neděle 20. ledna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.1. 2019

Milí přátelé,

tento týden nám začíná silným úplňkem ve znamení Lva, který nás vyzývá k obnovení vlastní pokory, zkrocení ega a k navrácení se do vlastního středu, kde se nachází jen čistá láska a mír. Intenzivní energie, které v poslední době vnímáme, zejména jsme-li vysoce citliví, nám mohly do života vnést neshody, konflikty či jiné situace, které se dotkly našeho ega, našich zjevných i skrytých strachů a snahy mít všechno pod kontrolou, aby nás nemohlo nic překvapit nebo zaskočit. Naši andělé nám vzkazují, že se máme na toto všechno podívat z vysokého nadhledu a uvidět všechny tyto situace i vlastní vnitřní rozpoložení v širším kontextu - nepotápět se do nich, neulpívat v detailech, nerozpitvávat, co kdo proč udělal - máme si uvědomit, že všechny tyto jednotlivé události jsou jen kousky skládačky, které nám jednoho dne ukážou ucelený a smysluplný obraz a přinesou nám velmi důležitá poznání, zkušenosti i pozitivní proměny. Každá zkouška, kterou zvládneme, a každá překážka, kterou překonáme, nás ve skutečnosti osvobozují a pomáhají nám stát se těmi, kým opravdu jsme a máme být, a ne těmi, kým se snažíme být, abychom se někomu zalíbili nebo abychom o někoho/něco nepřišli. Potýkáme se s vlastními stíny proto, aby nám přestaly vládnout. A toho lze docílit jedině tehdy, když na ně konečně pohlédneme, místo abychom se snažili je nevidět, a přiznáme si je, místo abychom se snažili je zapírat. 
Nechme tedy světlo tohoto úplňku prosvítit i ty nejtemnější části naší mysli a srdce a vynést na povrch vše, co už v našem nitru nemá co dělat. Možná to nebude příjemné, ale je to důležité a v budoucích dnech budeme velmi rádi, že jsme si dovolili tímto procesem projít. 
Naši andělé jsou tu samozřejmě pro nás, připraveni nám pomoci, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni podstoupit změny, které jsou k uzdravení nás i našich situací potřebné. Rovněž můžeme požádat archanděla Haniela, který opatruje všechny citlivé duše a nese v sobě ženskou vnímavou energii, a napomáhá zejména ženám sladit se s energií Měsíce a vlastními cykly. Pomůže nám vnést do našeho nitra i do celého našeho života více jemnosti a soucitu, ať už vůči sobě samým nebo vůči jiným lidem. 

Pro nadcházející týden jsem si vybrala tyto karetní sady:

* Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea
* Andělé lásky od Doreen Virtue
* Wisdom of the Oracle (Moudrost orákula) od Colette Baron-Reid

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 


* * * 

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Spravedlivá rozhodnutí. Vypovídá o důležitosti rovnováhy v našem životě a doporučuje nám, abychom všechna svá rozhodnutí důkladně zvažovali a posuzovali je objektivně, tak aby byla v souladu s tím, co cítíme jako správné. Znamená to, že se nemáme rozhodovat jen podle toho, co by se líbilo druhým, ve snaze předejít jejich možným negativním reakcím, ale hlavně tak, aby to bylo v souladu s našimi vlastními hodnotami. Naše rozhodnutí, ať už ta velká či menší, mají dopad v první řadě na nás, a tak si dopřejme čas na to, abychom sami sobě přiznali, co si opravdu přejeme udělat a co naopak ne. Pokud se dané rozhodnutí týká dalších osob, je samozřejmě důležité brát ohled i na ně, ale nikdy ne za cenu zrady nebo zanedbání sebe samých. (Toto téma se nám ve výkladech opakovaně vrací.) Jsme vyzýváni k tomu, abychom zůstali věrní vlastnímu žebříčku hodnot, o kterém víme, že je pro nás ten správný a že nám v životě funguje. Rozhodujeme-li se v souladu s vlastním vnitřním vedením, nikdy neuděláme nic špatně, protože vnitřní vedení nás vždy vede tak, aby konečný výsledek našeho rozhodnutí byl ten nejlepší pro VŠECHNY zúčastněné - a to i tehdy, je-li naše volba ze začátku spojena s negativními reakcemi a názory jiných lidí. 
Druhé důležité poselství této karty spočívá v uzdravení našich zranění způsobených nespravedlností (ať už domnělou či skutečnou). Pokud jsme doplatili na nějakou nespravedlnost a neférovost, vzkazují nám naši andělé, že lpěním na těchto vzpomínkách jen ubližujeme sobě samým a že je důležité, abychom je ze svého nitra propustili. Máme si uvědomit, že v životě všech lidí funguje Zákon rovnováhy, který zajišťuje, že každý dostane lekce, které potřebuje, a že vše, co bylo poničeno, bude napraveno. Máme se vzdát své potřeby dohlížet na to, zda někdo jiný zaplatil za to, co udělal, a přenechat tuto záležitost Zákonu rovnováhy. Jinými slovy, potřebujeme se pustit těchto starých zraňujících emocí a myšlenek, a osvobodit se, tak aby do našeho života mohly přijít nové uzdravující zkušenosti, osoby, vztahy či situace, které nám pomohou se znovu vzchopit a žít dál s čistým srdcem. 
Úplněk, který nastane v pondělí 21.ledna, je k této příležitosti jako stvořený. Dovolme si tedy v tomto období propustit ze svého srdce, mysli, těla i energie všechno, co není láska a mír. Půjde se nám dál mnohem líp.

