neděle 15. prosince 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.12. 2019

Milí přátelé,

máme tady třetí, předvánoční týden, během kterého se začne projevovat nová energie napomáhající ke změnám a novým začátkům. Přestože ke konci roku věnujeme pozornost hlavně tomu, co si nechceme brát s sebou do toho dalšího, nabízí se nám nyní příležitost již teď nastartovat něco nového nebo se k tomu alespoň vnitřně odhodlat - možná i na základě našich nedávných zkušeností, prozření a uvědomění. 
Intenzivní energie úplňku již opadává a spolu s ubývajícím měsícem nastává v našem životě větší klid. Kdo utrpěl nějaké rány během minulého týdne, pomůže mu nynější období v léčení a utěšení. 
Přestože bude pro mnohé z nás tento týden velmi aktivní, máme si pohlídat rovnováhu mezi vydáváním a přijímáním energie. Dopřávejme si dostatek odpočinku a péče, a to jak fyzické, tak i duševní. Dopřávejme si, co nás těší. Čím spokojenější a vyrovnanější budeme my sami, tím více budeme moci k tomutéž pomáhat dalším.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance; Doreen Virtue) 
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla karta s názvem Zhmotněte si své sny. Říká nám, že jsme připraveni na to, abychom se pustili do práce na svých cílech, a že také pozvolna začínáme vidět výsledky svého snažení. Vypovídá o tom, že máme k dispozici všechny schopnosti, dovednosti, moudrost i prostředky, abychom dosáhli úspěchu v oblasti, která je pro nás nyní důležitá. Máme si věřit a nepochybovat o tom, že všechno zvládneme.


Z karet Andělů hojnosti nám vyšla karta Zasloužení si. Ta nám připomíná, že bez ohledu na to, jak jsme jako lidé nedokonalí a jaké děláme chyby, stále zůstáváme cennými bytostmi a jako takoví si zasloužíme všechno, co si jen přejeme. Toto poselství úzce souvisí s předchozí kartou. Možná si nedovolujeme jít za svými sny proto, že máme pocit, že si nic takového nezasloužíme. Možná jsme vyrůstali v prostředí, které nepodporovalo zdravou sebedůvěru a mnohdy ji také ubíjelo. Možná jsme v životě utrpěli zkušenosti, kvůli kterým jsme ztratili víru sami v sebe a získali dojem, že za nic nestojíme a že nejsme hodni ničeho dobrého. Přitom právě "být hoden/hodna" je klíčem k přitahování hojnosti do našich životů a jejímu utváření a rozvíjení. Pokud nemáme pocit, že "jsme hodni" lásky, zdraví, materiální či finanční hojnosti, štěstí, spokojenosti nebo čehokoli jiného, pak to k nám logicky nemůže přijít - a i když to přijde, my to necítíme a možná ani nevidíme, protože jsme uzavřeni sami v sobě. 
Tato karta nám tedy říká, že si máme uvědomit, že nejsme o nic méně cenní než kdokoli jiný, a že si zasloužíme být šťastní. Připomíná nám, že naše vědomí toho, že jsme hodni všeho dobrého, je důležitým základem pro to, abychom si ve svém životě mohli toto dobro zhmotnit a udržet (viz. první karta). Obě dvě karty dohromady nám říkají, že hojnost všeho, co si přejeme, nám JE k dispozici, ale my sami si bráníme v přístupu k ní a k úspěchu kvůli vnitřním nejistotám. Když se s nimi vypořádáme, snadno pak začneme podnikat kroky směřující k naplnění našich přání. 

Z karet Andělů a svatých nám vyšla karta Vítězství!, která potvrzuje, že se nám vše vydaří. Pokud nyní existuje něco, co nám stojí v cestě, jedná se pouze o dočasnou překážku a s pomocí andělů nám z cesty brzy odejde. Nemáme si dělat starosti, protože ty nám pouze přitěžují a celou situaci dělají mnohem horší, než ve skutečnosti je. Je to jako zamračené nebe - mraky vždy zase odplují a sluníčko vysvitne. 
Tato karta vypovídá také o překonání nějaké těžké zkoušky a těžkého období. V našem životě se rozhostí nový mír a klid, ke kterému můžeme přispět i my sami tím, že odmítneme řešit zbytečná dramata nebo dělat drama z něčeho, co dramatické není. Toto období je emočně i myšlenkově velmi vypjaté, a tak můžeme mít tendenci k přehnanému způsobu vnímání a posuzování. Máme se rozhodnout, že odmítneme cokoli dramatizovat nebo se v daných situacích utápět, a naši andělé nám rádi pomohou přesměrovat své naladění od dramatu k míru. Pokud se však rozhodneme se dramaty nadále zabývat, je to samozřejmě naše vlastní svobodné rozhodnutí, které Nebesa musí respektovat. 
Nabízí se nám krásná příležitost vzdát se starých bolestí, pustit se zatěžujících situací a najít v životě nový klid a mír. Učiníme-li si z toho svou prioritu a podnikneme změny, které k tomu budou potřebné, brzy uvidíme první výsledky svého úspěchu. 
I toto poselství souvisí s předchozími dvěma kartami - a říká nám, že JSME HODNI MÍRU A KLIDU. ZASLOUŽÍME SI JE. Můžeme si to opakovat jako afirmaci. Pokud opravdu souzníme s touto pravdou a víme, že si zasloužíme mít v životě mír, zjistíme také, že jsme schopni toho snadno dosáhnout díky vlastní moudrosti, intuici a schopnostem (např. komunikací). 
Dohromady nám všechny karty říkají, že mír v našem životě JE možný, že si ho zasloužíme a právoplatně nám náleží a že jsme také schopni si ho vytvořit, rozhodneme-li se, že je to pro nás prioritní. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nám nahrává v utváření a rozvíjení míru v našem životě. Tento mír bude také přirozeně působit na naše blízké a naše okolí, čímž je inspiruje k tomutéž. Nemáme se bát jít si za tím, co si přejeme, a činit potřebné kroky, ke kterým budeme intuitivně vedeni. Pokud se potýkáme s nízkou sebedůvěrou, strachem, nejistotou či pocitem, že si nic dobrého nezasloužíme, jsme nyní vedeni k odbourání těchto bloků a uzdravení ran, ze kterých vznikly. Nynější energie nás ráda popožene kupředu, rozhodneme-li se ji využít ke svému posunu. Může být nyní snazší překonat překážky, které se nám prozatím překonat nedařilo. Snáze propustíme škodlivé návyky a nahradíme je zdravějšími a šťastnějšími. Také odpuštění a osvobození se od starých záležitostí pro nás může být nyní snazší, neboť je-li pro nás prioritní mít ve svém životě klid a mír, jsme také ochotni vzdát se všeho, co nám ho neumožňovalo. Změny potřebné k vytvoření a udržování míru v našem životě přitom nemusejí být jen v našem okolí a našich vztazích, ale zejména v nás samých, v našem vlastním nitru. Jsou to změny v našem myšlení, vnímání, cítění, jednání, chování a konání. Když se změníme my, přirozeně se také mění také vše okolo nás. Nechť se tedy každý z nás stane poslem míru a lásky - tím, že se rozhodne jim dát ve svém životě první místo.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.