úterý 20. srpna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.8. 2019

Milí přátelé,

máme za sebou úplněk s poměrně silnou energií, která mohla v životech mnohých z nás nadělat pěknou paseku. Někteří lidé v našem životě mohli propadat opravdu ošklivému způsobu chování, vyjadřování a jednání, což jako citlivé osoby vnímáme obzvláště bolestně. V našich vztazích se mohly objevit všelijaké neduhy. V tomto týdnu jsme tedy svými anděly vedeni především k tomu, abychom se od těchto energií důkladně očistili, a to jak pro své vlastní uzdravení a dobro, tak i proto, aby se tato energie nešířila dál skrze nás, naším prostřednictvím.
Udržujeme-li v sobě živé rány a křivdy, stáváme se nositeli této negativity a i když třeba sami neděláme nic zlého, přitahujeme takové věci k sobě. Svět se nám stává zrcadlem a to, co přitahujeme, nás má dovést k uvědomění si své energie - toho, co v sobě nosíme - abychom to změnili, očistili se od toho a uzdravili se. Dokud budeme zaměřeni ven místo dovnitř a budeme bojovat se svým okolím a podmínkami místo abychom se podívali do svého nitra a napravili tam, co je třeba, můžeme procházet nekonečným koloběhem nepříznivých okolností, které přitom vůbec nejsou osobní a slouží nám k sebeuvědomění. 
Protože nejsme jediní, kdo byl zasažen konfliktní či bolestnou energií posledních dní, je třeba, abychom měli neobvyklou trpělivost, soucit a schopnost bezpodmínečné lásky jak sami se sebou, tak i s druhými lidmi. Pro všechny z nás je to těžké. Přejeme-li si udržet co nejlepší harmonii ve svých vztazích i přesto, že se druzí lidé (nebo my sami!) chovají pro nás nepříjemným způsobem, potřebujeme zůstat velmi odolní, silní, trpěliví a nebrat si nic z toho osobně, byť to mnohdy vypadá jako čistě osobní. Nereagujme na konfliktní energii druhých. Nepřistupujme na hry, které nás mají za úkol vyprovokovat. Udržme si svůj vnitřní mír. Je samozřejmě v pořádku se vyjádřit, cítíme-li potřebu něco říct, nebo se bránit, pokud na nás někdo útočí, ale nevkládejme do dané situace více energie než je nutné. Nenechme se unést a udržme si svou energii při sobě. Zůstaňme soustředěni ve svém vlastním nitru a zaměřme se na posilování míru, který se v našem nitru nachází a je tam stále přítomen. 
V tomto týdnu pro nás bude velmi prospěšná meditace, relaxační cvičení, tvůrčí činnost, psaní deníku nebo jakákoli jiná činnost, která nám pomůže udržovat naši mysl i emoce klidné a soustředěné, nebo která nám pomůže již vyvolané emoce a myšlenky konstruktivně dostat ven, abychom je v sobě nepřechovávali. Je to týden detoxikace, která prospěje jak nám samým, tak i našim vztahům, neboť když se očistíme od negativních energií, které v nás ulpěly, nebude tato energie reagovat na tutéž energii v druhých lidech a ušetříme si tak mnoho zbytečných komplikací. 
Umění zůstat v míru i přes konflikty kolem nás je součástí našeho životního poslání. Není to lehké, ale je to důležité. Kdykoli zvládneme neposilovat negativitu svou vlastní negativitou, konáme ohromné dobro pro sebe, pro ostatní i pro celý náš svět.  

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů zde máme kartu Oslavy, která nám říká, že nic není ztraceno a že i když se nynější situace může zdát bezútěšná, nakonec vše dopadne dobře a objeví se řešení, které bude dobré pro všechny zúčastněné. Říká nám, abychom se nenechali rozhodit tím, jak situace vypadá nyní, a měli víru v její uzdravení a vyřešení v budoucnosti. Je to karta naděje, která nám slibuje, že ať už se věci vyvinou jakkoli, poslouží to našemu štěstí a budeme za to rádi. Je to vždy dobré znamení.

