neděle 23. června 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.6. 2019

Milí přátelé,

červen utekl jako voda a my ho nyní uzavíráme ve víru kulminující energie letního slunovratu, v období nejdelších dnů roku. Kromě plodné síly těchto dní můžeme však také pociťovat vliv nadcházející retrográdní fáze Merkuru ve znamení Lva, která začne 7.7. a skončí 31.7. Znamení Lva zahrnuje témata naší hrdosti, pýchy, ega, pocitů výjimečnosti či nadřazenosti; Merkur pak souvisí s komunikací všeho druhu, v níž mohou nastávat komplikace. Pokud jsme tedy my nebo lidé v našem okolí neobvykle popudliví, vztahovační a konfliktní, může to být právě tímto planetárním vlivem. Silně bude působit hlavně na osoby ve vůdčích pozicích včetně vlády. 
Předcházející období Raka může být pro mnohé z nás emocionální, protože zesiluje naši potřebu harmonie, klidu a stabilních, láskyplných vztahů. Budeme-li mít dostatečně rozvinutou schopnost nebrat si věci osobně a mít se sebou i s druhými lidmi soucit, můžeme tímto obdobím proplout i bez jakýchkoli větších problémů. Naši andělé nám v tom rádi pomohou.
Výklad pro tento týden je vedením andělů zejména pro přípravu na následující méně klidné týdny, které mnohé z nás čekají. Přestože však energie působí globálně na všechny, stále zůstáváme individuálními bytostmi, kde každá má svou cestu a svůj vlastní způsob prožívání. Některých z nás se vlny energií proudící po světě nemusejí vůbec dotknout, jiných se mohou dotknout velmi. Je to opravdu velmi individuální a průběh tohoto období v životě každého z nás záleží hlavně na tom, co s tím uděláme, jak se k tomu postavíme a jak budeme (či naopak nebudeme) reagovat na okolnosti ve svém životě. 
Tyto energie mají za úkol vyvolat z našeho nitra starý hněv, frustraci, pročistit klima našich vztahů obdobně jako bouřky v dusném počasí, abychom pak následně mohli pokračovat očištění od těchto starých emocí, myšlenek či návyků, a mohli započít další fázi. Naši andělé nám vzkazují, že čím více toho propustíme a vyléčíme nyní, tím méně problematické pro nás budou následující tři týdny. Musíme však být ochotni pohlédnout sami do sebe a umět si přiznat, co neděláme nejlépe, co nám neslouží a čeho je namístě se vzdát. Schopnost zdravé sebereflexe je pro náš růst a uzdravení naprosto nezbytná - což však v nadcházejícím období pod vládou znamení Lva může být problematičtější. Využijme tedy toho, že máme stále ještě prostor pro klidné a pozvolné řešení svých vnitřních záležitostí, a vyřešme takto vše, co budeme moci. 

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

 • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
 • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
 • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
 • Andělé hojnosti (Angels of Abundance; Grant & Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů zde pro tento týden máme kartu Zvolte si svobodu. Vypovídá o tom, že máme - ať už dlouhodobě a nebo jen v tomto období - tendenci stavět se do pozice oběti, svádět vinu na ostatní lidi nebo vnější okolnosti, a utvrzovat se ve svých křivdách, negativitě, pesimismu a nepřízni. Touto kartou nám andělé vzkazují, že tudy cesta nevede. Přestože jsme mohli být opravdu neprávem zasaženi jednáním jiných lidí nebo nepříznivých okolností, postavit se do role oběti a upadnout do negativistického naladění nám celou situaci ještě zhorší. Možná si říkáme: "Proč bychom to měli napravovat a řešit my, když to způsobil někdo jiný/něco jiného? To je přece nespravedlivé!" To je sice možné, ale my jsme zodpovědní za to, co s danou situací uděláme a jak se k ní postavíme. Zda jsme schopni prostě přijmout, že nás potkalo něco nepříjemného, a udělat, co je v našich silách, abychom se zvedli zpátky na nohy, a nebo zda začneme poukazovat na všechno to špatné, všem dávat najevo, jak jsme byli hrozně zasaženi a jaké jsme oběti, a stěžovat si na nespravedlnost. Možná nemůžeme za to, co nás potkalo, ale můžeme za to, že se tím pak týráme a neustále to oživujeme. 
Toto je karta o odpuštění - lidem, podmínkám, systému, společnosti, Vesmíru nebo čemukoli jinému, co "nás zklamalo" a co obviňujeme za svou situaci. Když se pustíme všech křivd, budeme svobodní. Je to však otázka naší volby - a o tom je tato karta. Musíme být ochotni vzdát se své ublíženosti a negativního náhledu na život. Nikdo jiný to za nás neudělá. Dokud se budeme utvrzovat v tom, že jsme oběti, budeme jimi a nadále - a dál nás také budou potkávat další a další okolnosti, které nám to budou dokazovat. 

