neděle 27. ledna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týdne od 28.1. do 3.2. 2019

Milí přátelé,

pomalu míjíme první měsíc nového roku, který začal vskutku velmi intenzivně. Z velké části se však jednalo o očišťující proces, při kterém jsme ze sebe setřásali mnoho staré energie z let předchozích, abychom mohli kráčet dál s lehkostí, bez zbytečné tíhy a především ve větším souladu s tím, co si opravdu přejeme a kým opravdu jsme. Přestože se v ani v tomto roce nevyhneme mnohým zkouškám a změnám - neboť jsou přirozenou součástí našeho života - budeme je zvládat lépe a snáze všechno ustojíme. Jak se říká: Těžko na cvičišti, lehce na bojišti. Vše, čím jsme si prošli, a vše, co jsme tím získali, nám nyní i v budoucnu bude dobře sloužit a snáze také pochopíme, proč jsme si měli projít právě tím či oním.
Únor by měl být měsícem zasvěceným laskavé péči o sebe samé, zejména o své nitro a jeho potřeby. Po tvrdé práci, kterou jsme na sobě a na svých záležitostech vykonali během ledna, si nyní potřebujeme odpočinout, doplnit energii a dopřát si to, na co jsme ve víru všelijakých událostí neměli zatím prostor. Naslouchejme tedy své duši i svému tělu a postarejme se o ně nejlépe, jak budeme moci. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Kouzelní jednorožci (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 


* * * 

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vychází karta Loučení. Vypovídá o přirozeném konci toho, co již naplnilo svůj účel a žádný další v našem životě nemá. Může se jednat o vztah, z něhož vyprchala láska, smysl nebo který nám nějakým způsobem škodil; o práci nebo projekt, které nás nenaplňují, byť jsme se pro ně mohli ze začátku nadchnout; o myšlenkové či jiné návyky, které nám neslouží a ubližují našemu zdraví, atd.
Naši andělé nám připomínají, že konce k životu patří úplně stejně jako začátky, a není proč se jich bát. Strach v nás vyvolává pouze ono neznámo nebo náhlé prázdno, které po konci následuje, a často také nedůvěra, že k nám přijde něco nového, co by toto prázdné místo zaplnilo. Lpíme na tom, co máme, ať je to sebevíc nenaplňující a zraňující, jen aby to pak nebylo ještě horší, kdybychom se toho pustili. Je to pro nás tedy také výzva k tomu, abychom zapracovali na své důvěře - zejména v sebe samé a ve své schopnosti a sílu. Nikdy nás nepotká nic, co bychom nemohli zvládnout - ať už sami, tak i s pomocí. Ne všechno musíme dělat sami. Pokud tedy cítíme, že je na nás něčeho příliš, je naprosto v pořádku požádat někoho o pomoc a pak tuto pomoc s vděčností přijmout.
Je-li na nás, abychom my sami něco ukončili, můžeme s tím mít problém, zvlášť pokud trpíme strachem z opuštění, samoty, nebo nějakého jiného nedostatku - a zvlášť z toho, že bychom takovou bolest "způsobili" někomu druhému, koho se záležitost týká. Pokud by nám však setrvávání v současném stavu mělo ubližovat, bude i bolestivý odchod pořád příjemnější než nadále trvající utrpení a strádání. Dovolíme-li si učinit krok, o kterém víme, že je ten správný, byť je nám nepříjemný, prokážeme tak svou víru v hojnost - a ta se nám obratem promítne do života ve formě nových a lepších aspektů, které nás budou naplňovat a pomohou nám také v uzdravení jakékoli bolesti spojené s předchozím ukončováním.
Vedle samotného ukončování se také jedná o smíření se s tím, že některé věci nedopadly tak, jak jsme si přáli nebo představovali - o naše nenaplněná přání, kterých se musíme pustit, abychom si v sobě neudržovali energii zklamání, frustrace nebo pocity selhání. Je to podobné, jako když máme ve váze květinu se spoustou poupátek - některá vykvetou, jiná ne. Na tom není nic špatného, prostě to tak je. Příroda je v tomto smyslu nejlepší učitelkou, a tak se na ni nalaďme a dovolme jí, aby nám svou moudrostí pomohla tímto obdobím projít.

