pondělí 3. února 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3.do 9.2. 2020

Milí přátelé,

první únorový týden je pro nás další příležitostí podílet se na utváření našeho života. Přestože někdy můžeme mít pocit, že o něm rozhodují vnější okolnosti nebo jiní lidé, ve skutečnosti máme nad svým životem větší moc, než si připouštíme. Samozřejmě existují věci, které nemůžeme změnit nebo ovlivnit, stále však můžeme měnit a ovlivňovat sebe samé - svůj postoj, přístup, úhel pohledu nebo to, co vyzařujeme. V tomto týdnu jsme vyzýváni k tomu, abychom se podívali na sebe i na svůj život, upřímně zhodnotili, co by potřebovalo vylepšit, a poté se podle toho zařídili. 
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

První kartou pro tento týden je Ohlédnutí a kontemplace. Vypovídá o tom, že budeme v tomto období přehodnocovat některé své záležitosti a na základě těchto přehodnocení pak činit rozhodnutí, která nám pomohou a která zlepší náš život. V předchozích týdnech jsme možná došli k uvědoměním a zjištěním, která pozměnila náš pohled na některé věci. Bylo (a je) třeba, abychom k sobě byli upřímní, co se týká stavu těchto věcí. Nemusíme zatím nic dělat, pokud se na to necítíme nebo si zatím nejsme jisti, co a jak bychom měli udělat. Je však třeba si přiznat, jak se věci mají. Všechno si najde cestu ke svému uzdravení a naše intuice nás vždy v pravý čas povede tím pravým směrem.
Tato karta je pro nás pozitivním znamením úlevy a osvobození od tíhy některých situací, na základě našeho zdravého úsudku, upřímnosti, intuice a následování hlasu srdce.

Druhou kartou pro tento týden je Obejměte své blízké. Vypovídá zejména o našich vztazích, které by měly být naplněny láskou, úctou a důvěrou. Stejně tak je třeba, aby byl těmito zdravými aspekty vyplněn celý náš život. Pokud v nějaké oblasti našeho života něco nehraje, máme si to připustit (viz. první karta) a na základě toho podniknout změny, které uvedou danou oblast do souladu s tím, co si opravdu přejeme. Tato karta představuje integritu, bez které nemůžeme být opravdu šťastní a bez které nemohou být skutečně šťastné ani naše vztahy a další oblasti v životě. Integrita znamená soulad s tím, kdo opravdu jsme. Znamená to říkat pravdu, být upřímní k sobě i k druhým, nepřetvařovat se, nelhat, nepředstírat, nehrát si na někoho jiného a nedělat nezdravé kompromisy, které poškozují naše vlastní já.
Co se týká vztahů, radí nám tato karta, abychom si udržovali vztahy, v nichž jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme. Jsou to vztahy, ve kterých se můžeme otevřít a být sami sebou, aniž bychom museli mít strach, že budeme souzeni, kritizováni nebo odmítáni. Skutečně zdravé vztahy umožňují oběma lidem být sami sebou, a to v atmosféře bezpečí, lásky a harmonie. I když v nich může docházet k problémům, tak jako v každém vztahu, zůstávají pevné a ve skutečnosti se díky překonaným problémům stávají ještě pevnějšími. V tomto týdnu se tedy zaměřme na budování a posilování právě těchto vztahů. Zaměřme se na rozvoj zdravých vztahů namísto zbytečného boje ve vztazích nezdravých.
Vážíme-li si sami sebe a žijeme v integritě, přirozeně přitahujeme také osoby, které tuto integritu a zdravý přístup odrážejí. Pokud máme v životě vztahy, které tyto kvality postrádají, odevzdejme je do rukou andělům a soustřeďme se na to, abychom MY SAMI byli pravdiví, upřímní a láskyplní. Druzí se k nám buď přidají a přijmou příležitost naučit se integritě také, a nebo si najdou vlastní cestu.

