úterý 4. prosince 2018

Karetní výklad strážných andělů pro prosinec 2018

Milí přátelé,

rok 2018 se nám chýlí ke svému závěru a spolu s ním vrcholí také mnohé zkoušky, jimiž jsme procházeli, ať už jako jednotlivci nebo jako společnost. Nikdo z nás nezůstal stejný, neboť energie tohoto roku tesala do každého z nás jako do kusu kamene, z něhož se postupně odhalují konkrétní jedinečné bytosti s unikátními tvářemi. Vše, co se dělo, děje a bude dít, slouží k odstranění všeho, co nám brání být sami sebou a přinášet tak světu to, co jsme mu přišli dát. 
Mějme na paměti, že naše životní poslání a přínos pro svět je v souladu s naším osobním štěstím a tím, jak žijeme své vlastní životy. Už tím, že se dobře staráme sami o sebe a udržujeme svůj vlastní osobní svět v souladu s tím, jaký si ho přeje mít naše duše, konáme své životní poslání. Přestože máme všichni své zkoušky, oblasti, na nichž potřebujeme zapracovat, a příležitosti k dalšímu růstu, které nejsou vždy příjemné, nikdo z nás sem nepřišel proto, aby svůj život protrpěl. Naše utrpení a strádání nikomu nepomůže a nic nezlepší. Přejeme-li si, aby bylo ve světě více lásky, buďme v první řadě my sami plní lásky. Přejeme-li si, aby bylo ve světě více porozumění, mějme ho v první řadě my sami. Přejeme-li si, aby byli lidé ohleduplnější, buďme v první řadě ohleduplní my sami. My sami a náš osobní svět tvoříme kus světa společného. Nad sebou a svým vlastním světem máme naprostou moc a můžeme ho mít takový, jaký si ho přejeme mít, i když ten společný svět, v němž všichni žijeme, tak zdaleka nevypadá. Jednejme tedy tak, jak si přejeme, aby to ve světě vypadalo. Možná se nám nedostane vždy toho stejného zacházení nazpět ze strany druhých, ale my sami tak pro svět konáme to nejlepší, co můžeme, a máme čistý štít. 
V tomto období jsme vyzýváni, abychom zůstali ukotvení ve svém vlastním nitru, ať už budeme řešit nebo prožívat cokoli. Soustřeďme se na to místo uvnitř nás, ve kterém vládne trvalý mír a moudrost bez ohledu na dramata v okolí nebo na bouři našich vlastních myšlenek a emocí. Dělejme si často chvíle sami pro sebe a tento kontakt s vlastním nitrem stále obnovujme. Prosincové období patří k těm nejvíce stresujícím, a pro vnímavější povahy je tím spíše důležité vytvořit si důkladnou vnitřní stabilitu a oporu, aby s nimi necloumaly rozvířené energie všude v okolí. Rovněž je důležité si uvědomit, že ne všechno, co cítíme, je ve skutečnosti náš vlastní pocit, ale pocit zachycený od někoho jiného. Abychom tedy předešli tomu, že nás zahltí emoce a myšlenky přejímané od druhých lidí, pravidelně se očišťujme - modlitbou, meditacemi, poslechem relaxační hudby, spánkem, vyplakáním se, koupelemi s mořskou solí, prací s krystaly nebo jejich nošením na těle (a jejich omývání vodou, je-li to možné), vypisováním svých myšlenek a pocitů do deníku nebo jakýmkoli jiným efektivním způsobem, který nám k očištění pomáhá. Díky této péči snáze zůstaneme klidní a vyrovnaní, bez ohledu na to, co se bude dít kolem nás nebo třeba i v nás samotných. Budeme moci vidět toto dění z nadhledu a vyšší perspektivy a nenecháme se tím tolik vykolejit. Mějme tedy dobrou péči o sebe samé jako prioritu a požádejme Nebesa, aby nám pomohla zařídit vše tak, abychom se o sebe mohli dobře starat. Pak však také jejich pomoc přijměme, ať už se objeví v jakékoli, často i nečekané, podobě. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první prosincový týden nám vyšla Šestka Citů, která vypovídá o našich pocitech nostalgie, stesku po minulosti, někdy také po vlastním dětství a po starých časech. Tyto pocity v nás ještě podporují všudypřítomné vánoční upoutávky, reklamy a tematické pořady či články, které nyní vídáme každý den. Naši andělé nám touto kartou dávají vědět, že rozumí našim pocitům, i lítosti, kterou cítíme, když vzpomínáme na hezké časy, nebo když naopak neprožíváme svátky tak, jak bychom si doopravdy přáli. Připomínají nám, že nikdy nejsme sami a že jsou vždy připraveni nám pomoci najít tu pravou společnost pro nás. Potřeba blízkosti s druhými lidmi je zcela přirozená a lidská, a je logické, že dlouhotrvající samota nebo život v nenaplňujícím či dokonce zraňujícím vztahu v nás vyvolává smutek a stesk. Tyto pocity nám však mohou posloužit jako motivace ke změně - k navázání nových přátelství, k projevování laskavosti vůči jiným bytostem, posílání potěšujících přáníček či pohledů aj. Každý, kdo ví, jak osamělost bolí, má v sobě ohromnou dávku soucitu a pochopení, které mohou významně pomoci dalším lidem. Buďme tedy kreativní a dejme těmto svým pocitům možnost projevit se vytvořením něčeho krásného, aby pomohly šířit dobré ve světě. Navíc, vším tím dobrým, co vyšleme, budeme dobré rovněž přitahovat, a tak buďme ochotni přijímat dobro v jakékoli podobě, v jaké k nám bude přicházet zpátky.
Tato karta vypovídá také o našem vnitřním dítěti, které si dobře vzpomíná na pravý význam (nejen) Vánoc, a touží opět prožívat lásku, radost a pospolitost, namísto shonu a stresu kvůli dárkům a financím. O toto dítě uvnitř nás se můžeme postarat jen my sami a je tedy jen na nás, zda mu pomůžeme a navážeme s ním kontakt a nebo ho budeme nadále přehlížet a prožívat hluboký vnitřní smutek, který vychází z jeho/našeho dětského srdce. 
Andělé nám rovněž připomínají, že i když nemůžeme vrátit staré časy, které se nám tolik líbily, vždy si můžeme vytvořit nové.

