neděle 30. září 2018

Karetní výklad strážných andělů pro říjen 2018

Milí přátelé,

máme tady říjen a spolu s ním také období přehodnocování a přeuspořádávání věcí v našem životě. Je to měsíc, během kterého budeme hodně uklízet, ať už v klasickém smyslu úklidu domova, nebo úklidu v našich myslích, srdcích a životech jako takových. Spíše než k samotnému činění velkých změn jsme nyní vedení k jejich promýšlení a přípravě. 
Než začneme propouštět vše, co v našem životě již naplnilo svůj účel, potřebujeme si nejprve ujasnit, co všechno do této kategorie patří. Obdobně to platí i pro přijímání nových věcí - než začneme do svého života přijímat nové věci, musíme si ujasnit, co vlastně chceme, co opravdu potřebujeme, abychom si nově vytvořené místo nezaplnili něčím, co tam pak bude jen zavazet. V této souvislosti nás andělé varují před naším sklonem uvolněné místo ihned zaplnit čímkoli, co se naskytne, jen aby nezůstalo prázdné. Radí nám, abychom se naučili žít i s těmito prázdnými, uvolněnými místy, a přijali do nich teprve to, co opravdu potřebujeme a co si opravdu přejeme, v pravý čas. Mít ve své mysli, srdci, životě či domově volné místo je zcela v pořádku. Odoláme-li tendenci honem ho něčím vyplnit, zjistíme, že k nám přicházejí mnohem lepší věci, myšlenky, city, prožitky i okolnosti - protože MAJÍ PROSTOR pro to, aby mohly přijít. Zaplácneme-li však své právě uvolněné místo, nic dalšího ani lepšího k nám přijít nemůže, protože je toto místo už zabrané. Pokud se tedy v jakékoli oblasti smiřujeme s něčím méně, než cítíme, že potřebujeme, nemůžeme se divit, že k nám nic, co by nás více naplňovalo, nepřichází. Není to chyba Vesmíru, že by k nám byl nepřejícný nebo že by nám záměrně neposílal to, co si přejeme. Pokud k nám to, co si přejeme, nepřichází, znamená to buď to, že ještě nenastal ten pravý čas, a nebo to, že pro svá splněná přání nemáme v životě místo, protože ho zabírá něco jiného. Typickým příkladem je přání si lepších zítřků, když si přitom v mysli, srdci, domově i životě jako takovém udržujeme samé včerejšky. Začněme tedy tím, že si v tomto měsíci dopřejeme čas na meditaci, kontemplaci a zdravý pobyt o samotě, kdy si ujasníme, co všechno bychom už mohli pustit a co bychom naopak chtěli k sobě pozvat. Všechno ostatní se pak dá přirozeně do pohybu, tak, aby to bylo pro nás i pro všechny ostatní, jichž se to týká, to nejlepší. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první říjnový týden zde máme kartu Osmička Myšlenek, která vypovídá o našich omezujících přesvědčeních. V souvislosti s úvodním poselstvím o uklízení je toto karta týkající se úklidu v našem myšlení. Která naše přesvědčení nás omezují a ubližují nám? Jsou to všechna přesvědčení, která v nás vyvolávají bolest, jako např.:
"Není možné najít skutečně hezký vztah."
"Nemohu mít více peněz."
"Nikde pro mě není žádná práce."
"Všichni dobří partneři jsou už zadaní."
"Nemohu se uzdravit, když na to ještě není lék."
"Nemohu udělat, co chci, když tento člověk mi to neschválil nebo nedovolil."
apod. 
U každého přesvědčení máme zároveň spoustu důvodů a důkazů, proč to tak JE, proč JE to pravda. Naše ego miluje ultimátní pravdy podložené důkazy, protože mu to poskytuje pocit jistoty a falešného bezpečí, něco, o co se může vždycky opřít, na co se může vždycky spolehnout. Ale že nám to ubližuje a omezuje naše možnosti, to už neřeší. Na nás je, abychom přestali věřit všem těmto věcem, které nám ego ze strachu namlouvá, a otevřeli se i možnostem, o kterých možná nevíme a které nejsou logické, ale které existují. Hlavní zbraní ega je logika - pokud nám logicky dokáže, že má pravdu, nemůžeme to nijak logicky vyvrátit a musíme pak uznat, že má pravdu. Logické věci však tvoří pouhý zlomeček všech existujících cest. Zakládat svůj systém přesvědčení výhradně na logických důkazech nás dovede jen k neštěstí. 
Vždy uvidíme mnoho nešťastných párů nebo se potýkat s vlastní osamělostí. Vždy uvidíme, kolikje  nezaměstnaných lidí nebo jak na seznamu nabízených míst není nic vhodného pro nás. Vždy uvidíme mnoho příběhů lidí, kteří se přes veškerou svou snahu nedokázali uzdravit. Vždy uvidíme mnoho špatných konců a tragédií. Vždy bude nekonečně mnoho důkazů pro to, že nemá smysl věřit něčemu jinému a že právě všechno to negativní, čemu věříme, je pravda. Rozhodovat se tedy, čemu budeme věřit, jen podle toho, co je dokázáno logikou, znamená doslova zavřít se ve vlastním myšlenkovém vězení. Mnozí z nás už v takovém vězení jsou - a tato karta je vyzývá, aby z něho vyšli. Naši andělé vědí, kolik z nás zbytečně trpí kvůli MYŠLENKÁM, které je do tohoto vězení zavřely a zamknuly. Vědí, kolik z nás se ve svém nitru užírá kvůli tomu, že si sami znemožnili jiná řešení a východiska pouhým PŘESVĚDČENÍM a dokazováním si, že žádná neexistují. Ano, děje se mnoho nešťastných událostí, ale i mnoho šťastných. Ano, mnoho vztahů se rozpadá, ale mnoho jiných šťastně trvá. Ano, mnoho lidí se neuzdravilo, ale mnoha jiným se to podařilo. Nic není definitivní! A tak si v tomto týdnu (i během týdnů následujících) dopřejme čas na osvobození naší mysli a její otevření novým, nelogickým věcem. Je možné, že právě v tomto období nám budou okolní svět a naše vztahy ještě více zrcadlit právě tato přesvědčení, abychom si uvědomili, která z nich to jsou a která tedy potřebujeme změnit. Pokud se budeme potýkat s lidmi, kteří lžou a podvádějí, může to být právě proto, že někde uvnitř věříme, že "lidé jsou povrchní a nedá se jim věřit". Pokud věříme, že nám není přáno mít hezký vztah, budou nás potkávat zážitky a zkušenosti, které nás v tom budou utvrzovat, apod. Využijme těchto situací k tomu, abychom odhalili své myšlenkové žaláře, místo abychom se do nich zamkli ještě na dalších deset zámků. Nikdo z nás sem nepřišel život protrpět kvůli pesimistické negativitě vlastní mysli. Mysl nám má sloužit - ne my jí.