Poslední kartou pro tento týden je Devítka Činu. Říká nám, že se máme chránit a hlídat si svou energii. Máme se zaměřit na to, abychom se cítili dobře, a nepouštět k sobě nic, co by nás mohlo poškodit. Neznamená to, že by nám hrozilo nějaké nebezpečí, ale že máme mít zkrátka úctu k vlastní energii a životu. Máme si vymezit zdravé hranice a stát si na nich. Nedovolit nikomu a ničemu (včetně např. vlastních myšlenek), aby nás o sílu obíral. Pokud potřebujeme být sami, odpočívat nebo si udělat prostor pro nějakou svoji činnost, máme být asertivní a vyjádřit své potřeby druhým – s láskou, ale pevně. Nenechme druhé lidi, aby si nárokovali náš čas a energii bez ohledu na naše vlastní potřeby. My ty jejich také respektujeme, máme tedy právo požadovat respekt i z jejich strany.
Další význam této karty hovoří k těm, kdo se potýkají s nějakým starým zraněním a kdo se nyní potřebují zaměřit na léčení těchto ran. Nevyléčená zranění z minulosti nám totiž znemožňují pokračovat dál. Stávají se břemenem, které taháme všude s sebou a které zkreslují náš pohled na vše, co nyní prožíváme. Mohou to být zranění z rané fáze našeho života nebo i různá neštěstí, která nás potkala v průběhu pozdějších let. Bez ohledu na to, co nás potkalo, nyní nastal čas se jim věnovat a dopřát jim uzdravení, které potřebují. Vyhledejme pomoc, cítíme-li, že to sami nezvládneme nebo že nevíme, jak to udělat.
Nakonec tato karta vypovídá také o tom, že pokud vnímáme u někoho blízkého odstup nebo nepřístupnost, nemusí to vůbec souviset s námi nebo naším vztahem a nemáme si to brát osobně. Tito lidé se potýkají s vlastními vnitřními ranami a problémy a potřebují na ně prostor. Pokud nemají náladu se s námi bavit nebo chtějí být sami, dopřejme jim tento prostor, a oni za něj budou rádi. Pošleme jim na pomoc i anděly a pozitivní energii. Nabídněme jim i pomoc, budou-li chtít. Mezitím se však soustřeďme na péči o sebe samé.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme uvádět svůj život do souladu s tím, co si opravdu přejeme. Všechno však začíná u nás, v našem nitru. Přejeme-li si v životě více lásky, staňme se my sami ztělesněním lásky. Propusťme všechnu hořkost, křivdy, neodpuštění i vše ostatní, co není láska. Dejme lásce prioritu a podřiďme jí vše ostatní. Přejeme-li si v životě více hojnosti, staňme se ztělesněním hojnosti my sami. Naplňme se pocity vděčnosti a požehnání a nahraďme jimi všechny stížnosti a kritiku.
Jakmile budeme sami v souladu s tím, co si přejeme v životě prožívat, můžeme začít podnikat změny ve svých vztazích, zaměstnání, domově i dalších oblastech. Tyto oblasti se však velmi často začnou pozitivně měnit samy spolu se změnou naší vlastní energie. Svět kolem nás začne přirozeně odrážet náš vnitřní svět a jeho proměny. Naplníme-li sami sebe tím, co si přejeme vidět kolem sebe, začneme to do svého osobního světa přitahovat. 
Pokud si s něčím nevíme rady, máme to odevzdat Nebesům a jejich péči a moudrosti. Vždy nám pomohou danou situaci uzdravit zázračnými způsoby, které bychom nikdy nevymysleli. 
Ať už máme toto období snazší či složitější, máme se soustředit na péči o sebe samé a na to, aby naše vlastní energie obsahovala to, co si přejeme mít ve svém životě a ve svém okolí. Nebesa nám rády pomohou najít způsob, jak to uskutečnit. Mějme na paměti, že tato proměna a očista energie v mentální, citové i fyzické rovině nemusí být někdy příjemná, ale pomůže nám. Přivítejme tedy toto očištění v jakékoli formě, v jaké se nám nabídne, s vědomím, že má hluboký smysl a že za něj budeme již brzy velmi vděční.
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.