neděle 31. května 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.6. 2020

Milí přátelé,

začíná nám červen a spolu s ním pokračujeme po cestě lásky a léčení našich vztahů. Retrográdní fáze Venuše, která potrvá až do 25. června, činí naše vztahy a téma lásky dlouhodobou záležitostí a podporuje nás ve všech pozitivních změnách, které v těchto oblastech činíme. 
Protože naše vztahy a osoby, které si do svého života přitahujeme, souvisejí s tím, jací jsme my sami, jaké máme hodnoty, jaká jsou naše přesvědčení a co nosíme ve své energii, je třeba v první řadě vždy pracovat na sobě samých, na svém vlastním chování, na své energii, na svém vnímání a přesvědčeních, která máme o lidech, vztazích nebo o čemkoli jiném. Někdo možná namítne, že sám je přece velmi laskavý, pro druhé by se rozdal a v lásku věří, ale přitom sám sebe staví na poslední místo, zrazuje sám sebe kvůli druhým a přizpůsobuje se jim tak, jak si myslí, že bude přijímán a milován, nebo si dokonce nechá někým jiným ubližovat. Skutečně láskyplný člověk je láskyplný i k sobě. Uvědomuje si, že jeho hodnota je stejná jako hodnota jiných, a podle toho k sobě i k nim přistupuje. Váží si svého života i své vlastní bytosti stejně tak jako životů a bytostí jiných. Zacházíme-li ošklivě sami se sebou, nemůžeme o sobě tvrdit, že jsme láskyplní. A protože naše vnitřní já toto naše zacházení vnímá, logicky nám nevěří - a v důsledku toho klesá naše sebedůvěra. 
Být laskaví sami k sobě znamená, že budeme přijímat sami sebe i s tím, co se nám na nás nelíbí - tak jako dokážeme být velmi tolerantní vůči druhým. Znamená to, že si dovolíme přijímat dobré věci, ne je pouze dávat. Znamená to, že nebudeme trpět ničí zneužívání a postavíme se sami za sebe, tak jako bychom se postavili za každého dobrého přítele, kdyby mu někdo ubližoval. Znamená to, že o sobě přestaneme ošklivě mluvit, tak jako bychom si to nikdy nedovolili říkat o někom druhém. 
Změníme-li přístup k sobě samým, naše vlastní já se nás přestane bát a začne nám věřit - naše sebedůvěra začne stoupat. A se zdravou sebedůvěrou a sebeúctou se začnou měnit také naše vztahy i další životní oblasti - začneme přitahovat (a udržovat si) takové osoby, které nás také budou ctít a vážit si nás. Naše vztahy budou vzájemně vyrovnané, vyvážené a plné důvěry a bezpečí. V takových vztazích mohou duše obou zúčastněných růst a rozvíjet se s vědomím, že jsou milovány a přijímány takové, jaké jsou.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Trojka Citů. Je to karta přátelství, oslav a setkání spřízněných duší - takových, které jsou nám blízké, s nimiž se cítíme "doma" a s nimiž můžeme být sami sebou. Tato karta může znamenat nějakou šťastnou událost a důvod k oslavě - narozeniny, svatba, narození dítěte, úspěšné složení zkoušky nebo i překonání nějakého dlouhodobého problému. V kontextu nynějšího dění je to však hlavně o společnosti lidí, kteří jsou nám opravdu blízcí. Jedná se o spřízněnost v pravém slova smyslu. Spřízněné duše si navzájem rozumí (i beze slov) a cítí se spolu jako doma. Nemusí to být rodina - mnozí z nás vědí, že pokrevnost ještě nedělá z lidí blízké duše. Ani to nemusí být partner či partnerka. Spřízněné duše spolu mohou mít jakýkoli vztah - milostný, přátelský, rodinný, pracovní či jakýkoli jiný. Může to být i vztah se zvířátkem, které nás nesoudí a miluje nás bez podmínek. 
Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom v tomto týdnu věnovali svůj čas lidem, které máme rádi, s nimiž se cítíme dobře a posílili tak naše vzájemná pouta a byli si oporou. Většinou máme sklon řešit hlavně problémy, ale život není jen o problémech. V tomto týdnu si to máme připomenout. Čas trávený radostí, oslavami a zábavou je stejně tak hodnotný jako ten, při kterém řešíme vážné věci (spousta lidí má tendenci upřednostňovat tyto vážné věci před vším ostatním, a pak jsou z toho v depresi, protože to nevyrovnávají časem věnovaným radostným věcem). Nemějme tedy strach dovolit si na problémy zapomenout, alespoň na chvíli. Odevzdejme je do rukou svým andělům a uvolněme se. Tato uvolněná energie napomůže i k řešení těchto problémů - a my si mezitím dobijeme své baterky a budeme moci pokračovat plni síly a obnovené radosti.

