neděle 21. července 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.7. 2019

Milí přátelé, 

máme tu poslední týden července a spolu s ním se bude chýlit ke svému konci také retrográdní fáze Merkuru, která z nás za poslední týdny vyšťárala všechno, co se dalo - a co potřebovalo jít ven. Byli jsme postaveni čelem ke svým bolestem, strachům, potlačeným pocitům, nevyřčeným pravdám a nedořešeným situacím. Mezi námi a druhými lidmi mohlo dojít k nedorozuměním, která se udála, ani nevíme jak. Spousta věcí byla pozdržena, zpomalena nebo pozastavena. Toto období nám mělo posloužit k tomu, abychom se zastavili, pohlédli hluboko do sebe samých a vypořádali se s tím, co v nás či v našem životě zůstávalo neřešené. 
V období retrográdní fáze Merkuru se naopak rozhýbou věci, které jinak stagnovaly. Často se jedná o věci, které jsme nechtěli měnit - ze strachu, že by se ještě víc zhoršily. V tomto smyslu nám přichází tato planetární událost pomoci. Aby se rozhýbaly a vyřešily věci, které jsme "zamrazili", byli jsme konfrontováni s příčinou tohoto "zamražení" - se svými strachy, špatnými minulými zkušenostmi, starostmi o budoucnost a tendencí snažit se kontrolovat, co jak bude. 
Ať už se dělo/děje cokoli, má to svůj účel, a ten je dobrý. Vesmír nám tímto vším pomáhá poznat sami sebe a své nitro, včetně těch částí, které jsme nechtěli vidět, a to proto, abychom se jich přestali bát - a aby tyto naše části přestaly ovládat náš život. Chceme-li být šťastní, musíme být svobodní. A svoboda začíná uvnitř nás - tím, že změníme, odstraníme či uzdravíme to, co nás svazovalo. 
Tento týden otestuje naši schopnost přijímat tyto podmínky jako příležitost a využít jich ke svému osvobození a uzdravení. Neznamená to, že je vyřešíme za tento jeden týden - tento týden nám ale pomůže naše pozitivní změny odstartovat a rozhýbat. Jakmile se Merkur vrátí do přímého směru, nová energie tyto naše změny ještě podpoří. Mějme tedy se sebou soucit a trpělivost a pusťme se do toho. Vše, co nyní uděláme pro své uzdravení a osvobození, se nám v budoucnu velmi vyplatí. 

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Karty energie (Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšly dvě karty společně, jejich významy se tedy doplňují.
První z nich je Trojka Hojnosti, karta tvořivosti, umění a dovedností, které uplatňujeme ať už profesionálně a nebo "jen" pro své potěšení. V tomto smyslu nás andělé vedou k tomu, abychom svou emoční a mentální energii uplatnili v tvůrčím procesu. Nejen, že se nám uleví, ale zároveň tuto energii uvolníme konstruktivně a ještě bude k něčemu dobrá. Zvláště pokud máme sklon dělat si starosti a být příliš mentálně aktivní, může nám pomoci nějaká manuální činnost jako je např. vyšívání, opravování věcí nebo cokoli jiného, co naši mysl zaměří na jednu věc a nedovolí jí divočet. 
Význam této karty však také spočívá v duchovním růstu - ve zvládnuté zkoušce, v postupu na další úroveň. Říká nám, že si vedeme dobře a že všechno, co děláme, má velký význam, i když zatím nevidíme žádné závratné výsledky. Naše ochota a snaha na sobě pracovat se počítá a má velký pozitivní vliv na náš život. I kdyby se nám zatím nedařilo naplňovat naše záměry a činit změny, o kterých víme, že je potřebujeme, naše ochota a přání k nám přivede pomocníky, nápady nebo jakékoli jiné prostředky, které nám pomohou naše přání uskutečnit. Máme mít tedy víru a být trpěliví. Přestože je logické, že si přejeme mít tyto záležitosti co nejdříve za sebou, zde není kam spěchat. Všechno se děje přesně tak, jak má, a tehdy, kdy má. O nic nepřijdeme.