Na druhý týden je tady Devítka Hojnosti, která vypovídá o období odměn a spokojenosti. Pokud v prvním týdnu zapracujeme na tom, abychom si přestali ubližovat vlastním myšlením a přesvědčeními, přirozeně se to na našem životě i vnitřním prožívání promítne. Zmizí z nás mnoho strachu, tíhy a úzkosti. Uvolníme své tělo. Odstraníme zbytečný stres. Všechno se začne znovu hýbat. Bloky se povznesou. Všechno je to pro nás signálem, že OPRAVDU není nic ohrožujícího na tom znovu se otevřít a důvěřovat; že i přese všechno negativní, co se stalo nebo děje, existuje také mnoho pozitivního - a že ne jen ostatní, ale i my můžeme tyto pozitivní věci a zkušenosti zažívat. 
Touto kartou nás také andělé vyzývají k tomu, abychom si vychutnali plody své práce a dopřáli si dostatek odpočinku a péče. Odměňme se za všechno, co jsme vykonali, ať už pro sebe nebo pro druhé. Druhý týden pro nás bude obdobím odpočinku a aktivit, které nám pomohou ke spokojenosti a naplnění, zejména ty, které budeme moci dělat o samotě a které nám poskytnou možnost uvolnit svou mysl - tak aby si mohla zvyknout na nový pořádek, který jsme v ní začali vytvářet.

