neděle 5. července 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.7. 2020

Milí přátelé,

po intenzivním období úplňku a mnoha dalších planetárních i jiných energetických vlivů se mnozí z nás ocitli ve zmatku a nejistotě. Věci, které jsme považovali za samozřejmé, najednou vůbec nejsou jisté; něco, co jsme si přáli, najednou vůbec nepotřebujeme; lidé, kteří nám byli blízcí, jsou nám najednou daleko (a naopak); a takto bychom mohli pokračovat. Dochází nyní k přeuspořádání věcí v našem životě (i v našem vlastním nitru) a ne ve všem momentálně vidíme smysl. Můžeme si připadat bezmocní a odevzdaní napospas všemu, co se děje.
Naši andělé nám připomínají, že ve všem existuje dobrý skrytý řád, přestože není navenek vidět. Je to velká zkouška pro naše ego - naši sebe-záchovnou část, která se snaží držet všechno neměnné a JISTÉ. Život však takový není - někdy jsou změny potřebné, a to i tehdy, když si to nemyslíme. Bezpečí nenajdeme v neměnnosti a snaze zmrazit věci tak, jak jsou, ale v tom, že se naučíme plout s proudem života, necháme se jím navádět a jsme-li k tomu vedeni, použijeme někdy i pomyslné kormidlo své lodi, abychom převzali vedení alespoň na určitý úsek své cesty. Přestože můžeme mít obavy, když vidíme proud, který nás unáší, ve skutečnosti nám usnadňuje pohyb vpřed a je v souladu s tím, co si přejeme, i když nám to tak nepřipadá. Naši andělé nás povzbuzují, abychom se nebáli nechat si tímto proudem energií pomoci a nechat se odnést kousek vpřed. 
Naše ego má panickou hrůzu ze ztráty kontroly. Přesto je pro nás důležité naučit se v některých fázích dění svou kontrolu odložit a dovolit věcem, aby se děly. Tyto situace poznáme podle toho, že bez ohledu na to, jak moc se o kontrolu snažíme, stejně žádnou nemáme, a pouze ztrácíme sílu. V takových situacích je nejlepší, když tuto kontrolu odevzdáme do rukou Nebesům, která nám vždy pomohou a vždy jednají v souladu s Vyšším Dobrem pro nás i pro všechny ostatní, kterých se daná situace týká.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

První kartou pro tento týden je Čtyřka Činu, karta oslav, radosti a rodinného štěstí. Říká nám, že máme důvod slavit, a to i tehdy, nemáme-li zrovna nějaké výročí nebo výjimečný důvod. Touto kartou nám andělé radí, abychom se naplnili radostí a vřelostí navzdory nynějšímu dění a dovedli se těšit ze života bez ohledu na současné podmínky. Harmonie a vřelá energie, která z nás bude vyzařovat, bude skrze nás napomáhat k uzdravení jakékoli situace, a naše odpoutání a zdravé odevzdání dopřeje dané záležitosti svobodu vyvinout se tím nejlepším možným směrem. (Na rozdíl od starostí, strachu a snahy vše ovládat, což většinou vede pouze k dalšímu strachu a zesílení pocitů bezmoci.)
Tato karta nám také připomíná, že jsme milováni. Nemáme na to zapomínat. Mnohdy se soustředíme na to, co nám chybí, čeho se nám nedostává, aniž bychom si uvědomili, kolik toho ve skutečnosti máme a jak moc můžeme být vděční. Buďme tedy optimističtí a vděční, přestože momentálně nevíme, co udělat nebo co jak bude, a můžeme si být jisti, že všechno dopadne tím nejlepším možným způsobem. 

Druhou kartou pro tento týden je Dvojka Myšlenek, která vypovídá o velké nerozhodnosti a množství pochybností. Protože se jedná o myšlenkovou kartu, týká se to hlavně racionální části naší osobnosti. Protože najednou některé věci nejsou tak jisté, jak jsme původně předpokládali, snaží se naše mysl honem najít novou jistotu a učinit nové rozhodnutí. Snaží se udělat si jasný a pevný závěr, kterého by se mohla chytit coby nové "jistoty". Touto kartou nám andělé říkají, že ještě nemáme dostatek informací, na základě kterých bychom si jasný závěr mohli utvořit, a že se o vytvoření tohoto závěru nemáme snažit. Pro naši mysl je nezvyklé něco neřešit, neanalyzovat a nekontrolovat; nemít něco jisté. Zvláště pokud jsme byli v minulosti traumatizováni a trpíme sklonem být neustále na pozoru a prostřednictvím myšlení odhalovat jakékoli možné nebezpečí, může pro nás být toto období velkou zkouškou. Na druhou stranu je to pro nás příležitost, jak se to naučit - a přesvědčit se, že i tehdy, kdy nemáme nic "jisté", může být všechno v pořádku. Že i tehdy, kdy my sami neřídíme všechno dění a kdy nevíme, co jak bude, existuje skrytý řád, který se o vše postará, i když my nemůžeme. Můžeme se tak naučit nové důvěře v Nebesa a najít jistotu v nich, bez ohledu na to, co se děje v našem pozemském životě. 

