neděle 10. května 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.5. 2020

Milí přátelé, 

máme za sebou intenzivní úplňkové období a nyní na něj navazuje fáze couvajícího měsíce, která nám poskytuje příležitost obrátit se do svého nitra, zklidnit se, zotavit se, načerpat potřebnou energii nazpět a také nechat společně s měsícem ubývat vše, co si přejeme ze svého nitra nebo ze svého života propustit. Zejména se to týká stresu, nezdravých návyků, negativity a nadbytečné tíhy, ať již v duševní nebo fyzické rovině (včetně přebytečné tíhy našeho těla, do které se promítá naše tíha psychická). Dopřávejme si dostatek péče, trpělivosti a soucitu. Nebojme se přijímat. Tím zdravě vyrovnáme svou aktivní, energii vydávající část. Tak potom začnou mizet všechny problémy, které byly způsobeny právě nerovnováhou mezi naší aktivní (mužskou) energií a pasivní (ženskou) energií.
Ne náhodou vyšel na tento čas také Den Matek. Přestože jsou mnozí z nás požehnáni laskavými, byť ne "dokonalými" maminkami, jiní takové štěstí neměli a byli svými matkami a jejich chováním trvale poznamenáni. Léčení a zdravé vyvažování naší mužské a ženské energie souvisí také s uzdravením se z negativního vlivu, který na náš život mohli mít naši rodiče, ať už nás zranili vědomě nebo nevědomě. Je to tedy také skvělý čas k odpouštění, uvědomění si, kde jsme doposud ovládáni svou minulostí a osvobození se od ní.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of the Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum Kuan Jin (Kuan Yin Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden opět vyšla krásná Dvojka Citů, karta lásky, romantiky, hlubokých citů, porozumění a také smíření. Pokud máme ve vztazích (nejen milostných) nějaký problém, je pro nás tato karta znamením, že to nemáme vzdávat a že máme být ochotni ke vzájemnému smíření. (Pokud je nějaký vztah nenávratně poškozen, je to vedení k našemu vlastnímu vnitřnímu smíření se se svou minulostí, tak aby už nadále neovlivňovala naši budoucnost a my mohli navázat nové, láskyplné vztahy.) 
Toto období přeje romantice, lásce ve všech jejích podobách a vzájemnému porozumění. Toto téma nám trvá již z minulého týdne a částečně souvisí také s vlivem nadcházející retrográdní fáze Venuše, která nastane 13. května a po následujících 6 týdnů bude mít větší či menší vliv na náš citový život. Během tohoto období by mělo dojít ke karmickým vyrovnáním a ke sklízení toho, co jsme zasévali, ať již v příznivějším či méně příznivém smyslu. Bude přát rozvíjení důvěry v našich vztazích, posilování jejich krásných stránek a vyřešení dlouhotrvajících problémů, jsou-li tomu oba účastníci nakloněni. Nezadaným lidem pak toto období bude velmi přát k setkání s jejich duchovním partnerem.
Uchovávejme si ve svém srdci lásku, konejme v souladu s ní, a ona bude v našem životě růst. 

Z karet Moudrosti Avalonu nám vyšel Kůň, který symbolizuje podporu druhé bytosti, její pomoc a podíl na některých řešení. Touto kartou je nám připomínáno, že na nic nemusíme být sami. Rovněž to souvisí s přijímáním jako takovým - a tedy rozvíjením ženské energie (důležité zejména pro ženy). Nemusíme pořád jen dávat a pomáhat; je stejně důležité přijímat a nechat si pomáhat. Sami víme, jak jsme rádi, když někomu pomůžeme. Stejně tak i druhé těší, když mohou pomoci nám. Pokud je tedy něco, s čím bychom potřebovali pomoci - byť by to byl pouhý rozhovor o něčem, o čem si potřebujeme promluvit - neváhejme si o tuto pomoc říci. 
Kdo má však energie na rozdávání a cítí se veden k opaku, může mít tuto kartu jako znamení, že se pro někoho druhého může nyní stát potřebnou oporou a pomocí. 

