neděle 9. června 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.6. 2019

Milí přátelé,

začal nám měsíc červen a spolu s ním také léto se vším všudy. V rámci cyklů přírody se jedná o období hojnosti, plodnosti a síly, a na tuto energii se můžeme naladit i my, uděláme-li si občas chvíli na své opětovné spojení s přírodou. 
Měsíc červen je energeticky lehčí než květen, který byl dost intenzivní a pro mnohé z nás opravdu těžký. Naši andělé nám proto doporučují, abychom si dopřáli dostatek času na odpočinek a regeneraci po všem, co máme za sebou. Vzhledem k tomu, že od 7. července nastane další retrográdní fáze Merkuru v tomto roce, a s ní spojené výzvy, budeme potřebovat načerpat dostatek sil jak pro své uzdravení, tak i pro následující aktivnější období. Citlivější lidé mohou vnímat energii retrográdního Merkuru již od konce června. 
Obdobně můžeme již v tomto týdnu pociťovat vliv blížícího se úplňku, který nastane 17. června ve znamení Střelce, který bude mít významnou energii pro plnění našich dlouhodobých přání. (Podrobnější článek o tomto úplňku zveřejním koncem týdne ;) Přestože je však jeho energie vesměs pozitivní, stále se jedná o měsíční fázi, která v nás může vyvolávat různé emoce, zesilovat ty současné, zasahovat do našeho spánku (ať už ve formě nespavosti nebo naopak zvýšené potřeby spánku), přinášet nám nezvykle realistické nebo emotivní sny (při kterých dochází k léčení a čištění našeho podvědomí) aj. Naši andělé nám pro toto období doporučují, abychom odolali svému nutkání utíkat od svých emocí k jídlu, k jiným lidem, k návykovým látkám nebo k jakékoli jiné formě závislosti, a dopřáli si naopak důkladnou detoxikaci, a to jak fyzickou, tak i tu duševní, v níž nás současná energie podpoří. Možná to nebude lehké, ale usnadníme si tak postup vpřed, protože dokud budeme před svým nitrem utíkat, bude se naše cesta k uzdravení jen zbytečně prodlužovat, a věci, kterým se tolik snažíme vyhnout, se nám stejně jednoho dne postaví nekompromisně do cesty a my se s nimi stejně budeme muset vypořádat. Využijme tedy nynější příležitosti k vnitřní i vnější očistě a nadále budeme moci pokračovat lehčí, svobodnější a šťastnější.  

Závěrem mi dovolte ještě jednou z celého srdce poděkovat všem, kdo jste mi přispěli na nový počítač, díky kterému mohu tento výklad (i ostatní příspěvky) psát a dál tak vykonávat činnost, která mě tolik naplňuje a která přináší požehnání nejen mně, ale i vám a mnohým dalším. Jste úžasní a moc si toho vážím! DĚKUJI!  

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta s názvem Otevřete se úspěchu. Vypovídá o tom, že následujeme-li své vnitřní vedení, pak sklidíme odměnu a dostaví se odpovídající výsledky. Tato karta znamená pohyb kupředu, a to jak ve smyslu našeho vlastního úspěchu a pokroku, tak i ve smyslu rozhýbání dosud ustrnulých záležitostí. V každém případě se posuneme kupředu a v našem životě tak nastanou pozitivní změny, ke kterým jsme sami přispěli tím, že jsme poslechli své vnitřní vedení a podnikli kroky, k nimž nás vedlo. 
Pro některé z nás to znamená také výstupy na veřejnosti, veřejné ocenění a uznání za to, co jsme vykonali a čeho jsme dosáhli.

