neděle 14. dubna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.4. 2019

Milí přátelé,

tak jako jsme se nadšeně pustili do nového období s čerstvou energií, probudily se v mnohých z nás doposud skryté obavy, nejistoty a další "stíny", které nám naše nadšení mohou kazit. Momentálně se nám proto rozjíždí citlivé období různých změn, zejména těch vnitřních, které nám mají posloužit k tomu, abychom se oprostili od toho, co nás i náš život doposud omezovalo, negativně ovlivňovalo a co nám ubližovalo. Týká se to zejména těch věcí, s nimiž jako bychom sami nic nezmohli - tendence, návyky, myšlení či způsoby vnímání, o kterých možná velice dobře víme, ale nic z toho, co jsme zatím vyzkoušeli, abychom to změnili, nám nedokázalo opravdu pomoct. 
Proto nám přichází na pomoc vlna očistné energie, která si s těmito záležitostmi poradí za nás - ale musíme jí to dovolit. Musíme být ochotni tuto "proceduru" podstoupit a umožnit očistné a léčivé energii, aby měla přistup do našeho nitra i z něj a mohla tak vyplavovat a léčit vše, s čím si nedovedeme poradit.
Mějme v tomto období se sebou soucit a buďme k sobě vlídní. Stejně tak buďme soucitní a vlídní k ostatním, kteří mohou také bojovat se svými vnitřními záležitostmi. Toto období nebude trvat dlouho, ale bude silné, zvlášť pokud jde o něco hluboce zakořeněného, co je třeba důkladně vytrhat i s kořeny. Udržme si zdravý nadhled, snažme se vidět situace v našem životě z vyššího pohledu a mějme na paměti, že nic se neděje jen tak a že všechno nám má v něčem posloužit. 
Naši andělé a průvodci na Nebesích i na Zemi nám budou k dispozici a budeme-li potřebovat s něčím pomoci, rádi nám ji poskytnout. Nikdy nejsme sami a vše, co budeme potřebovat, se k nám vždy dostane. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Wisdom of the Oracle (Moudrost orákula; Colette Baron-Reid)
  • The Wisdom of Avalon (Moudrost Avalonu; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Šestka Hojnosti, karta rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Říká nám, že se nám nyní dostává mnohých darů, ať už hmotných, citových, myšlenkových nebo v nějaké jiné formě; a současně nám připomíná, že vždy budeme mít k dispozici všechno, co potřebujeme. 
Protože většina z nás, kdo se nacházíme na duchovní cestě, má tendenci především dávat a pomáhat, jsme nyní vedeni k tomu, abychom toto dávání zdravě vyvážili tím, že si dovolíme přijmout dary, které se nám nabízí. Může to být cokoli od pozvání na oběd, přes nejrůznější dárky a laskavosti, až k péči nebo odměně, kterou si dopřejeme my sami. Podstatou tohoto sdělení však je, abychom byli ochotni přijímat, a to bez pocitů viny nebo dluhu. Sami víme, jak naplňující pro nás je, když můžeme pro někoho něco hezkého udělat, a tak tuto radost z dávání dopřejme i jiným, aniž bychom podlehli nutkání hned pro něho také něco opět udělat nebo mu něco dávat na oplátku. Těšme se z toho, co máme, a vítejme do svého života další takové hezké věci.
Pokud má někdo finanční problémy, je pro něj tato karta znamením, že se mu dostane pomoci, ať už prostřednictvím peněz, nápadu, jak danou situaci vyřešit, a nebo nějakou jinou formou. Důležité přitom je necítit se špatně kvůli tomu, že jsme se do takové situace dostali, vzali si poučení, pokud se nám nějaké nabízí, a využili této situace k vlastnímu posílení a růstu.
V souvislosti s probíhajícími vnitřními proměnami je to však především ujištění, že se nám dostane potřebné podpory a že se nemáme bát, protože se nám dostane pomoci. Nemusíme být na všechno sami. 

