neděle 28. dubna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.4. do 5.5. 2019

Milí přátelé,

máme před sebou období, v němž se již odedávna oslavovala hojnost, plodnost a láska ve všech svých podobách. V noci ze 30. dubna na 1. května se slaví svátek Beltain, při němž byly tradičně zapalovány ohně - v jednom se spalovaly starosti a vše ostatní, od čeho se lidé chtěli očistit, do druhého vkládali svá přání, radost a vděčnost za hojnost a úrodu. U nás bývá 1. máj spojen s láskou a s ranními polibky pod rozkvetlými třešněmi. 
Ať už ctíme tento tradiční svátek a nebo nikoli, jsme v tomto týdnu vyzýváni k obdobnému procesu - očištění a oproštění se od toho, co si již nechceme brát s sebou na další cestu, zahození zbytečných břemen (zejména stresu apod.) a současně také k uctění Matky Země, která nás živí a která nám i dalším bytostem a přírodě dává život, a k oslavování všeho, čeho se nám dostalo a dostává, i k poděkování a důvěře za všechnu hojnost, která je teprve na cestě k nám. 
Máme si udržet optimistický náhled, uvolnit se a využít toto období k potěšení sebe i druhých prostřednictvím lásky a sdílení své hojnosti. Slaďme se s přírodou a její energií a dovolme jí, aby nás podpořila a vyživila a mohla proudit a tvořit skrze nás. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělské tarotové karty (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Zvolte si svobodu. Vypovídá o tom, že si v určitém ohledu připadáme jako v pasti, jako by nad námi měl někdo (nebo něco) moc a ovládal nás, cítíme se jako oběti, které s tím nemohou nic dělat, a upadáme pak do negativního rozpoložení. Stěžujeme si, bráníme se, bojujeme a zlobíme se, ale nic z toho nám nepomáhá a danou situaci neřeší. Možná máme pocit nespravedlnosti a dožadujeme se nějakého vyrovnání. 
Tato karta nám připomíná, že i když někdy oběťmi opravdu můžeme být, ne vždy tomu tak je. Zamysleme se tedy nad tím, zda se v určité situaci nestavíme do role oběti my sami. 
Tato karta nás mimo jiné varuje před manipulací, ať už z naší strany vůči druhým, nebo z jejich strany vůči nám. Nikdo nemá právo někoho ovládat a snažit se ho nutit, aby jednal podle cizí vůle, když to sám nechce. Ponechme druhým svobodu v tom, kým chtějí být a co by chtěli dělat. Čím více svobody jim poskytneme, tím méně jim bude chybět a tím méně o ni budou usilovat - a tím více míru mezi námi bude vládnout. Obdobně si nenechme omezovat svou vlastní svobodu jinými lidmi nebo jejich očekáváními. Nenechme se tlačit do ničeho, co doopravdy nechceme my sami. Nenechme se vydírat a nedovolme nikomu, aby proti nám zneužíval naše pocity (např. vinu, zodpovědnost či pocit dluhu). Naslouchejme v tomto období především své vlastní intuici a odolejme pokušení upadnout do stavu nespokojenosti, soustředění se na nedostatek a na to, co je špatně, stěžování si a negativity.
Tato karta nám říká, že nejsme zdaleka tak bezmocní, jak si připadáme, a že když budeme ochotni vzdát se své role oběti, velmi brzy se z ní také opravdu vymaníme.

Z Andělských tarotových karet nám vyšla Královna Země, karta, která představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, jedná se o někoho, kdo stojí pevně nohama na zemi, je praktický, uvědomělý, moudrý a klidný a kdo má také laskavou, pečující stránku. Pro většinu z nás je to nyní výzva k tomu, abychom takoví byli sami k sobě a dopřáli si potřebnou péči a výživu. Dovolme také Matce Přírodě, aby nám projevila tuto svou stránku a pomohla nám s duševní i fyzickou výživou. Dovolme si vychutnat její dary, zejména pokud jde o léčivou energii, kterou nám nyní poskytuje, abychom se oprostili od některých svých starých bolestí a jiných břemen a vykročili dál lehčí, zbavení zbytečné tíhy. Když si dovolíme své uzdravení, staneme se novými zprostředkovateli uzdravující energie pro ostatní.
Co se týká situace, vyzývá nás tato karta ke sdílení času s druhými lidmi - částečně také k oslavám. Máme se věnovat jak sami sobě, tak i těm, kdo naši péči potřebují a kdo ji ocení. Řešíme-li nějaký problém, máme k němu přistupovat s laskavostí a pochopením, ale také prakticky.
V souvislosti s předchozí kartou nám říká, že máme na to, abychom přestali být oběťmi a vzali věci do svých vlastních rukou. 

Z Karet kouzelné mapy nám vychází karta s názvem Vyléčit si zranění. Opět je to karta o péči a uzdravení, a souvisí hlavně s předchozími týdny, během nichž jsme procházeli velkou očistou a ne vždy to pro nás byly příjemné chvíle. Tento týden by měl být jako tišící a hojivý balzám na rány, které jsme otevřeli, abychom je vyčistili, a nyní budou zakrývány, aby se mohly jednou provždy zahojit. Vyživující energie Země, která je nám nyní k dispozici, je k tomu ideální - jen si o ni musíme říct a být ochotni ji do sebe přijmout. 
I nadále se samozřejmě mohou objevovat další staré bolesti, které je třeba propustit, a tak mějme se sebou soucit, stejně jako s druhými, kteří si mohou procházet vnitřním peklem, aniž by dávali cokoli najevo. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je velký týden péče o sebe a vnitřní výživy. Budeme se zbavovat zbytečné vnitřní tíhy, hojit jizvy po ranách, které jsme v poslední době čistili, a soustředíme se hlavně na to, abychom se uzdravili. Tím, že si dopřejeme potřebnou péči, prospějeme jak sami sobě, tak i druhým, protože se staneme nositeli uzdravující energie. Tu však k sobě musíme připustit a přijmout ji.
To nepůjde, dokud budeme chtít být oběťmi a udržovat se v tomto stavu i nadále. Buďme ochotni zbavit se tohoto svého sklonu dělat ze sebe oběť, a soustřeďme se na to, co můžeme změnit a ovlivnit, abychom oběťmi nezůstali. Naši andělé nám rádi pomohou, když je o to požádáme.
Uzdravovat se přitom nebudeme pouze my sami, ale i oblasti a situace v našem životě.
Energie Země, která v rámci svého cyklu nyní podporuje hojnost, lásku a radost ze života, nás v těchto našich záměrech podpoří. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.