neděle 19. května 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.5. 2019

Milí přátelé,

s mnohými z nás pořádně zamával právě uplynulý (a stále doznívající) úplněk ve znamení Štíra, během kterého jsme mohli být zasaženi do našich nejcitlivějších míst, ať už záměrně či nezáměrně, druhými lidmi, vnějšími okolnostmi a nebo náhlou nevysvětlitelnou změnou našeho vnitřního rozpoložení. Tyto vesmírné a energetické vlivy nám vždy slouží k něčemu důležitému a napomáhají nám v naší osobnostní transformaci. Bolestivé a jinak nepříjemné energie z našeho nitra jsou vyvolávány na povrch, aby mohly být propuštěny. Když si to neuvědomujeme, snažíme se proti tomu bojovat a honem je zatlačit zpátky do temných koutů svého nitra, odkud začaly vycházet. Avšak čím více bojujeme proti vlastnímu osvobození, tím větší sílu musí Vesmír použít, aby nám k osvobození pomohl. 
Někteří z nás si možná pomyslí, že přece takováto obrovská intenzita nebyla vůbec zapotřebí! Zamysleme se ale: OPRAVDU bychom to všechno nechali vyjít na povrch, kdyby nás k tomu nedonutila síla nynější energie? Opravdu bychom to připustili? Často si uvědomíme, že ne. A že tato silnější období mají v naší osobnostní proměně a uzdravování opravdu nenahraditelnou roli. Je samozřejmě možné propouštět své bolesti a další formy tíhy i bez tohoto "donucení", ale k tomu je zapotřebí nemít strach ze změn a z vlastních emocí - což se mnozí z nás ještě stále učí. Ale to je v pořádku.
Během tohoto týdne budeme i nadále propouštět ze svého nitra (i ze života) to, co nás tíží, co nás brzdí a co nás činí nesvobodnými. S ubývajícím měsícem máme ideální období k tomu, abychom nechali ubývat i to, co nás zraňuje a omezuje. Slaďme se tedy s jeho energií a s přírodou a dovolme si pustit to, na čem jsme tak dlouho lpěli a co nám přitom ubližovalo nebo co v našem nitru či životě jen zabíralo místo. Nemusíme všemu rozumět, stačí se nechat vést svou intuicí. Ona ví, co a jak je třeba udělat. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Karty archanděla Gabriela (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle, Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla pro tento týden Trojka Hojnosti. Je to karta kreativity, tvoření nebo jakékoli činnosti, kterou si užíváme a která nás dokáže pohltit v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Říká nám, že máme své mysli dopřát chvilku klidu a přestat alespoň na chvíli řešit a rozebírat své problémy, které si tak často ještě více komplikujeme. Taková činnost, která nás dovede pohltit, nám slouží jako mentální odpočinek. Tak jako bývají hodně zranění lidé uváděni do dočasného umělého spánku, aby mělo jejich tělo co největší prostor a klid na regeneraci a uzdravení, slouží nám naše tvorba nebo jiné milované činnosti k tomu, abychom svou mysl nechali "spát" (samozřejmě ne úplně doslova), a tím jí dopřáli čas na zklidnění a odpočinek. Soustředíme-li se na to, co právě děláme, všechno ostatní necháváme být - a právě tehdy se to všechno ostatní může konečně začít samo řešit, protože už do toho nezasahujeme a nesnažíme se to řídit a dohlížet na to. Čím více nějakou svou záležitost rozpitváváme a snažíme se ji řešit, tím víc se v ní topíme a v konečném důsledku si k danému problému přidáme ještě další - například svůj vlastní stres a strach. Někdy dané situaci pomůže naopak právě to, že ji řešit nebudeme. Jsou to případy, kdy bez ohledu na to, jak moc se ji snažíme vyřešit, nemůžeme přijít na žádné možné řešení. Tehdy to znamená, že existuje nějaké jiné, které není na nás a které, aby se mohlo uskutečnit, potřebuje, abychom mu nechali prostor. Tato karta nás vybízí k tomu, abychom se od své situace odpoutali, nechali ji být a dovolili jí, aby se mohla uzdravit sama svým způsobem - a my také, protože si odpočineme od svého stresujícího přemýšlení.