Z karet Moudrosti orákula je tady karta Flexibilita. Ta nás vyzývá k tomu, abychom nyní příliš nelpěli na tom, jak má co být nebo jak má co probíhat, a ponechali věcem dostatečný prostor k tomu, aby se mohly samy co nejlépe vyvíjet. Máme se odpoutat od představ, které omezují naše možnosti na jednu jedinou, a uvědomit si, že se jich nabízí mnohem více, než jich vidíme. Máme být přizpůsobiví a plynout s proudem - přitom je však nadále důležité držet se svých hodnot a nedělat kompromisy, které by měly být na úkor těchto hodnot.
Pro naše vztahy je to výzva ke zkoušení nových věcí, k jejich oživení a vnesení nové, čerstvé energie. Dále nás vyzývá k tomu, abychom byli ochotni ustoupit, pokud procházíme nějakou hádkou, protože přece nemusíme mít za každou cenu pravdu a vydupat si své. Samozřejmě to záleží na konkrétní situaci a lidech, obecně nás však tato karta varuje, abychom si své vztahy zbytečně neponičili jen proto, že chceme mít za každou cenu pravdu a vynucujeme si od druhého uznání, že ji máme. 
Pro nezadané je tato karta poselstvím, že nemají lpět na tom, jak přesně má jejich budoucí partner či partnerka vypadat a jaký/á přesně má být. I lidé, kteří zprvu nevypadají jako ti praví nebo nás nijak zvlášť nezaujali, se mohou ukázat jako úžasné bytosti, když se nenecháme odradit prvním dojmem. Samozřejmě jsou vlastnosti, které jsou pro nás a potenciální vztah důležité a kterých se držet musíme, ale ne všechno do této kategorie spadá - a na nás je, abychom byli flexibilní i v tomto ohledu. Nakonec můžeme zjistit, že nám něco jiného vyhovuje mnohem více než to, co jsme původně vyžadovali.
Nakonec je tato karta obecným vedením k tomu, abychom se vyvarovali své neústupnosti a tvrdohlavosti a byli ochotni nacházet řešení, která budou dobrá pro všechny zúčastněné. Nemusí být všechno podle nás, a přece to může být dobré, ne-li lepší.

Moudrost Avalonu nám pro tento týden posílá kartu Rozrušení. Je to však poselství pozitivní, neboť aby mohl nastat nový a lepší řád, musí se to staré, nefunkční a ustrnulé rozbít a rozpohybovat. Neznamená to nic dramatického - je to prostě jen přirozený průběh věcí, tak jako když na jaře rozkvétají stromy, v létě plodí, na podzim opadají a v zimě odpočívají. Všechno má svůj přirozený cyklus a my jsme vyzýváni k tomu, abychom plynuli s ním a nesnažili se věci udržet tak, jak byly, ze strachu, že o ně přijdeme nebo že se stane něco špatného. Vesmír nemá žádný důvod nám něco kazit nebo nám ubližovat - i tehdy, kdy z našeho života něco odejde nebo se něco zdánlivě pokazí, můžeme posléze pozorovat, jak dobré a důležité věci nám z toho vzešly a kolik dobrého jsme díky tomu dostali. Tato karta nám tedy dává vědět, že se blíží období změn a přeuspořádávání, a že se toho nemáme bát a nemáme s tím bojovat. Všechno se uskupí tak, jak má. Čím méně do toho budeme zasahovat a čím ochotnější budeme tyto změny připustit, tím dříve celý proces skončí a tím snáze jím projdeme. Nemusí se přitom jednat jen o vnější oblasti našeho života (vztahy, kariéra, atd.), ale o rozrušení v našem vlastním nitru, která má posloužit k vyplavení a odstranění našich starých bolestí, negativity, nezdravých návyků a tendencí, a tím z nás udělat nového člověka, který bude schopen prožívat takový život, jaký si opravdu přeje, aniž by jeho prožívání určovaly a ovlivňovaly staré vzorce a zkušenosti. Ať už nastane jakákoli změna a ať už její průběh bude sebevíc chaotický a nepříjemný, máme plynout s tímto procesem a být si jisti, že nám to všechno pomůže - a že pak všechno bude mnohem lepší než předtím. 

* * *

SHRNUTÍ
V našem životě se nyní bude odehrávat mnoho změn, při kterých se budou přeuspořádávat některé věci, které již nefungují, a to tak, aby znovu fungovaly nebo byly vynahrazeny něčím novým a fungujícím. Bude nám přitom poskytnuta veškerá podpora, kterou k tomu potřebujeme - budeme v pravý čas vědět, co a jak udělat, budeme mít podporu svých andělů na Zemi i na Nebesích, budeme mít všechny potřebné prostředky a schopnosti. Nemáme se bát dočasného chaosu a nejistoty, které vznikají při procesu přeuspořádávání. Přicházejí nám na pomoc, aby rozbouraly a odplavily to, co nám doposud kazilo radost ze života a neumožňovalo nám ho opravdu žít. Buďme tedy vděční za tuto pomoc a přijměme ji, přestože tento proces nemusí být příjemný. Tak jako některá lékařská vyšetření mohou být nepříjemná až bolestivá, nakonec nám pomohou k odhalení problému, jeho léčení a nakonec k samotnému zdraví. Buďme flexibilní a dopřejme nynější energii potřebnou volnost k tomu, aby mohla působit tam, kde je to potřeba. Udržme si víru v její výsledky a dovolme si nechat se očistit. Budeme za to rádi.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.