neděle 22. září 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.9. 2019

Milí přátelé,

po období úklidu - okolo nás i uvnitř nás - nám nyní nastává období zaslouženého odpočinku a nové síly, kterou potřebujeme načerpat. Podzimní rovnodennost je mezníkem, od něhož se začnou dny krátit a noci prodlužovat. Tato změna může u citlivých lidí vyvolávat zvýšenou únavu, chuť k jídlu, ale i sezónní depresi. Pokud se nás toto týká, je důležité se o sebe dobře starat, duševně i fyzicky. 
Máme hodně odpočívat a věnovat se činnostem, které nám pomohou udržet si svůj vnitřní klid (četba, tvorba, relaxační cvičení, meditace..) a které podpoří naše dobré rozpoložení. 
V tomto týdnu nás čeká novoluní ve znamení Vah 28.9., které bude velmi příznivé pro vztahy, lásku a romanci a které do těchto našich oblastí vnese čerstvý vítr. Změny založené na lásce a úctě, které se v tomto období rozhodneme udělat, přinesou mnoho štěstí jak nám, tak i druhým lidem. Je však třeba si každou z těchto změn dobře promyslet a rozhodnout se k ní na základě intuice, nikoli nestálých a mnohdy silných emocí.  
Obecně nás čeká klidnější, příjemné období, které si máme vychutnat a během kterého má být náš vnitřní klid prioritou. My sami musíme určit hranice a říct Ne, kdykoli to tak budeme cítit. To, zda toto období prožijeme tak klidně, jak se nám nabízí, záleží hlavně na nás.
- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělský tarot (Doreen Virtue & Radleigh Valentine))
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšly dvě karty společně, což znamená, že se jejich významy navzájem doplňují. První z nich je Pomocník Činu, což je poselství o nově probuzené vášni, o nové energii a síle a možné netrpělivosti, co se týká změn, pro které se nadchneme. Říká nám, že je dobré, že jsme nadšení, ale je důležité si případné kroky dobře promyslet a nejednat impulzivně. Pokud byl náš život jednotvárný a nudný, znamená tato karta, že pozitivní změna je na cestě k nám. 
Druhou kartou je Otevřete své srdce, karta lásky, romance a vztahů spřízněných duší. Vypovídá o tom, že je tento týden zasvěcen lásce a léčení našich srdcí, kterým když projdeme, bude moci v našem srdci láska opět zahnízdit a růst. Otevření srdce také vypovídá o léčení našich citových ran, pokud jsme nějaké utržili a bránily nám dosud v navazování nových, zdravých a šťastných vztahů. V tomto ohledu nás vybízí, abychom se nebáli své rány odkrýt a začít je léčit. 
Kromě léčení srdce a navazování vztahů mezi spřízněnými dušemi nás tato karta vede v otázkách rozhodování, kde nám radí, abychom svá rozhodnutí zakládali výhradně na lásce a nikoli strachu nebo nějakých racionálních úvahách. Přestože racionální úvahy mají v našem životě své důležité místo, ne vždy je chladný rozum tím, kdo by měl určovat další běh věcí. (Samozřejmě záleží na konkrétní situaci.) V tomto období nám tedy andělé připomínají, že rozhodujeme-li se na základě lásky a úcty (k sobě i k druhým), pak nám toto rozhodnutí vždy přinese ještě více lásky.
Společně nám tyto karty říkají dvě věci: do našich vztahů míří nová, krásná a vášnivá energie, která je probudí k životu a posílí, a dále že pokud budeme činit nějaká rozhodnutí, máme je dělat výhradně od srdce a z lásky. 