Mimo jiné tato karta značí také růst, zdokonalování svých dovedností a schopností prostřednictvím praktikování, a postup na vyšší úroveň, ať už se jedná o náš duchovní růst a nebo třeba v rámci kariéry.

Z Karet archanděla Gabriela nám vyšlo poselství Projevte svou vnitřní pravdu. Vybízí nás k tomu, abychom byli upřímní, a to jak vůči druhým lidem, tak i k sobě samým a v rámci svého vyjadřování. Archanděl Gabriel je anděl poslů všeho druhu, od profesionálních, jako jsou např. učitelé, novináři, spisovatelé, řečníci, apod. až ke každému z nás v běžných mezilidských interakcích, kdy někomu něco sdělujeme. Pomáhá nám, aby naše slova i jiné druhy komunikace byly založeny na lásce a byly tak prostředkem uzdravování a šíření radosti. Požádejme ho tedy o pomoc, ať už se jedná o naši komunikaci s druhými lidmi a nebo s přiznáním si svých skutečných pocitů, ze kterých máme možná strach. 
Tato karta poukazuje na náš sklon zapírat určité okolnosti. myšlenky či pocity ze strachu, že bychom způsobili něco špatného, kdybychom je projevili. Je sice pravda, že některé věci je lepší neříkat, je však stále nutné je vyjádřit - například do deníku nebo je vyjádřit svým andělům, kteří nás nesoudí a kteří si s uvolněnou negativní energií poradí. Pokud v sobě cokoli dusíme, roste to v nás a jednoho dne si to stejně najde cestu ven. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom nic nepopírali a všechno to, co si myslíme nebo co cítíme, zdravým způsobem vyjádřili. Nemusíme se stydět za to, že máme takové pocity nebo myšlenky. Jako lidé máme i své stinné stránky, a to tak prostě je. Čím méně před nimi budeme utíkat, tím snáze s nimi budeme moci pracovat a kultivovat je tak, aby nás tolik neomezovaly a nekomplikovaly nám či druhým lidem život. Přiznejme si tedy cokoli, co nyní cítíme. Nepředstírejme, že je něco v pořádku, když není. Nesnažme se přehlížet pravdu. Buďme k sobě zcela upřímní. Nemusíme zatím nic DĚLAT. Jen je třeba uvolnit temnotu, kterou jsme v sobě uzavřeli a která nás tolik děsí právě proto, že ji nechceme vynést na světlo. Když tak však učiníme, můžeme zjistit, že nakonec nic z toho, co se v této temnotě skrývalo, není tak hrozné, jak jsme si mysleli. 
Pokud máme strach, požádejme o pomoc také archanděla Michaela, který nám pomůže sebrat odvahu a odpoutat se od svého strachu.

Z Moudrosti orákula tu nakonec máme jednoduché a přitom důležité poselství: Dýchejte. Připomíná nám, že velmi často ve své zoufalé snaze "přežít" zapomínáme ŽÍT. Dopřejme si chvíli a soustřeďme se na své tělo. Kolik napětí jsme v něm vypěstovali? Kolik bolesti v něm držíme? Kolik tíhy v něm nosíme? A proč to vlastně děláme? Proč by mělo naše tělo doplácet na to, že neumíme zacházet se svými myšlenkami a emocemi? Proč bychom je do něj měli ukládat, když přitom měly být už dávno propuštěny? Toto poselství navazuje na předchozí kartu o vyjádření svých pocitů - a tedy i propuštění energií, které jsme v sobě udržovali. 
Toto je poselství, které nám připomíná důležitost sebelásky. Připomíná nám, že centrem našeho života nemají být naše problémy, ale náš samotný život, díky kterému vůbec existujeme. 
Kdo z nás myslí na své tělo, když je soustředěný na svoje problémy? Kdo z nás si uvědomuje, jak ubližuje svému tělu i svému nitru, když v sobě svým myšlením a způsobem vnímání vyvolává masivní množství stresu? 