Z Karet energie je tady karta s názvem Úzkost. Symbolizuje člověka, který se uvnitř týrá svými pochybnostmi, strachem a nejistotou. Přitom však ohrožení, které vnímá, nemá reálný základ - stalo se ohrožením pouze v jeho hlavě. Na kartě je vyobrazena vystresovaná plačící žena, která se bojí bouře, jež ji ale ve skutečnosti neohrožuje, protože je venku za oknem. Některé věci, které ve svém životě vidíme - nejčastěji různé změny - v nás mohou vyvolávat spoustu děsivých představ, tragických scénářů a intenzivních bolestivých emocí, a v našem nitru začne už předem vznikat absurdní tragická realita - i přesto, že se ve skutečnosti vůbec nic neděje. A i pokud se něco děje, nemá to na nás zdaleka takový dopad, jaký si myslíme, že mít bude - protože jak se říká: "Strach má velké oči." Když se bojíme, všechno zveličujeme, všechno si SAMI děláme stokrát horší než jaké to ve skutečnosti je, a zbytečně sami sobě ubližujeme a okrádáme se o sílu.
Naši andělé nám pro toto období připomínají, že řešením případných problémů nikdy není stres ani strach, ani sebevětší snaha o kontrolu nad druhými lidmi či situacemi, ale naopak vnitřní klid - navzdory tomu, jaká se situace zdá být - a důkladné spojení se svou vlastní intuicí. Naše intuice totiž ví, že i přesto, jaká bouře se odehrává za naším oknem, my jsme stále v bezpečí a nic nám nehrozí. A pokud by náhodou něco hrozilo, zavčasu a v klidu nás dovede tam, kde v bezpečí budeme. Musíme s ní však být v kontaktu, a proto je nutné, abychom zůstali v klidu a míru. V tom nám může pomáhat meditace, relaxační hudba, psaní deníku vděčnosti, podpora blízkých, tvůrčí činnost, fyzické cvičení nebo cokoli jiného, co pomůže zklidnit a ukáznit naši mysl a rozbouřené emoce. Intuice si k nám pak již přirozeně najde sama cestu.

Z karet Moudrost Avalonu vyšla karta Smrt. Neznamená to smrt ve smyslu něčího úmrtí, ale ve smyslu ukončování a propouštění všeho, co již naplnilo svůj úděl a co nám již v životě neslouží. V kontextu celého výkladu se jedná zejména o náš sklon dělat ze sebe oběť, případně svou pozici oběti ještě zveličovat, protahovat a udržovat. Dále jsou to různé škodlivé návyky, ať už fyzické ve smyslu závislostí, nezdravého životního stylu, sebezanedbávání, aj. nebo ty vnitřní - zvyk negativního myšlení, souzení, pesimismu, atd. Karty v celém tomto výkladu nás velmi důrazně vedou k tomu, abychom si přestali ubližovat a začali na sobě měnit to, co je příčinou naší bolesti. Často totiž vnější okolnosti pouze vyvolávají na povrch naše nedoléčené staré rány, právě proto, aby byly vyléčeny a dořešeny. Když se o ně postaráme, nebudou už jim podobné vnější okolnosti třeba a přestanou nás potkávat (a když, tak jen výjimečně). 
Tato karta nám říká, že se nemáme bát nechat jít to, co nám již neslouží, tak jako na podzim opadávají suché listy ze stromů, které se pak stávají součástí země a jejího nového života na jaře. Když se pustíme svého "suchého listí", uvolníme místo pupenům něčeho nového, co náš život opět obohatí. Pokud nám něco neslouží nebo škodí, pak propuštěním těchto věcí nic neztratíme. Můžeme jen získat.