Z karet Léčení s vílami nám vyšla Upřímnost, která se týká zejména již zmíněného vlivu nadcházejícího úplňku, díky kterému budou z našeho nitra vyvolávány na povrch potlačované a skrývané emoce, myšlenky či vzpomínky. Tato karta nám říká, že si je máme přiznat, neutíkat před nimi, nepotlačovat je jídlem či návykovými látkami, nesnažit se je zahánět zpátky do temných koutů našeho nitra, odkud konečně začaly vycházet na světlo. Na kartě je vyobrazena víla, která si povídá s vážkou. Je to krásná symbolika toho, že i když v sobě můžeme nosit pocity a myšlenky, které nedokážeme svěřit nikomu druhému, ani si nevíme rady s tím, jak se s těmito pocity a myšlenkami vypořádat, stále máme své duchovní společníky a pomocníky, jimž to všechno svěřit můžeme a kteří nám také pomohou najít způsob, jak to v sobě zpracovat, a povedou nás k případným změnám, bude-li třeba nějaké učinit. Touto kartou nám bytosti přírody i naši andělé připomínají, že nikdy nejsme sami a že nemusíme mít strach si své pocity a myšlenky přiznat. Nemusíme nic DĚLAT. Nemusíme se teď hned rozhodovat a něco podnikat. Chce se po nás jen, abychom si prostě přiznali, co v sobě opravdu nosíme, ať je to sebevíc ošklivé nebo bolestivé. (Samozřejmě je namístě vyhledat odbornou pomoc, pokud se jedná o opravdu traumatické záležitosti a obzvlášť silné emoce, které se bojíme, že sami nezvládneme.)
Kromě toho také znamená, že máme upřímně vyjádřit své pocity vůči druhé osobě, pokud jsme s tím doposud váhali ze strachu, že o ni přijdeme, že se na nás rozhněvá, nebo z nějakého jiného důvodu. Říkáme-li svou pravdu s láskou a úctou k druhému, je to naprosto v pořádku bez ohledu na reakci, kterou si druhý člověk zvolí. Být ohleduplní je důležité, ale vyjádřit svou pravdu také. Pokud svou pravdu potlačujeme, jen abychom se náhodou nedotkli druhých, možná to na první pohled vypadá jako "ohleduplnost", ale sami sobě tím ubližujeme. Skutečně ohleduplné jednání je takové, které bere ohled na obě strany, ne jen na jednu. 

Z karet Kouzelných delfínů a mořských víl nám vyšla karta Hrejte si! (Tato karta mi během míchání dvakrát vylétla sama z balíčku, je na ni tedy kladen velký důraz.) Připomíná nám, že náš život není jen o problémech a jejich řešení, ale že ho máme také ŽÍT. Mnozí z nás odkládají svá potěšení až na dobu, kdy budou mít problémy vyřešeny. Podmiňujeme svou vnitřní pohodu tím, zda máme vše vyřešené, zda nemáme žádný problém a zda máme splněny všechny povinnosti. Takto se ale nikdy nemusíme dočkat. Musíme se naučit uvolnit se a užívat si svůj život i tehdy, kdy není všechno vyřešené, kdy není všechno tak, jak bychom si přáli. Často nám právě ono uvolnění napomůže k novým nápadům a řešením, a nebo se daná záležitost vyřeší sama, protože jsme se jí konečně na chvíli pustili. Když si upíráme pocity radosti a pohody, protože "bychom si přece měli dělat starosti, když máme ten či onen problém, protože tak je to normální", ubližujeme si. Možná máme pocit, že tím dáváme najevo svou zodpovědnost a to, jak nám na dané věci záleží, ale ve skutečnosti je mnohem zodpovědnější dopřávat si během těžších období o to více péče a uvolnění, a tak doplňovat energii, kterou během problematických záležitostí spotřebováváme. 
Tato karta nás důrazně vyzývá, abychom si přestali bránit v požitcích, po kterých touží naše duše či tělo, abychom si dopřávali dostatečnou péči a abychom svůj život a jeho krásné stránky nestavěli do pozadí až na poslední místo - za všechny svoje problémy. 
Rovněž nás vede k tomu, abychom se v rámci svých vztahů stýkali také s přáteli, s nimiž prožíváme spoustu zábavy, a ne pouze s těmi, kterým pomáháme řešit jejich problémy. Je přirozené, že si s přáteli pomáháme, ale neměli bychom zapomínat na ty, kteří s námi své problémy řešit nechtějí a rádi s námi sdílejí radost a potěšení. Nejsou o nic méně důležití než ti, kterým pomáháme. Zaslouží si úplně stejnou pozornost a my si zasloužíme kromě pomáhání také zábavu. Zorganizujme si tedy čas tak, abychom v této oblasti nastolili zdravou rovnováhu - jak pro nás, tak i pro naše blízké.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je celý o rovnováze. Přestože budeme vykonávat mnoho práce se svým vlastním nitrem a podnikat kroky, k nimž nás povede naše vnitřní vedení, máme tuto aktivitu a výdej energie patřičně vyvažovat odpočinkem, relaxací, zábavou a vším, co nás těší a co nám energii dodá. Jakmile ve svém životě nastolíme rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, odrazí se to pozitivně také na našich vztazích, financích, na zdraví a dalších životních oblastech. Dovolit si přijímat není žádný luxus - je to nezbytnost!
Karta Otevřete se úspěchu nám v kontextu celého výkladu dodává odvahu k láskyplné upřímnosti a přiznání si svých pocitů a slibuje nám, že i když nám některé věci mohou připadat těžké, tak všechno zvládneme a opravdu se dokážeme pohnout dál. Je to velmi dobré znamení, kterým nám naši andělé a další průvodci dávají najevo, že jsou stále s námi a že budeme-li postupovat v souladu se svým srdcem, všechno bude dobré. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.