sobota 3. listopadu 2018

Karetní výklad strážných andělů pro listopad 2018

Milí přátelé,

máme tady listopad a spolu s ním i nadále pokračující energii vybízející k vyklizení všeho nepotřebného nebo škodlivého z našich životů. Ať už se jedná o úklid našeho domova a zbavení se nepotřebných věcí, nebo o úklid v našem nitru a odstraňování našich nezdravých myšlenkových návyků či starých zatěžujících emocí, ve všem jsme neustále podporováni svými milujícími anděly i svým vlastním milujícím já, které si přeje, abychom byli šťastní.
Co se týká prostředí, v němž pobýváme, ať už je to náš domov, pracoviště nebo nějaké jiné místo, vše, co se děje v našem nitru, z velké části zrcadlí toto prostředí a předměty, kterými se obklopujeme. Tak jako utváříme své okolí v závislosti na tom, co se odehrává uvnitř nás, působí zpětně toto námi utvořené okolí na naše nitro a ovlivňuje ho. Pokud tedy máme problém pohnout se v životě dál, může nám pomoci vnést novou svěží energii do svého domova, pracoviště nebo třeba i stylu oblékání. Pokud se nám nedaří odpoutat se od minulosti a stále se zaobíráme tím, co se tehdy stalo, jak se to stalo, kdo za co mohl apod., můžeme zjistit, že se nám dané období, osoby, místa či samotné zážitky připomínají prostřednictvím předmětů, jimiž jsme se obklopili. Můžeme tedy toto období využít k tomu, abychom si své věci přebrali a přeorganizovali, a v rámci tohoto procesu si tak přebrali a přeorganizovali i své vlastní nitro. 
Listopad pro nás bude obdobím, kdy budeme "tlačeni" ke krokům, jež bychom tak jako tak museli časem udělat, ale které jsme se možná rozhodli zatím opakovaně odkládat. Naši andělé chtějí, abychom si byli v tomto období vědomi, že vše, co se nyní odehrává, je v naprostém souladu s naší vlastní vůlí a všechno to slouží k našemu vyššímu dobru, i kdybychom zatím nerozuměli JAK. Důvěřujme tedy svému vyššímu Já, které vidí mnohem dál než naše ustrašené, jistotou posedlé ego, a učiňme kroky, ke kterým nás povede - protože nám poslouží mnohem lépe, než si momentálně umíme představit. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první listopadový týden nám vychází Sedmička Myšlenek. Tato karta představuje náhlá zjištění a uvědomění, někdy i nepříjemná, po kterých potřebujeme nějaký čas na to, abychom je vstřebali a abychom si sami v sobě i ve svém životě nastolili nový pořádek v závislosti na tom, co jsme zjistili nebo si uvědomili. Prospěje nám zdravý čas o samotě, meditace a introspekce např. ve formě psaní deníku. Dopřejme si tento čas bez jakýchkoli výčitek.
Touto kartou nás také andělé vybízejí k tomu, abychom sebrali odvahu a přiznali sami sobě věci, které jsme si přiznat nechtěli. Nemusíme se toho bát. Upřímnost, byť není vždy příjemná, je cestou k projasnění a pročištění naší vlastní energie a přirozeně také energie našich vztahů a komunikace. Přiznat si pravdu je prvním krokem k pozitivním změnám, když něco nefunguje nebo to nefunguje tak, jak by mělo/mohlo. 
Dopřejme si tedy v tomto týdnu čas sami pro sebe, abychom se otevřeli pravdě ve všech jejích formách a přijali ji. I když některá prozření mohou být pro nás bolestivá, nikdy přitom neutrpíme víc než životem ve lži nebo předstírání.

Na druhý týden tady máme Eso Hojnosti, které přináší skvělé zprávy o nových příležitostech a zdrojích všeho, co potřebujeme. Převážně se sice jedná o záležitosti materiální a finanční, obecně je však tato karta poselstvím týkajícím se VŠECH oblastí v našem životě, protože hojnost souvisí také s láskou, časem, energií a mnohými dalšími věcmi. Říká nám, že se nemáme poutat výhradně k jednomu jedinému zdroji toho, co potřebujeme. Pokud se např. jedná o finanční příjem, nemusíme očekávat peníze pouze z výplaty v zaměstnání. I když třeba nevíme o konkrétních zdrojích mimo naši práci, stačí, že se této možnosti otevřeme - a ony se začnou samy objevovat nebo dostaneme vedení k tomu, jak je objevit sami. Pokud prožíváme pocit nemilovanosti, protože nemáme partnera či partnerku nebo náš vztah nefunguje právě nejlépe, máme si uvědomit, že partnerský vztah není jediný zdroj lásky v našem životě. Mnoho lásky můžeme dostat i od našich přátel, rodiny, zvířat nebo od samotného Vesmíru, který nám posílá do cesty mnohá požehnání, znamení a dary. Musíme se však těmto cestám otevřít. Když se zaměřujeme výhradně na jednu jedinou cestu, od které očekáváme, že dostaneme to, co potřebujeme, stáváme se slepými vůči všem ostatním, které jsou nám otevřeny. Naši andělé i Vesmír respektují naši svobodnou vůli i možnost vlastní volby, a tak, pokud se rozhodneme, že danou věc chceme od jednoho jediného zdroje, nebudou nám nutit jiné - byť by to pro nás bylo lepší i jednodušší. 
Tato karta vypovídá také o nových začátcích, zejména co se týká kariéry, financí nebo stěhování do nového domova. 