Jako dodatečnou kartu k výkladu jsem vytáhla  jednu z Andělů hojnosti: Sliby chudoby. Její hlavní význam spočívá v našich někdejších minulých životech (a nebo i v tomto životě), kdy jsme se zařekli, že budeme strádat, že nebudeme přijímat dobro, že si budeme všechno odpírat, že budeme trpět, apod. Mohlo se to stát v důsledku: 
 • náboženské víry, která hlásá, že trpět a strádat je svaté; 
 • víry, že správný člověk má pokorně přijímat utrpení a nikdy nesmí chtít nic pro sebe;
 • v důsledku našich omylů a špatných činů, které jsme se rozhodli splatit svým věčným utrpením; 
 • přesvědčení, že naše dobro ubližuje jiným, nebo že není správné mít se dobře, když se jiní mají špatně;  
 • domněnky, že cítit se dobře je nebezpečné/nemístné/ohrožující
 • strachu, že být šťastný znamená být naivní a neopatrný
 • víry, že si nesmíme dovolit nic dobrého, když jsme udělali nějakou chybu
 • víry, že musíme věčně trpět a navždy dokazovat, jak něčeho litujeme
 • starých záležitostí spojených s rozhodnutím typu: "To si/ti nikdy neodpustím"

atd. 
Pokud jsme kdykoli ve své minulosti učinili rozhodnutí trpět, mohou být nepříznivé okolnosti v našem životě pouhým důsledkem tohoto rozhodnutí - které však můžeme kdykoli zrušit. (Návod, jak to udělat, najdete například zde: https://www.nakridlechandelu.cz/zlomeni-slibu-a-prisah/ ) 
Tato karta se však také týká obecně jakýchkoli negativních afirmací, které prohlašujeme - včetně našich stížností, rozebírání našich nepříznivých podmínek, proklamace naší pozice oběti, a všechno to negativní, co dennodenně prohlašujeme, oživujeme a posilujeme. Touto kartou nám andělé radí, abychom toho nechali a změnili tento přístup (který zcela zjevně nefunguje) na jiný, pozitivnější, nebo alespoň neutrálnější. Nemůžeme popřít, že některé podmínky v našem životě jsou opravdu zlé, ale nemusíme k nim ještě přihazovat další energii svým vyjadřováním. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden má pro nás jasné poselství: Přestat být oběti a vzít svůj život do svých rukou. Přestože nemůžeme změnit všechno, co bychom si přáli, stále jsou věci, které měnit můžeme - a na ty se máme soustředit. Mnozí z nás mohou být v tomto období v pokušení snažit se měnit a ovlivňovat druhé lidi nebo vnější okolnosti, protože je považují za příčinu své bolesti nebo problémů - ve skutečnosti však tito lidé nebo okolnosti mohou pouze zrcadlit naše stará vnitřní nedoléčená zranění, se kterými se nyní máme vypořádat. Jednou z věcí, ze které se potřebujeme vyléčit, je náš zvyk stavět se do pozice oběti a neustále ukazovat prstem na všechno a na všechny, kdo nám ublížili, a ještě si zpětně potvrzovat, jak je svět zlý. Dále je to naše vyjadřování, kterým si afirmujeme a utužujeme právě to, co se nám nelíbí. Jsme vedeni k uvědomění, že stížnosti, opakování negativních afirmací, vztahovačnost, vzpomínání na staré křivdy a jejich oživování, apod. nám nikdy nic nepřineslo, nikdy nám to nepomohlo, nijak nás to neochránilo, a je tedy namístě to konečně začít propouštět. Nelze čekat, že to půjde hned, protože tendence setrvávat v pozici oběti je v naší společnosti silně a dlouhodobě zakořeněný. Tím spíš je ale důležité na něm začít pracovat, jsme-li ochotni si ho v sobě uvědomit a vzdát se ho. Jakmile se rozhodneme, že ho chceme změnit, Vesmír udělá všechno pro to, aby nám s tím pomohl - stejně jako naši andělé, kteří jsou nám vždy k dispozici. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.