neděle 18. října 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.10. 2020

Milí přátelé,

minulý týden nám přinesl spoustu frustrujících energií. Protože jsme velmi vnímaví a citliví, samozřejmě na nás působí kolektivní nálada i dění ve světě. Tento rok je nabitý spoustou nepříjemných událostí a okolností, s nimiž se musíme vyrovnávat, a je jasné, že když vedle toho všeho musíme řešit ještě své vlastní osobní záležitosti, zůstáváme vyčerpaní a často také negativističtí.
Naši andělé nám chtějí pomoci a radí nám, abychom se i nadále snažili co nejvíce soustředit na péči o sebe a na to, co je pro nás opravdu důležité. Abychom nemarnili svou energii a čas v zanícených diskuzích, nepouštěli se do zbytečných konfliktů, nezabývali se věcmi, které řešit nemusíme (a to ani ve svých vlastních myšlenkách) a vždy si dobře promysleli, zda opravdu chceme/musíme říct to, co máme na jazyku, a zda by nebylo lepší to nechat být.
Jsme pod vlivem retrográdních planet, mezi které patří i Mars, který v této fázi přináší útlum, zpoždění a frustraci, a nově také Merkur, jehož retrográdní fáze často vyvolává nedorozumění, vztahovačnost, podrážděnost a obtížnou domluvu. Je jasné, že je toho na nás moc. Abychom to všechno co nejlépe zvládli a abychom předešli zbytečným dalším problémům, radí nám naši andělé, abychom se měli rádi, abychom si odpustili, pokud jsme něco pokazili nebo nám něco nejde tak, jak bychom chtěli, a naučili se přijímat sami sebe i druhé takové, jací jsme - i v naší špatné náladě nebo nechuti. Čím větší mír budeme mít uzavřený sami se sebou, o to míruplnější budou také naše vztahy a tím snáze projdeme celým tímto náročným obdobím.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleighho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Eso Citů, které při míchání samo vylétlo z balíčku. Zvěstuje nám novou lásku, ať už partnerskou nebo jakoukoli jinou. Rovněž nám připomíná, že aby mohla láska (opět) proudit, musíme jí přestat blokovat cestu strachem, hněvem nebo jinými pocity, které v sobě možná pěstujeme místo lásky.
Láska má spoustu podob a čím více lásky chováme sami v sobě, tím více jí vyzařujeme, a tím více jí k sobě přitahujeme. Platí to i opačně - čím více strachu, hněvu nebo jiných emocí v sobě chováme, tím více je k sobě přitahujeme a zpětně je posilujeme. Nechť jsme tedy plní lásky, štěstí, pocitu hojnosti, štědrosti a zdraví, a toto všechno bude v našem životě růst a šířit se také mezi ostatní.
Opět je to připomínka našeho životního poslání - být majákem světla pro všechny, kdo se trápí ve tmě, místo abychom se stali jedněmi z nich a svým vlastním prostřednictvím ještě rozšiřovali strach a temnotu. Máme být jako svíce, která rozežíná další svíce, aniž by cokoli ztratila ze svého vlastního světla.
Nemusíme být přitom dokonale pozitivní a optimističtí, pokud na to nemáme sílu. Bohatě stačí, když budeme ochotni svou tíhu propustit a když budeme otevření pozitivní změně. Ona si sama najde cestu k nám. Nemusíme vědět, jak docílit toho, abychom se cítili lépe při všem tom dění - stačí, že si to budeme upřímně přát, a stane se tak.
Eso Citů nám radí, abychom otevřeli své srdce lásce. Všechno ostatní ji bude následovat.

Druhou kartou pro tento týden je Posel Myšlenek, který představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, jedná se o někoho velmi racionálního, s podnětnými nápady, kdo je také komunikativní, ale kdo může postrádat empatii. Velmi často se jedná o někoho, kdo to možná myslí dobře, ale vyjadřuje se způsobem, který citlivé lidi zraňuje. Pokud se s někým takovým setkáme, pokusme se nebrat si jeho způsob jednání osobně a vzít si z toho, co říká, jen to, co je pro nás důležité (pokud tam něco takového je - např. konstruktivní kritika).
Dále tato karta symbolizuje bezcitné a přehnaně kritické jednání. V současné době se to týká zejména všudypřítomné kritiky a stížností naší společnosti, která má ve zvyku si ulevovat tím, že očerňuje jiné, přehazuje zodpovědnost tam či onam a poukazuje na všechno, co je špatně, místo aby se podílela na řešení. V tomto ohledu nám andělé radí, abychom se k tomuto obecnému naladění nepřidávali. Nenechme se stahovat dolů negativitou druhých. Nepřipojujme se do diskuzí založených na shazování, očerňování a stěžování si. Pokud je nějaká diskuze podnětná, obohacující a přínosná, je to v pořádku. Většina takovýchto debat však v současné době nikam nevede, nic neřeší, a v konečném důsledku jen vysává energii všem zúčastněným, což zvláště v tomto období opravdu nepotřebujeme.
Přijímejme pouze konstruktivní, užitečnou kritiku a veďme pouze smysluplné, obohacující diskuze. Všechno ostatní nechme být. Nebudeme-li na tyto divoké energie reagovat, přestaneme je k sobě přitahovat.

