neděle 1. března 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.3. 2020

Milí přátelé,

začíná nám měsíc březen, do kterého vstupujeme se stále působícím retrográdním Merkurem. Lidé jsou podráždění, nervózní, mají sklon věci přehánět a brát si je osobně, a tak může docházet k nedorozuměním, konfliktům a různým dalším nepříjemným situacím. Problémy mohou kromě komunikace mezilidské nastávat také v dopravě nebo ve fungování elektronických přístrojů. Toto období nám má posloužit k tomu, abychom se zastavili, přehodnotili, jak jsme doposud žili, a pokud seznáme, že by bylo na místě učinit nějaké zdravé změny, pak je učinili.
Naši andělé nám také připomínají, abychom neplýtvali svou energií na zbytečné konflikty, abychom se nebáli odmítnout svou účast na zbytečných a vyčerpávajících diskuzích, které nikam nevedou a nic neřeší, a soustředili se na to, co je pro nás nyní prioritní. 
Nynější dny jsou pro citlivější a empatické osoby velmi náročné, neboť vnímáme vlnu strachu, kterou lidé šíří mezi sebou (a kterou s velkou senzací podporují média) kvůli novému viru, který přitom podle současných statistik v 93% všech případů na světě vede k normálnímu uzdravení. Místo strachování se a vykupování obchodů je tedy mnohem adekvátnější (i zdravější) se uklidnit, podporovat svou imunitu dobrou péčí o svou duši i tělo (což bychom měli dělat samozřejmě i mimo současnou situaci) a vést zdravý životní styl. To má skutečně smysl - na rozdíl od nicneřešícího nervování se a ubíjení vlastního zdraví stresem. Mnozí z nás sami strachem netrpí, jsou však zatěžováni strachem ostatních, který chtě nechtě vstřebávají. Zejména pro ty je nyní důležité pravidelně detoxikovat svou mysl, srdce i tělo od vstřebaného stresu a dobře se o sebe starat.
Pro ty, kteří v klidu zůstávají a panice nepodléhají, je nynější období krásnou příležitostí, jak si vyzkoušet svou schopnost udržovat mír ve světě prostřednictvím uchování si svého vlastního vnitřního míru.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Květová terapie (Doreen Virtue a Robert Reeves)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Trojka Hojnosti, která nás nabádá k tvořivé činnosti, tvůrčímu myšlení a následování inspirace. Dále je to také poselství o duchovní lekci, růstu a postupu na novou úroveň myšlení. S tím, jak prožíváme své životní zkušenosti, a tím, jak na ně nahlížíme, jak je posuzujeme a co si z nich odnášíme dál, můžeme v tomto období překonat mnohé naše opakované vzorce a konečně je prolomit. Jsme-li ochotni změnit své smýšlení, vnímání, postoje a chování, přirozeně k nám pak přicházejí takové okolnosti, které nám k tomu pomohou.
Co se týká tvořivosti, souvisí tato karta také se skutečností, že my sami jsme tvůrci své reality. To, jak na věci pohlížíme, jak je posuzujeme a jak je vnímáme, utváří náš vnitřní dojem "reality". Pokud se nám to, co vidíme, nelíbí, můžeme změnit svůj pohled. Možná tím nezměníme danou věc, ale rozhodně tím změníme to, jak na nás působí (a jaký má na nás dopad). Přestože jsou věci, které možná neovlivníme, stále je mnoho takových, které ovlivnit můžeme - včetně sebe samých. Vždy můžeme změnit své návyky, způsoby myšlení a vnímání, chování nebo jednání. O sobě rozhodovat můžeme. Sami sebe můžeme měnit. A změníme-li se my, změní se tím také přímo před našima očima vše, nač pohlížíme.

Ze sady Květová terapie nám vyšly společně dvě karty, a to znamená, že se navzájem doplňují. V kontextu výkladu nemohly být výstižnější: Zbavte se úzkosti a Očistěte svou energii. V podstatě by ani nepotřebovaly komentář. 

Karta Zbavte se úzkosti nám připomíná, jak je stres ničivý pro naše tělo a jak si tímto stresem sami způsobujeme problémy - duševní i fyzické. Nabádá nás k tomu, abychom ze sebe vydýchali (nebo nějakým jiným zdravým způsobem dostali) všechno napětí a stres, ať už jsme mu sami propadli, nebo jsme ho "jen" vstřebali od ostatních - což je u vnímavých a empatických lidí velmi častý problém. Přebírání cizí úzkosti a strachu nikomu nepomůže, protože se jen stáváme dalším nositelem strachu. Tento strach přitom může napáchat mnohem větší škody než to, čeho se bojíme. Vyděšený člověk vidí všechno mnohem horší, než jaké to ve skutečnosti je, a jedná nepřiměřeně, v důsledku čehož může vyvolat další zbytečné problémy. Odmítněme podléhat strachu a úzkosti. Nešiřme tento jed dál. Staňme se těmi, u kterých řetězec strachu skončí - a ideálně těmi, kteří ho napomáhají léčit. Pokud jsme přece jen nějaký strach vstřebali, dostaňme ho ze sebe jemným fyzickým cvičením, relaxační hudbou nebo třeba tvůrčí činností (viz. první karta).