Z Karet archanděla Michaela nám vyšla karta Věčná láska. To je krásným znamením pro všechny, kteří mají strach o nějaký svůj vztah. Připomíná nám, že skutečná láska je věčná a že právě láska (nikoli strach) může napomoci našim vztahům k uzdravení. Soustřeďme se tedy na ni, ne na to, čeho se bojíme.
Pro některé z nás je to znamení, že se setkají s někým důležitým, ať už s potenciálním partnerem či partnerkou, nebo s novým blízkým přítelem. Pro jiné je to znamení nově probuzené lásky v jejich současném vztahu. Pěstujeme-li lásku sami v sobě a stáváme se tak láskou, přitahujeme jí více a více do svého života. O tom byly naše předchozí výklady v minulých týdnech - o oproštění se od všeho, co láska není, a uvolnění místa pro ni v našich srdcích. 
Pokud někomu zesnul někdo blízký, je tato karta milým pozdravem od našich zesnulých blízkých. Přestože již nejsou fyzicky s námi, láska mezi námi nikdy nezmizí, a oni nám to nyní připomínají.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta Vyvážená přátelství, která vypovídá zejména o rovnováze mezi dáváním a přijímáním v našich vztazích. To úzce souvisí s tématem sebeúcty, které jsem rozebírala v úvodu. Chceme-li, aby byla v našich vztazích vzájemná úcta a zdravá rovnováha, musíme umět dávat i přijímat. Musíme dát i druhé straně prostor k tomu, aby se mohla podílet na utváření vztahu. Na každém vztahu se musí podílet oba dva zúčastnění. Je přirozené, že se někdy naskytnou situace, kdy jeden nemá sílu dávat, ale je-li celý vztah dlouhodobě založen na tom, že jedna strana vydává více snahy než druhá, cítí se dávající využíván a přijímající pociťuje dluh či pocit viny. Obdobné je to v případě, kdy se všechno přizpůsobuje přáním jedné strany namísto obou stran. V tomto týdnu se tedy zamysleme nad tím, které naše vztahy by potřebovaly navrátit rovnováhu, a pak učiňme kroky k tomu potřebné. Co bude pro každého z nás nejlepší, poznáme podle vlastní intuice. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden věnovaný vztahům, obdobně jako ty předchozí. Zde se kromě rozvíjení vlastní sebeúcty budeme zabývat i druhými lidmi a našimi vzájemnými vztahy. Hlavním tématem je rovnováha mezi dáváním a přijímáním, a to nejen v rámci vztahu, ale také ve smyslu toho, že se nemáme pouze trápit problémy, ale najít si čas i na radost a potěšení. Vedle vztahů, kde druhým lidem hlavně pomáháme, je třeba si užívat také vztahy, kde problémy neřešíme, ale kde spolu sdílíme šťastné časy. Věnujeme-li totiž většinu (nebo veškerý) času řešení problémů, začneme vidět pouze problémy. Od toho se může odvíjet naše negativita a pesimismus. Dopřejme si příjemný čas nezatížený řešením problémů a vyrovnejme tak vážnost lehkostí. Obojí má v našem životě své místo. Ani jedno není důležitější než druhé. 
A mějme na paměti, že i my sami jsme stejně tak hodnotní jako jiní lidé a že si zasloužíme uctivé zacházení (i od sebe samých!) Vztah, který máme sami k sobě, z velké části určuje, jak budou vypadat naše vztahy s druhými lidmi - a tak ať je tedy co nejkrásnější.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.