Ke třetí kartě se přidala ještě čtvrtá, obě se tedy doplňují.
Třetí kartou je Pětka Myšlenek, která nám dává varování před pomstychtivostí a egoistickým pocitem zadostiučinění, který nám ale nikdy nic dobrého nepřinese. Zlo nezaženeme ani nezměníme tím, že se sami staneme zlými - jen ho ještě podpoříme a rozšíříme svým prostřednictvím. Pamatujme, máme šířit světlo, ne další temnotu. Ať už nás cokoli zranilo nebo rozčílilo, nestaňme se dalšími zraňujícími. Tato karta poukazuje na náš pocit bezpráví, křivdy a ponížení, které bychom rádi oplatili, ale pokud se o to pokusíme, skončíme jen ještě více nešťastní. Pokud jsme utrpěli nějakou nespravedlnost, odevzdejme ji do rukou Nebesům a zákonu karmy. Soustřeďme se na vlastní uzdravení a na to, co můžeme udělat pro zlepšení své situace my sami.

Čtvrtá karta, která vyšla společně s třetí, je karta s názvem Vidět jasně. Říká nám, že bychom se na celou situaci měli podívat z úplně jiného úhlu pohledu. Mimo jiné nám tím říká, že svou situaci vidíme zkresleně, zaujatě a omezeně - a proto se cítíme tak zle. Podívejme se na tutéž záležitost úplně jinak a pozorně sledujme své pocity. Co kdybychom se jí prostě pustili a nechali ji být? Možná se ozve ego s tím, že to přece nejde, to přece nesmíme nechat jen tak... ale neuleví se přitom našemu srdci, které touží po klidu a harmonii? Je nám cennější náš vnitřní mír nebo potřeba neustále všem dokazovat svou pravdu a pouštět se do boje s ostatními? Nebude pro nás přínosnější, když se místo všeho, co je špatně, soustředíme na to, co je dobře? (a za co můžeme každý den děkovat?)

Obě tyto karty nám společně říkají, že EXISTUJE LEPŠÍ CESTA. Existuje lepší způsob myšlení, vnímání i jednání. Existuje lepší přístup i postoj. Než se necháme strhnout současnými energiemi, soustřeďme se do svého nitra a nalaďme se na něj. Hluboko uvnitř nás je spousta lásky, míru i klidného vědomí, a jediné, co potřebujeme udělat, je uvědomit si je - a postavit je na první místo. Může to být obtížné, neboť kolektivní energie je nyní velice silná a snadno nás unáší s sebou, když si nejsme vědomi jejího vlivu, avšak přece jsme to stále my, kdo rozhoduje o tom, kam naše energie poputuje. Rozhodneme-li se nepřipojit k této energii svou vlastní a začít místo toho vyzařovat jinou a hezčí, brzy uvidíme, jak velký vliv může mít naše vlastní působení na nás i na naše okolí - ať blízké či širší.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se budeme potýkat sami se sebou a s intenzitou některých svých emocí. Možná se také setkáme s někým, kdo bude prožívat takovýto boj, a máme s ním proto soucítit, místo abychom se nechali vyprovokovat k nějakému konfliktu či předsudkům. To nejlepší, co můžeme pro sebe i pro druhé v tomto týdnu udělat, je soustředit se sami do sebe, do svého nitra, a napojit se na lásku, mír a klid, které se v něm nacházejí. Očistěme se od toho, co jsme doposud pochytali (očistnou koupelí, nošením krystalů, vypsáním svých pocitů a myšlenek na papír - a jeho případným spálením, vysportováním, poslechem relaxační hudby, aj.) a začněme vyzařovat novou, čistou energii. Pokud se necháme strhnout k nikam nevedoucím diskuzím nebo budeme reagovat na výzvy ke konfliktům ze strany druhým, jen zbytečně ztratíme čas a energii. Věnujme se raději tomu, co je opravdu důležité. Místo toho, co nefunguje, se zaměřme na to, co funguje. Místo toho, co nemůžeme ovlivnit, se zaměřme na to, co ovlivnit můžeme, a pusťme se do toho. Místo lidí, kteří nás nemají rádi, se zaměřme na ty, kteří nás rádi mají, a věnujme se jim. Místo dosavadního negativního náhledu na určité věci se zkusme na všechno podívat jinak. Hlavním poselstvím pro tento týden je, že vždy existuje lepší cesta, a kdo je ochoten ji vidět a vydat se po ní, tomu se nyní otevírá.
Přeji mnoho vytrvalosti i síly nám všem.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.