Pro druhý prosincový týden zde máme Strážce Citů, což je karta představující osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo hodný, laskavý, vnímavý a dobrosrdečný, kdo nám v tomto období bude nápomocný - nebo vyzývá nás, abychom v sobě ztělesnili tyto vlastnosti a sami jimi někomu přispěli. Často se jedná o někoho, kdo druhým naslouchá, chápe je a dobře jim radí, a to s těmi nejušlechtilejšími záměry. 
Pokud se jedná o situaci, říká nám tato karta, že se situace, o kterou si děláme starosti, vyřeší, a nejlépe k tomu přispějeme tím, že k ní budeme přistupovat z pozice lásky a pochopení, ať už se jedná o cokoli nebo kohokoli. Nesmíme přitom zapomínat ani na lásku a pochopení, jež potřebujeme projevovat sami sobě. I my jsme lidé a ne vždy si víme rady, ne vždy máme na všechno sílu a je třeba mít pro sebe porozumění úplně stejné, jaké máme pro všechny ostatní. 
V tomto týdnu si tedy udržujme empatický a laskavý přístup, a všechno dopadne nejlépe, jak to jen bude možné. Buďme otevřeni pomoci druhých a stejně tak pomozme i my někomu druhému, budeme-li k tomu vedeni. 

Pro třetí prosincový týden je tady Posel Citů, opět karta, která může symbolizovat osobu i situaci. Pokud je to osoba, jedná se o mladého (ať už fyzicky, duševně nebo obojí) člověka, který je srdečný, citlivý a který touží pomáhat a těšit druhé. Rovněž může znamenat buď někoho, kdo nám bude nápomocný, nebo nás samotné a ztělesnění těchto vlastností v sobě samých. Dejme na svou intuici, které poselství nám více odpovídá (mohou to být samozřejmě i obě možnosti). 
Co se týká situace, je tato karta symbolem krásného, láskyplného gesta, milých zpráv - někdy i milostných psaníček, nabídek pomoci a pozvánek do společnosti. Pro vztahy je tato karta příslibem jejich prohloubení, posílení nebo i obnovení. Často vypovídá o novém přílivu lásky. Pro nezadané může znamenat i seznámení se s novými lidmi, ať už se z nich v budoucnu stanou přátelé, partneři nebo dobří známí. V každém případě je to poselství laskavosti, a to jak projevované, tak i přijímané.
Abychom se mohli těšit z lásky jako takové, je důležité mít otevřené srdce. Těžko se budeme cítit milovaní, když máme uzavřené srdce plné strachu nebo starých křivd, i když nás přitom obklopuje nespočet milujících lidí. Udělejme tedy v takovém případě laskavost nejdříve sobě a zapracujme na tom, abychom své srdce lásce otevřeli. Vzdejme se lpění na starých bolestech (nebo vzpomínkách na dávné lásky - viz. první karta) a otevřeme se lásce nové. Můžeme sami sobě poslat milostné psaníčko. Napišme svému já, své duši i tělu, co všechno na nich milujeme a co se nám na nich líbí. Projevme jim, jakou tvoří nádhernou bytost a jak jsme rádi, že na světě jsou. Můžeme tak odhalit mnohé své bloky a zranění, která tím začneme léčit, a tím napomůžeme tomu, aby nám časem stejnou lásku mohli projevovat i další lidé - a abychom tuto lásku dokázali skutečně pocítit.