Z Andělských karet nám vyšla karta Naslouchání. Ta nás v doslovném významu vede k tomu, abychom naslouchali - zejména svému vnitřnímu hlasu a také našim andělům, kteří nám chtějí pomáhat. Znamená to zklidnit svou mysl a emoce (např. prostřednictvím relaxačních technik, hudby, cvičení, apod.) a naladit se na hlas intuice, který se ukrývá hluboko v našem nitru. Tento hlas nemá potřebu křičet jako naše ego, a proto ho neslyšíme a nevnímáme, je-li křikem ega neustále přehlušován. Abychom tedy mohli vnímat svůj vnitřní hlas a naslouchat mu, potřebujeme nejprve ztlumit tu myšlenkovou a emoční paniku, která se v nás rozpoutala, a dát ji alespoň na chvíli stranou.
Další význam této karty spočívá v tom, že nemáme na všechno hned reagovat, ale nejprve danou záležitost prozkoumat více do hloubky, a teprve poté se případně rozhodnout, jak (a zda) na ni zareagujeme. Vyzývá nás, abychom se dívali pod povrch věcí, slov či osob, protože to, co vidíme na povrchu, nemusí být pravda. Mnohdy na nás něco/někdo působí určitým způsobem, ale pak můžeme zjistit, že to byl jen náš dojem. Než tedy začneme reagovat na někoho nebo něco v našem životě, bude dobré se nejprve zklidnit, naladit se na své nitro a vnímat celou situaci jeho prostřednictvím. V emočně vypjatých situacích je to totiž téměř ve 100% případů naše ego, které na ni hned reaguje, které je popudlivé, neustále nachystané na konflikt a obranu, které si vše vztahuje na sebe a jedná impulzivně. Je to tedy v tomto smyslu varování před reakcemi našeho zraněného ega a vedení k jeho zkrocení a utišení.
Nakonec je to také vedení k naslouchání našim blízkým v našich vztazích. Jak co se týká rozhovorů, kdy někoho vyslechneme, a tím mu pomůžeme, tak i co se týká naslouchání tomu, co se skrývá pod jejich slovy. Mnohdy například velmi negativně naladěný člověk pouze žádá o pomoc, jen zrovna ne šťastným způsobem. Naše negativní reakce by mu pak ještě přitížila. Vzhledem k tomu, že se nyní nacházíme v emočně vypjatém období, je opravdu třeba mít s druhými i se sebou samými obzvlášť velký soucit a raději ten pomyslný oheň, který se v nich (nebo v nás) rozhořel, hasit vodou než do něj ještě přilévat olej. Pokud víme, že v určité situaci nedovedeme jednat láskyplně, pak zůstaňme alespoň neutrální.

Z Moudrosti orákula tu máme kartu Všechno, co se třpytí. I tato karta nás vede k tomu, abychom se dívali pod povrch věcí a lidí, je to tedy opravdu důležité poselství pro tento týden. Nenechme se unést tím, jak na nás kdo nebo co působí na první pohled, a dopřejme si raději chvíli na důkladnější zvážení a prozkoumání. Budeme-li v kontaktu se svou intuicí - bude-li naše ego zkrocené - snadno rozpoznáme, jak se věci skutečně mají a co ve skutečnosti jde. Nic nemusí být tak, jak se na první pohled zdá.
Současně nás také vede k tomu, abychom ze sebe nedělali někoho, kým nejsme, jen abychom se někomu zavděčili nebo si někoho udrželi. Lidé, kteří nás skutečně milují, nás budou mít rádi i bez předstírání a zoufalé snahy. Vztahy, které drží pohromadě jen pokud obětujeme své pravé já, nejsou skutečné vztahy a jen nám berou, nic nedávají. Pokud tedy takový vztah ve svém životě máme, ať už se jedná i milostný, přátelský, rodinný či pracovní, máme se nyní zamyslet nad tím, zda ho opravdu tolik potřebujeme. Obětovat svou jedinečnost nás totiž vždy bude stát víc, než kolik nám za tuto cenu udržený vztah bude moci nahradit.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je hlavně o trpělivosti a soucitu vůči sobě i druhým. Mnohé věci se jeví jinak, než jaké opravdu jsou, a pro nás i pro naše vztahy bude dobré, když nebudeme reagovat impulzivně, ale dopřejeme si nejprve nějaký čas na zklidnění a důkladné projasnění své mysli a svého vnímání. Velmi nám prospějí relaxační činnosti a aktivity, v nichž můžeme svou energii zaměřit konstruktivním směrem. Nemáme si brát věci osobně a pomůže nám (i našim vztahům), budeme-li schopni odpouštět a nevracet se ke starým záležitostem nebo k tomu, co kdo řekl. Prospěje nám, když v tomto týdnu necháme všechno plynout a zkrátka jím proplujeme jako na loďce. Nesnažme se ovládat proud či vlny - postarejme se o to, aby naše loďka byla v co největším klidu a harmonii. Mějme svůj vnitřní mír jako prioritu, a právě tím pomůžeme nejlépe jak sobě samým, tak i všem ostatním, neboť nebudeme reagovat na jejich případnou negativitu, a tím ji posilovat. Mějme sami sebe rádi a dopřejme si dobrou péči - duševní i fyzickou. Buďme vnímaví, soucitní, laskaví a chápaví. Pokud toho v nějaké situaci nejsme schopni, zůstaňme neutrální. Zůstávejme v kontaktu se svým vlastním nitrem, a ono nás povede přesně tak, jak to bude pro nás i pro všechny ostatní to nejlepší. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.