Třetí kartou je Osmička Myšlenek, která vypovídá o našem pocitu omezení a dojmu svázaných rukou. V určité oblasti našeho života (a možná i v celém životě) můžeme mít nyní pocit bezmoci, jako by se všechno dělo bez ohledu na nás a naše přání. Můžeme získat dojem, že jsme oběťmi, které jsou vydány napospas jiným silám nebo vůli jiných lidí, aniž bychom my sami cokoli znamenali. Můžeme mít pocit, že na nás nebo našich přáních nezáleží. 
Touto kartou nám Nebesa připomínají, že naše nesvoboda je pouze zdánlivá a že i když nemůžeme některé věci přímo ovlivnit, stále existuje mnoho dalších, nad kterými moc máme a s nimiž můžeme pracovat - například s vlastním nitrem a s tím, co v něm nosíme. Možná se nám nyní dostává příležitosti uzdravit se z někdějších zranění, kvůli kterým jsme se stavěli do role oběti nebo získali pocit, že nemáme žádnou hodnotu. Pokud se nám navíc tyto situace v životě opakují, je to tím spíše vedení k tomu, abychom vystopovali (ať už sami nebo s pomocí odborníka) původ těchto pocitů a důkladně si toto téma zpracovali. 
Nejsme žádné oběti a nikdy nebudeme. V každé situaci máme stále svou svobodu - myšlení, vnímání, postojů i jednání. Můžeme ovlivňovat i své vyzařování a energii, kterou tak potom přitahujeme. Existuje mnoho věcí, které můžeme udělat i navzdory těm, které nyní přímo ovlivnit nemůžeme. Můžeme přispět k optimálním výsledkům nynějšího dění, přestaneme-li se snažit je ovládat a soustředíme-li se místo toho na svou vlastní vnitřní svobodu a práci se sebou. A nad tím rozhodně moc máme. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je období, kdy můžeme prožívat velký myšlenkový zmatek, pochybnosti, nejistotu a pocity omezení. Přestože mohou být naše myšlenky i pocity oprávněné, naši andělé nám připomínají, že není vždy všechno takové, jaké se zdá, a nemáme si tedy dělat žádné závěry o tom, co jak je. (Toto téma se nám zde opakuje již delší dobu a stále trvá.) Nynější energie přispívají k přeuspořádání věcí v našich životech tak, aby fungovaly lépe a efektivněji. Pomohou nám vyplavit ze života i z našeho nitra vše, co už do něj nepatří a co nám škodí. Stejně tak nám pomohou k nové naději a novému naplnění. Přispívají k našemu léčení a ke zhojení starých ran (zde je ovšem důležité, abychom tyto rány my sami znovu dokola neotevírali a neudržovali je živé). 
Abychom tímto obdobím co nejsnáze propluli a abychom přispěli k co nejlepším výsledkům, je pro nás důležité umět zůstat spokojení a vděční bez ohledu na okolnosti. Tak jako se učíme bezpodmínečné lásce, učíme se také bezpodmínečné vděčnosti. Udržíme-li si v sobě pocity vděčnosti za vše dobré, co v životě máme, i za život sám, napomůžeme tím i k vývoji situace, který nám pak přinese další podněty k vděčnosti. 
Naši andělé nám připomínají, že se není čeho bát a že přestože naše ego může velmi bojovat a vidět věci velmi černě, nic není zdaleka tak špatné ani přehnané, a proto nesmíme těmto myšlenkám a dojmům naslouchat a živit je svou energií. Soustřeďme se na něco pozitivního a konstruktivního, kdykoli budeme v pokušení propadnout se do pekla svých vlastních myšlenek a představ. Vyhledejme i pomoc, budeme-li to potřebovat. Nikdo se se svými myšlenkami nemusí potýkat sám, a protože valná většina z nás toto vnitřní peklo zná, každému se jistě dostane podpory, kterou potřebuje. Zavolejme si na pomoc archanděla Michaela, kdykoli se budeme potýkat se strachem, archanděla Rafaela, který nám pomůže uzdravit naše srdce, mysl, tělo, vztahy i jakékoli další oblasti, archanděla Jofiela, který nám pomůže zkrásnit naše myšlenky i pocity, archanděla Gabriela, budeme-li potřebovat pomoc při vyjadřování se. Požádejme o pomoc dobrého přítele. Můžeme se s ním domluvit na tom, že se navzájem zastavíme vždy, když si začneme stěžovat nebo se nořit do strachu, a upozorníme se na to, abychom v tom nepokračovali. A samozřejmě je nám vždy k dispozici neomezená podpora a pomoc Nebes.

Vše, co se děje, je v pořádku, i když to tak nevypadá. Nezáleží na tom, co si myslí naše mysl nebo čím vším nás straší. Je to v pořádku a necháme-li všemu volný průběh, zatímco se soustředíme na svou vlastní energii a její vděčné vyzařování, můžeme si být jisti, že i výsledky tohoto dění podpoří naše důvody k vděčnosti. Dovolme si v tomto týdnu nemít nic jisté a cítit se dobře i tak. V této volbě je naše velká svoboda.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.