepište do jednoho sloupce pozitivní vlastnosti této osoby a do druhého ty negativní. 

2. Pokud vás zneužilo více lidí, udělejte totéž i u nich.

3. Na jiný papír si obdobně sepište pozitivní a negativní vlastnosti svého současného partnera. 

4. Srovnejte seznam partnerových vlastností s těmi, které jste sepsali pro osoby, které vás zneužívaly. Jsou mezi nimi nějaké podobnosti? Pokud ano, zakroužkujte je.

5. Je mezi lidmi, kteří vás zneužívali, někdo, kdo má mnoho stejných vlastností jako váš současný partner? Pokud ano, pak je tato osoba původcem zneužívání ve vašem životě.


* * *

- z knihy: The Emotionally Abusive Relationship, Beverly Engel 
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.