Pro závěrečný týden prosince i celého roku je tady Strážce Hojnosti, který nese poselství o spokojeném, úspěšném a naplněném člověku, který se dokáže těšit z toho, co dokázal. Hlavní poselství této karty spočívá v tom, že budeme uznávat sami sebe za všechno, co jsme v tomto roce zvládli a přežili. Po předchozích týdnech, které byly všechny o léčení a otevírání vlastního srdce, je tento týden odměnou za všechnu tu práci, kterou jsme věnovali sobě samým i svému životu. Tento rok se pro nás stal dalším důkazem toho, že bez ohledu na to, co nám kdy přijde do cesty, všechno vždy zvládneme a vždy se dokážeme znovu vzchopit a jít dál. Dopřejme si tedy důkladnou odměnu a uznání, vydechněme si a odpočiňme, než začneme na novém prahu roku 2019. Zasloužíme si to. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento měsíc je pro nás poselstvím, abychom milovali sami sebe. Abychom se o sebe opravdu dobře starali a dopřávali si tolik potřebnou péči. Když máme rádi sami sebe a jsme sami plní lásky a vděčnosti, snadno pak tuto energii předáváme dál do svých vztahů, a tím také dále do světa. My všichni jsme důležití a všichni činíme v našem společném světě rozdíl. Přestože tento rozdíl nemusí být tak viditelní a razantní, jak bychom si přáli, stále je to rozdíl a má velkou cenu. Nevzdávejme se tedy laskavého přístupu jen proto, že ostatní ho nemají. Nevzdávejme se naděje jen proto, že ostatní ji ztratili. Nevzdávejme se vizí o světě plném lásky jen proto, že ostatní tuto vizi nesdílejí. Soustřeďme se na to, abychom my sami byli v první řadě příkladem toho, co si přejeme ve světě vidět. 
Mějme soucit sami se sebou a se svým vnitřním dítětem. Dělejme si pravidelně radost tak, jak to cítíme, aniž bychom si to hned kazili svými "dospěláckými" argumenty. Otevřeme si znovu oblíbenou dětskou knížku, pořiďme si pěknou hračku, vybarvujme omalovánky nebo se pusťme do jakékoli činnosti, která v naší věčné dětské duši znovu probudí pocit lásky a radosti. Mnohé naše smutky, které v životě prožíváme, pocházejí právě ze srdce našeho zapomenutého, zanedbávaného a strádajícího vnitřního dítěte. Buďme sami sobě laskavým rodičem namísto nelítostného tyrana, a velmi brzy uvidíme, jak se naše srdce začíná otevírat lásce a důvěře.  
Buďme otevřeni novým lidem, novým vztahům a pozvánkám do společnosti. Ne každý nám nutně musí hned nějak ublížit - jak nás možná straší naše ego ve snaze se chránit. Především si však buďme dobrou společností my sami. Založme svůj přístup ke všemu a všem na lásce a soucitu, a to bez ohledu na to, jaký to bude či nebude mít efekt. Jde tu o NAŠE srdce, které cítí a dává lásku a které má proto z našeho přístupu největší prospěch.
Buďme ochotni rozpustit hradby, které jsme si kolem sebe vystavěli ve snaze se ochránit před dalšími ranami, a zkusme zase pocítit novou svobodu z otevřeného srdce. Možná to nepůjde hned ani snadno, ale půjde to. Stačí mít ochotu se této možnosti otevřít. Cesta, jak tento náš záměr uskutečnit, se pak sama najde a bude se nám postupně odhalovat. 
Zasvěťme tento měsíc lásce - k sobě, k druhým, ke světu i k životu samotnému - a všechno bude plynout přesně tak, jak má. Tomuto přístupu se máme naučit. Přejeme-li si prožívat život plný lásky, buďme sami láskou a posílejme ji dál. Věnujme lásku také sami sobě a projevme si uznání za všechno, co jsme dokázali, za všechno, co jsme se naučili, za to, jak jsme vyrostli, i za to, kým jsme. Vše, co jsme prožili a čím jsme si prošli, mělo za úkol dovést nás právě k tomu - abychom odhodili to, co nám bránilo být těmi jedinečnými osobnostmi, jimiž ve skutečnosti jsme, a začali vytvářet prostřednictvím sebe samých to, co si přejeme vidět v našem světě. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.