Karta Očistěte svou energii podtrhuje význam energetické očisty - propuštění veškerých negativních pocitů, myšlenek a energií. Pokud máme problém se zajídáním pocitů (velmi často, když si nevíme rady s tím, jak vydržet vlastní či cizí tíživou energii, uchylujeme se k jídlu), podnikněme fyzickou detoxikaci a nepřijímejme do svého těla nic, co by mu škodilo a co víme, že je nezdravé. Totéž platí i pro naše nitro - nepřijímejme do něj nic, co mu ubližuje. Naopak, rozhodněme se vyživovat své nitro i své tělo jen tím, co je pro něj dobré, co mu pomáhá, díky čemu se cítíme lépe a co nás podporuje. 
Naši andělé nám rádi pomohou udržovat si čistou tělesnou i duševní energii, když je požádáme o vedení a budeme ho následovat. V udržování a ochraně své energie nám mohou pomoci i různé techniky, jako je například modlitba, vizualizace, vytvoření energetického štítu, aj.

Vykládací karty Archanděla Michaela nám pro tento týden radí Spolehni se na pomoc Boha a andělů. Zatímco předchozí karty nám říkaly, jak můžeme situace v našem životě ovlivnit a co můžeme udělat, tato karta vypovídá o věcech, které sami sami ovlivnit nemůžeme - a které je proto lepší odevzdat do rukou Nebesům, s vědomím, že najdou to nejlepší možné řešení pro danou situaci. 
Umění své záležitosti odevzdávat je jednou z duchovních lekcí, které jsme se sem přišli naučit. Když víme, že už jsme vyzkoušeli všechno, co jsme mohli, a nic z toho nezabralo, znamená to, že existuje jiné řešení, které ale není na nás. Odevzdáme-li danou situaci Nebesům a dovolíme-li, aby se o ni postarala místo nás (což znamená, že ji opravdu pustíme a nebudeme pořád kontrolovat, jestli se opravdu vyvíjí tak, jak chceme), umožníme tak úžasné proměny a zázraky, které bychom sami nikdy nevymysleli a nedokázali. Je třeba být zdravě pokorní a připustit, že nad některými věcmi prostě NEMÁME moc - a že to nevadí. Přesvědčení, že když něco neřešíme my sami, nevyřeší to nikdo, je nepravdivé - ve skutečnosti se mnohé situace začnou samy zázračně řešit, jakmile je konečně přestaneme rozebírat my a zasahovat do nich svou vůlí. Mnohé problémy si takto způsobujeme nebo zvětšujeme sami, neboť čím víc něco řešíme a rozebíráme, tím víc se do toho zamotáváme a tím horší nám to připadá. Místo abychom se dobrali k řešení, tak docílíme jen toho, že si připadáme ještě hůř a zbytečně vyplýtváme energii na záležitost, se kterou si stejně nevíme rady. 
Odevzdejme vše, co my sami neumíme nebo nemůžeme změnit, do rukou Nebesům a mějme víru, že ona vědí lépe než my, jak tyto situace nejlépe vyřešit. Pokud bude třeba, abychom my sami něco udělali, vždy k tomu dostaneme jasný impuls a jasné vedení. Mezitím se můžeme v klidu uvolnit, a tímto vnitřním mírem napomoci k co nejpozitivnějšímu vyřešení situace. 

* * *

SHRNUTÍ
Poselství pro tento týden je jasné: ZŮSTAT V KLIDU a zdravým způsobem propustit veškerou úzkost, kterou jsme možná vstřebali. Pečovat o své zdraví je důležité, jak v duševní, tak fyzické rovině, a do této péče patří i to, že se nebudeme stresovat a zatěžovat své tělo nicneřešícím napětím. Nesledujme senzacechtivé zprávy, nevžívejme se zbytečně do nynějšího dění, a bude-li to nutné, úplně se odpojme od médií, abychom zredukovali jejich negativní dramatický vliv na minimum. Pokud někdo chce sledovat současnou situaci, nechť si zvolí nezaujaté, spolehlivé zdroje, které podávají nezkreslená a emocemi a dramatem nezabarvená fakta. 
Totéž platí i pro všechny jiné stresující situace v našich životech. Propusťme ze svého srdce, mysli i těla jakékoli drama nebo stres. Nic neřeší, jen všechno v našich očích zhoršuje. Pokud už jsme vyzkoušeli všechno, co jsme mohli, a už nevíme, co bychom ještě mohli udělat, odevzdejme svou situaci Nebesům a požádejme je o Božský zásah. Ráda nám ho sešlou, nebudeme-li jim do toho pořád zasahovat a neustále svou situaci kontrolovat. 
V tomto týdnu nám karty připomínají, že jsme sami spolutvůrci své reality a že věci vnímáme určitým způsobem závislým na tom, co v sobě nosíme my sami a jak jsme se my sami rozhodli, že je vnímat budeme. Dělejme to, co udělat můžeme, a tam, kde nevíme, co udělat, nebo v situacích, na které nemáme sami přímý vliv, odevzdejme situaci do rukou Božství. Vše, co takto odevzdáme, se nám vrátí uzdravené a proměněné. 
Krásný a klidný březnový týden nám všem!

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.