Karta, která se k Trojce Hojnosti připojila, je Šestka Činu, karta úspěchu a vítězství. Je to potvrzení, že zkoušky a duchovní práce, kterými jsme v poslední době procházeli, se nám opravdu vyplatí - a že je zvládneme, i kdyby to nebylo teď hned. Nezáleží na tom, KDY se změna uskuteční, ale ŽE se uskuteční. Andělé nás povzbuzují, protože vidí, že jdeme správným směrem a že se nám opravdu podaří překonat těžkosti, které nám v životě vyvstaly, aby nám pomohly v důležité transformaci. Samozřejmě můžeme své anděly vždy požádat o pomoc a asistenci - musíme ji však dovolit a následovat vedení, kterého se nám dostane. 
Spojení těchto dvou karet může mít pro některé z nás význam také kariérní - že budeme úspěšní ve své tvůrčí profesi nebo že nám naše kreativita významně přispěje k úspěchu v naší práci.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla karta Nové zaměstnání. Opět je to vedení týkající se hlavně naší činnosti a práce. Vypovídá o velkých pozitivních změnách týkajících se naší kariéry a zaměstnání. Jak už je zmíněno v úvodu, během retrográdní fáze Merkuru se většina věcí zpomalí, aby se mohly naopak rozhýbat záležitosti, které jinak stagnovaly. Pokud jsme tedy delší dobu nemohli najít práci nebo jsme zůstali uvíznutí v práci, která nás nenaplňuje, je tato karta pozitivní zprávou o změně. Kromě nové práce to může také znamenat nový nápad na podnikání a samostatnou činnost, povýšení nebo novou funkci v současném zaměstnání nebo nějakou jinou pozitivní změnu v oblasti naší kariéry. 
Pokud momentálně kariéru neřešíme a spíše se zabýváme svými vztahy nebo jinou oblastí, je tato karta vedením k tomu, abychom "se něčím zaměstnali" a přestali na své vztahy vyvíjet tlak svými starostmi nebo jejich neustálým rozebíráním. Když si najdeme novou činnost a odreagujeme se, naše vztahy (nebo jiná oblast, kterou řešíme) dostanou volný prostor k tomu, aby se mohly začít uzdravovat.
S tím, jak se v tomto období vypořádáváme se svými strachy a dalšími záležitostmi ve svém nitru, měníme se v nové lidi. A protože se měníme, můžeme začít toužit po něčem novém a dostávat nové nápady, co podniknout nebo změnit, aby to více odpovídalo tomu, kým jsme a kým se stáváme. To je naprosto v pořádku. Naše ego, které spatřuje bezpečí a jistotu v neměnnosti, se nám bude velmi pravděpodobně snažit bránit v jakékoli změně a bude nás chtít udržet v zajetých kolejích. Nenechme se odradit scénáři a výmluvami, které nám začne předhazovat. Nic jiného neumí. Je to našeptávač a odrazovač. Jen další zkouška. Nasloucháme-li své intuici, nemůžeme udělat chybu. Kontrola a přehnaná obezřetnost, ke které nás nabádá ego, nám nikdy nepřinese nic jiného než jen další strach. Intuice naproti tomu ví přesně, proč tuto změnu potřebujeme, a dovede nás také ke všemu, co k jejímu uskutečnění budeme potřebovat. Pokud máme problém s vnímáním své intuice - např. kvůli rozvířeným emocím - věnujme se meditacím, relaxačním cvičením a činnostem, které nás ukotví. Jakmile se postavíme nohama na zem a naše emoce a myšlenky se zklidní, pocítíme pod jejich vrstvou stabilní, klidné vedení, které trpělivě vyčkává na to, až se na něj naladíme a přijmeme, co nám chce sdělit. Naši andělé nám v tom rádi pomohou. 

