pondělí 6. dubna 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.4. 2020

Milí přátelé,

tento týden zahajujeme silným superúplňkem (úplňkem, kdy bude měsíc vidět jako mnohem větší a bude mít také silnější působení). Mnozí z nás jsou v tomto období extrémně citliví, rozhození a mohou mít i nejrůznější fyzické symptomy, zejména pokud jde o špatný spánek či naopak jeho zvýšenou potřebu, bolesti hlavy nebo zesílené úzkosti. Je nyní třeba být k sobě i k druhým obzvláště soucitní a uchovávat si v sobě co nejvíce lásky, která léčí jak nás samé, tak i ty, s nimiž jsme v kontaktu. Kdo potřebuje odpočinek, nechť si ho dopřeje. 
Tento úplněk vrhá světlo na mnoho věcí, které jsme možná dlouho nechtěli vidět nebo řešit, aby nám pomohl se s nimi vypořádat a zlepšit tak svůj život. Týká se to hlavně našich různých obav, které nás z temných koutů mysli ovládají a nedovolují nám být šťastní. Nyní tento úplněk svítí právě do těchto temných koutů, abychom je vymetli a pročistili. Přestože tento proces nemusí být příjemný, nemusí být ani nijak radikální. Požádejme své anděly o pomoc, a oni nás bezpečně a s láskou provedou celým procesem tak, aby dopadl co nejlépe pro všechny, kterých se naše záležitosti týkají.  


- Magda

Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

První kartou pro tento týden je Pětka Myšlenek. Patří mezi méně příjemné karty, protože se týká našich zklamání, zrad (ať už skutečných či subjektivně vnímaných), lstí a bezohledného chování, kterým jsme možná utrpěli. Nyní nastal čas se vyrovnat s křivdami, které nás v životě potkaly, ať už dávnějšími nebo nedávnými. Pokud se nám opakovaně vracejí vzpomínky na ošklivé zážitky, které jsme utrpěli vinou někoho druhého, může se v nás neustále probouzet hněv, dotčenost a pocit, že jsme bezmocné oběti vydané napospas vůli jiných lidí. Tento pocit můžeme mít jak v osobní, tak i v kolektivní rovině. Touto kartou nás naši andělé vedou k včasnému uzdravení se z těchto pocitů, aby v nás nadále nenarůstaly, neotravovaly naši mysl a srdce svým jedem a zejména aby neovlivňovaly naše vlastní jednání. I z laskavého člověka se může stát člověk zlomyslný, nechá-li se ovládnout svými nevyléčenými bolestmi a začne se chovat pomstychtivě a "oprávněně". Přestože jsme se možná opravdu stali oběťmi činů někoho jiného, neutápějme se ještě ve vlastních pocitech křivdy. Nestaňme se dalším negativním člověkem. Lpěním na tom, co se nám stalo, nic nevyřešíme, jen si sami otravujeme své další dny. Pokud tedy nejsme vyloženě vedeni k nějakým konkrétním konstruktivním krokům, jak situaci řešit, odevzdejme spravedlnost Nebesům a zákonu karmy, v němž si každý dojde svých lekcí v pravý čas - a sami se zaměřme na uzdravení svého vlastního srdce. 

Druhou kartou je Desítka Myšlenek, která vypovídá o tom, že něco konečně vyřešíme a bude to za námi. Je to karta definitivních konců, zejména takových, které nám přinesou velkou úlevu a pocit překonání překážky. Vypovídá o odpoutání, osovobození se a ukončení nějakého nezdravého návyku, nebo také odchod z ničivého vztahu, zaměstnání či místa. Často se týká ukončení závislosti, ať už fyzické či psychické. Pokud jsme již dlouho cítili vedení k tomu, abychom za něčím udělali tlustou čáru, nyní je k tomu skvělý čas, požehnán i úplňkem. V kontextu výkladu je to hlavně tlustá čára za minulostí, kterou máme udělat, aby nám přestala kazit náš nynější život. Ať už tuto změnu dokážeme sami nebo s pomocí terapeuta či jiného pomocníka, podaří se nám skutečně opustit to, co nás dlouhodobě zraňovalo a škodilo nám. Naši andělé nám připomínají, že se nemusíme bát, protože tato změna nám pomůže, a že nic, co je dobré, nemá důvod z našeho života odcházet. Minulost nepotřebujeme a není třeba se jí držet. Nebude nám chybět. Stejně tak ani naše závislosti nebo jiné škodlivé návyky.
Na kartě je vyobrazen pár, který vychází ze dveří - symbol toho, že na své další cestě rozhodně nezůstaneme sami a stále budeme doprovázeni milujícími bytostmi jak na Nebesích, tak i na Zemi.

Poslední kartou pro tento týden je dokonale padnoucí Přehodnocení a kontemplace. Krásně zapadá do kontextu výkladu a zvěstuje nám, že všechny změny, které nyní provedeme, ať už ve svém životě nebo sami v sobě, budou dobře zvážené, dobře promyšlené a velmi konstruktivní a přinesou dobré výsledky. Máme si tedy udělat také čas na kontemplaci, abychom se ohlédli za svým životem, na to, co nám fungovalo a v čem můžeme pokračovat, i na to, co se nakonec ukázalo jako nefunkční a co je třeba změnit - a pak se podle toho rozhodli některé změny uskutečnit.
Tato karta také představuje symbolické vzkříšení, obnovu, regeneraci a nový život, a tak je krásným pokračováním karet předchozích. Říká nám, že jakmile překonáme své nezdravé návyky a učiníme ve svém životě nebo sami v sobě potřebné změny, brzy pocítíme energii nového života, která se v nás začne rozlévat a vzkvétat. Je to šťatné znamení o osvobození a nové energii.

* * *

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden vypovídá zejména o ukončení negativního vlivu minulosti na naši přítomnost. Máme se pustit starých křivd, přenechat spravedlnost zákonu rovnováhy a soustředit se na své vlastní uzdravení. Částečně se to týká i nás všech jako společnosti - máme se osvobodit od strachů, které v sobě nosíme jako dědictví našich předků, kteří neskutečně trpěli - válkami, okupací, nesvobodou, nedostatkem. Toto všechno jsme přejali, ať již do větší či menší míry, a dodnes to ovládá naše myšlení, vnímání a chování. Uzdravme to sami v sobě a přispějme tak svým dílem k uzdravení společnosti. Zdravá společnost dokáže toto uzdravování dále rozvíjet.
V tomto týdnu máme skvělou příležitost nechat jednou provždy za sebou něco, co nás jen vysávalo, co nám ubližovalo a co nám v žádném případě nebude chybět. Kromě minulosti se to týká také závislostí a jiných nezdravých návyků (včetně návyku stěžování si, kritizování, souzení, aj.), snahy mít všechno pod kontrolou, sebezanedbávání, a dalších. Tyto změny jsou pro nás šťastné a nezůstaneme na ně sami. Povedou nás k novému životu, nové životní energii a k novým začátkům. 
Jak symbolické právě na Velikonoce! Plujme společně s oslavami jara, nového života, naděje a obnovy a uctěme tento svátek tím, že se nadobro rozloučíme se smutkem, starými bolestmi a negativitou. Dejme jim sbohem a přivítejme do svého života nové štěstí. Je to to nejlepší, co můžeme udělat jak pro sebe, tak i pro všechny ostatní a pro náš svět.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.