Z karet Kouzelných jednorožců je tady Zvědavost, která nás vede k tomu, abychom se více zaměřovali na to nové, co má přijít, namísto neustálého ohlížení se za minulostí a lpění na ní. Přestože původní význam této karty spočívá v tom, abychom se pustili do nějaké činnosti nebo se naučili něco nového, co nás zajímá, v souvislosti s celkovým kontextem je to spíše poselství o udržení si smyslu pro nadšení z nových začátků. Nemusíme všechno vědět předem. Nemusíme vždy vědět, co jak bude. A přece to může být nádherné, až nám to vezme dech! Spousta lidí má takový strach, že věci budou po změně ještě horší než doteď, že je jim postoj, který změny VÍTÁ, úplně cizí a nedovedou si ho ani představit. Opět se nám přitom nabízí přírodní vzor: malí ptáčci, kteří se mají vylíhnout z vajíčka, i když ještě ani pořádně nevidí. Ti si nikdy neříkají "Co když tam venku čeká něco špatného? Radši bych měl zůstat ve svém vajíčku, byť je mi čím dál těsnější a sotva se sem vejdu." Sladíme-li se s přirozenými cykly přírody, nebudeme mít ze změn ani konců takový strach, protože si uvědomíme, že nové začátky, které pak přirozeně a zcela samozřejmě následují, jsou stejně nádherné jako rozkvétající jaro, jež nás naplní úžasem bez ohledu na to, jak krutá předtím byla zima.

Moudrost orákula nám pro tento týden posílá kartu Tady a teď. Tato karta nám vyšla už před pár týdny a vypovídá tedy o tom, že máme stále ještě problém žít v přítomnosti. Říká nám, že většina naší bolesti a tíhy vychází z naší tendence neustále se ohlížet zpátky do minulosti, nebo se naopak strachovat o budoucnost, která ještě nenastala - a kterou si tvoříme sami tím, co děláme teď. Když setrváváme v minulosti nebo v budoucnosti, uniká nám život mezi prsty. Každý přítomný okamžik promarníme buď lítostí nad tím, co bylo, nebo strachem o to, co bude. Ve výsledku nám tak zbytečně uteče další den našeho života. Minulost nezměníme a budoucnost bude nejlepší, jaká bude moci být, jestliže teď a tady co nejlépe využijeme čas, který máme. Místo rozebírání starých ran je tedy začněme konečně léčit - přestanou se nám kopírovat do každého dalšího dne a začnou se objevovat cesty, které nás v našem rozhodnutí uzdravit se podpoří. Místo starostí o to, jaká bude budoucnost, se sami teď a tady postarejme o to, abychom ji dneškem ovlivnili co nejlépe. Prožijme dnešek tak, abychom si za něj zítra poděkovali. Žijme dostatečně naplno, tak abychom na minulost ani budoucnost neměli čas myslet. Soustřeďme se na přítomný okamžik a na to, co máme k dispozici a co můžeme dělat teď. Věnujme se aktivitám, které nás pohltí - ať už je to příjemný odpolední spánek, úklid a proměna domova, péče o své tělo, tanec, hraní her, sledování filmů nebo četba knihy, či cokoli jiného, co nás soustředí do přítomnosti a pomůže nám zrelaxovat naši mysl. Dejme si také pozor na závislosti, které jsou rovněž prostředkem k úniku od přítomnosti, která se nám nelíbí. Požádejme o vedení ohledně toho, co je pro nás nejlepší, a pak toto vedení následujme. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu nás čekají rozhodnutí a volby, ať už více či méně významného rázu, které mají posloužit našemu vyššímu dobru a jejichž prostřednictvím máme projevit svou víru ve Vesmír, ale i lásku a úctu k sobě samým a svému životu. Čiňme rozhodnutí, která budou ctít nejen druhé, ale i nás. Projevme sami sobě lásku tím, že se rozhodneme tak, jak opravdu chceme a jak víme, že je to správné, namísto toho, co od nás chtějí nebo očekávají druzí. MY žijeme náš život, ne oni. Jsme to my, kdo musí svůj život uspořádat tak, aby nás podporoval a my jej - a učinit pro to to, co je třeba. Nemějme strach z toho, že někomu ublížíme, že se někoho dotkneme nebo že někoho nahněváme, protože velmi často se jedná o projev jeho vlastního strachu ze změn. Pokud dané rozhodnutí týkající se více lidí vychází opravdu z našeho srdce a cítíme ho opravdu jako to pravé (a není to nárazová, impulzivní emoce), pak vždy přinese z dlouhodobého hlediska jen to nejlepší nám i všem ostatním, přestože můžeme dočasně prožívat smutek nebo jiné nepříjemné pocity, jež jsou s některými změnami spojeny. Nenechme se brzdit strachem a nechme Lásku, ať jedná skrze nás. Protože rozhodnutí, která děláme ze strachu, nám nikdy nepřinesou nic jiného, než jen další strach - a často i manipulaci ze strany druhých, kteří nás skrze náš strach mohou snadno ovládat a ovlivňovat. Láska nás nikdy nevede špatně, ani by nás nevedla k ničemu, co by mělo nám nebo jiným škodit. Udržme si tedy víru v její moudrost (a naši intuici) a otevřeme se změnám, které přicházejí, aby nám bylo v životě lépe - a nejen nám, ale i druhým, protože co je dobré pro nás, je vždycky dobré i pro všechny ostatní. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.