Z Karet energie nám pro tento týden vychází karta s názvem Nezvážené možnosti. Říká nám, že existuje mnohem více možností a cest, než kolik jich vidíme, a že když si to uvědomíme, můžeme se zklidnit. Mnozí lidé začnou panikařit, když vidí jen jednu, dvě cesty, z nichž žádná se jim nelíbí (nebo nevidí vůbec žádnou) a myslí si, že si z nich musí vybrat. Nemusí. Vždy existuje mnoho dalších řešení a možností, které ovšem my sami nevidíme. Náš rozum funguje výhradně logicky a racionálně - považuje za reálné možnosti pouze ty, o kterých ví. Je jich ovšem nespočet takových, o kterých neví. Možností a cest, které jsou nesrovnatelně lepší a které jsou úplně stejně skutečné a možné jako ty, o kterých ví a které si umí vysvětlit. Jsou to možnosti, které by sám nevymyslel a které by si nedal do logických souvislostí - protože NEJSOU logické, alespoň ne na první pohled. Rozum založený na racionální analýze a logické dedukci nepočítá s žádným řešením, které nejde "vypočítat", "odvodit", "zajistit". Například pokud si hledáme práci, náš rozum usoudí, že máme pouze tři možnosti: 1) procházet inzeráty, 2) ptát se známých, jestli o něčem nevědí, 3) obcházet osobně různá pracoviště a ptát se na práci tam. Jsou to logické možnosti a určitě nejsou od věci, nejsou to ale JEDINÉ možnosti. Náš rozum však o jiných možnostech neví a protože vidí jen tyto tři cesty, z nichž žádná nikam nevede a nepřináší žádné výsledky, vyvolává v nás pocit bezmoci, omezení a ohrožení. Velká část našeho stresu vychází z víry, že naše možnosti jsou omezené a že nemáme na výběr, že jsme oběťmi okolností a že jsme odkázáni na něco/někoho jiného. Náš rozum nemůže předem vědět, že si např. někdo všimne šatů, které jsme si ušili, a začne si u nás nechat šít. Nemůže vědět, že když půjdeme domů jinou ulicí, uvidíme ve výloze nabídku práce, která na internetu nebyla. Nemůže vědět, že dostaneme nápad na svůj vlastní podnik. (Obdobně to platí i v oblasti vztahů, apod.) Všechny tyto možnosti existují a jsou zcela reálné, ale my o nich nevíme a ani by nás nenapadly, proto s nimi nepočítáme. Když si však naopak připustíme, že tyto možnosti existují, a budeme jim otevření - i těm nečekaným a pro nás zatím nepředstavitelným -, přijdou k nám. Objeví se přímo před námi. Musíme se jim ale opravdu otevřít. Pokud budeme lpět na svých vyjetých kolejích a omezíme svou víru pouze na jednu dvě možnosti, jedná se o naše vlastní rozhodnutí, a to Nebesa musí respektovat. Věříme-li, že nemáme na výběr, pak to tak bude.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je "pracovní týden" se vším všudy - jak co se týká naší práce ve smyslu kariéry, tak i ve smyslu tvořivosti nebo vnitřní práce na sobě samých. Pokud něco vázne, nedaří se nebo se nechce hnout vpřed, je to proto, že se mají rozhýbat jiné, doposud uvíznuté záležitosti. 
V tomto týdnu máme tvořit a využívat své emoční a mentální energie konstruktivně, místo toho, abychom jimi plýtvali na starosti a vyčerpávající snahu o kontrolu. Tendence snažit se všechno kontrolovat a dohlížet na výsledek je právě jednou z věcí, které se potřebujeme odnaučit a s nimiž se proto potýkáme. Čím více se o to snažíme, tím spíše nic pod kontrolou mít nebudeme, abychom se smířili s tím, že někdy jsou zkrátka věci lepší jinak, než jak to chceme my - abychom se naučili zdravé pokoře a umění nechat věcem otevřené možnosti vývoje. 
Máme zůstat otevřeni VŠEM cestám, které se nám nabízejí, včetně těch, o kterých nevíme. Je třeba, abychom povolili svou úzkostlivou a omezeně uvažující mysl, a tak umožnili oněm nečekaným řešením přijít. Pokud popíráme jakékoli jiné možnosti, sami jim zabraňujeme se nám ukázat. 
Výklad jako celek vypovídá o tom, že se stáváme novými lidmi, že se nám úspěšně daří odstraňovat to, co nám škodilo a co nás omezovalo, a že když budeme takto pokračovat a "držet kurs", podaří se nám úspěšně překonat své překážky a zvládnout své zkoušky... a otevřou se nám tak nové cesty, jak utvářet svůj život tak, aby odpovídal tomu, kdo opravdu jsme a kým chceme být. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.