Tato karta nám připomíná, že JE možné být objektivní a jednat, aniž bychom se přitom stresovali. Některým z nás to připadá neuvěřitelné. Je přece normální cítit stres, když něco nefunguje a když máme strach o své bezpečí! To, zda se stresujeme nebo ne, případně do jaké míry, je však otázkou ROZHODNUTÍ. Mnozí lidé si to uvědomí, jakmile se opravdu dostanou za čáru a jejich tělo začne vypovídat službu. V momentě, kdy si zničíme zdraví, si uvědomíme, jak jsme si celou dobu zbytečně ubližovali. Přitom ani sebevětší míra stresu nikdy nevyřešila vůbec nic! Podívejme se na svou situaci z perspektivy vlastního zdraví. Opravdu nám nějaký vztah, člověk, práce, peníze nebo něco jiného stojí za to, abychom zničili sami sebe? Opravdu nám to pomůže? Opravdu je to tak strašně nezbytné, jak si myslíme? Opravdu je tohle pro nás normální? 
To, zda se stresujeme, je naše VOLBA. Znamená to, že jsme se někde uvnitř rozhodli, že stresovat se kvůli našim problémům je pro nás důležitější než život sám. Zůstat vnitřně v klidu neznamená být lhostejní. A stejně tak nemusíme svým stresem "dokazovat", jak nám na něčem záleží. Záležet nám na tom může i tehdy, když se stresovat nebudeme. Zvolíme-li si vnitřní mír bez ohledu na to, jaké okolnosti v našem životě jsou, znamená to, že své zdraví a svůj život samotný stavíme na první místo. A co se pak stane - mnohé naše problémy se najednou začnou zázračně řešit, protože byly způsobeny právě tím, že jsme se stresovali. Právě tím, že jsme své zdraví a život upozadili a nevážili si ho. 
To, že se pustíme stresu a obav, neznamená, že přestaneme být zodpovědní nebo že se na všechno vykašleme. Znamená to, že své záležitosti budeme řešit - ale tak, aby nám to neubližovalo. Znamená to, že náš život a naše zdraví (fyzické i duševní) jsou pro nás prvořadé. Jakmile učiníme svou prioritou samotný svůj život, postará se tento život o všechno, co je pro nás důležité. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nám má posloužit jako prostor pro zklidnění rozjitřených emocí a myšlenek, jejich uvolnění, vyjádření a zpracování. Pomáhá nám začlenit nově zjištěné pravdy a skutečnosti do našeho života a učinit takové změny, které nás posunou dále. Je třeba být k sobě upřímní a tyto pravdy si přiznat. Neznamená to, že podle nich musíme hned i jednat. Stačí, že si připustíme, co opravdu cítíme. Tato upřímnost nám pomůže ve všech dalších krocích.
Celý tento výklad je o VYJADŘOVÁNÍ. Je o tom, že něco pustíme ze sebe ven. Mohou to být potlačované pocity, nevyslovené pravdy, stará zranění nebo napětí, které jsme způsobovali ve svém těle.
Tento týden je jako jeden obrovský výdech. Máme ze sebe nechat vyjít úplně všechno, co chce ven. Není třeba s tím bojovat a zahánět to zpátky. Nechme to jít. Cokoli z nás odchází, má k tomu také důvod. Věřme svému nitru, že ví, co dělá, i proč. 
A především se dobře starejme o své zdraví, a to jak fyzické, tak i to duševní. Obojí je stejně důležité. Nezapomínejme na ně. Nepřipusťme, aby nás náš strach dovedl až tak daleko, kdy si své zdraví kvůli němu zničíme. Za to nám NIC nestojí. Opravdu NIC. Mějme tedy zdravě sestavené priority a na první místo bez jakýchkoli výčitek postavme svůj samotný život. Když učiníme život svou prioritou a budeme podle ní také jednat, všechno se přirozeně vyřeší tak, aby to náš život podpořilo. A naopak, budeme-li po něm šlapat, nemůžeme se divit, že po něm šlapou i všichni (a všechno) ostatní. 
Náš život je ten největší dar a nic z toho, co nyní řešíme jako problém, se mu nemůže rovnat. Buďme si toho vědomi a važme si ho. Rád nám potom tuto úctu bude projevovat i nazpět. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.