Z Orákula Kuan Jin nám vyšla karta s názvem Volání tančícího jeřába. Tato karta je celá o pohybu. Vyzývá nás k rozhýbání naší energie a toku života ve vlastním těle i duši, a tím také k rozproudění energie v našich vztazích, činnostech a dalších oblastech. Dlouho jsme stagnovali - možná ze strachu ze změn nebo proto, že jsme byli bez energie. Tato karta nám však připomíná, že právě naše stagnace je důvodem našeho nedostatku energie. Právě když se odhodláme sami sebe i některé své záležitosti rozhýbat, rozproudí se všechno správným směrem. 
Rovněž představuje naši schopnost plynout s proudem událostí v našem životě. Je třeba umět být flexibilní, nechat se unášet proudem života a všechno prostě přijímat tak, jak to je, aniž bychom se snažili s tím bojovat. Neznamená to samozřejmě nechat si všechno líbit, ale umět například přijmout věci, které momentálně nemůžeme změnit nebo se kterými si nevíme rady. Často právě naše přijetí dané věci napomůže k jejímu vyřešení. 
Důležitým poselstvím této karty je také překonání našich dosavadních zvyků a návyků, našich zajetých kolejí. Máme být ochotní se změnit a stejně tak i způsob, jakým vystupujeme. Jsme zvyklí, že jsme "takoví a takoví" a že nějakým způsobem působíme na druhé. Vytvořili jsme si identitu z těchto svých rysů a zažitých zvyků, a máme strach je změnit i tehdy, kdy víme, že nám škodí nebo nám brání v růstu. Máme tedy otevřít svou mysl, být ochotní "nechat se přetvořit" v souladu s tím, co si opravdu přejeme, tak, abychom si v tom sami nebránili těmito svými zvyky a návyky. Máme být ochotni změnit své myšlení, vnímání, cítění, jednání a vyzařování. 
Bohyně soucitu Kuan Jin nás tímto žádá, abychom se pustili svých starých příběhů, které vyprávíme o sobě nebo o svém životě, a dovolili si napsat nové a krásnější. Abychom se pustili toho, co jak bylo, nebo přesvědčení o tom, co jak je, a dovolili si pohlédnout na věci jinak. Změníme-li sami sebe, změní se tím i náš život.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme procházet důležitými vnitřními změnami, díky kterým se také změní potřebné věci v našem životě. Rozproudíme-li svou doposud zaseklou energii, rozhýbou se tím také některé stagnující záležitosti a v nás samých i v těchto záležitostech bude nastolena nová, zdravá rovnováha. Musíme být však ochotni tyto změny dovolit. Nikdo nám je nemůže vnutit - Vesmír vždy respektuje naši svobodnou vůli. Pokud však změny dovolit nechceme, nemá smysl si pak stěžovat, že je všechno stále při starém a že se nám neplní naše přání. 
Toto je pro nás období, kdy máme hlavně přijímat, pečovat o sebe a omezit aktivity, které dělat nemusíme a na které se necítíme. To zahrnuje také pomoc druhým. I my někdy potřebujeme, aby někdo pomohl nám, a to je naprosto v pořádku. Protože jsme dlouho energii vydávali, potřebujeme si ji nyní zase doplnit. Nechme si pomoci někým druhým, pokud to potřebujeme. Přijímání je stejně důležité jako dávání, tak jako potřebujeme vedle výdechu i nádech. Zvláště pro ženy je důležité posílit svou ženskost a ženskou energii tím, že budou přijímat, že se nechají hýčkat a že také nedovolí druhým, aby si nárokovali jejich čas a energii bez ohledu na jejich vlastní potřeby. (I u matek, které se svým dětem musí neustále věnovat, nebo u pracovně velmi vytížených žen je možné zařídit si alespoň nějaký čas pro sebe a odpočinout si v rámci svých možností.) Toto posílení ženské energie u žen povede také k posílení jejich sexuální přitažlivosti a schopnosti zdravého prožívání a užívání si své ženskosti v duševní i fyzické rovině. 
Toto období patří zejména lásce, a tak si ji nechme na prvním místě - lásku ve všech podobách a formách, její sdílení i samotné prožívání. Mějme lásku jako prioritu a ona se postará o všechno ostatní.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.