Z Andělského tarotu nám vyšla karta Obnova, která stejně jako předchozí dvě vypovídá o nové energii, novém směru a nové cestě, kterou si máme sami vybrat. Vypovídá také o regeneraci a novém životě našich vztahů, z nichž některé možná stagnovaly nebo skomíraly. Dává nám druhou šanci a pomáhá nám začít znovu a lépe. 
Obecně vypovídá o rozcestí, na kterém se momentálně nacházíme a kde si volíme nový směr, kudy se vydat. Abychom to mohli posoudit, musíme se ohlédnout za sebe a přiznat si, zda nás dosavadní směr vedl ke štěstí a nebo nikoli. Pokud ano, můžeme klidně setrvat na dosavadní cestě s dosavadními způsoby. Pokud si však uvědomíme, že něco v našem životě nefunguje a že cesta, kterou jsme si dříve zvolili, nabrala směr, který se nám nelíbí, pak máme nyní příležitost k přesměrování. Nic není vytesané do kamene a vždy můžeme pozitivně ovlivnit vývoj našeho života i toho, co se v něm odehrává - nebo alespoň to, jak to na nás působí a jak se k tomu postavíme. Opět je to karta o rozhodování a volbě - a jak nám radí předchozí karty, máme se rozhodovat srdcem... a tedy se i očima srdce dívat na svůj život, až budeme hodnotit svou dosavadní cestu.
Tato karta je vždy pozitivním znamením, že nás čeká krásná, osvobozující změna, ať už v našem životě a nebo uvnitř nás samých. 

Z karet Magická poselství víl nám vyšla karta s názvem Vaše přání se uskuteční, což je další pozitivní znamení ke všem předchozím kartám. Říká nám, že vše, co se nyní děje, má za úkol dovést nás tam, kam se chceme dostat, a splnit nám to, co si od srdce přejeme. Přestože možná nevidíme ve svém životě žádný důkaz, že by se něco dělo, ve skutečnosti se toho děje mnoho v "zákulisí" a postupem času se to začne projevovat. Na nás je, abychom si udrželi svou víru, že vše je tak, jak má být, a že se vše odehrává tak, jak nám to nejvíce pomůže ke splnění našich přání, i přesto, že nevidíme žádné výsledky nebo pokrok. Nemáme se vzdávat. Můžeme si odpočinout, přestat tolik usilovat, vydechnout si... ale nesmíme přestat věřit. Právě víra je mocnou ingrediencí při utváření našich zážitků. To, co si přejeme, již existuje v podobě energie, ale vyžaduje čas, než se to projeví také v naší fyzické realitě. Mějme tedy trpělivost a mezitím se nějak zabavme, odpočiňme si a jakékoli starosti nebo pochybnosti přenechme svým andělům. Naše přání se uskuteční - a to vždy v té nejlepší možné formě pro nás i pro ostatní.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden se budeme hodně zamýšlet nad svým životem a přehodnocovat některé jeho aspekty. Na základě toho, k čemu při svém hodnocení dojdeme, pak můžeme započít změny, které nám pomohou uzdravit či nahradit něčím lepším oblasti, které nefungují. Budeme-li činit nějaká rozhodnutí, mají být založena výhradně na lásce a hlasu srdce. 
Toto období je velmi příznivé pro naše vztahy a jejich léčení či navazování. K tomu můžeme přispět tím, že budeme ochotni otevřít svá srdce a vpustit do nich lásku, která je uzdraví z jakýchkoli starých zranění nebo následků strachu. Mějme na paměti, že cítit lásku nám nikdy neublíží. Cítit lásku přitom můžeme nezávisle na druhých osobách. Můžeme ji prožívat a těšit se z ní, i když zrovna nejsme s žádným jiným člověkem, prostě proto, že nám dělá dobře. Můžeme milovat každý den, slunce, měsíc, nebe, zvířátka, krajinu i zázrak života. Bez ohledu na to, v jaké formě lásku prožíváme, je to vždy hojivá síla, která nás léčí a pomáhá nám. Tato léčivá láska - když jí otevřeme svá srdce - začne skrze nás pronikat také do našich vztahů a dalších životních oblastí a začne je rovněž léčit a zlepšovat. Nikdy nic neztratíme, když svá srdce otevřeme a přestaneme se bát. 
Naši andělé nám tímto výkladem vzkazují, že naše přání se plní a že vše, co se nyní děje, i vše, co si v tomto období uvědomíme a rozhodnutí, k nimž se rozhodneme na základě lásky, slouží přesně ke splnění toho, co si přejeme - byť se někdy naše přání mohou vyplnit jinou cestu, v jiné podobě, avšak se stejnou podstatou, o kterou jde především. 
Otevřeme svá srdce lásce a ona přijde... a pomůže nám změnit náš život tak, aby ho mohla celý prostoupit, uzdravit a vnést do něj štěstí.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.