Z karet Kouzelní delfíni a mořské víly nám vyšla karta Hrejte si! Ta vypovídá o tom, že se nám velmi uleví, když uděláme všechno to, co nám je nám doporučeno výše. Rovněž se jedná o úlevu ve smyslu naší citlivosti, protože intenzivní energie předešlých dní se zase zklidní. 
Obecně nám tato karta říká, že se nemáme nechat přemoci vlastní vážností a že máme brát věci zlehka a se zdravým nadhledem. I když se v našem životě jedná o opravdu vážné záležitosti, příliš mnoho vážnosti a starostí nám škodí. Nezapomínejme si tedy ve víru všeho dění dopřávat čas na péči o sebe a na patřičné odreagování. Tím dopřejeme své mysli i svému srdci čas na odpočinek, po kterém budou občerstveny a snáze k nám budou přicházet nové náhledy, nápady i inspirace pro zlepšení dané situace.

Z Karet skryté moudrosti je tady Strážkyně vah, která opět poukazuje na záležitosti rovnováhy a spravedlnosti. Protože nám v tomto výkladu vyšly dvě karty z různých sad s tímtéž poselstvím, je na toto poselství kladen obzvlášť velký důraz. 
Opět nás vybízí k tomu, abychom se rozhodovali tak, aby to vneslo do našeho života více harmonie a míru - hlavně z dlouhodobého hlediska, navzdory možné dočasně nepříjemné atmosféře. Máme-li důvěru ve své vnitřní vedení a v moudrost Vesmíru, napojujeme se na jeho hojnost a přirozeně k sobě přitahujeme vše, co potřebujeme k tomu nejlepšímu možnému výsledku. Vybízí nás k vyrovnání se s tím, co se událo dříve, a ke znovunastolení zdravé rovnováhy v našem životě - včetně našeho vlastního nitra a těla. Pokud je nějaká oblast (vztahová, zdravotní, pracovní aj.), kterou jsme zanedbávali, může nám k rovnováze pomoci, když jí opět věnujeme svou péči. 
Kromě toho je také poselstvím pro ty z nás, kdo mají uražené ego. Jsme-li totiž ukřivdění a sálá z nás zlost na všechno nespravedlivé, odhání to od nás vše, co bychom si přáli - a naopak k nám přitahuje ještě více toho, kvůli čemu se vztekáme. Můžeme se kvůli tomu stát sebestřednými a někdy i bezohlednými a zlomyslnými. 
Pokud se to netýká nás samých, ale někoho v našem okolí, jsme tímto vyzýváni k přehodnocení tohoto našeho vztahu a rozmyšlení si, zda si ho chceme v životě udržovat. Neznamená to hned ukončování vztahů a pálení mostů, ale třeba jen omezení daného kontaktu, když je to nezbytné - tedy v případech, kdy daná osoba nemá žádný zájem na změně ani zlepšení svého naladění a jen kolem sebe šíří negativní energii. Těmto lidem můžeme posílat svou lásku a uzdravující energii na dálku, aby ji přijali, až (pokud) budou chtít. Nepomůžeme jim tím, že je budeme v jejich negativitě podporovat - a sami sebe tím stahovat dolů. Naše energie, pozornost a péče je potřebná v mnohých jiných situacích, kterým může opravdu pomoci, a tak si ujasněme priority a rozhodujme se vždy tak, abychom z daného rozhodnutí cítili co největší mír. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto období nám velmi silně vychází téma spravedlnosti (a nespravedlnosti). Budeme se zabývat léčením starých či novějších zranění, která nám byla způsobena druhými lidmi, nesplněnými přáními nebo vlastním způsobem vnímání (kdy nám něco připadá nespravedlivé a užíráme se tím, i když to tak ve skutečnosti není). 
Všechny staré křivdy, ublížení, ale i strach z jejich zopakování mají jít nyní z našeho nitra pryč. Aby však mohly tyto staré pocity a myšlenky odejít, musejí vyplout na povrch - a pokud jim to neumožníme sami, přijde něco nebo někdo, co/kdo tomu napomůže. V takové situaci si potřebujeme zůstat vědomi jejího vyššího účelu a nenechat se strhnout aktuálním dramatem. Máme si uvědomit, že tato situace nastala proto, aby z našeho nitra vyvolala starou špínu, kterou chceme nechat odplavit. Když tak učiníme, daná situace splní svůj účel a už se nebude opakovat.
Toto je období odpouštění a osvobozování se. Všechno, co se týká jiných lidí a jejich činů, nechme na Zákonu rovnováhy. My jsme zodpovědní hlavně za to, co děláme my sami. Neřešme tedy druhé, ale zaměřme se sami na sebe a na péči, kterou teď potřebujeme.
Jak je psáno přímo u karty Strážkyně vah: "Co se má stát, to se stane. Ať je to nyní jakkoli, nastane spravedlnost a přijde harmonie." Zákon rovnováhy je všudypřítomný a neomylný. Nechme tedy na něm, aby se postaral o všechno potřebné. Na nás je, abychom se dobře starali o svůj vlastní život - a podnikali kroky a změny, které jsou k tomu nezbytné. A prvním takovým krokem je očista našeho nitra, v níž nás současné období plně podpoří. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.