Pro třetí říjnový týden nám vyšla karta Léčitel Činu, která může představovat osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, představuje tato karta člověka, který je temperamentní a činorodý, tvořivý a nadšený, laskavý, inteligentní a veselý - a že nám tento člověk bude v tomto období nápomocný. Rovněž může vyzývat nás samé, abychom v sobě tyto vlastnosti posílili a využili je.
Pokud jde o situaci, znamená tato karta období, kdy budeme uvádět do akce to, v čem již budeme mít jasno. V průběhu prvních dvou týdnů si budeme spoustu věcí rozmýšlet a přehodnocovat, a nyní nastane čas k tomu, abychom některé z nich začali uskutečňovat a uplatňovat. Naši andělé nám přitom připomínají, že je důležité si tyto změny DOVOLIT - nehledat potvrzení v druhých lidech nebo vnějších autoritách. Přejí si, abychom se naučili věřit vlastní intuici, protože sami dobře poznáme, co se nám líbí a z jakých rozhodnutí máme dobrý pocit. Velmi často podřizujeme svá rozhodnutí tomu, zda se líbí nebo nelíbí druhým, zejména našim nejbližším, na kterých nám nejvíce záleží. Ze strachu o náš vztah mnohdy zrazujeme sami sebe a změny, k nimž jsme vedeni svou intuicí, neuděláme. Naši andělé nám ale vzkazují, že poslechneme-li volání svého srdce, prospěje to nejen nám, ale i našim vztahům, a to i v případě, že by to druzí neschvalovali. Neznamená to nebrat na ně ohled a být sobečtí - znamená to nezrazovat sebe samé jen proto, aby oni se nebáli. Lidé se často začnou bát, když vidí, že se začínáme nějak měnit. Ovšem kdykoli svá rozhodnutí podřizujeme strachu (ať už našemu vlastnímu nebo strachu druhých), vznikne důsledkem tohoto rozhodnutí jen ještě větší strach a nespokojenost. Ušetřeme tedy sobě i jim zbytečné trápení a poslouchejme své srdce, protože to by nás nikdy nevedlo k ničemu, co by nemělo nám i druhým přinést lásku a požehnání - byť to tak zprvu nemusí vůbec vypadat.

Na závěr října je tady karta s názvem Otevřete se úspěchu. Hlavní poselství této karty je potvrzení, že se opravdu hodně posuneme a že svůj život rozhýbeme pozitivním směrem. Jejím hlavním významem je pohyb kupředu - růst, rozvoj, sebeuplatnění, učinění změn a rozjezd. Někdy znamená také cestování, stěhování nebo změnu místa v jakémkoli jiném smyslu. Pro některé může mít také význam vystoupení na veřejnost a věhlas. V každém případě je to signál pozitivní změny. 
Získáme větší sebedůvěru a odvahu, protože uvidíme, jak jsme se dokázali posunout díky práci, kterou jsme si dovolili na sobě i na svém životě udělat. Uvidíme mnoho pozitivních výsledků a nových cest, přestože dříve jsme je neviděli a ani jsme jim nevěřili. Je to krásný a příznivý závěr měsíce, během kterého jsme začali přeuspořádávat svůj život tak, aby opravdu ladil s tím, co si opravdu přejeme. 

* * *

SHRNUTÍ 
Říjen pro nás bude měsícem proměny, zejména té vnitřní, protože vnější podmínky se přeuspořádají podle toho, jak si srovnáme své vlastní nitro. Je důležité dělat si na sebe čas, abychom mohli pobývat v klidu o samotě a mohli přemítat. V první polovině měsíce budeme hodně pracovat sami se sebou, což podpoří právě dostatek relaxace a času na sebe. Když tuto vnitřní práci vykonáme, začneme následně činit některé změny, k nimž se budeme cítit vedeni, a tím se rozhýbe spousta dalších záležitostí, které doposud stagnovaly nebo nefungovaly. Bude to období důležitých proměn, kdy se budeme zbavovat toho, co nás omezovalo a ubližovalo nám, a tím uvolnili místo pro něco nového, co nám bude prospívat a pomáhat. Pokud nic nového nepřijde hned, vydržme a ponechme toto místo volné - to pravé, co tam patří, se v pravý čas objeví. Je to čas, kdy budeme posilovat či znovu vybudovávat víru sami v sebe, ale i ve Vesmír, kterému jsme možná přestali věřit kvůli mnohým zklamáním nebo negativistickému naladění vlastního ega. Naši andělé jsou tu pro nás na každém kroku naší cesty a rádi nám pomohou se vším, s čím budeme potřebovat, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni tuto pomoc přijmout. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.