Pro třetí listopadový týden je tu Pomocník Hojnosti, což je karta, která může představovat osobu nebo situaci. Jedná-li se o osobu, je to někdo velmi laskavý, milý, věrný a spolehlivý, který je také praktický a umí si poradit s tím, co je třeba udělat. Může to být někdo, kdo nám bude v tomto období nápomocný, rovněž to však může být vedení k tomu, abychom sami v sobě posílili tyto vlastnosti a využili je k pozitivním změnám ve svém životě.
Pokud se jedná o situaci, jsme vyzýváni k tomu, abychom fyzicky podnikali kroky potřebné k uskutečnění změn, na kterých pracujeme nebo o nichž jsme dosud jen uvažovali. Naši andělé nám připomínají, že bez aktivních lidských kroků zůstanou naše sny pouhými sny, stejně jako se problémy, které možná máme, nevyřeší, budeme-li stále jen přešlapovat na místě a jen je donekonečna rozpitvávat. Cítíme-li k něčemu jasné vedení, máme ho nyní následovat. 

Na poslední týden listopadu nám vychází karta Pryč se starým, sem s novým! Je to karta velkých změn, většinou takových, které náš život přimějí nabrat úplně nový směr. Vše, co se v tomto období bude dít, však přichází jako odpověď na naše vlastní modlitby a přání. Můžeme být donuceni do změn, ke kterým bychom se jinak neodhodlali. Častokrát odmítáme cokoli měnit, dokud NEMUSÍME. Přirozeně pak tedy nastanou takové podmínky, kvůli kterým změny budeme MUSET udělat. Vše to ale vychází z našeho vlastního rozhodnutí a svobodné volby. 
Velmi pravděpodobně budeme přehodnocovat své priority a měnit podle nich svůj přístup a vnímání. Na základě těchto proměn pak začneme činit změny, a díky těmto změnám začneme pozorovat první výsledky a známky toho, že jsme se opravdu vydali směrem, který bude pro nás i pro všechny, jichž se to týká, mnohem lepší - byť to tak zprvu nemusí vypadat. Hluboko uvnitř budeme vědět, že všechno, co se děje, nám ve skutečnosti dobře poslouží, a že vše bude tak, jak má být.

* * *

SHRNUTÍ
Listopad bude pro většinu z nás velmi transformativní. Začneme se více podílet na utváření svého život a na změnách všeho, co v něm pořádně nefungovalo. I pokud se jedná o záležitosti vyžadující delší čas, v tomto období je alespoň odstartujeme. Přivolejme si na pomoc archanděla Michaela, máme-li z těchto změn strach. Pomůže nám osvobodit se od pout našeho vlastního strachu, ale i strachu druhých, kvůli kterému se nás často druzí snaží od jakýchkoli změn odrazovat. Mějme na paměti, že naše vlastní nejvyšší dobro vždy prospívá nejvyššímu dobru všech, a tak si nenechme vymlouvat vedení své intuice, která vidí mnohem dál a která proto sama dobře ví, proč nás vede k tomu kterému kroku. 
Pokud nevíme, kde začít nebo se nedovedeme rozhoupat k práci se svým nitrem, začněme pracovat se svým prostředím a věcmi, jimiž se obklopujeme (viz. úvod). Naše okolí nám takto slouží jako zrcadlo a může nám velmi pomoci uvědomit si, co v sobě vlastně všechno přechováváme, a něco s tím udělat. 
Obecně nám má listopad pomoci rozbourat staré nefunkční základy, na nichž jsme svůj život nebo některé jeho aspekty vystavěli, a postavit nové, pevné a kvalitní, které nám budou do dalších let dobře sloužit. Všechna tvrdá práce, kterou jsme vykonali a stále ještě vykonáváme, je dobrou a všeobecně prospěšnou investicí do budoucnosti, protože vše, co si nyní vyřešíme, už nebudeme muset řešit potom. Naše duše ví, proč potřebuje ty které změny a lekce právě teď. Mějme v ni tedy důvěru a spolupracujme s ní. A také pamatujme, že nemusíme být na všechno sami. Vždy jsou tu pro nás nápomocní andělé, ať už ti nebeští nebo pozemští, kteří nám rádi pomohou, budeme-li to potřebovat. Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.